НПАОП 63.21-1.22-07Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

навантажені та порожні контейнери ставляться в один ярус на вільне, очищене від сторонніх предметів місце;

великотоннажні контейнери установлювати в два яруси дозволяється тільки за допомогою автостропів (спредерів).

навантажені та порожні контейнери розміщуються окремо;

контейнер повинен спиратися на всі нижні кутові фітинги.

 1. Не дозволяється підіймати одночасно два і більше контейнерів.

 2. Не дозволяється перебувати стропальникам на контейнерах під час здійснення вантажних операцій.

 3. Стропальники підіймаються на дахи контейнерів із спеціальних майданчиків на козлових кранах або із спеціальних приставних драбин.

 4. Через кожні 100 м довжини фронту розташування контейнерів передбачаються протипожежні розриви завширшки не менше 5 м.

 5. Через кожний спарений ряд контейнерів встановлюється розрив завширшки не менше 2 м по всій довжині площадки.

 1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження тарно- штучних вантажів

 1. Не дозволяється перебувати проти дверей вагона з тарно-штучним вантажем під час їх відчинення.

 2. Вантажі в ящиках, купах, тюках укладаються штабелями.

 3. Навантажувально-розвантажувальні роботи кранами-штабелерами виконуються відповідно до вимог “ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности” ГОСТ 12.2.053-91.

 4. Висота штабелів у складських приміщеннях під час укладання їх вручну не повинна бути більше ніж 3 м.

 5. Навантажувачами вантажі укладають пакетами на піддонах у 2-4 яруси залежно від міцності тари, компактності пакетів і відповідно до максимального навантаження, яке допускається на нижній піддон (пакет).

 6. Вантажі у мішках і лантухах укладаються штабелями в перев'язку. Після кожних шести рядів необхідно встановлювати прокладки з дощок.

 7. Штабель повинен бути стійким і без перекосів.

 8. Не дозволяється укладати в штабель вантажі в упакуванні, що мають неправильну форму і не забезпечують стійкість штабеля.

 9. Вантажі, що не піддаються штабелюванню, слід укладати на стелажі.

 10. Переміщати вручну вантаж у бочках, барабанах і папір у рулонах вручну дозволяється тільки перекочуванням.

 11. Спускати і підіймати бочки, барабани, рулони та інші аналогічні вантажі вручну слід за допомогою слег із застосуванням канатів.

 12. Вантаж у бочках, барабанах і папір у рулонах розміщується щільно без зазорів.

Під час штабелювання таких вантажів крайні три бочки, барабани, рулони закріплюються від розкочування клинами або упорними колодками.

 1. Кожна зв'язка бочок, барабанів, рулонів обв'язується дротом.

 2. Між зв'язками бочок, барабанів, рулонів встановлюються прокладки з дощок.

 3. Між штабелями створюються проходи завширшки не менше 1 м.

 4. Основні параметри і технічні характеристики електро- і автонавантажувачів, які застосовуються для роботи в критих залізничних вагонах і контейнерах, повинні задовольняти вимоги “Машины напольного транспорта электро- и автопогрузчики для работы в контейнерах и крытых железнодорожных вагонах. Основные параметры и технические требования” ГОСТ 27270-87.

 5. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням навантажувачів необхідно дотримуватися таких вимог:

площадка між штабелем і вагоном повинна забезпечувати вільний розворот навантажувача на 180°;

для в'їзду навантажувача у вагон між рампою складу і дверним прорізом вагона встановлюються спеціальні настили (містки);

швидкість руху навантажувача на рампі складу не повинна перевищувати 3 км/год;

рух навантажувача з вантажем допускається на площадці з ухилом відповідно до вимог технічної документації навантажувача;

ширина проїзду для навантажувача повинна бути не менше 3 м; під час переміщення вантажу на вилах навантажувача вантаж не повинен виходити за межі вил більше ніж на 1/3;

під час пересування навантажувача висота вантажу від підлоги не повинна перевищувати 0,3 м;

рама навантажувача під час переміщення вантажу повинна бути рівнобіжна опорній поверхні або відхилена назад;

не дозволяється відчиняти та зачиняти двері вагонів з допомогою навантажувачів.

 1. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням електронавантажувачів з живленням від гнучкого кабелю необхідно дотримуватися таких вимог:

електронавантажувач не повинен виїжджати за межі дільниці, обмеженої довжиною кабелю;

у разі потреби виконання робіт на інших дільницях необхідно

влаштовувати штепсельні з’єднувачі на відстані 30-35 м один від одного по довжині складу;

не дозволяється подовжувати живильний кабель;

не дозволяється прогинати гнучкий трос, на який підвішується живильний кабель;

під час роботи електронавантажувача слід застосовувати пристосування, які унеможливлюють перекручування живильного кабелю.

 1. Для переміщення тарно-штучних вантажів застосовуються конвейєри тільки з обгородженою стрічкою.

 1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження

небезпечних вантажів

 1. Вантажні операції з небезпечними вантажами здійснюються, як

правило, у спеціально визначених місцях.

 1. У місцях загального користування дозволяється здійснювати вантажні операції з вантажами, які перевозяться дрібними або контейнерними відправками, а також розвантаження небезпечних вантажів повагонними відправками згідно із спеціалізацією станцій.

 2. Операції з небезпечними вантажами у місцях загального

користування здійснюються, як правило, прямим варіантом “вагон-автомобіль”, “автомобіль-вагон” під безпосереднім керівництвом працівника станції та відправника (одержувача).

 1. Вантажні операції можуть здійснюватися також з небезпечними вантажами, не зазначеними в нормативно-технічних документах, однак схожими з ними за своїми хімічними властивостями та характером небезпеки, про що відправник зазначає у перевізних документах, і тими вантажами, що перевозяться на особливих умовах.

 2. Не дозволяється виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами в разі невідповідності тари й упакування вимогам стандартів і технічних умов на дану продукцію, у разі несправності тари, а також у разі відсутності маркування та знаків небезпеки.

 3. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами ступінь небезпеки визначається відповідно до вимог “ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” ГОСТ 12.1.007-76, “Грузы опасные. Классификация и маркировка” (далі - ГОСТ 19433-88), ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 19433-88.

 4. Усі заходи з безпечного ведення робіт проводяться відповідно до класу небезпеки конкретного вантажу.

 5. Перед розвантаженням небезпечних вантажів вагони провітрюються механічною або природною вентиляцією через відчинені двері та люки.

 6. У разі природної вентиляції вагони провітрюються протягом не менше 30 хвилин.

 7. Особи, що працюють з цими вантажами, у період провітрювання повинні перебувати з навітряної сторони вагона.

 8. Час провітрювання вагонів механічною вентиляцією залежить від продуктивності вентиляційного устаткування і визначається таким чином, щоб забезпечити не менше трикратного обміну повітря у вагоні.

 9. У місцях загального користування після навантаження вагонів (контейнерів) небезпечним вантажем перевіряється правильність його розміщення і кріплення, криті вагони і контейнери негайно опломбовуються.

 10. Під час внутрішнього огляду вагонів, навантажених небезпечними вантажами, або безпосередньо після розвантаження вантажів дозволяється користуватися тільки ліхтарями у вибухобезпечному виконанні, вмикати ці ліхтарі треба перед входом у вагон, а вимикати - після виходу з вагона.

 11. Навантаження (розвантаження) вибухонебезпечних вантажів виконується спеціально дозволеними підіймальними пристосуваннями з іскронеутворюючих матеріалів.

 12. Під час навантаження та розвантаження небезпечні вантажі не повинні піддаватися поштовхам, ударам і трясці.

 13. Небезпечні вантажі переміщують вручну відповідно до вимог документів на кожен вид вантажу.

 14. У темний час доби навантажувально-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами дозволяється виконувати тільки за умови освітленості місць виконання робіт світильниками у вибухобезпечному виконанні.

 15. Під час роботи із стиснутими, зрідженими та розчиненими під тиском газами, а також з отруйними речовинами працівники забезпечуються засобами захисту органів дихання, зазначеними в аварійних картках.

 16. Навантаження та розвантаження балонів з газами виконується відповідно до вимог Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів” та “Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам”, затверджених на п’ятнадцятому засіданні Ради по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності 05.04.96.

 17. Балони з легкозаймистими газами та легкозаймистими отруйними газами під час навантаження укладаються так, щоб унеможливити зіткнення балонів один з одним і з металевими частинами вагона.

 18. Для кріплення балонів застосовуються тільки дошки, просочені вогнезахисними речовинами.

 19. Не дозволяється навантажувати балони з окислювальними й окислювальнонебезпечними газами у вагони із слідами мінеральних мастил.

 20. Небезпечні вантажі, що перевозяться у тарі, навантажуються та розвантажуються у спеціальних складах, підлога яких перебуває на рівні з підлогою вагона; у разі відсутності такого складу, роботи з небезпечними вантажами виконуються відповідно до вимог інструкції підприємства, розробленої у кожному конкретному випадку і узгодженої з санітарно- епідеміологічною службою.

 21. Небезпечні вантажі у склотарі необхідно перевозити на спеціальних візках або переносити на носилках, що мають спеціальні гнізда.

Переміщення таких вантажів на спеціальних носилках дозволяється на відстань не більше 50 м і тільки по горизонтальній поверхні.

 1. Бочки, ємності йящики з небезпечними вантажами дозволяється переміщати тільки на візках.

 2. Місця навантаження та розвантаження небезпечних вантажів освітлюються електричними світильниками у вибухобезпечному виконанні з лампами напругою не більше 12 В.

 3. Навантаження та розвантаження пеку та виробів, покритих масою, що містить пек, виконуються відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

 4. Навантаження та розвантаження пеку та вантажів, що містять пек, проводиться тільки в темний час доби або в похмурі дні й обов'язково під навісом.

 5. Для запобігання утворення пилу під час навантаження та розвантаження пек і вантажі, що містять пек, зволожуються водою.

 6. Не дозволяється навантаження та зберігання у загальних пакгаузах пеку та виробів, покритих масою, що містить пек.

 7. Не дозволяється навантаження та розвантаження пеку без тари в місцях загального користування.

 8. Вантажні операції з радіаційними упаковками І, II і III транспортних категорій в універсальних контейнерах і дрібними відправками, сумарний транспортний індекс яких не перевищує 50, у місцях загального користування здійснюється силами станцій.

 9. Навантаження та розвантаження радіоактивних упакувань виконують відповідно до вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за № 1056/12930.

 10. Особи, що працюють на навантаженні та розвантаженні упакувань з радіоактивними речовинами, перед допуском до роботи проходять медичний огляд, відповідно до вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки.

 11. Заходи з ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами (загоряння, витік, висипання небезпечної речовини, ушкодження тари або рухомого складу) здійснюються з урахуванням їх властивостей і дотримання заходів безпеки, зазначених у аварійній картці на небезпечний вантаж відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

 12. На випадок аварії на підприємстві повинні бути в наявності речовини-антидоти для знешкодження отруйних (хімічних) речовин.

 1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження навальних та сипучих вантажів

 1. Навантажувати та розвантажувати навальні та сипучі вантажі необхідно, як правило, механізованим способом.

 1. Під час навантажувально-розвантажувальних робіт навальні та сипучі вантажі вибираються без підкопу.

 2. Навальні та і сипучі вантажі розвантажуються з напіввагонів з використанням грейфера тільки з дозволу Головного управління вагонного господарства Укрзалізниці.

 3. Під час навантаження та розвантаження грейфер на вантаж треба опускати повільно з підгальмовуванням.

 4. Щоб уникнути осипання вантажу на підкранові колії, встановлюються підпірні стінки.

 5. Перед навантаженням та розвантаженням вантажів, які змерзлися або злежалися, відновлюється їхня сипучість.

 6. Під час розпушування вантажів, які змерзлися, електродвигун вібророзпушника вмикається тільки після того, як рама вібророзпушника буде встановлена на борти напіввагона, а підіймальний трос ослаблений.

 7. Під час розвантаження навальних і сипучих вантажів з напіввагонів на підвищених коліях, розташованих на висоті, що перевищує 2,5 м, для відкривання люків обладнуються спеціальні містки.

 8. Під час розвантаження сипучих і навальних вантажів з напіввагонів на підвищених коліях кришки люків відкриваються одночасно по обидва боки піввагона за допомогою спеціальних багрів, легких ломиків або кувалд масою не більше 5 кг, а також із застосуванням підйомників кришок люків.

 9. Під час зачищення напіввагона від залишку вантажу із застосуванням вібраторів машиніст мостового або козлового крана повинен бачити всю внутрішню частину цього вагона.

 10. Під час використання стрілового крана виділяється сигналіст для передачі сигналів машиністові крана.

 11. Сигналіст повинен знаходитися у безпечній зоні на спеціальній вишці, помості.

Не дозволяється перебувати працівникам у напіввагоні під час механізованої зачистки.

 1. Під час розвантаження навальних і сипучих вантажів і зачищення піввагонів від залишків цих вантажів вібраційними машинами робота будь-якої іншої техніки у цій зоні не дозволяється.

 2. Під час немеханізованого зачищення напіввагонів застосовуються пристрої, що унеможливлюють випадкове падіння робітників у відкритий люк.

 3. Під час розвантаження навальних і сипучих вантажів з вагонів з використанням засобів малої механізації застосовуються сходи (трапи) завширшки не менше 1 м, які закріплюються нерухомо.

 4. Фуміговані зернові та інші вантажі рослинного походження навантажуються та розвантажуються із дотриманням вимог Закону України “Про пестициди і агрохімікати”, ДСанПіН 8.8.1.2.00.01-98 та нормативно-технічними документами.

 5. Під час навантаження та розвантаження навальних та сипучих вантажів не дозволяється:

перебувати на штабелях цих вантажів;

виконувати роботи киданням;

відновлювати сипучість вантажів у вагонах зіткненням їх з іншими вагонами або стаціонарними пристроями, розбивання вантажу вантажозахоплювальними пристроями, застосування вибуху для розпушування, а також розігрівання вантажу відкритим полум'ям;

розвантажувати вантажі, які змерзлися, проштовхуванням їх у прорізи люків грейферами та іншими вантажозахоплювальними пристроями;

розвантажувати сипучі вантажі з платформ бульдозером із заїздом його на підлогу платформи;

відкривати та закривати кришки люків напіввагонів із застосуванням тракторів, навантажувачів, лебідок, кранів;

виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи під час відкривання та закривання кришок люків напіввагонів;

перебувати працівникам та стороннім особам у напіввагоні під час механізованого зачищення.

 1. Підіймати і переміщати дрібно-штучні та сипкі вантажі слід тільки у спеціально призначеній для цього тарі, яка унеможливлює висипання або випадання окремих частин вантажу.

 2. Підіймати цеглу на піддонах без огорожі дозволяється тільки під час навантаження та розвантаження автомашин за умовою видалення людей із зони переміщення вантажу.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ І СПОРУД ВАНТАЖНОГО ГОСПОДАРСТВА

  1. Залізничні колії на території підприємства обладнуються сигналами, сигнальними покажчиками та знаками відповідно до вимог чинних нормативно- технічних документів.

  2. Кранові колії козлових кранів утримуються відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

  3. На підприємстві розробляється схема розташування сигналів, сигнальних покажчиків і знаків на залізничних коліях, яка затверджується у встановленому порядку, і з нею ознайомлюються працівники підприємства.

  4. На території, у виробничих приміщеннях, на устаткуванні та в місцях виконання навантажувально-розвантажувальних робіт установлюються (наносяться, вивішуються) знаки безпеки праці та наноситься попереджувальне фарбування відповідно до вимог “ССБТ. Цвета сигнальные. Знаки безопасности” ГОСТ 12.4.026-76.

  5. Адміністрацією підприємства розробляється перелік знаків безпеки праці з зазначенням місць і способів їхньої установки, а також перелік споруд і пристроїв, що повинні мати попереджувальне фарбування.

  6. Дороги, призначені для руху автомобільного транспорту по території підприємства, повинні мати тверде покриття.

  7. Рух транспортних засобів у місцях виконання навантажувально- розвантажувальних робіт організується за схемою, затвердженою роботодавцем, і встановлюються дорожні знаки відповідно до вимог стандарту Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації та метрології України від 30.06.2002 № 326 (ДСТУ 2586-94).

  8. Ширина проїздів установлюється залежно від способу переміщення вантажів і інтенсивності руху, а також з урахуванням зустрічних перевезень.

  9. Відстань від границь проїзної частини до елементів конструкцій будинків і устаткування повинна бути не менше 0,5 м.

  10. Наприкінці тупикових автомобільних доріг влаштовується майданчик розміром не менше 15x15 м для розвороту автомобілів.

  11. Споруди вантажного господарства та вантажі біля колій розташовуються відносно колій та рухомого складу відповідно до вимог “Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524)мм” (ГОСТ 9238-83).

Висота штабелів вантажів (крім баласту, що розвантажується для колійних робіт) не повинна перевищувати 1,2 м під час розміщення їх на відстані від крайньої рейки не ближче 2,0 м, і заввишки більше 1,2 м під час розміщення їх на відстані від крайньої рейки не ближче 2,5 м.

  1. На території підприємства влаштовуються проходи для працівників завширшки не менше 1 м відповідно до вимог технологічного процесу роботи та розташування робочих місць.

Пішохідні доріжки повинні мати тверде покриття, бути облаштовані в найбільш зручних місцях, віддалених від головних колій і районів з інтенсивною маневровою роботою, та забезпечувати безпечний прохід працівників до робочих місць; переходи через колії повинні мати настили на рівні головки рейки.

У місцях службового проходу працівників установлюються спеціальні вказівні знаки “Службовий прохід” із стрілкою напрямку руху.

  1. Місця перетинань службових проходів і доріг для транспортних засобів повинні бути чітко позначені вказівними знаками.

  2. Відстань від границь службового проходу до проїзної частини повинна бути не менше 0,8 м.

  3. У місцях перетинань доріг для транспортних засобів і службових проходів із залізничними коліями повинне бути тверде покриття або влаштовані переносні настили на рівні головки рейок завширшки не менше 3 м для руху транспортних засобів, і не менше 1,5 м - для проходу працівників, а також штучне освітлення.

  4. Пожежна безпека на підприємствах і у місцях виконання

навантажувально-розвантажувальних робіт організується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001- 04) та нормативно-технічних документів.

  1. Для проїзду до всіх об'єктів на території підприємства обладнуються та чітко позначаються пожежні проїзди, що забезпечують проїзд пожежних машин, а також установлюються світлові покажчики місць розташування пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж тощо.

  2. Адміністрація підприємства не рідше одного разу за півроку

організовує перевірку наявності та стану знаків безпеки праці, сигналів,

сигнальних покажчиків і знаків, шляхових знаків та вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків.

  1. На підприємстві встановлюється порядок перевірки наявності та стану знаків безпеки праці, сигналів, сигнальних покажчиків і знаків, дорожніх знаків та розробляютьсь заходи щодо усунення виявлених недоліків.

  2. Постійні склади на станціях для навантаження та розвантаження хімічних вантажів, а також вантажів, що порошать, розміщуються не ближче 300 м від службових і житлових будинків.

  3. Постійні місця навантажувально-розвантажувальних робіт біля залізничних колій влаштовуються з твердим покриттям на прямих і горизонтальних ділянках колії.

  4. У місцях навантажувально-розвантажувальних робіт у разі потреби наносять розмітку з позначенням проходів, площадок складування та їхньої спеціалізації з видів вантажів.

  5. Для стоянки автомобілів влаштовуються майданчики з твердим покриттям, які не повинні заважати рухові транспортних засобів і виконанню навантажувально-розвантажувальних робіт.

  6. Під час проектування, будівництва і реконструкції підвищених колій передбачається оснащення їх комплексом пристроїв і механізмів для зачищення, відкривання та закривання люків напіввагонів і розпушування вантажів.

  7. Дахи складів і платформ облаштовуються водовідвідними ринвами й утримуються в справному стані, у зимовий час вони очищаються від снігу та льоду.

  8. Водостічні колодязі на території підприємства повинні бути закриті кришками.

  9. На вантажних складах і навантажувально-розвантажувальних майданчиках установлюються ящики або металеві контейнери для збирання сміття.

  10. Сміттєзбірники встановлюють на бетонованих площадках і вони повинні бути віддалені від складів вантажів та адміністративних приміщень на відстань не менше 20 м.

  11. Підлога складів, у яких виконується механізоване навантаження та розвантаження вантажів, повинна мати асфальтове покриття на бетонній основі.

  12. Ширина проїздів для навантажувачів повинна бути не менше 3 м.

  13. Ширина рампи у знову споруджуваних складах повинна бути не менше 3 м з боку залізничної колії і не менше 1,5 м з боку під'їзду автотранспорту.

  14. Ширина проїздів уздовж країв вантажосортувальної платформи повинна бути не менше 3,6 м.

  15. Канавки, ринви та траншеї для транспортерів та інших потреб у приміщеннях складів закриваються урівень з підлогою суцільними або решітчастими знімними щитами.

  16. Складські приміщення обладнуються вентиляцією та опаленням відповідно до вимог “Отопление, вентиляция и кондиционирование” СНиП 2.04.05-91.

  17. Експлуатація акумуляторних приміщень здійснюється відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

Завантажити