НПАОП 15.0-3.03-98Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

НПАОП 15.0-3.03-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття http://www.sot.zp.ua

http://www.sot.zp.ua

НПАОП 15.0-3.03-98

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України
Міністерства праці та соціальної політики України
(Держнаглядохоронпраці)
від 10 червня 1998 року N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 1998 р. за N 451/2891

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 12.03.98 N 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м'ясної і молочної промисловості та про доцільність їх затвердження,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м'ясної і молочної промисловості (надалі - Типові норми), що додаються.

2. Типові норми набувають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Із вступом у дію Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам и служащим мясной и молочной промышленности, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10, доповнені й змінені постановою цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8.

4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України:

4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами й працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В. І.) подати протягом двох тижнів після державної реєстраціїГоловному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державної реєстрації ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д. Голова Комітету С. П. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Комітету по нагляду
за охороною праці України
від 10 червня 1998 р. N 116v

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 липня 1998 р. за N 451/2891

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

НПАОП 15.0-3.03-98

Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства м'ясної і молочної промисловості незалежно від форм власності і видів їх діяльності, працівники яких повинні обов'язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам підприємств м'ясної і молочної промисловості. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами і строками носіння.

Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників підприємств м'ясної і молочної промисловості, професії й посади, що пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням.

Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств м'ясної і молочної промисловості: виробництво м'ясних продуктів, птахопереробка, маслоробне, сироварне та молочне виробництво, холодильна промисловість.

Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.N
п/п

Код згідно
з класифі-
катором
професій
(ДК 003-95)

Професійна
назва роботи

Найменування спецодягу,
спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту

Позначення
захисних
властивостей
(тип, марка)
ЗІЗ

Строк

носіння

(місяців)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробництво віскозних ковпачків

1

8151.2

Апаратник коагуляції

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

 

Фартух прогумований з
нагрудником

Щ20, Вн

6

 

 

 

 

Калоші гумові

В

12

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

 

 

 

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

 

2

8152.2

Апаратник сушіння

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

 

Фартух прогумований з

 

 

 

 

 

 

нагрудником

Щ20,Вн

6

 

 

 

 

Калоші гумові

В

12

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

 

 

 

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

 

     

 

 

Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2.

 

 

 

3

8229.2

Контролер

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

(виробництво хімічних

Фартух прогумований

Щ20, Вн

6

 

 

 

продуктів)

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

4

1222.2

Майстер

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

 

Фартух прогумований

Щ20, Вн

6

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

5

9322

Підсобний робітник

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

 

Фартух прогумований з

 

 

 

 

 

 

нагрудником

Щ20, Вн

6

 

 

 

 

Калоші гумові

В

12

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

 

 

 

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

 

6

7233.1

Слюсар-ремонтник

Костюм сукняний

З

12

 

 

 

 

Калоші гумові

В

12

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

Чергові

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

4

 

7

9322          

Укладальник-пакувальник        

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

 

Фартух прогумований

Щ20, Вн

6

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

8

8229.2

Фарбувальник

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

(хімічне виробництво)

Фартух прогумований з

 

 

 

 

 

 

нагрудником

Щ20, Вн

6

 

 

 

 

Калоші гумові

В

12

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Вн

3

 

 

 

 

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

 

 

 

 

2. Електролітне відділення жерстянобанкового виро При підносі пакетів скрапбництва

 

 

 

9

8223.2

Електролізник із зніманну

 

 

 

 

 

 

олова з жерсті

(відходів

 

 

 

 

 

 

жерсті) і на завантаженні

 

 

 

 

 

 

пакетів в

 

 

 

 

 

 

анодні кошики:

 

 

 

 

 

 

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Чоботи кирзові

Сж

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Мп, Ми

2

 

 

 

 

При процесі електролізу для

 

 

 

 

 

 

зняття

 

 

 

 

 

 

олова з відходів жерсті:

 

 

 

 

 

 

Комбінезон бавовняний з

 

 

 

 

 

 

кислотозахисним просоченням

К20, З

12

 

 

 

 

Черевики шкіряні

К20, Щ20

12

 

 

 

 

Рукавиці брезентові

Мп, Ми

3

 

 

 

 

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

 

 

 

 

При управлінні

 

 

 

 

 

 

електрогенератором,

 

 

 

 

 

 

знятті губчатого олова з

 

 

 

 

 

 

катодних

 

 

 

 

 

 

листів, зміні і регенерації електроліту:

 

 

 

 

 

 

Костюм бавовняний з

 

 

 

 

 

 

кислотозахисним просоченням

К20

12

 

 

 

 

Фартух прогумований з

 

 

 

 

 

 

нагрудником

К20, Щ20

6

 

 

 

 

Чоботи гумові

В

9

 

 

 

 

Рукавички гумові

К20, Щ20, Вн

6

 

 

 

 

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

 

 

 

 

3. Виробництво вікелів (гумових ущільнювальних кілець до кришок скляних банок)

 

 

 

10

8152.2

Апаратник сушіння

При сушінні хімікалій:

 

 

 

 

 

 

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Черевики шкіряні

Сж

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

11

4131

Вагар

При зважуванні хімікалій:

 

 

 

 

 

 

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Черевики шкіряні

Сж

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

 

 

 

Респіратор

Газопилоз.

Черговий

 

12

8231.2

Вальцювальник гумових

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

сумішей

Білизна натільна

З

6

 

 

 

 

Черевики шкіряні

Сж

12

 

 

 

 

Берет бавовняний

З

6

 

13

8231.2

Вулканізаторник

При роботі на пресах і

 

 

 

 

 

 

автоклавах:

 

 

 

 

 

 

Фартух прогумований з

 

 

 

 

 

 

нагрудником

К20, Вн

6

 

 

 

 

Нарукавники бавовняні

З

3

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

2

 

 

 

 

При роботі на індивідуальнихвулканізаторах:

 

 

 

 

 

 

Костюм бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

2

 

14

8229.2

Машиніст шприц-машини           

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

15

8229.3

Приймальник сировини,

При прийманні хімікалій:

 

 

 

 

 

напівфабрикатів та готової

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

продукції

Черевики шкіряні

Сж

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

16

8159.3

Просівальникхімікалій:

При просіванні

 

 

 

 

 

 

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Черевики шкіряні

Сж

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

 

 

 

Респіратор

Газопилоз.

Черговий

 

17

9322

Підсобний робітник

При подачі хімсировини і

 

 

 

 

 

 

транспортуванні кілець:

 

 

 

 

 

 

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

 

 

 

Респіратор

Газопилоз.

Черговий

 

18

8231.3

Різальник еластомірів та

Халат бавовняний

З

12

 

 

 

гуми

 

 

 

 

19

8231.2

Складач навісок

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

інгредієнтів

Черевики шкіряні

Сж

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

20

7233.1

Слюсар-ремонтник

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

21

8333.3

Транспортувальник (обслуговування

При подачі хімсировини ітранспортуванні кілець:

 

 

 

 

 

механізмів)

Комбінезон бавовняний

Ми, З

12

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

3

 

22

9322

Укладальник-пакувальник

Фартух брезентовий

Ми, Мп

12

 

 

 

 

Рукавиці брезентові

Мп, Ми

3

 

 

 

 

4. Виробництво м'ясних продуктів

 

 

 

 

 

 

4.1. Передзабійне утримування худоби

 

 

 

23

6121

Готувач кормів

Костюм бавовняний

Ми, З

6

 

 

 

(тваринництво)

Фартух водонепроникний з

 

 

 

 

 

 

суцільнокроєним нагрудником

Вн, З

2

 

 

 

 

Чоботи юхтові

Сж

9                        

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

1                        

 

 

 

 

Головний убір

З

6                        

 

 

 

 

При роботі на базі, додатково:

 

 

 

 

 

 

Плащ непромокальний

Ву

24

 

 

 

 

При зовнішніх роботах зимою,

 

 

 

 

 

 

додатково:

 

 

 

 

 

 

Куртка бавовняна з

 

 

 

 

 

 

утеплювальною прокладкою

Тн

36

 

 

 

 

Валянки

Тн30

48

 

 

 

 

Калоші на валянки

В

4

 

24

9322

Годувальник

Костюм бавовняний

Ми, З

6

 

 

 

 

Фартух водонепроникний з

 

 

 

 

 

 

суцільнокроєним нагрудником

Вн, З

2

 

 

 

 

Чоботи юхтові

Сж

9

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

1

 

 

 

 

Головний убір

З

6

 

 

 

 

При роботі на базі, додатково:

 

 

 

 

 

 

Плащ непромокальний

Ву

24

 

 

 

 

При зовнішніх роботах зимою, додатково:

 

 

 

 

 

 

Куртка бавовняна з

 

 

 

 

 

 

утеплювальною прокладкою

Тн

36

 

 

 

 

Валянки

Тн30

48

 

 

 

 

Калоші на валянки

В

4

 

25

7411.2

Приймальник худоби

Костюм бавовняний

Ми, З

6

 

 

 

 

Фартух водонепроникний з

 

 

 

 

 

 

суцільнокроєним нагрудником

Вн, З

2

 

 

 

 

Чоботи юхтові

Сж

9

 

 

 

 

Рукавиці комбіновані

Ми

1

 

 

 

 

Головний убір

З

6

 

 

 

 

При роботі на базі, додатково:

 

 

 

 

 

 

Плащ непромокальний

Ву

24

 

 

 

 

При зовнішніх роботах зимою,

 

 

 

 

 

 

додатково:

 

 

 

 

 

 

Куртка бавовняна з

 

 

 

 

 

 

утеплювальною прокладкою

Тн

36

 

 

 

 

Валянки

Тн30

48

 

 

 

 

Калоші на валянки

В

4

 

Завантажити