НПАОП 37.0-1.01-09Про затвердження правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

НПАОП37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту http://www.sot.zp.ua

НПАОП 37.0-1.01-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

29.07.2009 № 119

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2009 року за № 793/16809

Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів
чорних і кольорових металів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів (далі — Правила), що додаються.

2.Уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов», затверджені Мінчорметом СРСР 11.03.87 і Держгіртехнаглядом СРСР 31.03.87.

3.Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6.Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дунаса С. В.

Голова Комітету С. О. СТОРЧАК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
промислової політики України
В. В. СЕВЕРНЮК

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
В. М. ТРЕТЬЯКОВ

Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здоров’я України О. М. БІЛОВОЛ

ГоловаДержавного комітету
ядерного регулювання України
О. А. МИКОЛАЙЧУК

Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики Л. В. ЛОСЮК

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О. КУЖЕЛЬ

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
С. Г. БОГДАНОВ

Голова Центрального комітету
профспілки трудящих
металургійної і гірничодобувної
промисловості України
В. І. КАЗАЧЕНКО

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В. БИКОВЕЦЬ

Президент
Спілки орендарів і підприємців України
Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

В. о. президента
Всеукраїнської асоціації
роботодавців України В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
В. НАДРАГА

Заступник Голови Федерації
професіних спілок

УкраїниС. Я. УКРАЇНЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду

29.07.2009 № 119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2009 року за № 793/16809

Правила
безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів
чорних і кольорових металів

I. Галузь застосування

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що заготовляють і переробляють брухт та відходи чорних і кольорових металів, а також на всіх суб’єктів господарювання, які пов’язані з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом і експлуатацією устаткування при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів (далі — підприємства).

ІІ. Загальні положення

2.1. Проектування, будівництво, реконструкція і експлуатація підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів та їх устаткування повинні здійснюватись відповідно до Санітарних норм і правил СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» (далі — СНиП 2.09.02-85*), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404 (далі — ДСП 173-96), та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

2.2. Не допускається будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об’єктів підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів без попередньої експертизи проектної документації на її відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці у порядку, передбаченому Положенням про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431 (НПАОП 0.00-4.20-94).

2.3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів здійснюється відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 534).

2.4. Підприємство, яке розпочинає (продовжує) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, повинно отримати дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 (НПАОП 0.00-4.05-03).

2.5. Основні принципи управління охороною праці на підприємствах по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів повинні відповідати нормативно-правовим актам з охорони праці.

2.6. Усі підприємства повинні мати затверджені роботодавцем інструкції з охорони праці.

Інструкції з охорони праці повинні відповідати вимогам Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98), Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бути затверджений перелік інструкцій з охорони праці.

2.7. На підприємстві (в цеху або на дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів) повинні бути затверджені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).

2.8. Порядок навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

Працівники, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

2.9. Для усіх працівників при прийнятті на роботу і за місцем роботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

2.10. Працівники віком до вісімнадцяти років і жінки не допускаються до робіт на підприємстві (в цеху або на дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів), передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за№ 176/385, і Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на якихзабороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також до підіймання та переміщення вантажів вручну вище меж, зазначених у Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194, та Граничних нормах підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

2.11. У кожному цеху (дільниці) повинен бути складений перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений роботодавцем.

2.12. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно проводити за нарядом-допуском встановленої форми. Наряд-допуск, що видається відповідальному виконавцю робіт перед початком робіт підвищеної небезпеки, повинен бути оформлений відповідно до вимог «Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР», затвердженого наказом Міністерства металургії СРСР 20.06.90 (далі — НПАОП 27.0-4.02-90).

У наряді-допуску, виданому на проведення робіт підвищеної небезпеки, повинен бути зазначений повний обсяг організаційних та технічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведення робіт у конкретних умовах.

Перелік посад керівників та фахівців, які мають право видавати наряди-допуски, повинен затверджуватися уповноваженою посадовою особою підприємства.

2.13. Порядок видачі, зберігання і користування засобами індивідуального захисту повинен відповідати вимогам Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08).

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не мають відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.14. Роботодавець зобов’язаний забезпечити всіх працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також запобіжними пристосуваннями відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.08.2008 № 187, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 918/15609 (далі — НПАОП 27.0-3.01-08), а також мийними і знешкоджувальними засобами згідно з нормами чинного законодавства.

2.15. Працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами згідно з нормами чинного законодавства.

2.16. Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до порядку і строків, встановлених Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

2.17. Роботодавець повинен згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці» ознайомити працівників під підпис з умовами праці на підприємстві, наявністю на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які не усунено, та можливими наслідками їх впливу на здоров’я, а також з їх правами на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

2.18. На підприємствах незалежно від форм власності при настанні нещасного випадку необхідно організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

ІІІ. Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці

3.1. На плавильні агрегати, ковші, інші агрегати та устаткування, а також будови, споруди і димові труби повинні бути складені технічні паспорти згідно з ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» (далі — ГОСТ 2.601-2006). Ведення зазначених паспортів покладається на уповноважену особу.

3.2. Безпосередньо біля агрегату чи на місці перебування працівників, що його обслуговують, повинні бути вивішені чітко виконані схеми розміщення і технологічні зв’язки агрегатів та трубопроводів горючих газів, мазуту, кисню, повітря, пари, води тощо. Запірні пристрої повинні бути пронумеровані.

3.3. На кожному підприємстві (в цеху або на дільниці) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів розпорядженням по підприємству повинні бути призначені відповідальні особи, які мають право видавати наряди-допуски на виконання робіт у газонебезпечних умовах та робіт з підвищеною небезпекою згідно з НПАОП 27.0-4.02-90. Також повинні бути призначені відповідальні за технічний стан та безпечну експлуатацію: електрообладнання, вантажопідіймального устаткування, газового господарства, кисневого устаткування, промислових будов, споруд та димових труб, транспортних засобів.

3.4. На кожному підприємстві (в цеху або на дільниці) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів повинні бути складені та затверджені роботодавцем: перелік газонебезпечних місць та газонебезпечних робіт, перелік робіт підвищеної небезпеки, перелік механізмів та устаткування, експлуатацію яких треба проводити із застосуванням нарядів-допусків.

3.5. Будова, експлуатація і ремонт електротехнічних установок повинні здійснюватися відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1?1.21-98).

3.6. Змащення рухомих частин механізмів, агрегатів та іншого устаткування повинно бути централізованим. Ручне змащення діючих машин і механізмів дозволяється тільки під час зупинки устаткування.

3.7. Фарбування агрегатів і устаткування та інші лакофарбувальні роботи повинні виконуватися відповідно до ГОСТ 12.3.005-75 «ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.3.005-75). Концентрації токсичних речовин на робочих місцях не повинні перевищувати норм, зазначених у ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі — ГОСТ 12.1.005-88).

3.8. Будова і експлуатація вантажопідіймальних кранів, електроталів, лебідок, а також допоміжних вантажозахоплювальних пристроїв і тари повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (далі — НПАОП 0.00-1.01-07), Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 59/595 (НПАОП 0.00?5.07-94), Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94), та Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).

3.9. У цехах (дільницях), де застосовуються вантажопідіймальні крани, у технологічній інструкції повинні бути передбачені заходи з охорони праці працівників відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25.09.95 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 372/908 (далі — НПАОП 0.00-5.04-95), Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20.03.96 № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.03.96 за № 143/1168 (далі — НПАОП 0.00-5.18-96).

У кабіні крана повинна бути вивішена схема з нанесеними на ній технологічними майданчиками, проходами для працівників. Умови праці в кабіні крана повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (далі — ДСН 3.3.6.042-99), Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (далі — ДСН 3.3.6.037-99), та Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39 (далі — ДСН 3.3.6.039-99).

3.10. Усі роботи, пов’язані з перебуванням працівників у закритих ємностях, тунелях, колодязях, повинні виконуватися за нарядом-допуском, оформленим відповідно до вимог НПАОП 27.0?4.02-90.

3.11. У місцях утворення пилу, аерозолей, олій і інших шкідливих виділень повинні бути передбачені місцева витяжна вентиляція чи гідрозрошення або вжиті інші відповідні заходи, що забезпечують вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не вище граничнодопустимих концентрацій згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

3.12. Заземлення, занулення, захисні заходи електробезпеки спорудження повинні відповідати ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» (далі — ГОСТ 12.1.019-79).

3.13. У цехах (дільницях), де застосовуються легкозаймисті і горючі речовини, повинно забезпечуватися централізоване транспортування і роздача їх у місця споживання.

При використанні невеликих кількостей зазначених речовин допускається перенесення їх у спеціально призначеній для цього тарі. Тара повинна бути справною і щільно закриватися.

3.14. Входи в тунелі з комунікаціями, підвали й інші небезпечні місця повинні бути закриті на запірні пристрої.

3.15. Газонебезпечні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (далі — НПАОП 0.00-1.20-98).

На діючих газопроводах, у колодязях, тунелях, підземних колекторах не допускається робити зварювання, різання без відключення газопроводів і їх продувки, вентиляції тунелів, колодязів. При проведенні цих робіт необхідно передбачити заходи щодо забезпечення безпеки працівників.

3.16. Проектування, монтаж і експлуатація киснепроводів і пристроїв, пов’язаних з використанням кисню, повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.20-98 та вимогам нормативно-правових актів.

3.17. При заготівлі та переробці брухту чорних та кольорових металів на працівників можуть впливати такі шкідливі фактори:

тверді і газоподібні токсичні речовини. Кількість і склад токсичних речовин залежить від використовуваних матеріалів. У зону дихання працівників можуть надходити токсичні речовини, що містять у складі твердої фази різні метали (залізо, хром, нікель, мідь, титан, алюміній тощо), їх окисні та інші сполуки, а також газоподібні токсичні речовини (фтористий водень, окис вуглецю, окисли азоту). Вплив на організм твердих та газоподібних токсичних речовин може стати причиною хронічних і професійних захворювань;

Завантажити