НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)

через кожні 12000 год . - середній ремонт ( С );

через 36000 год . - капітальний ремонт ( К ).

Крім вказаних вище видів технічного обслуговування в

початковий період експлуатації компресорної установки в

обов ' язковому порядку проводяться такі разові роботи :

заміна масла в системі змащування механізму руху через перші

50 - 100 год . роботи . При цьому проводиться промивання , чищення

рами і мастильних фільтрів і перевіряється стан механізму руху за

температурним режимом , що рекомендований підприємством - виробником ;

мастильний насос ( лубрикатор ) регулюється на підвищену

витрату масла відповідно до рекомендацій підприємства - виробника , а

надалі , виходячи з конкретних умов експлуатації , витрата масла

доводиться до норми ;

перевірка і регулювання натягу ременів клиноремінних передач

( якщо такі є ) відповідно до рекомендацій підприємства - виробника ;

розбирання , чищення і регулювання роботи автоматичних

клапанів у системі скидання конденсату відповідно до рекомендацій

підприємства - виробника .

Інтервали між видами технічного обслуговування і ремонтами

можуть бути змінені , виходячи з рекомендацій

підприємств - виробників компресорних установок та з конкретних

умов експлуатації .

Міжремонтний період може бути збільшений або зменшений на

підставі Висновку , виданого спеціалізованою організацією за

результатами діагностування , виконаного із застосуванням

діагностичних приладів за затвердженою методикою .

6.15 Під час щозмінного технічного обслуговування

компресорної установки здійснюється контроль за показами

контрольно - вимірювальних приладів , за роботою світлової

сигналізації та виконавчих механізмів . Крім того , під час

щозмінного технічного обслуговування проводяться : обтирання

компресорної установки , арматури , трубопроводів ганчір ' ям , сухим

або змоченим вогнебезпечним розчинником ; перевірка рівня масла в

рамі компресорної установки ( рівень повинен бути 2/3 висоти

масломірного скла ); візуальний огляд обладнання ( холодильників ,

вологомасловідділювачів , трубопроводів , арматури ) з метою

виявлення механічних пошкоджень і витікання газу , масла та

охолоджувальної рідини і за необхідності їх усунення ; контроль

справності огороджувальних пристроїв і кріплення апаратів і

трубопроводів і за необхідності їх кріплення ; контроль стану

лакофарбових покриттів і за необхідності їх поновлення ; перевірка

наявності заземлення .

6.16 Під час технічного обслуговування ТО -1 виконуються такі

роботи :

весь обсяг робіт щозмінного технічного обслуговування ;

огляд і промивання мастильних фільтрів і за необхідності їх

заміна ;

промивання лубрикатора та його резервуара ( за наявності

останнього ), приймального фільтра лубрикатора і заміна масла в

лубрикаторі ;

перевірка на дотик температури ( нагрівання ) нижніх головок

шатунів і корінних підшипників ;

перевірка паралельності осей клиноремінних шківів і чищення

їх канавок ;

перевірка затягнення гайок фундаментних болтів , а також

кріпильних елементів рухомих деталей компресорної установки

( штоків , поршнів тощо );

усунення дефектів , що виявлені під час обслуговування .

6.17 Під час технічного обслуговування ТО -2 виконуються такі

роботи :

весь обсяг технічного обслуговування ТО -1;

ревізія всмоктувальних і нагнітальних клапанів і за

необхідності заміна пружин і пластин останніх ;

огляд і за необхідності заміна поршневих кілець ;

усунення виявлених дефектів .

Обсяги технічних обслуговувань ТО -1 і ТО -2 повинні бути

уточнені з вимогами керівництва з експлуатації компресорної

установки підприємства - виробника .

6.18 Під час зупинки компресорної установки на поточний

ремонт П -1 виконуються такі роботи :

всі роботи , що передбачені технічним обслуговуванням ТО -2;

заміна всмоктувальних і нагнітальних клапанів або їх деталей ,

якщо інша періодичність не обумовлена в технічній документації

підприємства - виробника ;

заміна пружин і пластин у комбінованих клапанах ;

перевірка поршневих кілець і за необхідності їх заміна ;

промивання газопроводу і труб системи продування ;

чищення холодильників і водяних оболонок циліндрів від накипу

і забруднень ;

чищення холодильників і вологомасловіддільників від масляних

відкладень ;

перевірка щільності і справності запобіжних клапанів ;

перевірка зазору між статором і ротором електродвигуна ;

усунення виявлених дефектів ;

промивка рами компресорної установки і заміна масла в системі

змащування механізму руху .

6.19 Під час зупинки компресорної установки на поточний

ремонт П -2 виконуються такі роботи :

весь обсяг робіт , що передбачений поточним ремонтом П -1 ( крім

заміни пластин і пружин у комбінованих клапанах );

перевірка стану поверхонь ковзання гільз циліндрів і за

необхідності їх заміна ;

перевірка комбінованих клапанів і за необхідності їх заміна ;

огляд мембранних клапанів і за необхідності їх заміна ;

перевірка стану шатунних болтів на наявність тріщин , забоїн ,

корозії , пошкоджень різі і за необхідності їх заміна ;

ревізія сальників і за необхідності заміна ущільнювальних та

маслознімних кілець ;

огляд вузлів , арматури , трубопроводів , а також щитів

контрольно - вимірювальних приладів ;

ревізія нагрівальних та охолоджувальних елементів системи

змащування ( якщо такі є );

ревізія запірної і регулювальної арматури і зворотних

клапанів у системі змащування ;

усунення виявлених дефектів .

6.20 Під час зупинки компресорної установки на середній

ремонт виконується такий комплекс робіт :

весь обсяг робіт , що передбачений поточним ремонтом П -2;

контроль стану фундаментів ;

контроль стану поверхонь ковзання гільзи крейцкопфа ;

контроль стану і величини зносу пальця крейцкопфа ;

контроль стану і величини зносу крейцкопфних підшипників і

втулки ;

продування мастильних каналів ;

перевірка стану тонкостінних вкладишів нижньої головки

шатуна ;

перевірка стану шатунів кольоровою або магнітною

дефектоскопією з метою виявлення тріщин від втомленості ;

контроль стану крейцкопфа з метою виявлення тріщин ;

контроль стану і зносу дзеркала циліндрів ;

контроль стану канавок під поршневі кільця , якість фіксації

поршня на штоку ;

контроль величини зносу та биття поршневих штоків ; перевірка

їх магнітною або ультразвуковою дефектоскопією з метою виявлення

тріщин від втомленості ;

перевірка величини зносу поршневих кілець і заміна зношених

кілець ;

перевірка стану сальникових ущільнень , припилювання замків

ущільнювальних кілець і заміна зношених кілець ;

перевірка стану міжступеневих апаратів і у випадку

необхідності їх чищення ;

усунення всіх виявлених дефектів ;

перевірка і регулювання зазорів , лінійних " мертвих " просторів

циліндрів ;

випробування на холостому ході і під навантаженням природним

газом .

6.21 Під час зупинки компресорної установки на капітальний

ремонт проводяться такі роботи :

всі роботи середнього ремонту ;

заміна шатунних болтів ;

ревізія фундаменту і перевірка його осідання ;

перевірка горизонтальності установки ;

контроль якості прилягання рами до фундаменту , перевірка

затягнення фундаментних болтів ;

ревізія циліндрів з вимірюванням зносу дзеркала і заміна

гільз у міру потреби ;

ревізія поршневих груп ;

повна ревізія колінчастого вала , контроль зносу шийок ,

горизонтальності вала , заміна шпонок , шестерні спіральної та

ущільнень вала в міру потреби ;

ревізія камер сальників і за необхідності заміна їх пружин і

кілець ;

ревізія маслонасоса ;

ревізія і чищення маслосистеми від шлакових відкладень ;

ревізія холодильників і вологомасловіддільників ;

чищення теплообмінних поверхонь ;

гідравлічні випробування трубопроводів ;

гідравлічні випробування посудин у терміни , що передбачені

ДНАОП 0.00-1.07-94* " Правила будови та безпечної експлуатації

посудин , що працюють під тиском ";

ревізія і ремонт запірної і регулювальної арматури ;

ремонт електродвигуна , контрольно - вимірювальних приладів і

автоматики ;

дефектоскопічний контроль : колінчастого вала в місцях

можливої концентрації напруг ; шатунів і штоків ; корпуса крейцкопфа

і пальця ; контргайки і гайки закладної крейцкопфів ; гайки

натискної кріплення шток - поршня .

Після завершення капітального ремонту компресорна установка

повинна бути обкатана на холостому ході і під навантаженням

природним газом .

Порядок пуску в експлуатацію компресорної установки після

середнього і капітального ремонтів повинен відповідати вимогам

розділу 3 цих Правил .

6.22 Результати технічного обслуговування фіксуються в

змінному журналі . Всі виявлені несправності повинні бути усунені

негайно або під час найближчого ремонту .

6.23 Результати ремонтів повинні фіксуватись у ремонтному

формулярі на компресорну установку .

Крім того , документація з капітального і середнього ремонту

складається і затверджується у встановленому порядку підрядною

організацією в двох екземплярах , один з яких зберігається на

АГНКС .

6.24 Перед розбиранням компресора необхідно :

зняти напругу з електрообладнання ; біля вимикача ( рубильника )

вивісити табличку з написом " Не вмикати ! Працюють люди !";

переконатись , що в системі нема тиску , перевірити положення

вентилів компресорної установки ( вентилі розвантаження ,

продування , " на свічку " та повітряні - відкриті ; вентилі на

трубопроводах всмоктування і нагнітання - закриті );

закрити вентилі підведення охолоджувальної рідини і злити її

з компресора і холодильників , вивернувши зливні пробки ;

від ' єднати компресорну установку від газових комунікацій

глухими заглушками ( лінзами ).

6.25 Ремонтні роботи , що пов ' язані з розбиранням вузлів

компресорної установки , виконуються за нарядом - допуском на

газонебезпечні роботи .

6.26 Перед пуском компресорної установки в експлуатацію після

закінчення монтажу , розконсервації або ремонту необхідно провести

індивідуальні випробування її на холостому ході і під

навантаженням відповідно до вимог керівництва з експлуатації

підприємства - виробника . Крім того , перед пуском компресорної

установки після ремонту або розконсервації необхідно перевірити

лінійну величину " мертвого " простору циліндра , яка повинна

відповідати даним формуляра на компресорну установку .

6.27 Під час індивідуальних випробувань компресорної

установки на холостому ході попередньо проводяться роботи з

підготовки ( налагоджування ) систем :

змащування циліндрів і сальників ;

змащування механізму руху ;

охолодження ;

автоматичного управління .

6.28 Під час підготовки систем змащування циліндрів і

сальників необхідно : зняти з лубрикатора верхню кришку , промити

лубрикатор і його резервуар зсередини вогнебезпечним розчинником і

протерти насухо . Промити ззовні весь механізм насоса , залити в

лубрикатор чисте фільтроване масло і перевірити його рівень .

Від ' єднати мастильні трубки від зворотних клапанів і прокачати

масло вручну , повернути рукоятку лубрикатора на 50-60 обертів

( точна кількість обертів вказується в керівництві з експлуатації

компресорної установки підприємства - виробника ). При цьому з усіх

трубок повинно капати масло . Після чого приєднати трубки до своїх

місць і повернути рукоятку лубрикатора ще на 30-40 обертів . Для

змащування циліндрів і сальників повинні застосовуватись масла , що

рекомендовані підприємством - виробником компресорних установок .

Види розчинників вказуються в керівництві з експлуатації

підприємства - виробника .

6.29 Під час підготовки системи змащування механізму руху

необхідно : зняти фільтри очищення масла , промити фільтри та їх

гнізда вогнебезпечним розчинником , продути повітрям і установити

фільтр на місце ; оглянути і промити вогнебезпечним розчинником

картер , просушити і залити його чистим фільтрованим маслом до

верхньої риски масловказувача ; перевірити стан паперового фільтра

( якщо такий є ) і за необхідності його замінити ; установити запірні

вентилі на трубопроводах подачі масла в робоче положення .

Для змащування механізму руху повинні застосовуватись масла ,

що рекомендовані підприємством - виробником компресорної установки .

6.30 Під час підготовки системи охолодження необхідно :

попередньо опресувати її пробним пуском води або антифризу з

тиском , що дорівнює 1,5 Р ( Р - робочий тиск охолоджувальної

роб роб

рідини ). Результати опресовування визнаються задовільними , якщо

під час випробувань не сталось падіння тиску за показами манометра

і на всіх з ' єднаннях ( зварних , різьових і фланцевих ) не виявлено

витікання і запотівання . Час випробувань призначається згідно з

інструкцією з ремонту ;

опресувати систему трубопроводів гарячої води нагрівальних

елементів ( якщо такі є ) системи змащування пробним пуском води з

тиском , що дорівнює 1,5 Р ( Р - робочий тиск гарячої води ).

роб роб

Результати опресовування визнаються задовільними , якщо під час

випробувань не сталось падіння тиску за манометром і в усіх

з ' єднаннях не виявлено витікання і запотівання ;

перевірити рівень охолоджувальної рідини в резервуарі та

відрегулювати роботу автоматичних сигналізаторів рівня ;

під час заповнення системи охолодження охолоджувальною

рідиною перевірити за зливом надходження її ( рідини ) до всіх

охолоджуваних точок , відрегулювати її витрату , переконатись у

відсутності витікання рідини і провести настроювання приладів

сигналізації і блокування системи автоматизації за протоком

охолоджувальної рідини .

6.31 Під час підготовки системи автоматичного управління

необхідно перевірити :

наявність заземлення щитів та електродвигуна ;

зовнішнім оглядом наявність і справність вимірювальних

приладів , світлосигнальної арматури , вимикачів , перемикачів і

командних кнопок ;

за паспортами , клеймами і пломбами , що

контрольно - вимірювальні прилади пройшли відповідну перевірку і

придатні для експлуатації ;

вихідні положення вимикачів , перемикачів , кнопок тощо , що

призначені для управління роботою компресорної установки , у

залежності від положення яких здійснюється пуск компресорної

установки або з місця , або з пульту ( щита ) управління , що

встановлений поза компресорним відділенням .

6.32 Перед пуском компресорної установки на холостому ході

необхідно :

перевірити стан затягнення різьових з ' єднань кріплення

циліндрів та електродвигуна до рами , кришок циліндрів , фланців

проміжних холодильників до циліндрів ; перевірити затягнення

фундаментних і шатунних болтів , а також контрування шатунних

болтів і штоків ;

зняти по одному клапану на кожній порожнині стиснення ;

відкрити люки , щоб мати можливість спостерігати за сальниками

під час роботи компресорної установки ;

вручну рукояткою провернути колінчастий вал не менше ніж на

один повний оберт і переконатись у правильній установці поршнів ,

після чого рукоятку зняти ;

повернути рукоятку лубрикатора на 50-60 обертів , перевірити

подачу масла на кожну змащувану точку , спостерігаючи в оглядові

вікна лубрикатора . Після цього рукоятку зняти ;

перевірити наявність необхідного протоку води в системі

охолодження ;

перевірити ступінь натягу ременя клиноремінної передачі

приводу насоса охолоджувальної рідини відповідно до рекомендацій

підприємства - виробника ;

за наявності вентилятора наддуву привідного електродвигуна

необхідно відкрити засувку на лінії наддуву і пустити вентилятор у

роботу ;

перевірити вихідні положення вимикачів , перемикачів , кнопок

тощо , що призначені для пуску і управління роботою компресорної

установки .

Обсяг передпускових операцій повинен бути уточнений з

вимогами керівництва з експлуатації компресорної установки

підприємства - виробника .

6.33 Пуск компресорної установки без навантаження

здійснюється відповідно до інструкції з її експлуатації .

6.34 Індивідуальні випробування компресорної установки на

холостому ході повинні проводитись у кілька етапів з метою

виявлення і усунення несправностей , що викликані похибками монтажу

і складання .

Кількість етапів і їх тривалість повинні бути указані в

керівництві з експлуатації компресорної установки

підприємства - виробника .

6.35 Під час роботи компресорної установки на холостому ході

необхідно контролювати :

напрям обертання електродвигуна і відсутність різкого стуку ;

відсутність витікань з системи змащування циліндрів і

сальників ;

справність роботи мастильного насоса як за манометром , так і

через люк за наявністю масла , що розбризкується ;

нагрівання корінних підшипників , верхніх і нижніх головок

шатунів , крейцкопфів і їх гільз , температура яких не повинна

перевищувати температури , що вказана в керівництві з експлуатації

компресорної установки підприємства - виробника ; у разі виявлення

нагрівання будь - якої деталі понад допустиму температуру необхідно

вжити заходів з усунення причин нагрівання , перевірити зазори і

надходження масла . Після усунення виявлених дефектів здійснюється

повторний пуск компресорної установки . При цьому перевірити :

відсутність сторонніх шумів та стуків у циліндрах й механізмі

руху ;

тиск у системі змащування ;

роботу лубрикатора за наявністю крапель масла , через оглядові

вікна , за необхідності відрегулювати кількість масла , що

подається , відповідно до паспортних даних лубрикатора .

6.36 Після 50 хв . роботи ( час залежить від типу компресорної

установки ) на холостому ході компресорну установку необхідно

зупинити для огляду , під час якого перевіряється нагрівання

сальників , пар тертя кривошипно - шатунного механізму , допустима

температура яких не повинна перевищувати температури , що

рекомендована керівництвом з експлуатації компресорної установки

підприємства - виробника , затягнення різьових з ' єднань , відсутність

задирок і рисок на поверхнях тертя .

6.37 Під час випробувань компресорної установки на холостому

ході необхідно провести продування холодильників ,

вологомасловіддільників і трубопроводів згідно з керівництвом з

експлуатації компресорної установки підприємства - виробника . При

цьому тиск всмоктування і нагнітання - атмосферний . Під час роботи

компресорної установки на холостому ході перевіряється справність

дії та щільність закриття арматури , що встановлена на продувальних

лініях .

Не дозволяється проводити продування під час випробувань

компресорної установки на холостому ході в продувальну посудину

( бак ).

6.38 Результати випробувань компресорної установки на

холостому ході оформлюються актом .

6.39 Перед індивідуальними випробуваннями компресорної

установки під навантаженням на природному газі остання і газовий

тракт повинні бути продуті інертним або природним газом

( продування вважається закінченим , якщо вміст кисню в двох

послідовно відібраних пробах продувального газу не перевищує 1 %

за об ' ємом ).

6.40 Пуск компресорної установки на природному газі під час

індивідуальних випробувань під навантаженням проводиться з

відкритими вентилями : на трубопроводах всмоктування , ручного

продування всіх ступенів стискання і на байпасі . При цьому вентилі

скидання газу " на свічку " і на трубопроводі нагнітання - закриті .

За відсутності байпасу вентиль на трубопроводі

нагнітання - відкритий .

Підвищення тиску нагнітання до номінального проводиться після

закриття всіх вентилів ручного продування ( починаючи з першого

ступеня стиснення ) і поступового закриття вентилю на байпасі .

Інтервали підвищення тиску і тривалість роботи в кожному

інтервалі повинні бути указані в керівництві з експлуатації

компресорної установки підприємства - виробника .

6.41 Індивідуальні випробування компресорної установки під

навантаженням проводяться протягом часу , указаного в керівництві з

експлуатації компресорної установки підприємства - виробника . За цей

час необхідно :

проконтролювати розподілення тисків за ступенями , які повинні

стабілізуватись до кінця випробувань і відповідати даним , що

указані у формулярі на компресорну установку ;

проконтролювати відповідність температур ( за показами

термометрів ) газу , що нагнітається , після кожного ступеня

стиснення температурам , що указані у формулярі ;

на підставі вимірів тисків , температур на вході і виході

ступенів стискання , витрати газу і споживання електроенергії на

режимі , близькому до номінального , розрахувати політропні к . к . д .

ступенів і питоме споживання електроенергії на стискання газу .

Отримані значення необхідно використовувати для оцінки технічного

стану агрегату в міжремонтний період ;

проконтролювати справність системи змащування циліндрів і

сальників ;

проконтролювати справність системи змащування механізму руху

( тиск і температура масла повинні бути в допустимих межах );

провести вібраційне діагностування із застосуванням

спеціалізованих діагностичних приладів з метою визначення якості

ремонту механізму руху та агрегату в цілому . У разі неможливості

проведення діагностування виконати вібраційне обстеження

Завантажити