НПАОП 24.0-1.01-08Правила охорони праці в содовій промисловості

Разом з тим повинна бути передбачена можливість вимкнення кожного конвеєра за місцем його розташування.

 1. Конвеєри в головній та хвостовій частинах повинні бути обладнані аварійними кнопками для зупинки конвеєрів. У разі потреби конвеєри можуть бути обладнані додатковими вимикачами для зупинки в аварійній ситуації у будь-якому місці з боку проходу для обслуговування.

 2. Схемою керування конвеєрами повинно бути передбачено блокування, що унеможливлює повторне включення приводу до ліквідації аварійної ситуації. Ручне деблокування систем автоматичного управління технологічними процесами не дозволяється.

 3. На ділянках траси конвеєрів, що розташовані поза зоною видимості оператора з пульта управління, повинна бути встановлена попереджувальна передпускова звукова та світлова сигналізація, що включається автоматично до включення приводу конвеєра.

 4. На трасах конвеєрів з пересувними завантажувальними та розвантажувальними пристроями повинні бути встановлені кінцеві вимикачі та упори, що обмежують хід завантажувально-розвантажувальних пристроїв.

 5. Під час зберігання матеріалів, що злежуються, у великих ємностях повинні бути передбачені пристрої для їх розпушування. Не дозволяється проводити розпушування вручну з перебуванням працівника всередині ємності.

 6. Транспортувати кальциновану соду необхідно

пневмотранспортом у щільному потоці, гвинтовими конвеєрами, а також горизонтальними та похилими конвеєрами із зануреними скребками.

 1. Навантажувально-розвантажувальні роботи у складських будівлях здійснюються відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 23.03.76 № 670 (далі - ГОСТ 12.3.009-76).

 2. Прибирання основних та допоміжних приміщень, очищення шибок, світильників повинно бути механізованим із застосуванням пересувних платформ, гідравлічних підйомників, стаціонарних та пересувних пилососних установок.

 1. Захист від корозії

 1. Технологічне та вентиляційне устаткування, трубопроводи, електроустановки та засоби автоматизації, що піддаються дії агресивних середовищ, повинні бути виготовлені з матеріалів, що не піддаються корозії або захищені спеціальним антикорозійним покриттям. У разі потреби необхідно застосовувати хімічні та катодні засоби захисту.

Підземні сталеві газопроводи та резервуари повинні бути захищені від електрохімічної корозії відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98.

 1. Будівельні конструкції виробництва кальцинованої соди повинні бути захищені від корозії відповідно до вимог СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 30.08.85 № 137 (далі - СНиП 2.03.11-85).

 2. За корозійним станом устаткування та комунікацій повинен бути організований контроль шляхом періодичних перевірок устаткування відповідно до інструкції, затвердженої суб’єктом господарювання. Результати перевірок корозійного стану устаткування та комунікацій повинні бути занесені в спеціальний журнал. Методи, періодичність та місця контролю за корозією для кожного виду устаткування та комунікацій повинні визначатися відповідно до рекомендацій науково-дослідних і проектних організацій.

 3. Для захисту устаткування у відділеннях абсорбції, дистиляції та карбонізації необхідно застосовувати сульфідний режим, за яким як інгібітори корозії необхідно безперервно та рівномірно вводити сульфідні сполуки - натрію гідросульфід, натрію сульфід або амонію сульфід.

 4. Внутрішні поверхні ємностей для сирого та очищеного розсолу, відстійників, змішувачів, реакторів, напірних баків содового розчину, трубопроводів для транспортування розсолів необхідно захищати від корозії корозійностійким покриттям.

 5. Вапновипалювальні печі зсередини необхідно футерувати хромомагнезитовим вогнетривом або шамотною цеглою.

 6. Трубки холодильних царг карбонізаційних колон повинні виготовлятися з корозійностійкої сталі або титану.

 1. Експлуатація та ремонт устаткування

 1. Ремонт електроустаткування здійснюється відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.32-01 та НПАОП 40.1-1.21-98. Перед початком ремонтних робіт електроустаткування необхідно відключити від електричної мережі, перевірити відсутність електричного струму, прокласти заземлення, установити на робочому місці огородження, плакати та знаки безпеки.

Ремонт електроустаткування повинні проводити електротехнічні працівники, що пройшли навчання та атестовані в установленому порядку.

 1. Експлуатація та ремонт устаткування на висоті здійснюються відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (далі - НПАОП 0.00-1.15-07).

 2. Устаткування підлягає огляду, ревізії та систематичним планово- запобіжним ремонтам у терміни відповідно до затвердженого суб’єктом господарювання графіка ремонтів.

 3. Роботи з огляду, чищення, ремонту, розгерметизації технологічного устаткування, комунікацій, у тому числі роботи всередині ємностей, повинні бути організовані відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85.

 4. Перед ремонтом устаткування необхідно:

 1. Зупинити устаткування, видалити з нього речовини, продукти та осади.

 2. Зробити аналіз повітряного середовища на вміст у ньому шкідливих речовин. У зоні ремонтних робіт повинні бути створені умови, що унеможливлюють виділення у робочу зону:

аміаку, сірководню, оксиду вуглецю, двооксиду вуглецю, природного газу, пилу - у концентраціях, що перевищують ГДК відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 та СН 4617-88.

Якщо вміст шкідливих речовин не задовольняє ці вимоги, апарат необхідно промити, пропарити та продути повітрям.

 1. Відключити устаткування від діючої апаратури заглушками відповідно до схеми установки заглушок з відміткою у журналі обліку установки та зняття заглушок.

 2. Охолодити устаткування до температури не вище ніж + 30 °С.

 1. Роботи всередині колодязів, колекторів, тунелів повинні проводитись з використанням засобів захисту органів дихання.

 2. Не дозволяється розбирати фланцеві з’єднання трубопроводів без попереднього спорожнення трубопроводів, а в разі потреби - промивки та продувки їх від залишків речовин, що транспортувалися. Перед ремонтом трубопровід необхідно відключити від діючої апаратури заглушками відповідно до схеми установки заглушок з відміткою у журналі обліку установки та зняття заглушок.

 3. Не дозволяється змащувати устаткування на ходу без пристроїв, що роблять це змащування безпечним.

 4. Працівники, що виконують ремонтні роботи, повинні бути забезпечені всіма необхідними справними інструментами та пристроями відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 616/5807 (далі -

НПАОП 0.00-5.24-01). Працювати з несправними інструментами та пристроями не дозволяється.

 1. Справність запобіжних та рятівних поясів, канатів (мотузок) для ремонтних та рятувальних робіт необхідно перевіряти не рідше ніж 1 раз на шість місяців.

 2. Якщо необхідно виконувати роботи одночасно на двох горизонтах, повинні бути влаштовані суцільні міцні настили для запобігання ударам предметами, що можуть травмувати працівників, які перебувають на нижньому горизонті.

 3. У разі відсутності вантажопідіймальних кранів для проведення монтажу та ремонту над апаратами повинні бути встановлені міцні опори з балками для підвішування на них підйомних механізмів. Балки повинні бути розраховані на підіймання найважчої деталі апарата із запасом міцності не менше ніж 1,5. Не дозволяється підвішувати блоки та кріпити балки до конструкцій перекриття виробничих будівель, якщо це не передбачено в проекті.

 4. Ремонтні роботи з використанням відкритого вогню усередині ємностей необхідно вести з оформленням наряду-допуску та дозволу на проведення вогневих робіт відповідно до вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 541/5732 (далі - НПАОП 0.00-5.12-01).

 5. Для виконання вогневих робіт (газозварювальних, електрозварювальних, паяльних) у цехах необхідно обладнати спеціальні місця.

 6. Заміна оглядового скла в апаратах повинна здійснюватись за умови, що рівень рідини в них перебуває нижче від оглядового скла, вимкнено пристрої для перемішування, відключено подачу пари, за відсутності в апараті тиску або вакууму.

 7. Підтягування болтів з’єднань компресорів та насосів, а також фланцевих з’єднань труб і апаратури дозволяється проводити лише після зупинки агрегатів та зниження тиску в них до атмосферного.

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах

і об’єктах підвищеної небезпеки В. М. Морозов

Завантажити