НПАОП 0.00-5.26-01Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці та

соціальної політики України

від 5 червня 2001 р. N 254

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

20 липня 2001 р. за N 618/5809 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ НА ВИСОТІ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які безпосередньо виконують електромонтажні роботи на висоті, та керівників робіт.

1.2. Інструкція обов'язкова для виконання підприємствами, організаціями і установами незалежно від форм власності і видів діяльності.

1.3. Роботи на висоті дозволяється виконувати працівникам, які досягли 18-річного віку та пройшли:

медичний огляд відповідно до вимог Положення про порядок проведення медичного огляду працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N 45 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.06.94 за N 136/345;

навчання та атестацію в закладах освіти з виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки робітничих кадрів та в організаціях) за затвердженою програмою;

навчання та атестацію з протипожежної безпеки у відповідності до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.06.95 N 400 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14.07.95 за N 219/755; 

увідний інструктаж у службі охорони праці;

первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці для новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.

1.4. Дія Інструкції поширюється на такі види електромонтажних робіт на висоті:

монтаж кабелів з напругою до 35 кВ силових, контрольних, зв'язку та сигналізації, виконання усіх видів конструктивних робіт на естакадах, у тунелях та колекторах, у трубах та на підвісках;

монтаж струмопроводів і шинопроводів, освітлювальної арматури, повітряних мереж електропостачання та контактної мережі міського електротранспорту, силового електрообладнання, розподільних установок та трансформаторних підстанцій.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Підготувати робоче місце, звільнивши його від зайвих матеріалів та предметів, розчистити проходи.

2.2. Переконатись у наявності необхідних огорож, страхувальних канатів, у закритті прорізів у перекриттях.

2.3. Отримати необхідні для виконання робіт інструмент, пристосування, предмети індивідуального (особистого) захисту, перевірити їх комплектність та цілість.

2.4. До початку робіт на висоті в умовах підвищеної небезпеки (на необгороджених відкритих кабельних естакадах, на краю необгороджених отворів у перекриттях; робіт, пов'язаних з виходом за межі огорож, з мостових кранів тощо) слід отримати наряд-допуск.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Максимально можливий обсяг робіт слід виконувати на нульовій відмітці.

3.2. Роботу виконувати тільки з інвентарних підмостків, які пройшли періодичні випробування у відповідності до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

3.3. Нахил робочої площини для встановлення автогідропідйомників, телескопічних вишок тощо не повинен перевищувати 3°.

3.4. Робота на висоті зовні приміщень під час туману, грози, дощу, ожеледиці та вітру силою понад 6 балів (12 м/с) не дозволяється.

3.5. Використання всіх видів драбин дозволяється тільки для переміщення між ярусами (поверхами) об'єкта, що монтується, чи для робіт, що не потребують додаткових зусиль.

Піднімати, кріпити та виправляти кабель, маса 1 м якого перевищує 1 кг, працювати з пороховими та електричними інструментами, виконувати інші роботи, що потребують зусиль, з усіх видів драбин забороняється.

3.6. Ставити драбину необхідно під кутом 70 - 75° до горизонтальної площини.

3.7. Роботи з приставної драбини виконувати зі сходинки, яка знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини.

3.8. Підмощувати під драбини випадкові предмети не допускається.

3.9. Роботи з одночасним підтримуванням деталей (лотків, коробів, ліхтарів, світильників) слід виконувати з риштувань, підмостків або драбин з поличками та обгородженими поручнями.

3.10. Переміщення вздовж страхувального троса більше двох осіб, а також зустрічне переміщення робітників забороняється.

3.11. У разі виходу з корзини гідропідйомника, з риштувань чи помостів на конструкції будівель чи споруд необхідно попередньо закріпитися рятувальним паском до конструкції чи страхувальним тросом до місця, указаного керівником робіт під час проходження інструктажу на робочому місці.

3.12. Працюючи на висоті, обходити перепони (колони, стояки) слід із застосуванням рятувального пояса з двома тросами: перед переходом спочатку закріпити другий трос за перепоною, потім знімати перший трос.

3.13. Подавати будь-які речі працівнику, що виконує роботи на висоті, необхідно із застосуванням мотузки. Вантаж, який треба подати вгору, прив'язується до середини мотузки. Дрібні предмети слід підіймати в тарі (відро, ящик тощо), при цьому тара має бути заповнена на 100 мм нижче від рівня бортів. Один кінець мотузки тримає в руках працівник, який знаходиться зверху, а другий кінець - працівник, який знаходиться внизу (для уникнення розгойдування вантажу).

3.14. Підняті наверх матеріали та вироби слід негайно закріпити або скласти таким чином, щоб уникнути перевертань чи падінь.

3.15. Роботи на різних рівнях висоти в однієї вертикалі виконувати за сумісним графіком робіт.

3.16. Не дозволяється ставити вантажі на змонтовані конструкції, лотки, шинопроводи, ходити по них, перелазити через захисні огорожі.

3.17. Працівник забезпечується спеціальними сумками для інструменту та збирання залишків зварювальних електродів.

3.18. Працювати з автомобільного гідропідйомника або телескопічної вишки слід, перебуваючи на дні корзини, закріпивши карабін страхувального пояса за поручні корзини чи спеціальну скобу. У разі переміщення гідропідйомника чи вишки робітник повинен залишити корзину.

3.19. Піднімати в корзині автомобільного гідропідйомника дозволяється тільки одну людину і вантаж вагою, що не перевищує норми, указаної в технічному паспорті цього механізму.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Не залишати робоче місце до повного закріплення змонтованого устаткування.

4.2. У разі виявлення несправних інструменту, пристосувань та механізмів, роботу припинити. Про несправності повідомити керівника робіт.

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної ситуації в зоні виконання робіт припинити роботу, негайно залишити небезпечне місце, ужити заходів щодо попередження загрози життю та здоров'ю оточуючих, довести ситуацію до відома керівника робіт і надалі діяти за його вказівками. Не дозволяти стороннім особам знаходитись у небезпечній зоні.

5.2. У разі розслідування нещасних випадків і аварій слід виконувати вимоги ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.93 N 623 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 N 923).

Начальник управління

охорони праці 

Л. Мельничук 

4


Завантажити