НПАОП 1.1.23-1.03-2004Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

від 02.03.04 № 69

НПАОП 1.1.23-1.03-2004

Правила

безпечної експлуатації

магістральних газопроводів

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО

ВАТ “Український центр екології, безпеки та охорони праці нафтогазової промисловості” (ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”) за участю фахівців Держнаглядохоронпраці України та газотранспортних підприємств ДК ”Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

ВНЕСЕНО

Управлінням організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України

ВВЕДЕНО

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 1.1.23-1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів", затверджені Мінгазпромом СРСР від 16.03.84.

РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ

Герасименко Ю.М. (Голова комісії), Кубієвіч М.В., Коломєєв В.М., Болокан О.О., Дрогомирецький М.М., Соляник В.Г., Демченко М.О., Вечерік Р.Л., Шишківський В.А., Семенов О.А., Гордієнко І.А., Шкульков В.І., Григіль М.А., Разладов В.Г., Іллічев В.В., Корсун Н.М.

ЗМІСТ

1.

Галузь застосування..........................................................................................

1

2.

Нормативні посилання......................................................................................

1

3.

Визначення........................................................................................................

7

4.

Позначення та скорочення...............................................................................

8

5.

Загальні положення...........................................................................................

9

5.1

Загальні організаційні вимоги...........................................................................

9

5.2.

Вимоги до посадових осіб.................................................................................

10

5.3.

Умови допуску працівників до роботи .............................................................

11

5.4.

Вимоги до території, проммайданчиків, будівель, споруд та приміщень.....

11

6.

Лінійна частина магістральних газопроводів...................................................

13

6.1.

Загальні вимоги..................................................................................................

13

6.2.

Переходи через природні та штучні перепони.................................................

16

6.3.

Робота в гірських умовах...................................................................................

17

6.4.

Захист від корозії................................................................................................

18

7.

Компресорні станції............................................................................................

19

7.1.

Загальні вимоги..................................................................................................

19

7.2.

Проммайданчики, будівлі, споруди, приміщення.............................................

20

7.3.

Трубопроводи і перекривна арматура технологічної обв'язки та вузла підключення компресорної станції до магістральних газопроводів…………......

21

7.4.

Технологічні установки очищення газу.............................................................

22

7.5.

Технологічні установки охолодження газу……................................................

22

7.6.

Технологічні установки підготовки паливного і пускового газів газоперекачувальних агрегатів та імпульсних газів управління перекривною арматурою......................................................................................................................

23

7.7.

Системи безпеки компресорних станцій та газоперекачувальних агрегатів.

23

7.8.

Пусконалагоджувальні та ремонтні роботи......................................................

25

7.9.

Газоперекачувальні агрегати з газотурбінним приводом…………….............

26

7.10.

Газоперекачувальні агрегати з електроприводом...........................................

26

7.11.

Газомотокомпресори………………….................…...........................................

27

7.12.

Допоміжні системи та обладнання компресорних станцій.............................

28

7.12.1.

Установки підготовки повітря............................................................................

28

7.12.2.

Маслогосподарство............................................................................................

28

7.12.3.

Системи водопостачання та каналізації...........................................................

28

7.12.4.

Системи електропостачання.............................................................................

29

8.

Газорозподільні станції і газорозподільні пункти.............................................

29

8.1.

Загальні вимоги .................................................................................................

29

8.2.

Проммайданчики, будівлі та споруди, технологічні трубопроводи................

30

8.3.

Блок редукування та блок перемикання…......................................................

31

8.4.

Одоризаційні установки….................................................................................

31

8.5.

Блок підігрівання газу........................................................................................

32

8.6.

Блок очищення газу...........................................................................................

32

9.

Газовимірювальні станції і пункти вимірювання витрати газу……………......

32

10.

Підземні сховища газу........................................................................................

33

10.1.

Загальні вимоги…………………………………...................................................

33

10.2.

Факельне господарство…………………………….............................................

36

10.3.

Насосна конденсату…………………………………...........................................

37

10.4.

Резервуарні парки……………………………………..........................................

37

11.

Електробезпека................................................................................................

37

11.1.

Електропостачання...........................................................................................

37

11.2.

Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, телемеханіка та обчислювальна техніка................................................................................................

40

11.3.

Технологічний зв ¢язок........................................................................................

42

12.

Виробнича санітарія..........................................................................................

42

12.1.

Загальні вимоги до об’єктів транспортування газу..........................................

42

12.2.

Вимоги по утриманню виробничих і санітарно- побутових приміщень..........

43

12.3.

Промислово-санітарна лабораторія................................................................

45

12.4.

Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря..........................................

45

12.5.

Водопостачання, виробнича та господарська каналізація.............................

46

12.6.

Заходи безпеки під час робіт із метанолом-отрутою......................................

47

12.7.

Заходи безпеки під час робіт із ртуттю............................................................

50

12.8.

Засоби індивідуального захисту......................................................................

52

13.

Ремонтні роботи................................................................................................

53

13.1.

Загальні вимоги..................................................................................................

53

13.2.

Земляні роботи..................................................................................................

56

13.3.

Газонебезпечні і вогневі роботи.......................................................................

58

13.4.

Експлуатація будівельних машин і механізмів ...............................................

63

13.5.

Навантажувально-розвантажувальні і транспортні роботи...........................

63

13.6.

Зварювально-монтажні роботи........................................................................

64

13.7.

Ізоляційно-укладальні роботи..........................................................................

67

14.

Діагностика технічного стану об’єктів і визначення залишкового ресурсу надійної та безпечної їх роботи.........................................................................

70

15.

Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів..........................................................................................................

72

Додатки

Додаток 1. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів усередині будівлі і на зовнішніх комунікаціях промислових підприємств.................................

74

Додаток 2. Властивості природного газу, шкідливих домішок і деяких речовин, що застосовуються під час транспортування газу.......................

77

Додаток 3. Наряд-допуск на газонебезпечну (вогневу) роботу..................

81

Додаток 4. План організації вогневої роботи на діючому об’єкті магістрального газопроводу......................................................................................

85

Додаток 5. Застосування азоту під час вогневих робіт.............................

89

Додаток 6. Дефекти, що не сумісні з безпечною експлуатацією магістральних газопроводів......................................................................................

90

НПАОП 1.1.23-1.03- 04

Правила безпечної експлуатації магістральних

газопроводів

1. Галузь застосування

    1. Дія "Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів" (далі Правил) поширюється на підприємства, організації та установи, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об’єктів магістральних газопроводів, а також на спеціалізовані організації, які здійснюють на об'єктах магістральних газопроводів науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні і діагностичні роботи, здійснюють наглядові функції та навчання, готують кадри для виконання цих робіт незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

1.2. Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см 2), призначені для газопостачання будинків лінійних обхідників (ремонтерів), операторів газорозподільних станцій та газопроводи в межах проммайданчиків компресорних станцій, підземних сховищ газу та газорозподільних станцій призначені для постачання газу на власні потреби (опалювальне, водогрійне обладнання, газові плити тощо) експлуатуються згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України” та ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

1.3. Із введенням в дію цих Правилне застосовуються на території України НАОП 1.1.23-1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів".

2. Нормативні посилання

У цих Правилахвикористані такі законодавчі та нормативні акти:

№п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

Закон України

"Про охорону атмосферного повітря"

№2707-ХII від 19.10.92

Закон України

"Водний кодекс України"

№213/95-ВР від 06.06.95

Закон України

"Про трубопровідний транспорт"

№192/96-ВР від 15.05.96

Постанова КМУ №465

"Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99

Постанова КМУ №1747

"Правила охорони магістральних трубопроводів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.02

ДНАОП 0.00-1.03-02

"Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Затверджені наказом Мінпраці від 20.08.02 №409

ДНАОП 0.00-1.07-94

"Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104

ДНАОП 0.00-1.16-96

"Правила атестації зварників"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 №61, зареєстровані в Мінюсті 31.05.96 №262/1287

ДНАОП 0.00-1.20-98

"Правила безпеки систем газопостачання України"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 №254, зареєстровані в Мінюсті 15.05.98 №318/2758

ДНАОП 0.00-1.21-98

"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстровані в Мінюсті 10.02.98 № 93/2533

ДНАОП 0.00-1.22-72

"Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж"

Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР від 15.06.72

ДНАОП 0.00-1.25-73

"Правила безпечного транспортування радіоактивних речовин. ПБТРВ-73"

Затверджені МВС СРСР, МОЗ СРСР від 27.12.73

ДНАОП 0.00-1.28-97

"Правила охорони праці на автомобільному транспорті"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 13.01.97 №5

ДНАОП 0.00-1.29-97

"Правила захисту від статичної електрики"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 №103

ДНАОП 0.00-1.32- 01

"Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 21.06.01 №272

ДНАОП 0.00-1.35-03

"Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 05.09.03 №173

ДНАОП 0.00-4.12-99

"Типове положення про навчання з питань охорони праці"

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27, зареєстроване в Мінюсті 21.04.99 № 248/3541

ДНАОП 0.00-4.21-93

"Типове положення про службу охорони праці"

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 №73, зареєстроване в Мінюсті 30.09.93 № 140, зміни наказ від 17.05.96 №82

ДНАОП 0.00-5.03-95

"Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів"

Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 №135, зареєстроване в Мінюсті 10.10.95 №371/907

ДНАОП 0.00-5.04-95

"Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 №135, зареєстроване в Мінюсті 10.10.95 № 372/908

ДНАОП 0.00-5.06-94

"Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами"

Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 №107, зареєстроване в Мінюсті 13.03.95 № 60/596

ДНАОП 0.00-5.07-94

"Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажо-підіймальних кранів в справному стані"

Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 20.04.94 №107, зареєстрована в Мінюсті 13.03.95 № 59/595

ДНАОП 0.00-5.11-85

"Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт"

Затверджена Держгірнаглядом СРСР 20.02.85

ДНАОП 0.00-5.12-01

"Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах"

Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 05.06.01 №255, зареєстрована в Мінюсті 23.06.01 № 541/5732

ДНАОП 0.00-8.15-97

"Порядок проведення експертизи газо транспортного обладнання"

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 16.09.98 №243, зареєстрований в Мінюсті 08.01.98 №7/2447

ДНАОП 0.01-1.01-95

"Правила пожежної безпеки в Україні"

Затверджені МВС України 14.06.95, зареєстровані в Мінюсті 14.07.95 № 219/755

ДНАОП 0.03-1.62-74

"Санітарні правила з радіоізотопної дефектоскопії №1171-74"

Затверджені МОЗ СРСР, 1974

ДНАОП 0.03-1.69-85

"Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами. СПОРО – 85

Затверджені МОЗ СРСР, 1985

ДНАОП 0.03-1.72-87

"Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання. ОСП 72/87"

Затверджені МОЗ СРСР, 1987

ДНАОП 0.03-4.02-94

"Положення про медичний огляд працівників певних категорій"

Затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 №45, зареєстроване в Мінюсті 21.06.94 №136/345

ДНАОП 0.05-3.03-81

"Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв"

Затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 12.02.81 №47/П-2, зі змінами від 21.08.85 №289/П-8 та від 6.11.86 № 476/П-12

ДНАОП 0.05-3.24-80

"Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості"

Затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 18.07.80 № 241/п-9 зі змінами від 21.08.85 №289/п-8, наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.98 №193

ДНАОП 1.1.10-1.01-97

"Правила безпечної експлуатації електроустановок"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 6.10.97 №257, зареєстровані в Мінюсті 13.01. 98 №11/2451, зміни наказ від 25.02.00 №26

ДНАОП 1.1.21-1.20-03

"Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 19.12.03 №258

ДНАОП 1.1.23-8.02-01

"Знаки безпеки для підприємств газової промисловості"

Затверджені наказом Мінпраці від 17.05.01 №204

ДНАОП 5.2.30-1.06-98

"Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення”

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 11.05.98 №83

ДНАОП 5.2.30-1.07-96

"Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 №85

ДНАОП 5.2.30-1.08-96

"Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях"

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 №84

НАОП 1.1.21-5.03-83

"Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР"

Затверджена Міннафтохімпромом СРСР, 1983

НАОП 1.1.23-1.02-83

"Правила експлуатації засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості"

Затверджені Мінгазпромом СРСР, 03.03.83

НАОП 1.1.23-1.05-81

"Правила технічної експлуатації компресорних станцій з електроприводом"

Затверджені Мінгазпромом СРСР, 02.12.81

НАОП 1.1.23-4.01-96

"Єдина система управління охороною праці в нафтогазовій промисловості"

Затверджена наказом Держнафтогазпрома від 16.05.96 №76

НАОП 1.1.23-5.06-88

"Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об'єктах Мінгазпрому СРСР"

Затверджена Мінгазпромом СРСР, 03.08.88

НАОП 1.4.10-1.04-86

"Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах"

Затверджені Мінхіммашем СРСР, 22.05.86

НАОП 1.4.74-1.11-73

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні"

Затверджені ЦК профспілки робітників суднобудування", 1973

НАОП 5.1.30-1.03-74

"Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом"

Затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР, 21.01.74

НАОП 9.0.00-1.01-79

"Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць"

Затверджені Мінжитлокомунгосп УРСР, 29.12.79

НАОП 9.1.50-1.15-69

"Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами"

Затверджені МОЗ СРСР, 6.03.69

НАПБ 01.035-97

"Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України"

Затверджені наказом АТ "Укргазпром" від 19.02. 97 №57, погоджені ГУ ДПО МВС України 03.02.97

НАПБ Б.07.005-86

"Визначення категорій приміщень та будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки"

Затверджено МВС СРСР 27.02.86

ДСТУ ISO 14001- 97

"Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування"

ДСТУ 2448-94

"Кисневе різання. Вимоги безпеки."

ДСТУ 2456-94

"Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки"

ДСТУ 2489-94

"Контактне зварювання. Вимоги безпеки"

ДСТУ 2586-94

"Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування"

ДБН А.3.1-3-94

"Управління, організація, технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення"

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 05.10.94 №48

ДБН А.3.1-4-95

"Управління, організація, технологія. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об’єкт, який вводиться в експлуатацію"

Затверджені наказом Держбуду України від 15.06.95 №122

ДБН А.3.1-5-96

"Організація будівельного виробництва"

Затверджені наказом Держбуду України від 03.04.96 №49

ДБН В.2.5-20-2001

"Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання."

Затверджені Держбудом України, 2001 рік

ВБН В.2.3-000182. 01.01-96

"Система антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вимоги"

Затверджені Держнафтогазпром України, 1996 рік

ВНАОП. "Інструкція по організації і безпечному проведенні робіт при ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах АТ "Укргазпром"

Затверджена наказом АТ "Укргазпром" від 04.05.98 №134, погоджена з ГУДПО МВС України від 16.03.98 №12/5/543, погоджена з Держнаглядохоронпраці від 10.12.97 №07-14/3275

"Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України"

Затверджені наказом АТ "Укргазпром" від 28.07.98 №202

НРБУ-97

"Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97"

Затверджені постановою Головного державного лікаря України від 01.12.97 №62

"Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації"

Затверджені наказом МВС України від 20.11.97 №779, зареєстровані в Мінюсті від 28.11.97 №567/2371

"Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом України"

Затверджені наказом Мінтранса України від 14.10.97 №363, зареєстровані в Мінюсті 20.01.98 №128/2568

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників"

Затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16.02.98 №24

"Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"

Затверджені наказом МОЗ України від 19.06.96 №173

ДСанПіН

"Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"

Затверджені наказом МОЗ України від 23.12.96 №383, зареєстровані в Мінюсті 15.04.97 №136/1940

ДСанПіН 2.2.7.029-99

"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення"

Затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1.07.99 №29

ДСН 3.3.6.037-99

"Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку"

Затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №37

ДСП 6.074.120-01

"Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України"

Затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 28.12.00 №120

ТУ У 320.00158764.007 - 95

"Технічні вимоги на гази горючі природні"

Затверджені АТ "Укргазпром", 1995 рік

ГОСТ 12.1.003-83

"ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"

Зміни: 1989р.

ГОСТ 12.1.005-88

"ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

ГОСТ 12.1.007-76 *

"ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

Зміни: 1981р., 1990р.

ГОСТ 12.1.012-90

"ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования"

Зміни: 1989р.

ГОСТ 12.1.028-80

"ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод"

ГОСТ 12.1.050-86

"Методы измерения шума на рабочих местах"

ГОСТ 12.2.003-91

"ССБТ.Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

ГОСТ 12.2.007.8-75 *

"ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности"

Зміни: 1981р., 1985р.

ГОСТ 12.2.012-75*

"ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасности производственных процессов"

ГОСТ 12.3.002-75*

"ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности"

Зміни: 1989р., 1991р.

ГОСТ 12.3.003-86*

"ССБТ. Работы електросварочные. Общие требования безопасности"

Зміни: 1989р.

ГОСТ 12.3.009-76

"ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

Зміни: 1982р.

ГОСТ 12.3.016-87 *

"ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности"

ГОСТ 12.3.020-80 *

"ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности"

Зміни: 1988р.

ГОСТ 12.3.038-85

"ССБТ. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности"

ГОСТ 12.4.026-76

"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности"

Зміни: 1980р.,1986р.

ГОСТ 17.2.3.02-78

"Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли"

ГОСТ 14202-69

"Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"

ГОСТ 14782-86

"Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые"

ГОСТ 25812-83

"Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии"

ГОСТ 2874-82

"Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством"

ГОСТ 3242-79

"Соединения сварные. Методы контроля качества"

ГОСТ 5542-87

"Газы горючие природные для промышленного и комунально-бытового назначения. Технические условия"

ГОСТ 7512-82

"Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод"

СНиП 2.04.01-85

"Внутренний водопровод и канализация зданий"

Затверджені Держбудом СРСР 04.10.85

СНиП 2.04.02-84*

"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

Затверджені Держбудом СРСР 27.07.84

СНиП 2.04.03-85

"Канализация. Наружные сети и сооружения"

Затверджені Держбудом СРСР 21.05.85

СНиП 2.04.05-91 *

"Отопление, вентиляция и кондиционирование"

Затверджені Держбудом СРСР 28.11.91

СНиП 2.04.14-88

"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.90

СНиП 2.05.02-85

"Автомобильные дороги"

Затверджені Держбудом СРСР 17.12.85

СНиП 2.05.06-85

"Магистральные трубопроводы";

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.86

СНиП 2.05.07-91

"Промышленный транспорт"

Затверджені Держбудом СРСР 01.07.89

СНиП 2.09.02-85*

"Производственные здания"

Затверджені Держбудом СРСР 10.12.85

СНиП 2.09.03-85

"Сооружения промышленных предприятий"

Затверджені Держбудом СРСР 29.12.85

СНиП 2.09.04-87

"Административные и бытовые здания"

Затверджені Держбудом СРСР 30.12.87

СНиП 3.02.01-87

"Земляные сооружения, основания и фундаменты"

Затверджені Держбудом СРСР 01.07.88

СНиП ІІ-4-79

"Естественное и искусственное освещение";

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.80

СНиП ІІ-12-77

"Защита от шума. Нормы проектирования"

Затверджені Держбудом СРСР 01.07.78

СНиП II-89-80*

"Генеральные планы промышленных предпрятий"

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.82

СНиП ІІІ-4-80*

"Техника безопасности в строительстве"

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.81

СНиП ІІІ-42-80

"Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ"

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.81

ВСН 008-88

"Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция".

Затверджені Міннафтогазбудом СРСР 01.01.89

СН 433-79

"Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности"

Затверджені постановою Держкому СРСР у справах з будівництва 21.06.79 №91

СН 452-73

"Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов"

Затверджені Держбудом СРСР 01.01.74

РД 34.21.122-87

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"

Затверджено Міненерго СРСР, 1987

ПУЭ

"Правила устройства электроустановок "

Минэнерго СССР, 1986г

"Інструкція по забезпеченню безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом"

Затверджена наказом МВС СРСР від 23.09.85 №181

Інструкція про порядок одержання від постачальників, перевезення, зберігання, відпустку та застосування метанолу на об’єктах газової промисловості"

Затверджена Мінгазпромом СРСР, 7.07.75

Завантажити