НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

по закінченні навантаження асфальтобетонної суміші на заводі завантажувальний люк бункера має бути надійно зачинений;

пересувну електростанцію авторемонтера потрiбно встановити в такому місці відносно дільниці роботи, щоб станція не перешкоджала пересуванню працюючих в процесі роботи. Електростанція розміщується і заземлювається відповідно до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" ДНАОП 0.00-1.21-84;

при роботі електрофрези забороняється підходити до диску з боку її обертання;

при роботі з електрогладильними пристроями, заливальниками шпарин, що мають високу робочу температуру, необхідно вживати противоопікові заходи.

7.2.4. При роботі авторемонтерів, що обладнанi пневматичним робочим інструментом і котлами для підігрівання бітуму і виготовлення асфальтобетонної суміші, необхідно слідкувати, щоб у розвантажувального отвору мішалки не було працюючих.

При роботі з пневматичним інструментом необхiдно дотримуватися вимог охорони праці, що подані в розділі 3.

7.2.5. Вирубування дорожнiх покриттiв iз застосуванням ручних iнструментів необхiдно проводити, дотримуючись запобіжних заходів, що наведенi в розділі 3.

7.2.6. При використанні відбійного молотка необхідно:

слідкувати за тим, щоб буртик піки завжди був притиснений до букси;

не заглиблювати піку в дорожнє покриття до упора кінцeвої пружини;

для відвалу пікою вирубаних шматків дорожнього покриття необхiдно вимикати відбійний молоток, вимикаючи подачу стислого повітря.

7.2.7. При вирубуванні дорожнiх покриттiв iз застосуванням кувалд, зубил, клинів та сокир інтервал між працюючими, повинен бути не меншим 4 м або працюючi повиннi бути роздiленi захисним екраном.

7.2.8. Під час прогрохотки щебеню, гравію та інших матеріалів грохоти ставлять із підвітряної сторони відносно працюючих на такій відстані, щоб виключити попадання пилу на дорожнiх робiтникiв.

7.2.9. У разі, коли застосовується поливально-мийна машина, яка обладнана щiткою, пiд час проведення поверхневої обробки необхiдно слiдкувати за:

вiдсутнiстю людей ближче нiж 5 м вiд машини, що проходять мимо;

вiдстань вiд машини, яка перемiщається до бровки укосу, повинна бути не меншою за 1 м;

механiчна щiтка повинна бути обладнана кожухом, якщо він передбачений конструкцією машини.

7.2.10. При використанні для ремонтних робіт пересувних бітумних котлів необхідно дотримуватися таких вимог:

котел встановлюють на узбіччі на вiдстані не менше 50 м від місця роботи із підвітряної сторони;

завантажувати котел треба поступово і обережно, не вкидаючи шматки бітуму в підігрітий матеріал;

не дозволяється завантажувати котел понад 3/4 його місткості;

якщо бітум спінюється і переливається через край бітумного котла, то треба негайно загасити пальник чи залити топку водою (при розігріванні твердим паливом);

якщо бітум у котлі зайнявся, треба щільно закрити кришку;

забирання бітуму з котла роблять за допомогою насосу або самопливом iз зливного патрубка, забороняється забирання бітуму ковшами, відрами та іншими посудинами;

не торкатися рукою до покришок бітумного котла;

припинити роботу і усунути несправність у разі просучування через крани, вентилі та інші зчленування бітуму, що розігрівається;

при розливi бітуму з розподільного шлангу необхідно слідкувати, щоб у зоні, де проводиться розлив, були відсутні люди;

під час перерви в роботі сопло розподільної труби опустити.

7.2.11. При розливi гарячого бітуму вручну (наприклад, поливальницями) при дрібному ямочному ремонті набирати бітум iз котла необхідно черпакачми з держаком довжиною не менше 1000 мм, наповнюючи ківш на 3/4 його місткості. Місткість ручних поливальниць не повинна перевищувати 10-12 л.

7.2.12. Розливати в'яжуче, що містить пек або креазотову олію, необхідно з посудини, що щільно закривається.

Забороняєтся розливати в'яжуче з відкритих посудин або з посудин, якi не щільно закриваються.

7.2.13. При укладцi і лагодженні дефектних ділянок покриття вручну відстань перенесення асфальтобетонної сумішi лопатами не повинна перевищувати 8 м. При більшій відстані необхiдно користуватися носилками з бортами з трьох бокiв чи легкими тачками з перекиданням наперед.

7.2.14. При сушінні і розiгріваннi покриття, що ремонтується методом iнфрачервоного випромінювання, необхідно виконувати такі вимоги:

на місці роботи розігрівача повинні бути пінний вогнегасник ПВ-5і запас піска;

струмiнь палива при розпалі форсунки повинен бути слабким і лише при спалахуванні повинен поступово доводитися до необхідної інтенсивності. Забороняєтся пуск в початковий момент великої кількості палива;

запалювати форсунку можна тільки факелом, просоченим гасом, з довжиною ручки не менше 600 мм;

при розпалюваннi пальників не допускається присутність як робiтникiв, так і сторонніх осіб перед зонтом розігрівача з того боку, де є вихiд полум'я;

перед опусканням зонта асфальторозігрівача і під час його роботи дорожні робітники повинні знаходитися на відстані не менше 5 м від розігрівача;

слідкувати, щоб тиск в паливному баці не перевищував 0,2 МПа;

не дозволяєтся експлуатувати розігрівач з паливною арматурою, що підтікає.

7.2.15. При використанні розігрівачiв з газовими пальниками радіаційного типу необхідно дотримуватися наступних правил:

після відкриття вентилів на балонах і газовитратнiй колонці по манометрам переконатися в наявності середнього (0,16МПа) і нижнього (0,002-0,0035 мПа) тиску;

при пiдпаленнi запальника і випромінювача кожного пальника, робiтник повинен знаходитися з підвiтряного боку;

при розігріві випромінювачів не можна допускати проскакування і вібрації полум'я в пальниках;

при відкритті несправностей (витік газу, нерівномірність роботи пальників тощо) необхiдно припинити подачу газу до пальників i перекрити вентиль.

7.2.16. Систематично перевіряти герметичність з'єднань, газопроводів і арматури, використовуючи при цьому мильну піну. Забороняєтся використовувати для цієї цілі відкритий вогонь.

7.2.17. При експлуатації розігрівачiв забороняється:

запускати двигун і працювати при наявності витоку газу;

залишати без нагляду працюючі пальники;

при полуменевому горінні або просочуванні полум'я на форсунку;

тримати поблизу асфальторозігрівача легкозаймисті матеріали;

лiквiдувати несправностi і робити регулювання при працюючому розігрівачi.

7.2.18. У разі виникнення пожежі на розігрівачі необхідно негайно перекрити магiстральний і балонний вентилі. Струмiнь пінявого вогнегасника направляти вздовж полум'я, але не назустріч йому.

7.2.19. При роботі машин і механізмів, якi використовуються при дорожньо-ремонтних роботах, повинні передбачатися заходи, що запобiгають запуску їх сторонніми особами.

7.2.20. Забороняєтся вимірювати температуру асфальтобетонної сумішi, що знаходиться в кузові, до повної зупинки автомобіля.

7.2.21. Розподіляти і розрівнювати асфальтобетонну суміш вручну необхідно в спеціальному взутті і рукавицях, знаходячись поза смугою розподілення.

7.2.22. Бортові камені, що влаштовуються на рівні старого покриття, перед укладанням бетонної сумішi повинні бути мiцно закріплені Г-образними штирями.

7.3.1. При огляді ділянки дороги дорожнiй робiтник повинен йти по узбіччю назустріч руху автомобілів, а при зупинці влаштовувати перед собою попереджувальний знак (вдень) або стійку з червоним ліхтарем, що мигає (вночi).

7.3.2. При влаштуванні дренажних воронок для відводу талої води по весні, на межi ділянки робіт необхідно влаштовувати бар'єри з дорожнiм знаком "Ремонтні роботи".

7.3.3. Для переходу робiтникiв через кювети, канави, рівчаки й інші перешкоди при відводі талої води необхідно влаштовувати настили шириною не менше 600 мм з перилами висотою 1000 мм.

Похилі настили повинні мати поперечні бруски-упори для ніг.

7.3.4. Машини, якi профiлюють дороги або скошують узбіччя, повинні мати попереду і позаду попереджувальний знак "Інші небезпеки"; на межах дільниці дороги необхідно виставляти знаки "Обмеження швидкості до 30км/г", "Ремонтні роботи", включати фари і габаритні ліхтарі.

7.3.5. Для робiтникiв, зайнятих зимовим утриманням доріг, необхідно обладнати пересувні приміщення для обiгріву, відпочинку, прийому їжi, сушiння одягу і взуття.

7.3.6. Для захисту рук і ніг від вiдмороження на педалi і рукоятки важелiв снігоочисників та інших машин, що не мають кабін, необхiдно одягати повстяні чи сукняні чохли, а під ноги підкладати повсть чи фанерний лист.

7.3.7. Дистанція між деякими одночасно працюючими снігоочисниками, що рухаються в одному напрямі, повинна бути не менше 15 м.

7.3.8. Машиністи снігоочисників, що рухаються по ділянках дороги i проходять населеними пунктами, повинні зменшити швидкість до 10км/г і дальність відкидання снiгу (в підвітряну сторону).

7.3.9. Машиністи снігоочисників зобов'язані користуватися світлозахисними окулярами.

7.3.10. Під час роботи з роторним снігоочисником необхідно:

ретельно перевіряти справність всіх важелiв управління і легкість їх переключення;

витримувати відстань від краю заднього колеса до брівки кювета або лінії обстановки шляху не менше 1000 мм.

7.3.11. Забороняється знаходитися в траншеї, яка розчищена снігоочисником, на відстані менш 20 м від працюючої машини.

7.3.12. На снігоочисниках всіх типів необхідно влаштовувати наступні позначки:

вдень — червоні прапорцi на кабіні і на задньому бортi кузова (капоті заднього двигуна);

вночi — прожектор на кабіні і червоний ліхтар на лівому верхньому куту заднього борту чи капоті двигуна.

7.3.13. Водію снігоочисників забороняється обганяти автомобілі, що рухаються.

7.3.14. Не можна знаходитися ближче 1,5 м до навісного устаткування, з боку шнеку, а також витягати з-під навісного устаткування сторонні предмети до повної зупинки двигуна снігоочисника.

7.3.15. Перед підняттям і опусканням навісного устаткування снігоочисника необхідно переконатися, що воно не являє собою безпеку для пішоходів і машин, якi рухаються по дорозі.

7.3.16. Машиністи тракторів при зустрічі з транспортними засобами повинні максимально повертати трактор праворуч по ходу руху.

7.3.17. Під час снiгоочистки забороняється знаходитися на піднiжках і стрем'янках снiгоочисних машин.

7.3.18. Колеса снігоочисників, працюючих на ділянках дороги з ухилом понад 9о, повинні бути оздобленi ланцюгами.

7.3.19. Забороняєтся застосовувати матеріали, що змерзлися (пісок, шлак) для боротьби зі слизькістю покриття зимою.

7.3.20. Бункери для зберiгання і навантаження транспорту протиожеледними матеріалами (пісок, шлак, зубер та ін.) повинні бути обладнані решiтками для запобігання попаданню в бункер матеріалів, що змерзлися.

7.3.21. Для регулювання руху бульдозеру при подачі піску зі штабелів в бункер необхiдно установити сигнальні знаки, добре видимі в будь-який час доби. Забороняється наїжджати бульдозером на решiтки бункеру.

7.3.22. При навантаженні піску за допомогою навантажувача в піскорозкидачi на території бази необхідно дотримуватися таких вимог:

навантаження піску з штабелiв виконувати без утворення козиркiв, зберігаючи кут природного укосу;

під час навантаження піску не можна знаходитися між навантажувальною машиною і піскорозкидачем (автомобілем);

забороняється знаходитися робiтникам, що супроводжують автомобілі, в кузовах і на піднiжках;

не допускається виконувати роботи поблизу автомобілів, що завантажуються.

7.3.23. При навантаженні, просіюваннi і складуванні піску вручну повинні виконуватися такі вимоги:

перед початком роботи необхідно оглянути місце навантаження, обвалити козирки мерзлого піску, розбити грудки та установити навантажувальний транспорт так, щоб виключалася можливість засипки його піском при випадковому обвалі. Забороняється працювати підкопом;

завантажувати автомобіль можна тільки з однієї сторони, дотримуючись безпечних інтервалів між працюючими;

при спiльній роботі декiлькох робiтникiв по перекиданню піску на відстань між ними повинна бути не менше 3 м.

7.3.24. Протиожеледні матеріали повинні розсипатися механізованим способом з використанням піскорозкидувачiВ. Забороняється розсипати зазначені матеріали вручну з кузова автомобіля, що рухається.

Протиожеледні матеріали на дільницях дороги з великим підйомом чи ухилом на крутих поворотах і в інших небезпечних місцях дозволяється розсипати вручну з штабелiв аварійного запасу.

7.3.25. Піскорозкидувач може посуватися в загальному потоці автомобілів, не обганяючи їх. Забороняється розсипати пісок під час великого скупчення пішоходів і автомобілів.

7.3.26. Не допускається знаходитися в бункері піскорозкидача під час розсипу піску.

7.3.27. Забороняється робiтникам знаходитися в кузові автомобіля, що перевозить снігозахисні щити і кiлки.

7.3.28. Зберігати снігозахисні щити треба в штабелях по 50-60од. в нахиленому положенні, притуливши щити з двох сторін до стійких стінок, якi складаються iз стояків з поперечками.

Щити для встановлення на дільницях, якi заметенi снiгом необхiдно виставляти рівномірно з обох сторін штабеля.

7.3.29. Кiлки повинні зберігатися в конічних штабелях загостреними кінцями нагору. Штабелi на рівні 2/3 висоти обв'язуються дротом.

Вкладати і розбирати штабель необхідно в рукавицях.

7.3.30. При нанесенні розмітки на проїжджу частину автомобільної дороги і виконанні всіх робіт, супутніх цьому процесу, необхідно дотримуватися вимог, зазначених в гл. 5.4.

7.4.1. При виконанні робіт по герметизації швів з застосу ванням розплавлених вогненебезпечних матеріалів і речовин, що виділяють шкідливі випарування, що можуть викликати термічні чи хімічні опіки, необхідно застосовувати відповідні засоби індивідуального захисту (далі-ЗІЗ).

7.4.2. При виготовленні або розігріві мастики необхiдно дотримуватися таких вимог безпеки праці:

котел заповнюєтся мастикою не більш, як на 3/4 його місткості;

щоб уникнути спалаху, температура нагріву мастики не повинна перевищувати значень, зазначених в ТУ на цю мастику;

для виміру температури мастики необхiдно використати термометр зі шкалою не менше 250оС;

для ліквідації можливого спалаху мастики на місці робіт повинен бути ящик із піском;

завантажувати котел необхiдно з боку, протилежного топцi;

не дозволяєтся завантажувати в котел з гарячим бітумом вологі матеріали, якi використовуються для приготування мастики;

брати пробу мастики для визначення її готовності можна тільки спеціальними черпаками;

при виготовленнi грунтувального матеріалу змішування гарячої мастики з гасом необхідно робити на відстані не менше 50 м від місця розігріву мастики;

розігріту мастику треба вливати в гас при безперервному перемішуваннi;

температура мастики в момент вступу її в гас не повинна перевищувати 70оС.

7.4.3. При спалаху мастики котел необхідно щільно закрити кришкою (кошмою). Тушити мастику, що горить, необхiдно сухим піском або пiнними вогнегасниками. Заливати водою мастику, що горить, забороняється.

7.4.4. Робітники, якi зайняті продувкою швiв стислим повітрям від компресора і виготовленням піскоцементного розчину, повинні мати засоби індивідуального захисту: захисні окуляри і респiратори.

8.1.1. Ремонт і утримання мостів, труб, житлових і виробничих будiвель дорожньо-експлуатаційних служб галузі необхідно виконувати відповідно до затвердженої проектно-технологічної документації і з дотриманням вимог ВСН 24-88"Технические правила ремонта и содержания автодорог".

8.1.2. Проект виконання робіт при ремонті мостів і труб поблизу кабельних мереж, ліній електропередач і газопроводів, а також інших комунiкацiй повинен бути узгоджений з організацією, що експлуатує комунiкації.

8.1.3. При ремонті мостів і шляхопроводів поблизу пересічень iз залізницею, а також через судноплавні і сплавні ріки проект виконання робіт повинен бути узгоджений iз зацікавленими організаціями.

8.1.4. При участі в ремонті і реконструкції мостів і будiвель субпідрядних організацій генеральна підрядна організація зобов'язана спільно із субпідрядними розробити заходи з техніки безпеки і скласти графік сумiщених робіт, без якого виконання робіт забороняється.

8.1.5. До робіт на висоті понад 5 м допускають осіб, що пройшли медичний огляд і якi мають посвідчення на право виконання верхолазних робіт.

8.1.6. При проведенні земляних, бетонних робіт і влаштуванні кам'яної кладки із використанням електропрогріву зони виконання робіт повинні мати захисну огорожу, що задовольняє ГОСТ 23407-78"Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия".

8.1.7. В сонячний день при наявності снігу робітники повинні бути забезпечені сонцезахисними окулярами.

8.1.8. Забороняється опалювати тепляки жаровнями різноманітного типу, а також застосовувати для розтоплювання бензин, гас.

8.1.9. При виконанні робіт над водною поверхнею, де глибина водойми понад 1,5 м, поблизу місця робіт повинен чергувати човен з рятувальним приладдям.

8.1.10. Під час грози чи при вітрі понад 6балів (12-13 м/с) зовнішні роботи на риштуванні забороняються.

8.2.1. Розчищення смуги від лісу і чагарнику необхідно вести, дотримуючись заходiв безпеки, наведених в розділах 4, 5цих Правил.

8.2.2. Перекладати підземні споруди (трубопроводи, кабелi, колектори), переносити опори (стовпи) повітряних ліній зв'язку I електропередач, зносити і переносити будівлі дозволяється тiльки з письмового дозволу організації, відповідальної за їх експлуатацію.

8.2.3. У проекті виконання робіт зазначаються розміщення і конструкція огорожi ділянки земляного полотна, що реконструюється; у випадках, не передбачених проектом, вони виконуються за кресленнями, затвердженими головним інженером будівництва.

8.2.4. Котловани і шурфи на будівельній ділянці повинні бути закритi або огородженi.

8.2.5. Тимчасові комунiкації електропостачання в місцях пересічення їх з проїздами і проходами повинні бути підняті на висоту не менше 4 м.

8.2.6. Проходи для робiтникiв, розміщені на уступах, укісах і косогорах з ухилом понад 20о, необхідно обладнати трапами або сходами шириною не менше 800 мм з односторонніми поручнями висотою 1000 мм.

8.3. Кам'яні роботи

8.3.1. До початку і під час укладання фундаментів необхідно перевіряти міцність кріплення стінок траншей і котлованів, слідкувати за станом укосіВ. Особливо ретельне спостереження вести при роботах із водовідливом в дощову погоду. Між брівками траншей і котлованів повинна бути відстань не менше 500 мм.

При виявленні несправностей в кріпленнях, роботи поблизу траншей і котлованів необхідно припинити. Відновлювати їх можна тільки після усунення дефектів.

8.3.2. Подавати камiння і розчин в траншеї і котловани необхідно механізованим способом чи за допомогою жолобів, естакад і похилих площин. Забороняється спускати камінь в жолоб і одночасно приймати камінь з жолоба, а також спускати камінь в котлован і траншею з брівки шляхом перекидання тачок або візків.

8.3.3. Блоки для фундаменту необхiдно опускати краном чи іншими піднімальними пристроями плавно, без розкачування і ривкіВ. Забороняється знаходитися робiтникам під блоком, що опускається. Підведення блоку до місця монтажу виконується із зовнішньої сторони будiвлi, споруди. Розстропування блоку дозволяється виконувати після його вивірення і остаточного встановлення.

8.3.4. Підіймати цеглу на риштування необхiдно, як правило, пакетами на піддонах за допомогою чотири- або тристiнних футляріВ. В останньому випадку пакет підіймають з відхиленням від вертикалі вбік задньої (огородженої) стінки на 15-18о, причому після пiднiмання на висоту 500-1000 мм слід оглянути відкриту сторону пакету та усунути цеглу, що лежить нестійко і виступає.

Допускається пiднiмання цегли в контейнерах, а також в пакетах без піддонів за допомогою спеціальних захватів, що забезпечують безпеку пiднiмання.

Забороняється пiднiмання на помісти цегли пакетами, укладеними із перехресною перев'язкою і "в ялинку", без спеціальних огороджуючих пристроїв (футлярів).

8.3.5. Футляри, захвати і контейнери для цегли, дрібних блоків та інших матеріалів і виробів повинні бути обладнані приладами, що не допускають розкриття бокових огорож і випадіння матеріалів, що транспортуються, через стінки або днища цих огорож під час пiднiмання і переміщування.

8.3.6. Опускання порожнiх піддонів із помістів виконують заздалегідь підготовленими, добре зв'язаними пачками або в контейнерах. Забороняється скидати піддони із помістів і транспортних засобіВ. 

8.3.7. Цеглу, розчин і інші матеріали на помістях необхідно розміщати в спеціально передбачених місцях згідно з ПВР.

На помістях між стінкою, укладеними матеріалами і встановленим iнвентарем необхiдно залишати прохід шириною не менше 600 мм.

8.3.8. Мурування стіни на висоті понад 1,2 м повинно виконуватися із помістів, міцність і стійкість яких повинні бути гарантовані заводом-виготiвником.

Забороняється виконувати мурування, стоячи на стіні.

8.3.9. Не дозволяється мурування стін будiвель на висоті понад два поверхи без обладнання мiжповерхових перекрить чи тимчасового настилу по балках цих перекрить, а також без обладнання майданчиків, сходових маршiв і їх огорож в сходових клітках.

8.3.10. Висота кожного ярусу стіни повинна бути такою, щоб рівень кладки після кожного переміщування був не менше, як на 700 мм вище рівня робочого настилу. До встановлення столярних виробів в прорізи стін, що викладуються, прорізи необхідно огородити.

8.3.11. Мурування бортика на рівні встановлення плити перекриття треба виконувати із помістів нижнього поверху.

8.3.12. Розшиття зовнішніх швів виконується із помістів або перекрить після укладення кожного ряду.

Завантажити