НПАОП 24.1-1.32-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів

Експлуатацію систем вентиляціїнеобхідно здійснювати відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує в місцях можливого скупчення газів, важчих за повітря, періодичний контроль за вмістом кисню в повітрі приладами автоматичної і ручної дії з дистанційним відбором проб повітря та вживає заходів щодо усунення причин скупчення цих газів.

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль рівня шуму на постійних робочих місцях та вживає заходів щодо захисту працівників від виробничого шумового навантаження, яке перевищує санітарні норми.

Для захисту органів слуху, якщо рівень шуму перевищує 80 дБ, працівники використовують шумозахисні вкладки одноразового використання або шумозахисні навушники.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує контрольрівня вібрації на робочих місцяхта вживає заходів щодо захисту працівників від вібрації, яка перевищує санітарні норми, затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

При виконанні робіт в умовах впливу локальної вібрації працівники використовують індивідуальні засоби захисту рук , а для захисту від впливу загальної виробничої вертикальної вібрації в діапазоні частот, вищих за 11 Гц, – спеціальне взуття .

  1. У разі розташування об'єктів обслуговування устаткування на висоті 1,3 м і більше суб’єкт господарювання забезпечує їх риштуваннями, підмостками та іншими пристроями відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

  2. У виробничих приміщеннях, де можливі опіки кислотами, суб’єкт господарювання забезпечує належну роботу кранів проточної води, що підключені до господарчо-питного водопроводу, а також душових установок з великим водяним напором.

  3. Суб’єкт господарюваннязабезпечує належне утримання огороджень частин устаткування, допоміжних механізмів, які становлять небезпеку травмування, огородження відкритих люків, колодязів, бункерів, завантажувальних отворів у підлозі, у міжповерхових перекриттях або на робочих майданчиках.

 1. Забезпечення безпеки управління технологічними процесами, належного утримання виробничого обладнання, будівель та споруд

  1. Роботодавець затверджує на кожний технологічний процес Технологічний регламент, проект якого є складовою частиною проектної технологічної документації.

Працівники дотримуються правил безпеки управління технологічними процесами відповідно до Технологічного регламенту.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує постійний контроль за займанням пожежовибухонебезпечних сумішей у повітрі виробничого середовища:

при виробництві метанолу – у відділеннях підготовки вихідного газу, синтезу, ректифікації метанолу та на складі зберігання метанолу;

при виробництві оцтової кислоти – у відділеннях компресії, холодильного блоку, аналізаторної та акумуляторної;

при виробництві формаліну – у відділеннях спиртовипарювачів, контактних апаратів, приготування формаліну, на складах метанолу та формаліну;

при виробництві вінілацетату – у приміщенні сухих газодувок, синтезу вінілацетату;

при виробництві полівінілацетату – у приміщеннях полімеризації вінілацетату та розчинення полівінілацетату;

при виробництві полівінілового спирту – у відділеннях приготування та розфасовки полівінілового спирту;

при виробництві циклогексанону – у приміщеннях виготовлення розчину каталізатора, абсорбції, омилення, зберігання реакційної маси, пакування та зберігання циклогексанону;

при виробництві адипінової кислоти – у відділеннях окиснення, пакування, у проміжному складі.

У разі якщо концентрація пожежовибухонебезпечної суміші досягне значення, за якого відбувається її займання, що відповідає нижній границі вибуховості, персонал об’єкта повинен вжити заходів згідно з ПЛАС.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує належну експлуатацію будівель, споруд таінженерних мереж підприємства відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863.

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за вібрацією обладнання.

У разі перевищення допустимих рівнів вібраційних характеристик певного обладнання працівники повинні вжити заходів щодо відключення обладнання для ремонту.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за станом трубопроводів пари і гарячої води відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує огляд обладнання та трубопровідних з’єднань, що працюють під тиском або містять небезпечні та шкідливі речовини (метанол, ацетилен, вінілацетат, метилацетат, циклогексанол, циклогексанон та циклогексан, формальдегід), відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

Посудини, що працюють під тиском, повинні відповідати вимогам, установленим Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

  1. Перед початком опалювального сезону суб’єкт господарювання забезпечує початковий технічний огляд котелень, теплогенераторів, калориферних установок та інших опалювальних приладів.

  2. Роботодавець вживає заходів щодо перевірки та утримання в справному стані автоматичних пристроїв, що припиняють поширення полум’я (заслінки, шибери, клапани), відповідно до вимог Правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 липня 2010 року № 138, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 664/17959 (НПАОП 0.00-1.25-10).

  3. Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за корозією устаткування і трубопроводів та вживає заходів щодо їх своєчасного та якісного ремонту.

Суб’єкт господарюваннязабезпечує контроль за зносом стінок обладнання та комунікацій, які працюють в умовах інтенсивної корозії, та вживає заходів щодо своєчасного та якісного ремонту устаткування.

Суб’єкт господарювання забезпечує контроль за станом (корозією) заглушок, встановлених на газопроводах з вибухопожежонебезпечними і хімічними агресивними речовинами під час відключення апаратури на тривалий термін. Контроль необхідно проводити і за наявності на заглушках антикорозійного захисту.

 1. Вимоги до безпеки під час зберігання і транспортування хімічних

речовин та готової продукції

  1. Суб’єкт господарюваннязабезпечує зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової хімічної продукції в спеціально обладнаних складських приміщеннях або на спеціальних майданчиках.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує зберігання метанолу на складах, обладнаних загальнообмінною, припливно-витяжною, місцевою та аварійною вентиляцією, у спеціальній залізній тарі (цистерни, бочки), а хімічно чистий – у скляному посуді. Тара після заповнення повинна бути герметично закрита й опломбована.

Двері складу, де зберігається метанол, необхідно замикати на замок, пломбувати й обладнувати системою сповіщення в разі несанкціонованого їх відмикання.

Зберігання на одному складі метилового (метанолу) та етилового спиртів забороняється.

Запірна арматура на зливних лініях метанолу повинна мати замки і пломбу.

Заповнення тари має здійснюватися насосами (сифонами), призначеними тільки для роботи з метанолом.

Зливання метанолу з тари необхідно здійснювати повністю без залишку продукту.

Наливання метанолу в залізничні та автоцистерни працівники повинні проводити герметичним способом через люк із сифоном, опущеним до дна посудини.

У разі розташування залізничних цистерн з метанолом поза огородженою зоною місць та приміщень роботодавець забезпечує виставлення охорони в місцях, де проходять зливно-наливні операції з метанолом.

  1. Заборонено виконання виробничих операцій на складах зберігання сировини, матеріалів, готової продукції, за винятком робіт, пов'язаних з підготовкою їх до транспортування.

  2. Суб’єкт господарюваннязабезпечує вільний доступ для контролю за станом готової продукції при зберіганні, укладанні, розфасовці готової продукції.

При цьому відстані для проїздів і проходів повинні бути: проти воріт – не менше ширини воріт; проти дверних отворів – шириною, рівною ширині дверей, але не менше 1 м.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання навантажувально- розвантажувальних робіт навантажувачами відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 березня 2009 року за № 103/16119 (НПАОП 0.00-1.22-08).

  2. При складуванні і транспортуванні сипких і пилоподібних матеріалів суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо запобігання їх розпиленню в процесі навантаження і розвантаження.

  3. При зберіганні і транспортуванні токсичних та канцерогенних речовин і матеріалів суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо унеможливлення забруднення ними довкілля.

  4. Не дозволяється експлуатація конвеєрів без захисних пристроїв та огороджень.

  5. Підйомно-транспортним устаткуванням дозволяється піднімати і переміщувати вантаж, маса якого разом із вантажозахоплювальними пристосуваннями не перевищує допустимої вантажопідйомності цього устаткування.

Перед опусканням вантажу працівник повинен оглянути місце, на яке вантаж має бути опущений, переконатися в неможливості падіння, перекидання або сповзання встановлюваного вантажу.

На місці укладання вантажу працівник повинен заздалегідь покласти підкладки, щоб стропи можна було легко і без пошкоджень витягувати з-під вантажу. Звільняти вантажопідйомною машиною затиснені стропи забороняється.

  1. Заборонено транспортування стисненим повітрям легкозаймистих речовин, горючих рідин, нагрітих вище 20оC, а також рослинних олій і жирів, нагрітих вище 70оC.

  2. Суб’єкт господарюваннязабезпечує збирання, сортування і короткочасне зберігання відходів у спеціальну тару і в спеціально відведених для цього місцях.

Відходи, що містять шкідливі речовини, повинні зберігатися в ізольованих приміщеннях в ємностях (бункерах, засіках, чанах тощо), забезпечених спеціальними пристроями, для запобігання забрудненню ґрунту, підземних вод, атмосферного повітря.

Видалення твердих відходів, злив відпрацьованих кислих, лужних, ціанистих та інших розчинів, що мають токсичні властивості, здійснюють після їх нейтралізації.

Розміщення відходів виробництва здійснюється відповідно до природоохоронних, санітарних, протипожежних та інших вимог у порядку, встановленому законодавством.

 1. Вимоги до охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту виробничого обладнання та трубопроводів

  1. Усі види ремонтів (поточний, капітальний) устаткування і транспортних засобів необхідно виконувати відповідно до графіка планово-попереджувального ремонту, який затверджує роботодавець.

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку устаткування або трубопроводів до ремонту з обов’язковим оформленням наряду-допуску. Підготовлене до ремонту устаткування повинно бути здане керівнику ремонтних робіт із записом у змінному журналі або в акті здачі устаткування в ремонт.

Під час зупинення обладнання для проведення ремонтних робіт (апаратів, ділянок трубопроводів тощо) суб’єкт господарювання вживає заходів для проведення аналізу щодо відсутності горючих і токсичних речовин та наявності кисню в системі, виміру температури в ємності, яка не повинна перевищувати 30 оС.

У разі потреби проведення робіт у посудині за вищої температури необхіднопередбачати додаткові заходи безпеки: безперервне обдування свіжим повітрям працівників, що виконують роботи всередині обладнання, забезпечення їх спеціальним одягом.

Розгерметизацію компресорів і насосів для виконання ремонтних робіт на місці експлуатації або їх демонтаж працівники повинні виконувати тільки після повного видалення продукту з цього компресора (насоса).

Продувати апарати і трубопроводи, в яких містяться шкідливі або вибухонебезпечні речовини, у робочу зону приміщення не дозволяється.

Перед початком пуску агрегатів і машин після проведеного ремонту суб’єкт господарювання організовує проведення технічного огляду арматури, трубопроводів, апаратів, запобіжних і регулювальних клапанів, перевіряє закриття всіх люків, продувних ліній, дренажів і свічок, наявність необхідних заглушок на трубопроводах відповідно до схеми та їх зняття після ремонту відповідно до журналу встановлених заглушок.

  1. Працівникипід час виконання ремонтних робіт, пов’язаних з небезпекою розбризкування шкідливих речовин, з можливістю ураження очей парогазовою фазою токсичних речовин, а також потраплянням стружки, окалини та осколків, використовуютьзахисні окуляри (лицьові щитки).

Для захисту шкіри рук працівники повинні використовувати захисні пасти та мазі.

  1. Забороняється проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт в умовах нестачі кисню або перевищення граничнодопустимих концентрацій токсичних речовин.

Забороняється проведення ремонту устаткування до його повної зупинки та вивільнення устаткування і трубопроводів з робочого середовища.

Технічне обслуговування обладнання (набивання і підтягування сальників, ущільнення фланців та іншого обладнання), що перебуває під тиском, не повинно проводитися до зняття тиску.

  1. Перед початком огляду, чищення, ремонту і демонтажу обладнання працівники повинні знеструмити і від’єднати обладнання від електричних приладів і вивісити плакати «Не вмикати! Працюють люди». Зона ремонту повинна бути загороджена з установленням знаків або плакатів застереження або заборони.

  2. Проведення робіт усередині технологічних апаратів і ємностей необхідновиконувати за нарядами-допусками і переважно вдень. У разі проведення робіт уночі мають бути розроблені додаткові заходи безпеки (освітлення території, встановлення знімних огорож).

  3. Спуск працівника до відкритих апаратів, ємностей проводиться з використанням переносної драбини, що має зверху гаки для зачіплювання за край посудини.

Доступ працівників усередину посудин, що мають верхні та нижні люки, здійснюється тільки через нижній люк.

  1. Роботи всередині ємностей мають проводитися бригадою в складі не менше двох працівників (працюючий та спостерігач). За необхідності виконання робіт у ємностях більше ніж одним працівником вживаються додаткові заходи безпеки, що передбачають збільшення числа спостерігачів (не менше одного спостерігача на одного працюючого в апараті), визначення відповідальним виконавцем робіт переліку робіт для кожного працівника, послідовності їх виконання та порядку евакуації працівників, розміщення обладнання на місці проведення робіт.

  2. Під час виконання ремонтних робіт у колодязях працівники використовують захисні каски, спецодяг, ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання (далі – ЗІЗОД), запобіжні пояси, страхувальні канати, захисні окуляри, засоби сигналізації (сигнальні мотузки, переговорні пристрої, радіозв'язок).

  3. Суб’єкт господарюваннязабезпечує обслуговування, ремонт та випробування діючих електроустановок відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі – НПАОП 40.1-1.21-98).

Ремонт електроустаткування (електродвигуни, електричні прилади автоматики, щити управління тощо) працівники здійснюють за умови видимого від’єднання цього устаткування від електромережі. На пускових пристроях електроустаткування повинні бути вивішені таблички «Не вмикати! Працюють люди».

Підключення устаткування до електромережі і його пуск після ремонту працівники виконують лише після установки всіх захисних і запобіжних пристроїв.

Під час проведення ремонтних робіт, пов’язаних з електропостачанням обладнання, освітленням, застосуванням електроінструментів та електроприладів, ремонтом електричного устаткування та апаратів, необхідно дотримуватись вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує вимірювання опору ізоляції заземлення, перевірку кола між заземлювачами і заземлювальними елементами та інші випробування електроустановок згідно з НПАОП 40.1-1.21-98.

У разінесправності заземлення повинні бути негайно вимкнені електричні установки та вжиті заходи щодо відновлення заземлення.

Після капітального ремонту та щороку працівники перевіряють стан ізоляції та надійність заземлення контрольно-вимірювальними
приладами зі складанням відповідного протоколу (акта) згідно з
вимогами НАПБ А.01.001-2004.

  1. Під час діагностики та ремонту компресорів, проведення внутрішніх оглядів устаткування працівники користуються вибухозахищеними переносними світильниками напругою не вище 12 В.

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання ремонтних робіт із застосуванням відкритого вогню відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

Заборонено здійснювати зварювання всередині замкнутих просторів без вентиляції.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує виконання ремонтних робіт із застосуванням інструментів і пристроїв відповідно до Інструкції з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 615/5806 (НПАОП 0.00-5.24-01).

Під час ремонту обладнання на вибухонебезпечних об’єктах працівники застосовують інструмент з кольорового металу, що унеможливлює іскроутворення.

  1. Під час ремонту устаткування і арматури вагою понад 50 кг суб’єкт господарювання забезпечує використання підйомно-транспортних засобів та механізмів.

Вибір цих засобів обумовлюється характеристикою встановленого устаткування, періодичністю та тривалістю ремонтних робіт.

Суб’єкт господарюваннязабезпечує періодичний технічний огляд та ремонт вантажопідіймальних кранів і машин, які використовуються на підприємствах, в строки, встановлені Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), та НПАОП 0.00-1.22-08.

  1. Суб’єкт господарюваннязабезпечує виконання ремонту засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог Інструкції щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 травня 2005 року № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за № 560/10840.

Заборонено виконувати ремонтні та налагоджувальні роботи засобів вимірювальної техніки, встановлених на трубопроводах і резервуарах, які перебувають під тиском рідин і газів, якщо ці засоби знаходяться під напругою та не заземлені.IІІ.Вимоги ЩОдо забезпечення засобами індивідуального захисту

  1. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, безоплатно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08), та відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв ( Частина 1), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв . Частина 2, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).

Завантажити