НПАОП 1.1.23-1.03-2004Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

6.4.10 У разі вимірювання потенціалів відсмоктувальних фідерів (“мінус” шини фідера) тягових підстанцій електрифікованих залізниць, підключення вимірювальних приладів виконується за участю персоналу підстанції.

6.4.11. У разі виконання вимірювань на рейках залізниць та на захисних кожухах переходів газопроводів через залізниці і автомобільні дороги, повинно бути не менше 2 чоловік: один працює з приладом, другий переставляє електрод і спостерігає за рухом транспорту.

6.4.12. Не дозволяється виконувати вимірювання із довгим провідником (0,5 – 1 км) на трасі газопроводу, якщо паралельно йому проходить ЛЕП 110 – 500 кВ (на віддалі 25 – 100 м).

6.4.13. Роботи і вимірювання в колодязях, шурфах, траншеях має виконувати група із трьох чоловік, двоє з яких повинні знаходитися зверху й слідкувати за безпекою робітника внизу.

6.4.14. У разі застосування інгібіторів корозії повинна бути розроблена і затверджена спеціальна інструкція з безпечної роботи з ними, в якій повинні бути такі основні вимоги:

 1. ІТП і робітники повинні пройти спеціальне навчання з безпечного поводження з ними;

 2. роботи повинні виконуватись із застосуванням ЗІЗ;

 3. роботи повинні виконуватись згідно з вимогами правил пожежної безпеки.

7. Компресорні станції

7.1. Загальні вимоги

7.1.1. Основне та допоміжне технологічне обладнання компресорних станцій (далі КС) необхідно експлуатувати згідно з вимогами відповідних нормативних документів (ПТЕ МГ, ДНАОП 0.00-1.07-94 тощо) та інструкцій заводів-виготовлювачів.

7.1.2. Подальша експлуатація газоперекачувальних агрегатів та їх елементів (далі ГПА), що відпрацювали встановлений ресурс допускається після надання позитивного висновку виробником (розробником) ГПА чи уповноваженою спеціалізованою організацією щодо можливості його подальшої експлуатації або здійснення його експертної оцінки згідно вимог ДНАОП 0.00-8.15-97.

7.1.3. Подальша експлуатація технологічних обв'язок КС, що відпрацювали встановлений ресурс допускається за умови отримання від спеціалізованої організації, що акредитована у встановленому порядку на даний вид діяльності, позитивного експертного висновку.

7.1.4. Обладнання і системи КС повинні періодично проходити технічне опосвідчення та діагностування, перевірки, випробування та технічне обслуговування в порядку, встановленому відповідними нормативними документами, акти про проведення яких повинні додаватися до експлуатаційного формуляра.

7.1.5. Компресорне обладнання та технологічні трубопроводи компресорного цеху (далі КЦ) фарбуються у відповідності з Додатком 1 до цих Правил.

7.1.6. На території КЦ, в межах зони обслуговування, трубопроводи та повітроводи, що мають температуру поверхні вище за 45 С, повинні бути теплоізольовані.

7.1.7. Особам, безпосередньо не зайнятим експлуатацією або ремонтом ГПА і його обладнання, не дозволяється входити у приміщення КЦ, на майданчики станційних колекторів, вузли підключення КС без дозволу керівництва КС.

7.1.8. Персонал КС повинен бути забезпечений ЗІЗ відповідно до типових галузевих норм і характеру роботи, що виконується та у відповідності з розділом "Виробнича санітарія" цих Правил.

7.1.9. ГПА дозволяється пускати в роботу, якщо обладнання справне, додержані вимоги безпеки виробничих інструкцій та за умови відсутності у машинному залі і галереї нагнітачів сторонніх осіб. Не дозволяється входити в камери повітряних фільтрів під час пуску і роботи агрегатів. Камери повинні бути зачинені на замок та опломбовані.

7.1.10. Пуск в роботу ГПА після ревізії, ремонту і тривалого відключення (крім резервного) являється газонебезпечною роботою, що виконується по наряду-допуску.

7.1.11. Під час грози в районі КС не дозволяються пуски і планові зупинки ГПА, переключення в технологічній обв`язці та на силовому електроустаткуванні.

7.1.12. Заглушки, запобіжні клапани, фланцеві та інші з'єднання перед випробуванням на міцність та герметичність потрібно позначити знаками безпеки і відповідними написами.

7.1.13. Не допускається залишати працюючі ГПА, крім повністю автоматизованих, без нагляду обслуговуючого персоналу.

7.1.14. У разі виявлення витоку газу (з газопроводів, обладнання тощо) в КЦ, необхідно негайно попередити про це персонал, що знаходиться в приміщенні і вжити термінові заходи з усунення витоку. Якщо витік газу швидко ліквідувати неможливо, з цеху потрібно вивести людей, провести аварійну зупинку КЦ відповідно до виробничих інструкцій, відкрити вікна і двері, не вмикати і не вимикати електрообладнання, вжити заходів до ліквідації витоку.

7.1.15. Не допускається підтягування фланцевих з ¢єднань та інших елементів з метою усунення пропусків речовини на трубопроводах або обладнанні, що знаходиться під тиском, так як це може призвести до розриву з'єднань.

7.1.16. Не допускається усувати несправності на працюючому ГПА крім випадків, передбачених інструкцією по експлуатації. У випадку виникнення несправності, що загрожує безпеці обслуговуючого персоналу чи може призвести до аварійної ситуації, ГПА слід негайно зупинити.

7.2. Проммайданчики, будівлі, споруди, приміщення

7.2.1. Виробничі майданчики, будівлі, споруди, обладнання і системи компресорних станцій повинні відповідати вимогам проектної документації. Зміни повинні погоджуватись з проектними та проектно-конструкторськими організаціями, які проектували КС і вноситись до генерального плану КС.

7.2.2. На території КС, де експлуатуються ГПА з газотурбінним приводом, на відстані 200 м від повітрозабірних камер ГПА не повинно бути джерел запилювання повітря (у тому числі грунтових доріг, вузлів для підготовки будівельних розчинів, складів сипучих матеріалів тощо). Територія КС повинна бути озеленена, а відкриті ділянки поблизу повітрозабірних камер повинні бути засіяні газонною травою або заасфальтовані.

7.2.3. Приміщення компресорних цехів (далі КЦ) повинні бути обладнані:

 1. газоперекачувальними агрегатами, які можуть розміщуватись як у загальному цеху, так і в блочно-контейнерному виконанні і обладнуються відповідно до технічних умов, що супроводжують устаткування;

 2. примусовою припливно-витяжною і аварійною вентиляцією;

 3. системою автоматичного пожежогасіння;

 4. системою автоматичного газовиявлення, що зблокована з автоматикою включення аварійної вентиляції та захистом ГПА;

 5. оперативним зв'язком з диспетчером та іншими приміщеннями КЦ;

 6. світловою і звуковою сигналізацією аварійних ситуацій;

 7. аварійним освітленням;

 8. стаціонарними або переносними вантажопідіймальними пристроями.

7.2.4. Додатково необхідно здійснювати контроль повітря робочої зони КС (КЦ) за допомогою переносних газоаналізаторів. Контроль проводиться в терміни, передбачені планом-графіком контролю повітряного середовища, затвердженим головним інженером підрозділу. У плані-графіку повинні бути вказані місця, кількість, періодичність відбору проб і виконання аналізу, схема маршруту руху.

7.2.5. В приміщеннях КЦ та блочних ГПА не дозволяється установка обладнання, що технологічно не пов'язане з ГПА та не допускається зберігання витратних матеріалів.

7.2.6. Рівні шуму, що створює КЦ, не повинні перевищувати гранично допустимих норм згідно ГОСТ 12.1.003.

7.2.7. Не дозволяється у будівлі КЦ влаштовувати підвальні та напівпідвальні приміщення.

7.3. Трубопроводи і перекривна арматура технологічної обв'язки та вузла підключення компресорної станції до магістральних газопроводів

7.3.1. Технологічна обв’язка КС підлягає експертизі з ціллю продовження ресурсу в терміни згідно з вимогами ДНАОП 0.00-8.15-97.

7.3.2. На трубопроводи у КЦ повинні бути нанесені стрілки, що вказують напрям руху газу, повітря та інших технологічних середовищ.

7.3.3. КС повинні відключатися від магістрального газопроводу на вході і виході газу перекривною арматурою з дистанційним та місцевим управлінням з ручним дублюючим приводом.

7.3.4. На вхідному трубопроводі відцентрових нагнітачів в перший період експлуатації треба встановлювати захисні решітки. Допускається знімати захисні решітки з дозволу УМГ за поданням ЛВУ МГ (ВУ ПЗГ тощо).

7.3.5. На нагнітальному шлейфі КС повинен бути встановлений зворотній клапан (згідно проекту).

7.3.6. Перекривна і регулювальна арматура технологічної обв’язки ГПА, обв’язки паливного та пускового газу (повітря) ГПА, що виведені в ремонт, повинна бути приведена в стан, що забезпечує безпеку ремонту:

 1. відключене живлення імпульсним газом електропневматичних вузлів управління арматурою;

 2. відключене силове електроживлення електропривідної арматури;

 3. забезпечений технічними засобами видимий розрив у трубних проводках від загальностанційного колектора імпульсного газу до пневмогідроциліндрів приводу;

 4. заблоковане ручне управління арматурою;

 5. встановлені відповідні знаки безпеки і плакати: “Не відкривати!“, "Не закривати!";

 6. на трубопроводах паливного і пускового газу ГПА встановлені силові заглушки.

7.3.7. Не дозволяється застосування на технологічних трубопроводах КС типів перекривної арматури, що не передбачені проектом.

7.3.8. Перекривна та регулювальна арматура, встановлена на технологічних газопроводах повинна мати:

 1. нумерацію згідно із технологічною схемою і ПТЕ МГ;

 2. чіткі показники відкриття і закриття кранів;

 3. показники напрямку руху потоку газу.

7.3.9. Перекривну арматуру (за винятком байпасної) дозволяється відкривати тільки після вирівнювання тиску газу в суміжних дільницях газопроводу або при наявності перепаду тиску, що не перевищує величини, вказаної в інструкції з експлуатації заводу-виготовлювача.

7.3.10. Штурвали (маховики) кранів необхідно повертати плавно, без застосування додаткових важелів. Зусилля під час відкривання (закривання) кранів за допомогою маховиків або ручних насосів не повинно перевищувати величин, вказаних в інструкції з експлуатації заводу-виготовлювача.

7.3.11. На КС повинні бути масштабні плани технологічних комунікацій КС з точними прив'язками до місцевості промплощадки.

7.3.12. Вимірювання товщини ерозійнонебезпечних дільниць трубопроводів технологічної обв'язки та вузла підключення КС повинна здійснюватися з періодичністю, встановленою УМГ згідно з ПТЕ МГ.

7.3.13. Новий зварний шов на газопроводах КС після проведення ремонту необхідно проконтролювати по всьому периметру методом радіографічного контролю та провести гідравлічне випробування тиском Р зав.для труб протягом 24 годин. Якщо гідравлічне випробування провести неможливо, то якість таких зварних швів контролюється як категорія “гарантійних” (п.13.1.31. цих Правил).

7.4. Технологічні установки очищення газу

7.4.1. Основними елементами технологічних установок очищення газу є пилоуловлювачі, фільтри – сепаратори, колектори для збору рідини та механічного забруднення газу, арматура та трубопроводи продувки, які підлягають інтенсивному корозійному та ерозійному зношенню металу. Експертиза та опосвідчення цього обладнання повинна проводитись згідно з вимогами ДНАОП 0.00-8.15-97 та ДНАОП 0.00-1.07-94.

7.4.2. Для очищення газу від рідини та механічних домішок та їх збирання і утилізації на КС встановлюються технологічні установки очищення газу. Установки повинні обладнуватися, як правило, системами автоматичного дренування рідини та системами, що забезпечують передачу попереджувальних сигналів про досягнення граничного рівня, за якими повинні бути прийняті термінові заходи для зниження рівня рідини до встановленого.

7.4.3. Вузли установок, в яких може накопичуватись рідина (пиловловлювачі, фільтр-сепаратори тощо), повинні бути обладнані системою продувки у спеціальні продувні місткості, обладнані запобіжними пристроями, що не допускають підвищення тиску вище допустимого.

7.4.4. Допускається скидання газу з конденсатозбірника у повітря через свічку без спалювання, якщо газоконденсат поступає на КС у невеликому об'ємі і не часто. Свічка повинна бути розташована поза огорожею станції не ближче 100 м від об'єктів, де може бути джерело запалювання і від доріг загального користування. Свічка повинна бути висотою не менше 5 метрів, забезпечена перегороджувачем вогню і захищена від попадання усередину дощу і снігу.

7.4.5. Електроустаткування для відкачування газоконденсату з місткостей повинно бути у вибухозахищеному виконанні.

7.4.6. Обладнання для збирання, перекачування і відпуску газоконденсату повинно мати захист від блискавки, що відповідає вимогам РД 34.21.122-87 та захист від проявів статичної електрики згідно з ДНАОП 0.00-1.29-97.

7.4.7. Відпускати газоконденсат іншим організаціям можуть працівники, які мають відповідні посвідчення про проходження навчання і перевірку знань з правил поводження з газоконденсатом.

7.4.8. Для автоцистерн з газоконденсатом повинні бути виділені спеціальні стоянки на безпечній віддалі від місць, які є джерелами відкритого вогню або місць проведення вогневих робіт.

7.4.9. Зливати газоконденсат з продувної місткості необхідно у спеціальні автоцистерни для легких нафтопродуктів, які повинні бути обладнані пристроями, що дозволяють їх заземлювати під час заповнення і зливання, і мати вуглекислотні або порошкові вогнегасники, а в зимовий час - пісочниці з сухим піском. Глушники двигуна повинні бути виведені вперед, а кінці вихлопних труб - забезпечені іскрогасниками.

7.4.10. Перед виїздом зі стоянки до місця наливання газоконденсату, обслуговуючий персонал повинен перевірити справність автоцистерни, її обладнання та електропроводки (на відсутність іскріння).

7.4.11. Під час зливання або наповнення газоконденсату, двигун автомобіля повинен бути заглушений. Корпус цистерни, рукав для газоконденсату і його металевий наконечник повинні бути заземлені. Наконечник рукава повинен бути опущений до дна цистерни на відстань не більше 200 мм.

7.4.12. Не дозволяється куріння поблизу автоцистерни або в її кабіні.

7.4.13. У разі розливання газоконденсату на землю, необхідно вжити заходи із запобігання його спалахування та з очищення території. Забруднений конденсатом грунт необхідно обробити нейтралізатором (наприклад еколаном, фільтроперлитом тощо).

7.5. Технологічні установки охолодження газу

7.5.1. Не допускається експлуатація апаратів повітряного охолодження газу (далі АПО) з негерметичними трубними пучками та лобовими кришками.

7.5.2. Температура газу на виході з установки охолодження газу не повинна перевищувати встановлену норму у відповідності з ПТЕ МГ. При підвищенні температури газу повинні автоматично включатися резервні вентилятори апаратів повітряного охолодження газу. У випадку відмови в роботі установки охолодження газу, КС повинна аварійно зупинитися при перевищенні температури газу на виході з АПО понад встановлену норму.

7.5.3. На кожній КС повинні бути розроблені заходи безпечної експлуатації та ремонту АПО газу, які б виключали травмування персоналу елементами вентиляторів, що обертаються.

7.6. Технологічні установки підготовки паливного і пускового газів газоперекачувальних агрегатів та імпульсних газів управління перекривної арматурою

7.6.1. Експлуатацію і технічне обслуговування систем здійснюють у відповідності до вимог ПТЕ МГ та інструкцій заводів-виготовлювачів обладнання.

7.6.2. Підвідний колектор пускового газу до ГПА в період між пусками агрегату повинен бути відключений.

7.6.3. Якість імпульсного газу повинна відповідати встановленим вимогам. Якість імпульсного газу повинна контролюватись щозмінно на виході із осушки по індикатору вологи в газі.

7.6.4. Під час ремонту газотурбінних ГПА трубопроводи паливного та пускового газу на вході в агрегати повинні бути заглушені силовими заглушками. Інформація про встановлення заглушок повинна бути записана в оперативному журналі змінного інженера (диспетчера) КС.

7.7. Системи безпеки компресорних станцій та газоперекачувальних агрегатів

7.7.1. Газоперекачувальні агрегати на КС експлуатуються згідно з вимогами ПТЕ МГ, НАОП 1.1.23-1.05-81, цих Правилта інструкцій заводів-виготовлювачів.

7.7.2. Усі ГПА, компресорні та силові циліндри газомотокомпресорів повинні мати нумерацію. Номер агрегату повинен бути встановлений на силовій і привідній частинах, а також на стінах будівель з боку технологічної обв`язки та фасаду ГПА.

7.7.3. Труби відведення продуктів згоряння газотурбінних ГПА та ГМК та свічки технологічної обв’язки ГПА повинні бути виведені не менше ніж на 2 м вище верху покрівлі будівлі КЦ і на 1 м вище дефлектора. Відстань по горизонталі між вихлопними трубопроводами і дефлекторами повинна бути не менше ніж 6 м.

7.7.4. В умовах загрози загазованості або пожежі у приміщенні ГПА, необхідно аварійно зупинити агрегат (КЦ, КС), знизити до нуля тиск та припинити доступ газу до місця аварії.

7.7.5. Аварійна зупинка КС зі стравленням газу із контуру КС повинна здійснюватися з автоматичним відключенням КС (КЦ) від магістрального газопроводу, зупинкою всіх ГПА та скиданням газу з технологічного обладнання і технологічних газопроводів КС.

7.7.6. Можливість подачі команди на аварійну зупинку КС (КЦ) повинна передбачатись у відповідності до проекту.

7.7.7. КЦ повинен бути аварійно зупинений з відключенням від газопроводу і випуском газу з технологічних комунікацій у таких випадках:

 1. у разі пожежі в приміщенні (укритті) і неможливості її ліквідації засобами пожежогасіння, які там є;

 2. у разі пожежі на устаткуванні очищення і охолодження газу та на технологічних комунікаціях КС;

 3. у разі розриву технологічних газопроводів високого тиску;

 4. під час стихійного лиха, що створює загрозу безпеки для людей і матеріальних цінностей.

Інформація про аварійну зупинку ГПА і КЦ повинна бути негайно передана керівнику (старшому зміни) КС, на сусідні з обох сторін КС і диспетчеру ЛВУ МГ, (ВУ ПЗГ), УМГ і ДК.

7.7.8. Не допускається експлуатація ГПА з незадіяною або несправною системою антипомпажного захисту нагнітачів.

7.7.9. Для захисту від пониження тиску на вході КС нижче за допустимий у разі відсутності агрегатних систем антипомпажного регулювання, повинно бути забезпечене автоматичне відкриття кранів на байпасі КС з подачею сигналу диспетчеру.

7.7.10. КЦ повинен забезпечуватися автоматичною системою захисту від перевищення тиску у нагнітальному колекторі з подачею сигналу диспетчеру. Система підлягає періодичному випробуванню на спрацюванню в термін згідно з вимогами ПТЕ МГ.

7.7.11. Не допускається експлуатація КС (КЦ) з несправними чи незадіяними системами виявлення пожежі та системами виявлення загазованості, які повинні бути зблоковані з установками пожежегасіння та аварійної вентиляції.

7.7.12. Компресорні станції повинні обладнуватися приладами і засобами автоматизації робочих процесів та сигналізації несправностей, які встановлюються на технологічних газопроводах і агрегатах. Не допускається експлуатація технологічного обладнання з відключеними газосигналізаторами, контрольно-вимірювальними приладами і системами блокування, що передбачені проектом.

7.7.13. Експлуатаційний персонал КЦ повинен систематично контролювати:

 1. герметичність місць з’єднань газопроводів, ущільнень обладнання і арматури;

 2. справність усіх систем масляного господарства;

 3. справність аварійних, зливних і переливних ліній маслобаків;

 4. справність теплової ізоляції гарячих поверхонь газових турбін, газоходів і повітроводів;

 5. герметичність протипожежної перегородки, що розділяє машинний зал і галерею нагнітачів, а також герметичність діафрагми, яка їх розділяє;

 6. справність вентиляційних систем і автоматичних засобів вмикання аварійного електроосвітлення;

7.7.14. У разі виникнення аварійної ситуації працівники КС зобов’язані діяти у відповідності з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі ПЛАС).

7.7.15. У разі виявлення пожежі кожний працівник КС зобов’язаний діяти у відповідності до інструкції з протипожежної безпеки на КС і першочергово:

 1. негайно повідомити диспетчера (змінного інженера), керівництво КС;

 2. повідомити по телефону пожежну охорону.

У цьому випадку, необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище, вжити заходи до евакуації людей, гасіння пожежі та зберігання матеріальних цінностей. У разі необхідності - викликати інші аварійно-рятувальні служби згідно з планом оповіщення

7.7.16. Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

 1. перевірити, чи зупинена КС;

 2. перевірити, чи викликана пожежна охорона, сповістити адміністрацію підприємства про подію;

 3. у разі загрози життю людей, негайно організувати їх рятування;

 4. віддалити за межі небезпечної зони усіх працюючих, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

 5. одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

 6. забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

7.7.17. Протягом року щоквартально на КС повинні проводитись навчально-тренувальні заняття і навчальні тривоги з питань локалізації та ліквідації імовірних аварійних ситуацій на КС згідно затвердженого ПЛАС.

7.7.18. Навчально-тренувальні заняття і навчальні тривоги на КС проводяться начальниками цехів, служб, установок (дільниць) під керівництвом керівника або заступника керівника структурного підрозділу.

7.7.19. Аварійну зупинку ГПА експлуатаційний персонал повинен здійснювати у разі:

 1. виникнення і розвитку передаварійної ситуації із загрозою безпеці обслуговуючого персоналу та технологічного обладнання КС;

 2. появи металевого звуку або не характерного шуму ГПА;

 3. витоку газу або масла;

 4. пожежі, що почалася в приміщенні;

 5. відмови в роботі КВПіА, засобів блокування чи систем безпеки.

7.7.20. Роботу системи автоматичного газовиявлення слід перевіряти згідно інструкцій заводу-виготовлювача та інструкції з обслуговування.

Завантажити