НПАОП 63.21-1.22-07Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

18.12.2007 № 31

1Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

11” січня 2008р. за № 411

НПАОП 63.21-1.22-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „28” грудня 2007 р. за № 1419/1468

6ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Правила поширюються на всі підприємства та організації (далі - підприємства), які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи на станціях, контейнерних майданчиках, перевалочних базах, вантажних дворах, перегонах та на під’їзних коліях промислових підприємств.

  2. Правила визначають вимоги безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на об’єктах вантажного господарства.

  3. На кожному підприємстві розробляються інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та нормативних актів з пожежної безпеки, що враховують місцеві умови роботи на кожному підприємстві, з урахуванням вимог цих Правил.

  4. Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки повинні бути на кожному робочому місці, а також у працівників відповідних професій.

  5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

  6. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

  7. Усі працівники, зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, забезпечуються безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01.04) та в порядку, установленому Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

  8. Про кожний нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ

НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 2.1. Загальні вимоги безпеки

 1. Технологічні процеси навантаження та розвантаження розробляються з урахуванням таких вимог:

навантаження (розміщення) та закріплення вантажів на рухомому складі повинні забезпечувати можливість їх подальшого безпечного розвантаження;

розвантажені або підготовлені до навантаження біля колії вантажі укладаються та закріплюються так, щоб не порушувався габарит наближення споруд.

 1. Навантажувально-розвантажувальні роботи виконуються з дотриманням вимог:

“ ССБТ Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности” ГОСТ 12.3.020-80;

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 14.11.95 № 175, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.11.95 за № 425/961 (НПАОП 0.00-5.05-95);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94);

Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.94 за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.03.96 № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.03.96 за № 143/1168 (НПАОП 0.00-5.18-96);

Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.96 № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.96 за № 63/1088 (НПАОП 0.00-5.19-96);

Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

 1. Виконання робіт вантажопідіймальними машинами та механізмами та їх експлуатація здійснюються відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности” (СТ СЭВ 3518-81) (далі - ГОСТ 12.3.009-76), ГОСТ 12.3.020-80 та інших нормативно-технічних документів.

 2. Навантаження та розвантаження вагонів дозволяється тільки після їх закріплення відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76.

 3. Не дозволяється виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи під час маневрів.

 4. Дозволяється переміщення вручну одного завантаженого або двох порожніх зчеплених між собою вагонів на горизонтальній ділянці колії під керівництвом відповідальної особи, призначеної наказом начальника відповідного структурного підрозділу.

Не дозволяється під час переміщення вагонів вручну:

переміщувати вагони зі швидкістю більше 3 км/год, причому вагони повинні бути обов'язково зчеплені;

викочувати їх за граничний стовпчик у напрямку головної та приймально- відправних колій;

починати переміщення, не маючи гальмівних башмаків;

підмощувати для гальмування під колеса шпали, каміння, ломи та інші предмети;

переміщувати вагони з людьми, вагони з негабаритними вантажами, вантажами завдовжки більше ніж 18 м та небезпечними вантажами всіх класів небезпеки.

 1. Порядок переміщення вагонів кабестанами, електрошпилями й іншими механічними засобами залежно місцевих умов установлюється інструкціями, затвердженими роботодавцем.

 2. У місцях виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням механізмів розробляються та вивішуються схеми стропування вантажів та перелік вантажів, що навантажуються або розвантажуються, із зазначенням їх маси.

 3. Під час підіймання маса вантажу не повинна перевищувати вантажопідіймальність крана.

 4. Навантажувально-розвантажувальні роботи та складування вантажів із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин на стаціонарних складах, майданчиках, базах мають виконуватися за технологічними картами, розробленими та затвердженими підприємством , що проводить зазначені роботи.

 5. У технологічній карті зазначається місце або розміщення стропальників під час переміщення вантажів і передбачається можливість їх виходу на естакади або навісні площадки.

 6. У виробничих приміщеннях максимальна швидкість руху підйомно- транспортних засобів під час переміщення вантажу не повинна перевищувати 5 км/год.

 7. Не дозволяється виконувати роботи автонавантажувачами, не обладнаними фільтрами (нейтралізаторами вихлопних газів).

 8. Виходити на підкранові колії мостових кранів допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за утримання у справному стані вантажопідіймальних машин, і після вимкнення рубильника головних тролейних проводів.

 9. Експлуатація електрообладнання здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), “Правил устройства электроустановок” (6-е издание, переработанное и дополненное) “Энергоатомиздат”, 1985г., затверджених Міненерго СРСР 04.07.87.

 10. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вантажопідіймальними кранами, у тому числі кранами на залізничному ходу, поблизу електрифікованої лінії, що перебуває під напругою, необхідно дотримуватися вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561 (НПАОП 60.1-1.48-00), і Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

 1. № 209.

 1. Не дозволяється на електрифікованих лініях підійматися на дахи вагонів, на навантажені платформи, напіввагони та контейнери.

 2. Граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень повинні відповідати вимогам ”ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” ГОСТ 12.1.005-88.

 3. Рівні шуму у виробничих приміщеннях і в місцях виконання навантажувально-розвантажувальних та інших робіт повинні відповідати вимогам “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности” ГОСТ 12.1.003-83.

 4. Рівні вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам “ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования” ГОСТ 12.1.012-90.

 5. Штучне та природне освітлення місць виконання навантажувально- розвантажувальних робіт повинне відповідати вимогам “Норм проектирования. Естественное и искусственное освещение”, затверджених постановою Державного комітету СРСР із справ будівництва від 27.06.79 № 100 СНиП II-4-79.

 6. Колірне оформлення агрегатів і елементів вантажопідіймальних машин і механізмів, які впливають на безпеку праці та руху, повинне відповідати вимогам “ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации” (СТ СЭВ 1716-79) ГОСТ 12.2.058-81 і “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности” (далі - ГОСТ 12.4.026-76).

 7. Показники шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу під час виконання робіт не повинні перевищувати норм, установлених “Гигиенической классификацией труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)”, затвердженою в Міністерстві охорони здоров’я СРСР від 12.08.85.

 8. Неповнолітні допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

 9. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.

 10. Під час виконання робіт, на яких праця жінок дозволяється, граничні норми підіймання і переміщення ними важких речей не повинні перевищувати значень, зазначених у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

 11. Під час виконання робіт, на яких праця неповнолітніх дозволяється, граничні норми підіймання і переміщення ними важких речей не повинні перевищувати значень, позначених у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

 12. Працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, за рахунок підприємства забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

 13. Переміщення вантажів масою більше ніж 20 кг здійснюється, як правило, за допомогою підйомно-транспортних пристроїв або засобів механізації.

 14. Переміщення вантажів на відстань більше ніж 25 м повинно бути механізовано.

 1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження круглого лісу і пиломатеріалів

 1. Навантаження та розвантаження колод, кряжів, стовпів, пиломатеріалів і шпал здійснюється механізованим способом із застосуванням кранів, навантажувачів та інших машин і механізмів, оснащених спеціальними вантажозахоплювальними пристроями.

 2. Розвантаження лісоматеріалів з напіввагона та навантаження в автомобілі кранами, оснащеними гнучкими стропами, виконується бригадою у складі машиніста крана (кранівника) і чотирьох стропальників.

 3. Дозволяється, як виняток, навантаження та розвантаження лісоматеріалів вручну (крім просочених шпал) під спостереженням відповідальної особи з дотриманням вимог безпеки та граничних норм підіймання та перенесення вантажів.

 4. Перед початком розвантаження круглого лісу особа, відповідальна за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, зобов'язана оглянути стан кожного штабеля, звернувши особливу увагу на правильність розміщення та кріплення вантажу (круглого лісу, пиломатеріалів), який розташований вище верхнього поясу кузова напіввагона (далі - “шапки”) і дати вказівки про порядок розвантаження.

 5. Для стропування вантажів у напіввагоні стропальники підіймаються у вагон за допомогою переносної драбини з гаками, якими вона закріпляється за борт напіввагона, або по скобах - поручнях.

 6. Стропування круглого лісу здійснюється не ближче 0,5 м від кінців колод.

 7. У напіввагоні запобіжні стійки встановлюються в зазори між бортом і штабелем на глибину не менше 0,75 м упритул до основних стійок і закріплюються дерев'яним клином.

 8. На платформах запобіжні стійки закріпляються стяжками, які запобігають розвалу вантажу.

 9. Дозволяється розвантажувати “шапку” в один прийом, якщо її маса не перевищує вантажопідіймальності крана.

 10. Стропування “шапки” здійснюється за скоби напівжорсткого стропа або під “шапку” підводиться з двох торців чалочні стропи, дротова обв'язка в цьому разі знімається після розвантаження на землю спеціальними ножицями.

 11. Під час розвантаження "шапки" у декілька прийомів (якщо маса "шапки" перевищує вантажопідіймальність крана) дротова обв'язка знімається безпосередньо на напіввагоні, але попередньо з кожної сторони штабеля встановлюються по три запобіжні стійки заввишки на 0,3 м вище верхнього рівня "шапки".

 12. Перед розвантаженням або навантаженням обмерзлих лісоматеріалів пачки вантажу по всьому периметру в місцях стропування очищуються від льоду.

 13. Не дозволяється перебувати працівникам у зоні можливого падіння вантажу під час відкривання бортів платформи, зрізання зв'язувального дроту, зняття стійок.

 14. Під час орієнтування вантажу працівники повинні перебувати на відстані не менше 3 м від вантажу.

 15. Не дозволяється переміщувати пакети краном, якщо окремі шпали, бруси, стовпи зачеплені одним стропом або стропи нерівномірно натягнуті.

 16. Розвантажування круглого лісу та пиломатеріалів здійснюється на спеціально підготовлені місця, розміщені перпендикулярно осі колії та огороджені з кожного боку двома стовпами, або він укладається в спеціальні стелажі завширшки 3 м і заввишки штабелю не більше 3 м.

 17. Розміщення вантажу повинно забезпечувати стійке положення штабелю.

 18. Лісоматеріали укладаються на підкладки з поділом кожної пачки по висоті прокладками через 1 м.

 19. Під час укладання шпал висота штабелів не повинна перевищувати:

6 м - у разі застосування стрілових кранів на залізничному ходу;

8 м - у разі застосування козлових кранів;

12 м - у разі застосування баштових і портальних кранів.

 1. Під час формування штабелів стропальники забезпечуються засобами, які запобігають падінню з висоти.

 2. Між сусідніми штабелями лісоматеріалів створюються подовжні та поперечні проходи завширшки не менше 1 м, для штабелів шпал - не менше 5 м, а між групами штабелів (4-6 штабелів) - пожежні проїзди завширшки не менше 10 м.

 3. Площа групи штабелів не повинна перевищувати 1200 м2.

 1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження великовагових, негабаритних та довгомірних вантажів

 1. До великовагових належать вантажі, що мають масу більше 500 кг.

 2. До довгомірних належать вантажі, що мають довжину більше 2 м.

 3. Негабаритними вважаються вантажі, що перевищують установлений габарит навантаження.

 4. Великовагові, довгомірні та негабаритні вантажі під час навантаження та розвантаження переміщують тільки за допомогою вантажопідіймальних кранів.

 5. Стропування залізобетонних виробів дозволяється тільки за всі, передбачені конструкцією, монтажні петлі.

 6. Залізобетонні вироби під час розвантаження укладаються на підкладки та прокладки:

фундаментні блоки та блоки стін і підвалів - у штабель заввишки не більше

 1. м;

стінові блоки - у штабель у два яруси;

плити перекриттів - у штабель заввишки не більше 2,5 м;

ригелі та колони - у штабель заввишки не більше 2 м.

 1. Кантувати великовагові вантажі дозволяється на спеціально відведеній площадці, що має огородження, і тільки за допомогою призначених для цього інструментів та пристосувань.

 2. Не дозволяється перебувати працівникам у місцях переміщення вантажу або його можливого перекидання.

 3. Через кожні 100 м довжини фронту розвантаження великовагових вантажів передбачаються протипожежні розриви завширшки не менше 5 м.

 4. Під час навантаження та розвантаження труб застосовуються спеціальні траверси або додаткові пристосування для захоплення труб з торця, щоб уникнути сковзання стропів.

 5. Навантаження та розвантаження листового металу здійснюється електромагнітними або вакуумними захоплювачами або із застосовуванням спеціальних підкладок для унеможливлення зламування або розрізання стропів гострими краями металу.

 6. Листовий метал та інший металевий вантаж навантажується та розвантажується електромагнітними і вакуумними захоплювачами без скидання.

 7. Не дозволяється відключати електромагнітні вакуумні захоплювачі, якщо вантаж перебуває на висоті більше ніж 0,5 м від підлоги вагона або поверхні складування.

 8. Під час навантаження та розвантаження автотракторної техніки застосовуються спеціальні траверси.

 9. Масове навантаження та розвантаження автотракторної техніки своїм ходом здійснюється з торцевих платформ, що мають похилі спуски.

У тих випадках, коли високих платформ немає, застосовуються апарелі або споруджуються похилі площадки.

 1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження контейнерів

 1. Навантажувально-розвантажувальні роботи за допомогою контейнерних кранів виконуються відповідно до вимог „ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности” (СТ СЭВ 1722-79) ГОСТ 12.2.071-90.

 2. Розміщення контейнерів на контейнерному майданчику повинно відповідати вимогам технологічного процесу роботи контейнерного майданчика, узгодженого з органами пожежної охорони залізниці.

 3. Під час навантаження та розвантаження контейнерів працівники повинні дотримуватися таких вимог:

контейнери підіймаються із захоплюванням тільки за чотири фітинги, рима (кільця);

Завантажити