НПАОП 0.00-1.02-08Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

А також повинно бути перевірено, що кабіна з номінальним навантаженням, установлена на верхньому поверсі, не опускається більше ніж на 10 мм вниз за 10 хв.

9.3.5. Під час випробовування ліфта з електроприводом постійного струму або з частотним регулюванням, у яких передбачене утримання кабіни на рівні поверхової площадки за рахунок магнітного поля (крутильного моменту) електродвигуна, додатково перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої поверхової площадок протягом максимального часу, який вказаний в інструкції виробника на кожній з них.

9.3.6. Під час динамічного випробовування ліфта перевірити в дії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинення кабіни.

Випробовування буферів кабіни повинно проводитись тільки після монтажу ліфта.

Випробовування, крім перевіряння точності зупинки кабіни, проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

Перевіряння точності зупинення кабіни повинно проводитись під час руху в обох напрямках порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

9.3.7. Випробовування буферів повинно проводитись з номінальною або зменшеною (вказаною виробником в інструкції по випробовуванню ліфта) швидкістю руху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробовування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера повинно проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15 % менше від швидкості, на яку вони розраховані. У цьому випадку в паспорті ліфта повинна бути указана швидкість, за якої випробовуються буфери.

9.3.8. Під час випробовування буферів повинна бути унеможливлена дія пристрою уповільнення і точного зупинення на нижній і верхній поверхових площадках.

Вимкнення електродвигуна перед посадкою кабіни або противаги на буфер здійснюється кінцевим вимикачем.

9.3.9. Результати випробовувань буфера вважаються незадовільними, якщо:

- у пружинного буфера під час посадки кабіни або противаги на нього відбувається повне стискання пружини або її поломка;

- у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час посадки кабіни або противаги на буфер або у разі зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.

9.3.10. Уловлювачі, які випробовуються, повинні зупиняти і утримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз з вантажем.

Випробовування проводиться на спуску кабіни з необхідним вантажем, рівномірно розподіленим на підлозі кабіни, під час роботи привода за таких умов:

1) уловлювачі миттєвої дії або миттєвої дії з буферним ефектом:

кабіна повинна бути з номінальним навантаженням і рухатися з номінальною швидкістю;

2) уловлювачі поступової дії:

кабіна повинна бути навантажена на 125 % від номінального навантаження у ліфтів з жорстким приводом і номінальним навантаженням у гідравлічних ліфтів і рухатися вниз з номінальною швидкістю або меншою.

9.3.11. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувача швидкості, випробовуються без обриву та імітації обриву тягових канатів (ланцюгів).

9.3.12. Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), випробовуються від дії цього пристрою.

Кабіна (противага) повинна бути розміщена в нижній частині шахти, а шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початку падіння до посадки її на уловлювачі, повинен бути не більше ніж 100 мм.

У випадку несправності уловлювачів повинно бути унеможливлено падіння кабіни (противаги) на відстань більше ніж 200 мм за рахунок використання будь-яких пристроїв, установлених в шахті на період випробовування.

9.3.13. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачів швидкості і від пристрою, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись незалежно від кожного з приводних пристроїв.

9.3.14. Після проведення випробовувань треба переконатися, що не відбулося ніяких несприятливих змін, які можуть впливати на нормальну роботу ліфта. Якщо потрібно, можуть бути замінені тертьові компоненти. Візуальне перевіряння вважається достатнім.

9.3.15. Обмежувач швидкості повинен бути випробуваний на спрацювання за частоти обертання, яка відповідає швидкості руху кабіни (противаги), зазначеній в пункті 9.9.1 ДСТУ EN 81-1:2003 і пункті 9.10.2.1 EN 81-2:2003, а також на його здатність приводити в дію уловлювачі під час перебування каната обмежувача швидкості на робочому шківі.

9.3.16. Якщо у ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни перевищує площу, зазначену в таблиці 1 цих Правил для його вантажопідйомності, крім перевірок і випробовувань, викладених в цьому підрозділі, повинна бути перевірена неможливість введення в дію ліфта з кабіни або з поверхової площадки у разі завантаження кабіни масою, яка перевищує на 10 % вантажопідйомність ліфта.

9.3.17. Дозволяється випробовування ліфта проводити за іншою методикою, узгодженою з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

9.4. Періодичний (черговий) технічний огляд

9.4.1. Періодичному технічному огляду підлягають ліфти не рідше одного разу на 24 місяці протягом установленого строку служби, якщо інше не встановлено експлуатаційними документами виробника.

9.4.2. Під час періодичного технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням в обсязі вимог пункту 9.3.2 цих Правил, крім перевірок, регламентованих пунктом 6.4.23 цих Правил, відстаней і розмірів, які не змінюються в процесі експлуатації ліфта, а також акта на приховані роботи.

Перевіряння опору ізоляції повинні бути проведені після закінчення робіт з підготовлення електроустаткування до технічного огляду.

Перевіряння елементів заземлення і повного опору петлі "фаза-нуль" повинно бути проведене в термін, установлений ПТЕ.

9.4.3. Перевіряння спрацювання уловлювачів ліфта проводять із не завантаженою кабіною і на зменшеній швидкості, якщо це можливо здійснити. При цьому повинні бути проведені перевіряння, зазначені в пункті 9.3.3 цих Правил.

9.5. Позачерговий технічний огляд

9.5.1. Позачерговий технічний огляд ліфта проводять у разі:

- введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

- перерви в експлуатації більше як на 12 місяців;

- демонтажу та встановлення на новому місці;

- закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувались під час експертного обстеження);

- експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

У разі проведення позачергового технічного огляду в паспорті ліфта зазначається причина його проведення.

До складу робіт з проведення позачергового технічного огляду входять перевіряння і випробовування такі ж, як при проведенні первинного технічного огляду згідно з розділом 9.3, за винятком пунктів 9.3.7 - 9.3.9 цих Правил.

9.5.2.Якщо під час проведення ремонтубули замінені:

- тягові канати (ланцюги);

- канатотяговий шків;

- лебідка;

- ущільнювачі гідроциліндра, повністю або частково трубопроводи гідравлічного ліфта;

- уловлювачі, обмежувач швидкості, буфер, НКП;

- електрична схема;

- електропроводка силового ланцюга або ланцюга керування;

- вимикачі безпеки;

- автоматичні замки дверей шахти,

то під час проведення позачергового технічного огляду після ремонту новоустановлені елементи повинні підлягати огляду для визначення їх стану, перевірянню на функціонування, а у випадках, зазначених у пункті 9.5.3 цих Правил, - випробуванню.

9.5.3. Випробуванню підлягають такі елементи ліфта у випадках їх заміни:

- тягові канати (ланцюги);

- лебідка;

- канатотяговий шків;

- уловлювачі;

- гідравлічний буфер;

- обмежувач швидкості;

- ущільнення гідроциліндра, трубопроводи, пристрій зупинки кабіни у гідравлічного ліфта.

Випробуванню підлягає також лебідка після її капітального ремонту.

Обсяг випробовувань і методика їх проведення повинні бути такими, як під час випробовування указаних елементів у разі проведення повного технічного огляду.

9.5.4. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою.

9.5.5. Суб'єкт господарювання за підсумками технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду в експлуатаційних або організаційно-методичних документах.

9.6. Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів

9.6.1. Експертне обстеження проводиться у разі:

- закінчення граничного строку експлуатації;

- реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;

- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

- виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устатковання проводять відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

9.6.2. За висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устатковання в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

9.6.3. Введення устатковання в експлуатацію після проведення експертного обстеження здійснюється відповідно до порядку, встановленого у НПАОП 0.00-6.18-2004, організаційно-методичних та експлуатаційних документів.

9.6.4. Рішення про поновлення роботи ліфтів приймає посадова особа Держгірпромнагляду України, яка заборонила їх експлуатацію, після усунення порушень, відмічених у приписі, згідно з вимогами Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.03.2004 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1074/9673.

9.7. Експлуатація ліфтів

9.7.1.Суб'єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003 і забезпечувати їх утримання в справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту. З цією метою він повинен:

- призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;

- призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;

- призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку (якщо такий є).

9.7.2. Всі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-2005.

9.7.3. Працівники, відповідальні за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонт ліфтів і за організацію експлуатації ліфтів, повинні бути забезпечені цими Правилами та посадовими інструкціями, а електромеханіки, ліфтери і оператори - виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці, що розроблені і затверджені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

9.7.4. Дозволяється покладати на одну особу обов'язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів.

9.7.5. Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд.

9.7.6. Особи, зазначені в цьому розділі, повинні мати групи з електробезпеки не нижче:

- IV - особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;

- III - електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфта, а також електромеханік I - II кваліфікаційних розрядів, який здійснює огляд ліфтів;

- II - ліфтер і оператор.

9.7.7. Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або мають I - II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, який має право на виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

9.7.8. Посада, прізвище, ім'я та по батькові і підпис працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта, а також їх підписи заносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов'язки покладаються наказом на інших працівників, навчених відповідно до вимог НПАОП-0.00-4.12-2005.

9.7.9. Кожний ліфт, крім диспетчеризованого, повинен підлягати огляду ліфтером відповідно до вимог його виробничої інструкції.

Диспетчеризовані ліфти підлягають огляду з періодичністю, визначеною організаціями, які його проводять.

Огляд ліфтів може доручатись електромеханіку, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів.

Результати огляду заносяться до журналу оглядів ліфтів.

9.7.10. Вся інформація про виконаний ремонт на ліфті (вид ремонту, дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) та відмітки про усунення несправностей заносяться виконавцем в журнал технічного огляду, який знаходиться в машинному приміщенні.

Електромеханіки ліфтової аварійної служби (ЛАС) також зобов'язані записувати в цьому журналі дату, перелік виконаних робіт, прізвище та підпис виконавця.

9.7.11. Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами з внутрішнім керуванням повинно бути доручено ліфтерам.

Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами.

Керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажним малим ліфтом може здійснюватися особами, які користуються цими ліфтами.

Вимоги цього пункту не поширюються на керування, яке здійснюється з даху кабіни, з машинного приміщення або з шафи, де розміщена НКП.

9.7.12. Суб'єкт господарювання забезпечує наявність правил користування пасажирським ліфтом самостійного користування (далі - Правила користування пасажирським ліфтом), в яких зазначаються короткі відомості про порядок користування ліфтом.

У правилах користування пасажирським ліфтом, що установлений в житловому будинку, повинна бути передбачена заборона проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборона пуску кабіни з поверхової площадки, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

У Правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного перевезення пасажира і вантажу.

У правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням повинна бути передбачена заборона перевезення людей.

9.7.13. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

- на основному (першому) поверсі або в кабіні - у разі змішаного керування;

- у кабіні - у разі внутрішнього керування;

- біля кожного поста керування - у разі зовнішнього керування.

У разі групового керування на основному поверсі дозволяється вивішувати одну табличку правил, яка стосується всієї групи ліфтів.

9.7.14. На основному поверсі повинна бути вивішена табличка із зазначенням:

- назви ліфта (за призначенням);

- вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числа пасажирів);

- реєстраційного номера;

- номера телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також указується місцеперебування обслуговуючого персоналу.

На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням роблять написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону перевезення людей.

9.7.15. Робота ліфта не дозволяється, якщо:

- відсутній паспорт чи відомості про реєстрацію;

- не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;

- закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;

- не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів;

- відсутній атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери);

- не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці;

- знос канатів перевищує встановлені норми;

- є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта;

- несправні прилади і пристрої безпеки, а також мають місце інші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

9.7.16. Суб'єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

9.8. Диспетчеризація ліфтів

9.8.1. Пасажирські, вантажопасажирські ліфти, встановлені в житлових будинках, повинні обладнуватись двостороннім зв'язком з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу на весь строк їх експлуатації.

9.8.2. Диспетчерський контроль за роботою ліфтів повинен відповідати таким вимогам:

- для всіх ліфтів, крім вантажних малих, між диспетчерським пунктом і кабіною ліфта обладнується двосторонній переговорний зв'язок;

- для пасажирських ліфтів з обертально-розкривними дверима, крім двостороннього переговорного зв'язку, на диспетчерському пункті повинна забезпечуватись сигналізація зачинення всіх дверей шахти і в разі наявності пасажира в кабіні.

9.8.3. Дозволяється підключення до ліфтових установок устатковання, яке призначене для контролю за їх роботою і технічним станом. Підключення цього устатковання проводиться відповідно за схемою підприємства - виробника цього устатковання.

10.1. На будівельні підйомники поширюється дія цих Правил з урахуванням вимог щодо будівельних підйомників, викладених у цій главі.

Виробник забезпечує кожний будівельний підйомник паспортом, зразок якого наведений у додатку 5 до цих Правил.

10.2. Технічний огляд вказаних підйомників проводиться згідно з вимогами цієї глави та порядком, зазначеним у розділі 9.2 цих Правил.

Повний технічний огляд підйомників проводиться після встановлення підйомника, а також один раз на 4 роки. Під час проведення повного технічного огляду підйомник повинен підлягати огляду, перевіркам в обсязі, зазначеному в пунктах 9.3.2 і 9.3.3 цих Правил, та випробуванню (статичному і динамічному).

Випробовування підйомника проводиться згідно з настановою виробника підйомника про порядок його проведення, якщо така є. В разі її відсутності - в обсязі цієї глави.

Статичне випробування проводиться вантажем, який перевищує вантажопідйомність на:

- 50 % - вантажного підйомника;

- 100 % - підйомника з провідником.

Кабіна з рівномірно розподіленим вантажем на підлозі утримується на рівні нижньої завантажувальної площадки протягом 10 хвилин.

Під час проведення динамічного випробовування підйомника перевіряються в дії його механізми, спрацювання обмежувача швидкості і уловлювачів. Випробовування проводиться за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність підйомника на 10 %.

Періодичний технічний огляд підйомників проводиться не рідше одного разу на 12 місяців в обсязі розділу 9.4 цих Правил.

Позачерговий (повний та частковий) технічний огляд проводиться у випадках і в обсязі, що передбачені у розділі 9.5 цих Правил.

10.3. Шахта вантажних підйомників може не обладнуватись. У підйомника з провідником на нижній посадочній (завантажувальній) площадці повинна бути обладнана огорожа шляху руху кабіни і противага на висоту не менше 2000 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки.

Огорожа повинна бути забезпечена дверима.

10.4. Місце на верхній і проміжних зупинках кабіни (платформи) повинно бути обладнане приймальними площадками, які огороджені перилами, що забезпечує безпечне завантаження і розвантаження будівельних матеріалів або вихід з кабіни людей.

10.5. Щоглу підйомника треба кріпити до елементів будинку, який споруджується, жорсткими металевими конструкціями або розтяжками зі сталевого каната, забезпеченого пристроєм для регулювання натягу.

Дозволяється установлення підйомника без закріплення щогли. В цьому випадку він повинен бути розрахований на стійкість з урахуванням діючих експлуатаційних і випробувальних навантажень.

10.6. Можливість кріплення підйомника до елементів будинку повинна бути підтверджена висновком проектно-будівельної організації.

Завантажити