НПАОП 27.1-1.04-09Про затвердження правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

5.1.12. Для захисту від відлітаючих під час прокату часток
окалини, осколків металу та бризок шлаку перед валками на станині
необхідно влаштовувати надійні сітчасті щити чи щільні ланцюгові
завіси, а вздовж лінії стана, проти прорізу у станині робочих
рольгангів, - знімні щити з густої міцної сітки. Проміжок між
валками з боку, протилежного з'єднувальним шпинделям, закривається
запобіжним щитом.

5.1.13. На прокатних станах за наявності гідравлічного
зрівноваження середнього валка проміжки між траверсою приводу і
станиною кліті повинні бути закриті огороджувальними щитами, що
виключають можливість попадання працівників між траверсою і
станиною.

5.1.14. Для забезпечення умов безпеки у процесі прокатки
повинна бути справна привалкова арматура (направляючі коробки з
пропусками, вивідні проводки, проводкові столи, лінійки тощо).
Ввідні коробки сортових станів повинні бути без бокових регулюючих
болтів.

5.1.15. При ручному подаванні металу у валки кліщі
вальцювальників повинні відповідати сортаменту прокатуваного
металу та бути у справному стані. Для охолодження кліщів біля
станів повинні бути встановлені ємності з проточною водою,
температура якої не повинна перевищувати 45 град.С.

5.1.16. Настил підлоги в місцях прокатування і прибирання
металу від лінійного стана повинен бути рівним та виготовленим з
негорючих матеріалів.

У місцях, де знаходяться вальцювальники, підлога не повинна
бути слизькою.

5.1.17. Прибирання недокатів і браку, а також витяг зламаних
валків повинні проводитися з дотриманням вимог безпеки та під
керівництвом уповноваженої особи.

5.1.18. Недокати і брак повинні вчасно прибиратися у
спеціально відведене для цього місце.

5.1.19. Шліфування та вилучення дефектів з робочих поверхонь
валків прокатних станів, а також роликів рольгангів, правильних
машин, моталок тощо повинні проводитися при зупиненому
прокатуванні за допомогою спеціального пристрою з боку,
протилежного напряму обертання. Установка пристрою для вилучення
дефектів повинна здійснюватися при зупиненому стані.

5.1.20. Шафи з автоматами електродвигунів рольгангів або
інших механізмів станів і агрегатів повинні розташовуватися у
доступних місцях.

5.1.21. Конструкція підйомно-хитких столів повинна виключати
можливість падіння з них прокатуваного металу. Для запобігання
травмуванню працівників бокові поверхні підйомно-хитких столів
повинні бути обшиті листовим металом. При верхньому положенні
столу обшивка повинна бути вище плиткового настилу робочого місця.

5.1.22. Для доступу під підйомно-хиткі столи повинні
влаштовуватися приямки з похилими сходами.

У тих випадках, коли за місцевих умов зробити приямки з
похилими сходами неможливо, дозволяється влаштовувати з боку
хитких столів колодязі з вертикальними драбинами.

5.1.23. Не дозволяється під час роботи стану:

проводити огляд і ремонт механізмів, розміщених під
підйомно-хиткими столами, які на час ремонту повинні бути надійно
закріплені;

входити в зону переміщення нагрітого металу;

перебувати всередині огородження клітей.

5.1.24. Проміжки між роликами рольгангів, за винятком робочих
рольгангів, біля блюмінгів і слябінгів, а також у місцях, де вони
не зайняті механізмами, повинні бути перекриті.

5.1.25. Не дозволяється ходити по рольгангах. Переходити
через них дозволяється тільки перехідними містками, настил яких
повинен футеруватися вогнетривкою цеглою. Висота та конструкція
перехідного містка над розкотувальним полем повинні створити умови
безпечного проходу працівників.

5.1.26. При мінусових температурах повітря, коли відбувається
інтенсивне пароутворення, на кожній кліті повинна встановлюватися
додаткова сигналізація, яка сповіщає про наявність металу в зіві
валків, а також передбачатися інтенсивна аспірація небезпечної для
працівників зони.

5.1.27. На реверсивних станах гарячої прокатки для огляду
поверхні валків і привалкової арматури повинні встановлюватися
спеціально виготовлені тумби для виключення опускання валків униз.

5.2. Прибирання окалини

5.2.1. Прибирання окалини з-під станів та іншого устаткування
повинно бути механізованим (гідрозмивання, скребки тощо),
проводитися пристроями, що захищають від відлітаючої окалини і
знижують запиленість атмосфери.

5.2.2. Тунелі для змивання окалини під робочими клітями
повинні мати похил і перетин жолоба, що забезпечує вилучення всієї
окалини, яка потрапляє до жолоба.

Фундаменти робочих і шестеренних клітей, редукторів,
стаціонарних упорів, рольгангів та іншого устаткування, де можливе
скупчення окалини, повинні мати відповідні похили та жолоби, що
ідуть у бік тунелю для змивання окалини під робочими клітями, та
систему водопроводів для забезпечення постійного та періодичного
змивання окалини та бруду.

Фундаменти будь-якого механізму не повинні мати ізольованих
приямків.

5.2.3. Окалиновідламувальні кліті та пристрої для
гідрозбивання повинні бути огороджені щитами від відлітаючої
окалини та бризок води.

5.2.4. Прохід під рольгангами та станами повинен бути надійно
перекритий від падаючих шматків скрапу й окалини.

У діючих цехах, де безпечний прохід через тунель не
забезпечений, доступ туди під час прокатування не дозволяється.

Вхід у тунель повинен бути закритий на замок, а двері
зблоковані зі світловою сигналізацією, виведеною до найближчого
поста керування.

5.2.5. Тунелі для прибирання окалини повинні бути обладнані
освітленням з напругою не більше 36 В.

5.2.6. Відстійні басейни повинні бути огороджені з усіх боків
міцними стінками висотою не менше 1,1 м.

Біля входу до тунелів відстійних басейнів повинні бути
влаштовані ґратчасті бар'єри.

Прибирання окалини з ям і відстійників повинно бути
механізованим (грейфери, ковшеві елеватори тощо).

5.2.7. Біля клітей безперервних станів можна також
використовувати похилі полиці з відводом окалини в бік від клітей
у колодязі, в яких влаштовуються спеціальні короби або цебра, що
прибираються краном. При вилученні окалини в коробах або цебрах
необхідно використовувати пристрої для зачеплення та перекидання
їх без участі стропальників.

5.2.8. Колодязі для коробів або цебер під окалину повинні
перекриватися металевими плитами або огороджуватися.

Під час прибирання окалини відкриті отвори над колодязями
необхідно огороджувати переносними бар'єрами.

5.2.9. Не дозволяється прибирання окалини вручну з-під
робочих клітей станів і рольгангів під час прокатування та
ремонту.

5.2.10. Місця пиловиділення, що утворюється від окалини,
необхідно обладнувати спеціальними пристроями, які включають
витяжний зонт, повітроводи, фільтр для очищення повітря від пилу.

5.3. Перевалка валків

5.3.1. Перевалка валків повинна проводитися за допомогою
спеціальних перевалочних приладів і пристроїв.

5.3.2. Валки повинні зберігатися у спеціальних пірамідах або
на стелажах, що мають стійку конструкцію. Проходи між пірамідами
повинні мати ширину не менше 1 м.

Дозволяється зберігання валків на підлозі лише в один ряд із
застосуванням спеціальних прокладок, які виключають їх довільне
розкочування.

5.3.3. При перевезенні валків на платформах, машинах,
передавальних візках їх необхідно укладати на спеціальні стелажі
або закріплювати.

5.3.4. Заміну валків необхідно проводити за допомогою
різноманітних пристроїв (спеціальні візки, які закочуються
всередину стана, муфти, кліті тощо).

На станах зі знімними кришками станин зміну валків треба
проводити кранами через верх отвору у станині.

На станах закритого типу для зміни валків необхідно
використовувати спеціальні перевалочні муфти, С-подібні траверси,
візки тощо.

5.3.5. Під час перевалки валків або їх ремонту необхідно
вимикати пускові пристрої механізмів кліті, рольгангів і
маніпуляторів, розміщених у безпосередній близькості від кліті з
вилученням ключів-бирок.

5.3.6. Дільниці перевалок валків повинні бути огороджені
знаками, що вказують на проведення робіт і попереджають про
небезпеку.

5.3.7. Настроювання запасних клітей або касет повинно
проводитися у спеціально відведеному місці, обладнаному стендами
та необхідними пристроями.

5.3.8. Під час перевалки валків, прибирання недокатів або
браку робота між операторами та працівниками повинна бути
узгодженою.

5.3.9. Для перевалки валків уповноваженою особою підприємства
призначається відповідальний керівник робіт.

5.4. Маслопідвали та тунелі

5.4.1. Стічні жолоби, приямки та інші заглиблення
маслопідвалів повинні бути перекриті сталевими листами.

5.4.2. Маслобаки, маслонасоси та маслопроводи повинні бути
герметичними.

5.4.3. Очищення баків-відстійників та інших резервуарів з-під
нафтопродуктів повинно бути механізованим.

5.4.4. Підлога комунікаційних тунелів повинна мати жолоби та
відповідні ухили в бік збиральних приямків, на яких встановлені
насоси для відкачування масла та бруду у спеціальні баки.

Кабельні та масляні тунелі повинні бути повністю
герметизованими для запобігання попаданню в них з робочих
майданчиків окалини, пилу та технологічної води.

5.4.5. Маслопідвали та масляні тунелі повинні бути обладнані
автоматичною пожежною сигналізацією.

5.4.6. Вентиляційні пристрої тунелів повинні автоматично
відключатися у випадку виникнення пожежі.

5.5. Дільниці підготовки валків

5.5.1. Облаштування й експлуатація устаткування дільниць
підготовки валків повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.025-80
"ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности"
(далі - ГОСТ 12.3.025-80), ГОСТ 12.3.026-81 "ССБТ. Работы
кузнечно-прессовые. Требования безопасности", ГОСТ 12.3.028-82
"ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом.
Требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.3.028-82) та
ГОСТ 12.3.004-75.

5.5.2. Збирання і розбирання валків повинно бути
механізованим шляхом застосування спеціальних пристроїв (машина
для збирання і розбирання робочих валків, машина для збирання і
розбирання опорних валків, пристрій для монтажу і демонтажу валків
з подушками, кантувач подушок з підшипниками рідинного тертя
тощо).

5.5.3. Конструкція пристроїв для закріплення у верстатах
оброблюваних валків, а також кріплення різців у супорті повинні
бути надійними.

5.5.4. Вальцетокарні майстерні повинні бути обладнані
верстатами для випробувань шліфувальних кругів, а вальцетокарні
верстати - системою відведення охолоджуючої рідини, прозорими
екранами для захисту працівників від стружки, що розлітається.

Конструкція екранів повинна бути легкорухомою та передбачати
можливість їх зручного та безпечного очищення.

5.5.5. Перед початком роботи сухий абразивний круг,
встановлений на верстак, повинен випробовуватися на механічну
міцність в холосту при робочій швидкості не менше 5 хв. Кожен
абразивний круг повинен бути збалансований. При встановленні
абразивного круга необхідно між фланцями і кругом установлювати
прокладки з картону або іншого еластичного матеріалу
товщиною 0,5-1 мм. Прокладки повинні виступати за фланець по всій
окружності не менше ніж на 1 мм. Для безпечної роботи круг повинен
бути під час роботи огороджений захисними кожухом із сталі або
ковкого чугунка. Необхідно уникати засалювання абразивних кругів.
Для захисту очей від дрібних частинок під час роботи на верстаті
повинен встановлюватися захисний рухливий екран з органічного
скла. При відсутності захисних екранів працівники повинні
користуватися захисними окулярами.

5.5.6. При роботі абразивного круга із застосуванням
охолоджувальної рідини остання повинна безперервно омивати круг по
всій його робочій поверхні і своєчасно відводитися, щоб круг не
залишався зануреним у рідину. Біля кожного шліфувального верстата
на видному місці повинна бути вивішена табличка із зазначенням
допустимої робочої швидкості, частоти обертання шпинделя верстата
та інструментів, що використовуються під час роботи. Кожен верстат
повинен бути обладнаним місцевим освітленням.

5.5.7. При роботі з абразивними кругами не дозволяється:

використовувати для роботи абразивні круги з тріщинами,
вибоїнами та іншими дефектами, важелі для посилення натиску деталі
на абразивний круг та охолоджувальні рідини, які шкідливо діють на
шкіру працівника;

виконувати роботу боковими поверхнями круга, не
пристосованими спеціально для цього.

5.5.8. Під час шліфування валків необхідно застосовувати для
охолодження диска і валка, який опрацьовується, 5%-й содовий
розчин.

5.5.9. На шліфувальних верстатах, що працюють з
охолоджувальною рідиною, необхідно передбачати пристрої, що
захищають працівника від бризок. Пульт керування верстатом повинен
розміщатися поза площиною обертання шліфувального круга.

5.5.10. Усі верстати повинні бути обладнані місцевими
відсмоктувачами з фільтрами для очищення від пилу, захисними
кожухами.

5.5.11. Для уловлювання зварювального аерозолю і в місцях
наплавлення валків повинні бути передбачені місцеві відсмоктувачі,
а концентрація шкідливих речовин не повинна перевищувати
граничнодопустимих значень.

5.5.12. При обробці нагрітих валків на верстатах повинні бути
застосовані заходи для запобігання ураженню працівників від
теплового випромінювання.

5.5.13. При проведенні зварних робіт (ГОСТ 12.3.003-86*
"ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности") повинні
використовуватися засоби індивідуального захисту від
інфрачервоного випромінювання, що видаються працівнику відповідно
до НПАОП 27.0-3.01-08 ( z0918-08, za918-08).

5.5.14. Прибирання стружки від верстатів та з дільниць
вальцетокарних майстерень, як правило, повинно бути механізованим.

5.5.15. Засипання флюсу в бункер, прибирання невикористаного
флюсу зі шва, очищення шва від шлакової кірки з одночасним її
збиранням повинні бути механізованими.

5.5.16. Очищення валків від бруду після їх витягання з клітей
повинно здійснюватися у закритій камері механізованої мийки.

5.5.17. Ванни для розконсервації та миття, а також столи для
сушіння деталей підшипникових вузлів повинні бути обладнані
місцевими відсмоктувачами.

Застосування миючих легкозаймистих рідин у прокатних цехах
повинно проводитися згідно з інструкцією з пожежної безпеки на
підприємстві, розробленою з дотриманням вимог нормативно-правових
актів і затвердженою в установленому порядку.

5.5.18. Ванни повинні періодично очищатися. Зливати
відпрацьовані рідини треба в бак, розміщений зовні цеху.

5.5.19. Робочі місця верстатників повинні бути обладнані
відповідними шафами або стелажами для зберігання різального,
наплавного та іншого інструменту.

5.6. Пости та пульти керування

5.6.1. Пости та пульти керування прокатних станів повинні
відповідати ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления
производственным оборудованием. Общие требования безопасности",
ГОСТ 21753-76 "Система "Человек-машина". Рычаги управления. Общие
эргономические требования", ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование
производственное. Общие эргономические требования",
ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.
Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее
место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования",
ГОСТ 21889-76 "Система "Человек-машина". Кресло
человека-оператора. Общие эргономические требования".

5.6.2. При розміщенні постів і пультів керування поблизу та
над гарячим металом підлога і стіни в них, звернені в бік металу,
повинні бути теплоізольованими.

5.6.3. На пости керування, які розміщені в потоці гарячої
прокатки, повинно подаватися кондиціоноване повітря згідно з
ГОСТ 12.1.005-88.

5.6.4. Пости керування повинні мати звукопоглинаючу ізоляцію,
водотепловідвідні екрани. Рівень еквівалентного шуму на робочих
місцях на постах і пультах керування не повинен перевищувати
граничнодопустимих величин.

Вікна постів і пультів керування, що звернені в бік джерел
теплового, електричного, електромагнітного випромінювання, повинні
бути засклені склом із спеціальними покриттями та пофарбовані у
світлі тони (цинковими або титановими білилами).

5.6.5. Пости та пульти керування повинні бути обладнані
звуковою та світловою сигналізацією для сповіщення про пуск і
зупинку агрегатів, що обслуговуються, згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

5.7. Електроустановки та електромашинні приміщення

5.7.1. Обладнання, експлуатація та ремонт електроустановок
прокатних цехів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75
"ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности",
ГОСТ 12.2.007.2-75 "ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы
электрические. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.019-79.

5.7.2. Для безпечної експлуатації електроустановок необхідно
мати та застосовувати захисні засоби згідно з нормами
комплектування електроустановок.

Захисні засоби, їх перевірка, випробування та облік повинні
відповідати вимогам нормативно-правових актів.

5.7.3. Не дозволяється обслуговування електроустановок без
застосування відповідних випробуваних і справних захисних засобів
(гумові діелектричні рукавиці, боти тощо) відповідно до напруги
установки.

5.7.4. Ремонт, порядок установки та запуску електроустановки
повинні проводитися відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98
( z0093-98) і розроблених на їх підставі інструкцій, затверджених
у встановленому порядку.

5.7.5. Електромашинні приміщення повинні бути обладнані
телефонним зв'язком і пожежною сигналізацією.

5.7.6. Двері в електромашинні приміщення повинні мати
самозамикальні замки, що самі зачиняються і відмикаються без ключа
зсередини приміщення.

5.7.7. Прохід через електромашинні приміщення транзитних
трубопроводів, що містять у собі вибухонебезпечні гази чи горючі
рідини, дозволяється за умови застосування захисних заходів
(зварювання труб, труба в трубі тощо).

5.7.8. В електромашинних приміщеннях повинна бути передбачена
можливість продування електрообладнання сухим, без масла,
стиснутим повітрям з тиском не більше 2 атм. від пересувного
компресора або від мережі стиснутого повітря з фільтрами та
осушувачем. Ці приміщення повинні бути також забезпечені
промисловими пересувними пилососами для збирання пилу.

5.7.9. Приміщення для стаціонарних акумуляторних батарей та
їх експлуатації, а також переносних акумуляторів повинні
відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України від 25.07.2006 N 258 ( z1143-06), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017.

5.8. Ножиці та пилки

5.8.1. На нових та діючих станах, де це можливо, ножиці та
пилки повинні бути обладнані механізованими подачею і прибиранням
металу.

Керування пилками та ножицями повинно проводитися зі
спеціального поста (пульта) керування.

5.8.2. Не дозволяється подавати на порізку на ножицях криві
та зігнуті заготовки, а також заготовки з площею поперечного
перетину, що перевищує допустиму.

5.8.3. Ножиці повинні бути оснащені надійними гальмами для
попередження падіння супорта при відключеному механізмі.

Не дозволяється працювати на ножицях, що мають тріщину чи
викришену різальну кромку.

5.8.4. При нарізуванні гарячого металу ножиці з боку проходів
повинні бути оснащені захисними екранами. При безпосередній роботі
біля ножиць гарячої різки працівники повинні бути захищені від
впливу променистого тепла.

5.8.5. Прибирання обрізу від ножиць повинно бути
механізованим.

Під час прибирання обрізу в коробки останні повинні
установлюватися в огороджувальні приямки, що розміщені поблизу від
ножиць.

5.8.6. Конструкція жолобів, а також розмір і розміщення
приймальних коробок повинні виключати ручне підправлення обрізу.

Тунелі для транспортування обрізу повинні бути освітлені та
мати безпечні відстані від борту візка або конвеєра до стінки
тунелю.

5.8.7. Скидання порізаного металу з рольгангів після ножиць у
приймальні кармани повинно проводитися за допомогою механізмів,
конструкція яких виключає необхідність проведення робіт вручну.

Рольганги біля ножиць повинні мати відбортовку.

5.8.8. При порізці заготовок не допускаються:

удари по упору;

наявність скрапу в супорті ножиць;

косе положення заготовок відносно ножів.

5.8.9. Конвеєри для прибирання гарячого обрізу, що розміщені
на рівні підлоги цеху, повинні бути огороджені щитами або сітками
та мати перехідний місток.

5.8.10. Конструкція і стан ножиць повинні виключати
можливість спарених ходів (ударів) ножа.

Пускові пристрої індивідуальних ножиць, як правило, повинні
бути кнопкового типу.

На діючих ножицях, де застосовується педальне включення,
педалі повинні бути закриті зверху запобіжними щитами.

5.8.11. Підлога навколо ножиць різки гарячого металу не
повинна бути слизькою.

5.8.12. Дискові ножиці повинні бути обладнані
кромкоподрібнювачами або кромкомоталками, що виключають ручне
підправлення кромки.

Завантажити