НПАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державний департамент з нагляду

за охороною праці України

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

днаоп 1.1.23-2. ХХ-2000

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

узгоджено

від “_____”_________2000 р. №_______

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного

департаменту з нагляду

за охороною праці

України

від “_____”_________2000 р. №_______

П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО:

ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”

ВНЕСЕНО:

НАК “Нафтогаз України”

ВВЕДЕНО :

З вступом в дію цих “Знаків безпеки для підприємств газової промисловості” вважати такими, що не застосовуються на території України, “Знаки безопасности для предприятий газовой промышленности” затверджені 11.06.79г. Міністерством газової промисловості СРСР.

Передрукування забороненоÓ

ЗМІСТ

Передмова1.Загальні положення

1.1Галузь застосування

2.Загальні вимоги

2.1.Призначення знаків безпеки

2.2.Місця встановлення (розміщення) знаків безпеки

3.Групи, форма, розміри і розмітка знаків безпеки

3.1.Групи знаків безпеки

3.2.Розміри знаків безпеки

3.3.Розмітка знаків безпеки

4.Забороняючі знаки

4.1.Призначення забороняючих знаків

4.2.Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків

4.3.Смислове значення, зображення та місця встановлення забороняючих знаків

5.Попереджувальні знаки

5.1.Призначення попереджувальних знаків

5.2.Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків

5.3.Смислове значення, зображення і місце встановлення попереджувальних знаків

6.Приписуючі знаки

6.1.Призначення приписуючих знаків

6.2.Вимоги до форми і кольору приписуючих знаків

6.3.Смислове значення, зображення і місце встановлення приписуючих знаків

7.Вказівні знаки

7.1.Призначення вказівних знаків

7.2.Вимоги до форми і кольору вказівних знаків

7.3.Смислове значення, зображення і місце встановлення вказівних знаків

8Додаткові вимоги до знаків безпеки

9 Технічні вимоги

9.1.Вимоги до способу нанесення знаків безпеки

9.2.Вимоги до лакофарбових матеріалів і фарбування

9.3.Вимоги до конструкції знаків безпеки

9.4. Вимоги до знаків, що встановлюються на електроустановках

9.5.Вимоги до знаків безпеки з штучним освітленням, що встановлюються в вибухо- та пожежонебезпечних зонах

9.6.Вимоги до знаків безпеки, що наносяться за допомогою трафаретів

Додаток1(обов'язковий)

Размерызнаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-76

Размерызапрещающихипредупреждающих знаков безопасности для производственного оборудованияитары

Додаток 2 (обов'язковий) Розмітка зображень на знаках безпеки дляпідприємств г азової промисловості

Додаток 3 (довідковий)Знаки безопасности по ГОСТ 12 4 026-76

Додаток 4 (довідковий) Разметка изображений на знаках безопасности по ГОСТ 12.4.026-76

Додаток 5 (довідковий) Марки лакокрасочных материалов Нормативні посилання

Дата введення "__"_________199 р.

І.І Галузь застосування

1.1.1 Цей нормативний акт поширюється на знаки безпеки які застосовуються в газовій промисловості.

1.1.2 Нормативний акт встановлює призначення, форму, розміри, колір і порядок застосування знаків безпеки.

1.1.3 Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для усіх підприємств галузі які застосовують знаки безпеки.

2. Загальні вимоги

2.1 Призначення знаків безпеки

2.1.1 Знаки безпеки призначені для привертання уваги робітників до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, заборони, попередження, приписування або вказівки можливих дій, з метою забезпечення безпеки, а також для необхідної інформації.

2.1.2 Знаки безпеки не замінюють необхідних заходів по безпеці праці і засобів захисту робітників.

2.2Місця встановлення (розміщення) знаків безпеки

2.2.1 Встановлювати знаки безпеки необхідно на території підприємств, будівельних майданчиках, в виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт і на виробничому обладнанні, яке може бути джерелом небезпеки з таким розрахунком, щоб знаки знаходились у полі зору робітників і були добре видні.

2.2.2 Місця розміщення знаків безпеки, номери їх розмірів, а також порядок застосування пояснюючих написів до знаків безпеки на території підприємства, в виробничих приміщеннях і на робочих місцях встановлює адміністрація підприємства згідно відповідних нормативних документів до безпеки праці по узгодженню з профспілковим комітетом і відповідними установами державного нагляду.

2.2.3 Місця розміщення і номери розмірів знаків безпеки на виробничому обладнанні встановлюють в конструкторській документації на виріб (групу виробів).

2.2.4 Знаки безпеки, що встановлені на воротах, вхідних дверях приміщень, вказують, що зона дії цих знаків поширюється на все приміщення. Знаки безпеки, встановлені біля в'їзду (входу) на об'єкт (ділянку), визначають, що їх дія поширюється на об'єкт (ділянку) в цілому. При необхідності обмежити зону дії знака відповідну вказівку треба приводити в пояснюючому напису.

2.2.5 На місцях і ділянках, які є тимчасово небезпечними, необхідно встановлювати переносні знаки безпеки.

Переносні знаки безпеки повинні бути прибрані, якщо необхідність їх застосування відпаде.

3. Групи, форма, розміри і розмітка знаків безпеки

3.1 Групи знаків безпеки

3.1.1 Згідно з смисловим призначенням встановлюється чотири групи знаків безпеки, які приведені в табл.1

Таблиця 1.

№групи

Найменування

знаку

Форма знаку

Застосування пояснюючого напису

1

Забороняючий

Дозволяється пояснюючий напис на знаку (без похилої смуги) або на допоміжній табличці

2

Попереджуваль­ний

Дозволяється пояснюючий напис на знаку або на допоміжній табличці

3

Приписуючий

Дозволяється пояснюючий напис на внутрішньому білому полі знака, або на допоміжній табличці

4

Вказівний

Дозволяється пояснюючий напис на знаку

3.2 Розміри знаків безпеки

3.2.1 Розміри знаків безпеки і допоміжних табличок в залежності відвідстані до спостерігача, а також місця їх розміщення, приймаються згідно ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в обов'язковому додатку 1, табл. 1.

3.2.2 Розміри забороняючих та попереджувальних знаків безпеки для виробничого обладнання і тари повинні відповідати тим, що вказані в обов'язковому додатку 1, табл.2.

3.2.3 Граничні відхилення габаритних розмірів знаків і табличок+2%.

3.3 Розмітка знаків безпеки

3.3.1 Розмітка зображень на знаках безпеки що визначаються цим нормативним актом приведена, в обов'язковому додатку 2.

3.3.2 Розмітка зображень на знаках безпеки що визначаються ГОСТ12.4.026-76, приведена в довідковому додатку 4.

4. Забороняючі знаки

4.1 Призначення забороняючих знаків

4.1.1 Знаки призначені для заборони визначених дій.

4.2 Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків

4.2.1 Згідно ГОСТ 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими: коло червоного кольору з білим полем всередині, білою по контуру знака обвідкою з символічним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі, перекресленому похилою смугою червоного кольору ( кут похилу 45 зліва зверху направо донизу). Ширина кільця червоного кольору повинна бути 0.09- 0.1 зовнішнього діаметра, а ширина похилої червоної смуги - 0.08 зовнішнього діаметра, ширина білої смуги по контуру знаку 0.02 зовнішнього діаметра.

Дозволяється використовувати забороняючі знаки з пояснюючим написом, виконаним шрифтом чорного кольору. При цьому червону похилу смугу не наносять. На знаках пожежної безпеки, пояснюючі написи необхідно наносити червоним кольором.

4.3 Смислове значення, зображення та місця встановлення забороняючих знаків

4.3.1 Смислове значення, зображення та місця встановлення забороняючих знаків вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

№ знаку

Смислове значення

Зображення

Місце встановлення

1.1

Забороняється знаходитися під вантажем

В виробничих приміщеннях ремонтної служби газопроводу та інших місцях, де ведуться вантажо- розвантажувальні роботи і т.ін.

1.2

Забороняється приймати їжу на робочому місці

В виробничих приміщеннях де є, або можлива наявність шкідливих, отруйних та інших небезпечних для людини речовин.

1.3

Забороняється піднімати вантаж на якорі вище 20м

На площадці вузла кріплення промивочного шланга або на елементах бурової вишки

1.4

Забороняється одночасна робота на кількох ярусах

На будівельній площадці бурової

1.5

Забороняється робота без заземлення

В насосній, в механічних майстернях електроцеха, при наливі та зливі легкозаймистих та вибухонебезпечних рідин

1.6

Забороняється користуватися несправним інструментом

В виробних цехах, насосній, біля верстака, в операторній, на буровій

1.7

Забороняється промивка та ремонт цистерни під час грози

На естакадах для наливання та зливання горючих рідин та зріджених газів

1.8

Забороняється вмикати

механізми, і обладнання при ремонтних роботах

В насосних на стіні, на лебідках, в компресорних цехах, в механічних майстернях.

1.9

Забороняється піднімати талевий блок вище податей верхового робочого зі швидкістю більше 0.5м/с

В середині бурової на стіні

1.10

Забороняється змащувати механізми що рухаються

На бурових, в насосних, в компресорних цехах, механічних майстернях, в цехах ремонтної служби

4.3.2Забороняючі знаки, обов'язкові до застосування у всіх галузяхнародного господарства, встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3.

5. Попереджувальні знаки

5.1 Призначення попереджувальних знаків

5.1.1Знаки призначені для попередження робітників про можливу небезпеку.

5.2Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків.

5.2.1Згідно ГОСТ 12.4 026-76 знаки повинні бути слідуючими: рівносторонній трикутник з округленими кутами жовтого кольору, повернутий вершиною угору з обвідкою чорного кольору шириною 0.05 сторони та символічним зображенням чорного кольору.

5.3 Смислове значення, зображення і місце встановлення попереджувальних знаків

5.3.1 Смислове значення, зображення і місце встановлення попереджувальних знаків вказані в табл. 3.

Таблиця 3

№ знаку

Смисловезначення

Зображення

Місце встановлення

2.1

Обережно! Частини що обертаються

Біля глиномішалки, в механічних майстернях та інших машин і обладнання

2.2

Обережно! Газопровід

На перетині газопроводу з шосейними, залізничними та водними шляхами

2.3

Обережно!

Зварювання

На дільницях де є електричне або газове зварювання

2.4

Обережно!

Високий тиск

Біля маніфольда в насосному приміщенні і ресивера компресора; на ділянках газопроводу та іншихділянках де бладнання підтиском

2.5

Обережно! ГАЗ

Переносний знак. В місцях, де необхідно попередження про можливу небезпеку

2.6

Обережно!

Газонебезпечні роботи

Переносний знак в місцях, де необхідно попередити про можливу небезпеку

2.7

Обережно! Стружка

В виробничих приміщеннях механічних майстерень

2.8

Обережно! Падаючі

предмети

Переносний знак. На об'єктахпід час ремонтних робіт нависоті

5.3.2 Попереджувальні знаки, обов'язкові до застосування у всіх галузях народного господарства, встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3.

6.Приписуючі знаки

6.1 Призначення приписуючих знаків

6.1.1 Знаки призначені для дозволу визначених дій робітників тільки при виконанні конкретних вимог безпеки праці (обов'язкове застосування засобів захисту робітників, прийняття заходів по забезпеченню пожежної безпеки і для вказівки шляхів евакуації).

6.2 Вимоги до форми і кольору приписуючих знаків

6.2.1.3гідно ГОСТ п. 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими коло синього кольору з обвідкою по контуру шириною 0.02 діаметру знака, всередині якого знаходиться символічне зображення білого кольору.

ие между размерами должно соответствовать указанному в табл.1.

дляпроизводственного оборудования и тары

Таблица 2

Размеры знаков для оборудования

Номера размеров зна ков для оборудования

1

2

3

4

5

6

Внешний

диаметр, мм

20

30

40

60

80

120

Сторона

треугольника, мм

25

40

50

80

100

160

Додаток 2 обов 'язковий

РОЗМІТКА ЗОБРАЖЕНЬ НА ЗНАКАХ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАБОРОНЯЮЧІ ЗНАКИПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИДодаток 3 довідковий

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ГОСТ 12.4.026-76

Таблица 1

Номер

знака

Смысловое значение

Изображение

Место установки

1.1

Запрещается пользоваться открытым огнем

На наружной стороне дверей складов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами, внутри этих складов, при входе на участки, где проводят работы с указанными материалами и веществами, на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения

1.2

Запрещается курить

Там же, где и знак 1. 1 и в местах наличия отравляющих веществ

1.3

Вход (проход) воспрещен

У входов в опасные зоны, а также в помещения и зоны, в которые закрыт доступ для посторонних лиц.

1.4

Запрещается тушить водой

У входов в помещения и места, предназначенные для хранения и работы с материалами, тушение которых водой, в случае их возгорания, запрещено (щелочные металлы и др )

1.5

Запрещаю щий знак с поясняющей надписью

В местах и зонах, пребывания в которых связано с

опасностью, раскрываемой поясняющей надписью

1.6

Запрещается пользоваться электронагрев ательными приборами

У входов в зоны (помещения), где по соображениям пожарной безопасности пользоваться электронагревательными приборами запрещено

Предупреждающие знаки

Таблица 2

Номер

знака

Смысловое

значение

Изображение

Место установки

2.1

Осторожно!

Легковосплам-еняющиеся вещества

На входных дверях складов, внутри складов, в местах хранения, перед входами на участки работ с легковоспламеняющимися веществами

2.2

Осторожно!Опасность взрыва

На дверях складов, внутри складов, в местах хранения , перед входами на участки работ с взрывоопасными материалами и веществами

2.3

Осторожно!Едкие

вещества

На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, на участках работ с едкими веществами

2.4

Осторожно!

Ядовитые вещества

На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, на участках работ с ядовитыми веществами

2.5

Осторожно!

Электричес­ кое напряжение

На опорах воздушных линий, корпусах электрооборудования и электроаппаратуры, на дверях электропомещений, камер выключателей трансформаторов, на сетчатых и сплошных ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, на электротехнических панелях, дверцах силовых щитков и ящиков, на шкафах с электрооборудованием различных машин и станков

2.6

Осторожно!Излучение

лазера

На дверях помещений, где проводят работы с лазером, внутри этих помещений в местах работы с лазером, на лазерных установках и вблизи опасных зон лазерного излучения

2.7

Осторожно!Работает кран

Вблизи опасных зон на строительных площадках, участках и в цехах, где используют подъемно- транспортное оборудование

2.8

Осторожно! Возможно падение

Перед входом на временно опасные участки и места, где возможно падение. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью (например, «Осторожно! Скользко», «Осторожно! Открытый проем»).

2.9

Осторожно! Прочие опасности

В местах, где необходимо предупреждение о возможной опасности, а передача информации с помощью сигнальных цветов или символа затруднена. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью (например, «Высокая температура!». «Осторожно! Микроволновое (СВЧ) излучение» и др.)

Предписывающие знаки

Таблица 3

Номер

знака

Смысловое значение

Изображение

Место установки

3.1

Работать в каске!

При входе в рабочие помещения или на участки работ, где существует возможность падения предметов сверху

3.2

Работать в защитных перчатках!

На участках работ, связанных с опасностью травмирования рук

3.3

Работать в защитной одежде!

При входе в рабочие помещения или на участки работ, связанных с опасностью воздействия на тело человека опасного и (или) вредного фактора

3.4

Работать в защитной обуви!

При входе в рабочие помещения или на участки работ, связанных с опасностью травмирования ног

3.5

Работать с применением средств защиты органов слуха!

При входе в рабочие помещения или на участки работ с повышенным уровнем шума

3.6

Работать в защитных очках!

При входе на участки работ, связанных с опасностью травмирования глаз

3.7

Работать с применением средств защиты органов дыхания!

При входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, связанных с выделением вредных для организма человека газов, паров, аэрозолей

3.8

Работать в предохраните льном поясе

В местах выполнения работ на высоте

3.9

Предписание определенных действий, направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности

В производственных помещениях и на территориях в местах, где обеспечена безопасность проведения работ (поясняющая надпись на знаке «Работать здесь» черного цвета), на путях подхода к местам размещения пожарной техники и к эвакуационным выходам (поясняющая надпись на знаке «Проход держать свободным» красного цвета), а также с обеих сторон пожарных дверей и на дверях иного назначения, закрытое положение которых требуется по соображениям безопасности (поясняющая надпись на знаке «Дверь держать закрытой» красного цвета)

Указательные знаки

Номер

знака

Смысловое

значение

Изображение

Место установки

4.1

Огнетуши­ тель

В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения огнетушителей

4.2

Пункт извещения о пожаре

В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения: пункта извещения о пожаре

4.3

Место

курения

В производственных помещениях и на территориях для указания места курения

4.4

Расположение определенног о места, объекта или средства

В производственных помещениях и на территориях для информации при помощи символа (например, «Пункт медицинской помощи», «Телефон») или поясняющей надписи (например, «Проход здесь», «Питьевая вода»)

4.5

Пожарный

водоисточник

У места и по направлению к местонахождению пожарного водоема или пирса для установки пожарных машин

4.6

Пожарный кран

У места и по направлению к местонахождению пожарного крана

4.7

Пожарный

сухотрубный стояк

У места и по направлению к местонахождению присоединения для подачи воды в пожарный сухотрубный стояк

4.8

Органы

управления систем дымо-и тепло-удаления

У места и по направлению к местонахождению органов управления систем дымо- и теплоудаления

4.9

Место

вскрытия конструкции

У места и по направлению к местонахождению участков строительных конструкций, предназначенных для вскрытия при пожаре

4.10

Разрешается

пользоваться электронагрев ательными приборами

У места и по направлению к зонам (помещениям), где допускается пользоваться электронагревательными приборами

4.11

Выходить

здесь

На дверях эвакуационных выходов, на путях эвакуации. На путях эвакуации применяют с дополнительной табличкой с указательной стрелкой.

Примечания:

  1. Знак выполняют в прямом и зеркальном изображениях.

2. Направление стрелки на табличке должно совпадать с направлением эвакуации и и направлением движения бегущего человека, изображенного на знаке.

3. Табличку со стрелкой можно размещать под знаком под углом 30 к горизонту.

4. Над входной дверью, а также над дверью эвакуационного выхода до пускается применять светящуюся надпись «Выход» белого цвета на зеленом фоне.

Завантажити