НПАОП 0.00-1.02-08Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
У ліфта вантажопідйомністю понад 2500 кг на кожні додаткові 100 кг максимальна внутрішня площа підлоги кабіни повинна збільшуватися на 0,16 м2.

Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною інтерполяцією.

Для вантажопасажирських ліфтів з гідравлічним приводом внутрішня площа кабіни може бути більшою, ніж зазначено в таблиці 1, і не більшою, ніж зазначено в таблиці 2, залежно від номінальної швидкості.

Таблиця 2

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

  

  

630 

2,42 

1125 

3,90 

  

  

675 

2,56 

1200 

4,08 

  

  

750 

2,80 

1250 

4,20 

  

  

800 

2,96 

1275 

4,26 

  

  

825 

3,04 

1350 

4,44 

400 

1,68 

900 

3,28 

1425 

4,62 

450 

1,84 

975 

3,52 

1500 

4,80 

525 

2,08 

1000 

3,60 

1600 

5,04 

600 

2,32 

1050 

3,72 

 

  
Для ліфта вантажопідйомністю понад 1600 кг необхідно додавати 0,40 м2на кожні додаткові 100 кг.

Для проміжних навантажень площу визначають лінійною інтерполяцією.

6.2.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не враховується площа, яка перекривається однією з відчинених стулок обертально-розкривних дверей, і не зменшується за рахунок встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.

6.2.4. Для визначення місткості кабіни пасажирського ліфта маса однієї людини приймається на рівні 75 кг.

Місткість кабіни визначається діленням величини вантажопідйомності ліфта на 75, з округленням одержаного результату до більшого цілого числа.

6.2.5. У ліфта самостійного користування дозволяється перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його вантажопідйомності, зазначеної в пункті 6.2.2 цих Правил, за умови виконання таких вимог:

- унеможливлення пуску ліфта з кабіни або з поверхової (завантажувальної) площадки у разі перебування в кабіні вантажу, маса якого перевищує на 10 % і більше вантажопідйомність ліфта;

- наявність сигнального пристрою у кабіні для фіксування її перевантаження.

6.2.6. У ліфтах класу III (для установ охорони здоров'я) і ліфтів вантажопасажирських класу IV дозволяється транспортування пасажирів тільки в супроводі ліфтера.

Якщо ліфти класів III та IV відповідають вимогам цих Правил, які пред'являються до пасажирського ліфта самостійного користування, то в них дозволяється транспортування пасажирів без ліфтера.

6.2.7. У пасажирському ліфті дозволяється транспортування ручного багажу та речей домашнього вжитку.

Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідає вимогам до ліфтів класу III, встановленим у ДСТУ ISO 4190-1:2001, його дозволяється використовувати для установ охорони здоров'я.

6.2.8. У ліфтах з зовнішнім керуванням транспортування людей не дозволяється.

6.2.9. У разі перевезення в ліфті вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, хімічноактивних і радіоактивних вантажів необхідно застосовувати заходи для безпеки персоналу, що супроводжує вантаж, оточуючих та збереження устаткування ліфта. Одночасне перевезення небезпечних вантажів та пасажирів забороняється.

У разі перевезення в ліфті пожежонебезпечних вантажів (легкозаймистих та горючих рідин) повинні виконуватись вимоги НАПБ А.01.001-2004.

6.3. Будівельна частина ліфтів

6.3.1. Будівельна частина, призначена для розміщення устатковання ліфта, повинна відповідати вимогам ДБН В.2.2-9-99, ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.1.1-7-2002 і бути розрахована на навантаження, які виникають під час експлуатації та випробовувань ліфта, а також у разі обриву всіх тягових канатів або ланцюгів.

6.3.2. Необхідність улаштування опалення та примусової вентиляції приміщень, призначених для розміщення устатковання ліфта, визначається під час проектування будинків (споруд) згідно з вимогами чинних нормативних документів та вимогами, встановленими виробником ліфта, щодо його експлуатації.

6.3.3. Освітлення шахти ліфта, машинного і блочного приміщень повинні бути незалежні від живлення привода ліфта. Живлення забезпечується через інший ланцюг або через приєднання ланцюга живлення освітлення до ввідного пристрою привода ліфта.

6.3.4. Противага або балансувальний вантаж повинні бути розміщені в одній шахті з кабіною.

6.3.5. Гідроциліндри повинні бути розміщені в тій же шахті, що і кабіна.

6.4. Шахта ліфта

6.4.1. Шахта ліфта повинна бути огороджена з усіх сторін на всю її висоту і мати перекриття та підлогу.

Дозволяється часткове огородження шахти ліфта у разі виконання таких вимог:

- висота огорожі повинна бути не менше ніж 3500 мм з боку дверей шахти (якщо таку висоту дозволяє обладнати висота поверху, якщо ні, то огородження повинно бути обладнано на максимально можливу висоту) і не менше ніж 2500 мм з інших боків з мінімальною горизонтальною відстанню 500 мм до рухомих частин ліфта (додаток 2 до цих Правил).

Якщо відстань до рухомих частин перевищує 500 мм, розмір 2500 мм може бути зменшений поступово до мінімальної висоти 110 мм на відстані 2000 мм (додаток 2 до цих Правил).

Огорожа повинна бути в межах 150 мм від краю перекриття, східців або платформ.

6.4.2. У разі огородження шахти ліфта металевими листами, склом, металевою дротяною сіткою або іншими матеріалами повинні виконуватись умови:

- товщина сталевого листа - не менше 1 мм;

- металевий (не сталевий) лист забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж у огородження, виготовленого зі сталевого листа товщиною 1 мм;

- скло, ламіноване скло - товщиною не менше ніж 8 мм;

- армоване скло - товщиною не менше ніж 6 мм;

- пустотілі скляні блоки - товщина стінки не менше ніж 4 мм;

- металева дротяна сітка, виконана з дроту діаметром не менше ніж 1,2 мм, закріплена до каркаса шахти з внутрішнього боку і натягнута. Дріт, який кріпить сітку до горизонтальної обв'язки (поясів) та розкосів шахти, дозволяється розміщувати з їх зовнішнього боку;

- перфорований сталевий лист - товщиною не менше ніж 1,5 мм;

- вічко сітки з дроту та отворів перфорованого листа - не більше ніж 20 х 20 мм.

У ліфтів, розташованих у приставних та підвісних шахтах, огородження шахти ліфта з зовнішнього боку будинку повинно виконуватись із скла, ламінованого скла товщиною не менше ніж 8 мм, армованого скла товщиною не менше ніж 6 мм, пустотілих скляних блоків товщиною стінки не менше ніж 4 мм на висоті:

- у приставної - більше 2500 мм від рівня площадки, що прилягає до шахти;

- у підвісної - від огорожі приямка.

6.4.3. Шахта ліфта, огороджена сіткою (огородження шахти сіткою дозволяється для всіх ліфтів, за винятком пасажирських і вантажопасажирських) або склом товщиною менше ніж 8 мм, крім ліфтів панорамного виконання, з боку прилеглих до неї площадок або сходів, на яких можуть перебувати пасажири, повинна мати огорожу, виконану зі сталевого листа товщиною не менше 1 мм або з іншого матеріалу, який забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж в огорожі, що виконана із сталевого листа.

Висота огорожі від рівня площадки або сходів повинна бути не менше ніж 1000 мм, а в разі використання горизонтально-розсувних дверей висота з боку поверхової площадки - не менше ніж висота дверного прорізу.

На сходах і площадках, крім поверхової, на якій установлені горизонтально-розсувні двері, дозволяється замість вказаної огорожі встановлювати грати (перила) додатково до огорожі із сітки або скла, висотою не менше ніж 900 мм.

6.4.4. Міцність стін шахти ліфта повинна бути такою, щоб у разі прикладення навантаження 300 Н зовні шахти до її огорожі у будь-якому місці перпендикулярно площині огорожі пружна деформація була не більше ніж 15 мм, залишкова деформація недопустима. Навантаження повинно бути рівномірно розподілене на площі 5 см2круглої або квадратної форми. У разі прикладення навантаження 100 Н до будь-якої точки огорожі із сітки перпендикулярно площині сітки прогин не повинен бути більше ніж 50 мм.

6.4.5. В огорожі шахти, крім обов'язкових вхідних (вантажних) прорізів, дозволяється виконувати прорізи і отвори для:

- аварійних дверей і люків для стеження за станом устатковання ліфта;

- вентиляції;

- установлення і обслуговування устатковання ліфта;

- роботи ліфта, необхідні між шахтою і машинним або блочним приміщенням;

- виходу газів і диму у випадку пожежі.

6.4.6. Оглядові двері повинні мати мінімальну висоту 1400 мм і мінімальну ширину 600 мм. Аварійні двері - мінімальну висоту 1800 мм і мінімальну ширину 350 мм, оглядові люки - максимальну висоту 500 мм і максимальну ширину 500 мм.

6.4.7. Якщо відстань між послідовними порогами дверей шахти перевищує 11 м, повинні бути встановлені проміжні аварійні двері так, щоб відстань між порогами не була більше ніж 11 м.

Дозволяється не влаштовувати аварійні двері для малих вантажних ліфтів і вантажних ліфтів без провідника або за відсутності примкнутих до шахти площадок (в зоні, де вимагається встановлення аварійних дверей), з яких можна евакуйовувати людей.

6.4.8. Оглядові і аварійні двері та оглядові люки не повинні відчинятись усередину шахти, обов'язково мають бути оснащені замком із ключем, повинні зачинятися і замикатися ззовні. Також повинна бути забезпечена можливість відчиняти їх зсередини шахти без ключа, навіть якщо вони замкнені. Зачинення дверей і люків контролюється вимикачами. Двері повинні бути суцільними і за міцністю відповідати вимогам, що пред'являються до дверей шахти.

6.4.9. Прорізи для вентиляції повинні бути огороджені металевими ґратами або металевою сіткою з розмірами вічок не більше ніж 20 х 20 мм.

6.4.10. Внутрішня поверхня стіни шахти з боку входу в кабіну на всю ширину вхідного прорізу плюс 25 мм на кожен бік повинна бути без виступів і виїмок.

На цій поверхні дозволяється наявність виступів і виїмок не більше ніж 100 мм. Виступи і виїмки більше ніж 50 мм зверху і знизу повинні мати скоси під кутом не менше ніж 60° до горизонталі.

Скоси повинні бути зроблені на всю ширину виступу або виїмки і примикати до стіни шахти, розташованої з боку входу в кабіну. Скіс може бути не доведеним до стіни шахти на 50 мм і менше за умови забезпечення горизонтальної площадки від краю скосу до вказаної стіни.

Вимоги цього пункту не поширюються на виступи і виїмки, утворені дверима шахти.

6.4.11. Виступ більше ніж 50 мм, утворений порогом дверей шахти, повинен мати скіс знизу, а виступ, розмішений над дверним прорізом, - скіс зверху, кут нахилу скосів до горизонталі повинен бути не менше ніж 60°.

Скоси повинні бути зроблені на всю ширину прорізу плюс 25 мм на кожен бік і примикати до стіни шахти, розташованої збоку від входу в кабіну. Дозволяється не доводити скіс до стіни шахти відповідно до розмірів, зазначених у пункті 6.4.10 цих Правил.

У ліфті, в якому відкриття зсередини дверей кабіни між поверховими площадками неможливе, скіс у виступах, розташованих над дверима прорізу, дозволяється не робити.

6.4.12. У ліфті, де дозволяється рух кабіни з відчиненими дверима кабіни і шахти, під порогом дверей шахти паралельно до внутрішньої її поверхні з боку входу в кабіну і на рівні з кромкою порога повинен бути встановлений щит, ширина якого не менше ширини дверного прорізу плюс 25 мм на кожен бік, а висота не менше ніж 300 мм - у пасажирському ліфті і не менше ніж 200 мм - у вантажному ліфті.

Якщо відстань між щитом і стіною шахти, розташованою збоку входу в кабіну, більше ніж 50 мм, то знизу щита за всією його шириною повинен бути влаштований скіс під кутом не менше 60° до горизонталі, який повинен примикати до стіни шахти.

6.4.13. У разі розміщення декількох ліфтів в одній загальній шахті, між ними повинна бути встановлена перегородка з матеріалу, який дозволяється для огородження шахти.

У разі використання для перегородки сітки з дроту діаметр його повинен бути не менше ніж 1,2 мм, а розмір вічка сітки повинен бути не більше ніж 60 х 60 мм.

Ця перегородка повинна бути встановлена від найнижчої точки пересування кабіни, противаги або балансувального вантажу до висоти 2500 мм вище підлоги нижньої поверхової площадки.

Якщо горизонтальна відстань між краєм даху кабіни і рухомими частинами (кабіни, противаги або балансувального вантажу) суміжного ліфта менша ніж 500 мм, повинні бути встановлені перегородки на всю висоту шахти.

Ширина перегородки повинна бути більше ширини рухомого компонента або його частини на 100 мм на кожну зі сторін.

6.4.14. Верхні зазори для ліфтів із тяговим приводом повинні відповідати таким вимогам:

- довжина напрямної кабіни (противаги) повинна дозволяти подальше їх спрямоване пересування на відстань не менше ніж 0,1 + 0,035V2,

де V - номінальна швидкість руху ліфта в м/с;

- над кабіною повинно бути достатньо місця для розміщення прямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 800 мм.

6.4.15. Верхні зазори для ліфтів із жорстким приводом повинні забезпечувати спрямований рух кабіни вгору від верхнього поверху до верхніх буферів на відстань не менше ніж 500 мм.

Над кабіною повинно бути достатньо місця для розміщення прямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 800 мм;

У разі знаходження кабіни на повністю стиснутих буферах довжина напрямної балансувального вантажу, якщо він є, повинна забезпечувати можливість подальшого його руху на відстань не менше ніж на 300 мм.

6.4.16. У вантажних ліфтів класу II після зупинки кабіни від спрацювання кінцевого вимикача, розміщеного у верхній частині шахти між елементами кабіни, які найбільше виступають, і конструкціями, розміщеними над шахтою (люком), повинна залишатись відстань не менше ніж 200 мм.

6.4.17. У нижній частині шахти повинен бути обладнаний приямок. Якщо кабіна перебуває на повністю стиснутих буферах, то при цьому повинні виконуватись такі умови:

- у приямку повинно бути достатньо місця для розміщення прямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 1000 мм, установленого на одній із поверхонь.

Глибина приямка може бути зменшена, якщо підприємство-виробник обладнує ліфти додатковими пристроями і вимикачами, які забезпечують безпеку при проведенні робіт у приямку;

- вільна вертикальна відстань між дном приямка і найнижчою частиною кабіни повинна бути не менше ніж 500 мм. Ця відстань може бути зменшена до 100 мм у межах горизонтальної відстані між:

1) фартухом або частинами вертикально-розсувних дверей кабіни і суміжною стіною;

2) нижніми частинами кабіни і напрямними.

6.4.18. У приямку повинні бути постійні засоби, легко доступні від дверей шахти, для безпечного спуску на підлогу приямка. Цей засіб не повинен заважати рухомим частинам ліфта.

Приямок глибиною більше ніж 2500 мм повинен бути обладнаний дверима, що відповідають вимогам пункту 6.4.8 цих Правил, мати розмір не менше ніж 600 х 1800 мм (ширина х висоту).

6.4.19. У приямку повинні бути:

- пристрій для зупинення ліфта, на якому або біля якого зазначене слово "СТОП", розміщений так, щоб унеможливити ризик помилки щодо положення зупинки;

- розетка з напругою не більше ніж 250 В;

- засіб для вмикання освітлення шахти ліфта, доступний під час відчинення дверей шахти або приямка.

6.4.20. Приямок повинен бути захищений від потрапляння в нього ґрунтових і стічних вод.

6.4.21. Розміщення упорів і буферів у приямку повинно бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, була не більше ніж 200 мм.

У ліфта з жорстким приводом відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити противаги, коли вона перебуває в нижньому робочому положенні, може бути більше ніж 200 мм. Ця відстань визначається конструкцією ліфта і зазначається в монтажному (установчому) кресленні.

6.4.22. Ділянка пересування противаги або балансувального вантажу повинна бути огороджена, мати жорсткий екран в межах не більше ніж 300 мм над підлогою приямка ліфта і висотою не менше ніж 2500 мм.

6.4.23. Відстань між кабіною, противагою і елементами шахти, а також устаткованням, яке установлене в шахті, повинна відповідати значенням таблиці 3.

Таблиця 3

Назва відстані 

Значення, мм 

не менше ніж 

не більше ніж 

Між порогом дверей шахти і порогом кабіни 

35 

Між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну, крім випадків, зазначених у пункті 6.4.25, і:  

  

  

- порогом кабіни 

 -

150 

- стулками обертально-розкривних дверей кабіни 

150 

- найбільш близько розташованими стулками розсувних дверей кабіни 

150 

- обрамленням вхідного прорізу кабіни, яка не має дверей 

150 

Між найближче розташованими стулками дверей шахти і кабіни 

120 

Між елементами кабіни, які виступають, і дверима шахти, крім розміщених на них елементів, які взаємодіють 

15 

Між відводками дверей кабіни і порогом дверей шахти, а також між роликами замків дверей шахти і порогом дверей кабіни 

Від елементів кабіни (противаги) до елементів внутрішньої поверхні огорожі шахти, які виступають, з боку, до якого не звернений вхідний проріз кабіни, крім шахти з сітчастою огорожею. 

25 

В шахті з сітчастою огорожею (до сітки) 

50 

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти: 

  

  

- з боку противаги 

650 

- з інших сторін 

350 

Між елементами кабіни і противаги, які виступають 

50 

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до поверхні противаги 

350 

Між виступаючими елементами кабіни (противаги) і деталями кріплення напрямних (стикові планки, затискачі, болти, екрани тощо) 

10 

Між елементами кабіни (противаги), які виступають, і конструкціями, які призначені для установлення на напрямних (кронштейни, балки) 

20 
6.4.24. Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного прорізу кабіни, або її порогом, які зазначені в таблиці 3, можуть бути збільшені у випадках:

- якщо неможливе відчинення зсередини дверей кабіни поза зоною поверхової площадки;

- у разі встановлення паралельно до вказаної поверхні огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якої дорівнює ширині прорізу дверей кабіни плюс 25 мм на кожну сторону, зробленої з матеріалу, який дозволяється для огородження шахти.

Також можуть бути збільшені розміри відстаней від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти за умови наявності зверху кабіни перил.

6.4.25. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється встановлення канатотягового шківа, напрямних блоків, обмежувача швидкості, елементів підвіски канатів тощо за умови забезпечення можливості їх обслуговування.

6.4.26. Шахта ліфта повинна бути забезпечена постійним електричним освітленням, що дає інтенсивність світла не менше ніж 50 люкс на висоту 1000 мм над дахом кабіни і на підлогу приямка, навіть якщо двері шахти закриті. Стаціонарну електричну мережу не встановлюють, якщо шахта частково огороджена і має достатнє освітлення.

Дозволяється в глухих шахтах, у разі розміщення в них ліфтів з автоматичним приводом дверей кабіни і шахти, вмикати їх освітлення тільки під час проведення оглядів і ремонтів.

Електричні лампи освітлення шахти повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

6.4.27. У шахті ліфта не дозволяється встановлювати устатковання і прокладати комунікації, які не стосуються ліфта, крім систем, призначених для опалення і вентиляції шахти. Пускорегулювальні пристрої цих систем не повинні розміщуватись усередині шахти.

Прокладання в шахтах трубопроводів каналізації та водоводів, паропроводів і газопроводів забороняється.

6.4.28. Канатотяговий шків може бути встановлений у шахті, якщо

- перевіряння, випробовування і обслуговування можна проводити з машинного приміщення або шахти;

- отвори між машинним приміщенням і шахтою повинні мати найменший розмір.

6.5. Машинне і блочне приміщення

6.5.1. Лебідка, низьковольтний комплектний пристрій (станція управління) (далі - НКП), трансформатори, перетворювачі, ввідний пристрій тощо повинні бути установлені в спеціальному приміщенні (машинному).

У ліфтах, які не мають машинного приміщення, указане устатковання може бути установлене в шахті ліфта, приямку або на поверхових площадках за умови можливості його обслуговування і неможливості доступу до нього випадкових осіб.

У разі розміщення в машинному приміщенні устатковання двох і більше ліфтів на лебідках, НКП, ввідних пристроях тощо повинні бути нанесені позначення про належність їх до певного ліфта.

Ввідний пристрій, якщо є, повинен бути розміщений безпосередньо біля входу в машинне приміщення і установлений окремо від НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути розміщена на висоті 1200 - 1600 мм від рівня підлоги. Взаємне розміщення НКП і ввідного пристрою повинно унеможливлювати перекриття відчиненими дверима НКП зони обслуговування ввідного пристрою.

Завантажити