НПАОП 92.0-1.01-09Про затвердження правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів

11.12. Перед початком ремонту апаратів або машин комунікацій, що працюють під тиском, необхідно переконатися в тому, що вони відключені від діючих апаратів заглушками і перебувають під атмосферним тиском.

11.13. До роботи на холодильній станції допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання та інструктаж з охорони праці.

Інструктаж для всіх працівників повинен проводитись не рідше одного разу в три місяці та оформлятися записом у журналі.

12. Зв’язок і сигналізація

12.1. Розміщення обладнання й апаратури зв’язку та сигналізації повинно проводитися в апаратних зв’язку. Електрогодинникові станції допускається установлювати в приміщеннях автоматизованих телефонних станцій (АТС). Станція пожежної сигналізації установлюється в приміщенні пожежного поста.

12.2. Електричні станції тривожної сигналізації про пожежу повинні бути автоматичної дії, що реагують на тепло, дим, полум’я. Допускаються до роботи станції ручної дії.

12.3. Автоматичні сповіщувачі про пожежу повинні установлюватися відповідно до ДБН В.2.5-13-98. Утримання технічних засобів протипожежного захисту виконується відповідно до вимог розділу 6 НАПБ А.01.001-2004.

12.4. Прокладання кабельних мереж телефонного і диспетчерського зв’язку, пожежної сигналізації повинне провадитися відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

13. Водопостачання, водовідведення, теплопостачання, пиловидалення

13.1. Мережі внутрішнього господарського та протипожежного водопроводу повинні бути роздільними і облаштовуватись відповідно вимог СНиП 2.04.02-84.

Допускаються загальні мережі за умови, що міський водопровід забезпечує подачу розрахункової кількості води з напором, необхідним для роботи протипожежних пристроїв при максимальній витраті води на господарсько-питні потреби.

13.2. Водопостачання повинне здійснюватися від зовнішньої кільцевої водопровідної мережі двома вводами для забезпечення кожним вводом максимальної розрахункової витрати на протипожежні та господарські потреби. Коли такої можливості немає або коли існує тільки один канал введення, повинні бути обладнані резервні резервуари для зберігання запасів води на 3 години максимальної витрати для пожежогасіння. Для протипожежних насосів необхідно мати 100 % резерв води.

13.3. Для внутрішнього пожежогасіння в будівлях театрів, концертних залів повинні бути обладнані внутрішні пожежні крани, спринклерні та дренчерні установки пожежогасіння та водяні завіси.

13.4. Для охолодження в системах кондиціювання повинне застосовуватися оборотне водопостачання.

13.5. Забезпечення питною водою здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджених наказом МОЗ України від 23.12.96 № 383, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.97 за № 136/1940 (ДСанПіН 383).

13.6. Для користування питною водою працівниками і службовим персоналом театрів, концертних залів повинні установлюватися сатураторні установки або бути обладнані фонтанчики, з’єднані з водопроводною мережею або бачками.

13.7. Бачки для питної води повинні бути емальованими, щільно закриватися кришками та замикатися на замок.

13.8. Воду в бачках необхідно міняти щодня, а бачки промивати. Температура води в бачках повинна бути не вище +20 °С і не нижче +8 °C.

13.9. В будівлях театрів повинна застосовуватися система центрального водяного опалення.

13.10. Вивід водовідведення з будівель театрів, концертних залів повинен сполучатися з міською магістраллю відповідно до вимог і умов експлуатації мереж каналізації для даного міста.

13.11. Будівлі театрів, концертних залів повинні бути обладнані стаціонарними установками централізованого пиловидалення або пересувними електричними пилососними установками. Пилезбірники та трубопроводи необхідно регулярно чистити.

13.12. Експлуатація водопровідних і водовідвідних споруд та мереж здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.3.006-75.

13.13. Під час обслуговування та експлуатації трубопроводів пари та гарячої води необхідно керуватися вимогами правил НПАОП 0.00-1.11-98.

13.14. Проходи уздовж траси трубопроводів повинні бути чистими та добре освітленими.

13.15. Трубопроводи, що проходять складами декорацій, повинні бути надійно відгороджені.

13.16. Наповнення водою, включення, а також відключення спорожнення трубопроводу теплового пункту повинні проводитись з дозволу теплопостачальної організації.

VII. Вимоги безпечної експлуатації допоміжних приміщень

1. Художньо-декораційні майстерні

1.1. Художньо-декораційні майстерні облаштовують в безпосередній близькості від сцени.

1.2. Трубопроводи стисненого повітря для підключення фарбопультів повинні прокладатися вздовж стін, а компресор повинен установлюватися в окремому приміщенні.

1.3. Приміщення майстерні повинно мати примусову припливно-витяжну вентиляцію та природне освітлення. Для штучного освітлення відповідно до технологічних вимог повинні використовуватися лампи розжарювання.

1.4. Для подачі розписаних декорацій з приміщень майстерні на сцену прорізи в стіні обладнують шторами, які закриваються, а в підлозі — кришками з огородженнями відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89. Штори й кришки повинні мати границю вогнестійкості не менше 0,75 г.

1.5. Для спуску декорацій на сцену майстерні повинні бути обладнані штанговими підіймачами.

1.6. У приміщенні майстерні не дозволяється використання нітрофарб.

2. Столярні майстерні

2.1. Столярні майстерні розташовуються на першому поверсі суміжно з монтувальною, поблизу складу декорацій. З приміщення повинні бути виходи в монтувальну і назовні.

2.2. Приміщення столярних майстерень, розташування деревообробних верстатів, технологічні процеси обробки деревини та засоби захисту працівників облаштовують відповідно до вимог ГОСТ 12.3.042-88 та вимог цих Правил.

2.3. Обладнання в столярних майстернях встановлюють відповідно до ГОСТ 12.2.026.0-93.

2.4. Сушильні камери повинні мати дверні прорізи шириною 1,5 м і висотою 2 м. Двері мають виготовлятися з будівельних матеріалів групи горючості НГ і щільно закриватися.

3. Бутафорські і слюсарні майстерні

3.1. Розташування бутафорських і слюсарних майстерень повинно забезпечувати зручне сполучення із столярною майстернею і складом бутафорії, меблів і реквізиту.

3.2. У бутафорських майстернях повинні бути сушильні шафи з місцевою витяжкою. Майстерні розташовують на першому поверсі з виходом назовні.

3.3. Для виготовлення металевих конструкцій декорацій, реквізиту зварюванням необхідно обладнувати окремі приміщення площею не менше ніж 20 м2.

3.4. Не дозволяється захаращувати проходи різноманітними предметами, заготовками деталей і готовими вузлами.

3.5. Для зберігання металу, готових вузлів, деталей та інструменту повинні бути обладнані складські майданчики або складські приміщення зі стелажами, шафами тощо.

3.6. Не дозволяється робота на несправних верстатах, а також коли немає або несправні захисні огородження.

3.7. Відстань між лещатами на верстатах повинна бути не менше ніж 1 м. Необхідно щоб лещата забезпечували надійне затиснення предметів.

3.8. Бетонну підлогу на робочих місцях обладнують дерев’яним ґратчастим настилом з відстанню між планками 0,025–0,030 мм.

Планки повинні мати призматичну форму, кінці яких не повинні нависати.

3.9. Працівникам, які працюють на верстатах, що не мають механічних пристроїв для видалення стружки, повинні бути видані спеціальні пристосування, гачки, щітки тощо.

3.10. Не можна зберігати вогненебезпечні та легкозаймисті матеріали (паливно-мастильні, фарби, розчинники тощо) на робочих місцях. Використаний промаслений обтиральний матеріал повинен зберігатися в металевих бочках, які закриваються.

4. Пральні, просочувальні, фарбувальні

4.1. Приміщення для прання, фарбування, просочування матеріалів, сушильні камери облаштовуються відповідно до вимог чинного законодавства і розташовують в одному блоці.

4.2. При пральній необхідно мати окремі комори для брудної та чистої білизни. Комора для чистої білизни облаштовується стелажами висотою не більш ніж 2 м.

4.3. Хімічні речовини та фарби зберігаються в окремій коморі.

4.4. На тарі всіх хімічних речовин роблять чіткі написи з назвами цихречовин, датою виготовлення, концентрацією. Не дозволяється зберігати хімічні речовини без напису та невідомі хімічні речовини. Тара повинна бути з кришками (пробками), які щільно закриваються.

4.5. Стіни та підлога в приміщеннях пральних, фарбувальних, просочувальних і коморах повинні вимощуватись керамічною плиткою, а стелі фарбуватись масляною або вологостійкою фарбою.

4.6. Підлоги повинні бути з ухилом для стоку рідини та мати приймальні отвори для водостоків (трапи). Трапи та самі водостоки повинні утримуватись у справному стані і регулярно чиститися.

4.7. Приміщення пральних, просочувальних і фарбувальних повинні обладнуватися примусовою припливною та витяжною вентиляцією. Над фарбувальними казанами, електроплитами та ванними повинні бути витяжні зонти з автономною витяжкою.

4.8. Кожна пральна машина, сушильна, сушильно-прасувальна машина, прес, центрифуга повинні мати механічне блокування, що перешкоджає пуску електродвигуна при відкритих люках, дверях або огородженнях. Справність блокування повинна перевірятися щодня.

5. Пошивні, драпірувальні, прасувальні

5.1. В пошивних, драпірувальних майстернях і в прасувальнях необхідно дотримуватись норм і правил відповідно до чинних вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

5.2. Швейні машини розташовують на відстані 0,4 м від стін, колон у неробочій зоні та на відстані не менше ніж 1,2 м у робочій зоні.

Проходи між рядами швейних машин або розкрійних столів повинні бути шириною не менше ніж 1,5 м.

5.3. Приміщення пошивних, драпірувальних і прасувальних облаштовуються примусовою припливно-витяжною вентиляцією.

5.4. Для зберігання матеріалів повинна бути комора із стелажами та полицями з урахуванням вільного до них доступу. Висота стелажів та полиць не повинна перевищувати 2 м.

5.5. Металеве окантування лекал повинно мати гладку поверхню без задирок.

5.6. Приміщення, де встановлено прасувальні столи з електропрасками, повинні мати електроізолюючі підлоги. Головки цвяхів повинні бути утоплені.

5.7. Прасувальні столи повинні бути розташовані так, щоб працівник не міг одночасно доторкатися до корпуса праски та незаземлених частин обладнання або до струмопровідних конструкцій (опалювальних приладів, трубопроводів).

5.8. Робоча поверхня й огородження прасувальних столів повинні виготовлятися з матеріалу, який не проводить електричний струм (дерево, пластмаса тощо), і кріпитися до металевої станини болтами з утопленими голівками.

5.9. Огородження заземлених металевих конструкцій прасувальних столів повинно виключати випадкове доторкання до них працівника.

5.10. Електропраски повинні підключатися до мережі через апарати закритого виконання та розташовуватись на прасувальних столах.

5.11. Електропраски, які живляться через розподільчі трансформатори, повинні підключатися до електромережі так, щоб унеможливити випадкове доторкання працівників.

5.12. Підставки для прасок повинні виготовлятися з електроізолювальних негорючих матеріалів.

5.13. Після закінчення роботи електрична мережа штепсельних розеток для підключення прасок повинна відключатися загальним вимикачем, установленим поза приміщенням.

5.14. На всіх універсальних швейних машинах і машинах, що виконують зигзагоподібну строчку, повинні бути установлені запобіжники від проколу пальців голкою.

5.15. Ниткопротягувальні машини, які далеко виступають із корпуса у бік працівника, повинні бути огороджені скобами.

5.16. Працівники, які використовують ручну голку, повинні користуватися наперстком з обідком і прокладкою, що відповідають розміру пальця працівника.

5.17. Швейні машини повинні мати місцеве освітлення.

5.18. Драпірувальні роботи на висоті повинні виконуватися не менше ніж двома працівниками, один з яких перебуває внизу для подачі матеріалу та страховки стійкості драбини або сходів.

6. Гардеробні поточного сезону та склади костюмів

6.1. У театрах, концертних залах повинні бути гардеробні поточного сезону. Приміщення гардеробних розміщують поблизу вбиралень для артистів. У театрах, крім гардеробних, повинні бути облаштовані комори для костюмів. Приміщення комор розташовують в комплексі приміщень виробничих майстерень.

6.2. Приміщення гардеробної і комори костюмів обладнуються спеціальними конструкціями для розвішування костюмів, між якими забезпечуються проходи. Ширина центрального проходу має бути не менше ніж 1,2 м.

6.3. Приміщення гардеробної й комори для костюмів облаштовують припливно-витяжною вентиляцією.

6.4. Один раз на рік необхідно проводити аналіз повітряного середовища на присутність у повітрі парів нафталіну. Гранична концентрація парів нафталіну не повинна перевищувати 20 мГ/м3.

6.5. Приміщення гардеробної та комори костюмів облаштовують відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91.

6.6. Щороку слід проводити генеральне прибирання приміщень, перевіряти стан костюмів, очищувати їх від пилу.

6.7. Вологе прибирання приміщень виконується у такі строки: склади костюмів — один раз на два тижні, гардеробні поточного сезону — щодня.

6.8. Розвезення костюмів по артистичних вбиральнях здійснюється на спеціальних візках, обладнаних конструкціями для підвішування вішалок з костюмами.

VIII. Вимоги безпеки при проведенні допоміжних видів робіт

1. Художньо-декоративні роботи

1.1. Художньо-декоративні роботи на висоті більше ніж 1,2 м повинні виконуватися із спеціальних містків, інвентарного риштування, пересувних вишок та інших пристосувань.

1.2. Містки, підмостки, вишки тощо висотою більше 1,2 м повинні мати огородження відповідно до ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».

1.3. Для зберігання фарб повинні виділятися спеціальні приміщення. Олійні фарби, лаки, пасти та інші необхідно зберігати в металевій тарі. Пігменти та барвники допускається зберігати в поліетиленових мішечках.

Тара для рідких фарб, лаків, пасти тощо повинна бути справною та щільно закриватися. На тарі повинні бути етикетки або бирки із зазначенням марки розчинника, номера партії, дати виготовлення.

1.4. Розігрівати клей необхідно в клеєварках на водяній бані.

1.5. Клеєварки установлюють в спеціальному приміщенні або у відведеному для цієї мети місці.

1.6. Не дозволяється нагрівати пасти, фарби, лаки, розчинники та працювати з ними при відкритому вогні.

1.7. Розлиті на підлогу фарби, розчинники, пасти тощо повинні негайно прибиратися за допомогою сухої тирси, піску або ганчір’я.

1.8. Інструменти та фарбопульти повинні бути справними.

Справність пневматичного інструменту, манометрів і запобіжних клапанів, а також міцність кріплення гумових шлангів необхідно регулярно перевіряти та випробовувати тиском, що перевищує в 1,5 рази робочий.

1.9. Під час роботи не можна допускати перегинів і заплутування гнучких шлангів.

1.10. Манометри на повітряних компресорах повинні бути справними й опломбованими.

1.11. При сильному забрудненні рук та інших відкритих частин тіла видалення фарби необхідно робити ганчір’ям, змоченим спеціальним розчином, пастами, ацетоном або гасом. Не дозволяється використовувати для очищення шкіри тіла бензол, етиловий бензин, чотирихлористий вуглець.

1.12. Не дозволяється зберігати харчові продукти та вживати їжу на місці проведення робіт, у приміщенні приготування фарб та в коморах лакофарбових матеріалів.

1.13. Працівники, які виконують художньо-декоративні роботи, повинні бути забезпечені спецодягом та індивідуальними засобами захисту: респіраторами, окулярами, рукавичками тощо, а також захисними мазями та пастами відповідно до вимог «Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям підприємств, установ, організацій культури», затверджених Держкомпраці СРСР 23.11.82 (НПАОП 0.05-3.46-82).

2. Ремонтні роботи

2.1. Ремонтні роботи, пов’язані зі зміною несучих елементів будинку, технологічного обладнання, з додатковою підвіскою обладнання й апаратури, повинні виконуватися на підставі затвердженої технічної документації.

2.2. Під час ремонтно-будівельних, електромонтажних і налагоджувальних робіт, що проводяться в діючому театрі, концертному залі, представники підрядної організації та замовника зобов’язані розробити заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації будівлі й обладнання на період ремонту.

2.3. Ремонт та налагодження обладнання і механізмів повинен проводити спеціально навчений та проінструктований персонал, який має відповідну кваліфікацію та пройшов стажування і перевірку знань.

2.4. Ремонт обладнання необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.24-01 і заводських інструкцій та посібників, доданих до обладнання, та цих Правил.

2.5. Усі види робіт з ремонту обладнання, будівель і приміщень проводяться тільки після ретельної підготовки робочого місця й інструменту, що забезпечує безпечне ведення робіт. Робоче місце повинне бути добре освітлено відповідно до ДБН В.2.5-28-2006.

2.6. Під час ремонтних робіт працівники повинні бути забезпечені справним інструментом і пристосуванням.

2.7. Під час робіт з приставних драбин дозволяється стояти на 1 м нижче верхнього щабля. Не дозволяється проведення робіт з верхнього щабля без відповідної опори.

2.8. Під час роботи з приставних драбин обов’язково повинен бути присутній ще один робітник, в обов’язки якого входить запобігання можливому ковзанню та падінню драбини від випадкових наїздів і поштовхів.

2.9. Під час роботи на висоті інструмент повинен укладатися в переносну шухляду або сумку.

Не дозволяється під час роботи на висоті кидати вниз матеріали, недогарки електродів, інструмент тощо.

2.10. Під час роботи на даху, риштуваннях та інших висотних місцях, які не мають поручнів та огороджень, необхідно обов’язково використовувати страхувальний пояс. Місце кріплення страхувального каната визначається відповідальною особою за виконання роботи після ретельної перевірки його міцності та надійності.

2.11. Перед ремонтом обладнання його необхідно відключити від джерел електроживлення і на пускові пристрої повісити плакати, які вказують, що обладнання перебуває в ремонті і пуск його не дозволено.

Після закінчення ремонту або налагодження перед пуском обладнання або механізму всі зняті огородження і пристосування повинні бути поставлені на місце, міцно та правильно закріплені.

2.12. Не дозволяється на ходу чистити, обтирати обладнання, робити його змащення, налагодження або ремонт, підтягувати гайки, надягати ланцюги тощо.

2.13. Знімати та ставити привідні паси можна тільки за допомогою спеціального пристосування.

2.14. Під час ремонтних робіт дозволяється користуватися переносними електричними світильниками відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98). Світильники повинні мати запобіжну сітку та гачок для підвішування.

2.15. Ремонт великих вузлів необхідно виконувати за наявності спеціальних столів і піднімальних пристроїв. На робочих місцях працівників встановлюють необхідну кількість шаф і стелажів для деталей.

Монтаж і демонтаж обладнання, яке має велику висоту, виконується з міцних і стійких риштувань.

2.16. Ремонт обладнання світильників зовнішнього освітлення, встановлених на опорах і на висоті більше ніж 3 м, необхідно виконувати з автомобільних телескопічних вишок.

3. Антисептування та вогнезахисна обробка деревини

3.1. До робіт з антисептичної обробки деревини й вогнезахисного просочування декорацій і дерев’яних конструкцій будинку допускаються працівники, які пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд. Вогнезахисні речовини повинні бути сертифікованими.

3.2. Не допускаються до цих робіт особи з хворою шкірою — із саднами, опіками, яка потріскалась.

3.3. Для працівників, які працюють з антисептичними й вогнезахисними сумішами, повинне бути обладнане побутове приміщення для перевдягання та роздільного збереження робочого та особистого одягу. Після закінчення роботи вони повинні користуватися душем, бути забезпечені милом та рушником.

3.4. Тара з-під хімічних матеріалів для антисептичної й вогнезахисної обробки деревини повинна бути знешкоджена (спалена).

3.5. Готування антисептичних і вогнезахисних речовин необхідно робити на відкритих, відокремлених майданчиках або в окремих приміщеннях, обладнаних вентиляцією. Доступ сторонніх осіб до місць готування речовин заборонено. Під час готування речовин необхідно вжити заходи проти розпилення, розбризкування отруйних речовин. Працівникам необхідно видавати гумові рукавички та протигази.

3.6. Під час антисептичної та вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій одночасне проведення будь-яких інших робіт у даному приміщенні не дозволяється.

3.7. Після закінчення робіт з антисептичної та вогнезахисної обробки деревини місця зберігання та готування сумішей повинні бути очищені та знешкоджені.

3.8. Обладнання й інструменти, які застосовуються під час антисептичної та вогнезахисної обробки деревини, необхідно після роботи мити та зберігати в спеціальному місці.

IX. Додаткові вимоги безпеки

1. Батальні сцени

1.1. Під час постановки батальних сцен (фехтування, рукопашний бій, бійки тощо) необхідно вжити заходів для забезпечення безпеки акторів та учасників масових сцен та запобігання травмам.

Завантажити