НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

У місцях розчинення їдкого натру і приготування розчину соляної кислоти необхідної концентрації влаштовують огородження, яке захищає від розбризкування утвореного розчину.

13.4.2.22. Устаткування для розчинення їдкого натру у воді повинно складатися з двох резервуарів і центробіжного насоса з електродвигуном. Стальна бочка з їдким натром за допомогою крану iз захватами встановлюється з відкритим розвантажувальним отвором над горловиною одного з резервуарів, і у отвір через сопло подається струмiнь пари. Розчинений їдкий натр стікає у резервуар, де розбавляється водою до необхідної концентрації.

13.4.2.23. Перед лiйкою диспергатора влаштовується захисне скло для попередження розбризкування гарячого бітуму і емульгатора.

Змінювати робочий зазор диспергатора під час його роботи забороняється.

13.4.2.24. Заповнення підігріваємих ємкостей розчинами роблять не більш як на 0,8об'єму ємкості. До зазначених ємкостей повинна забезпечуватися подача холодної води. У разі спінювання розчину емульгатора у ємкість додають 20-50л холодної води і вимикають підігрів ємкості.

13.4.2.25. При роботі з катіонними емульгаторами, які потрапили на шкіру, водорозчинені ПАР (вирівнювач А, АТМ або їх розчини) треба змити під сильним струменем води з нейтральним милом (яке не містить у собі соду).

Водонерозчинні емульгатори (діамін, БП-3) спочатку знiмають гасом чи бензином, не втираючи їх у шкіру, а після цього змивають водою з нейтральним милом.

Соляну кислоту спочатку змивають сильним струменем води, а після цього на пошкоджену ділянку шкiри накладають примочку з 2 %-ного содового розчину.

13.4.2.26. Під час роботи з негашеним вапном необхідно одягати рукавиці, захисні окуляри і респіратори.

13.4.2.27. Під час підігрівання в'яжучих чи водних розчинів соляної кислоти, їдкого натру і розчинів емульгатора робітники повинні знаходитися з навітряної сторони від місця виділення шкідливих парів.

13.4.3.1. Перед запуском змішувача асфальтобетонної установки операторові необхідно:

ретельно оглянути установку і переконатися у відсутності видимих несправностей;

перевірити бітумні комунікації, включаючи бітумний насос ізатвор мішалки і при наявності застиглого бітуму прогріти їх паром;

перевірити наявність відповідного тиску стислого повітря у системі пневмоприводу;

переконатися у наявності транспортного засобу під завантаження готової продукції на тих АБЗ, де не передбачене подальше транспортування суміші за допомогою скіпів, а при їх наявності переконатися у нормальній роботі скіпового підіймача і справності затворів скіпів;

переконатися у відсутності пролитого палива у топці і при його наявності усунути шляхом промокання ганчір'ям;

перевірити наявність передбаченого оперативного обслуговуючого персоналу;

дати попереджуючий звуковий сигнал про запуск.

13.4.3.2. Пускати асфальтобетонний змішувач треба тільки у такій послідовності: спочатку пустити двигун змішувача і перевірити його роботу вхолосту, за відсутності несправності запалити форсунку сушильного барабану.

13.4.3.3. Подача великої кількості палива при запалюванні форсунки забороняється. У разі відсутності автоматичного запалення необхідно форсунку запалювати факелом з просоченим нафтою (мазутом) ганчір'ям, намотаним на шматок товстого дроту (пруток) довжиною не менше 1,5 м, при відкритій подачі повітря чи пари.

Гасити факел необхідно у ящику з піском, встановленому спеціально для цієї цілі.

13.4.3.4. При запаленні і регулюванні форсунки необхідно знаходитися збоку від топки. Забороняється стояти напроти форсунки.

13.4.3.5. При використанні газового пальника необхідно:

відкрити засувку крану на продувочнiй свічці;

перевірити тиск газу і розрідження в топці котла;

провентилювати топку протягом 10-15хвилин;

перевірити тягу перед шибером;

продути газопровiд газом через продувну свічку протягом 2 хвилин;

запалити запальник і, вставивши його у топку, запалити пальник;

після розігрівання керамічної насадки повністю включити повітряне дуття;

вивести пальник на робочий режим, додаючи спочатку газ, а після цього повітря;

для зменшення інтенсивності горіння спочатку зменшити подачу повітря, а після цього газу;

по закінченні роботи закрити всі крани, засувки і відкрити продувну свічку.

13.4.3.6. Газопроводи повинні мати герметичні з'єднання, які не допускають витікання газу.

13.4.3.7. Під час роботи пальників на газоподібному паливі необхідно слідкувати за тиском газу по манометру, підтримуючи його у межах 0,035-0,04 МПа.

У разі припинення надходження газу у пальник, відриву або проскоку полум'я у середину пальника, необхiдно вимкнути і усунути несправності.

13.4.3.8. Забороняється експлуатація сушильних барабанів при несправності топок, газових пальників чи форсунок, працюючих на рiдкому паливі. Також забороняється робота сушильних барабанів, якщо спостерігається викидання полум'я пальників у атмосферу через запальний отвір, щілини лобової частини топки і лабіринтне ущільнення.

13.4.3.9. У разі використання автоматизованих АБЗ необхідно слідкувати за справністю не тільки системи автоматики, але і ручного управління окремими агрегатами.

У разі несправності хоч би одного місцевого пуску, робота автоматизованого АБЗ заборонена.

13.4.3.10. При автоматичному і дистанційному управліннях агрегатами АБЗ, щоб уникнути травматизму, держаки для ручного управління затворами, кранами повинні бути зняті.

13.4.3.11. При переході на ручне управління автоматизованого АБЗ необхідно дотримуватися такої послідовності: від пункту випусxку готової продукції до пункту вантаження вхідних матеріалів.

13.4.3.12. У разі відсутності на АБЗ витратних бункерів чи засiкiв для механізованого завантаження матеріалів на холодний елеватор, при вантаженнi його вручну робітник повинен знаходитися збоку купи матеріалу, яка посувається бульдозером, висота якої не повинна перевищувати 1,5 м. Забороняється працювати, стоячи нагорі купи.

13.4.3.13. Під час роботи шнекового транспортера або кiвшового елеватора забороняється проштовхувати матеріал, який транспортується, витягати рукою великі шматки чи предмети, які випадково туди потрапили.

13.4.3.14. Щоб уникнути опіків гарячим бітумом при його подачі у мішалку кран відкривати поступово.

13.4.3.15. Забороняється штучно прискорювати вивантаження замісів за допомогою підручних засобів (ломи, лопати тощо) і заміряти температуру асфальтобетонної суміші під час її вивантаження.

13.4.3.16. Оглядати, очищати і ремонтувати гарячі агрегати допускається тільки після їх охолоджування і вживання заходiв проти мимовільного пуску, для чого на пускових приладах повинні висіти попереджувальні написи: "Не включати, працюють люди".

13.4.3.17. При закінченні робіт після припинення подачі палива до форсунки необхідно продовжити дуття для прискореного провітрювання змішувача від вибухонебезпечних газів, які накопичилися у ньому.

13.4.3.18. При зупинці АБЗ пульт управління необхідно закрити таким чином, щоб виключити можливість пуску асфальтобетонної установки сторонніми особами.

13.4.4.1. При застосуванні ПАР і активаторів у вигляді добавок необхідно дотримуватися вимог безпеки в будівництві, викладених у СНиП III-4-80*, роздiл 8і цих Правил.

13.4.4.2. Особи, якi працюють iз поверхнево-активними речовинами і активаторами, повинні бути забезпечені спецодягом і захисними пристроями. Для захисту очей, шкiри обличчя, органів дихання від ураження їх отруйними парами необхідно користуватися окулярами у шкіряній оправі або герметичними окулярами у гумовiй оправі і універсальним респіратором. Проти запотівання окулярів треба застосовувати спеціальні засоби.

13.4.4.3. Індивідуальні засоби захисту, які видаються робітникам, повинні бути перевірені, а робітники проінструктовані про порядок користування ними.

Керівники робіт не повинні допускати до роботи осіб, які не мають спецодягу і засобів індивідуального захисту.

13.4.4.4. Спецодяг, який був у користуванні, можна видавати тільки після санітарної обробки і перевірки.

13.4.4.5. Особи, зайняті на роботах з ПАР і активаторами, повинні проходити медогляд відповідно до термінів, встановлених "Положенням про медичний огляд працівників певних категорій" ДНАОП 0.03-4.02-94. Хворi на очi та шкiру до роботи з добавками ПАР і активаторами не допускаються.

13.4.4.6. При роботі з катіонактивними добавками необхідно уникати попадання їх на незахищені ділянки шкiри. Водорозчинені речовини, що потрапили на шкіру (катамін, катапін) необхiдно змивати сильним струменем води з нейтральним милом.

Добавки вищих аліфатичних амінів (ОДА, ДТ та ін.) спочатку знімають розчинниками (гас, бензин), не втираючи у шкіру, а після цього змивають водою з нейтральним милом.

13.4.4.7. При використанні і внесенні у бітум аніонактивних добавок типу вищих карбонових кислот необхідно дотримувати загальні вимоги безпеки праці, передбачених при роботах з в'язкими і рiдкими бітумами.

13.4.4.8. Під час роботи з хлорним залізом, яке входить до складу залізних солей і вищих карбонатних кислот, необхiдно вживати заходи, які запобігають його розпиленню і попаданню на незахищені ділянки шкіри і в органи дихання.

13.4.4.9. Для вилучення хлорного заліза, шкіру промивають водою з нейтральним милом, а після цього змащують жиром. Робітникам, зайнятим приготуванням добавок цього типу, видають універсальний респіратор для захисту органів дихання від виділень хлористого водню.

13.4.4.10. При розвантаженні, дозуванні, а також приготуванні добавок робітники повинні знаходитися з навітряної сторони.

13.4.4.11. При роботі з активаторами вживають заходи, які запобігають їх розпиленню і попаданню на незахищені ділянки шкіри і в органи дихання.

При розвантаженні силосів, бункерів тощо необхідно вжити заходи, які виключають вільне падіння матеріалу, зв'язане із великим пилоутворюванням. Повітря, яке витісняється з ємкості повинно відсмоктуватися і очищатися.

13.4.4.12. При попаданні добавок ПАР у бітум повинні виконуватися такі вимоги:

ємкості чи котли, в які вводять добавки з ПАР, заповнюють бітумом не більше, як на 2/3 об'єму, вони повинні бути обладнані решiткою і кришкою (установки типу Д-335), а також системою механічного перемішування;

температура бітуму при попаданні добавок ПАР, які містять в собі воду, повинна бути не більше 95оС;

добавки ПАР подаються у робочу ємкість бітумоплавильної установки по трубопроводам;

при приготуванні і попаданні добавок ПАР у бітум чи на поверхню мінерального матеріалу на стаціонарних установках АБЗ (устаткування яких знаходиться в закритих приміщеннях) повинна бути забезпечена припливно-витяжна вентиляція.

13.4.4.13. При введенні добавок ПАР у ємкості з бітумом бітумоплавильних установок, що працюють з використанням електронагрівачів, температура нагрівання бітуму з ПАР не повинна перевищувати 130оС.

13.4.4.14. При використанні електропідігрівання бітуму застосування ПАР, які містять в собі воду, забороняється.

13.4.4.15. Пiд час роботи з кам'яновугiльним дьогтем, пеком, креозотовим i антраценовим маслами, а також при приготуваннi дьогтеполiмерних в'яжучих, крiм вимог, що викладенi в пунктi 3.8.3. цих Правил, необхiдно керуватися ГОСТ 12.1.007-76"Вредные веществА. Классификация и общие требования безопасности", ВСН 59-68"Инструкция по использованию поверхностно-активных веществ при строительстве дорожных покрытий с применением битумов", ВСН 123-77"Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночно-гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими", i зокрема при нагрiваннi зазначених в'яжучих матерiалiв i роботi з ПАР робiтники повиннi знаходитися з навiтряного боку вiд мiсця видiлення шкiдливих парiв.

13.4.4.16. Установки для приготування дьогтеполiмерних в'яжучих повиннi облаштовуватися обладнанням для нейтралiзацiї шкiдливих викидiв хiмiко-каталiтичним методом.

13.5.1.1. Верстати для гнуття, різки і витяжки арматурної сталі необхідно аварiйно вимикати в таких випадках:

при подачі сигналу про зупинку двигуна (якщо верстат працює від загального чи групового приводу);

при зміні робочого інструменту;

при зніманні, установці чи закрiпленні виробу, що обробляється;

при ремонті, чистці чи змащуванні верстата;

при залишенні робітником робочого місця.

13.5.1.2. При виправленні арматурної сталі на автоматичних верстатах кінцi її заправляти в барабан можна тільки при вимкнутому двигуні. Перед запуском двигуна барабан необхідно закрити запобіжним щитком, а місце переходу арматурної сталі із вертушки на барабан огородити металевим кожухом.

13.5.1.3. Випрямляти арматурну сталь необхідно на огородженому майданчику, розміщеному не ближче 5 м від проходів і інших робочих місць. Огорожа повинна бути мiцною і мати висоту не менше 1,5 м.

13.5.1.4. Ножi пресів (ножиців), що застосовуються для різки арматурної сталі, повинні бути надійно закріплені болтами.

Затягання болтів необхідно регулярно перевіряти. Зазор між ножем в горизонтальній площині не повинен бути бiльше 1 мм.

13.5.1.5. Перерізати арматурну сталь довжиною менше 300 мм на приводних ножицях, а також поправляти різак рукою забороняється.

13.5.1.6. Металевий пил і окалину, що утворяться при чистці і гнутті арматурної сталі, необхідно вилучати зі столів і верстатів механізованим способом чи за допомогою щіток.

13.5.1.7. Для натягнення дроту при виготовленні заздалегідь напруженої арматури необхідно:

надійно закріплювати лебідку;

ретельно виробляти анкеровку полiспаста і закріплення арматури, що натягається;

влаштувати огорожу навколо установки, що використовується для натягнення.

13.5.1.8. На час натягнення арматури робiтникiв віддаляють в безпечне місце в напрямі, перпендикулярному до дії сил натягнення.

Під час робіт по натягненню арматури і зв'язаних із останньою попередніх операцій забороняється знаходження в зоні робіт осіб, не зв'язаних з роботами.

13.5.1.9. При травленнi арматурної сталі для зменшення туманостворення і попередження виділення з травильних ванн шкідливих газів і парiв кислот до травильного розчину додають присадки. Крім того, ванни закривають щільними кришками і обладнують боковими відсмоктувучами. Ванни огороджують бар'єром, а ванни, що знаходяться на рівні підлоги, — суцільною стінкою висотою не менше 1000 мм.

13.5.1.10. Якщо для промивання арматурної сталі застосовують вапняний розчин, необхідно гасильні ящики наповняти вапном не більше нiж 1/3 їх глибини. Робітники повинні бути забезпечені рукавицями, захисними окулярами в шкірянiй оправі, респiратором або ватно-марлевою пов'язкою. Відкриті частини тіла необхiдно змащувати вазеліном.

13.5.1.11. При монтажі арматурних каркасів і опалубочних елементів необхiдно дотримуватися вимог безпеки праці у відношенні такелажних робіт, влаштування риштувань, а також зварювання окремих елементів конструкції.

13.5.1.12. Елементи опалубки, арматурні сітки і каркаси, окремі арматурні стержнi повинні бути надійно скріплені між собою до їх пiднiмання і установки на місце монтажу.

13.5.1.13. Допуск людей на встановлені арматурні каркаси і опалубочні блоки до закріплення цих блоків забороняється.

13.5.1.14. При електротермiчному натягненні арматурних стержнiв під час їх охолоджування робiтникам забороняється знаходитися біля форм.

13.5.1.15. На торці стержнiв із анкерними упорами повинні бути надiті запобіжні кожухи, що знімаються тільки при подачі форм з виробами в пропарювальну камеру.

13.5.1.16. При нагріваннi стержнiв поза формою необхідно огороджувати установки для нагріву стержнiв і струмоведучих пристроїв.

13.5.2.1. При роботі дозувально-змішувальної установки (далі-ДЗУ) забороняється знаходитися під бетонозмішувачем і конвеєрами, а також підійматися на змішувальний вузол.

13.5.2.2. Не допускається усувати несправності, очищати приводні і натягувальні барабани, прибирати предмети, що потрапили на нижню вiтку стрічки конвеєру і матеріал, що просипався під час роботи конвейєра.

На дільницях, де влаштовані проходи під конвеєрами, необхідно підвісити до ферми конвеєра суцiльну огорожу, що забезпечує безпеку обслуговуючого персоналу.

13.5.2.3. Очистка приямка завантажувального ковша і скiпового підйомника допускається тільки після надійного закріплення ковша в піднятому положенні. Забороняється знаходитися під піднятим, але незакріпленим ковшем.

13.5.2.4. Під час роботи бетонозмішувачів забороняється вивантажувати бетонну суміш лопатою чи іншим інструментом, вводячи їх усередину барабана.

Направляючi швелери завантажувального ковша скiпових підйомникiв необхідно огородити знизу і з боків сітковими огорожами для захисту людей від матеріалу, що падає і на випадок обриву троса лебідки.

13.5.2.5. Під час роботи бетономішалки із завантажувальним ковшем заборонено знаходитися поблизу направляючих швелерів.

При перервах у роботі завантажувальний кiвш повинен бути опущений.

13.5.2.6. При використанні хлористого кальцію для приготування бетонної сумішi він повинен бути тільки у вигляді розчину, а працюючі повинні користуватися респiраторами або протигазами і гумовими рукавичками. Не допускається переливати розчин відрами.

13.5.2.7. При вивантаженні бетонної сумішi забороняється знаходитися під роздавальним бункером.

13.5.2.8. Категорично забороняється під час роботи бетонозмішувачiв:

очищати барабан, вали, лопаті, гвинти, стінки тощо;

проштовхувати матеріал ручними пристроями (лопатами тощо);

виймати рукою шматки матеріалу чи сторонні предмети;

ставати на кришку чи решiтку бетонозмішувача;

відбирати проби через кришку.

13.5.2.9. Змащувати форми необхідно механізованим способом.

Всім працюючим на покритті форм мастилом належно видавати респiратори, окуляри, а також спеціальні мазi для захисту шкіри.

13.5.2.10. На риштуваннях і естакадах для транспортування цементобетонної сумішi, улаштовують суцільний настил шириною не менше 1,2 м, огороджений поручнями висотою не менше 1000 мм з бортовими дошками висотою 150 мм. Таким же чином повинні бути огородженi настили і робочі місця робiтникiв при укладанні суміші на висоті понад 1,5 м. Отвори в настилi, які використовують для подачi бетонної сумішi, повинні мати поручневу огорожу висотою не менше 1000 мм із вiдбортовкою понизу на висоту не менше 150 мм.

13.5.2.11. При закупорці горловини прийомного бункеру бетононасоса пробивати цементобетонну суміш можна тільки після зупинки бетононасосА. Пневматична очистка бетоноводів допускається лише при тиску повітря не більше 1,5 мПа, при цьому робiтникам не дозволяється знаходитися ближче 10 м від вихідного отвору бетоноводу. Установка бiля отвору захисного похилого козирка забороняється.

13.5.2.12. При заповненні форм цементобетонною сумішшю з бетоноукладача розрівнювати її вручну дозволяється тільки після зупинки бетоноукладача.

13.5.2.13. Для живлення електровiбраторів від розподільного щитка належить застосовувати шлангові проводи чи проводи, укладені в гумову трубку. Проводи підвішують за опомогою гачків на переносних стояках, встановлених таким чином, щоб вони не заважали проходу робiтникiВ. 

13.5.2.14. До початку роботи електровiбраторів необхідно перевірити справність ізоляції струмоведучого кабелю і заземлення.

13.5.2.15. При роботі з глибинними вібраторами не допускається тягнути шланг по арматурі, а також підтягати вібратор за шланг. Якщо виявлено ушкодження ізоляції шлангу, вібратор повинен бути зданий в ремонт.

13.5.2.16. При роботі з глибинним вібратором необхідно слідкувати, щоб вся робоча поверхня його була в бетоні. Виймати з бетону, що ущільняється, вібратор дозволяється тоді, коли він працює. Забороняється використовувати вібратори, держаки яких не укомплектовані амортизаторами.

13.5.2.17. При роботі електровiбратора забороняється:

притискати рукою поверхневi вібратори;

обмивати водою вібратори, що включені до електромережi.

13.5.2.18. При роботі на вiбромайданчику (вiбростолi) величина вібрації підлоги на робочому місці не повинна перевищувати норм, що регламентувалися ГОСТ 12.1.012-90"Вибрация. Общие требования безопасности".

13.5.2.19. Забороняється під час роботи стояти на вiбромайданчику (вiбростолi) або формі, що знаходиться на ній.

13.5.2.20. Для зменшення шуму необхідно забезпечувати цільне кріплення форми до машин, що вібрують і застосовувати амортизуючi прокладки.

13.5.3.1. Паропровід, що подає пар в камеру пропарювання або парову сорочку повинен мати надійну ізоляцію, що захищає обслуговуючий персонал від опіків.

13.5.3.2. Камери пропарювання, разташовані в цеху, повинні мати щільні затвори і витяжну вентиляцію. Випуск пари в приміщення цеху не допускається. Робітники в камери пропарювання допускаються після охолодження камер до температури не вище 40оС.

Використовувати для пропарювання бетонних виробів випадкові ємкості (бочки, цистерни) забороняється.

13.5.3.3. При проведенні робіт в зимовий час iз застосуванням методу електропрогріву повинні бути вжиті заходи, що виключають ураження працюючих струмом.

13.5.3.4. Зона електропрогріву повинна мати надійну огорожу, встановлену на відстані не менше 3 м від ділянки, що прогрівається.

13.5.3.5. Ділянки електропрогріву повинні знаходитися під постійним спостереженням чергового, що добре знає технологічний процес електропрогріву.

13.5.3.6. Перед електропрогрівом бетону необхідно огородити всі електропроводи і електрообладнання; крім того електрообладнання повинно бути заземлено.

13.5.3.7. Усі робітники, працюючі поблизу ділянок, що прогріваються, повинні бути проінструктовані і попереджені про небезпеку ураження електричним струмом. Бiля місць прогріву вивішують попереджувальні написи.

13.5.3.8. Прогрів бетону електродами провадиться, як правило, при напрузі до 127В. Використання напруги 220і 380В допускається для прогріву неармованого бетону за умови надійної огорожi, встановленої на відстані не менше 3 м від конструкцій, що прогріваються, сигнальних ламп, попереджувальних плакатів, обов'язкового iнструктажу обслуговуючого персоналу і заземленої нейтралi трансформатора, який обслуговує силову мережу. Напругу понад 380В для електропрогріву використовувати не допускається.

Завантажити