НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

3.3. Огороджувальні заходи при виконанні робіт на дорогах, що будуються, діючих дорогах, мостах і набережних 

3.4. Безпека праці при роботі з інструментом 

3.4.1. Загальні вимоги 

3.4.2. Немеханізований інструмент 

3.4.3. Електрифікований інструмент 

3.4.4. Пневматичний інструмент 

3.5. Забезпечення загальної електробезпеки 

3.6. Електрозварювальні і газополум’яні роботи 

3.6.1. Загальні положення 

3.6.2. Електрозварювальні роботи 

3.6.3. Газополум’яні роботи 

3.7. Перевезення людей автомобільним транспортом 

3.8. Вимоги безпеки праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт 

3.8.1. Загальні положення 

3.8.2. Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну 

3.8.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на залізничному транспорті 

3.8.4. Вантажно-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті 

3.8.5. Навантаження та розвантаження цементу 

4. БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН I ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 

4.1. Загальні положення 

4.2. Експлуатація двигунів внутрішнього згоряння дорожнiх машин 

4.3. Експлуатація самохідних дорожнiх машин і причіпних агрегатів 

4.3.1. Загальні вимоги 

4.3.2. Екскаватори 

4.3.3. Бульдозери 

4.3.5. Розподiльник щебеню 

4.3.6. Грейдери і автогрейдери 

4.3.7. Котки самохідні та причiпні, вiброкотки 

4.3.8. Асфальтоукладачi 

4.3.9. Автогудронатори 

4.3.10. Машини для заливання тріщин в асфальтобетоні 

4.4. Експлуатація силового устаткування, що застосовується на дорожнiх роботах 

4.4.1. Пересувні компресорні станції 

4.4.2.Пересувні електростанції 

4.5. Вантажопідiймальнi механізми та допоміжні пристрої 

4.5.1. Загальні вимоги 

4.5.2. Пневмоколісні та гусеничні крани 

4.5.3. Крани щоглові 

4.5.4. Крани малої вантажопідйомності 

4.5.5. Автонавантажувачі та тракторні навантажувачі 

4.5.6. Прості вантажопідiймальні механізми 

4.6. Монтаж, демонтаж, навантаження, розвантаження та транспортування машин 

4.7. Експлуатація машин у зимовий час 

5. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ ВИКОНАННI РОБІТ 

5.1. Вимоги безпеки праці при будівництві земляного полотна автомобільних доріг 

5.1.1. Вирубування, трелювання, розкряжування лісу 

5.1.2. Підготовчі роботи 

5.1.3. Спорудження земляного полотна 

5.1.4. Проведення оздоблювальних і укріплювальних робіт 

5.2. Вимоги безпеки праці під час роботи з бортовим каменем 

5.3. Вимоги безпеки праці при влаштуваннi дорожнього покриття 

5.3.1. Загальні вимоги 

5.3.2. Будівництво основ і покриттiв з грунтів і кам’яних матеріалів, укріплених в’яжучими 

5.3.3. Будівництво чорних дорожнiх основ і покриттiв полегшеного типу 

5.3.4. Будівництво покриттiв і основ з асфальтобетонних і бiтумомiнеральних сумішей 

5.3.5. Будівництво покриттiв з цементобетону та залізобетону 

5.4. Вимоги безпеки праці при розмiтцi проїзної частини 

6. ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО СПОРУДЖЕННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА БОЛОТАХ, В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ТА В ЗИМОВИЙ ЧАС 

6.1. Вимоги безпеки праці при будiвництвi дорiг на болотах 

6.1.1. Загальні вимоги 

6.1.2. Підготовчі роботи 

6.1.3. Зведення різних конструкцій земляного полотна 

6.2. Вимоги безпеки праці при будівництві доріг в гірській місцевості 

6.2.1. Загальні вимоги 

6.2.2. Вимоги до організації робіт 

6.2.3. Вимоги до засобів механізації та технології ведення робіт 

6.3. Вимоги безпеки праці при будівництві доріг у зимовий час 

6.3.1. Загальні вимоги 

6.3.2. Зведення земляного полотна 

6.3.3. Будівництво дорожнього покриття 

7. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ РЕМОНТІ ТА УТРИМАННІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

7.1. Загальні положення 

7.2. Ремонт дорожнiх покриттiв 

7.3. Утримання земляного полотна та дорожнiх покриттiв 

7.4. Герметизація швів 

8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПРИ РЕМОНТI ТА УТРИМАННI МОСТIВ, ТРУБ I БУДIВЕЛЬ 

8.1. Загальні вимоги 

8.2. Підготовчі роботи 

8.4. Залізобетонні та бетонні роботи 

8.5. Опалубочні робот 

8.6. Пальовi роботи 

8.7. Монтажні роботи 

8.8. Штукатурні роботи 

8.9. Малярні та iзоляцiйні роботи 

8.10. Огляд та випробування мостів 

9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З РЕЧОВИНАМИ, ЩО МАЮТЬ ТОКСИЧНI (ОТРУЙНІ) ВЛАСТИВОСТI 

9.1. Загальні вимоги 

9.2. Вимоги безпеки праці при використанні ТР для зміцнення грунтів в'яжучими 

9.3. Вимоги безпеки праці та виробничої санітарії при використанні ТР, що застосовуються для приготування асфальтобетонних сумiшей 

9.4. Вимоги безпеки праці при використанні ТР, що застосовуються для приготування цементобетонних сумiшей 

9.5. Вимоги безпеки праці при використанні ТР, що застосовуються для догляду за свіжоукладеним бетоном 

9.6. Вимоги безпеки праці при роботі з епоксидною смолою 

10. БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ПРИТРАСОВИХ КАР'ЄРАХ 

10.1. Загальні вимоги 

10.2. Безпека праці при розробленні земляних, пiщаних, гравiйних і кам'яних кар'єрів 

11. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ БУРОПIДРИВНИХ РОБОТАХ 

11.1. Загальні вимоги 

11.2. Бурові роботи 

11.3. Пiдривнi роботи 

11.4. Особливості проведення пiдривних робіт при корчуванні пенькiв 

11.5. Особливості проведення пiдривних робіт на болотах 

11.6. Пiдривні роботи в кар'єрах 

12. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ, ЩО ПОВ'ЯЗАНI З ВОДНИМИ ПЕРЕХРЕЩЕННЯМИ ДОРІГ 

12.1. Пропуск льодоходу та паводкових вод 

12.2. Використання поромів та інших засобів переправи 

12.3. Роботи на льоду 

13. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТАХ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ IНДУСТРІЇ 

13.1. Загальні положення 

13.2. Складське господарство 

13.3. Каменедробильні цехи та установки 

13.4. Асфальтобетонні заводи 

13.4.1. Загальні положення 

13.4.2. Вимоги безпеки праці при приготуванні в'яжучих і емульсій 

13.4.3. Вимоги безпеки праці при приготуванні асфальтобетонних сумішей 

13.4.4. Вимоги безпеки праці при роботі з домішками поверхнево-активних речовин і активаторами 

13.5. Полігони та бази по приготуванню бетонних сумішей, розчинів і залізобетонних виробів 

13.5.1. Вимоги по безпечній заготівлі та монтажу арматури 

13.5.2. Вимоги по безпечному виробництву та укладанню бетонної маси 

13.5.3. Пропарювання виробів, електропрогрів їх і вакуумування 

13.5.4. Розпалубка формооснастки 

14. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 

14.1. Паросилове устаткування та мережi 

14.2. Електродвигуни 

15. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ МАШИН 

15.1. Загальні положення 

15.2. Вимоги безпеки праці при обслуговуванні та ремонті машин в стаціонарних умовах 

15.3. Шиномонтажні роботи 

15.4. Фарбувальні роботи 

15.5. Вимоги безпеки праці при обслуговуванні та ремонті дорожнiх машин в польових умовах 

ДОДАТОК 1 

ДОДАТОК 2 

ДОДАТОК 3 

ДОДАТОК 4 

ДОДАТОК 5 

Завантажити