НПАОП 27.1-1.04-09Про затвердження правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

5.8.13. Для усунення ручного підправлення металу ножиці
гільйотинного типу повинні бути обладнані спеціальними
направляючими та притискними пристроями, подавальними роликами
тощо.

За необхідності дозволяється ручна правка металу тільки за
допомогою довгих гачків. При цьому працівник повинен перебувати
збоку від ножиць.

5.8.14. Спереду і збоку ножиць при ручному подаванні металу
повинні бути влаштовані огороджувальні щити, які виключають
можливість попадання руки різальника в небезпечну зону.

5.8.15. Диски пилок для різання металу (на випадок розриву)
повинні бути закриті кожухами надійної конструкції. До того ж
розмір відкритої частини диска повинен бути мінімальним.

Диск пилки повинен кожної зміни оглядатися і при виявленні
тріщин негайно замінюватися. Заварювання тріщин на диску та робота
пилки з пошкодженими зубцями диска не дозволяються.

Конструкція пилок повинна забезпечувати надійну та безпечну
заміну дисків.

Пилкою, призначеною для різання гарячого металу, холодний
метал різати не дозволяється.

5.8.16. На станах, що споруджуються або знаходяться на
реконструкції, пилки необхідно розміщувати в окремих приміщеннях
(боксах).

Розміщення поста керування пилками повинно забезпечувати
операторові належну видимість.

5.8.17. Рольганги, які подають метал до пилок гарячого
різання, повинні мати борти, що виключають можливість падіння
металу, який подається до пилок.

Збоку перед пилками повинні бути встановлені щільні
огороджувальні щити.

На станах з двосторонніми холодильниками для безпечного
переходу від однієї пилки до іншої повинні бути влаштовані містки
з міцними огороджувальними щитами з боку подачі металу.

5.8.18. Маслопроводи, що підводять масло до підшипників
пилок, а також до притискних пристроїв, повинні бути захищені від
можливого пошкодження їх гарячим металом.

5.8.19. Для усунення ручної підправки при різанні металу
пилки повинні бути обладнані відповідними направляючими або
притискними пристроями.

5.8.20. Для зниження рівня шуму необхідно:

застосовувати пилки з максимальним числом зубців;

використовувати демпферні прокладки при затисканні
розрізаного прокату для зменшення збудження коливань у конструкції
опор диска;

застосовувати демпфірування коливань у диску пилки за
допомогою прокладок у затискному фланці або притискних роликах;

використовувати багатошарові пилки;

застосовувати різноманітні глушителі, які дозволяють зменшити
шум та вібрацію, а ножиці обладнувати спеціальними захисними
кожухами;

установлювати звукоізольовані пости керування.

5.9. Блюмінги та слябінги

5.9.1. Для захисту від відлітаючих при прокатці окалини та
бризок шлаку з боку кліті блюмінга (слябінга) проти отвору у
станині та з боку приймальних і робочих рольгангів повинні бути
встановлені запобіжні щити, ланцюжне, сітчасте огородження або
спеціальні захисні пристрої висотою не менше 2 м.

5.9.2. Для зменшення небезпеки відривання донних пробок при
перекатуванні зливків на блюмінгах необхідно застосовувати пробки
такої конструкції, при якій вони легко встановлювалися б у отвори
або заглиблення в донній частині виливниць, надійно закриваючи їх;
легко приварювалися б до зливка і видалялися разом з ним; надійно
захищали дно виливниць під час розливання металу зверху.

5.9.3. Для зменшення окалиноутворення й пиловиділення перед
зівом валків блюмінга чи слябінга необхідно встановлювати
форсунки, що забезпечують подавання води під високим тиском
(1-1,5 МПа/кв.м).

5.9.4. Покажчик натискного пристрою кліті блюмінга (слябінга)
повинен бути доступний для регулювання та добре освітлений.

При великій кількості пароутворення для поліпшення видимості
повинна бути передбачена вентиляція для здування пари.

5.9.5. Клеймування блюмів і слябів після різання повинно
здійснюватися клеймувальною машиною, керування якої повинно бути
дистанційним і автоматичним.

5.9.6. При завантаженні обрізу в залізничні вагони місця
навантаження повинні бути огородженими.

Під час пересування вагонів для установки під скидний жолоб
повинна подаватися звукова сигналізація. На дільниці навантаження
повинні вивішуватися попереджувальні плакати.

5.9.7. Для спостереження за навантаженням обрізу у вагони
пости керування повинні бути обладнані телевізійними установками,
а конвеєр обрізу - дистанційним керуванням.

5.9.8. При прибиранні обрізу в короби переповнювати їх не
дозволяється. Прибирання обрізу з дна ями або підлоги скрапного
прольоту повинно бути механізованим. Захаращувати підлогу
скрапного прольоту обрізом не дозволяється.

5.10. Рейкобалкові стани

5.10.1. Для запобігання ударам і дотикам заготовками, коли
вони виходять з калібрів валків, необхідно: правильно виконувати
калібровку валків і настроювання стана; не допускати прокатки в
чистових калібрах заготовки з необрізаними кінцями; передбачати на
рольгангах високі борти та перехідні містки.

5.10.2. Робоча площа пересувних столів повинна огороджуватися
поручнями з відбортовкою знизу.

5.10.3. Не дозволяється перебування працівників під час
роботи стана всередині огородження.

5.10.4. Гарячі стелажі слід розташовувати не більше ніж у
двох суміжних прольотах і таким чином, щоб вони однією стороною
прилягали до зовнішньої сторони будинку.

5.10.5. По краях стелажів з гарячим металом і між окремими їх
секціями повинні бути влаштовані проходи з містками для переходу
через рольганги.

Для переходу працівників через стелажі над ними повинні бути
облаштовані перехідні містки.

5.10.6. Дільниці гарячих стелажів необхідно обладнувати
витяжною вентиляцією.

5.10.7. Транспортування рейок, двотаврових балок, швелерів та
інших фасованих профілів великих розмірів мостовими кранами
повинно здійснюватися за допомогою електромагнітів.

5.10.8. Подавання прокатного металу до обробних агрегатів,
переміщування його між правильними машинами, пресами та
верстатами, а також видавання на склад повинно бути механізованим
і, по можливості, автоматизованим.

5.10.9. З'єднувальні шпинделі правильних машин з боків і
зверху повинні бути огороджені суцільними, ланцюжними або
сітчастими кожухами. Усі рухомі, а також обертові частини приводу
правильних машин повинні мати відповідні огородження.

Змащування правильних машин повинно бути централізованим.

5.10.10. Кантування рейок у процесі виправлення на пресі та
на стелажах повинно здійснюватися механізованими кантувачами.

Не дозволяється кантування вручну. Підкладки, що
застосовуються при виправленні, повинні мати довгі ручки. Знизу
прес повинен мати відповідне огородження для захисту ніг
правильника від падаючих підкладок.

Отвори для видавання рейок зі стелажів повинні обладнуватися
повітряно-тепловими завісами.

5.10.11. При індукційному гартуванні головок кінців рейок
повинна забезпечуватися електробезпечність робіт, а для захисту
від впливу електромагнітних полів - встановлений захисний екран.

Стелажі для рейок поблизу кабіни гартівних апаратів повинні
мати огороджувальні бар'єри.

5.10.12. Маркірування (клеймування) рейок і балок має бути
механізованим.

5.10.13. Для транспортування на склад готової продукції рейки
повинні бути сформовані в пакети. Пакетування та обв'язування
рейок у пакети повинні бути механізованими.

5.10.14. На робочих місцях фрезерувальників повинна бути
встановлена кнопка аварійного відключення механізмів поточної
лінії.

5.10.15. Робочі місця, на яких температура повітря перевищує
допустимі значення (майданчики станів, пилки, холодильники тощо),
необхідно обладнувати обдувною вентиляцією із зволожуванням
повітря розпиленою водою в теплий період року.

5.10.16. Поряд з гідрознепилюванням, що відбувається при
збиванні окалини, рейкобалкові стани повинні обладнуватися
спеціальними відсмоктувачами з очищенням повітря від пилу.

5.11. Сортопрокатні та дротяні стани

5.11.1. Для забезпечення припливу свіжого повітря до робочих
місць будинки сортопрокатних цехів необхідно будувати III-образної
форми (у плані), ширина розривів між окремими будинками (внутрішні
подвір'я) повинна дорівнювати не менше півсуми висоти будинків, що
стоять навпроти, але не менше 20 м. Внутрішні подвір'я не повинні
використовуватися для розміщення будь-яких споруд.

У багатопрольотних будинках необхідно використовувати отвори
в торцевих зовнішніх стінах, але з таким розрахунком, щоб розриви
між джерелами тепловиділення були достатньої ширини.

5.11.2. Для запобігання утворенню петель при прокатуванні
металу на дрібносортних і дротяних безперервних станах повинні
бути застосовані заходи щодо забезпечення безвідмовного захоплення
смуги валками, правильного регулювання колової швидкості валків
окремих клітей та запобігання забурюванню переднього кінця смуги.
Відвідні траси дротяного стану не повинні мати зазорів між
провідниковими приладами вище проектних.

5.11.3. На останніх групах клітей безперервних дрібно-сортних
і дротяних станів повинні встановлюватися захисні сітки з боку
працівників і згори, а з боку приводу - суцільний лист. Розмір
чарунок сіток повинен бути менше перерізу прокатуваного металу, а
міцність огородження повинна виключати можливість пробивання сітки
під час удару переднім кінцем смуги металу.

Для зручності обслуговування клітей при настроюванні та
ремонті стана секції суцільного сітчастого огородження повинні
легко розсовуватися.

Петльові столи станів повинні мати огородження висотою 0,9 м.
Незалежно від огороджень клітей та петльових столів на дротяних
безперервних станах усі проходи та перехідні містки в зоні
розміщення клітей повинні бути огороджені.

На дрібносортних безперервних станах перехідні містки через
рольганги за останньою чистовою кліткою повинні огороджуватися
суцільною зашивкою з теплоізолюючим покриттям.

Без зазначених огороджень прокатка металу не дозволяється.

5.11.4. Відвідні рольганги від останньої кліті дрібносортних
станів повинні бути огороджені бортами висотою не нижче 0,3 м. З
боку проходів указані борти повинні мати нахил, що перешкоджає
викиданню рухомої смуги.

У випадках, коли при прокатуванні металу можливе утворення
петлі, над рольгангами повинні бути встановлені огородження, що
знімаються або розсувного типу.

5.11.5. При прокатці на станах лінійного типу, де заготовки
подають вручну, перед валками необхідно влаштовувати запобіжні
воронки.

5.11.6. У разі відсутності між окремими клітями безперервних
сортових станів столів з направляючими жолобами, між клітями
повинні влаштовуватися огородження.

Для захисту працівників від тепловипромінювання при прокатці
металу направляючі жолоби на безперервних станах і на станах з
послідовним розміщенням клітей повинні бути забезпечені екранами з
проточною водою.

5.11.7. Прокатне поле на сортових станах лінійного типу
повинно бути огороджене суцільними бортами, що виключають
можливість застрявання кінця смуги, утворення петель.

5.11.8. На станах лінійного типу за наявності довгих
заготовок чи петель або відсутності біля стана достатніх площ
повинні бути влаштовані підвісні жолоби або підземні кармани з
достатнім розширенням устя, а в необхідних випадках - з установкою
роликів.

Щоб не сталося викидання прокатуваного металу через борт
жолоба устя приймального жолоба повинно закриватися з бокових
сторін і зверху.

Листи та плити жолобів і карманів повинні щільно прилягати
один до одного.

Кармани, що розміщені поруч, необхідно розділяти стінами.

5.11.9. Жолоби, що використовуються для передачі металу від
однієї лінії клітей до іншої, для попередження утворення петель
необхідно накривати кришками.

5.11.10. Не дозволяється ремонт жолобів і карманів, а також
розплутування та вилучення смуг, що застрягли під час прокату.

5.11.11. Бракомоталки повинні влаштовуватися в безпечному для
працівників місці. Перед бракомоталками повинні встановлюватися
направляючі воронки.

Пульт керування бракомоталки повинен бути розташований в
безпечному місці.

5.11.12. Для попередження нещасних випадків необхідно:

на нових станах осьове налагодження валків здійснювати за
допомогою спеціальних пристроїв, керування якими повинно бути
виведено з лінійних станів на передні, а у всіх інших - на
зовнішні торцеві сторони клітей;

під час подавання металу у валки застосовувати вводні коробки
або з роликовими, або з розсувними пропусками, а на дротяних
станах - багаторівчакові пропуски з механічним пересуванням
коробок на інші калібри;

при петльовій прокатці чорнові та чистові кліті лінійних
дрібносортних і дротяних станів з передньої та задньої сторін
обладнувати обвідними апаратами.

5.11.13. На дрібносортних і дротяних станах при ручному
подаванні металу біля клітей повинні бути встановлені захисні
стовпи.

5.11.14. При ручному подаванні металу на дрібносортних і
дротяних лінійних станах перед клітями повинні влаштовуватися
запобіжні гребінки.

5.11.15. Конструкція холодильників повинна виключати
можливість викиду заготовки. Холодильники повинні бути забезпечені
обслуговуючими майданчиками та перехідними містками, захищеними
від тепловипромінювання.

5.11.16. Відбір проб прокатуваного металу, як правило,
повинен проводитися механізованим способом у місцях, що
передбачають безпеку працівників, які виконують цю роботу.

У необхідних випадках у місцях, де відбираються проби,
повинні бути встановлені огороджувальні щити.

5.11.17. Охолоджування проб прокатуваного металу повинно
проводитися у спеціально відведених місцях.

5.11.18. Прибирання металу від станів, а також переміщення
його до обробних агрегатів повинно бути механізованим.

5.11.19 Конструкція, установка та огородження моталки повинні
виключати можливість вибивання металу при намотуванні.

5.11.20. Операції виправляння, рубки, складання обрізів,
сортування, пакетування, ув'язування та зважування готового
прокату, транспортування, складування та завантаження пакетів у
залізничні вагони повинні бути повністю механізованими.

5.11.21. Для зниження шуму на робочій лінії прокатного стана
необхідно:

у муфтах замінювати сталеві елементи на пластмасові;

замість підшипників кочення застосовувати підшипники ковзання
з пластмасовими вкладишами чи підшипники рідинного тертя;

установлювати гідропружини для зрівноваження з'єднувальних
шпинделів;

зменшувати при транспортуванні сортового прокату швидкість
обертання приводних роликів, щоб усунути їх проковзування по
поверхні металу.

5.12. Листопрокатні стани

5.12.1. Усі операції щодо транспортування, прокатки та
обробки прокату повинні бути механізованими та виконуватися
здебільшого в потоці.

5.12.2. Під час прокатки металу окалина повинна видалятися з
поверхні слябів або зливків спеціальними пристроями
(окалиновідламувачі, гідрозбиви тощо).

5.12.3. Вимірювання ширини, товщини та температури заготовок
і листів під час прокатки повинно проводитися дистанційно за
допомогою спеціальних приладів.

5.12.4. Огляд і розмітка листів повинні проводитися після
охолодження їх до температури не вище 60 град.С і з застосуванням
кантувача на спеціальних столах, які повинні мати повітряне
душування. Плитові настили на столах для охолодження листів
повинні мати отвори шириною не більше 0,06 м.

Для пересування працівників по краях інспекторських столів
повинні бути встановлені перехідні містки з поручнями.

Для переходу через інспекторські столи повинні бути
влаштовані у відповідних місцях перехідні містки.

Під час виконання операцій розмічування, маркірування та
клеймування листів вручну транспортні засоби повинні вимикатися.

5.12.5. Для огляду поверхні листів до кантувачів повинен бути
забезпечений зручний та безпечний доступ.

5.12.6. Тунелі для транспортування гарячих рулонів повинні
мати прохід між стіною й конвеєром шириною не менше 1 м.

5.12.7. Сортування, маркірування та упаковка тонких листів,
як правило, повинні бути механізованими.

5.12.8. Дублери валкового типу повинні мати захисні
огородження.

5.12.9. Захист від надмірної теплоти на листопрокатних станах
повинен забезпечуватися: правильним облаштуванням виробничого
приміщення; екрануванням робочих місць; утворенням теплової
ізоляції постів керування; місцевою обдувною вентиляцією із
зволожуванням повітря, яке подається, дрібнорозпиленою водою.

5.13. Стани холодної прокатки та гнутих профілів

5.13.1. Для підвищення рівня безпеки при холодній прокатці
необхідно, щоб гарячекатані смуги не мали дефектів
сталеплавильного і прокатного походження, мали точні розміри та
якісну поверхню.

Не дозволяється прокатка рулонів, що мають завернуту кромку
смуги, розриви, складки та інші дефекти.

5.13.2. Не дозволяється різке охолодження поверхні валків.
Охолодження валків повинно починатися одночасно з пуском стана і
припинятися при його зупинці.

5.13.3. Ручне подавання кінців стрічки дозволяється тільки
після повної зупинки барабана.

5.13.4. Натягування прокатуваної смуги повинно здійснюватися
тензометричними пристроями.

Не дозволяється визначати натягування смуги рукою.

5.13.5. Переведення стана на робочу швидкість повинно
проводитися після того, як моталка із заправленим переднім кінцем
зробить 1,5-2 оберти.

5.13.6. Дільниця моталок стана повинна бути огороджена
захисними ґратами та екранами. Отвори прокатних клітей з боку
обслуговування повинні закриватися знімними щитами або замикатися.

5.13.7. На дільницях нагрівання профільованої смуги газовими
форсунками останні повинні розташовуватися на безпечній відстані
від клітей.

Ремонт і регулювання форсунок необхідно проводити при
непрацюючому стані.

5.13.8. Приміщення, обладнані центральними змащувальними
системами (приготування й подача технічного мастила, установка для
приготування емульсії, насосно-акумуляторна станція тощо), повинні
обладнуватися витяжною вентиляцією та установками автоматичного
пожежогасіння.

5.13.9. Вентилі, що регулюють кількість емульсії, яка
подається, повинні бути винесені від клітей на безпечну відстань.
На клітях повинні встановлюватися відображальні щитки, що
перешкоджають розбризкуванню емульсії на робочі місця.

Для уловлювання парів і дрібнодисперсних часток емульсії
необхідно влаштовувати місцеві відсмоктувачі. Злив відпрацьованої
емульсії необхідно здійснювати у збірник для наступної
рециркуляції чи утилізації.

5.13.10. Не дозволяється:

знімати рулони з кінців розмотувача без зняття напруги, а
також відключати насоси гідравліки;

вмикати натискний пристрій під час проходу заготовки через
валки;

проводити за допомогою натискного пристрою насадку робочих
валків ("валок на валок") з метою їх вирівнювання без свинцевих
прокладок;

проводити зачищення валків із сопел форсунок для подачі
емульсії під час роботи стана.

5.13.11. При застосуванні технологічного мастила необхідно
проводити прибирання підлоги в робочій зоні та в проходах.

5.13.12. Для захисту від шуму працівників профілезгинальних
агрегатів необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту
органів слуху, а при еквівалентному рівні шуму більше 120 дБА
захист працівників повинен забезпечуватися установкою
звукоізолюючих кабін з подачею до них чистого повітря.

5.13.13. Стани холодної прокатки необхідно обладнувати
пристроями для захисту працівників від осколків, що відлітають.

5.13.14. Піднімальні столи слід обладнувати бортами та
боковими роликами, що запобігають падінню кінців листа зі столу.

5.13.15. Огляд і розмітку листів слід проводити після їх
охолодження до 50-60 град.С спеціальними кантувачами. Розмітка,
маркірування та клеймування листів повинні бути механізованими.

5.13.16. Зачищення поверхні листів від дефектів необхідно
проводити тільки в їх холодному стані.

5.14. Колесопрокатні стани

5.14.1. Усі операції щодо транспортування, обробки та
обладнання коліс повинні бути механізованими.

5.14.2. Зливки для запобігання їх розкоченню необхідно
вкладати у спеціальні стелажі.

5.14.3. Транспортування й установка злитка у верстат для
розрізання повинні здійснюватися за допомогою крана, обладнаного
автоматичним захватним пристроєм.

5.14.4. Верстати повинні бути оснащені екранами
(огородженнями), що захищають працівників від відлітаючої стружки
та осколків інструмента, який випадково зламався.

Для спостереження за процесом обробки в екранах необхідно
обладнати відповідні оглядові вікна з міцного матеріалу, що не
втрачає прозорості від впливу високої температури відлітаючої
стружки тощо.

5.14.5. Гідравлічні та пневматичні затискні пристрої
(прилади) для виключення можливості вилітання деталей, які
обробляються, та різального інструменту у випадках зниження чи
припинення подачі повітря або рідини повинні бути обладнані
пристроями, що блокують і забезпечують автоматичне припинення
роботи верстата.

Завантажити