НПАОП 0.00-1.02-08Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

11.5.2. Лебідка повинна бути обладнана пристроєм для переміщення кабіни вручну. Штурвал, який використовується в пристрої, може установлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипної рукоятки не дозволяється.

На лебідці повинен бути указаний напрям обертання штурвала (або пристрою, що його замінює), що відповідає напряму руху кабіни.

11.5.3. Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючим гальмом нормальнозамкнутого типу.

Гальмо лебідки повинне зупиняти маси, які рухаються, а також утримувати кабіну під час проведення випробовувань.

Гальмовий момент повинен створюватись за допомогою пружини (пружин) стискання або вантажу.

Застосування стрічкового гальма не дозволяється. Як гальмовий шків дозволяється використовувати напівмуфту з'єднання електродвигуна з редуктором, яка розташована на валу редуктора.

11.5.4. Редуктор лебідки повинен мати таку конструкцію, яка б дозволяла легко перевірити рівень мастила в ньому.

11.5.5. Під нижніми зірочками ланцюгів повинен бути обладнаний кожух для утримання ланцюга у разі його розірвання.

11.5.6. Кабіна повинна бути підвішеною на тягових пластинчатих ланцюгах роликового типу.

Ланцюги повинні бути розраховані з коефіцієнтом запасу міцності не менше 10 за руйнівним навантаженням. Навантаження, яке діє на ланцюги, повинне визначатись, виходячи з умов завантаження кожної кабіни вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі підлоги кабіни, повинне відповідати розмірам, що встановлені у пункті 11.4.7 цих Правил.

11.6. Електрична частина

11.6.1. Технічна характеристика електричного устаткування, електромережі та їх виконання повинні відповідати параметрам підйомника за напругою і частотою мережі живлення, струмовим навантаженням, надійності, а також умовам його експлуатації, зберігання, транспортування.

11.6.2. Напруга від джерела живлення повинна подаватись через ввідний пристрій з ручним приводом.

Ввідний пристрій повинен бути розміщений безпосередньо близько від входу в машинне приміщення і установлений окремо від НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути розміщена на висоті 1200 - 1600 мм від рівня підлоги.

Ввідний пристрій повинен бути розрахований на зняття напруги з підйомника під навантаженням і без навантаження.

Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів освітлення шахти, кабіни, машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв, для вимикання яких повинні бути передбачені окремі вимикачі згідно з вимогами пунктів 11.6.25 і 11.6.26 цих Правил.

11.6.3. Електропривод підйомника повинен відповідати таким вимогам:

- зняття механічного гальма здійснюється одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вмикання;

- вимикання електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

- замикання струмопровідних пластин електричного пристрою приводу гальма (гальмового електромагніту тощо) на корпус не викликає мимовільне вмикання цього приводу, і зняття механічного гальма у разі зупиненого підйомника не порушує накладення механічного гальма після вимкнення електродвигуна;

- обертання електродвигуна здійснюється тільки в одному напрямі.

11.6.4. Система керування підйомником повинна забезпечувати можливість пуску підйомника:

- з машинного приміщення;

- з однієї із посадочних (завантажувальних) площадок підйомника.

Апарат для подачі команди керування на пуск повинен бути недоступним для сторонніх осіб, і місце його установки повинне мати телефонний зв'язок з машинним приміщенням.

11.6.5. У машинному приміщенні і біля всіх вхідних прорізів повинні бути установлені кнопки "Стоп" для зупинки підйомника.

11.6.6. Система керування підйомником повинна відповідати таким вимогам:

- після припинення електропостачання підйомника і наступного його відновлення, а також після зупинки кабіни і усунення причини, яка викликала зупинку, пуск підйомника відбувається тільки після нової команди керування;

- електричні контакти апаратів, призначені безпосередньо для вимикання електродвигуна і забезпечення накладення механічного гальма, а також електричні контакти вимикачів безпеки повинні працювати на розмикання електричного ланцюга;

- електромагнітні або ємнісні перешкоди, які виникають під час роботи підйомника або надходять зовні, не повинні викликати помилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки.

11.6.7. Вимикання електродвигуна, накладення механічного гальма і зупинка підйомника повинні відбуватись у разі:

- теплового перевантаження електродвигуна;

- короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгах керування;

- спрацювання вимикачів безпеки.

11.6.8. Безпечна робота підйомників забезпечується такими вимикачами безпеки:

- зміни напряму обертання лебідки (пункт 11.1.6 цих Правил);

- положення кабіни (пункт 11.3.3 цих Правил);

- щита огорожі (пункт 11.2.12 цих Правил);

- обертової площадки вхідного прорізу (пункт 11.2.15 цих Правил);

- відкидної площадки кабіни (пункт 11.4.9 цих Правил);

- кнопка "Стоп" (пункт 11.6.5 цих Правил);

- приміщення натяжних пристроїв (пункт 11.6.17 цих Правил).

11.6.9. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення кабіни повинні бути під'єднані до ланцюга силового струму електродвигуна, а інші вимикачі безпеки можуть бути під'єднані як до ланцюга керування, так і до ланцюга силового струму.

11.6.10. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення кабіни повинні бути не самозворотними, а вимикачі щита огорожі, поворотних площадок вхідних прорізів і відкидної площадки кабіни - самозворотними.

11.6.11. Не дозволяється під'єднання будь-яких електромеханічних пристроїв паралельно до електричних контактів вимикачів безпеки або їх шунтування іншим шляхом.

11.6.12. Вимикач зміни напряму обертання лебідки повинен розмикати електричний ланцюг у разі зміни напряму обертання лебідки.

11.6.13. Вимикач положення кабіни повинен розмикати електричний ланцюг у разі виходу башмаків або пристроїв, які їх замінюють, із площини напрямних на дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.

11.6.14. Вимикач щита огорожі повинен розмикати електричний ланцюг під час дії зсередини кабіни на щити зверху і знизу шахти, де відбувається зміна напряму руху кабіни.

11.6.15. Вимикачі поворотних площадок вхідного прорізу повинні розмикати електричний ланцюг під час підіймання площадок, розміщених на рівні верху і низу вхідного прорізу.

11.6.16. Вимикач відкидної площадки кабіни повинен розмикати електричний ланцюг під час підіймання відкидної площадки кабіни.

11.6.17. У приміщенні натяжних пристроїв повинен бути установлений вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування.

11.6.18. Машинне приміщення, приміщення натяжних пристроїв, шахта, площадки перед входом у підйомник повинні бути обладнані стаціонарним електричним освітленням.

11.6.19. Кожна кабіна повинна бути освітлена від світильника, установленого в кабіні, або від світильника, розміщеного зовні кабіни.

Світильники повинні забезпечувати:

- освітленість кожної кабіни на всьому шляху її руху;

- обгородження джерел світла від зіткнення з ними пасажирів.

11.6.20. Живлення електричного освітлення, крім освітлення кабін, повинне бути від освітлювальної мережі будинку (споруди).

11.6.21. Освітленість повинна бути не меншою:

- 20 лк - від ламп нажарювання на рівні підлоги кабіни;

- 30 лк - від ламп нажарювання і 75 лк - від люмінесцентних ламп на рівні підлоги площадок перед входами в підйомник, а також на рівні підлоги машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв;

- 30 лк - від ламп нажарювання і 50 лк - від люмінесцентних ламп на рівні підлоги в проходах і коридорах, які ведуть до площадок перед входом в підйомник, до машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв;

- 5 лк - від ламп нажарювання в шахті підйомника.

11.6.22. Освітлення кабіни повинне бути ввімкнене так, щоб воно не переривалось у разі вимикання апаратів захисту силового ланцюга і ланцюга керування.

11.6.23. Освітлення шахти повинне бути ввімкнене під час проведення в ній робіт і оглядів. Для освітлення шахти повинні використовуватись лампи нажарювання.

10.6.24. Для вмикання (вимикання) освітлення кабін, машинного приміщення і шахти в машинному приміщенні повинні бути установлені вимикачі.

11.6.25. Для вмикання (вимикання) освітлення приміщення натяжних пристроїв в ньому повинен бути установлений вимикач.

11.6.26. У машинному приміщенні, у верхній і нижній частинах шахти повинно бути установлено не менше однієї штепсельної розетки для переносних ламп напругою не більше 42 В.

11.6.27. Параметри електромагнітних полів повинні відповідати ДСН 3.3.6.096-2002.

11.7. Технічний огляд

11.7.1. На проведення технічного огляду поширюються вимоги розділів 9.2 та 11.7 цих Правил.

11.7.2. Повний технічний огляд

Повний технічний огляд підйомника проводиться один раз на 4 роки.

Під час повного технічного огляду підйомник підлягає огляду в обсязі, зазначеному в пункті 9.3.2 цих Правил, а випробовування в обсязі, зазначеному в цьому пункті.

Під час випробовування слід перевірити роботу підйомника, дію гальма, міцність механізмів, кабін, тягових ланцюгів, підвісок кабін тощо.

Випробовування повинне проводитись у три етапи.

На першому етапі з незавантаженими кабінами повинна бути перевірена робота лебідки, пристроїв безпеки, систем керування, сигналізації та освітлення.

На другому і третьому етапах з завантаженими кабінами повинні бути перевірені робота підйомника, дія гальма, міцність кабін, тягових ланцюгів і підвісок кабін тощо.

На другому етапі половина всіх кабін повинна бути завантажена вантажем масою 80 кг кожна (за номінальних розмірів кабіни 800 х 800 мм) або масою 160 кг (за номінальних розмірів кабіни 1000 х 1000 мм), після чого підйомник повинен бути перевірений на ходу в обсязі двох повних обертів ланцюга. Кабіни можуть бути завантажені як ті, що рухаються вверх, так і ті, що рухаються вниз. Усі завантажені кабіни повинні бути суміжними.

На третьому етапі кожна з кабін повинна бути завантажена вантажем масою 120 кг (за номінальних розмірів підлоги кабіни 800 мм х 800 мм) або 240 кг (за номінальних розмірів підлоги кабіни 1000 мм х 1000 мм), після чого підйомник повинен бути перевірений на ходу протягом двох повних обертів ланцюга.

11.7.3. Періодичний технічний огляд

Періодичний технічний огляд підйомника проводиться один раз в 24 місяці.

Під час проведення періодичного технічного огляду підйомник повинен підлягати огляду, перевіркам в обсязі вимог пункту 9.3.2 цих Правил.

Випробування підйомника проводиться з завантажними кабінами. При цьому повинні бути виконані перевірки, зазначені в пункті 9.3.3 цих Правил, а також перевірка дії уловлювачів від обмежувача швидкості.

11.8. Експлуатація і обслуговування

11.8.1. Експлуатація і технічне обслуговування підйомників здійснюється згідно з розділом 9.7 цих Правил та цим розділом.

11.8.2. На основному поверсі і всередині кожної кабіни повинні бути вивішені правила користування підйомником такого змісту:

- дозволяється проїзд тільки одного пасажира або проїзд не більше двох пасажирів;

- підіймання і опускання вантажу не дозволяється;

- проїзд в кабіні вище верхнього поверху або нижче нижнього поверху безпечний.

11.8.3. На кожному поверсі вказується його номер, який добре видно з кабіни підйомника.

11.8.4. На основному поверсі повинна бути вивішена табличка з зазначенням реєстраційного номера і номера телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом або аварійною службою.

Розслідування аварій та нещасних випадків, що сталися з працівниками та мали місце під час монтажу, демонтажу, експлуатації, ремонту, налагодження чи обслуговування ліфтів і підйомників, здійснюється відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

 

Начальник Управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови Федерації
профспілок України 

 
С. Я. Українець 
 

Додаток 1
до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 
1. Бракування сталевих канатів, які перебувають в роботі, здійснюється за кількістю обривів дротин на довжині кроку сукання згідно з даними таблиці 1.

Таблиця 1

Норми бракування каната залежно від кількості обривів дротин на довжині одного кроку сукання каната

Вихідний коефіцієнт запасу міцності каната у співвідношенні D: d 

Норма бракування (кількість обривів дротин) на довжині одного кроку сукання каната у залежності від конструкції каната та типу його сукання 

6 х 19 = 114 і одне органічне осердя та сукання 

6 х 37 = 222 і одне органічне осердя та сукання 

  

хрестинне 

однобічне 

хрестинне 

однобічне 

До 9 включ. 

14 

23 

12 

Більше 9 до 10 включ. 

16 

26 

13 

Більше 10 до 12 включ. 

18 

29 

14 

Більше 12 до 14 включ. 

20 

10 

32 

16 

Більше 14 до 16 включ. 

22 

11 

35 

18 

Більше 16 

24 

12 

38 

19 
2. Приклад визначення кроку сукання каната

На поверхні будь-якої сталки наносять мітку, від якої відлічують вздовж центральної осі каната стільки сталок, скільки їх є у перерізі каната (наприклад, шість у шестисталковому канаті), і на наступній після відліку сталці (у даному випадку на сьомій) наносять другу мітку.

Відстань між мітками приймають за крок сукання каната.

3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі таблиці 1. Кількість обривів як норма бракування приймається за умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за 1,0, а обрив товстої дротини - за 1,7.

Приклад:

Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим коефіцієнтом запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5 обривів товстих дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14 (таблиця 1) і, отже, канат підлягає бракуванню.

4. Кількість дротин на одному кроці сукання як ознаку бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1, визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі.

Приклад:

Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним осердям найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям.

Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1 (кількість обривів на одному кроці сукання) для каната 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям помножити на коефіцієнт 96 : 72, де 96 і 72 - кількість дротин у зовнішніх шарах сталок одного і другого канатів.

5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання як ознака бракування повинна бути зменшена відповідно до даних таблиці 2.

Таблиця 2

Норми бракування каната залежно від поверхневого зношення або корозії

Поверхневе зношення або корозія дротин на діаметрі, % 

Кількість обривів дротин на кроці сукання, % від норм, указаних у таблиці 1 

10 

85 

15 

75 

20 

70 

25 

60 

30 і більше 

50 
У разі зношення або корозії до 40 % і більше початкового діаметра дротин канат повинен бути забракований.

Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не проводиться.

6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється заміна одного більш зношеного каната.

7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним значенням, визначеним за найбільшою кількістю обривів дротин на довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на 50 % проти норм, указаних у таблиці 1.

8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до роботи за умови:

- ретельного нагляду за його станом під час періодичних оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування;

- заміни каната після досягнення ступеня зношення, вказаного в цих нормах.

9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя канат підлягає заміні.

 

Начальник Управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 
 

Додаток 2
до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

 

Додаток 3
до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

Зразок

Керівнику 

______________________
______________________
(територіальний орган
Держгірпромнагляду) 

Прошу зареєструвати новоустановлений ліфт (ліфти) ____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження об'єкта встановлення ліфта(ів)) 
___________________________________________________________________________________ 

Заявник:
    1) повна назва суб'єкта господарювання _______________________________________________
    2) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _______________________________________
    3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД _________________________________________
    4) місцезнаходження суб'єкта господарювання __________________________________________
    5) дозвіл на експлуатацію ліфта (ліфтів) _________________________________________________
                                                                                                                             (ким виданий, дата та номер) 

Додатки:
      1) заповнений паспорт на ліфт (додаток 4 до цих Правил);
      2)акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
      3) акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих Правил);
      4) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими
      елементамиелектроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
      5) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
      6) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж ліфта
      (ГСТУ 36.1-001-97);
      7) протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ 36.1-001-97) 

Керівник (суб'єкт господарювання) __________       ________________________
                                                                                       (підпис)                                           (П. І. Б.) 

Дата подання заяви ___________ 200 р.  

Начальник Управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 
 

Додаток 4
до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

Назва постачальника,
місцезнаходження 

     1. Загальні відомості

Назва 

Відомість 

Підприємство-виробник 

  

Тип і модель ліфта 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний) 

  

Допустима температура у машинному приміщенні, шахті (°C) (мінімальна і максимальна) 

  

Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись ліфт (відносна вологість, насиченість пилом, агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) 

  

Установлений термін експлуатації 

  
   ____________
   * Тверда обкладинка розмірами 218 х 290 мм (А4).

   1.1. Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлено ліфт* 

Позначення 

Назва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   ____________
   * Заповнюється виробником.

 
   2. Основні технічні дані ліфта та його складових частин

   2.1. Основні параметри і характеристики ліфта 

Назва показника, одиниця виміру 

Значення 

Вантажопідйомність, кг 

  

Кількість пасажирів 

  

Номінальна швидкість руху кабіни, м/с 

  

Номінальна швидкість руху кабіни в режимі "Ревізія", м/с 

  

Вид керування 

  

Кількість зупинок 

  

Кількість дверей шахти 

  

Висота підіймання, м 

  

Конструкція шахти** 

  

Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни** 

  

Конструкція кронштейнів кріплення напрямних противаги** 

  
   ____________
   ** Заповнюється монтажною організацією.

   2.2. Електричні ланцюги ліфта 

Назва 

Вид струму 

Номінальна напруга, В, та допустиме відхилення, % 

Частота, Гц 

Ввідний пристрій  

  

  

  

Силовий ланцюг (приводи лебідки і дверей):
у нормальному режимі у разі запуску двигуна 

  

  

  

Ланцюг керування 

  

  

  

Ланцюг освітлення:
       кабіни
       шахти
       ремонтних робіт 

  

  

  

Ланцюг сигналізації 

  

  

  
   2.3. Основні технічні відомості і характеристика лебідки

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип (редукторна, безредукторна, з канатотяговим шківом, барабанна, з зірочкою) 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Номінальний обертальний момент на вихідному валу, Нм 

  

Діаметр канатотягового шківа, барабана, зірочки, мм 

  

Маса, кг 

  

  

  
   2.3.1. Редуктор

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення
(діапазон) 

Тип 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Передаточне число 

  

Міжосьова відстань передачі, мм 

  

Маса, кг 

  

  

  
   2.3.2. Гальмо

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення
(діапазон) 

Тип (колодковий, дисковий, конусоподібний тощо) 

  

Діаметр гальмового шківа, мм 

  

Привод гальма: тип 
       зусилля, кН 
       хід виконавчого органу, мм 

  

  

  

  

  
    2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Призначення 

Лебідка 

Привод дверей 

Тип 

  

  

Вид струму 

  

  

Номінальна напруга, В 

  

  

Номінальний струм, А 

  

  

Номінальна частота, Гц 

  

  

Номінальна потужність, кВт 

  

  

Граничнодопустима температура нагрівання обмоток двигуна, °C
Клас ізоляції 

  

  

Синхронна частота обертання, об/хв. 

  

  

Тривалість включення (ТВ), % 

  

  

Кількість включень на годину 

  

  

Виконання (нормальне, вологозахисне, пиловодозахисне, морське тощо), ступінь захисту 

  

  

  

  

  
   2.5. Основні технічні дані і характеристика гідроприводу
(для гідравлічного ліфта)
Тип _________________________________________________________________________

   2.5.1. Гідроциліндр

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип 

  

Кількість 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Діаметр, мм:
                  плунжера
                  поршня 
                  штока 

  

Хід, мм 

  

Робочий тиск, МПа:
                               найменший
                               найбільший 

  

Випробувальний тиск, МПа 

  

Швидкість, м/с:
                    під час підіймання, не менше
                    під час опускання, не більше 

  

Маса, кг 

  
   2.5.2. Гідроагрегат

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип 

  

Підприємство-виробник 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Потік робочої рідини найбільший, дм3/хв 

  

Робоча рідина 

  

Об'єм заправлення, дм3 

  

Тиск налагоджування запобіжного клапана, МПа 

  

Випробувальний тиск, МПа 

  

Маса, кг 

  

Сертифікат 

  
   2.5.3. Трубопроводи
  Рукава високого тиску (тип) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

   2.6. Двері шахти 

Конструкція та розміри, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Конструкція (обертально-розкривні, розсувні, комбіновані одно-, дво- або багатостулкові) 

  

Розміри дверного прорізу (ширина х висоту), мм 

  

Спосіб відчинення або зачинення (ручний, напівавтоматичний, автоматичний) 

  

Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний, пружинний тощо) 

  

Спосіб відмикання дверей шахти у разі зупинення кабіни на рівні поверхової площадки (відводка нерухома, рухома тощо) 

  

Спосіб відчинення дверей шахти у разі відсутності кабіни на рівні поверхової площадки 

  
   2.7. Кабіна 

Конструкція та розміри, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Внутрішні розміри, мм
                                     ширина
                                     глибина
                                     висота 

  

Конструкція підлоги (рухома, нерухома) 

  

Конструкція дверей (обертально-розкривні, розсувні, одно-, дво- або багатостулкові) 

  

Спосіб відчинення або зачинення дверей (ручний, напівавтоматичний, автоматичний) 

  

Привод дверей (електричний, гідравлічний, пружинний тощо) 

  

Вид кабіни (прохідна, непрохідна) 

  

Маса, кг 

  
    2.8. Противага

Технічні дані, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Кількість вантажів  

Указується в документації, що поставляється з ліфтом 

Маса, кг (у зібраному вигляді) 

  
    2.9. Канати

Технічні дані, одиниця виміру 

Значення (діапазон) для канатів 

кабіни 

противаги 

обмежувача швидкості 

зрівноважувальних 

Підприємство-виробник 

  

  

  

  

Сертифікат 

  

  

  

  

Тип* 

  

  

  

  

Конструкція* 

  

  

  

  

Умовне позначення * 

  

  

  

  

Діаметр, мм 

  

  

  

  

Кількість канатів 

  

  

  

  

Довжина одного каната, що включає необхідну довжину для кріплення, м 

  

  

  

  

Розривне зусилля каната в цілому, Н 

  

  

  

  

Коефіцієнт запасу міцності** 

  

  

  

  

  
   ____________
   * Заповнюється згідно з сертифікатом підприємства-виробника канатів.
   ** Заповнюється для тягових канатів і канатів обмежувача швидкості.

   2.10. Ланцюги

Технічні дані, одиниця виміру 

Значення (діапазон) для канатів 

кабіни 

противаги 

обмежувача швидкості 

зрівноважувальних 

Тип* 

  

  

  

  

Умовне позначення згідно з стандартом* 

  

  

  

  

Крок ланцюга* 

  

  

  

  

Кількість ланцюгів 

  

  

  

  

Довжина одного ланцюга, м 

  

  

  

  

Руйнівне навантаження ланцюга, Н* 

  

  

  

  

Коефіцієнт запасу міцності** 

  

  

  

  

  
   ____________
   * Заповнюється згідно з протоколом приймально-здавальних випробувань підприємства-виробника ланцюгів.
   ** Заповнюється для тягових ланцюгів і ланцюга обмежувача швидкості.

   2.11. Пристрої безпеки

   2.11.1. Механічні пристрої

Назва пристрою 

Технічні дані, одиниця виміру 

Призначення 

Кабіна  

Противага 

Уловлювачі 

Тип (різкого, плавного гальмування, комбіновані) 

  

  

Приводяться в дію (від обмежувача швидкості, від пристрою, який спрацьовує від слабини всіх тягових канатів) 

  

  

Умови випробовування уловлювачів плавного гальмування (швидкість руху кабіни, противаги, завантаження кабіни) 

  

  

Допустимий шлях гальмування уловлювачів плавного гальмування, мм:
               - максимальний
               - мінімальний 

  

  

Обмежувач швидкості 

Тип (центробіжний, маятниковий тощо) 

  

  

Швидкість руху кабіни (противаги), за якої спрацьовує обмежувач швидкості, м/с (максимальна, мінімальна) 

  

  

Зусилля на канаті обмежувача швидкості від натяжного пристрою, кН 

  

  

Буфери 

Тип (пружинний, гідравлічний тощо) 

  

  

Величина ходу, мм 

  

  

Кількість 

  

  

Швидкість випробовування гідравлічного буфера зі скороченим ходом, м/с 

  

  
   2.11.2. Перелік електричних пристроїв безпеки* 

Назва пристрою 

Наявність 

Контролювання закритого положення оглядових і аварійних дверей і оглядових люків
Пристрій зупинення у приямку
Контролювання замикання дверей шахти
Контролювання закритого положення дверей шахти
Контролювання закритого положення стулок без замка
Контролювання закритого положення дверей кабіни
Контролювання замикання аварійного люка і аварійних дверей кабіни
Пристрій зупинення на даху кабіни
Контролювання відносного подовження каната або ланцюга у разі двоканатних або дволанцюгових підвісок
Контролювання натягу компенсаційних канатів
Контролювання протиконтактного пристрою
Контролювання роботи уловлювачів
Виявлення перевищення швидкості
Контролювання спрацювання обмежувача швидкості
Контролювання натягу каната обмежувача швидкості
Контролювання засобів обмеження швидкості руху кабіни вверх
Контролювання повернення буферів у нормальне висунуте положення
Контролювання натягу в пристрої для передавання положення кабіни (кінцеві вимикачі)
Кінцеві вимикачі для ліфтів з тяговим приводом
Контролювання замикання дверей кабіни
Контролювання положення знімного штурвала
Контролювання натягу в пристрої для передавання положення кабіни (пристрій для перевіряння уповільнення)
Контролювання гальмування за укороченого ходу буфера
Контролювання ослаблення каната або ланцюга для ліфтів із жорстким приводом
Контролювання ввідного пристрою за допомогою контактора переривання ланцюга
Контролювання вирівнювання і повторного вирівнювання
Контролювання натягу в пристрої для передавання положення кабіни (вирівнювання і повторне вирівнювання)
Пристрій зупинення для режиму ревізії
Обмеження руху кабіни з операціями навантажування-розвантажування
Пристрій зупинення для операцій навантажування- розвантажування
Інші пристрої безпеки, які застосовані у ліфті 

  

____________
*Указується "Є" або "Немає" 
   3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду

Назва (що випробовується, перевіряється) 

Величина навантаження 

  

  

  

  
   4. Відомості про придатність ліфта до експлуатації*

  Ліфт з заводським номером __________________, виготовлений відповідно до ______________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва та номери документів)
і визнаний придатним до експлуатації.

   Дата випуску 

__________________________
(посада особи, яка підписує)

М. П. 

_____________
(підпис) 

____________________
(П. І. Б.) 

  

"___"____________200 _ року 

   ____________
   * Заповнюється виробником.

   5. Гарантійні зобов'язання
___________________________________________________________________________ гарантує
                                                                              (назва підприємства-виробника)
відповідність ліфта вимогам конструкторської документації у разі дотримання умов перевезення, зберігання, монтажу і експлуатації.

   Гарантійний термін роботи ліфта ______________ з дня введення його в експлуатацію за актом приймання ліфта в експлуатацію. 

   Директор (Головний інженер) 

  

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 
  

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

"___"____________ 200 _ року 

   Гарантійні зобов'язання організації, яка змонтувала ліфт
   _______________________________________________________________________ гарантує
                                                           (назва організації, яка змонтувала ліфт)
відповідність монтажу ліфта вимогам технічної документації на монтаж і якість роботи ліфта в частині, що стосується його монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації.

   Гарантований термін роботи ліфта ____________________ з дня підписання акта про технічну готовність і приймання ліфта. 

   Представник монтажної організації 

  

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 
  

_____________________
(П. І. Б.) 
  

М. П. 

"___"____________ 200 _ року 

   6. Відомість про місцеперебування ліфта
   (нова сторінка, розташовується на двох сторінках) 
Назва організації (підприємства) власника ліфта 

Місце установлення ліфта (місто, вулиця, будинок, корпус, під'їзд) 

Дата установлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   7. Відомості про працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів (розташовується на двох сторінках)

Дата, N наказу про призначення і закріплення працівника 

Посада, прізвище та ініціали 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   8. Відомості про працівників, відповідальних за справний стан ліфта
(розташовується на п'яти сторінках)

Дата, N наказу (розпорядження) про призначення і закріплення працівника 

Прізвище та ініціали 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   9. Відомості про ремонт і модернізацію ліфта
   (розташовуються на двадцяти сторінках) 

Дата 

Відомості про ремонт і модернізацію ліфта* 

Прізвище та ініціали відповідальної особи 

Підпис  

  

  

  

  

  

  

  

  
   ____________
   * Документи, що підтверджують якість новоустановлених елементів ліфта, повинні зберігатись разом з паспортом ліфта.

   10. Запис результатів технічного огляду
   (розташовуються на двадцяти сторінках)

Дата огляду 

Результати огляду 

Термін наступного огляду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Ліфт зареєстрований за N _______________ у
   __________________________________________________________________________________,
                                                                                     (реєстраційний орган) 

   у паспорті пронумеровано і прошнуровано _________ всього аркушів, у тому числі креслень на _____________ аркушах.* 

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

"___"____________ 200 _ року 

____________
*Паспорт повинен містити:
   1) установче креслення (кінематична схема, план і перерви шахти, машинного приміщення з розміщенням устаткування в ньому);
     2) принципову електричну схему;
     3) акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
     4) акт приймання ліфта (додаток К ГСТУ 36.1-011-97);
     5) акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих Правил);
   6) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
     7) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
     8) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
     9) протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ 36.1-001-97);
    10) документи, що засвідчують якість: лебідки, обмежувача швидкості, приводу дверей, буферних пристроїв кабіни і противаги, пружини гальма, пружин уловлювачів.
     Паспорт НКП зберігається разом з паспортом ліфта. Завантажити