НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

7.13.2 Вантажно-розвантажувальнi роботи повиннi бути обов'язково механiзованi для вантажів масою бiльше 50 кг, а також у разі підняття вантажiв на висоту понад 3 м.

7.13.3 До вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які не мають медичних протипоказань до виконання даного виду робіт, пройшли інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці у вастновленому порядку.

7.13.4 Не дозволяється розміщувати та працювати автомобiльним, пневмоколісним, гусеничним кранам та кран-екскаваторам на неспланованому, неущiльненому грунті, а також на площадці з ухилом бiльшим за вказаний у паспорті зазначених транспортних засобів.

7.13.5 Для роботи стрілкові самохiдні крани з виносними опорами (аутригерами) необхідно встановлювати на всi опори iз застосуванням iнвентарних прокладок.

Під час установлення крана на робочій площадці його необхiдно загальмувати стоянковим гальмом та вжити заходів для недопущення самовiльного руху.

7.13.6 Маса вантажу, що пiднімається, з урахуванням пристроїв для захоплення вантажів та тари, не повинна перевищувати максимальної (паспортної) вантажопідйомності крана для даного вильоту стрiли.

Не дозволяється пiдіймати вантаж, вага якого невiдома.

Особа, відповідальна за переміщення вантажів, повинна знати масу важких вантажів (рейок, стрілок, хрестовин, перехрещень, шпал, залізобетонних плит тощо) і стежитиза тим, щоб вона не перевищувала вантажопідйомності машин, які застосовуються.

Змінювати виліт стріли крана з пiдвішеним вантажем дозволяється тiльки в межах вантажної характеристики крана.

7.13.7 Не дозволяється пiдтягувати (волочити) вантажі вантажопiдйомними машинами косим натягом канатiв або поворотом стрiли, а також піднiмати елементи та конструкцiї, які защемлені, зачеплені, присипанi землею чи снiгом, або такi, що примерзли до грунту.

7.13.8 Якщо вантаж переміщується горизонтально, то вiн повинен бути пiднятий не менш нiж на 0,5 м вище перепон, що є на його шляху.

Не дозволяється перебування сторонніх осіб у зоні дії крана та в зоні переміщення вантажу.

7.13.9 Під час навантаження та розвантаження рейок, спецчастин, залiзобетонних плит, шпал та iнших вантажів їх необхідно підтримувати легкими баграми або гнучкими чалковими пристроями.

7.13.10 Навантажувати, розвантажувати та розкладати залiзобетонні шпали дозволяється тільки за допомогою механізмів.

Під час укладання залiзобетонних шпал у штабелi необхідно поміж рядами класти прокладки iз дощок. Висота штабелiв не повинна перевищувати 15 рядiв.

7.13.11 Вантажi слiд пiднiмати, опускати та перемiщувати плавно, без ривків та рiзких поворотiв. Пiсля пiдняття вантажу на висоту не більше 0,2-0,3 м необхiдно перевiрити правильнiсть зачеплення та стропування і, тiльки переконавшись у їх надійностi, продовжувати пiдйом.

7.13.12 Під час укладання вантажу краном на транспортнi засоби або на площадку не дозволяється тягнути вантаж руками на себе.

Поправляти вантаж витягнутими руками дозволяється тiльки від себе за умови підняття його на висоту до 1 м над площадкою.

7.13.13 Під час навантаження та розвантаження матерiалiв пакетами (шпали, дошки тощо) необхiдно стежити за станом зв'язаного пакета, рівномiрним закрiпленням строп та рiвновагою вантажу.

7.13.14 Під час підйому краном прямих та кривих рейок та iнших довгомiрних вантажів слiд застосовувати спеціальнi траверси-коромисла, що забезпечують рівновагу вантажу та рiвномiрний розподiл навантаження на кожний бiк траверси.

До довгомірних вантажiв слід вiдносити вантажi довжиною понад 5 м.

7.13.15 Під час пiдйому краном залiзобетонних плит, блоків тощо необхiдно зачіплювати їх тільки в місцях, передбачених проектом робіт.

7.13.16 Експлуатація крана із скошеною стрілою на автомобiлi повинна виконуватися, окрiм водія (машинiста крана), не менш нiж двома працівниками, один з яких повинен бути відповідальним за сигналізацію під час переміщення вантажів.

7.13.17до початку роботи крана із скошеною стрiлою необхiдно оглянути та перевiрити крiплення стрiли, справність лебiдки та троса, пристрою вiдбору потужностi та коробки реверса.

7.13.18 Під час роботи на кранах iз скошеною стрiлою необхiдно додержуватися таких вимог безпеки:

- стропувати вантажi тільки справними та надiйними тросами;

- перебувати вiд вантажу, що піднімається, на відстані не ближче 2 м;

- направляти вантаж тiльки легкими баграми або гнучкими чалочними пристроями;

- стежити під час навантаження та розвантаження елементiв стрiлкових переводів, коротких рейок, залiзобетонних плит тощо за надiйним зачепленням вантажу, його рівновагою та вiдповiдністю маси вантажу граничнодопустимому навантаженню на кран;

- не допускати підтягування вантажiв тросом крана;

- не допускати руху автомобiлiв або платформ з пiднятим на стрiлi вантажем.

У неробочий час та під час переміщення скошена стрiла повинна бути надiйно закрiплена в транспортному положенні.

7.13.19 Не дозволяється під час роботи краном із скошеною стрілою проводити:

- навантаження та розвантаження у разі несправної стрiли та з несправним автоматичним вимикачем;

- навантаження та розвантаження із закритими бортами автомобiля або платформи.

7.13.20 Кранові механізми та пристосування на транспортні засоби для транспортування рейок повиннi відповiдати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-02.

7.13.21 Під час завантаження та розвантаження транспортер рейок повинен бути загальмований.

7.13.22 Під час виконання робіт з вантажами необхiдно стежити за тим, щоб:

- маса вантажу не перевищувала вантажопiдйомності крана для вiдповідного вильоту стрiли;

- дані про вантажопідйомність крана повинні бути нанесені на стрілi крана;

- під час підняття вантажу верх блока не доходив до граничного положення;

- вантаж не розхитувався і не зачiпав стiйок ферми та бортів платформи.

7.13.23 Рейки чи iншi вантажi повиннi бути попередньо підготовлені до навантаження та розташовані в межах вильоту стрiли крана транспортера рейок і не повиннi виходити за межi довжини платформи.

7.13.24 Під час навантаження та розвантаження не дозволяється перебувати в зонi перемiщення вантажу, пiднятого краном.

Направляти вантажі на платформу слiд розчалками або баграми, розміщуючись з торця вантажу на вiдстанi не ближче 1м.

7.13.25 Навантаження платформи транспортера рейок вище його бортiв не дозволяється.

Рейки та iншi вантажi на платформi повинні бути надійно закрiпленi для запобiгання їх поздовжнього та поперечного змiщення під час руху.

7.13.26 Під час стропування рейок та iнших вантажів необхiдно виконувати вимоги ДНАОП 0.00-1.03-02, ДНАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідйомні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за

№ 372/908 (далі - ДНАОП 0.00-5.04-95).

7.13.27 Ремонтувати електрообладнання транспортера рейок дозволяється тільки в стаціонарних умовах трамвайного депо або ремонтних майстерень.

7.13.28 Кранова стрiла транспортера рейок під час його руху повинна бути прибрана під ферму та зачинена.

Не дозволяється під час руху перебувати на завантаженій платформi.

7.13.29 Усередині кабiни транспортера рейок повиннi бути вивiшенi інструкції з технічної та безпечної його експлуатацiї.

7.13.30 Під час навантаження рейок на трамвайні платформи їх слід укладати на шпальні підкладки і надійно закріплювати від поздовжніх та поперечних зсувів.

Криві рейки дозволяється перевозити тільки на одиночних платформах, транспортерах рейок або на спеціальних трайлерах з надійним кріпленням вантажу.

7.13.31 Рейки, які розвантажуються, необхідно розкладати вздовж фронту робіт у такі місця, де вони не перешкоджають рухові міського транспорту і де зручно виконувати їх зварювання.

7.13.32 Під час переміщення на вантажних трамвайних платформах спецчастин (елементів стрілкових переводів, перехрещень тощо) необхідно укладати їх у межах габариту таким чином, щоб виключити можливість поперечного і поздовжнього зсувів під час руху.

Спецчастини, які розміщуються на платформі в два ряди, необхідно надійно закріплювати.

7.13.33 На платформах шпали та бруски необхідно укладати рядами у вигляді сходів.

Шпали, які вкладені вище бортів або у вигляді зв`язаних пакетів, закріплюються тросами або проводом.

7.13.34 Навантажувати та розвантажувати баласт з трамвайних платформ та платформ самоскидів необхідно тільки за вказівкою керівника робіт, який зобов`язаний стежитиза дотриманням габаритів під час навантаження та розвантаження.

Під час руху не дозволяється відкривати та закривати борти, а також розвантажувати баласт.

7.13.35 Не дозволяється перевозити працівників на платформах, завантажених колійними матеріалами.

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯІ РЕМОНТУКОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ,

ПРИСТРОЇВ СЦБ ТА ЗВ’ЯЗКУ

8.1 Загальні вимоги безпеки

8.1.1 Діючими контактними мережами, пристроями СЦБ та зв`язку міського електротранспорту вважаються такі мережі або їх окремі ділянки та пристрої, які перебувають під номінальною напругою, що не перевищує 1000 В, або на які в будь-який час може бути подана напруга включенням комутаційної апаратури, збіркою комутаційних з’єднань, а також контактна мережа, що розміщена в зоні наведеної напруги або має перетинання з діючою ПЛ.

Ці контактні мережі обслуговує персонал, якому дозволено виконання оперативних перемикань, ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт або випробування.

8.1.2 Роботи на контактних мережах, пристроях СЦБ та зв’язку щодо їх організації поділяються на такі, що виконуються:

- за нарядом-допуском (далі - наряд), визначеним у додатку 1 до Правил;

- за розпорядженням;

- у порядку поточної експлуатації.

8.1.3 Роботи в електроустановках щодо забезпечення заходів безпеки подiляються на такі категорiї:

- ті, що виконуються на контактній мережі під напругою, з вирівнюванням потенціалів на пристроях СЦБ з вимкненням мінусового полюса;

- ті, що виконуються без зняття напруги віддалік струмопровідних частин, що перебувають під напругою;

- зі зняттям напруги.

8.1.4 Робота під напругою виконується:

- на струмопровідних частинах з використанням ізолювальних захисних засобів та пристосувань;

- з ужиттям технічних або організаційних заходів у зв`язку з наближенням працівників або ремонтного оснащення та інструменту до струмопровідних частин, які перебувають під напругою, на відстань менше 0,6 м;

- на вимкнутій контактній мережі або спорудах та пристроях, під час виконання якої можливе наближення персоналу або ремонтного оснащення та інструменти до проводів інших електромереж, що перебувають під напругою до 1000 В, на відстань менше 0,6 м.

8.1.5 Роботою без зняття напруги вiддалiк струмопровідних частин, що перебувають пiд напругою, вважається робота, під час якої є неможливим наближення працівників і ремонтного оснащення та інструмента, що застосовується ними, до струмопровідних частин на вiдстань менше 0,6 м.

8.1.6 Роботою, яка виконується на контактнiй мережi з вирiвнюванням потенцiалiв, вважається така робота, під час виконання якої всi проводи та струмопровідні частини, якi перебувають у зоні робiт, вмикаються пiд однаковий потенцiал.

8.1.7 Роботою, яка виконується на пристроях СЦБ під час вимкнутого мiнусового проводу, уважається робота, яка виконується на обладнаннi, приєднаному до контактного проводу, що перебуває на висотi вiд рiвня підлоги бiльш ніж 3 м.

8.1.8 Із зняттям напруги вважається така робота, яка за умовами безпеки проводиться зі зняттям напруги із струмопровідних частин, що перебувають у зонi виконання робiт.

8.1.9 Залежно від характеру робіт дозволяється одному або декільком членам бригади з групою електробезпеки не нижче ІІІ перебувати на різних монтажних вишках і в різних місцях ділянки робіт. Члени бригади, що

перебувають окремо від виконавця робіт, повинні бути ним проінструктовані щодо безпечного виконання робіт.

8.2 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту контактної мережі, пристроїв СЦБ та зв’язку

8.2.1 Обходи та огляди обладнання контактних мереж, пристроїв СЦБ та зв'язку можуть проводитись одним працівником. Про всi несправностi, якi потребують термiнового усунення, працівник, який їх виявив, зобов`язаний повiдомити диспетчера служби електрогосподарства або особу, що виконує його функцiї, свого безпосереднього керівника або самостійно органiзувати роботи з усунення несправностi.

8.2.2 Під час обходу та огляду електричних пристроїв завжди потрiбно мати на увазі, що лiнiї та обладнання перебувають пiд напругою.

Під час огляду не дозволяється знiмати попереджувальнi плакати і огородження та виконувати будь-якi роботи.

8.2.3 Огляд секцiйних (дiльничних) рубильників, пристроїв СЦБ та зв'язку, установлених на висотi до 3 м від рівня підлоги, може проводитись одним працівником, який має групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

Для огляду дозволяється відчиняти двері шаф, пультів управління тощо.

У разі такого огляду не дозволяється відлучатися від пристроїв, не зачинивши двері, проводити будь-якi роботи, торкатися струмопровідних частин та допускати сторонніх осіб.

8.2.4 Огляд пристроїв з площадки підйомника проводиться не менш нiж двома працівниками.

8.2.5 Оперативне обслуговування контактних мереж, пристроїв СЦБ та зв'язку виконується виїзною оперативно-ремонтною бригадою (далі-бригада), спецiально навченою та пiдготовленою для виконання оперативної роботи.

8.2.6 Списки працівників бригади, якi мають право видавати оперативнi розпорядження, та списки працівників, якi мають право вести оперативнi перемикання, повиннi затверджуватися керівником.

8.2.7 Оперативнi перемикання проводяться з використанням комутацiйних апаратiв (роз'єднувачiв, перемикачів, рубильникiв) або розбиранням (збиранням) контактних комутацiйних з'єднувань, дужок живлення, секцiйних iзоляторiв, виводiв кабелiв живлення, проводів, пристроїв СЦБ.

8.2.8 Записи в оперативному журналі мають право вести працівники, які виконують оперативнi обов'язки та перемикання.

8.2.9 Оперативне спілкування повинно вестися працівниками ясно та чiтко, виключаючи можливiсть неправильного тлумачення завдань та повiдомлень, дотримуючись однаковості в найменуваннi апаратури та операцiй.

8.2.10 Оперативне розпорядження може бути усним, передане безпосередньо по телефону, радiо або письмово, оформлене записом в оперативному журналi.

8.2.11 Кількість перемикань, яка видається однiй бригадi, не обмежується. Перед виїздом бригади кожне розпорядження повинно бути окремо записано в оперативному журналi.

Працівник, який виконує перемикання, повинен одержати розпорядження від особи, яка віддає розпорядження, безпосередньо перед початком роботи.

8.2.12 Під час видачi оперативного розпорядження на виконання перемикання особа, що вiддає розпорядження, повинна вказати працівникові, який виконує перемикання, необхiдну послiдовнiсть усiх операцiй.

8.2.13 Працівник, який виконує перемикання та одержав усне або по телефону чи радiо оперативне розпорядження, записує в оперативному журналi отримане розпорядження та повторює його, а особа, яка віддала розпорядження або пiдтверджує правильнiсть розпорядження, або вносить у нього вiдповiдну поправку, пiсля чого працівник, який отримав оперативне розпорядження, приступає до його виконання.

8.2.14 Після виконання оперативного перемикання працівник, який виконував розпорядження, доповiдає про його виконання особі, яка віддала розпорядження.

8.2.15 Оперативні перемикання на контактнiй мережi та в пристроях СЦБ проводяться без бланкiв перемикання.

8.2.16 Оперативні перемикання на контактнiй мережi та в пристроях СЦБ проводяться двома особами: одна з них повинна мати групу з електробезпеки не нижче IV, а друга - не нижче ІІІ.

Оперативні перемикання стосуються роз'єднувачiв, що встановлені на висотi бiльше 3 м та мають привід, а також рубильників, установлених у шафах пристроїв СЦБ, якi не мають струмопровідних частин, що доступнi випадковому доторканню.

8.2.17 Оперативні перемикання виконуються двома особами, з яких перша, що виконує оперативні обов'язки та контролює правильність виконання перемикань, називає другій особi, що виконує перемикання, чергову операцiю.

Друга особа, яка виконує перемикання, повторює її та здійснює перемикання лише після підтвердження правильності названої операції першою особою, що контролює виконання операції практично.

8.2.18 Оперативнi перемикання повиннi проводитися із застосуванням захисних засобiв: дiелектричних рукавичок, підйомників, iзолювальних штанг.

Перемикання з площадок підйомників виконуються в діелектричних рукавичках.

8.2.19 Умикання напруги на дiльниці контактної мережi потрiбно проводити включенням комутацiйних апаратiв на пiдстанцiї, рубильників у шафі живлення або секцiйного роз'єднувача.

Як виняток, допускається вмикати напругу замиканням секцiйних iзоляторiв з обов'язковим попереднiм шунтуванням секцiйного iзолятора перемичкою-закороткою (перерiзом 95 мм2) та пружинними лещатами.

8.2.20 До робіт, які виконуються із зняттям напруги, належать:

- заміна стрілкових вузлів;

- замiна контактного проводу, який проходить через перетин;

- замiна та ремонт перетинів та стрiлкових хрестовин;

- замiна та перекидання троса через контактнi проводи в разі наявностi на мiсцi робiт одного підйомника;

- замiна пiдсилювальних проводів та проводів живлення, а також замiн їх крiплення у разі закрiплення проводів на металевих опорах;

- замiна несучих тросiв (бiльше одного прогону) у ланцюговiй контактнiй пiдвiсцi;

- замiна вузла сполучення анкерних дiльниць напiвкомпенсованої контактної пiдвiски;

- установка або демонтаж неповоротного кронштейна на металевих опорах;

- установка або виймання опор, розташованих вiд контактного проводу на відстані менш нiж 2 м;

- замiна розвідних пристроїв на мостах;

- регулювання або замiна обладнання контактної мережi та пристроїв СЦБ, якщо вiдстань вiд струмовідних частин до неогороджених заземлених конструкцiй менша 0,6 м;

- замiна та ремонт секцiйних рубильникiв, роз'єднувачiв та комутацiйної апаратури, розмiщеної на висотi менше 3 м;

- пiдвiска контактно-сигнальних проводів довжиною бiльше 80 м;

- робота на пристроях безпосередньо із землi;

- окремi роботи, передбаченi мiсцевими iнструкцiями.

8.2.21 Підготовка робочого місця для виконання робіт iз знятою напругою здійснюється в такій послідовності:

- проведення необхідних відключень та вжиття заходів, що запобігають подачі напруги до мiсця роботи внаслiдок помилкового чи мимовiльного вмикання комутацiйної апаратури або контактних комутацiйних з'єднань;

- вивiшення попереджувальних плакатів, знаків безпеки, установлення огорожі;

- перевiрка вiдсутності напруги на струмопровідних частинах;

- накладення заземлення (закоротки) після перевірки відсутності напруги.

8.2.22 Зняття напруги з дiлянки контактної мережi або пристроїв СЦБ може бути виконано вимкненням:

- комутацiйних апаратiв на пiдстанцiї;

- комутацiйних апаратiв, контактно-комутацiйних з'єднань у контактнiй та кабельнiй мережi та пристроях СЦБ.

8.2.23 Зняття напруги (вимкнення) проводиться згiдно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98.

8.2.24 На мiсцi виконання робiт повиннi бути вимкнені струмопровіднi частини плюсового полюса та електричнi лiнiї рiзного призначення, до яких під час виконання робiт не виключене випадкове торкання або наближення на вiдстань менше 0,6 м.

струмопровіднi частини мінусового полюса на мiсцi робiт можуть не вимикатися у разі, якщо вони заземлені переносними заземлювачами або стацiонарними заземлювальними роз'єднувачами при відсутності розриву в електричному ланцюзi мiж мiсцем роботи та заземленням.

Струмопровідні частини не вимикаються у разі виконання робіт в умовах, які виключають одночасний дотик до струмопровідних частин плюсового полюса і неізольованих від землі конструкцій або до заземлених струмопровідних частин.

8.2.25 Струмопровіднi частини мінусового полюса, якi не вимкнені та не мають розриву ланцюга, але перебувають під напругою, заземленi переносними заземлювачами чи стацiонарними заземлювальними роз'єднувачами, за умовами безпеки робiт на них прирiвнюються до вимкнених та заземлених струмопровідних частин.

8.2.26 На приводах комутацiйних апаратiв, а також на основи запобiжникiв пристроїв СЦБ, за допомогою яких може бути подана напруга до мiсця роботи, необхідно вивiшувати плакат "Не включати! Працюють люди".

8.2.27 Невимкнені струмопровіднi частини пристроїв СЦБ, доступнi випадковому доторканню, на час роботи повинні бути огородженi. Тимчасовими огородженнями можуть бути сухі, добре закрiпленi iзолювальні накладки з дерева, мiканiту, гетинаксу, текстолiту, діелектричної гуми тощо.

8.2.28 Перед початком робiт iз зняттям напруги на вимкненій дiлянцi контактної мережi та пристроїв СЦБ необхідно перевiряти вiдсутнiсть напруги.

Перевiрка наявності напруги мiж плюсовими та мінусовими струмопровідними частинами та між струмопровідними частинами і землею проводиться справним вольтметром або іншим покажчиком напруги, який працює за принципом протікання активного струму.

8.2.29 Безпосередньо перед перевiркою наявності напруги вольтметром чи покажчиком напруги повинна бути перевiрена справнiсть цих приладiв шляхом наближення їх до струмопровідних частин, якi явно перебувають пiд напругою.

У разі вiдсутностi поблизу струмопровідних частин, якi передбачувано перебувають пiд напругою, або якщо не існує іншої можливостi перевiрити справнiсть вольтметра чи покажчика напруги на мiсцi роботи, дозволяється попередня їх перевiрка в іншому мiсцi.

Якщо перевiрений таким чином вольтметр чи покажчик напруги падав або пiддавався поштовхам та ударам, то застосування його без повторної перевiрки не дозволяється.

Перевiрка справностi вольтметра та покажчика напруги, а також перевiрка наявності напруги проводиться в дiелектричних рукавичках.

8.2.30 Роботи iз зняттям напруги можуть проводитися за умов накладання:

Завантажити