НПАОП 37.0-1.01-09Про затвердження правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

6.3.11. Будова автоцистерн повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів. Вихлопна труба з іскрогасильною сіткою і глушник від двигуна повинні бути виведені до передньої частини автоцистерни з нахилом вихлопного отвору вниз. Автоцистерна обладнується двома вуглекислотними вогнегасниками ОУ-2.

6.3.12. Транспортування рідкого кисню на невелику відстань дозволяється по теплоізольованих трубопроводах, змонтованих з підйомом у бік напрямку потоку рідини.

6.3.13. Злив рідкого кисню із залізничних цистерн, наповнення автоцистерн повинні регламентуватися інструкціями з охорони праці, розробленими та затвердженими на підприємстві з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

6.3.14. При транспортуванні ємності з рідким киснем вся арматура повинна охоронятися від забруднення і замаслювання.

6.3.15. Стаціонарні і транспортні ємності для рідкого кисню і посудини газифікаторів не менше двох разів на рік, а також при будь-якій підозрі на появу в них мастила повинні знежирюватися. Вибір способу знежирення і засобів, що знежирюють, слід робити відповідно до СТП 2082-594-05 «Методы обезжиривания. Общие требования к технологическим процессам» (далі — СТП 2082?594-05).

6.3.16. Влаштування і експлуатація ліфтів повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 937/15628 (НПАОП 0.00-1.02-08).

6.4. Вимоги безпеки при ремонті агрегатів та обладнання

6.4.1. Ремонт устаткування повинен проводитися в терміни, передбачені графіком, затвердженим у встановленому порядку, і відповідно до Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 № 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554 (далі — НПАОП 27.1-1.06-08).

6.4.2. Капітальні і поточні ремонти устаткування повинні проводитися за розробленими і затвердженими проектами організації робіт. У проектах організації робіт повинні вказуватися заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на кожний ремонт і відповідно до чинної нормативної документації повинна бути призначена особа, відповідальна за проведення ремонту.

6.4.3. Ремонтні майданчики кранів повинні бути обладнані підіймальними пристроями, що забезпечують підйом і спуск необхідних деталей і вузлів крана, що ремонтуються.

6.4.4. Відповідно до НПАОП 27.1-1.06-08 перед початком ремонтних робіт усі працівники, що беруть участь у ремонті, повинні бути ознайомлені з проектом організації робіт.

6.4.5. Устаткування газорегуляторного пункту (ГРП) і газорегуляторної установки (ГРУ) повинно проходити планово-попереджувальні огляди і ремонти в терміни, передбачені графіком, затвердженим уповноваженою особою. При цьому не менше одного разу на рік повинна передбачатися ревізія з розбиранням усього устаткування. Перевірка, настроювання запобіжних і викидних клапанів проводяться не рідше одного разу на два місяці.

6.4.6. Внутрішньоцехові газопроводи необхідно ремонтувати залежно від характеру ремонту за графіком планово-попереджувальних робіт, затвердженим уповноваженою особою. Виявлений витік газу необхідно усувати негайно. Трубопроводи в будинках цехів повинні прокладатися відкрито.

6.4.7. Ремонт киснепроводів, арматури, підтяжку фланцевих з’єднань тощо необхідно робити після зняття тиску.

6.4.8. При проведенні ремонту на киснепроводах чи кисневому устаткуванні в місцях, де можуть перебувати працівники, вміст кисню не повинен перевищувати 23 %.

6.4.9. Розбирання і ремонт вузлів устаткування і апаратури, що працюють у кисневому середовищі, необхідно робити спеціальним знежиреним інструментом в іскробезпечному виконанні, у незамасленому одязі і незамасленими руками.

6.4.10. Ремонт апаратів, посудин, приладів і комунікацій, у яких знаходився рідкий кисень, повинен здійснюватися тільки після їх нагрівання до плюсових температур і видалення з них газоподібного кисню продувкою повітрям.

6.4.11. Агрегати і устаткування, що зупинені на ремонт, повинні бути відключені від діючого устаткування і трубопроводів (газу, пари, повітря тощо).

6.4.12. Перед початком ремонту всі сходи, майданчики і територія ремонтних робіт повинні бути очищені від сміття.

Перед ремонтом устаткування повинна бути відключена подача електроенергії до електроприймачів, електросхеми розібрані, а на пускових приладах чи рукоятках рубильників вивішено плакат: «Не включати, працюють люди!». Знімати попереджувальний плакат і включати устаткування і трубопроводи в роботу можна тільки з дозволу уповноваженої особи.

При виконанні ремонтних робіт повинна застосовуватися биркова система. Допуск працівників у зону ремонту без захисних касок не допускається.

6.4.13. У кожному цеху повинна бути розроблена та затверджена уповноваженою особою інструкція з вказівкою об’єктів і устаткування, ремонт яких повинен виконуватися із застосуванням биркової системи, нарядів-допусків чи з оформленням проекту організації робіт.

Налагоджувальні роботи та огляди механізмів у дії за бірочною системою повинні здійснюватися відповідно до нормативно-правових актів.

6.4.14. Проведення ремонтних робіт на висоті слід виконувати відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 618/5809 (НПАОП 0.00-5.26-01), та Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07), а безпечний доступ до місць роботи повинен бути забезпечений шляхом встановлення сходів, риштовань, підвісних майданчиків чи колясок. На риштованнях повинна бути вказана їх вантажопідйомність.

У разі виконання робіт на висоті в два і більше яруси між ними мають бути влаштовані міцні перекриття. При виконанні робіт на висоті без риштовань або колясок повинні застосовуватися запобіжні пояси.

6.4.15. Викидання з висоти різноманітних матеріалів і деталей устаткування після ремонту не допускається.

6.4.16. Підйом і переміщення важких предметів (деталей устаткування, будівельних матеріалів і тощо) під час ремонту повинні бути механізованими.

Не допускається використання газопроводів і їх несучих колон як опори для піднімання вантажів.

6.4.17. У проектах організації ремонтних робіт повинна бути визначена зона ремонту і передбачені безпечні проходи до робочих місць, майстерень, а також до місць відпочинку працівників. Місця виконання ремонтних робіт і всі проходи повинні бути освітлені згідно з ДБН В.2.5-28-2006; необхідно систематично прибирати сміття і відходи матеріалу.

6.4.18. Кисень до місця проведення автогеннозварювальних робіт повинен підводитися від розподільної рампи. Подача кисню в балонах допускається у виняткових випадках з дотриманням вимог цих Правил.

6.4.19. Зварювальні роботи повинні виконуватися відповідно до ГОСТ 12.3.003-86* «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.3.003-86*).

6.4.20. При підвищенні концентрації шкідливих домішок у повітрі вище допустимих норм на дільниці проведення ремонтних робіт усі працівники з цієї дільниці повинні бути негайно виведені в безпечні місця.

6.4.21. Розбирання риштовання повинно починатися згори вниз за етапами і ярусами. У міру розбирання всі елементи риштовань повинні опускатися вниз на тросах або канатах за допомогою блоків і лебідок. Перед розбиранням риштовання повинні бути очищені від сміття. Розбирання риштовань повинно виконуватися під безпосереднім наглядом уповноваженої особи.

6.4.22. Профілактика і відбудовний ремонт газорізальної апаратури, а також перевірка і дослідження її після ремонту повинні здійснюватися в централізованому порядку.

6.4.23. Ремонт і наладку ножиць слід робити при піднятих повзунах механізмів притиску і різання, установлених на запобіжних фіксаторах. При заміні і регулюванні ножів, заміні лицювальної плити під притиском варто користуватися передбаченими в конструкції ножиць спеціальними фіксаторами повзунів у піднятому положенні.

6.4.24. Після закінчення ремонтних робіт біля кожного агрегату повинно бути прибране сміття, матеріали, що залишилися, відновлені всі огородження, а устаткування пофарбоване.

Начальник управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці, будівництві
та котлонагляду В. І. ІВАНЧЕНКО

http :// www . sot . zp . ua

 

39Завантажити