НПАОП 37.0-1.01-09Про затвердження правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

5.1.5. Складування виливниць повинно виконуватися в перев’язку. Укладання більше трьох рядів по висоті не допускається. Штабель повинен бути стійкий.

5.1.6. Порожнисті предмети брухту (труби, циліндри) повинні бути звільнені від стороннього вмісту і доступні для огляду внутрішньої поверхні.

5.1.7. Кожна партія металобрухту, що одержується від постачальників, повинна супроводжуватися документом, що засвідчує усі види його небезпечності (піротехнічну, хімічну, радіаційну, екологічну).

5.1.8. Кожна партія металобрухту, що відправляється заводам-споживачам, також повинна супроводжуватися документами, що засвідчують усі види його небезпечності відповідно до ДСТУ 4121-2002 та ДСТУ 3211-95.

5.1.9. Для піротехнічного, хімічного, радіаційного, екологічного контролю, відбирання і усунення з брухту предметів, що містять небезпечні речовини, на підприємствах, у цехах і на майданчиках у кожній зміні повинна працювати уповноважена особа, яка пройшла навчання за всіма видами контролю відповідно до нормативно-правових актів.

5.1.10. Роботи, пов’язані з перенесенням, навантаженням і розвантаженням небезпечних предметів і транспортуванням їх до місця зберігання брухту, повинні здійснюватися тільки вдень під керівництвом уповноваженої особи.

5.1.11. Роботи з добору і відділення кольорових металів від чорних, їх сортування, транспортування, складування і навантаження повинні провадитись з дотриманням заходів безпеки для працівників.

5.1.12. Відділення кольорових металів від вибухонебезпечного брухту (предметів) повинно здійснюватися за нарядом-допуском, оформленим згідно з НПАОП 27.0-4.02-90.

5.1.13. Не дозволяється здійснювати добір і вилучення кольорових металів з металобрухту безпосередньо у вагоні.

5.1.14. Скидання металобрухту в приямки, на майданчики слід робити з висоти не більше 500 мм.

5.1.15. Маневри з вагонами, навантаження і вивантаження яких не закінчено, допускається робити тільки за узгодженням з особою, відповідальною за вантажно-розвантажувальні роботи.

5.1.16. Операції з очищення вагонів, відкривання і закривання люків, бортів, дверей залізничних вагонів повинні здійснюватися відповідно до нормативно-правових актів.

5.1.17. Під состави, подані для навантаження чи розвантаження, повинні бути покладені гальмові башмаки. Після закінчення розвантажувальних чи навантажувальних робіт залізничні колії повинні бути очищені.

5.2. Газове різання брухту

5.2.1. Роботи з газового розрізання металобрухту повинні виконуватися відповідно до НАПБ А.01.001-2004, НПАОП 0.00-1.20-98 та вимог нормативно-правових актів.

5.2.2. Газопостачання цехів і дільниць для виробництва газокисневого різання металобрухту із застосуванням природного і зрідженого газів, а також рідкого пального (гасу) повинно здійснюватися:

при числі постійних робочих постів більше десяти — по газокиснепроводах чи від розподільних рамп;

при числі робочих постів до десяти, якщо пристрій газокиснепроводів нераціональний,— від балонів з киснем, пальним чи газом, бачків з рідким паливом.

5.2.3. Газове різання, а також застосування відкритого вогню від інших джерел допускаються на відстані по горизонталі не менше, м:

від розподільних газокисневих рамп — 10;

від окремих балонів з киснем і з пальним газом — 5;

від газопроводів газоподібних насаджень, розміщених у металевих шафах,— 3.

5.2.4. Робочі майданчики для газового різання металобрухту повинні бути обладнані підйомно-транспортними засобами.

5.2.5. Не дозволяється здійснювати газове різання металобрухту на штабелях. Різання металобрухту варто робити тільки на підлозі майданчика.

5.2.6. При різанні циліндрів, казанів необхідно, щоб люки, отвори, кришки були відкриті.

5.2.7. Перед початком різання брухту газорізальник повинен персонально переконатися у відсутності вибухонебезпечних предметів і легкозаймистих речовин.

5.2.8. Виявлені під час газового різання металобрухту вибухонебезпечні чи сумнівні в цьому відношенні предмети повинні бути негайно і з обережністю відібрані і відправлені під керівництвом уповноваженої особи у спеціальне сховище. Роботи повинні бути припинені, працівники виведені в безпечну зону.

5.2.9. При різанні великих деталей, конструкцій, залізничних вагонів, екскаваторів, локомотивів, висота яких більше 1,5 м, в інструкції з охорони праці для газорізальника металобрухту і відходів, розробленій та затвердженій з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98, повинні бути передбачені заходи, що попереджають обвалення відрізаної частини чи частини, що залишилася. На різання зазначеного брухту повинна бути складена схема черговості різання, прикладена до цієї інструкції.

5.2.10. Газорізальні апарати повинні перевірятися газорізальником на газорідинонепроникність щодня перед початком роботи.

Не рідше одного разу на квартал необхідно здійснювати технічний огляд і перевірку кисневих і газових редукторів. Застосовувані при газокисневому різанні гумовотканинні рукави не менше двох разів на рік повинні випробовуватися на герметичність.

5.2.11. При здаванні суден й інших плавзасобів, що підлягають обробленню, брухтоздавальником (судновласником) повинна бути забезпечена перевірка на вибухобезпечність.

5.2.12. Перед початком роботи необхідно переконатися у відсутності в приміщеннях плавзасобів займистих газів, пальних речовин і матеріалів, здатних загорятися від іскор. У випадку їх виявлення газовогневі роботи дозволяється проводити тільки після повного провітрювання приміщень і одержання аналізу щодо відсутності в складі повітря займистих речовин і виключення умов виділення пальних речовин у процесі ведення газовогневих робіт.

5.2.13. Трюми, танки, цистерни і трубопроводи повинні бути очищені від залишків пальних і мастильних матеріалів і пропарені.

5.2.14. На оброблення кожного судна й інших плавзасобів повинно бути складено проект організації робіт, що забезпечують непотоплюваність суден і безпеку працівників.

5.2.15. Балони з киснем і пальними газами варто встановлювати не більше трьох у спеціальні контейнери (коляски) на березі чи на верхній палубі судна, поза районом потрапляння іскор. Контейнери з балонами повинні бути надійно закріплені.

5.2.16. Біля балонів, з яких використовується газ для різання судна, повинен перебувати черговий, який пройшов навчання з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 та має навички роботи з балонами і редукторами.

5.2.17. Підключення апаратури до газорозбірних пунктів горючого газу і кисню на судах, на набережних, на плаву і в доках варто робити тільки з дозволу уповноваженої особи, призначеної у встановленому порядку черговим по обслуговуванню газопроводу, після вручення їй газорізальниками номерних жетонів встановленого зразка.

5.2.18. Наряди-допуски на право ведення газовогневих робіт повинні видаватися газорізальникам відповідно до НПАОП 27.0-4.02-90.

5.2.19. Черговий, одержавши наряд-допуск, виданий відповідно до НПАОП 27.0-4.02-90, від газорізальника, повинен перевірити справність дії клапана, арматури на постах горючих газів і кисню і тільки після цього робити підключення; він зобов’язаний постійно стежити за станом рукавів у колисках, горловинах і приміщеннях, через які рукава проходять у внутрішні відсіки до місць робіт.

5.2.20. Після закінчення зміни або користування газом газорізальники зобов’язані одержати наряди-допуски у чергового, призначеного у встановленому порядку, і здати їх особі, відповідальній за безпечне проведення робіт на судні.

5.2.21. Розводка газопровідної мережі повинна виключати необхідність використання рукавів довжиною більше 40 м.

5.2.22. Переходи по суднах та інших плавзасобах (які підлягають обробленню) до місць оброблення, особливо після зняття верхніх палуб, а також з берега на судна повинні здійснюватися тільки по стійких трапах з поручнями.

5.2.23. Відкриття і закриття встановленої на киснепроводах арматури варто робити повільно, не допускаючи різких змін параметрів і великих швидкостей руху кисню по трубопроводу, щоб уникнути загоряння киснепроводу чи окремих його елементів.

5.2.24. У місцях, де проводиться попереднє різання металобрухту, допускається користуватися киснем з балонів, закріплених на візках чи на підставках у такому положенні, щоб вентиль балона знаходився вище башмака на 250–300 мм.

5.2.25. Тимчасові місця проведення вогневих робіт повинні бути очищені від пальних матеріалів у радіусі не менше 5 м.

5.2.26. Добір газу з балона без редуктора, а також з несправним редуктором чи манометром не допускається.

5.2.27. Добір кисню з балонів, призначених для наповнення, повинен вироблятися до залишкового тиску 0,05–0,1 МПа (0,5–1 кгс/см2).

5.2.28. При роботі з кисневими балонами і апаратурою варто контролювати склад жирових забруднень на поверхні, що не повинен перевищувати норм, установлених ГОСТ 12.2.052-81 «ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.2.052-81).

5.2.29. Використання лакофарбових покриттів для захисту кисневого устаткування від корозії повинно здійснюватись відповідно до інструкції з експлуатації за вказівками заводу — виготовлювача кисневого устаткування і ГОСТ 12.2.052-81.

5.2.30. Балони з газом (киснем), що подаються на ділянки вогневого різання, повинні бути встановлені в спеціальних стелажах чи металевих контейнерах з навісами для запобігання нагріванню сонцем балонів і потраплянню мастила.

5.2.31. Недопустимо робити вогневе різання брухту без запобіжних окулярів, що щільно прилягають до обличчя, та респіраторів.

5.2.32. На ділянках вогневого різання повинні бути встановлені відсоси, що виключають потрапляння шкідливих для здоров’я газів і парів у зону дихання вогнерізальників.

5.2.33. У програму навчання газорізальників повинні бути включені вимоги по забезпеченню вибухобезпеки металобрухту при його переробці і переплавленні з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

5.3. Різання брухту ножицями

5.3.1. На ножицях на видному місці повинна бути розташована табличка з максимальним розміром металу, що допускається до різання, з указівкою місця розташування металу в ножицях під час різання.

5.3.2. Під час різання шматок металу, що розрізається, повинен бути щільно притиснутий до упору, і останній шматок металу, що відрізається, повинен мати довжину не менше 500 мм.

5.3.3. Не допускається знаходження працівників у жолобі механізму при завантаженні короба при включених головних насосах.

5.3.4. Збирання нарізаного металу від ножиць повинно здійснюватися при зупинених ножицях.

5.3.5. Порожнисті предмети (труби, циліндри) повинні бути звільнені від стороннього вмісту. Не допускається різати гвинтівкові, кулеметні і гарматні стовбури, а на алігаторних ножицях — метал по болтових і заклепувальних з’єднаннях.

5.3.6. Подача металу під ножі з боку, протилежного упору, чи з торця ножиць і перебування в цих місцях працівників не допускається.

5.3.7. Недопустимо перебування на робочих майданчиках і в місцях робочих механізмів управління ножицями працівників, які не мають стосунку до управління і обслуговування устаткування.

5.4. Пакетування брухту

5.4.1. Під час перекидання завантажувального короба за сигналом працівника, що завантажує металобрухт до жолоба пресів, оператор повинен подати звуковий сигнал, переконатися у відсутності працівників, безпеці працівника, що завантажує металобрухт, і тільки після цього ввімкнути механізм перекидання.

5.4.2. Перед початком пакетування брухту працівник, що завантажує металобрухт, повинен персонально переконатися у відсутності вибухонебезпечних предметів і легкозаймистих речовин.

5.4.3. Під час роботи пресів оператор зобов’язаний стежити за подачею металу, справністю механізмів пресів, спостерігати за показаннями приладів, установлених на пульті керування, сигналами працівників і машиністів пресів і кранів, у випадку небезпеки — зупинити роботу устаткування.

5.4.4. При виготовленні пакетів не допускається запресовувати у них неметалічні матеріали, деталі устаткування, що містять олії, ємності з водою чи льодом.

У документах на вибухобезпечність пакетів, призначених для конвертерів, постачальником повинно бути зроблено запис: «Для використання в конвертерах».

5.5. Копрове дроблення брухту та дроблення чавуну

5.5.1. Для сповіщення про підйом і падіння копрової баби повинна бути обладнана звукова сигналізація, причому плакат зі значенням встановлених сигналів повинен бути прикріплений на видному місці. Між працівниками, зайнятими копровим дробленням, і машиністом копра повинен бути встановлений надійний зв’язок.

5.5.2. Працівники повинні бути навчені порядку подачі звукових сигналів.

5.5.3. Під час підйому і скидання копрової баби працівники зобов’язані знаходитися в обладнаному укритті. Конструкція укриття повинна надійно захищати працівників від уламків металу, що розлітаються.

5.5.4. Не допускається виконувати будь-які роботи в розбивальному залі при піднятій копровій бабі або при роботі електромостового крана на підбиранні та укладанні металу.

5.5.5. Скидання піднятої копрової баби з заданої максимальної висоти повинно виконуватися автоматично.

5.5.6. Вхід працівників у бійний зал з укриття допускається тільки через 10–15 хвилин після скидання копрової баби за командою уповноваженої особи.

5.5.7. Кабіни кранівників і механізми кранів повинні бути захищені металевою обшивкою або міцною сіткою від можливого потрапляння уламків.

5.5.8. Подача рухомого складу в бійний зал допускається тільки після закінчення роботи копра з дозволу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт.

5.5.9. Дроблення чавуну повинно виконуватися на спеціальних установках.

5.5.10. Обробка заготовок на фрикційному пресі (чушколомі) повинна проводитися із застосуванням спеціального оснащення (пристроїв), що забезпечує безпечну роботу працівників.

5.5.11. Подача чавунних масивів, виливниць та маніпулятора до поворотного столу установок повинна бути механізованою. Виливниці, чавунні масиви та маніпулятори повинні встановлюватися на майданчик, що забезпечує стійке положення і зручність їх захоплення.

5.6. Дроблення брухту вибухом

5.6.1. Підривні роботи виконуються з дотриманням вимог нормативно-правових актів.

5.6.2. Руйнування великогабаритних монолітних предметів вибуховим способом дозволяється тільки на підприємствах, що обладнані майданчиками з броньовими ямами.

5.6.3. При пропалюванні шнурів киснем необхідно дотримуватись вимог глави 5.2 розділу V цих Правил.

5.6.4. Збереження і транспортування вибухових матеріалів на підприємствах, будова і експлуатація броньових ям повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів.

5.7. Дроблення, знежирювання та переплавлення сталевої стружки

5.7.1. Транспортування, переробка і збереження стружки чорних металів виконуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.

5.7.2. Сортування, дроблення і знежирення сталевої стружки повинні здійснюватися на спеціально призначених агрегатах. Перед завантажувальними бункерами цих агрегатів повинні бути передбачені майданчики для огляду стружки перед її завантаженням у них.

5.7.3. Подача сталевої стружки в завантажувальні бункери стружкодробарок, дробильних агрегатів і в сортувальні барабани, видалення дробленої стружки повинні бути механізованими.

5.7.4. Під час роботи сортувальних барабанів, конвеєрів і стружкодробарок не дозволяється здійснювати вибірку з них вручну шматків металобрухту та інших предметів, а також проштовхувати застряглу стружку у вікна завантажувального бункера.

5.7.5. Подача стружки до установок, що знежирюють, завантаження і збирання її після знежирення повинні здійснюватися механізованим способом.

Настил майданчиків установок, що знежирюють, повинен виключати ковзання.

Перекачування розчинів лугу й інших реагентів з резервуарних пристроїв в установки, що знежирюють, повинно бути механізованим. Відпрацьовані розчини перед скиданням у каналізацію повинні бути нейтралізовані.

5.7.6. Відділення для знежирення і склади реагентів повинні бути забезпечені засобами надання першої (долікарняної) допомоги потерпілим.

5.7.7. Завантажувати в піч стружку для переплавлення дозволяється тільки після знежирення її від олії.

5.7.8. Робоче місце навколо електропечі повинно утримуватись у чистоті і належному порядку. Робочий інструмент повинен розташовуватися на спеціальних стелажах. Заправні й інші матеріали повинні знаходитися в спеціально відведених місцях.

5.7.9. Випуск розплавленого металу з печі слід робити в просушені ковші.

5.7.10. Перевозити ківш у перекинутому положенні після розливання металу не допускається.

5.7.11. Витяг зливків з виливниць, перевезення і укладання їх у короби необхідно робити після повного застигання зливків.

5.7.12. Не допускається експлуатація плавильних агрегатів за наявності течі води з систем охолодження цих агрегатів.

5.7.13. Наявність вологи на робочих майданчиках плавильних агрегатів, а також в інших місцях можливого потрапляння розплавленого металу та шлаку не допускається.

5.7.14. Не допускається перебування працівників поблизу ковша під час зливання металу.

5.7.15. Сушіння ковшів повинно проводитися на спеціальних стендах. Газове устаткування стендів повинно забезпечувати контроль за допомогою приладів витрат газу на кожний ківш.

Під час сушіння ковшів стенди повинні бути обладнані витяжною вентиляцією. Перевірка ефективності роботи вентиляції повинна виконуватися не рідше одного разу на рік. Акти перевірки і заходи щодо усунення недоліків повинні затверджуватися уповноваженою особою.

5.8. Розробка шлакових відвалів

5.8.1. Опрацювання шлакових відвалів та проведення підривних робіт на них повинно виконуватися відповідно до вимог чинного законодавства.

5.8.2. При розробці шлакових відвалів зі зсувними явищами повинен бути складений проект, що передбачає відповідні заходи безпеки.

5.8.3. Одночасно розроблювальні екскаваторами вибої на різних уступах по висоті повинні бути зрушені один щодо іншого на відстань не менше півтора максимальних радіусів черпання.

5.8.4. Розробка шлакових відвалів способом підкопу (підбивки) не допускається. У випадку утворення козирків чи при перебуванні на укосах виїмки великих негабаритних шматків працівники з небезпечних місць повинні бути виведені. Козирки повинні бути ліквідовані механізованими засобами.

5.8.5. Відкриті виїмки і виробки в місцях, що є небезпечними щодо падіння в них працівників, повинні бути огороджені пристроями і оснащені попереджувальними знаками, що освітлюються в нічний час.

5.8.6. Шляхи на шлакових відвалах повинні мати узвишшя укісної нитки і розташовуватися від брівки укосу на відстані, що забезпечує їх стійкість. Розміри узвишшя укісної рейкової нитки і відстані укладання відвальних шляхів від брівки укосу повинні встановлюватися залежно від властивостей відвальних порід, радіусів заокруглень рейкових шляхів, установленої швидкості руху, маси рухомого складу.

5.8.7. На шлаковому відвалі повинні бути встановлені місця переїзду через залізничні колії самохідних і причіпних механізмів. Для пересування працівників повинні бути влаштовані перехідні містки.

5.8.8. Кінці шпал на відвальних шляхах не повинні знаходитися у висячому положенні, тупикові колії повинні бути обладнані типовими упорами.

5.8.9. При проходженні канатної дороги над шлаковим відвалом повинні бути встановлені покажчики місць проходу працівників і проїзду транспорту, а в необхідних випадках — застосовані захисні пристрої.

5.8.10. Пересування і робота самохідних машин на ухилах шлакового відвалу дозволяються відповідно до їх паспортних даних.

У неробочий час усі машини і механізми повинні бути приведені в стан, що виключає можливість пуску їх у хід.

5.8.11. Насипні розвантажувальні пристрої, майданчики стаціонарних магнітних сепараторів повинні забезпечувати безпечну роботу працівників і транспортних засобів.

5.8.12. Під час роботи в нічний час місця роботи екскаватора, навантаження шлаку, під’їзні колії і екскаватор повинні бути освітлені згідно з ДБН В.2.5-28-2006.

5.8.13. При пересуванні екскаватора ківш повинен бути закріплений у положення для транспортування.

Очищення ковша у висячому положенні і переміщення екскаватора з навантаженим ковшем не допускається. При перервах у роботі стріла екскаватора повинна бути відведена від вибою, а ківш опущений на землю.

5.8.14. Пересування екскаваторів повинно здійснюватися по підготовленій трасі, вирівняній і спланованій, а на слабких ґрунтах — посиленій щитами чи настилом з дощок, жердин чи брусів шпал, що забезпечують стійке положення екскаватора.

Переміщення екскаваторів по штучних спорудженнях (мостах, трубах тощо) допускається лише після перевірки міцності цих споруджень.

Вирівнювання майданчика в радіусі дії екскаватора чи підготовки шляху для його пересування дозволяється робити тільки після опускання ковша на землю і повної зупинки екскаватора.

5.8.15. Спуск і підйом екскаватора по схилу, що перевищує допуски за паспортними даними, повинен здійснюватися за проектом організації робіт, затвердженим уповноваженою особою.

5.8.16. Зчеплення тракторів із причіпними механізмами повинно здійснюватися тільки за допомогою жорсткого зчепа. Зчеплення повинно бути виконане надійно і не допускати мимовільного роз’єднання трактора і причіпного механізму.

5.8.17. У місцях розвантаження самоскидів у прийомні бункери повинні бути встановлені запобіжні упори.

5.8.18. Перебування на коліях шлакового відвалу працівників, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, не допускається.

5.8.19. Місця роботи на шлаковому відвалі повинні бути освітлені відповідно до ДБН В.2.5-28-2006, при цьому освітлювальна лінія шлакового відвалу повинна вчасно переноситися.

5.8.20. Для відпочинку працівників на шлаковому відвалі повинно бути обладнано пересувне приміщення, яке потрібно влаштовувати на відстані не ближче ніж 10 м від місця роботи. Шлаковий відвал повинен мати телефонний зв’язок з диспетчером підприємства.

Завантажити