НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

6.11.2 Під час вимушеної тpивалої зупинки рухомого складу (неспpавність, pемонт, зчеплення) водiй повинен огоpодити його згідно з вимогами Пpавил доpожнього pуху України.

6.11.3 Буксиpування неспpавних тpолейбусiв з лiнiї дозволяється на жоpсткому буксирі тiльки спецiально обладнаними автомобiлями (тpолейбусами) технiчної допомоги.

Водiй неспpавного тpолейбуса повинен вести тpолейбус колiєю тягача. У темний час доби повиннi бути ввiмкненi габаpитнi вогні.

6.11.4 Зчеплення трамвайних вагонiв на лiнiї здійснюється водієм несправного трамвайного вагона. У разі необхiдностi допомогу надає водiй спpавного поїзда. Зчеплення трамвайних вагонiв повинне здiйснюватися згідно з iнстpукцiєю зчеплення та буксирування, розробленою на підприємстві з урахуванням місцевих умов.

6.11.5 Зчеплення тpамвайних вагонiв на лiнiї повинно по змозі проводитися на гоpизонтальнiй дiлянцi колiї у такому порядку:

- якщо неспpавний трамвайний вагон стоїть попереду справного, водiй неспpавного трамвайного вагона кеpує подачею спpавного трамвайного вагона, перебуваючи бiля заднього боpта неспpавного трамвайного вагона на безпечнiй вiдстанi (не менше 1м вiд зовнiшньої pейки);

- якщо неспpавний трамвайний вагон стоїть позаду спpавного, то водiй неспpавного трамвайного вагона повинен перебувати на задній площадці спpавного трамвайного вагона та кеpувати його подачею до неспpавного.

6.11.6 На дiльницях з важкими умовами pуху зчеплення та буксирування несправного трамвайного вагона повинен виконувати персонал технічної допомоги. Водій несправного трамвайного вагона зобов`язаний виконувати вказівки керівника (майстра) технічної допомоги або особи з інжерно-технічного персоналу, який спеціально прибув для керівництва роботою.

6.11.7 Під час буксиpування неспpавного трамвайного вагона мiж водiями повинен бути встановлені зв'язок і сигнали, які повинні відповідати вимогам ПЕТТ.

Сигнал негайної зупинки працівники технічної допомоги подають коловими pухами руки, а в темну пору – ліхтарем.

6.11.8 Під час буксирування неспpавного трамвайного вагона через стрілку, де не пеpедбачена експлуатацiя поїздiв за "системою багатьох одиниць", вістряк стрілки необхідно заблокувати укладкою.

6.11.9 Пеpед початком переміщення трамвайного вагона заднім ходом водiй повинен особисто впевнитися у безпечних умовах pуху.

6.11.10 У разі зупинки тpамвайного вагона (тролейбуса) на ізольованій (знеструмленій) дiлянцi контактної меpежi (iзолятоp, хpестовина) трамвайний вагон (тролейбус) повинен переміщуватися буксиpуванням.

6.11.11 Під час сходу стpумопpиймачiв тpолейбуса з контактного пpоводу водiй повинен:

- негайно зупинити тpолейбус;

- вимкнути високу напругу;

- поставити pевеpсоp у положення "Стоп";

- витягти pукоятку pевеpсоpа (якщо це пеpедбачено констpукцiєю тpолейбуса);

- одягти сигнальний жилет оранжевого кольору та, дотpимуючись заходів безпеки, вийти з тpолейбуса;

- у разі зупинки на ухилах поставити пiд колесо пpотивiдкатний упор з боку ухилу;

- якщо виникає необхiдність виходу на проїжджу частину шляху в умовах недостатньої видимості (темрява, злива, хуртовина, туман тощо), необхідно передбачити додаткові заходи безпеки: увімкнути світлову сигналізацію та виставити знак аварійної зупинки в напрямку руху транспортних засобів;

- пpиступити до встановлення стpумопpиймачiв на контактний пpовiд, лише пеpеконавшись у повнiй безпецi.

Установлювати стpумопpиймачi в сиpу погоду дозволяється тiльки в дiелектpичних pукавичках. Слід остерігатися попадання в очі крапель з контактного пpоводу.

6.11.12 У разі необхідності пеpеставити стpумопpиймачi тpолейбуса на контактну мережу іншого напрямку руху водiй повинен виконати такі застеpежнi заходи:

- поставити тpолейбус так, щоб вiн не заважав pухатися iншим тpанспоpтним засобам та перебував пiд контактними пpоводами, на якi будуть ставитися стpумопpиймачi;

- загальмувати тpолейбус стоянковим гальмом;

- вимкнути високу напругу;

- пеpевести pевеpсоp у нульове положення та взяти pукоятку pевеpсоpа (якщо це пеpедбачено констpукцiєю);

- одягти сигнальний жилет оpанжевого кольоpу пеpед виходом із тpолейбуса.

6.11.13 У разі поломки струмоприймачів їх необхідно відтягти вiд контактної мережі та надійно закріпити. Пасажири повинні бути висаджені з дотриманням правил безпеки.

6.11.14 Якщо струмоприймач зачепився за спецчастини контактної мережі і його з цієї причини (або з інших причин) звільнити неможливо, водій повинен викликати технічну допомогу і до її прибуття не вживати будь-яких заходів для вивiльнення стpумопpиймача.

6.11.15 Під час обриву контактної мережі водій повинен:

- не підходити до обірваних проводів, розтяжок та тросів ближче 8 м;

- не допускати до них сторонніх осіб ближче 8 м, виставити знак аварійної зупинки;

- огородити аварійне місце підручними засобами, попереджувати про небезпеку водіїв транспортних засобів, що проїжджають поблизу;

- повідомити центрального диспетчера та викликати технічну допомогу, а до її прибуття не залишати місця аварії.

6.11.16 Під час ручного переведення трамвайних стрілок водій повинен стояти обличчям до транспортних засобів, що рухаються поруч, і виходити на проїжджу частину в сигнальному жилеті оранжевого кольору, якщо він впевнений у своїй безпеці. Для переведення стрілок водій повинен користуватися спеціальним ломиком, який вставляти на всю глибину вістряка механізму стрілки.

6.11.17 Узимку на кінцевих зупинках водій повинен стежити за своєчасним очищенням підніжок трамвайних вагонів або тролейбусів від снігу та льоду.

6.11.18 У разі витоку струму на корпус тролейбуса більше 3 мА водій повинен відключити високовольтну та низьковольтну мережу тролейбуса, одягти діелектричні рукавички, підготувати противідкатний башмак, вийти з тролейбуса і, не торкаючись його корпуса, підкласти башмак, організувати безпечну висадку пасажирів, проінформувати центрального диспетчера та зробити відповідну відмітку в технічному журналі.

6.11.19 Спілкування лінійного працівника з водієм з лівого боку рухомого складу дозволяється у пунктах, де забезпечена безпека руху.

6.11.20 Виходити з рухомого складу з виробничої необхідності потрібно обережно, зважаючи на рух інших транспортних засобів.

6.11.21 Не дозволяється перебувати між коліями під час зустрічного руху трамвайних вагонів (поїздів).

6.11.22 У разі потреби подачі команд водієм на лінії необхідно передбачити таке місцезнаходження, щоб не бути травмованим транспортними засобами.

На кривих ділянках трамвайної колії необхідно враховувати винос кузова трамвайного вагона на поворотах.

6.11.23 Місце виконання ремонтних робіт повинно бути огороджене дорожніми знаками згідно з вимогами Правил дорожнього руху України.

6.12 Вимоги безпеки під час ремонту трамвайних вагонів та

тролейбусів на лінії

6.12.1 У пунктах ремонту трамвайних вагонів та тролейбусів на лінії необхідно мати впорядковані запасні колії (площадки), якi розміщуються на горизонтальних дiльницях або ухилах, що не перевищують 2,5 ‰.

6.12.2 Не дозволяється проводити ремонт трамвайних вагонів або тролейбусів, якщо в них перебувають пасажири.

6.12.3 Ремонт рухомого складу на лінії дозволяється у разі виконання таких заходів безпеки:

- трамвайні вагони повинні бути встановлені на запасну колiю, а тролейбуси, у разі можливості, на площадку, вiдведену для їх ремонту;

- трамвайні вагони або тролейбуси необхідно загальмувати стоянковим гальмом;

- струмоприймачi трамвайних вагонів або тролейбусів повинні бути відтягнуті від контактних проводів та надiйно закріплені;

- реверсивна рукоятка контролера управлiння повинна бути переведена в положення "Стоп" та на час ремонту передана водiєм слюсареві (якщо це передбачено конструкцією);

- пiд колеса трамвайних вагонів або тролейбусів повиннi бути пiдкладенi противiдкатнi упори;

- водiй повинен увiмкнути аварiйну свiтлову сигналiзацiю, а в разі необхідності - установити знак аварiйної зупинки або миготливий червоний ліхтар;

- місця проведення ремонту повинні бути огороджені.

6.12.4 На запаснi колiї для ремонту на лінії можуть встановлюватися одночасно два поїзди (трамвайні вагони) з виконанням таких вимог:

- вiдстань мiж трамвайними вагонами (поїздами), що стоять, повинна бути не менш ніж 3 м;

- ремонт поїздів однiєю й тією самою особою повинен проводитися в порядку черги, тобто ремонт наступного поїзда виконується пiсля закiнчення ремонту попереднього.

6.12.5 Ремонт іншого тролейбуса на тiй самій дiлянцi можливий лише на вiдстанi мiж тролейбусами не менше 3 м та за умови, якщо на ранiше поставленому на ремонт тролейбусі ремонт не проводиться.

6.12.6 Перед початком ремонту трамвайного вагона необхідно виставити на видному мiсцi в кабіні водія плакат (табличку) "Струмоприймач не ставити! Працюють люди".

Перед початком ремонту тролейбусів на рульовому колесі та біля штанговловлювачів необхідно вивісити плакати "Стpумоприймачi не ставити! Працюють люди".

6.12.7 У темний час доби ремонт трамвайних вагонів та тролейбусів повинен виконуватися тільки за умови достатнього освiтлення робочого мiсця переносними ліхтарями, живлення яких здійснюється автономно або від низьковольтної мережі трамвайного вагона, тролейбуса чи транспортного засобу технічної допомоги.

6.12.8 Роботи мiж трамвайними вагонами поїзда (замiна та установка мiжвагонних з`єднань, роз`єднання зчiпних пальцiв тощо) виконуються в присутностi водiя, який повинен загальмувати поїзд стоянковим гальмом, пiдкласти пiд колеса вагонiв пpотивiдкатні упори, вимкнути автоматичний вимикач (вимикач ланцюгів управління).

6.12.9 Переміщення тролейбусів на ремонтну дільницю та їх випробування після ремонту повинно проводитися водієм лише після дозволу слюсаря, який виконує ремонт.

6.12.10 Необхiднi маневри під час зчеплення та розчеплення трамвайних вагонiв на лiнiї повиннi проводитись водiєм трамвайного вагона-буксира.

6.12.11 Подача трамвайного вагона-буксира (уперед або назад) до загальмованого повинна проводитись тiльки водiєм після надання ним попереджувального сигналу.

6.12.12 Під час зчеплення трамвайних вагонiв повиннi виконуватися такі вимоги:

- трамвайний вагон, який причеплюють, повинен бути загальмований стоянковим гальмом;

- трамвайний вагон, яким проводитиметься буксирування, повинен подаватися водiєм до вагона, який причіплюють, на першiй позицiї контролера за сигналом;

- у разі зчеплення трамвайних вагонів водiй повинен користуватися стоянковим гальмом;

- зчеплення трамвайних вагонiв дозволяється виконувати тiльки зчіпними пристроями відповідної конструкції.

6.12.13 Не дозволяється перебувати мiж трамвайними вагонами, коли виконуються маневрові роботи з їх зчеплення.

6.12.14 Не дозволяється виконувати зчеплення у разі несправного контролера управлiння трамвайного вагона-буксира.

6.12.15 Не дозволяється вимикати систему управління у разі зчеплення трамвайного вагона-буксира.

6.12.16 Перевірку металевих частин електричного обладнання рухомого складу необхідно проводити із застосуванням ЗІЗ.

6.12.17 Не дозволяється перевiряти прискорювач, перетворювач або груповий контролер, подаючи на нього напругу контактної мережi.

6.12.18 Не дозволяється вмикати електричні апарати напругою 1000 В під навантаження із знятими дугогасними камерами.

6.12.19 Опiр iзоляцiї тролейбуса вимiрюється тiльки мегометром. Якщо неможливо усунути причини зниження опору ізоляції, тролейбус повинен бути вiдбуксируваний у депо.

6.12.20 Замінювати акумуляторну батарею трамвайних вагонів (тролейбусів) слюсар повинен за допомогою водiя або iншої особи, яка допомагає йому у виконанні цієї роботи.

Не дозволяється переносити або пiдіймати акумуляторну батарею силами однiєї особи.

6.12.21 Замiна колiс та підкачування шин тролейбуса повинне проводитися згідно з інструкцією виконання цих робіт.

6.12.22 Завантаження коліс тролейбусів на автомашину повинне проводитися двома особами за допомогою вантажопідйомних механiзмiв.

6.12.23 Після закінчення ремонту рухомого складу слюсар, який виконував ремонт, повинен зробити відмітку в технічному журналі про проведений ремонт, указати час початку та закінчення ремонту і передати його водієві.

6.12.24 Після закiнчення ремонту рухомого складу слюсар, який виконував ремонт, повинен упевнитися, що оглядовi люки в підлозі трамвайного вагона або тролейбуса закритi, контролер управлiння перебуває в нульовому положеннi, а також зняти забороняльні та попереджувальні таблички.

6.13 Вимоги безпеки під час організації швидкої технічної допомоги для

трамвайних вагонів та тролейбусів, що перебувають на лінії

6.13.1 Після прибуття працівників швидкої технічної допомоги на місце аварії керівник робіт швидкої технічної допомоги зобов`язаний попередити водія трамвайного вагона або тролейбуса про те, що він повинен виконувати тільки його вказівки.

6.13.2 До початку ремонтних та аварійно-відновнувальних робіт робоче місце працівнивків швидкої технічної допомоги повинно бути огороджене.

6.13.3 Не дозволяється під час виконання робіт перебувати між коліями під час проїзду зустрічних трамвайних вагонів.

6.13.4 Не дозволяється підніматися на дах трамвайного вагона та тролейбуса без зняття струмоприймачів з контактних проводів.

6.13.5 Не дозволяється під час виконання робіт на даху трамвайних вагонів та тролейбусів:

- торкатися струмоприймачів без діелектричних рукавичок;

- торкатися одночасно обох штанг тролейбуса;

- торкатися одночасно піднятого струмоприймача та заземлених частин трамвайного вагона;

- торкатися грозорозрядника в разі піднятих струмоприймачів;

- торкатися контактних проводів;

- ставити струмоприймачі на контактний провід під час перебування працівника на даху тролейбуса.

6.13.6 Під час застосування домкратів не дозволяється перебувати на відстані ближче 1м від трамвайного вагона (за винятком осіб, що працюють з домкратом).

6.13.7 Під час підняття трамвайного вагона (тролейбуса) керівник робіт технічної допомоги повинен стежити за тим, щоб підйомні скоби впиралися у кузов рухомого складу, унеможливлюючи його зісковзування.

6.13.8 Під час підняття трамвайного вагона або тролейбуса, що впав набік, та під час будь-якого буксирування не дозволяється перебувати ближче 4 м від буксирних тросів (ланцюгів), вантажозахоплювальних пристроїв.

6.13.9не дозволяється виконувати роботи під трамвайним вагоном, що стоїть на домкратах. У разі потреби слід користуватися тумбами-підставками.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВАННЯ

І РЕМОНТУ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ

7.1 Загальні вимоги безпеки

7.1.1 Для виконання робіт у колійному господарстві необхідно огороджувати місця цих робіт незалежно вiд їх обсягiв i тривалостi, а також вiд кiлькостi працюючих. Огородження виконується відповідно до вимог РСТ УССР 1965-86 „Республиканский стандарт УССР. Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные переносные. Технические условия”, затверджені і введені в дію постановою Держплану УРСР від 24.02.86 № 9 (далі - РСТ УССР 1965-86), та РСТ УССР 1966-86 „Республиканский стандарт УССР. Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные переносные. Правила применения”, затверджені і введені в дію постановою Держплану УРСР від 24.02.86 № 9 (далі - РСТ УССР 1966-86).

7.1.2 Робочі мiсця під час виконання колiйних, вантажно-розвантажувальних, зварювальних та iнших робіт повинні освiтлюватися відповідно до вимог СНиП ІІ-4-79, ГОСТ 12.1.046-85 „ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок” (далі - ГОСТ 12.1.046-85).

Освiтленiсть місць для виконання колiйних та вантажно-розвантажувальних робiт повинна бути не менш ніж 30 лк, а для зварювальних та наплавних робiт – не менш ніж 50 лк.

Освiтлення здiйснюється вiд проводу контактної мережі групою електроламп, змонтованих у світильник на штанзі, а в разі вiдключеного живлення контактної мережi - вiд ПЕС та стацiонарних джерел електроенергiї електролампами, змонтованими на переносних свiтильниках.

7.1.3 Для ввімкнення світильника на штанзі спочатку необхiдно з'єднати світильник гнучким проводом з рейкою в трамвайних колiях, а потiм пiдключити штангу до контактного проводу.

Під час застосування переносних світильників спочатку потрібно їх заземлити, а потiм пiдключити до ПЕС. Вимикання світильника проводиться у зворотному порядку.

7.1.4 Колійні роботи виконуються пiд контролем вiдповiдального керiвника робiт, а під час ліквiдацiї наслiдкiв аварiй, монтажу складних вузлових з`єднань, укладанні колій готовими рейко-шпальними ланками тощо - під керiвництвом відповідальної особи служби колії.

7.1.5 До управлiння колiйними та вантажопiдiймальними машинами та механізмами залучається кваліфікований персонал, який пройшов медичне обстеження, спецiальне навчання, має посвiдчення на право управлiння вiдповiдною машиною.

Кожний механiзм чи механiзований iнструмент повинен бути закрiплений за певним працівником.

7.1.6 Інструменти та матерiали під час роботи повиннi розміщуватися на узбiччi проїжджої частини вулицi або на тротуарi таким чином, щоб не заважати руху трамвайних вагонів, автотранспорту, пiшоходам.

Не дозволяється розміщувати інструменти та матерiали в мiжколiйя, класти їх у жолоб рейок та залишати в міжколiйя.

7.1.7 Під час виконання робіт працівники повиннi перебувати або рухатися обличчям назустрiч руху транспорту.

Якщо за умовами роботи це неможливо, то для створення безпечних умов для працівників виставляється сигнальник.

7.1.8 У разі пропуску трамвайних вагонів працівники повиннi своєчасно очищити жолоби, прибрати за межi габариту трамвайних вагонів iнструменти і матерiали та відійти з трамвайних колій на безпечну відстань.

Не дозволяється працівникам залишатися між коліями.

7.1.9 Інструмент для колiйних робiт повинен відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01 і бути завжди в справному станi.

7.1.10 Не дозволяється застосовувати лапчасті ломи із спрацьованими губками.

Під час затяжки гайокне дозволяєтьсяподовжувати важіль ключа трубою або iншими предметами.

Робочі грані колійних ключів не повинні мати трiщин, надломів металу.

Кліщові захоплювачі для шпал та залізобетонних плит, кліщі для перенесення рейок і шпал повинні періодично оглядатися, а домкрати для підйому трамвайних колій - періодично випробовуватися.

Домкрати повиннi мати надійні гальмівні пристрої.

7.1.11 Частини машин і механізмів, що обертаються та рухаються, повинні бути огороджені.

Електростанції, електрозварювальнi агрегати, контактно-зварювальні машини, трансформатори, а також металевi частини корпусiв машин та механiзмiв з електроприводами повиннi заземлюватися.

7.1.12 Усі струмопровідні частини на електроприводах колійних машин повинні бути ізольовані від можливого дотику до них обслуговувального персоналу.

7.1.13 Очищення, змащування, заправляння пальним, ремонт, огляд та перевiрка технiчного стану машин та механiзмiв дозволяється тiльки пiсля повної їх зупинки.

7.1.14 Кожна нова або капiтально вiдремонтована машина (механізм) перед пуском в експлуатацiю повинна бути оглянута та випробувана на холостому ходу та пiд навантаженням.

Результати огляду та випробування фіксуються у журналі.

7.1.15 Під час транспортування колiйних машин та механізмiв до мiсця виконання робіт та назад усі їхні робочi частини повиннi бути приведенi в транспортне положення i закрiпленi.

Самопересувнi машини та механiзми повиннi бути обладнанi звуковими та свiтловими сигналами і забезпечені відповідними знаками згідно з вимогами Правил дорожнього руху України.

7.2 Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт на трамвайних коліях

7.2.1 Приступати до будь-якої розробки грунту та земляних робiт у межах міста або іншого населеного пункту дозволяється тiльки за наявності письмового дозволу адмiнiстрації відповідного населеного пункту за узгодженням з Державтоінспекцією.

7.2.2 Виконання земляних робіт на трамвайних коліях повинно відповідати вимогам СНиП ІІІ-4-80 і цих Правил.

7.2.3 Земляні роботи в зоні розміщення діючих підземних комунальних мереж (електрокабелів, газопроводів тощо) проводяться за нарядом-допуском і дозволяються тільки після розроблення заходів з безпечних умов праці і узгодження їх з організаціями, які експлуатують відповідні комунальні мережі.

7.2.4 Перед початком виконання земляних робіт необхідно позначити на місцевості відповідними знаками або написами розміщення підземних комунальних мереж.

7.2.5 Землянi роботи на трамвайних коліях повиннi бути механiзованi. Розробка грунту вручну виконується у випадках, коли застосування механiзмів неможливе (під час роботи без зупинки трамвайного руху та в мiсцях розміщення пiдземних споруд тощо).

7.2.6 Земляні роботи в зоні діючих комунальних мереж необхідно виконувати під безпосереднім керівництвом керівника робіт, а в зоні розміщення кабелів, що охороняються і перебувають під напругою, або в зоні діючого газопроводу, або під наглядом працівників електро- або газового господарств.

Роботи необхідно вести лопатами для риття землі, уникаючи ударів.

Не дозволяється застосовувати пневматичний інструмент, ломи, кири і схожі знаряддя.

7.2.7 У разі необхідності виконання робіт, пов`язаних з електропідігріванням грунту, необхідно керуватись вимогами ГОСТ 12.1.013-78 „ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования” (далі - ГОСТ 12.1.013-78).

Ділянку, яка підігрівається, необхідно огороджувати, виставляти попереджувальні сигнали, а в темний час доби освітлювати.

Відстань між огорожею і контуром ділянки, що підігрівається, повинна бути не менше 3 м.

7.2.8 Під час розробки грунту поблизу місць проходу людей і руху транспорту необхідно передбачати захисні огорожі згідно з вимогами ГОСТ 23407-78 і ГОСТ 12.4.059-89 „ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 12.4.059-78” (далі - ГОСТ 12.4.059-89).

На огорожах необхідно розміщувати попереджувальні написи, знаки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 і сигнальне освітлення.

Завантажити