НПАОП 0.00-1.21-07Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

4.38. Періодичні огляди понтонів і дахів, що плавають, усунення дефектів під час перебування працівників у резервуарі, а також огляди через світлові люки необхідно проводити з дотриманням вимог пунктів 7.5 - 7.7 глави 7 розділу IV цих Правил.

4.39. Підземні залізобетонні резервуари повинні відповідати таким вимогам:

4.39.1. Усі люки на перекритті підземного резервуара повинні бути закриті кришками на прокладках. Відкривати їх слід лише для провітрювання під час ремонту чи очищення резервуара.

4.39.2. Запірний (донний) клапан і приймально-роздавальний пристрій повинні мати вибухозахищений електропривідний піднімальний механізм. Конструкція донного клапана повинна забезпечувати повне закриття приймально-роздавального патрубка всередині резервуара.

4.39.3. Керування арматурою, розташованою у камерах-шахтах підземних резервуарів, повинне бути дистанційним. Резервуари повинні обладнуватися стаціонарними металевими маршовими сходами із шатровим огородженням.

4.39.4. Камери (шахти) повинні обладнуватися примусовою чи природною вентиляцією з дефлектором. Висота витяжної труби повинна бути не менше 4 м від рівня землі до дефлектора.

4.39.5. Світильники, що застосовуються в заглиблених шахтах та насосних, повинні бути вибухозахищеними.

4.39.6. При появі плям нафти на поверхні залізобетонного резервуара, на прилеглій до нього території чи в камері керування та при падінні рівня нафти в резервуарі необхідно його спорожнити та усунути несправності.

4.39.7. Спуск людей у підземний резервуар дозволяється після відповідної його підготовки (зачищення, пропарювання) та за відсутності небезпечних концентрацій токсичних парів (газів). Спуск слід проводити по стаціонарних сходах із шатровим огородженням. Сходи повинні досягати дна резервуара. Резервуари місткістю 5000 м3і більше повинні оснащуватися двома сходами, установленими навпроти.

4.39.8. При появі тріщин у тілі чи швах резервуара його слід спорожнити і підготувати до ремонту.

4.39.9. Стан поручнів, сходів та огороджень резервуарів повинен постійно контролюватися. Не допускається захаращувати сходи і площадку на даху резервуара демонтованим обладнанням та сторонніми предметами.

4.40. Вимоги до газовирівнювальної системи

4.40.1. Газовирівнювальна система повинна об'єднувати резервуари з нафтою, яка близька за фізико-хімічними властивостями (пружності пари, умісту сірководню).

4.40.2. Установлені на газовирівнювальній обв'язці резервуарів вогнеперегороджувачі, запірну засувку, компенсатори слід підтримувати в справному стані. Осі касет вогнеперегороджувачів слід розташовувати горизонтально.

4.40.3. При плюсовій температурі повітря засувки з ручним приводом на газовирівнювальній обв'язці слід перевіряти не рідше двох разів на місяць, при мінусовій - не рідше одного разу на тиждень.

4.40.4. Тиск у газовирівнювальній системі заміряється один раз на місяць.

4.40.5. Конденсат із трубопроводів газової обв'язки слід систематично видаляти.

4.40.6. На зиму дренажний пристрій слід утеплювати.

4.41. Вимоги безпеки під час ремонту резервуарів

4.41.1. Підготовка резервуарів до ремонтних робіт, ремонт (у тому числі поточний), контроль якості ремонтних робіт та приймання резервуарів в експлуатацію після ремонту повинні проводитись відповідно до вимог РД 39-0147103-385-87 та інших нормативно-технічних документів.

Капітальний ремонт резервуарів здійснюється згідно з проектами, розробленими спеціалізованими організаціями.

4.41.2. Перед виконанням ремонту розробляються проект виконання робіт, заходи щодо безпечного їх виконання та ремонтна карта.

4.41.3. В'їзд на територію резервуарного парку автотранспорту, задіяного при виконанні ремонтних робіт, допускається з дозволу керівника підприємства після перевірки загазованості території, узгодження з пожежною охороною та за наявності іскрогасника.

4.41.4. Порушене обвалування резервуарного парку після закінчення ремонтних робіт повинне бути відновлено, а територія в межах каре парку - спланована.

4.41.5. Не дозволяється ведення ремонтних робіт під час зливно-наливних операцій.

4.41.6. Перед установленням заглушок резервуар або технологічний трубопровід повинен бути звільнений від нафти. Заглушки слід установлювати на прокладках з двох боків. Установлення і зняття заглушок реєструється в журналі.

4.41.7. Товщину заглушок визначають з розрахунку на максимальний тиск, але не менше ніж 3 мм.

4.41.8. Керівник ремонтних робіт зобов'язаний проінформувати працівників, які виконують ці роботи, про місця встановлення заглушок. Після закінчення очисних і ремонтних робіт заглушки слід демонтувати. Демонтаж заглушок контролює особисто керівник ремонтних робіт і начальник ділянки (цеху).

4.41.9. Внутрішній огляд й очищення резервуарів і цистерн слід проводити з урахуванням вимог пунктів 7.5 - 7.7 глави 7 розділу IV цих Правил.

4.41.10. Очищення резервуарів повинно бути максимально механізоване із застосуванням стаціонарних розмивних пристроїв або переносних гідромоніторів і гідроелеваторів. Для забезпечення підйому і переміщення гідромонітора і гідроелеватора необхідно використовувати електрокар, тельфер чи інші пристрої.

4.41.11. При підготовці резервуара до ремонту його слід звільнити від нафти, відключити від діючих трубопроводів засувками з установленням заглушок з хвостовиками.

При встановленні заглушок необхідно дотримувати вимоги підпунктів 4.41.6 - 4.41.8 пункту 4.41 глави 4 розділу V цих Правил.

4.41.12. Якщо встановлення заглушок неможливе, засувки на трубопроводах повинні бути щільно закриті, автомати кіл керування відключені і закриті або зняті запобіжники кіл керування, а на маховиках, ключах керування, відключених автоматах і на місці знятих запобіжників вивішуються плакати "Не вмикати - працюють люди!".

4.41.13. Після спорожнення і встановлення заглушок резервуар необхідно пропарити, провітрити природною (до 30° C) або примусовою вентиляцією з 15 - 20-кратним повітрообміном, промити водою протягом часу, визначеного планом проведення робіт.

4.41.14. Резервуари слід пропарювати при відкритих верхніх люках.

Під час пропарювання в резервуарі слід підтримувати температуру 60 - 70° C.

При подачі пари в резервуар металеву частину паропроводу, з'єднаного зі шлангом, і наконечник з кольорового металу необхідно заземлити.

4.41.15. Верхню (над понтоном) і нижню (під понтоном) частину резервуара з металевим понтоном слід пропарювати окремо. Резервуари з понтоном із синтетичних матеріалів не підлягають пропарюванню.

4.41.16. Якщо пропарювання неможливе, то витіснення з резервуарів токсичних парів і газів здійснюється заповненням їх до верху водою.

4.41.17. Виконання робіт у резервуарах допускається за умови, що концентрація токсичних парів (газів) і температура не перевищують установлені санітарні норми.

4.41.18. Очищати резервуари слід щітками, виготовленими з іскробезпечного матеріалу, дерев'яними лопатами з одночасним змочуванням поверхні, що очищається, водою. Застосовування сталевих щіток та скребків не дозволяється.

4.41.19. Бруд і відкладення, вилучені при очищенні резервуарів, тимчасово складуються поза межами резервуарного парку в місці, погодженому з місцевими органами санітарного та пожежного нагляду.

4.41.20. Поряд з резервуаром, що очищається, повинен бути запас питної води в герметичному посуді та медична аптечка.

4.41.21. Очищення і промивання внутрішніх стінок резервуара виконується працівниками з застосуванням ЗІЗ ОД, спецодягу і спецвзуття без сталевих накладок і цвяхів.

Поверх спецодягу слід надягти рятувальний пояс, кінець сигнальної мотузки якого повинен виходити назовні через найближчий нижній люк.

Біля люка резервуара повинно перебувати не менше двох осіб, що страхують працівника в резервуарі. Вони також повинні бути в спецодязі та спецвзутті і мати при собі ЗІЗ ОД.

При цьому слід контролювати, щоб шланг протигазу не мав вигинів і забір повітря здійснювався з зони чистого повітря.

4.41.22. Тривалість перебування у шланговому протигазі не повинна перевищувати 30 хв., а наступний відпочинок на чистому повітрі повинен бути не менше 15 хв.

4.41.23. При очищенні і ремонті резервуара відповідальному, перед використанням ЗІЗ ОД, необхідно перевірити маски, шланги та з'єднання.

У разі виявлення тріщин на масці або шлангу, незначних нещільностей у з'єднаннях використовувати їх не дозволяється.

4.41.24. Перед допуском людей у резервуар відповідальний зобов'язаний особисто впевнитись у надійності відключення трубопроводів, перевірити наявність заглушок і дотримання всіх заходів безпеки.

4.41.25. У резервуарі допускається перебування тільки одного працівника. Якщо необхідно, щоб роботу виконували одночасно дві особи і більше, слід розробити додаткові заходи безпеки і записати їх у наряді-допуску.

4.41.26. Під час роботи всередині резервуара двох осіб і більше повітрозабірні шланги і рятувальні мотузки повинні розташовуватись у діаметрально протилежних люках. При цьому необхідно виключити взаємне перехрещування і перегинання шлангів як ззовні, так і всередині ємності.

4.41.27. Огляд і очищення резервуарів з плавучим дахом слід проводити після встановлення даху на опорні стійки.

4.41.28. Опорні стійки повинні фіксувати плавучий дах на висоті, достатній для виконання робіт.

4.41.29. У резервуарі з понтоном пробу повітря для аналізу слід відбирати з нижньої (під понтоном) частини резервуара.

4.41.30. Ізолювання внутрішньої частини резервуарів слід проводити після оформлення наряду-допуску і виконання всіх підготовчих заходів, після перевірки відсутності загазованості всередині резервуара, а також за умови забезпечення робочої зони припливно-витяжною вентиляцією з 15 - 20-кратним обміном повітря.

4.41.31. Роботи з ізолювання внутрішньої поверхні резервуара слід проводити бригадою, що складається не менше ніж з трьох осіб. Одна здійснює роботу, двоє - спостерігають.

4.41.32. Під час ізолювання верхньої частини резервуара необхідно користуватись запобіжним поясом з міцно прикріпленою до нього мотузкою, вільний кінець якої повинен бути закріплений до нерухомої металоконструкції.

4.41.33. Відходи клейових композицій та їх компоненти необхідно збирати у місткість або ящик з кришкою, що закривається.

Ящик слід щоденно звільняти від відходів, скидаючи їх у спеціально відведене з цією метою місце, узгоджене з місцевою пожежною охороною.

4.41.34. На робочих місцях під час приготування клейових композицій повинні бути вивішені знаки безпеки: "Забороняється курити", "Вогненебезпечно!" та ін.

4.41.35. Для негайного надання першої допомоги кожна бригада в місцях проведення робіт з клейовими композиціями та їх компонентами повинна мати аптечку, у яку входять (у грамах):

Спирт етиловий 

200 

Етилцелозольв  

50 

Гліцерин  

100 

2 %-ний розчин двовуглекислої соди  

200 

Мило господарське 

500 

Паперовий або ватний тампон 

50 

Аптечку необхідно поновлювати один раз на місяць.

5.1. При експлуатації естакади необхідно тримати у справному стані зливно-наливні пристрої, перехідні містки, паропроводи й арматуру. Пара або гаряча вода на естакаді повинна бути постійно.

Перехідні містки під час подавання та відведення цистерн повинні бути в підвішеному положенні.

5.2. Під час ремонту зливно-наливних стояків і арматури естакад повинні бути вжиті заходи, які унеможливлюють надходження нафти на ділянку, що ремонтується.

5.3. Під час ремонту електрообладнання зливно-наливних естакад необхідно виконувати вимоги НПАОП 40.1-1.21-98 та інших нормативно-технічних документів.

5.4. Для освітлення усередині цистерни слід використовувати переносні вибухозахищені світильники напругою не вище 12 В, умикати і вимикати які необхідно зовні.

5.5. Підготовка залізничних цистерн до наливу виконується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 № 240, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 440/2244 (далі - НАПБ В.01.010-97/510), та чинного законодавства.

5.6. Не допускається приймання під налив залізничних цистерн без відмітки про технічний огляд, з ознаками витоку та з несправностями, що перешкоджають наливу.

5.7. Сортування залізничних цистерн і розчеплення їх слід здійснювати за межами естакади. Під час зливно-наливних операцій з нафтою, що має температуру спалаху парів до 61° C, на естакаді не дозволяється виконувати маневрові роботи і подавати наступний потяг на вільну колію.

5.8. Залізничні цистерни з нафтою необхідно подавати або виводити тепловозами (мотовозами), які обладнані стандартними іскрогасниками, під прикриттям не менше двох чотиривісних порожніх або завантажених негорючими вантажами платформ (вагонів) зі швидкістю, що не перевищує 5 км/год.

5.9. Залізничні цистерни під злив і налив слід подавати і виводити плавно, без поштовхів.

5.10. Злив (налив) нафти слід починати після виведення тепловоза за межі зливно-наливної споруди. Вагони-цистерни повинні переміщуватись у межах естакади лебідкою.

5.11. При наливі нафти в залізничну цистерну з-під іншого нафтопродукту слід виконувати вимоги ДСТУ 4454:2005 "Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання".

5.12. Не допускається відкривати несправні нижні зливні пристрої залізничних цистерн за допомогою не призначених для цього засобів, що можуть спричиняти іскроутворення. Приєднувати нижній зливний пристрій цистерни до зливно-наливного колектора можна тільки після встановлення дерев'яних підкладок під колеса цистерни і відведення тепловоза.

На території зливно-наливних пристроїв не дозволяється гальмувати і фіксувати залізничні цистерни металевими "башмаками". Для цих потреб необхідно застосовувати дерев'яні підкладки.

Не допускається застосовувати як важелі сталеві ломи чи інші сталеві предмети для зсуву з місця і підкочування залізничних цистерн до місця зливу і наливу.

5.13. Налив у залізничні цистерни, що проводиться в умовах низьких температур, слід здійснювати з урахуванням об'ємного розширення нафти при транспортуванні в регіони з вищою температурою.

При виявленні в процесі наливу витоку в залізничній цистерні налив негайно припиняється до усунення несправності. У разі неможливості усунення витоку цистерну слід спорожнити і повернути на станцію відправлення.

До очищення естакад від розлитої нафти подача під налив (злив) наступних потягів не дозволяється.

5.14. Перед початком зливно-наливних операцій слід перевірити дієздатність запірної арматури, стан зливно-наливних пристроїв, герметичність з'єднань шлангів чи телескопічних труб, засобів протипожежного захисту.

Наконечники гнучких рукавів, телескопічні та інші пристрої, які використовуються для зливно-наливних операцій, повинні бути виконані з іскробезпечного матеріалу. Довжина зливно-наливних пристроїв має бути такою, щоб вони занурювалися до дна цистерни під час наливання нафтопродуктів.

5.15. Стан зливно-наливних пристроїв, трубопроводів та запірної арматури повинен постійно контролюватися. Виявлені несправності та витоки слід негайно усувати. Несправна частина зливного пристрою (або ділянки трубопроводу) повинна бути відключена.

5.16. Рельєф території зливно-наливних споруд повинен забезпечувати стікання аварійних розливів рідини відвідними лотками через гідравлічні затвори до аварійних ємностей.

5.17. На відстані 20 м по обидва боки від зливно-наливної естакади чи стояків, що стоять окремо, необхідно встановити знаки безпеки (контрольні стовпчики), які забороняють проїзд локомотивів.

5.18. Залізничні колії естакади, трубопроводи, телескопічні труби і наконечники рукавів повинні бути заземлені. Опір заземлювальних пристроїв слід перевіряти не рідше одного разу на рік за графіком, затвердженим власником підприємства.

5.19. Під час наливу або зливу легкозаймистих рідин не допускаються удари при закриванні кришок люків цистерн, при приєднанні шлангів та інших пристроїв до залізничних цистерн. Інструмент, що застосовується під час операцій зливу і наливу, повинен бути іскробезпечним. Налив слід здійснювати під рівень рідини. Наконечники наливних шлангів повинні бути іскробезпечними.

5.20. Не дозволяється виконання зливно-наливних операцій під час грози. При цьому люки залізничних цистерн повинні бути закриті.

5.21. Під час зливно-наливних операцій слід застосовувати акумуляторні ліхтарі у вибухозахищеному виконанні.

5.22. Відігрівання залишків загуслої нафти допускається виключно водяною парою, гарячою водою та іншими пожежобезпечними способами. Температура підігріву нафти в залізничних вагонах-цистернах повинна бути нижче температури її спалаху на 15° C і не перевищувати 90° C. Зливання нафти під час підігріву не допускається.

5.23. Робочі і евакуаційні сходи залізничних естакад повинні триматись у справному стані. Сходи на естакадах повинні розміщуватись через кожні 100 м естакади.

5.24. Для наливу нафти в залізничні цистерни слід використовувати герметичну систему наливу з відведенням пароповітряної суміші.

Налив нафти здійснюється рівномірно під рівень.

Початкова швидкість наливу нафти в порожню цистерну повинна бути не більше 1 м/с.

Не дозволяється використовувати для наливних рукавів труби з поліетилену або іншого діелектричного матеріалу.

5.25. Не дозволяється на електрифікованих ділянках залізничної колії підніматись на верхню площадку вагона-цистерни без зняття напруги з контактного електропроводу.

5.26. Після закінчення наливу нафти шланги, стояки і колектори, розташовані наверху наливних естакад повинні бути звільнені від залишків нафти. Рукава наливних пристроїв повинні бути заведені до спеціальних воронок системи збирання витоків. Кришки люків після наливу і заміру нафти у вагоні-цистерні повинні бути герметично закриті.

5.27. Естакади та майданчики очищуються від залишків нафтопродуктів і промиваються гарячою водою не рідше одного разу в зміну.

5.28. При проведенні операцій з наливу нафти в залізничні цистерни та виконанні робіт на висоті на перехідних містках наливної естакади, котлах цистерн зливальники-наливальники повинні бути в обов'язковому порядку забезпечені запобіжними поясами зі стропами і карабінами з іскробезпечних матеріалів, які під час виконання робіт фіксуються до нерухомих частин огороджень естакади чи цистерни.

5.29. Для проведення зливно-наливних операцій дозволяється застосування з'єднувальних рукавів наступних типів:

- гумових напірних з текстильним каркасом відповідно до ГОСТ 18698-79 "Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия";

- гумових високого тиску з металевими оплітками неармованих відповідно до ГОСТ 6286-73 "Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. Технические условия";

- рукавів за іншими стандартами та технічними умовами, якщо технічні характеристики цих рукавів не нижче, ніж ті, що регламентуються зазначеними вище стандартами.

5.30. З'єднувальні рукава повинні мати на кінцях металеві наконечники (штуцера) для приєднання до цистерни та трубопроводам. Кріпити наконечники до рукава слід за допомогою хомутів. Кріплення наконечників до рукава за допомогою дроту не дозволяється. В місці контакту гуми з металом на боковій поверхні штуцерів повинні бути кільцеві виступи, що запобігають зісковзанню рукава зі штуцера. Не дозволяється використання паронітових та інших підкладок між хомутами та гумотканинними рукавами.

5.31. Рукава перед початком експлуатації і періодично в процесі експлуатації по закінченні половини гарантійного ресурсу роботи, визначеного стандартами і технічними умовами на них, повинні піддаватись огляду та гідравлічному випробуванню тиском, що дорівнює двократному робочому тиску.

5.32. Перед кожним зливом-наливом цистерни повинен проводитись зовнішній огляд рукавів, що приєднуються. Рукава зі наскрізними пошкодженнями ниток корда підлягають заміні.

5.33. Забороняється здійснювати підтягування та відгвинчування різьбових та фланцевих з'єднань цистерни і комунікацій, хомутів рукавів, що знаходяться під надмірним тиском, а також застосовувати ударний інструмент при нагвинчуванні та відгвинчуванні гайок.

5.34. Трубопроводи та гумотканинні рукава повинні бути заземлені.

5.35. Під час зливу-наливу забороняється:

- проведення пожежонебезпечних робіт та куріння на відстані менше 100 м від цистерни;

- проведення ремонтних робіт на цистернах та поблизу них, а також інших робіт, не пов'язаних зі зливно-наливними операціями;

- під'їзд автомобільного та маневрового залізничного транспорту;

- знаходження на зливно-наливній естакаді сторонніх осіб, які не мають відношення до зливно-наливних операцій.

5.36. З боку залізничного шляху на під'їзних шляхах та дорогах на ділянці зливу-наливу повинні бути виставлені знаки з написом "Стоп, проїзд заборонений, здійснюється злив (налив) цистерни".

6.1. Технологічні трубопроводи НПС повинні експлуатуватись відповідно до вимог РД 39-30-1209-84, РД 39-30-114-78 та СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

Межі технологічних трубопроводів визначаються вхідною і вихідною запірною арматурою НПС.

6.2. Технологічні трубопроводи слід обладнувати допоміжною обв'язкою для звільнення їх від нафти при аварії чи ремонті, а також стаціонарними відкачувальними засобами.

6.3. Фарбування технологічних трубопроводів повинно відповідати чинним стандартам.

На запірно-регулювальній арматурі повинна бути нанесена нумерація, що відповідає виконавчим схемам резервуарного парку, насосної, зливно-наливної естакади і причалу, та мати покажчики "відкрито - закрито".

6.4. Технологічні трубопроводи після їх монтажу та періодично в процесі їх експлуатації підлягають випробуванням (діагностуванню).

Завантажити