НПАОП 92.0-1.01-09Про затвердження правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів

2.69. Вхідні двері у приміщенні сейфа повинні мати електричне блокування, яке запобігає руху касети при відкритих вхідних дверях.

2.70. Усі частини вижимного сейфа, які рухаються, повинні мати огородження, що запобігають випадковому дотику до них людей під час роботи.

2.71. Вижимні сейфи повинні пересуватися по жорстких напрямних. Між нижнім положенням сейфа й підлогою приміщення повинна залишатися відстань не менше ніж 0,5 м.

2.72. Не дозволяється прокладати через сейф мережі водопроводу, опалення тощо.

2.73. У приміщенні сейфа повинні бути уздовж касети два проходи шириною не менше 0,7 м. Улаштування проходу між двома суміжними касетами не обов’язково.

2.74. Піднімальна площадка сейфа повинна мати кабіну-навіс на дві особи для захисту працівників від можливого падіння на них скаток декорацій під час руху.

2.75. Стаціонарні постановочні транспортери виготовляються з окремих ланок (пластин), сполучених в безкінечну стрічку. Настил пластин повинен бути дерев’яним і знаходитися на одному рівні з планшетом сцени, естради.

2.76. Кожна пластина повинна забезпечуватись не менше ніж двома парами опорних роликів,що пересуваються по жорстких направляючих, розташованих під планшетом. Електропривід стаціонарних транспортерів повинен забезпечувати реверсивний рух. Швидкість руху повинна плавно регулюватися і не перевищувати 1,0 м/сек.

2.77. Управління рухом транспортерів повинно здійснюватися з пульта помічника режисера або із спеціального пульта. На пульті управління повинна бути кнопка «Стоп» для аварійного зупинення транспортерів. Кнопкою «Стоп» повинна бути обладнана привідна станція й місця завантаження транспортерів.

2.78. Усі рухомі частини приводу збірно-розбірного транспортера повинні мати огородження, яке унеможливлює випадкові доторки до них, а корпус заземлюється або занулюється.

2.79. Трансформувальна рампа облаштовується по краю авансцени вщілині планшета. Розміри щілини повинні бути такими, щоб у неробочому і робочому положеннях відстань від поверхні світильників, прожекторів до будівельних конструкцій була не менше ніж 0,05 м.

2.80. Телескопічні підйомники для освітлювальних приладів постановочного освітлення повинні установлюватися так, щоб вони не заважали роботі декораційних підйомників або інших постановочних пристроїв. Підйомники як на рівні планшета, так і у просторі ігрового трюму не повинні захаращувати проходи і перешкоджати доступу до інших сценічних механізмів і пристроїв.

2.81. У робочому положенні відстань між освітлювальними приладами, що змонтовані на телескопічних підйомниках, і декораціями або одягом сцени повинна бути не менше 0,5 м.

2.82. Телескопічні підйомники повинні мати надійну фіксацію висунутої конструкції в робочому положенні.

2.83. Під час установки телескопічних підйомників у трюмі їх конструкція повинна забезпечувати (як в робочому, так і в прибраному стані) закриття прорізу у планшеті сцени.

2.84. Пульт управління телескопічного підйомника повинен знаходитися в місці, що дає змогу безперешкодно оглядати ігрову площадку.

V. Вимоги безпечної експлуатації сценічного комплексу

1. Сцена, естрада

1.1. Прорізи сцени, естради для виносу декорацій, меблів та іншого сценічного майна облаштовуються відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-99.

1.2. У діючих будинках театрів, концертних залів за відсутності тамбурів з боку сцени або естради взимку дозволяється відчиняти прорізи, які сполучаються з вулицею або холодними приміщеннями, тільки короткочасно для занесення декорацій та обладнання в період підготовки спектаклю, концерту.

1.3. Двері, ворота повинні відчинятися у напрямку виходу зі сцени.

1.4. Декорації спектаклю, концерту повинні встановлюватися з таким розрахунком, щоб залишався круговий прохід по сцені, естраді шириною не менше 1 м.

1.5. Після розбирання оформлення спектаклю, концерту не дозволяється залишати на планшеті сцени цвяхи, уламки стопорів, сміття.

2. Планшет

2.1. Планшет ігрового майданчика облаштовується відповідно до вимог ДБН В.2.2-9-99 і повинен бути горизонтальним.

В оперно-балетних театрах допускається похилий планшет (з підйомом до 2° у бік ар’єрсцени).

2.2. Підіймально-опускні площадки повинні бути на одному рівні з підлогою інших приміщень сцени або естради (допуск ±0,005 м).

2.3. Щити повинні виготовлятися з доброякісного, добре витриманого тонкошарового соснового дерева, з вологістю не більше 15 % і товщиною не менше 0,06 м при ширині 0,10–0,12 м (палубний брус). Розташування прошарків деревини в брусках повинно бути вертикальне стосовно поверхні планшета.

2.4. Поверхня планшета повинна бути чистої столярної роботи. Бруски щитів з’єднуються між собою на водостійкому клеї, а із зворотного боку закріплюються двома накладними поперечними брусками без врізання на шурупах. Головки шурупів, болтів та інших деталей кріплення настилу заглиблюють не менше ніж на 0,03 м відносно поверхні планшета. Щілини, вибої, сколи, виступи та інші дефекти в щитах і між щитами не допускаються. Сучки в щитах повинні висвердлюватися, а отвори, що утворилися, закладатися дерев’яними пробками відповідного діаметра на клею.

2.5. Планшет ігрового майданчика на підіймально-опускних площадках, обертальному колі виготовляється збірним щитовим або дощатим із такого самого матеріалу.

2.6. Планшет ігрового майданчика після настилу й закріплення щитів необхідно чисто відшліфувати. Допускається фарбування планшета водним розчином чистого аніліну (без емульсії для натирання).

2.7. Конструкція арени і її планшета повинна забезпечувати міцність від дійсного навантаження (від людей, обладнання), але не менше 1 кН/м2. Під час використання арен для розташування хору, людей у масових сценах тощо конструкції та планшет повинні розраховуватися на нормативне вертикальне навантаження 5 кН/м2з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

2.8. У процесі експлуатації сцени, естради, арени заміна будь-яких деталей настилу планшета і несучих його конструкцій на деталі та конструкції з міцністю менше розрахункових не допускається.

2.9. Щілини на планшеті сцени й естради для напрямних портальних і поплавкових лаштунків та інших цілей повинні мати ширину не більш 0,05 м й закладатися щільно підігнаними рейками. Рейки з обох боків повинні мати двосторонні металеві заплечики, що зберігають їх від прогинання й опускання нижче рівня планшета сцени або підняття одного з кінців угору. Заплечики не повинні виступати за рівень планшета сцени.

2.10. Підлогові щілини закладаються спеціальними рамками з укріпленими на них щільно підігнаними під щілини рейками. Рамки замикаються з трюму надійними замками, що зв’язують їх із несучими конструкціями сцени. Наявність замків по обидва боки кожної рамки обов’язкова. Кількість проміжних замків обирається виходячи з міцності. Замки повинні мати пристрої для регулювання рівня рейки відносно рівня планшета.

2.11. Проміжок між обертальним колом, підіймально-опускними площадками, кришками люків-провалів й нерухомою частиною сцени не повинен перевищувати 0,01 м.

2.12. Настил кола, підіймально-опускних площадок та інших пристроїв повинен відповідати рівню нерухомої частини планшета.

2.13. Перед початком спектаклю, концерту сцена повинна очищатися пилососами, пилеприбиральними машинами та іншими пристроями, після чого повітря зволожується гідропультами та зволожувачами повітря.

2.14. Планшет сцени необхідно мити теплою водою з милом, содою або синтетичними мийними речовинами не рідше одного разу на місяць, у вихідний день театру або за 15–18 годин до початку спектаклю, концерту.

2.15. В оперно-балетних театрах, концертних залах перед початком балетного спектаклю або окремого акту, у якому виконуються танцювальні номери, планшет або площадка для танців протирається вологою ганчіркою з таким розрахунком, щоб до початку танцю підлога була сухою.

2.16. Перед виконанням танцю планшет сцени посипається дрібно потовченою каніфоллю. За лаштунками з правого і лівого боку у визначеному місці у спеціальних лотках повинна знаходитися дрібно потовчена каніфоль для індивідуальної обробки взуття перед танцями.

3. Колосники

3.1. Бруски колосникового настилу над ігровим майданчиком повинні розміщуватись перпендикулярно портальній стіні (паралельно осі залу для глядачів — сцени, естради). Ширина зазорів між брусками не повинна бути більше 0,05 м.

3.2. Колосниковий настил повинен забезпечувати міцність під час прикладання рівномірного навантаження 1 кН/м2з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

Елементи колосникового настилу повинні бути розраховані на міцність під час прикладання зосередженого навантаження усередині прольоту рівної 1 кН/м2з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

3.3. Обладнання, що встановлюється на колосниках, повинно рівномірно розташовуватись по всьому колосниковому майданчику.

3.4. Послаблення несучих конструкцій колосникового майданчика (свердління, вирізання, видовбування тощо) під час монтажу обладнання не допускається.

3.5. Закріплення блоків, копиль та інших деталей до колосникових решіток повинно бути надійним, виключати зсування їх з місця установки. Блоки закріпляють хомутами, сталевими пластинками не менше ніж на чотирьох болтах.

3.6. Блоки необхідно встановлювати так, щоб троси, які проходять по них, ніде не торкалися між собою і не торкалися будь-яких конструкцій.

3.7. Блоки сценічних підйомників необхідно встановлювати над колосниковими решітками.

3.8. Не дозволяється перестановка блоків, що перебувають під навантаженням.

3.9. Блоки, встановлені на колосниках, повинні бути доступні для обслуговування.

3.10. Колосниковий майданчик з одним рівнем повинен мати не менше двох евакуаційних виходів, розташованих з протилежних сторін сцени, естради, на зовнішні пожежні драбини або закриті внутрішні сходи.

Допускається улаштування колосникового майданчика в декількох рівнях. Кожний рівень колосникового майданчика повинен мати не менше двох внутрішніх сходів для сполучення з нижче або вище розташованим рівнем колосників або сполучатися з робочими галереями.

Ширина кожного рівня повинна бути не менше глибини ігрового плану або дорівнювати кратності глибини декількох планів. Кожний рівень з боку нижче розташованого огороджується на висоту не менше 0,8 м.

3.11. Не дозволяється зберігати на колосниках обладнання, мотузки, троси, інструмент, декорації.

3.12. Балки для колосникових блоків повинні установлюватися на висоті не менше ніж 1,9 м над колосниковим настилом.

3.13. У діючих і тих, що реконструюються, будинках блоки декораційних і софітних підйомників можна встановлювати на рівні колосникового майданчика. При цьому над тросами повинні бути улаштовані спеціальні ходові містки шириною не менше 0,5 м з поручнями висотою не менше 0,8 м.

3.14. Не дозволяється виконувати на колосниках під час спектаклів, концертів, репетицій ремонтно-будівельні або інші роботи.

3.15. Ремонтні роботи на колосниках виконуються за умови відсутності людей на планшеті. На планшеті встановлюються попереджувальні плакати «Обережно, на колосниках ведуться роботи».

3.16. Вологе прибирання колосникового майданчика проводить не рідше двох разів на місяць.

4. Трюм

4.1. Сцени театрів і естради концертних залів з нижньою механізацією повинні бути обладнані трюмами. Трюми допускається улаштовувати одноярусними та багатоярусними.

Одноярусні трюми та верхній ярус багатоярусних трюмів використовуються для постановочних цілей (монтування декорацій і подачі їх на сцену, «провалу» і проходу акторів) і для інших сценічних ефектів — постановки. Трюми використовуються тільки для розміщення й обслуговування сценічних механізмів (підіймальних площадок, обертаючих кіл тощо).

4.2. Висота проходу постановочного і технічного трюмів повинна бути не менше 1,9 м, рахуючи від підлоги до конструкцій, які виступають. При цьому в постановочному трюмі повинен бути забезпечений безперешкодний прохід і вихід людей між конструктивними елементами технологічного обладнання (підіймально-опускних площадок, поворотного кола) і частинами будинку. Не дозволяється розміщення в проходах постановочного трюму будь-яких пристроїв, механізмів, верстатів, що знижують висоту трюму і перешкоджають проходу людей.

4.3. У технічному трюмі допускається місцеве зниження висоти проходу під балками, трубопроводами й елементами будівельних конструкцій та обладнання до 1,5 м.

4.4. У технічний трюм допускаються тільки особи, що мають допуск до обслуговування механізмів.

4.5. Не дозволяється влаштовувати в трюмах будь-які допоміжні майстерні, комори, а також зберігати декорації і різні предмети.

4.6. Механізми, встановлені в постановочному трюмі, а також напрямні, якими пересуваються контргрузи декораційних підйомників, повинні відгороджуватися металевими сітчастими огородженнями.

4.7. Не дозволяється в трюмах встановлювати стаціонарні апарати, що працюють під тиском (компресори, ресивери, балони й ін.). Виняток становлять гідроприводи сценічних механізмів.

4.8. Ділянки трюму, де встановлюється обладнання для сценічних ефектів (фонтани, басейни, водяна феєрія тощо), обладнуються водозбірниками для відводу води.

4.9. Труби гарячого водопостачання, опалення, паропроводів необхідно обладнати теплоізоляцією.

4.10. Підлоги в трюмі мають бути рівними, без вибоїв, щілин і інших дефектів.

4.11. Прорізи в підлогах багатоярусних трюмів для підіймально-опускних площадок й інших цілей облаштовуються огородженням, що запобігає падінню людей.

4.12. Трюми кожного ярусу облаштовуються не менше ніж двома виходами, розташованими із протилежних боків, шириною не менше ніж 1,5 м і висотою не менше ніж 1,9 м.

4.13. Приміщення приводів протипожежної завіси, будки суфлерів, регуляторні сценічного освітлення (у діючих театрах), щитові електроприводів відокремлюються від інших частин трюму й від планшета протипожежними перегородками 1 типу, перекриттями 3 типу та дверима 2 типу.

5. Галереї, перехідні містки

5.1. Кожний ярус галереї сполучається з іншим ярусом і колосниками не менше ніж двома сходами, розташованими з різних боків сцени.

5.2. Яруси робочих галерей повинні мати не менше двох евакуаційних виходів із боків сцени, які сполучаються з пожежними драбинами або закритими сходами сценічної частини будинку.

5.3. Ширина освітлювальних галерей при ручних підйомах декорацій повинна бути не менше ніж 1,5 м, а перехідних містків не менше ніж 0,6 м.

5.4. Ширина проходів на машинних галереях між бар’єром галереї і частинами установленого на них обладнання (лебідок, гідроприводів, огороджень), що виступають, повинна бути не менше ніж 0,8 м. Допускається місцеве звуження проходу до 0,5 м між нерухомими частинами лебідок і пультами управління, установленими вздовж бар’єра огородження.

5.5. Висота проходу на галереях і перехідних містках до конструкцій, що виступають, повинна бути не менше ніж 1,9 м.

5.6. Для настилу робочих галерей і перехідних містків застосовуються шпунтовані дошки, виготовлені з доброякісного, добре витриманого пиломатеріалу.

5.7. Настил і конструкція робочих і освітлювальних галерей повинні забезпечувати міцність від дії фактичного навантаження, але не менше 3 кН/м2по площі настилу галерей з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

Настил і конструкція перехідних галерей, містків і несучих їх конструкцій повинні забезпечувати міцність від дії фактичного навантаження плюс 0,8 кН/м2з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

5.8. Підлога галерей і перехідних містків повинна утримуватися в належному стані. Несправності настилу, щілини, зазори, що з’являються, необхідно негайно усувати.

5.9. Не дозволяється пропускати через настил підлоги галерей і перехідних містків канати, троси для підвішування декорацій або оформлення спектаклю, концерту.

5.10. Робочі, освітлювальні та перехідні галереї і перехідні містки огороджуються металевим бар’єром з поручнями висотою не менше 1,2 м. Допускається висоту огороджень робочих галерей, що примикають до стіни з противагами, знижувати до 0,8 м, а перехідні галереї з боку стіни не огороджувати.

5.11. Галереї та перехідні містки по настилу підлоги з внутрішнього боку поручнів обладнуються бортовим дерев’яним огородженням висотою не менше 0,15 м від підлоги.

5.12. Робочі галереї та перехідні містки обладнують спеціальними пристосуваннями (гачками, клямерами тощо).

5.13. Складати й зберігати на галереях вантажі від противаги декораційних підйомників дозволяється тільки в один ряд вздовж бортової дошки, що огороджує галереї з боку ігрового майданчика. Не дозволяється зберігати канати, дріт, різні предмети на галереях і перехідних містках, а також прив’язувати до поручнів галерей і перехідних містків м’які декорації й деталі оформлення.

5.14. Не дозволяється на галереях і перехідних містках виконувати роботи, пов’язані із нагинанням людей через бар’єр або інше огородження. До виконання таких робіт можуть залучатися тільки спеціально навчені працівники, які мають допуск до робіт на висоті та які пройшли перед цим інструктаж. Працівники зобов’язані надягати запобіжні пояси із страхувальними ланцюгами, якими прикріплюються до конструкцій, що забезпечують їх безпеку у випадку падіння.

5.15. Матеріали, інструменти й інші деталі, що залишилися після виконання ремонтних робіт, прибирають з галерей і містків. Не дозволяється приносити на галереї інструмент і деталі без спеціальної тари.

5.16. Під час роботи на робочих галереях, перехідних містках не можна тримати в кишенях одягу інструменти, кріпильні деталі. Інструмент, необхідний для робіт, що виконуються за габаритами галерей, містків, прив’язується до поясів, щоб уникнути його випадкового падіння.

5.17. Гаки та «башмаки» повинні мати спеціальні ремені та прикріплюватися до конструкцій огородження. Гаки, «башмаки» повинні зберігатися в спеціально відведеному місці.

5.18. Не дозволяється підвішувати під першою галереєю (освітлювальною або робочою) деталі сценічного оформлення.

5.19. Дерев’яний настил, бортове огородження галерей і містків необхідно обробляти вогнезахисними засобами для забезпечення I групи вогнезахисної ефективності.

5.20. Прибирання підлоги галерей, перехідних містків повинне бути вологе, не рідше одного разу на місяць.

6. Приміщення оркестрової ями

6.1. Приміщення оркестрової ями облаштовується площею не менше ніж 1,2 м2на одного оркестранта за висоти не менше ніж 1,9 м до конструкцій навісного козирка, що виступає.

6.2. У разі перекривання оркестрової ями збірно-розбірними щитами для збільшення просценіуму їх міцність повинна витримувати навантаження 5 кН/м2на площу настилу з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

6.3. Штепсельні розетки для живлення освітлення пюпітрів, які розміщені на підлозі, встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

6.4. Над оркестровою ямою допускається улаштування навісного козирка не більш ніж на 1/3 ширини ями.

6.5. Торці оркестрової ями, розташовані проти дверних прорізів або закулісного простору, облаштовують пристроями, що запобігають випадковому падінню людей (пересувними огородженнями, світловими покажчиками тощо).

6.6. Приміщення оркестрової ями повинно бути обладнано припливною вентиляцією.

7. Ар’єрсцена, авансцена, кармани

7.1. Ар’єрсцену (задня сцена) обладнують сценічними підйомниками, колосниками й робочими галереями. Декораційні підйомники обладнуються ручним або електричним приводом без регулювання швидкості. Софітні підйомники обладнуються електроприводом.

7.2. У колосниках ар’єрсцени допускається улаштування прорізів для піднімання софітів вище рівня колосників. При цьому прорізи в колосниках огороджують відповідно до ГОСТ 12.4.059-89.

За наявності виходів з робочих галерей ар’єрсцени в обхідний коридор улаштовувати обхідні галері необов’язково.

7.3. Настил планшета ар’єрсцени виготовляють із дощок дерев хвойних порід. Дошки глибоко просочують вогнезахисними розчинами.

7.4. Глибина авансцени (просценіум) повинна бути не менше ніж 1,75 м від червоної лінії сцени. Довжина авансцени повинна бути не менше ширини портального прорізу й мати зручне сполучення зі сценою при закритій завісі.

7.5. Довжина скосу планшета перед рампою на обрізі просценіуму повинна бути не більше ніж 0,05 м.

7.6. Кармани сцени обладнують монорейковими коліями з електротельферами для транспортування декорацій з комор і монтування їх на фурки.

7.7. Висота прорізу з кармана на сцену має бути не менше висоти будівельного порталу.

7.8. Прорізи з кармана на сцену необхідно обладнувати шумопоглинальними та вогнестійкими шторами.

8. Механічне обладнання сцен

8.1. Не дозволяється під час завантаження рами противаги або стрижня опускати вантаж до фіксації його в пазах нижчерозташованого вантажу.

8.2. Всі механізми сценічних підйомників облаштовуються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці і підлягають оглядам і випробуванням:

після установки перед пуском у роботу;

щорічно перед відкриттям сезону;

у разі перестановки на інше місце, ремонту й заміни важливих деталей (станини, кріплень, зубчастої передачі, гальм, каната тощо).

8.3. Випробовування сценічних підйомників проводяться:

статичне — шляхом підвішування на 15 хв. вантажу, масою, що перевищує номінальну вантажопідіймальність сценічного підйому на 25 %;

динамічне — шляхом підняття з нижнього положення у верхнє вантажу, масою, що перевищує номінальну вантажопідіймальність сценічного підйому на 10 %, і перевіркою надійності дії гальм при опусканні вантажу. При цьому повинен бути передбачений не менше ніж трикратний запас гальмування.

8.4. Перед підйомом або спуском декорацій противага зрівноважується з таким розрахунком, щоб вага завантаженої штанги була дещо менша противаг. Не дозволяється звільняти штангу від декорацій до розвантаження противаги.

8.5. Піднімати й опускати вантаж ручними декораційними підйомниками дозволяється тільки з робочої галереї.

8.6. Для безпечного підняття й спуску великогабаритних декорацій необхідно сусідні підйомники відводити за допомогою вірьовок. Відведені вірьовки повинні кріпитися до спеціальних пристосувань на огородженнях робочих галерей.

Завантажити