НПАОП 27.1-1.04-09Про затвердження правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

2.2.19. Контроль санітарно-гігієнічного стану у прокатних
цехах повинен проводитися згідно з ГОСТ 12.4.012-83
"ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих
местах. Технические требования", ГОСТ 12.4.077-79
"ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих
местах" (далі - ГОСТ 12.4.077-79), ГОСТ 12.1.023-80 "ССБТ. Шум.
Методы установления значений шумовых характеристик стационарных
машин", ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению
контроля" (далі - ГОСТ 12.1.006-84) та ГОСТ 12.1.005-88.

2.2.20. Параметри електромагнітних полів на робочих місцях
повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при
роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476
( z0203-03), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.03.2003 за N 203/7524 (далі - ДСН 3.3.6.096-2002).

2.2.21. Для захисту від ультрафіолетового випромінювання
необхідно застосовувати екранування джерел випромінювання, а
працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального
захисту обличчя та очей відповідно до вимог Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості,
затверджених наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.08.2008 N 187
( z0918-08, za918-08), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 01.10.2008 за N 918/15609 (далі - НПАОП 27.0-3.01-08).

2.2.22. Використання джерел іонізуючого випромінювання
підприємством має здійснюватись за умови наявності ліцензії на
провадження діяльності з використання джерел іонізуючого
випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні
умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого
випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного
регулювання України від 02.12.2002 N 125 ( z0978-02),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за
N 978/7266 (далі - НП 306.5.05/2.065-2002), Державних гігієнічних
нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)",
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 01.12.97 N 62 ( v0062282-97 )
(далі - ДГН 6.6.1-6.5.061-98), та Основних санітарних правил
забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54
( z0552-05, za552-05), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 20.05.2005 за N 552/10832 (далі - ДСП 6.177-2005-09-02).

2.2.23. Загальні вимоги електробезпеки устаткування повинні
відповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93
"ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие
требования". Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від
статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.019-79
"ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов
защиты".

2.3. Вимоги безпеки до експлуатації машин, устаткування,
інструменту, пристосувань та огороджень

2.3.1. У місцях переходу працівників через рольганги,
шлепери, конвеєри та інші технічні пристрої необхідно
встановлювати перехідні містки з поручнями.

Містки для переходу через зони з гарячим металом повинні мати
теплоізолюючий настил, а з боків повинні бути перекриті щитами
висотою не менше 1,8 м з листового заліза чи густої металевої
сітки.

2.3.2. Підлога на робочих місцях біля ножиць, штемпельних
пресів, фрезерних і свердлильних верстатів і інших агрегатів
холодної обробки металу повинна бути накрита ґратчастими
дерев'яними настилами з відстанню між планками не більше 30 мм.

2.3.3. Двері тунелів, підвалів, а також огороджень приямків і
інших небезпечних місць, де можливе підвищення вмісту токсичних
речовин у повітрі, під час ведення технологічного процесу повинні
бути закриті на замок і оснащені відповідними знаками безпеки.

2.3.4. Прокатні стани, що споруджуються, повинні оснащуватися
спеціальними установками і пристроями для очищення обладнання та
виробничих приміщень від пилу й виробничих відходів, які
забезпечують максимальну механізацію робіт з очищення.

2.3.5. Побудова, розміщення та експлуатація
котлів-утилізаторів, що використовуються у прокатному виробництві,
повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів.

2.4. Вимоги до внутрішньозаводського та цехового транспорту і
безпеки його застосування

2.4.1. Наказом роботодавця по підприємству повинні бути
призначені особи, відповідальні за безпечну експлуатацію засобів
внутрішньозаводського та внутрішньоцехового транспорту, до
обов'язків яких входить щодобова перевірка технічного стану
транспортних засобів з відміткою у спеціальному журналі про допуск
їх до роботи.

2.4.2. Експлуатація залізничного транспорту на під'їзних
коліях прокатних цехів повинна відповідати вимогам
нормативно-правових актів та ГОСТ 9238-83 "Габариты приближения
строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм"
(далі - ГОСТ 9238-83).

Спеціальний рухомий склад, а також наближення залізничної
колії до будинків, споруд і складів повинні відповідати
спеціальним габаритам, які передбачені ГОСТ 9235-83.

У цехах у разі неможливості доведення габаритів рухомого
складу до необхідних величин повинна бути облаштована відповідна
сигналізація (світлова, звукова, світло-звукова), що попереджує
про порушення габаритів. При цьому мінімальна відстань від осі
залізничної колії до стіни будинку, яка має вихід назовні,
дозволяється не менше 3,1 м за умови обладнання огороджувальних
бар'єрів, розміщених між виходом з будинку та залізничними
коліями, паралельно до стін будинку.

2.4.3. В'їзд залізничного та автомобільного транспорту до
приміщення цеху повинен проводитися після ввімкнення дозвільного
сигналу світлофора. Рух транспорту територією цеху повинен
здійснюватись у присутності уповноваженої особи, яка супроводжує
транспорт і яка йде попереду нього.

2.4.4. При експлуатації автотранспортного, автотракторного та
електрокарного транспорту необхідно керуватися вимогами Правил
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п, 306а-2001-п).

2.4.5. Експлуатація електровізків повинна відповідати вимогам
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4
( z0093-98), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

2.4.6. У цеху між прольотами, призначеними тільки для руху
транспортних засобів, встановлюється заборонювальний знак безпеки
згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76). Проїзди повинні бути
освітленими та вільними від сторонніх предметів.

2.4.7. Транспортні засоби повинні бути обладнані пристроями,
замками, сигналізацією тощо, що виключає можливість їх
використання сторонніми особами, та пристроями, які запобігають
самочинному руху.

2.4.8. Не дозволяється:

транспортування вантажів, якщо вони закривають оглядовий
шлях;

використання автокарів у цехах, не обладнаних
припливно-витяжною вентиляцією чи нейтралізаторами відпрацьованих
газів;

проїзд в недостатньо освітленому місці або в місці, що не
відповідає нормі ширини проїзду.

2.4.9. Передавальні візки повинні бути обладнані гальмами,
кінцевими вимикачами і звуковою сигналізацією, що включається
одночасно з початком пересування візка.

Не дозволяється використовувати передавальні візки при
несправних гальмах, освітлювальних приладах і звуковій
сигналізації.

Ходові колеса передавальних візків повинні обладнуватися
запобіжними щитками, що встановлені на висоті 10 мм від головки
рейки, і щитками, які запобігають наїзду колеса візка на будь-що,
що знаходиться на шляху його пересування.

2.4.10. Передавальні візки повинні бути обладнані під
перевезення того виду вантажу, для якого вони призначені. В разі
необхідності перевезення іншого вантажу мають бути розроблені
спеціальні кріплення, які забезпечують стале положення вантажу на
візку.

2.4.11. Колії пересування передавальних візків повинні
знаходитися в справному стані та мати тупикові упори, встановлені
в кінці рейкового шляху, а також упори, які мають амортизуючі
накладки. Кабельні (тролейні) траншеї повинні бути перекриті
настилом, що запобігає падінню працівників у траншею.

2.4.12. Не дозволяється експлуатація електровізка при
несправності струмоприймача, контролера, гальм і сигналів, а також
за відсутності запобіжних пристроїв від впливу електричного струму
(діелектричного килимка, діелектричних рукавиць).

2.4.13. Плитковий настил і рейкові колії повинні бути
справними, стики рейок і плит повинні знаходитися на одному рівні.
Вагони, що подаються під завантаження і вивантаження, повинні
закріплюватися гальмовими башмаками.

2.4.14. Обладнання та експлуатація візків повинні виключати
можливість падіння зливків, заготовок та інших матеріалів під час
їх транспортування.

2.4.15. Конструкція й експлуатація візків повинні виключати
можливість самоперекидання при завантаженні і вивантаженні та
транспортуванні.

2.4.16. Відстань між найбільшими частинами візків, що
виступають, і конструкціями будинку, устаткуванням і матеріалами,
які складуються в цеху, повинна бути не менше 0,7 м з обох боків
візка.

2.4.17. Під час руху електрокара, електронавантажувача або
електрокарного крана в шумних місцях необхідно постійно подавати
звуковий сигнал.

Якщо на шляху руху зустрічаються переносні драбини або інші
прилади та пристрої, на яких перебувають працівники, їх треба
об'їжджати на відстані не ближче 1 м. Якщо такий об'їзд
неможливий, треба припинити рух до усунення вказаних перешкод.

2.5. Вимоги безпеки під час профілактичних оглядів,
технічного обслуговування і ремонту засобів виробництва

2.5.1. Профілактичний огляд і ремонт устаткування повинні
проводитися в строки, які передбачені графіками, затвердженими у
встановленому порядку й відповідно до вимог Правил охорони праці
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії,
затверджених наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 N 183
( z0863-08), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
16.09.2008 за N 863/15554 (далі - НПАОП 27.1-1.06-08), технічний
огляд та/або експертне обстеження повинні проводитися відповідно
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п)
(НПАОП 0.00-6.18-04).

2.5.2. Капітальні і поточні ремонти устаткування повинні
проводитися за розробленими і затвердженими проектами організації
робіт. У проектах організації робіт повинні вказуватися заходи
щодо забезпечення безпечних умов праці на кожний ремонт, а також
повинна бути призначена особа, відповідальна за проведення
ремонту.

2.5.3. Відповідно до НПАОП 27.1-1.06-08 ( z0863-08) перед
початком ремонтних робіт усі працівники, що беруть участь у
ремонті, повинні бути ознайомлені з проектом організації робіт.

2.5.4. На дільницях проведення ремонту повинні бути вивішені
попереджувальні про небезпеку плакати і знаки.

2.5.5. Перед початком ремонту станів необхідно зупинити
допоміжне устаткування шляхом розбирання електросхем, відключення
стиснутого повітря, гідравліки тощо.

2.5.6. Усі отвори в перекриттях, майданчиках та інших місцях
під час проведення ремонтних робіт повинні бути закриті щільним
настилом або огороджені поручнями висотою не менше 1 м.

2.5.7. Усі роботи щодо доставки матеріалів, необхідних для
ремонту нагрівальних пристроїв, подавання їх у нагрівальні
пристрої, прибирання розібраної цегли та сміття повинні бути
механізованими.

2.5.8. Ремонт камер регенераторів, рекуператорів, лежаків
нагрівальних колодязів повинен проводитися згідно з інструкціями,
розробленими відповідно до нормативно-правових актів.

При присутності працівників у камері заливання шлаку водою не
дозволяється.

2.5.9. Ремонт кришок колодязів, а також їх заміна повинні
проводитися після відключення газу.

Для ремонту кришок повинно бути відведене спеціальне місце,
обладнане стояками для складання кришок. Стояки повинні мати
надійні замки (фіксуючі пристрої), що виключають випадкове
зрушення та падіння кришки.

2.5.10. Ремонтні роботи із застосуванням відкритого вогню у
приміщеннях з вибухопожежонебезпечними виробництвами повинні
проводитися згідно з Інструкцією з організації безпечного ведення
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'єктах, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 05.06.2001 N 255 ( z0541-01), зареєстрованою
в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за N 541/5732
(НПАОП 0.00-5.12-01), та розділом 8 НАПБ А.01.001-2004
( z1410-04) щодо організації безпечного проведення вогневих робіт
на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах.

2.5.11. При використанні драбин під час ремонту їх необхідно
ставити на міцну горизонтальну основу під кутом не більше
60 градусів.

Довжина (висота) переносних приставних драбин не повинна
перевищувати 5 м, розсувних - 4 м. Ширина нижньої частини драбини
повинна бути не менше 1,1 м, а верхньої - 0,4 м.

Розсувні драбини необхідно обладнувати спеціальними гачками
або ланцюжками, що виключають самовільне розсунення драбин. При
проведенні робіт з переносними драбинами на висоті понад 1,3 м
працівники повинні користуватися запобіжними поясами зі
страхувальними канатами.

Не дозволяється працювати з переносними драбинами в
безпосередній близькості від механізмів, що працюють, та
електроустаткування, що знаходиться під напругою, а також
виконувати роботи, які пов'язані з натягуванням проводів чи
підтримуванням важких предметів.

III. Вимоги безпеки до технологічних процесів

3.1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
прокатних цехів проводитися відповідно до Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923
( 923-2008-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20.05.2009 N 534) ( 534-2009-п).

3.2. Виробничі процеси та експлуатація устаткування прокатних
цехів повинні відповідати вимогам, що викладені у
ГОСТ 12.3.002-75* "ССБТ. Процессы производственные. Общие
требования безопасности", ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы
перемещения грузов на предприятиях. Общие требования
безопасности", ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование
производственное. Ограждения защитные", ГОСТ 12.2.094-83
"ССБТ. Оборудование прокатное. Общие требования безопасности"
(далі - ГОСТ 12.2.094-83), ГОСТ 12.2.003-91, НПАОП 40.1-1.21-98
( z0093-98), цих Правилах та інших нормативно-правових актах, що
стосуються вимог охорони праці у прокатному виробництві.

3.3. Безпечне ведення робіт повинно бути забезпечено: вибором
найбільш раціональних технологічних процесів, прийомів, режимів
роботи та порядком обслуговування виробничого устаткування; якістю
вихідних матеріалів; розміщенням виробничого устаткування;
організацією робочих місць; розподілом функцій між працівником і
устаткуванням з метою зменшення важкості праці; дистанційним
керуванням механізмами у небезпечних зонах.

3.4. Під час організації та проведення технологічних процесів
необхідно:

передбачати заміну процесів і операцій, пов'язаних з
виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, процесами
і операціями, при яких зазначені фактори були б відсутні або мали
б меншу інтенсивність;

не допускати безпосередній контакт працівників з вихідними
матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та
відходами виробництва, що мають небезпечний чи шкідливий вплив;

своєчасно отримувати інформацію про виникнення небезпечних чи
шкідливих факторів під час виконання окремих технологічних
операцій;

застосовувати системи контролю й керування процесами та
апаратами, що забезпечують захист працівників і аварійне
відключення виробничого устаткування.

3.5. У цеху повинна бути чітка система проходів з визначеними
зонами для пішохідного руху з необхідною розміткою, покажчиками та
освітленням, з обладнанням перехідних галерей і містків над
небезпечними дільницями.

3.6. Для утримання прокатних станів, машин, механізмів і
устаткування у справному стані необхідно:

дотримуватися технічних режимів, установлених паспортами чи
інструкціями заводів-виготівників;

оглядати агрегати, устаткування, машини й механізми під час
приймання змін і усувати виявлені при цьому дефекти та
несправності;

проводити перевірку стану агрегатів, устаткування, машин і
механізмів працівниками;

періодично проводити ревізію та ремонт агрегатів і
устаткування.

3.7. На прокатні стани, їх основні та допоміжні агрегати й
устаткування, будинки, споруди, димарі та газопроводи повинні бути
складені паспорти, що містять у собі основні технічні дані та
відповідають вимогам ГОСТ 2.601-2006 "ЕСКД. Эксплуатационные
документы" (далі - ГОСТ 2.601-2006).

У період експлуатації агрегатів до паспортів необхідно
вносити всі дані про зміни, які сталися на агрегатах, про
проведення капітальних ремонтів, про аварії і значні неполадки, що
мали місце, а також про вжиті заходи щодо ліквідації їх наслідків.

3.8. Усі відкриті обертові частини машин і механізмів (вали,
муфти, тимчасові ланцюжні та зубчасті передачі, шківи тощо)
повинні бути огородженими.

3.9. З'єднувальні шпинделі та муфти всіх прокатних станів
слід огороджувати запобіжними кожухами з боків та зверху.

3.10. Рухомі та обертові частини механізмів прокатних станів,
агрегатів, що розміщені у важкодоступних місцях, дозволяється
огороджувати спільним огородженням із замикаючим пристроєм.
Огородження не повинно ускладнювати їх обслуговування.

Знімні, відкидні та розсувні огородження, а також кришки та
щитки в цих огородженнях повинні бути обладнані пристроями, що
виключають їхнє випадкове відкривання чи знімання (замки,
електрозамки відкривання за допомогою спеціального інструмента
тощо), а при необхідності мати блокування, що забезпечують
припинення робочого процесу при знятті чи відкриванні огородження.

3.11. В особливо небезпечних місцях, перелік яких
затверджується роботодавцем, знімні огородження повинні бути
зблоковані з пусковими і приводними пристроями. Ці блокування
повинні виключати можливість роботи устаткування при знятому
огородженні.

3.12. Не дозволяється ремонт і чистка рухомих частин, а також
закріплення огороджень під час роботи машин і механізмів.

3.13. Змащення устаткування, машин та механізмів прокатних
станів повинно бути централізованим.

3.14. Контрвантажі, які не розміщені всередині устаткування,
повинні бути огороджені або розміщені в закритих направляючих
пристроях (колодязі, труби, шахти), що виключають можливість
доступу працівників у небезпечну зону.

3.15. Усі вентилятори повинні мати запобіжну сітку, що на
всмоктуючому отворі має розмір чарунок не більше 20 х 20 мм.
Переносні вентилятори повинні мати запобіжну сітку по обидва боки
(з розміром чарунок не більше 20 х 20 мм.).

3.16. Маховики повинні мати бокове огородження у вигляді
суцільного бар'єра чи поручнів з обшивкою знизу. Огородження
маховиків по ободу повинно виконуватися у вигляді суцільного щита
висотою не менше 2 м.

У разі розміщення головного двигуна стана всередині цеху
розташовувати місця відпочинку працівників в площині обертання
маховика не дозволяється.

3.17. Заглиблення для приводів, контрвантажів, іншого
устаткування прокатних цехів повинні бути надійно перекриті або
мати огородження висотою не менше 1 м із суцільною обшивкою знизу
на висоту 0,14-0,15 м.

3.18. З метою захисту від тепловипромінювання та часток, що
відлітають, усі працівники, які перебувають в безпосередній
близькості від гарячого металу, шлаку, води тощо, повинні бути
забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог
НПАОП 27.0-3.01-08 ( z0918-08, za918-08).

3.19. Для безпечного переходу працівників через рольганги,
шлепери, конвеєри та подібні споруди повинні бути влаштовані
перехідні містки, огороджені поручнями.

Містки для переходу крізь гарячий метал повинні мати
теплоізолюючий настил, а з боків бути екранованими щитами з
листового заліза чи густими металевими сітками висотою не
менше 1,8 м.

3.20. Майданчики, підлога і приямки поблизу агрегатів, що
обслуговуються, і окремих механізмів повинні утримуватися в
чистоті, бути рівними і не мати вибоїв.

3.21. На підлозі біля робочих місць ножиць, штемпельних
пресів, фрезерних, свердлильних верстатів та інших агрегатів
холодної обробки металу повинні бути покладені настили у вигляді
дерев'яних ґрат з відстанню між планками не менше 30 мм. Настили
повинні бути сухими і справними.

Завантажити