НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

Через траншеї необхідно передбачати перехідні містки, які забезпечуються перильними огорожами і освітлюються в темний час доби.

7.2.9 Під час виконання робіт із застосуванням механізмів стiнки котлованiв і траншей необхідно крiпити інвентарними щитами.

Машини та механізми повинні перебувати на відстані не менше 2 м від краю канави, траншеї.

7.2.10 Екскаватори перед початком роботи розміщують на горизонтальній поверхні та закрiплюють iнвентарними упорами.

Не дозволяється використовувати з цією метою дошки, колоди, каміння тощо.

7.2.11 Не дозволяється під час роботи екскаватора або навантажувача виконувати будь-які інші роботи з боку робочої зони та перебувати працівникам ближче 5 м від радіуса захвату екскаватора або навантажувача.

Під час перерви в роботi екскаватор або навантажувач необхiдно перемiстити вiд краю траншеї на вiдстань не менше 2 м, а ківш опустити на землю. Очищати кiвш потрiбно тiльки в опущеному положеннi.

7.2.12 Ділянка або дорога, якою пересувається екскаватор або навантажувач у межах будівельного майданчика, повинні бути завчасно спланованими, а на слабких грунтах підсилені інвентарними щитами або настилом.

Під час пересування одноківшового екскаватора його стрілу необхiдно встановлювати в напрямку руху, а кiвш пiднiмати над землею на 0,5-0,7 м.

Не дозволяється пересування екскаватора із завантаженим ковшем.

7.2.13 Пересування екскаваторiв, крiм пневмоколiсних, по штучних iнженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо) дозволяється лише після оформлення дозволу в порядку, установленому Державтоінспекцією.

7.2.14 Переміщення екскаватора (навантажувача) до мiсця розробки чи в зворотному напрямку з кутом нахилу мiсцевостi бiльшим, нiж указаний у паспортi для даного типу машини, потрiбно здiйснювати тягачами в присутностi керівника робіт.

7.2.15 Під час навантаження грунту на автомобiлі екскаватором (навантажувачем):

- не дозволяється перебувати мiж екскаватором (навантажувачем) та автомобілем, що завантажується;

- транспортний засіб, що очікує, повинен перебувати за межами радiуса дiї ковша та ставати пiд завантаження тiльки пiсля вiд`їзду автомобіля, що стоїть попереду;

- транспортний засіб, що перебуває пiд завантаженням, повинен бути загальмований;

- транспортний засіб можна завантажувати тiльки з боку заднього чи бокового борта і пiсля того, як водiй покине автомобіль;

- не дозволяється переносити ківш над кабiною;

- завантажувати транспортний засіб треба рiвномiрно з невеликої висоти та не перевищувати його вантажопідіймальності.

7.2.16 Пересування екскаватора або навантажувача під контактною мережею міського електричного транспорту та іншими електричними проводами дозволяється під керiвництвом вiдповідальної особи за наявності обмеження висоти підйому ковша.

Відстань мiж проводами та ковшем у максимально піднятому його положеннi повинна бути не менш ніж 1 м.

7.2.17 Не дозволяється під час перемiщення та вирівнювання грунту бульдозером або грейдером по насипу висотою бiльше 2 м наближатися гусеницями чи колесами до краю земляного полотна, яке тільки відсипане, ближче нiж на 1 м або висувати вiдвал механізму за край насипу.

7.2.18 Не дозволяється переміщувати грунт бульдозером на пiдйом або узвiз бiльше 30о(якщо підприємством-виробником бульдозера не встановлена інша величина схилу), а також працювати на косогорах з поперечним нахилом понад 30о.

7.2.19 Не дозволяється працювати на бульдозерах та грейдерах на глинистих грунтах під час дощу.

7.2.20 У разі зупинки бульдозера вiдвал необхідно опускати на землю.

7.2.21 Не дозволяється ставати на раму або вiдвал бульдозера i грейдера пiд час їхнього руху.

7.2.22 Кут нахилувідвалугрейдера повинен бути не менше 35опід час перемiщення та розрiвнювання грунту.

7.2.23 Під час ущiльнення насипу катками, щоб уникнути обвалу укосу та сповзання катка, першi два проходи потрiбно здійснювати, витримуючи відстань вiд краю укосу не менше 1,5 м, а потiм, з кожним наступним проходом катка, його перемiщують на 0,5 м до укосу.

7.2.24 Не дозволяється працівникам пiд час роботи екскаватора з гiдромолотом для розламування дорожнього покриття або мерзлого грунту наближатися до гiдромолота ближче 5 м.

7.2.25 Для безпеки машинiста екскаватора або крана під час розламування дорожнього покриття та мерзлого грунту гідромолотом чи іншими ударними пристроями лобову частину механiзму необхiдно захищати металевою сiткою.

Машиніст повинен працювати у засобах індивідуального захисту.

7.2.26 Не дозволяється робітникам перебувати мiж працюючими механізмами, якщо відстань мiж ними менше 5 м. Цю відстань належить збільшувати на сумарний радiус дiї робочих органiв механiзмiв, якщо вони розташованi на поворотних платформах або прикрiпленi гнучкими з’єднаннями.

На механiзмах повинні бути написи, що вказують радіус дiї робочих органів.

7.2.27 Під час улаштування дренажів та водостокiв, розміщених у зоні трамвайних колій і поміж коліями, роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-5.11-85.

7.3 Вимоги безпеки під час монтажу верхньої та нижньої будов

трамвайних колій

7.3.1 Під час укладання рейок необхідно дотримуватись таких вимог:

- роботу виконувати тільки за вказівкою керівника робіт;

- перебувати тільки з одного боку рейкової зв`язки, протилежної напрямку зсуву;

- опущений у котлован один кінець рейкової зв`язки необхідно закріпити за допомогою ломів і тільки після цього опускати іншу частину зв`язки.

Не дозволяється перебувати у котловані під час скидання в нього рейок.

7.3.2 Переміщують рейки паралельно до колій:

- волоком трактором-тягачем або вагоном. Для цього потрібно мати необхідне пристосування або ланцюг з крюком для зачеплення рейок за стикові отвори. Під передній кінець рейок треба підкладати спеціальні катки або башмаки-повзунки;

- вручну рейковими кліщами (перенесення або волочіння). У цьому разі довжина рейок не повинна перевищувати 12,5 м, а навантаження на кожного працівника не повинно перевищувати 40 кг.

На шляху переміщення рейок не повинні перебувати працівники або сторонні особи.

7.3.3 Не дозволяється руками перевіряти точність співзбігу отворів накладок та рейок під час установки накладок та болтів.

Для цього треба застосовувати залізні ломи або шворні.

7.3.4 Збільшувати величину зазору у рейкових стиках необхідно за допомогою спеціальних пристроїв.

Не дозволяється збільшення зазорів ударами рейок внакладку.

7.3.5 Під час заміни рейок знімати накладки після звільнення болтів, розсувати накладки, а також утримувати кінець іншої рейки під час постановки накладок необхідно ломом.

7.3.6 Кантують рейки тільки на себе ломами, уставляючи їх у болтові отвори не до кінця та тільки з одного боку рейки.

7.3.7 Не дозволяється під час вигину рейок ручними пресами та під час пресування стиків перебувати із зовнішнього боку рейки, яку вигинають. Вимірюючи кривизну радіусометром, необхідно перебувати із внутрішнього боку кривої.

7.3.8 Розшивка рейок та контррейок у кривих ділянках колії необхідно виконувати від кінців кривої до середини.

7.3.9 Під час перешивки колії рейкову нитку необхідно відтискати спеціальними пристроями. Дозволяється застосування гострокінцевих ломів, заведених у баласт шпального ящика під підошву рейки під кутом не менше 45она можливу для стійкості глибину.

Не дозволяється застосовувати для упору забиті в шпалу ломи або костилі.

7.3.10 Під час загвинчування та відгвинчування гайок треба розташовуватися таким чином, щоб рух ключа був спрямований на себе.

Не дозволяється бити будь-чим по ключу, висіти на ньому, збільшувати його довжину іншим ключем, металевою трубою тощо, а також застосовувати несправний ключ, уставляти прокладки між гайками та губками ключа.

Заіржавілі гайки для полегшення відгвинчування треба попередньо змащувати гасом.

Під час видалення гайок за допомогою зубила необхідно надівати захисні окуляри.

Відгвинчувати гайки необхідно тільки справними ключами.

7.3.11 Зрушення костилів лапчатим ломом проводиться вручну.

У разі необхідності слід підкладати спеціальні залізні підкладки: у цьому випадку кріплення костиля спочатку треба порушити, а потім підкладку присунути до костиля так, щоб п`ята лапи спиралася на її більшу частину.

Не дозволяється ставати ногами або тиснути корпусом на лапу, а також підкладати під неї костилі, гайки, каміння або інші предмети.

7.3.12 Трамвайні колії рихтують спеціальними пристроями та механізмами.

У разі їх відсутності дозволяється рихтувати гострокінцевими заточеними ломами.

Для цього ломи необхідно заводити під підошву рейок під кутом не менше 45она можливу глибину.

7.3.13 Не дозволяється виправляти погнуті костури на головці рейок.

Костилі виправляються спеціальними пристроями або в майстерні.

7.3.14 Під час кріплення рейок до шпал костилями шпали необхідно вивішувати ломами або спеціальними пристроями.

Працівники, що вивішують шпалу, повинні перебувати з іншого боку рейки від працівників, які забивають костилі.

7.3.15 Під час наживлення костиля для того, щоб забити його в шпалу, необхідно тримати костиль вертикально, спочатку закріпити легкими ударами, а потім забивати остаточно.

Щоб забити костиль, працівник повинен стояти над рейкою обличчям уздовж трамвайних колій таким чином, щоб молоток був з протилежного боку від працюючих, що вивішують шпалу.

Якщо костилі забивають декілька працівників одночасно, то в цьому випадку вони повинні перебувати один від одного не ближче 4 м.

Присутність сторонніх осіб під час виконання робіт не дозволяється.

7.3.16 Під час зачищення задирок на шпалах декселем або сокирою необхідно ноги розставляти ширше, щоб унеможливити травмування під час випадкового зісковзування сокири (декселя).

7.3.17 Залізобетонні шпали укладають тільки за допомогою механізмів відповідної вантажопідіймальності на попередньо вирівняний і ущільнений баластний шар.

Для перенесення і заміни дерев`яних шпал необхідно застосовувати шпальні кліщі (шпалоноси).

7.3.18 Домкрат необхідно ставити на рівну поверхню баласту або підкладати під основу домкрата міцну дерев`яну або металеву підкладку.

Лапка захоплення домкрата повинна повністю підходити під рейку.

Не дозволяється встановлювати домкрати під рейками у шпальних ящиках з перекосом.

Не дозволяється рух трамвайних вагонів по колії, на якій встановлені домкрати.

7.3.19 Групи працівників, які підбивають шпали, повинні розміщуватися одна від одної на відстані не менше 3 шпальних ящиків.

Не треба рахувати ті шпальні ящики, які в даний момент підбиваються.

Не дозволяється під час ручного підбивання шпал стояти працівникам один проти одного.

7.3.20 Стрілкові переводи та перехрещення під час їхнього ущільнення баластом підіймаються домкратом.

Кількість домкратів повинна забезпечувати вільне їх підіймання.

Дозволяється застосування колійних підйомників разом з домкратами.

Спецчастини колії необхідно підіймати одночасно всіма встановленими домкратами, не перевантажуючи окремі домкрати.

Не дозволяється перебувати на спецчастинах колії, на шпалах та у шпальних ящиках під час їх підіймання.

7.3.21 Не дозволяється працівникам під час виконання робіт та для відпочинку сідати на рейки, шпали, усередині рейкової колії та на міжколійя.

7.3.22 Працівники, що супроводжують вагонетку, повинні йти тільки позаду неї, підтримуючи вантаж, і забезпечувати повільне пересування вагонетки.

Не дозволяється працівникам під час перевезення матеріалів перебувати на колійній вагонетці, попереду вагонетки, відставати від неї, пускати вагонетку під ухил, поправляти на ходу вантаж.

7.3.23 Під час навантаження і розвантаження матеріалів та інструменту колеса вагонетки необхідно підклинювати.

Рейки і шпали на вагонетку необхідно укладати в подовжньому напрямку з таким розрахунком, щоб обидва кінці були врівноважені.

7.3.24 Під час виконання робіт з улаштування та монтажу трамвайних колій, пов`язаних з використанням компресорних установок та пневмоінструменту, необхідно керуватися вимогами, викладеними в ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01, ДСТУ 2514-94 Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки (далі – ДСТУ 2514-94).

7.3.25 Бетонні роботи під час монтажу трамвайних колій необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80.

7.4 Вимоги безпеки під час роботи моторних колієпідіймачів

та колієрихтувальних машин

7.4.1 Підйом рейко-шпальної ділянки трамвайної колії (далі –ділянка колії) під час роботи з баластом, рихтуванням та пiдбиттям ділянки колiї виконується моторними колiєпідіймачами вантажопiдйомнiстю не менше 8 т та колієрихтувальними машинами (далі - КРМ).

Підйом ділянки колiї на баластній основі, у разі її демонтажу, здiйснюється моторними колiєпiдіймачами вантажопiдйомнiстю не менше 20 т.

Для пiдняття ділянки колiї та її демонтажу на бетонній основі застосовуються моторні колiєпiдіймачі вантажопiдйомнiстю не менше 40 т.

7.4.2 Якщо колiєпiдіймачі вкомплектовані електродвигунами постійного живлення, то їх робота здійснюється через контактну мережу за допомогою штанги з додержанням вимог ДНАОП 0.00-1.21-98.

7.4.3 Робоче місце колiєпiдiймача повинно мати діелектричну ізоляцію.

Моторист повинен застосовувати дiелектричні рукавиці та калоші.

7.4.4 Не дозволяється під час пiдйому ділянки колiї перевищувати висоту пiдйому, установлену iнструкцiєю з експлуатації колієпідіймача та КРМ.

Підйом виконують плавно, без ривкiв, не допускаючи перекосів КРМ.

7.4.5 У разі поломки рейки КРМ необхiдно вирiвняти, від'єднати вiд контактного проводу та залежно вiд обставин прийняти рiшення про подальшi дiї.

7.4.6 Перед пiдняттям ділянки колiї колiєпiдiймачами необхiдно перевірити щiльність захвату головок рейок кліщами.

7.4.7 Перед рихтуванням та пiдйомом ділянки колiї КРМ необхiдно стежити за тим, щоб важелі захвату були належним чином пiдведенi своїми виступами під пiдошви рейок.

Не дозволяється захват важелями пiд головки рейок.

7.4.8 Не дозволяється під час рихтування та підйому ділянки колiї стояти на ближче 10 м вiд КРМ.

Не дозволяється ходити по баласту, бетону або по покриттю піднятої ділянки колiї та допускати туди стороннiх осiб.

Не дозволяється виконувати будь-які роботи (різання рейок, ламання брукiвки, розшивання шпал тощо) на вiдстані ближче 30 м вiд працюючої КРМ.

7.4.9 Під кiнцi шпал пiднятої ділянки колії під час її демонтажу необхiдно підгортати баласт або пiдкладати пiд них та пiд пiдошви рейок підкладки на вiдстанi не менше 3 м.

Не дозволяється під час виконання цих робiт, а також у разі рихтування, пiдйому ділянки колiї та пiдбитті шпал ставати у шпальнi ящики та проштовхувати ногами баласт або iншi матеріали пiд шпали та рейки. Цi операцiї необхідно виконувати вiдповiдним iнструментом.

7.4.10 Під час демонтажу ділянки колiї колiєпiдiймачем необхiдно дотримуватися таких вимог:

- колієпідiймач не повинен установлюватися ближче 1,5 м вiд зварних і збiрних стикiв;

- пазухи рейок у мiсцях захватiв повиннi бути очищенi вiд бетону, асфальту тощо;

- розбирання вести в напрямку до місць приєднання негативних (мінусових) кабелів, мiсцезнаходження яких установлюється завчасно.

Дiльницi з приєднаними кабелями розбираються в останню чергу.

7.4.11 Під час переміщення колiєпiдiймача від однієї ділянки роботи до іншої необхiдно вживати заходів для запобiгання його сходу з рейок.

Під час транспортування колiєпiдiймача на машинi або на платформi його необхiдно надiйно закрiпити.

У разі транспортування КРМ самоходом або буксиром швидкiсть руху не повинна перевищувати 20 км/год на прямих ділянках колії i кривих з радiусами бiльше 200 м.

У транспортному положеннi опорна плита опорно-поворотного пристрою повинна бути піднята вгору та зафіксована.

7.4.12 Під час пiдйому ланки колiї та її рихтування машинiст КРМ повинен чiтко виконувати сигнали і команди керiвника робiт.

7.4.13 Перед включенням гiдроцилiндрiв для заглиблення анкера КРМ необхiдно переконатися, що фіксуючий пристрiй виключено, а після приведення КРМ в транспортне положення перевiрити надiйність фiксацiї анкера, рихтуючого механiзму та опорної плити опорно-поворотного пристрою.

7.4.14 Перед пуском двигуна важелi управлiння коробкою передач та гiдросистеми повинні бути встановлені у нейтральне положення.

7.4.15 Не дозволяється під час експлуатацiї КРМ:

- працювати на несправній КРМ;

- рихтувати, якщо торцi колiї не звiльнені від баласту;

- виважувати КРМ на опорні плити пiдйомно-поворотного пристрою перебуваючи на КРМ;

- залишати КРМ з працюючим двигуном без нагляду;

- зупиняти двигун або робити перерву в його роботi під час опущеного рихтувального механiзму на анкерi або опорній плитi пiдйомно-поворотного пристрою;

- сходити та сiдати на КРМ під час її руху, а також перевозити на ній людей.

7.4.16 Під час виважування КРМ опорна плита її пiдйомно-поворотного пристрою повинна спиратися на двi шпали, щоб шток був посерединi шпали, а боки опорної плити повиннi бути паралельними до осi колiї.

У разі вирівнювання КРМ на підйомно-поворотному пристрої у кривiй з перевищенням зовнішньої рейки на 100 мм та бiльше пiд опорну плиту з боку внутрiшньої рейки кривої необхiдно пiдкладати дошку товщиною 3-4 см.

7.4.17 Під час монтажу пристроїв для зняття КРМ з колiї необхiдно вирiвняти основу пiд пiдставки.

Не дозволяється ухил заднiх балок бiльше 5‰, а переднi балки необхідно укладати, щоб вони спирались на обидвi рейки дiючої колiї.

7.5 Вимоги безпеки під час роботи на шпалопідбивних машинах

7.5.1 Перед початком роботи машинiст повинен перевірити технiчний стан шпалопідбивної машини (далі - ШПМ), оглянути інвентарні підколісні башмаки та вогнегасник.

Перевiрцi пiдлягають: двигун, пневматична та електричні системи, ходова частина, сигнальнi пристрої, гiдравлічнi та ручнi гальма, контрольно-вимiрювальнi прилади, робочі органи ущільнювачів баласту з вібраційними пристроями (механiчна передача ексцентрикiв, механiзм пiдйому та опускання).

7.5.2 Не дозволяється залишати без нагляду ШПМ з працюючим двигуном.

шПМіз заглушеним двигуном повинна бути загальмована гальмами і зафіксована iнвентарними пiдколiсними клинами.

7.5.3 Машинiст постійно повинен контролювати режим роботи ШПМ.

Покидати робоче мiсце можна тiльки з дозволу керiвника робiт.

У разі поломки та виникнення непередбачених перешкод машинiст повинен негайно зупинити ШПМ.

7.5.4 Не дозволяється захаращувати кабiну ШПМ стороннiми предметами, паливно-мастильними матеріалами тощо.

7.5.5 Під час заправки ШПМ паливом та мастилом машинiсту ШПМ не дозволяється палити, користуватися сiрниками та іншими джерелами відкритого вогню.

Мiсця, облитi під час заправки паливом та мастилом, необхiдно витерти, а на землi – засипати пiском.

7.5.6 ШПМ повинна забезпечуватися необхідними засобами пожежогасіння відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.

7.5.7 Робота на ШПМ з ущільнення баласту дозволяється тiльки на попередньо вiдрихтованих колiях, якi не мають вiдхилень за шаблоном.

7.5.8 Опускати пристрої з ущільнення баласту та підбивати баласт пiд шпали машиніст ШПМ повинен з виносного пульту управлiння, розміщеного справа за напрямом руху.

Під час дистанцiйного керування машиніст ШПМ повинен стояти на узбiччi колiї справа від ШПМ у напрямку руху.

7.5.9 Не дозволяється приводити в дiю ексцентрики у разі неправильного розміщення робочих органів з ущільнення баласту щодо кожної рейкової нитки і шпали, а також під час опори на них.

До включення ексцентрикiв необхiдно виконати попереднє пробне опускання.

Не дозволяється перевищувати встановлені швидкості обертання ексцентриків.

7.5.10 Не дозволяється переміщувати ШПМ вiд однієї шпали до iншої з опущеним робочим органом з ущільнення баласту.

ШПМ повинна перемiщатися на першій передачі.

7.5.11 Під час проїзду трамвайних вагонiв по сусідніх трамвайних колiях машинiст ШПМ зобов'язаний виключати ексцентрики i вiдновлювати пiдбивання шпал тільки після проїзду вагонiв.

Машинiст повинен включати та зупиняти ШПМ плавно, без ривкiв та поштовхiв.

7.5.12 Не дозволяється пiдкидати баласт під робочі органи ШПМ з його ущільнення.

Баласт необхiдно пiдкладати у шпальнi ящики попереду машини на вiдстанi не менше 3 м вiд неї.

7.5.13 Не дозволяється ШПМ використовувати як тягач.

Робочі органи з ущільнення баласту під час перемiщення ШПН повинні перебувати в неробочому станi.

Не дозволяється причiплювати до ШПН iншi рухомi одиницi та перевозити на нiй людей.

7.5.14 Для захисту машинiста вiд атмосферних опадiв та сонячних променів ШПМ повинна мати відповідні пристрої.

7.5.15 ШПН необхідно переміщувати своїм ходом або на буксирi за умови жорсткого зчеплення з вантажним або спеціальним трамвайним вагоном, як правило, уночi. Під час перемiщення ШПМ по колiях машинiст повинен перебувати в кабiнi.

Перемiщення виконується тiльки з дозволу центрального диспетчера.

7.5.16 Під час самостiйного руху ШПМ машинiст повинен стежити за роботою двигуна та за сигналами керівника робіт.

Швидкiсть руху на прямих ділянках трамвайних колій не повинна перевищувати 20 км/год, на спецчастинах та на кривих ділянках трамвайних колій – 10 км/год.

Під час руху не дозволяється виходити з кабiни та сiдати на ходу.

7.5.17 Під час стоянки необхiдно загальмувати ШПМ ручним гальмом, а важіль коробки передач установити в нейтральне положення.

7.6 Вимоги безпеки під час укладання трамвайних колій готовими

рейко-шпальними ланками

7.6.1 Монтаж рейко-шпальних ланок трамвайної колії (далі - ланка колії) на ланкозбиральних базах та площадках повинен проводитися згідно з розробленою і затвердженою технологічною документацією з урахуванням особливостей місцевих умов.

7.6.2 Попередньо ланки колії можуть збиратися та укладатися на прямих дiлянках.

Кривi та вузли трамвайних колій монтуються безпосередньо на мiсці їхнього укладання.

7.6.3 Готовi ланки колії з бази на об'єкти повиннi транспортуватися на спеціальних трамвайних поїздах, які обладнані вiдповiдними поворотними пристроями, або на спецiальних трайлерах.

Завантажити