НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)

відповідно до норм , визначених НАОП 1.1.23-3.01-88 " Автомобільні

газонаповнювальні компресорні станції . Норми вібрації . Методика

віброобстеження . Віброзахист обладнання . РД 51-132-88";

візуально проконтролювати щільність з ' єднань системи подачі

масла , охолодження і гарячої води ( витікання води і масла не

допускаються );

омилюванням проконтролювати щільність газопроводу , імпульсних

ліній і трубопроводів продування ;

проконтролювати відповідність температур охолоджувальної

рідини на вході в кожну лінію охолодження і на виході

температурам , що указані в керівництві з експлуатації

підприємства - виробника компресорних установок ;

проконтролювати відповідність тиску охолоджувальної рідини і

умови охолодження кожної точки охолодження в залежності від

температур , що створені працюючою компресорною установкою , тиску і

умовам охолодження , які рекомендовані підприємством - виробником . За

необхідності - відрегулювати систему охолодження ;

проконтролювати справність систем повітряного охолодження ;

проконтролювати справність систем продування . Під час

продувань будь - якого ступеня стиснення має спостерігатись зниження

тиску за ступенями стиснення .

6.42 Зупинка роботи компресорної установки після її

випробувань під навантаженням проводиться шляхом відкриття вентиля

на байпасі та вентиля ручного продування , починаючи з четвертого

ступеня стиснення , зупинки роботи електродвигуна , закриття

вентилів на всмоктувальному газопроводі і ручних вентилів на

продувальних лініях , відкриття вентиля скидання газу на свічку .

6.43 Після усунення всіх несправностей , що виявлені у процесі

індивідуальних випробувань , підтягнення всіх з ' єднань і повної

заміни масла , компресорна установка вважається підготовленою до

експлуатації .

Результати індивідуальних випробувань компресорної установки

під навантаженням оформлюються відповідним актом .

6.44 Перед пуском компресорної установки в роботу необхідно :

перевірити рівень масла в рамі компресорної установки і

резервуарі лубрикатора ( за необхідності долити масло );

відкрити ручні продувальні вентилі холодильників ;

відкрити вентилі на підвідному та відвідному колекторах

охолоджувальної води і біля циркуляційних насосів , а також біля

насосів , що знаходяться в резерві ;

відкрити вентилі на байпасі і на нагнітальному трубопроводі .

Вентиль скидання газу " на свічку " повинен бути закритим ;

відкрити вентиль на всмоктувальному трубопроводі .

6.45 Якщо компресорна установка пускається в роботу після

тривалої зупинки ( понад три доби ) або з резерву , крім вимог , що

перераховані в 6.44, необхідно виконати такі операції :

відкрити люки рами і змастити гільзи крейцкопфа і штоки

маслом з рами ;

перевірити затягнення фундаментних болтів і штоків , з ' єднань

газопроводу , кріплення циліндрів і електродвигуна , контрування

шатунних болтів і штоків ;

прокачати масло вручну , повернувши ручку лубрикатора на 50-60

обертів , і перевірити подачу масла в кожну змащувану точку , для

чого від ' єднати мастильні трубки від зворотних клапанів ; після

цього встановити мастильні комунікації на місце , повернути

лубрикатор вручну на 30-40 обертів та зняти ручку ;

рукояткою повернути колінчастий вал не менше ніж на 1-2

оберти , при цьому не повинно бути стуків і заїдань . Після цього

рукоятку зняти .

6.46 Пуск компресорної установки проводиться відповідно до

інструкції з експлуатації компресорної установки , що затверджена у

встановленому порядку .

Після пуску компресорної установки необхідно перевірити за

показаннями манометра і термометра тиск і температуру масла в

системі змащування кривошипно - шатунного механізму і , якщо протягом

30 сек . тиск масла не досягає нижньої межі тиску , що

рекомендований керівництвом з експлуатації підприємства - виробника

і не спрацьовує система автоматичного блокування , компресорну

установку слід негайно зупинити і усунути несправності ; перевірити

через контрольні вікна подачу масла лубрикатором , закрити ручні

продувальні вентилі холодильників , починаючи з першого ступеня , і

вентиль на байпас ; прослухати роботу компресора і в разі виявлення

стуку або звуків , що не властиві нормальній роботі , зупинити

компресорну установку і усунути несправності ; перевірити за

показаннями манометрів і термометрів тиск і температуру газів за

ступенями стиснення , які повинні відповідати тискам і

температурам , що указані у формулярі ( паспорті ).

У випадку зупинки компресорної установки через припинення її

охолодження не дозволяється відновлення подачі охолоджувальної

рідини на компресорну установку до її повного охолодження в

зупиненому стані .

6.47 Якщо пуск компресорної установки проводиться після

тривалої зупинки або з резерву , то після 30- хвилинної роботи її

необхідно зупинити , відкрити люки рами і перевірити на дотик

гільзи крейцкопфів , крейцкопфи , корінні підшипники і головки

шатунів . У випадку нагрівання будь - якої деталі вище температури ,

що вказана у формулярі , необхідно усунути причину перегрівання .

6.48 Під час роботи компресорної установки машиніст

зобов ' язаний :

а ) слідкувати за показами контрольно - вимірювальних приладів ,

що встановлені на щиті і безпосередньо на компресорній установці ;

б ) контролювати і фіксувати в журналі , форма якого приведена

у формулярі , не рідше двох разів на зміну наявність газу в баці

антифризу ;

в ) контролювати і фіксувати в журналі , не рідше одного разу

на дві години :

тиск і температуру газу після кожного ступеня стискання ;

температуру стиснутого газу після холодильників ;

температуру води в нагрівальному контурі системи змащування ,

якщо така є , яка не повинна бути понад 90 град . C;

температуру охолоджувальної рідини на вході і виході з

системи охолодження ;

тиск і температуру масла в системі змащування

кривошипно - шатунного механізму ;

тиск стиснутого повітря , що надходить на наддув

електронагрівника ;

силу струму і напругу на приводному електродвигуні ;

г ) регулярно перевіряти роботу лубрикатора і рівень масла в

резервуарі лубрикатора і за необхідності додавати масло .

Лубрикатор повинен подавати масло в такій кількості , щоб на

стінках циліндра і нагнітальних клапанах виникала тонка плівка

масла . Якщо в лубрикатор попала вода , компресорну установку слід

негайно зупинити , злити з резервуара лубрикатора масло , промити

лубрикатор і залити його свіжим маслом ;

д ) слідкувати за рівнем масла в рамі компресорної установки ,

який повинен знаходитись між рисками масловказувача ;

е ) слідкувати за справністю запобіжних клапанів і

збереженістю пломби запобіжного клапана ( ревізія і перевірка

справності запобіжних клапанів виконується відповідно до 5.13 цих

Правил );

ж ) під час обкатування компресорної установки проводити

вручну продування холодильника першого ступеня стискання і

вологомасловіддільників всіх ступенів стискання через кожну

годину ;

і ) під час робочого режиму роботи компресорної установки

проводити вручну контрольні продування холодильників і

вологомасловіддільників , починаючи з першого ступеня стискання ,

через кожні чотири години , безпосередньо після закінчення

автоматичного продування . За наявності залишків конденсату у

вологомасловіддільниках слід збільшити частоту автоматичних

продувань , а також збільшити час продувань ;

к ) слідкувати за герметичністю з ' єднань ;

л ) один раз за зміну проводити очистку пластинчасто - щілинного

фільтра шляхом повороту рукоятки ;

м ) слідкувати за станом фундаменту ( наявністю тріщин ) і

затягненням фундаментних болтів ;

н ) утримувати компресорну установку , застосовуваний

інструмент і приміщення цеху в чистоті . Не допускати попадання

масла на фундамент .

6.49 Машиніст зобов ' язаний зупинити компресорну установку , не

чекаючи спрацьовування автоматичного захисту , якщо :

манометри на будь - якому ступені стискання , а також

нагнітальній лінії , показують тиск вище допустимого ;

манометр системи змащування показує тиск нижче величини , що

указана в керівництві з експлуатації компресорної установки

підприємства - виробника ;

підвищився або знизився тиск газу на всмоктуванні , порівняно

з заданими величинами ;

припинилась подача охолоджувальної рідини або виявилась

несправність системи охолодження ;

припинилась подача повітря на наддув електродвигуна , а також

на охолодження газу ( за наявності системи повітряного охолодження

газу );

прослуховується стук , удари в компресорній установці та у

двигуні або виявлені їх несправності , які можуть призвести до

аварії ;

температура стиснутого газу вище допустимої норми ;

прилади на щиті компресорної установки указують на

перевантаження електродвигуна ;

вийшли з ладу контрольно - вимірювальні прилади , а також засоби

автоматичного захисту ;

з ' явився запах паленого або дим на компресорній установці або

електродвигуні ;

помітно збільшилась вібрація компресорної установки ;

виявлені небезпечні тріщини на фундаменті ;

не працює система вентиляції ;

відключена чи несправна система автоматичного контролю

загазованості ;

сталася розгерметизація ущільнень і газ попадає в приміщення ;

відсутній підпір повітря в шлюз - тамбурі ;

відсутнє освітлення в приміщенні ;

виникла пожежа .

6.50 Зупинка роботи компресорної установки проводиться

аналогічно вимогам 6.42 цього розділу . При цьому перед зупинкою

роботи електродвигуна необхідно закрити вентиль на нагнітальному

трубопроводі . Після зупинки компресорної установки необхідно

закрити вентиль на трубопроводі подачі охолоджувальної рідини .

6.51 Якщо компресорна установка зупиняється на тривалий час

( понад три доби ), то необхідно все обладнання продути газовим

середовищем , яке рекомендоване підприємством - виробником , циліндри

і рухомі частини густо змастити , прокрутивши ручку лубрикатора на

40-50 обертів , і повернути вал компресорної установки

на 1-2 оберти . Якщо в приміщенні компресорної установки

температура нижче +5 град . C, необхідно злити воду з системи

охолодження компресорної установки .

6.52 Під час аварійної зупинки компресорної установки перш за

все вимикають електродвигун , потім виконуються операції , що

передбачені в 6.50 цього розділу .

6.53 Не дозволяється залишати без нагляду працюючу

компресорну установку .

6.54 Не дозволяється здійснювати пуск компресорної установки

в роботу з несправною автоматикою безпеки ( засобів блокування і

сигналізації ).

6.55 Не дозволяється відкривати люки рами працюючої

компресорної установки .

6.56 Не дозволяється проводити підтягування болтових

з ' єднань , що знаходяться під тиском .

6.57 Компресорна установка перед пуском у роботу після

розкриття для огляду або ремонту хоча б одного вузла , що працює в

середовищі природного газу , повинна бути продута газовим

середовищем , яке рекомендоване підприємством - виробником .

6.58 Не дозволяється проводити ремонт , чищення частин , що

рухаються , і усунення інших дефектів працюючої компресорної

установки .

7 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОСУДИН , ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

7.1 Експлуатація посудин , що працюють під тиском на АГНКС ,

повинна проводитись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94*

" Правила будови та безпечної експлуатації посудин , що працюють під

тиском " із змінами та доповненнями , затвердженого

Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 р . N 183.

7.2 Внутрішній огляд і гідравлічні випробування посудин , що

експлуатуються на АГНКС , а також порядок допуску посудин до

подальшої роботи , регламентовані ДНАОП 0.00-1.07-94* " Правила

будови та безпечної експлуатації посудин , що працюють під тиском ".

7.3 Якщо неможливе ( через конструктивні особливості посудини )

проведення внутрішніх оглядів , останні замінюються гідравлічним

випробуванням пробним тиском і оглядом у доступних місцях .

Величина пробного тиску указується в паспорті посудини .

7.4 Дефекти , що виявлені під час внутрішніх оглядів посудин ,

повинні бути усунені . Результати і терміни наступних технічних

опосвідчень повинні записуватись у паспорт посудини особою , яка

проводила дане технічне опосвідчення .

7.5 Під час зупинки посудини , що працює під тиском , на

ремонт , чищення , технічне опосвідчення тощо необхідно :

- звільнити посудину від рідини шляхом її продування ;

- відключити посудину від діючих комунікацій за допомогою

стандартних заглушок або лінз . Якщо стандартні заглушки або лінзи

встановити неможливо , допускається відключення за допомогою двох

запірних пристроїв , які встановлені з двох сторін обладнання , що

відключається , з розташованою між ними продувальною свічкою ;

- знизити тиск газу в посудині до атмосферного ( контроль за

відсутністю тиску проводиться за манометрами шляхом відкриття

контрольних вентилів ), при цьому швидкість зниження тиску повинна

прийматись відповідно до рекомендацій підприємства - виробника ;

- звільнити посудину від залишків рідини ;

- продути посудину повітрям або інертним газом , у випадку

попадання рідкої або твердої фази пальних речовин її необхідно

попередньо промити ( пропарити );

- провести аналіз повітря в посудині на вміст газу .

Робота всередині посудини допускається , якщо вміст газу у

відібраній пробі нижче граничнодопустимої концентрації

(300 мг / куб . м ), вміст кисню складає не менше 20 % об ' ємних і ,

крім того , відкладення , що знаходяться на стінках посудини і

містять пірофорні сполуки , підтримуються у вологому стані .

Бруд і відкладення , що містять пірофорні сполуки , після

видалення з посудини повинні підтримуватись у вологому стані до

видалення їх з території АГНКС .

Пірофорні сполуки необхідно вивозити в місця , визначені

місцевим органом самоврядування .

7.6 Всі роботи , які пов ' язані з ремонтом , чищенням , технічним

опосвідченням посудин , проводяться за нарядами - допусками на

газонебезпечні роботи .

7.7 Скидання газу з адсорбера , що зупинений на ремонт ,

чищення тощо , повинне здійснюватись на всмоктування компресорних

установок .

Газ , що скидається з акумулятора , який зупинено на ремонт ,

чищення тощо , повинен використовуватись для заправлення

автотранспорту .

Після скидання газу з адсорбера на всмоктування компресорних

установок та із акумулятора на заправлення автотранспорту

необхідно здійснити скидання газу , що залишився в названих вище

посудинах , в атмосферу .

Заправлення автотранспорту стиснутим природним газом від

акумулятора , що зупинений на ремонт , чищення тощо , повинне

визначатись спеціальною інструкцією на АГНКС , що затверджена у

встановленому порядку .

Продування посудин , що працюють під тиском , від конденсату

( вода , масло ) повинне проводитись у спеціальні посудини ( посудини

збору рідини , дренажні посудини тощо ).

Періодичність продувань посудин , що працюють під тиском , від

конденсату повинна бути передбачена інструкцією з експлуатації та

безпечного обслуговування підприємства - виробника .

7.8 Посудини , що працюють під тиском природного газу , після

розкривання повинні піддаватись випробуванню на герметичність

повітрям або інертним газом під тиском , що дорівнює робочому .

7.9 Не дозволяється здійснювати ремонт посудин і їх

елементів , які знаходяться під тиском .

7.10 Роботи з ремонту , чищення посудин тощо , які встановлені

в приміщеннях , повинні проводитись з ввімкнутою вентиляцією і

справними автоматичними газоаналізаторами . У разі аналогічних

робіт у вибухонебезпечних зонах зовнішніх установок перевірка

загазованості повинна проводитись переносними газоаналізаторами у

вибухобезпечному виконанні .

Під час робіт з ремонту , чищення посудин тощо необхідно

дотримуватись вимог ДНАОП 0.00.5.11-85 " Типова інструкція з

організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ".

7.11 Заглушки , які установлюють на комунікаціях посудин ,

повинні відповідати вимогам 5.45 цих Правил .

7.12 Під час зупинки на ремонт , чищення підземного

акумулятора газу тощо , необхідно також провести відімкнення інших

акумуляторів у порядку , що передбачений 7.5 цього розділу . Під час

ремонту , чищення акумулятора тощо , розташованого в окремому

бункері або в приміщенні , відключення інших акумуляторів не

обов ' язкове .

7.13 Перед гідравлічним випробуванням посудин , що працюють

під тиском , вся арматура повинна бути ретельно очищена , крани і

клапани притерті , кришки , люки тощо , щільно закриті .

7.14 Перед гідравлічним випробуванням адсорбера він повинен

бути зупинений , охолоджений і підготовлений до подальших робіт

відповідно до 7.5 цього розділу .

7.15 Адсорбер після його заповнення адсорбентом повинен

піддаватись пневматичним випробуванням на герметичність .

Пневматичні випробування адсорбера проводяться повітрям або

природним газом . Пневматичні випробування адсорбера природним

газом проводяться за нарядом - допуском на газонебезпечні роботи .

Під час пневматичних випробувань підіймання тиску в адсорбері слід

проводити відповідно до вимог 3.17 цих Правил .

8 ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЛАДНАННЯ УСТАНОВОК ОСУШЕННЯ ГАЗУ

8.1 Експлуатація обладнання установок осушення газу повинна

відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94* " Правила будови та

безпечної експлуатації посудин , що працюють під тиском ", " Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей " і

ДНАОП 0.00-1.21-98 ( z0093-98 ) " Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів ", інструкціям підприємств - виробників з

монтажу та експлуатації відповідного обладнання .

8.2 Установки осушення газу на АГНКС складаються з такого

технологічного обладнання : адсорберів , теплообмінників ,

електричних підігрівників газу регенерації і стінок адсорберів ,

фільтрів , сепараторів , холодильників , вологомасловіддільників ,

трубопроводів і арматури .

8.3 Під час експлуатації обладнання установок осушення газу

на АГНКС повинні передбачатись такі види обслуговування :

- щозмінне ;

- щомісячне ;

- піврічне ;

- поточний і капітальний ремонти .

8.4 Під час щозмінного обслуговування обладнання установок

осушення газу проводяться такі роботи :

- візуальний контроль технічного стану обладнання ,

контрольно - вимірювальних приладів , трубопроводів і арматури

( наявність повного комплекту обладнання , відсутність механічних

пошкоджень , наявність пломб і клейм на запобіжних клапанах і

манометрах , кріплення обладнання , газопроводів і арматури ,

цілісність електропроводки і надійність її кріплення );

- перевірка роботи контрольно - вимірювальних приладів

(" перевірка на нуль " - у разі відключення стрілка повинна

становитись на нуль ) і запис їх показів ;

- очищення робочого майданчика від забруднень ;

- регенерація адсорбенту і продування

вологомасловіддільників .

8.5 Під час щомісячного обслуговування обладнання установок

осушення газу проводяться такі роботи :

- комплекс робіт з щоденного обслуговування ;

- перевірка кріплення ніпельних і фланцевих з ' єднань ;

- перевірка працездатності запірної та регулювальної арматури

на плавність ходу і відсутність заїдань ;

- перевірка стану покриття поверхонь обладнання на їх

збереженість та відсутність корозії ;

- перевірка опору ізоляції і заземлення установки , при цьому

опір ізоляції повинен бути не менше 0,5 МОм , заземлення - не

більше 0,1 Ом , заземлювального пристрою - не більше 4 Ом .

Крім того , не рідше одного разу на три місяці повинна

проводитись перевірка опору ізоляції нагрівних стрічок

електропідігрівників газу .

Не дозволяється допускати роботу установки осушення газу ,

якщо виміряні величини електричних опорів заземлення вище

допустимих величин , а ізоляції - нижче допустимої величини ;

- перевірка роботи світлової сигналізації та системи

автоматики ;

- усунення виявлених дефектів .

8.6 Під час піврічного обслуговування обладнання установок

осушення газу проводяться такі роботи :

- комплекс робіт з щомісячного обслуговування ;

- перевірка стану нижнього шару адсорбенту . Під час огляду

адсорбент повинен бути сухим і не повинно бути його пилу . У

випадку зволоження або подрібнення частину цеоліту , що втратила

поглинаючу здатність , необхідно видалити і досипати адсорбент в

адсорбер ;

- внутрішній огляд вологомасловіддільників , сепараторів і

фільтрів на відсутність корозії і пошкоджень фільтрувальних

елементів ( сіток );

- перевірка працездатності запобіжних клапанів шляхом

трикратного відкриття їх вручну за робочого тиску перед клапанами ;

- перевірка герметичності запірних пристроїв . При цьому

пропускання газу не допускається ;

- перевірка стану електрообладнання ;

- чищення і змащування вибухозахисних поверхонь

електрообладнання , коробок виводів електропідігрівників і засувок

з електроприводом ;

- досипання адсорбенту ( цеоліту ) в адсорбери ( методика

проведення робіт указана в паспорті установки ). Адсорбент перед

його засипанням в адсорбер повинен бути просіяний з метою

видалення пилу ;

- перевірка адсорберів і сепараторів на герметичність

Завантажити