НПАОП 92.0-1.01-09Про затвердження правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів

8.7. Під час підняття та спуску декораційних підйомників необхідно ретельно стежити щоб штанги або декорації, що висять на них, не розгойдувалися і не зачіпляли відведений канат, перехідні містки, софіти, декорації на планшеті сцени.

8.8. Під час керування декораційними підйомниками машиністи сцени повинні стежити за рівномірним натягом усіх канатів. У випадку опускання штанги на планшет сцени, коли ослаб натяг канатів, не дозволяється робити підйом штанги без попередньої перевірки тросової системи.

8.9. Під час підняття однієї декорації декількома індивідуальними підйомниками їхню кількість необхідно визначати виходячи з сумарної вантажопідіймальності лебідок з урахуванням коефіцієнта:

при двох лебідках — 0,7;

при трьох і більш — 0,5.

Натяг канатів повинен бути рівномірним. Під час підняття й спуску декорацій перекіс не допускається. З цією метою вмикання й вимикання електролебідок повинно бути одночасним. У разі несправності хоча б в одному індивідуальному підйомнику підйом або спуск вантажу потрібно негайно зупинити.

8.10. Якщо використовується індивідуальний підйомник для підйому однієї декорації на два і більше підвіси, повинні застосовуватися канати точно вивіреної довжини для кожної точки кріплення.

8.11. Для зміни форми вигину каната індивідуального підйомника необхідно встановити на колосниках додаткові блоки.

8.12. Вхід технічного персоналу на підіймально-опускний освітлювальний місток дозволяється тільки з одного рівня перехідних консольних містків галерей.

8.13. Під час обслуговування та виконання ремонтних робіт лишати на софітних фермах лампи, світлофільтри, інструмент не дозволяється.

8.14. Не дозволяється проводити обслуговування і ремонтні роботи під час репетицій, спектаклів, концертів.

8.15. Під час руху софіт-містка світлова апаратура не повинна виступати за габарити конструкції містка.

8.16. Доступ на софіт-містки дозволяється тільки навченим особам. Кількість людей, що одночасно перебувають на софіт-містку, не повинна перевищувати двох осіб.

8.17. Перед робочим пуском протипожежної завіси необхідно переконатися, що на шляху завіси немає декорацій або предметів, які заважають руху.

8.18. На планшеті сцени повинна бути чітко позначена фарбою проекція протипожежної завіси —«червона» лінія.

Не дозволяється розташовувати декорації й предмети оформлення спектаклю на «червоній» лінії.

8.19. Не дозволяється під час опускання або підйому протипожежної завіси перебувати під завісою.

8.20. Пуск протипожежної завіси з машинного приміщення, де встановлена лебідка, при нормальній експлуатації не дозволяється.

8.21. Пуск лебідки протипожежної завіси з машинного приміщення дозволяється тільки під час наладки механізмів, тільки у присутності на сцені робітника, який підтримує зв’язок з приміщенням лебідки.

8.22. Робочий пуск протипожежної завіси дозволяється: черговому робітнику пожежної охорони, начальнику пожежної охорони та відповідальному за безпечне виконання робіт на сцені.

8.23. Не дозволяється використовувати протипожежну завісу не за призначенням.

8.24. Після закінчення монтажних робіт, перед відкриттям театрального сезону необхідно зробити випробування роботи протипожежної завіси.

8.25. Обслуговування й ремонт механізмів протипожежної завіси проводяться тільки під керівництвом відповідального за справний стан механічного обладнання сцени.

8.26. Під час підйому або спуску площадок з людьми у трюмі повинен перебувати машиніст сцени, естради, який в аварійних ситуаціях, що виникли у трюмі, негайно припинить підйом або спуск площадок.

8.27. З артистами, які будуть перебувати на сцені, естраді під час роботи підіймально-опускних пристроїв, необхідно провести інструктаж, в якому зазначити:

час підйому або спуску площадок по ходу спектаклю, концерту;

позначити межі площадок, які використовують;

показати місце перебування людей.

З артистами, які будуть безпосередньо підніматися або опускатися, проводиться інструктаж з охорони праці. Відповідальний за роботу механізмів повинен особисто провести декілька підйомів і спусків з артистами. Артисти, які пройшли інструктаж, розписуються в журналі обліку інструктажу з охорони праці.

8.28. Перед початком акту, в якому використовуються люки-провали, їх межа на планшеті відзначається крейдою в чотирьох точках. Артисти, зайняті в цьому акті, обов’язково попереджаються помічником режисера про момент відкриття люків машиністом сцени.

8.29. Перед початком спектаклю необхідно перевірити справність кожного люка, оглянути і прочистити його. Перед актом, в якому люк використовується, необхідно ще раз перевірити його роботу.

8.30. До роботи з люками-провалами допускаються лише підготовлені працівники художньо-постановочної частини.

8.31. Відповідальний за роботу на сцені практично показує актору як він повинен поводитися на сцені під час роботи люка-провалу. Артист, який пройшов інструктаж, розписується в журналі обліку інструктажу з охорони праці.

8.32. Керування обертанням круга, кільця повинно здійснюватися тільки помічником режисера або за його командою черговим машиністом сцени.

8.33. Перед початком спектаклю або під час антракту круг, кільце необхідно прокрутити. При цьому усі працівники, які перебувають на сцені в цей момент, повинні бути попереджені.

8.34. Декорації, встановлені на обертовому колі, підіймально-опускних площадках, фурках, повинні міцно прикріплюватися до настилу; не виступати за їх межі та не торкатися під час руху до підвішених декорацій.

8.35. Перед відкриттям рампи необхідно перевірити відсутність на щитах людей, деталей оформлення та залишених предметів.

8.36. Не дозволяється вмикати привід механізму рампи, що знаходиться у відкритому положенні, коли усередині рампи установлена переносна світлотехнічна апаратура.

8.37. Перед пуском антрактової завіси необхідно звільнити шлях руху полотнищ завіси від декорацій, меблів тощо.

8.38. У випадку заїдання кареток або інших поломок електропривід антрактової завіси, панорам, обрію повинен бути негайно вимкнений.

8.39. Не дозволяється використовувати полотнище антрактової завіси для підвіски декоративного оформлення.

8.40. Під час руху полотна обрію й панорам машиніст сцени зобов’язаний стежити за тим, щоб вони не чіплялися за декорації й інші предмети, що поміщені на сцені.

8.41. Під час роботи на пересувній освітлювальній рамі електроосвітлювачі повинні користуватися страхувальними поясами.

8.42. Закладні рейки щілин планшета сцени перед пересуванням портальних лаштунків повинні вийматися, а після їх установки по маркерам негайно закладатися.

8.43. Для піднімальних механізмів і пристосувань загального застосування випробування проводяться перед кожною постановою або концертом.

9. Постановочні пристрої

9.1. Дерев’яні та металеві конструкції декорацій, верстатів, постановочних фурок і поворотних кіл повинні бути розраховані на міцність і виготовлятися відповідно до технічної документації, затвердженої завідувачем постановчої частини театру, концертної зали та погодженої зі службою охороні праці.

9.2. Метали, що застосовуються для виготовлення несучих конструкцій, повинні мати сертифікат відповідності заводу-виготовлювача.

9.3. Зварні з’єднання не повинні мати зламів, зсувів країв елементів, що з’єднуються, тріщин, напливів, пропалів, незаварених місць. Якість зварювання необхідно контролювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.036-84.

10. Станки

10.1. Постановочні станки для декорацій та гри окремих акторів повинні бути розраховані на фактичне навантаження, але не менше ніж 1 кН/м2на кожного актора з коефіцієнтом 1,3.

10.2. Постановочні станки для розміщення на них людей в масових сценах, хору, оркестру розраховуються на нормативне навантаження 5 кН/м2з коефіцієнтом 1,3. Станки повинні мати паспорт майстерні-виготовлювача з додатком креслення основних вузлів і розрахунку міцності. Паспорт підписується інженером-конструктором і керівником.

10.3. Покриття станків робиться з сухих соснових дощок. Дошки розташовуються шарами деревини перпендикулярно поверхні станка. Сучки висвердлюються і зашпаровуються пробками на клеї.

10.4. Станок, робоча частина якого виступає за габарити опори, розраховують на стійкість. Коефіцієнт стійкості повинен бути не менше ніж 2.

10.5. Станки, що використовуються як опора для накидних східців, теж повинні бути розраховані на стійкість. Коефіцієнт стійкості береться не менше ніж 2.

10.6. Металеві частини, що виступають над поверхнею дерев’яного станка, повинні бути гладкими, без гострих кутів і задирок.

10.7. Бруски розбірних щитів у прольотах між станками повинні бути розраховані на однакове із станком навантаження. Розбірні щити станків укладаються на рамки без щілин і виступів.

10.8. Станки висотою більше 1,2 м повинні мати зйомні захисні поруччя висотою відповідно до ГОСТ 12.4.059-89.

10.9. Маса окремих елементів станків (рами, щити, заглушки) допускається не більше 0,8 кН.

10.10. Покриття станків з ухилом більше 15° необхідно виконувати з поперечними рейками, гумовими смугами чи іншими пристосуваннями, що запобігають ковзанню.

10.11. Великі станки повинні бути збірно-розбірними. З’єднання станків повинне бути надійним, що не допускає їх випадкового роз’єднання.

10.12. Під час установки станків і пандусів на фурці чи в іншій комбінації повинна бути забезпечена повна стійкість зборки і виключена можливість зсуву.

10.13. Якщо до країв станків кріпляться високі предмети, станок розраховується на стійкість. Коефіцієнт стійкості приймається не менше 2.

11. Круги накладні

11.1. Конструкція накладних поворотних кругів повинна бути збірно-розбірною.

11.2. Основні конструктивні елементи круга повинні бути розраховані на фактичне навантаження, але не менше ніж 2 кН/м2, з коефіцієнтом перевантаження 1,3. Горизонтальне навантаження слід приймати не менше ніж 0,3 кН/м2, з коефіцієнтом перевантаження 1,4. Для визначення потужності приводу береться корисне навантаження 1 кН/м2, з коефіцієнтом перевантаження 1,3.

11.3. Привід круга може бути ручним або електричним. На електропривід круга поширюються вимоги пункту 8.8 глави 8 розділу V цих Правил. Ручні й електричні приводи повинні кріпитися до несучих будівельних конструкцій.

11.4. Опорна плита круга повинна спиратися на несучі елементи перекриття планшета і міцно закріплюватися. Кріплення напрямних для ковзанок на планшеті сцени, естради повинне унеможливлювати їх зсув під час обертання круга.

11.5. Настил круга виконується розбірним щитовим з дощок хвойних порід дерева. Щити повинні надійно кріпитися до каркаса круга.

12. Об’ємні та м’які декорації

12.1. Об’ємні декорації, стінки павільйонів тощо повинні розраховуватись на фактичне максимальне навантаження.

12.2. Бруски для виготовлення декорацій повинні бути обстругані з усіх боків.

12.3. Стелі, дахи, вікна, карнизи й інші деталі повинні бути надійно з’єднані зі стінками. Стінки павільйонів та інших вертикальних декорацій повинні бути з’єднані між собою та кріпитися до планшета укосами або іншими пристосуваннями.

12.4. До стінок, що мають висоту більше ніж 1,5 м, на відстані 0,7 м від низу повинні прибиватися бруски (поручні).

12.5. Колони, стовпи, карнизи й інші деталі для підвіски до сценічних підйомників повинні мати в верхній частині металеві деталі або кільце, з’єднане з несучими конструкціями будинку.

12.6. Кріплення падуг, куліс ігрових завіс, арок та драпування повинне бути міцним.

12.7. У тому випадку, коли м’які декорації оснащуються брусками, вони повинні бути вставлені в спеціальні мішки. З торців бруска мішки зашиваються наглухо.

12.8. Під час підйому декорацій необхідно стежити щоб вони не зачіпалися за предмети оформлення, що розміщені на сцені, та не піднімали їх за собою.

12.9. Клапани підвісних декорацій повинні надійно кріпитися до штанги декораційного підйомника в місці установки петель, шарнірів.

12.10. Розбірні кутові ферми-фрамуги клапанів панорам, що мають дві або три секції, повинні кріпитися до декораційного підйомника не менше ніж у двох місцях.

12.11. Підкатки підвісних декорацій повинні бути надійно прив’язані безпосередньо до штанги декораційного підйомника.

12.12. Довжина верхнього і нижнього брусків підвісних декорацій не повинна перевищувати довжини штанги.

12.13. Підйом декорацій, які розгойдуються, не допускається.

13. Меблі, реквізит, бутафорія

13.1. Меблі та бутафорія повинні бути справними, стійкими та міцними. Не дозволяється подавати на сцену поламані меблі та бутафорію.

13.2. Розбірні конструкції (стовбури дерев, гілки, пам’ятники, постаменти тощо) повинні мати міцні з’єднання, що не допускають зсуву деталей стосовно один до одного.

13.3. Встановлювати статуї та пам’ятники на постаментах необхідно стійко з урахуванням того, що актори можуть їх зачепити.

13.4. Поверхня бутафорських виробів повинна бути гладкою, без задирок і гострих виступів.

13.5. Драпрі, штори, гардини тощо повинні надійно підвішуватися на штангах, кронштейнах, карнизах. Перед спектаклем, концертом їх необхідно очищати від пилу.

13.6. Постільні речі, що використовуються у репетиціях і спектаклях, повинні бути чистими і зберігатись в шафах. Наволочки, простирадла, підковдри після кожного застосування здаються до прання. Дворазове їхнє застосування не дозволяється.

13.7. Ковдри без підковдр у місцях торкання ковдрою до обличчя, шиї повинні підшиватися білою тканиною. Після кожного застосування білу підшивку здають до прання, а ковдри витрушуються і вибиваються. У міру забруднення ковдри здаються в хімічне чищення.

13.8. У разі застосування під час репетицій, спектаклів, концертів харчового реквізиту він повинен відповідати вимогам НПАОП 7.1.30-1.02-96. Продукти повинні бути свіжими та купуватися в день вживання.

13.9. Працівники, які готують їжу, повинні бути в чистих білих халатах, у ковпаках або косинках.

13.10. Реквізитор перед роботою зобов’язаний вимити руки з милом і щіткою, обполоскати їх розчином хлораміну.

13.11. Реквізитори, які готують їжу, повинні проходити медичний огляд відповідно до правил, установлених для працівників харчоблоків.

13.12. Посуд для їжі та пиття перед вживанням ретельно миють гарячою водою. Посуд зберігають у спеціальних шафах, які щільно закривають.

13.13. Холодна зброя (шпаги, мечі, кинджали тощо), яку застосовують на сцені, може бути бутафорською і справжньою. Бутафорська зброя, а також побутові предмети (ножі, бритви, тростини тощо) виготовляють без гострих кінців і лез.

Еспадрон, рапіра, багнет повинні мати запобіжні наконечники. Наконечник не повинен зніматися. У шпаг, мечів, кинджалів тощо колючі та ріжучі сторони обпилюють та заокруглюють.

13.14. Рукоятки (ефеси) у всіх видів холодної зброї повинні бути справними та зручними. Шаблі, шашки, палаші, шпаги повинні мати надійно прикріплені темляки.

13.15. Спектаклі із застосуванням холодної зброї особливо в масових сценах (фехтування, бій, двобої тощо) повинні бути добре відрепетировані з усіма учасниками. Не допускаються до спектаклю артисти, які не пройшли спеціальних репетицій.

13.16. Не дозволяється користуватися під час репетицій, спектаклю, концерту холодною зброєю, що не належить даному театру, концертній організації, без перевірки та приведення її у стан, що відповідає викладеним вище вимогам.

13.17. Наказом роботодавця зберігання, облік і видача справжньої холодної зброї покладається на призначену відповідальну особу.

13.18. Відповідальна особа за холодну зброю уважно візуально перевіряє її перед кожним спектаклем, концертом, у якому вона застосовується.

13.19. Дозволяється застосовувати в спектаклі, концерті справжню і бутафорську вогнепальні зброї: рушниці, револьвери, пістолети тощо.

Придбання справжньої вогнепальної зброї здійснюється лише з дозволу та у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Зброя повинна мати просвердлений ствол.

Для забезпечення збереження зброї необхідно мати спеціально обладнане приміщення та сталевий сейф, що унеможливлює вільний доступ сторонніх людей.

Видача справжньої зброї на репетицію, спектакль, концерт реєструється у спеціальному журналі працівником, відповідальним за збереження зброї, призначеним наказом по театру, концертному залу.

14. Польотні пристрої

14.1. Перед проведенням польоту відповідальний за безпечне виконання робіт на сцені перевіряє:

чи забезпечена польотна колиска або пояс артиста направляючим шнуром;

наявність шнура на сцені;

чи перебуває на місці робітник, що супроводжує політ;

чи відсунута в кінцевому пункті польоту м’яка лаштунка;

чи перебуває на місці робітник, що відводить лаштунки;

чи надійно прикріплений артист до колиски або пояса.

14.2. Підвісні декорації, розташовані в безпосередній близькості від шляху польоту, повинні бути прибрані.

14.3. Для запобігання самовільним поворотам колисок польотних пристроїв до них попередньо прив’язуються відповідні шнури або вірьовки.

14.4. Актори допускаються до польотів тільки після проходження попередніх тренувань в репетиційних умовах. Перед кожним польотом відповідальний за безпечне виконання робіт проводить з акторами цільовий інструктаж з охорони праці з відповідним записом у журналі проведення інструктажів з охорони праці.

14.5. Перевірка й випробовування польотних пристроїв проводяться щоразу до початку роботи. Не дозволяється після перевірки пристрою доступ до нього сторонніх осіб.

14.6. При зміні канатів, ремонту механізмів або при збільшенні робочих навантажень необхідно проводити позачергові випробовування польотних пристроїв.

14.7. Польотні пристрої піддаються статичним та динамічним випробовуванням комісією:

при статичному випробовуванні вантаж масою на 25 % більше розрахункового підвішується до каретки, переміщується на середину доріжки й утримується в такому положенні не менше 15 хвилин;

при динамічному випробовуванні вантаж масою на 10 % більше розрахункового піднімається не менше 5 разів від нижнього до верхнього положення з одночасним горизонтальним переміщенням каретки по всій доріжці туди й назад не менше двох разів.

14.8. Під час польотів всі місця зупинки людей і декорацій необхідно позначати знаками (марками), надійно закріпленими на піднімальному та ведучому канатах. Марки, що позначають кінцеві пункти польоту, повинні мати особливо відмітні ознаки.

14.9. Перед польотом повинна бути перевірена справність світлової сигналізації.

14.10. Склад працівників, які підготовляють кожний політ, повинен бути незмінним. У разі відсутності учасника польотів номер відміняється.

14.11. Пояси для польотів необхідно зберігати у спеціальній шафі та замикати на замок.

15. Сталеві канати

15.1. Сталеві канати, що застосовуються як вантажні, тягові і несучі у сценічних підйомах та іншому обладнанні, повинні відповідати вимогам безпеки, мати сертифікат (свідоцтво) заводу-виготовлювача про їхнє випробовування. У випадку одержання канатів, не забезпечених зазначеним свідоцтвом, вони повинні піддатися випробовуванню. Паспорти з результатами випробовування повинні зберігатися у відповідального за стан експлуатаційного механічного обладнання. Не допускаються до використання канати, що не мають свідоцтва про їхнє випробовування.

15.2. Для декораційних та індивідуальних підйомників, для механізму антрактового та циркулярного завіс й інших сценічних механізмів застосовуються тільки сухі сталеві канати.

16. Конопляні канати

16.1. У ручних сценічних механізмах застосовують конопляні канати відповідно до вимог ГОСТ 12.4.107-82. «Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия».

16.2. Конопляні канати застосовуються для ручних приводів сценічних механізмів тільки після їх попередньої витяжки за допомогою системи блоків і ручної монтажної лебідки.

16.3. Заплітка петлі в конопляному канаті повинна мати не менше двох повних і двох половинних пробивок.

16.4. Не дозволяється використовувати конопляні канати в механізмах для підйому людей.

16.5. Не дозволяється застосовувати смоляні канати у сценічних механізмах.

17. Карабіни та кільця

17.1. Карабіни та кільця повинні виготовлятися з м’якої сталі, на них не повинно бути раковин, вибоїв, іржи, тріщин і інших вад.

17.2. Карабіни повинні відкриватися тільки всередину і мати замки, що запобігають випадковому розкриттю.

17.3. Карабіни та кільця перед встановленням необхідно випробовувати подвійним навантаженням не менше 15 хв.

17.4. На кожному кільці або карабіні ставиться тавро з позначенням допустимого максимального навантаження.

17.5. У процесі експлуатації кільця і карабіни перевіряють й посвідчують одночасно з оглядом всього механізму.

17.6. Сценічні механізми не повинні допускатися до експлуатації без випробувань, передбачених цими Правилами або заводськими інструкціями.

VI. Вимоги безпечної експлуатації електроустановок та інженерних мереж

1. Електропостачання

1.1. Електропостачання закладів культури здійснюється відповідно до Державних санітарних правил і норм при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.2002 № 476, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524 (ДСанПіН 3.3.6.096-2002).

1.2. Електропостачання трансформаторних підстанцій (ТП) закладів культури повинно здійснюватися від двох незалежних джерел живлення взаємнорезервуючих ліній 6–10 кВ від найближчих ТПабо розподільних підстанцій (РП) міської розподільної мережі.

2. Електроустановки

2.1. Обладнувати та експлуатувати електроустановки необхідно згідно з вимогами:

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98);

ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление»;

Завантажити