НПАОП 24.1-1.32-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів

36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

надзвичайних ситуацій України

12 грудня 2012 року № 1413

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03 січня 2013 р.

за № 51/22583

НПАОП 24.1-1.32-13

Правила

охорони праці на об’єктах з виробництва

основної органічної продукції та полімерів

І. Загальні Положення

1.3. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує Положення про систему управління охороною праці (СУОП)відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» .

1.4. Роботодавець створюєслужбу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

  1. Суб’єкт господарювання організовує проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року№ 956 , враховуючи наявність потенційно небезпечних об’єктів з виробництва:

метанолу – через наявність горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол), горючих (займистих) газів (метан, водень) та токсичних хімічних речовин (метанол, оксид вуглецю, метан, водень);

оцтової кислоти – через наявність на цьому об’єкті горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, оцтова кислота, гідразин-гідрат), горючих (займистих) газів (метан, водень) та токсичних хімічних речовин (оксид вуглецю, метилдіетаноламін, гідразин-гідрат, тринатрійфосфат, сода кальцинована, каустична сода, оцтова кислота, метанол, йодистоводнева кислота, калій гідроксид, йод кристалічний, йодистий метил);

формаліну – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол), горючих (займистих) газів (формальдегід) та токсичних хімічних речовин (метанол, формальдегід, оксид вуглецю);

карбамідформальдегідної смоли – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, мурашина кислота) та токсичних хімічних речовин (метанол, мурашина кислота, аміак, натрій гідроксид, формальдегід, карбамідформальдегідна смола, формалін);

вінілацетату – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, оцтова кислота), горючих (займистих) газів (метан, ацетилен) та токсичних хімічних речовин (вінілацетат, оцтова кислота, ацетилен);

полівінілового спирту – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол,метилацетат) та токсичних хімічних речовин (вінілацетат, мурашина кислота, порофор, метилацетат, метанол, натрій гідроксид);

дисперсії полівінілацетатної – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (метанол, мурашина кислота) та токсичних хімічних речовин (вінілацетат, мурашина кислота, диметилфталат абодибутилфталат);

циклогексанону – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (циклогексан) та токсичних хімічних речовин (циклогексан, циклогексанон);

адипінової кислоти – через наявність на об’єктах горючих рідин з температурою спалаху нижче +61 оС (циклогексанон, циклогексанол) татоксичних хімічних речовин (циклогексанол, циклогексанон, нітратна (азотна) кислота, оксиди азоту(нітрогену), аміак).

  1. Суб’єкт господарювання організовує розроблення декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки ,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року№ 956 .

  2. Роботодавець забезпечує вжиття заходів щодо модернізації захисних систем для автоматичного визначення та запобігання виникненню аварійних ситуацій на вибухонебезпечних об’єктах підвищеної небезпеки з урахуванням Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 898.

  3. Суб’єкт господарювання організовує проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи об’єктів та отримує позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня 2000 року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195.

  4. Роботодавець забезпечує розробленняі затверджує план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі – ПЛАС)відповідно до статті 11 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуаційта у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі – НАПБ А.01.001-2004).

  2. Роботодавець забезпечує організацію проведення навчання, інструктажу і перевірки знань працівників з питань пожежної безпеки і користування первинними засобами пожежогасіння відповідно до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03).

  3. Суб’єкт господарювання забезпечує об’єкти первинними засобами пожежогасіння, які повинні відповідати вимогам Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004 ).

  4. Суб’єкт господарювання забезпечує експлуатаціювогнегасниківвідповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154 ( НАПБ Б.01.008-2004).

  5. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує інструкції з питань охорони праці відповіднодо Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 0 7 квітня 1998 року за № 226/2666 ( НПАОП 0.00-4.15-98).

  6. Суб’єкт господарювання організовує проведення гігієнічної регламентації та забезпечує державну реєстрацію небезпечних факторів на об’єктах відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року№ 420.

  7. Суб’єкт господарювання забезпечує розроблення паспортів безпечності на готову хімічну продукцію (хімічні речовини або суміші) за змістом згідно з ДСТУ ГОСТ 30333-2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)», якому надано чинності в Україні наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15 жовтня 2009 року № 376 (далі – паспорт безпечності хімічної продукції).

  8. Суб’єкт господарювання забезпечує отримання від постачальника хімічної продукції паспортів безпечності хімічної продукції для визначення заходів щодо охорони праці під час поводження з відповідною хімічною продукцією.

  9. Роботодавець забезпечує проведення навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 ( НПАОП 0.00-4.12-05).

  10. Роботодавець організовує навчання працівників з питань цивільного захистувідповідно до вимог Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1006/14273.

  11. Роботодавець допускає працівників до робіт з підвищеною небезпекою або робіт, де є потреба в професійному доборі, тільки після проходження спеціального навчання з охорони праці і надалі – після щорічної перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та перелікробіт, виконання яких потребує професійного добору, повинні затверджуватися роботодавцем з урахуванням Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною працівід 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05), та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

  1. Роботодавець забезпечує організацію проведення попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівниківвідповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113, а також наркологічних оглядів відповідно до Порядку проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238.

Роботодавець забезпечує допуск до роботи осіб, які не мають медичних протипоказань за результатами попереднього медичного огляду.

Працівнику в разі виявлення в нього за результатами періодичного медичного огляду протипоказання до виконання робіт за посадою роботодавець пропонує роботу з іншими умовами праці.

  1. Заборонено допускати жінок до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260. Підіймання і переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманнямГраничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194 .

  2. Заборонено допускатипрацівників молодше 18 років до виконання робіт,зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

  1. Роботодавець забезпечує допуск до обслуговування діючих електроустановок, виконання ремонтних, монтажних або налагоджувальних робіт та випробування електроустановок атестованих працівників за відповідною групою електробезпеки з підтвердженим посвідченням відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97).

  2. Суб’єкт господарювання забезпечуєотримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

  3. Суб’єкт господарювання використовує радіоізотопні прилади у складі виробничого обладнання за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання із дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за №  552/10832.

  4. Роботодавець забезпечує розслідування та здійснює облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року№ 1232.

ІІ. Вимоги ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Забезпечення безпеки під час перебування працівників на території суб’єкта господарювання, у виробничих та санітарно-побутових приміщеннях

  1. Роботодавець забезпечує безпеку перебування працівників у виробничих приміщеннях відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (далі – НПАОП 0.00-7.11-12), та Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП 0.00-8.11-12).

  2. Суб’єкт господарюваннязабезпечує огородження небезпечних зон на території промислових майданчиків, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях (відкритих люків, колодязів, бункерів, завантажувальних отворів) поручнями заввишки не менше 1,1 м із додатковою планкою, що огороджує, на висоті 0,5 м і з суцільним металевим обшиванням по низу заввишки не менше 0,15 м від рівня підлоги.

  3. Суб’єкт господарюваннязабезпечує встановлення дорожніх знаків і покажчиків безпеки руху на маршрутах руху транспортних засобів відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

Швидкість руху транспортних засобів територією підприємства не повинна перевищувати 10 км/год, а при в’їзді та виїзді із приміщень –не повинна перевищувати 5 км/год.  1. Працівники повинні переміщуватися територією підприємства та в приміщеннях передбаченими для цього проходами, перехідними містками, драбинами і майданчиками. Забороняється проходити під неогородженими транспортними системами (конвеєрами, транспортерами).

Суб’єкт господарюваннязабезпечує в проходах належне утримання захисних пристроїв-кожухів на фланцевих з'єднаннях напірних трубопроводів для транспортування рідких агресивних і токсичних речовин.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує утримання покажчиків трас кабельних ліній відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017.

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує утриманнятеплоізоляції зовнішніх поверхонь апаратів та трубопроводів, температура поверхні якої не повинна перевищувати 43 °C відповідно до національного стандарту ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температура поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь», якому надано чинності в Україні наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 року № 454.

  3. Суб’єкт господарюваннязабезпечує утримання кришок оглядових колодязів каналізації закритими.

На складах горючих речовин кришки повинні мати помітне пофарбування і покажчики місцезнаходження колодязів.

Кришки колодязів на мережах та спорудах стічних вод з наявністю горючих речовин повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і таких, що не утворюють іскор під час ударів.

  1. Суб’єкт господарювання забезпечує відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, розміщення у виробничих приміщеннях знаків безпеки на ємностях та видному боці трубопроводів, що містять небезпечні речовини, попереджувальних знаків щодо необхідності виконання окремих робіт із застосуванням засобів індивідуального захисту, про наявність ризику або небезпеки у виробничих приміщеннях або дотримання правил включення/відключення обладнання та запірної арматури, правил евакуації та поведінки персоналу під час виникнення аварійних ситуацій, знаків заборони користування відкритим вогнем та інструментом, що може створювати іскру.

  2. Суб’єкт господарювання забезпечує вимір освітленості приміщення відповідно до ДСТУ Б В.2.2-6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості»,затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 15 вересня 1997 року № 157, та вжиття відповідних заходів у разі невідповідності освітленості санітарним нормам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України.

Джерела світла та освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) необхідно систематично очищати від пилу та бруду: у робочій зоні – 2-4 рази на місяць залежно від вмісту пилу, у приміщеннях – не менше одного разу на три місяці, на території – не менше одного разу на рік.

Роботу з очищення джерел світла повинен виконувати електротехнічний персонал при відімкненій напрузі.

  1. Роботодавець забезпечує санітарно-побутові умови працівників відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.11-12.

  2. Роботодавець забезпечує працівників питною водою, якість якої повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

1.12. Забороняється куріння на території, у будівлях та приміщеннях, розміщених на території об’єктаз виробництва основної органічної продукції та полімерів, крім спеціально відведених для цього місць.

Для куріння суб’єктом господарювання визначаються спеціально відведені місця, які обладнуються урнами або попільницями із негорючих матеріалів, витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, позначаються знаком або написом «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров ’ю!».

 1. Вимоги до охорони праці працівників на робочих місцях

  1. Роботодавець забезпечує охорону праці працівників на робочих місцях відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12.

  2. Роботодавець організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

  3. Роботодавець забезпечує працівників інструкціями з управління технологічними процесами та обслуговування обладнання в обсязі посадових обов’язків, а також повинен ознайомити працівників з інструкціями про охорону праці за професіями та видами робіт, з інструкціями з пожежної безпеки та з витягамиз ПЛАС.

  4. Роботодавець забезпечує розроблення заходів, спрямованих на поліпшення умов праці робітників, на підставі:

підсумків атестації робочих місць за умовами праціта стану забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту відповідно до норм НПАОП 24.0-3.01-04 та НПАОП 24.0-3.03-07;

оцінки причин, що призвели до нещасного випадку, за підсумками розслідування відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 ;

приписів органів державного нагляду та введення в дію нових нормативно-правових актів щодо діяльності підприємства.

  1. Роботодавець забезпечує працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, безоплатно молоком або рівноцінними харчовими продуктами відповідно до Закону України «Про охорону праці».

  2. Суб’єкт господарюваннязабезпечує ідентифікацію (визначення) небезпеки та оцінку ризиків на кожному робочому місці та вжиття заходів щодо мінімізації ризиківвідповідно довимог Закону України «Про охорону праці» та з урахуванням положень національного стандарту ДСТУ OHSAS18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» (далі – ДСТУ OHSAS18001:2010).

  3. Суб’єкт господарювання забезпечує постійний контроль за концентрацією шкідливих речовин (метанол, оксид вуглецю, формальдегід, аміак, мурашина кислота, ацетилен, вінілацетат, оцтова кислота, циклогексан, циклогексанол, циклогексанон, оксид азоту) у повітрі робочих зон та вживає заходів щодо усунення причин виникнення концентрації шкідливих речовин вище санітарних норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

  4. Суб’єкт господарювання забезпечує працездатність аварійної витяжної вентиляції, яка повинна включатися автоматично в разі утворення в повітрі робочих зон граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин або досягнення нижньої межі вибуховості вибухонебезпечних парів і газів .

Завантажити