НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)

ситуації .

12.8 Не дозволяється здійснювати заправлення стиснутим газом

автотранспорту та ПАГЗ у разі виявлення несправностей їх заправних

вентилів , а також у разі візуального виявлення механічних

пошкоджень ( тріщин , зміни форми ) газобалонного устаткування або за

наявності в ньому нестандартних елементів та відсутності на них

відповідних документів , а також заправлення автотранспорту в разі

виявлення невідповідності газобалонного обладнання виду та тиску

газу , що заправляється .

12.9 Газобалонна установка автотранспорту , а також газове

обладнання ПАГЗ є штатними одиницями автотранспорту та ПАГЗ і за

їх технічний стан персонал АГНКС відповідальності не несе .

12.10 Не дозволяється здійснювати заправлення стиснутим газом

автотранспорту та ПАГЗ за наявності витікань газу на газозаправній

колонці , у шлангах , а також на газобалонній установці

автотранспорту та посудин ПАГЗ .

12.11 Якщо під час заправлення виявлені витікання газу з

газобалонної установки автотранспорту або ПАГЗ , слід вжити

заходів , що передбачені планом локалізації та ліквідації аварійних

ситуацій і аварій .

12.12 Не дозволяється здійснювати заправлення автотранспорту

та ПАГЗ під час грози .

12.13 Не дозволяється здійснювати заправлення автомобілів ,

завантажених балонами з киснем , пропан - бутаном та іншими горючими

та отруйними газами , посудинами з паливно - мастильними матеріалами ,

вибуховими та іншими вибухопожежонебезпечними вантажами .

12.14 Заправлення автотранспорту та ПАГЗ стиснутим газом на

АГНКС може проводитись або автоматично ( дистанційно ) з пульту

управління ( операторної ), або вручну через запірні пристрої , які

встановлені на газозаправній колонці .

Заправлення автотранспорту та ПАГЗ стиснутим газом на АГНКС

виконується двома працівниками , один з яких ( наповнювач ) виконує

заправлення автомобілів , контроль за роботою обладнання заправної

галереї і дотриманням водіями транспортних засобів правил безпеки ,

а інший ( оператор ) контролює або здійснює управління процесом

заправлення з пульту оператора .

У випадку вимушеної відсутності наповнювача балонів на

робочому місці ( хвороба , відпустка тощо ) роботу наповнювача може

виконувати машиніст КУ , якщо він пройшов спеціальне навчання за

професією наповнювача балонів у навчальному закладі і на даний

момент не задіяний в якості машиніста КУ .

12.15 Під час ручного способу заправлення автотранспорту

операції заправлення виконуються в такій технологічній

послідовності :

наповнювач зобов ' язаний :

- переконатись , що запірні пристрої на підвідних газопроводах

до газозаправної колонки - закриті ;

- переконатись , що запірні пристрої , які встановлені на

газозаправній колонці - закриті , а на " свічці " - відкриті ( у

випадку наявності на колонці трьохходового крану , останній повинен

бути встановлений у положення " скид ");

- закрити запірний пристрій , який встановлений на " свічці " ( у

випадку наявності трьохходового крану , останній встановлюється в

положення " закрито ") і переконатись за манометром , встановленим на

газозаправній колонці , що тиск газу дорівнює нулю ;

наповнювач дає дозвіл на здійснення операції заправлення

водію автотранспортного засобу , який зобов ' язаний :

- приєднати газозаправну головку шланга газозаправної колонки

до вентиля газобалонної установки автотранспорту та відкрити його

( вентиль ), попередньо впевнившись , що вентиль подачі палива на

двигун закритий ;

наповнювач зобов ' язаний :

- перевірити за манометром колонки надлишковий тиск газу в

газобалонній установці автотранспортного засобу та відкрити

запірні пристрої , які встановлені на газозаправній колонці ( у

випадку наявності трьохходового крану останній встановлюється в

положення " відкрито "), та здійснити подачу газу на газозаправну

колонку .

Після закінчення заправлення автотранспорту ( тиск газу на

газозаправній колонці та в газобалонній установці автотранспорту

не більше 20 МПа ) наповнювач перекриває подачу газу на

газозаправну колонку . Водій зобов ' язаний закрити вентиль на

газобалонній установці автотранспорту , а наповнювач зобов ' язаний

закрити запірні пристрої , що встановлені на газозаправній колонці ,

відкрити вентиль на " свічку " ( у випадку наявності трьохходового

крану , останній повинен знаходитись у положенні " скид "). Водій ,

переконавшись за манометром , що тиск газу в заправному шлангу

дорівнює нулю , від ' єднує шланг від вентиля газобалонної установки

автотранспорту .

12.16 Під час автоматичного або дистанційного способів

заправлення автотранспорту операції заправлення виконуються в

такій технологічній послідовності :

наповнювач зобов ' язаний :

- перевірити положення запірної арматури , що встановлена на

газозаправній колонці ( вентиль подачі газу на колонку -

" закритий ", а вентиль , що встановлений на " свічці ", - " відкритий "

( у випадку наявності трьохходового крану , останній повинен

знаходитись у положенні " скид "));

- закрити вентиль , що встановлений на " свічці ", перевести

трьохходовий кран у положення " відкрито ";

- впевнитись за манометром , який встановлений на

газозаправній колонці , що тиск газу дорівнює нулю ;

наповнювач дає дозвіл на здійснення операції заправлення

водію автотранспортного засобу , який зобов ' язаний :

- підключити заправну головку шланга газозаправної колонки до

вентиля газобалонної установки автотранспорту , попередньо

впевнившись , що вентиль подачі палива на двигун закритий , і

відкрити вентиль газобалонної установки ;

наповнювач балонів ( оператор ) зобов ' язаний :

- перевірити за відповідними світловими сигналами на пульті

управління необхідне ( для заправлення ) положення запірної

арматури , яка встановлена на підвідних газопроводах до

газозаправної колонки . У разі відсутності приладу ( лічильника ) для

визначення кількості газу , що надходить на заправлення , перевірити

наявність залишкового тиску в газобалонній установці

автотранспорту ( за манометром , який встановлено на пульті

управління заправленням ). Переконатись у відсутності сторонніх

людей у боксі автотранспорту , що заправляється , здійснити

заправлення автотранспорту шляхом відповідних переключень ключів

управління або натисканням кнопок , які розміщені на пульті

управління .

Після закінчення заправлення автотранспорту :

наповнювач ( оператор ) зобов ' язаний :

- шляхом відповідних переключень ключів управління або

натисканням кнопок , що розміщені на пульті управління , встановити

необхідне ( для припинення заправлення ) положення запірної арматури

на підвідних до газозаправної колонки газопроводах ;

наповнювач дає дозвіл на завершення операції заправлення

водію автотранспортного засобу , який зобов ' язаний :

- закрити вентиль на газобалонній установці автомобіля ;

наповнювач ( оператор ) зобов ' язаний :

- відкрити вентиль , який встановлений на " свічці " ( у випадку

наявності трьохходового крану , останній встановити в положення

" скид ");

- переконатись ( за манометром ) у відсутності тиску газу на

газозаправній колонці ;

наповнювач дає дозвіл на здійснення операції з остаточного

завершення заправлення водію автотранспортного засобу , який

зобов ' язаний :

- від ' єднати заправну головку зі шлангом від газобалонної

установки автотранспорту .

12.17 Наповнювач , після завершення всіх операцій заправлення

автомобіля та розрахунків за газ , дає дозвіл водію зайняти місце в

кабіні автомобіля , запускати двигун і виїжджати із заправної

галереї .

12.18 У разі впровадження на АГНКС автоматизованих систем

заправлення нових типів необхідно керуватись під час заправлення

автомобілів інструкцією , розробленою на основі інструкції

( технічної документації ) підприємства - виробника системи

автоматичного заправлення .

12.19 Максимальний тиск газу заправлення автотранспорту та

ПАЗГ не повинен перевищувати допустимого тиску , що встановлений

для ГЗК , з якої виконується заправлення .

12.20 Наповнення балонів автомобіля стиснутим газом

виконується тільки за наявності у водія акта про випробування

газопаливної системи . Якщо наповнення балонів автомобіля

виконується вперше ( після встановлення , переобладнання ,

опресовування тощо ) або тиск у балонах автомобіля нижче 0,05 МПа ,

то наповнення балонів виконується за окремою інструкцією . Перше

наповнення виконується після продування посудин інертним газом

( вуглекислим газом , азотом ). Продувальні гази випускаються через

свічки з дотриманням заходів безпеки . Продування вважається

закінченим за вмістом кисню в продувальному газі не більш 1 % за

об ' ємом .

Не дозволяється наповнювати газом балони , в яких вийшов

термін назначеного опосвідчення і відсутні встановлені клейма ,

належні пофарбування та надписи .

12.21 На АГНКС необхідно вести журнал заправлення

автотранспорту та ПАГЗ стиснутим газом , форма і зміст якого

визначаються адміністрацією підприємства .

На АГНКС , обладнаних автоматизованою системою обліку , замість

ведення журналу або крім ведення журналу щозміни друкується звіт ,

який підписується начальником АГНКС і зберігається у нього

протягом року .

12.22 У разі грубого порушення водієм правил дорожнього руху ,

заправлення або вчинення ним аварії під час руху або заправлення ,

оператор ( наповнювач ) вживає заходів , згідно із планом ліквідації

аварій , і викликає наряд ДАІ для складання акта про порушення чи

аварію .

Завантажити