НПАОП 0.00-1.02-08Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 

Начальник Управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 
 

Додаток 5
до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 


Назва постачальника, місцезнаходження 

     1. Загальні відомості

Назва  

Відомість 

Підприємство-виробник 

  

Тип і модель підйомника 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний) 

  

Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись підйомник (відносна вологість, насиченість пилом, агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) 

  
   1.1. Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлено підйомник* 

Позначення 

Назва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   ____________
   *Заповнюється виробником.

   2. Основні технічні дані підйомника та його складових частин

   2.1. Основні параметри і характеристики підйомника 

Назва показника, одиниця виміру 

Значення 

Вантажопідйомність, кг 

  

Кількість пасажирів 

  

Номінальна швидкість руху кабіни (платформи), м/с 

  

Вид керування 

  

Кількість зупинок 

  

Висота підйому, м 

  

Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни (платформи)* 

  
   ____________
   *Заповнюється монтажною організацією.
   2.2. Електричні ланцюги підйомника 

Назва 

Вид струму 

Номінальна напруга, В, та допустиме відхилення, % 

Частота, ГЦ 

Ввідний пристрій 

  

  

  

Силовий ланцюг приводу лебідки:
     - у нормальному режимі
     - у разі запуску двигуна 

  

  

  

Ланцюг керування 

  

  

  

Ланцюг освітлення:
      - кабіни
      - ремонтних робіт 

  

  

  

Ланцюг сигналізації 

  

  

  
   2.3. Основні технічні відомості і характеристики лебідки 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип (редукторна, безредукторна) 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Номінальний обертальний момент на вихідному валу, Нм 

  

Діаметр канатотягового шківа, барабана, зірочки, мм 

  

Маса, кг 

  
   2.3.1. Редуктор 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип  

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення  

  

Передаточне число 

  

Міжосьова відстань передачі, мм 

  

Маса, кг 

  
   2.3.2. Гальмо 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип (колодковий, дисковий, конусоподібний тощо) 

  

Діаметр гальмового шківа, мм 

  

Рік виготовлення 

  

Привод гальма: - тип
                       - зусилля, кН
                       - хід виконавчого органу, мм 

  

  

  
   2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Призначення 

Лебідка 

Тип  

  

Вид струму 

  

Номінальна напруга, В 

  

Номінальний струм, А 

  

Номінальна частота, Гц 

  

Номінальна потужність, кВт 

  

Граничнодопустима температура нагрівання обмоток двигуна, °C 

  

Клас ізоляції 

  

Синхронна частота обертання, об/хв 

  

Тривалість включення (ТВ), % 

  

Кількість включень на годину 

  

Виконання (нормальне, вологозахисне, пилеводозахисне, морське тощо), ступінь захисту 

  
   2.5. Основні технічні дані і характеристики гідроприводу
(для гідравлічного підйомника)
Тип
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

   2.5.1. Гідроциліндр 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип 

  

Кількість 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Діаметр, мм:
               - плунжера
               - поршня
               - штока 

  

Хід, мм 

  

Робочий тиск, МПа:
                - найменший
                - найбільший 

  

Випробувальний тиск, МПа 

  

Швидкість, м/с:
               - під час підіймання, не менше
               - під час опускання, не більше 

  

Маса, кг 

  
   2.5.2. Гідроагрегат 

Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Тип 

  

Підприємство-виробник 

  

Заводський номер 

  

Рік виготовлення 

  

Потік робочої рідини найбільший, дм3/хв 

  

Робоча рідина 

  

Об'єм заправлення, дм3 

  

Тиск налагоджування запобіжного клапана, МПа 

  

Випробувальний тиск, МПа 

  

Маса, кг 

  

Сертифікат 

  
   2.5.3. Трубопроводи
   Рукава високого тиску (тип)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

   2.6. Кабіна (платформа) 

Конструкція та розміри, одиниця виміру 

Значення (діапазон) 

Внутрішні розміри, мм:
                                - ширина
                                - глибина
                                - висота 

  

Конструкція дверей (обертально-розкривні, розсувні, одно-, дво- або багатостулкові) 

  

Вид кабіни (прохідна, непрохідна) 

  

Маса, кг 

  
   2.7. Пристрої безпеки

   2.7.1. Механічні пристрої 

Назва пристрою 

Технічні дані, одиниця виміру 

Призначення 

Уловлювачі 

Тип (різкого, плавного гальмування, комбіновані) 

  

Умови випробування уловлювачів плавного гальмування (швидкість руху кабіни (платформи), завантаження кабіни (платформи)) 

  

Допустимий шлях гальмування, мм:
                       - максимальний
                       - мінімальний 

  

Буфери 

Тип 

  

Кількість  

  
   2.7.2 Вимикачі безпеки* 

Назва 

Наявність 

Замикання дверей кабіни (платформи) 

  

Завантаження кабіни (платформи) 

  

Перевантаження кабіни (платформи) 

  

Уловлювачі кабіни (платформи) 

  

Кінцеві - ланцюг, який розмикається (силовий, керування).
Спосіб приведення в дію 

  

Інші вимикачі безпеки, які застосовуються для підйомника 

  
____________
*Указується "Є" або "Немає".


   3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду 

Назва (що випробується, перевіряється) 

Величина навантаження 

  

  

  

  
 4. Відомості про придатність підйомника до експлуатації**

    Підйомник з заводським номером ____________________, виготовлений відповідно до ___________________________________________________________________________________
                                                                                    (назва та номери документів)
і визнаний придатним до експлуатації.

   Дата випуску 

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

"___"____________ 200 _ року 

____________
**Заповнюється виробником.

 5 Гарантійні зобов'язання
________________________________________________________________________ гарантує
                                                                       (назва підприємства - виробника)
відповідність підйомника вимогам конструкторської документації у разі дотримання умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

   Гарантійний термін роботи підйомника _________________ з дня введення його в експлуатацію за актом приймання підйомника в експлуатацію. 

   Директор (головний інженер) 

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

"___"____________ 200 _ року 

    Гарантійні зобов'язання організації, яка змонтувала підйомник
_________________________________________________________________________ гарантує
                                                                 (назва організації, яка змонтувала підйомник)
відповідність монтажу підйомника вимогам технічної документації на монтаж і якість роботи підйомника в частині, що стосується його монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації.

    Гарантований термін роботи підйомника ____________з дня підписання акта про технічну готовність і приймання підйомника. 

    Представник монтажної організації 

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

"___"____________ 200 _ року 

 6. Відомість про місцезнаходження підйомника
   (нова сторінка, розміщується на двох сторінках) 
Назва організації (підприємства) власника підйомника 

Місце установлення підйомника (місто, вулиця, будинок, корпус, під'їзд) 

Дата установлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   7.Відомості про працівників,відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту підйомників (розміщуються на двох сторінках) 

Дата, N наказу про призначення і закріплення працівника 

Посада, прізвище та ініціали 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   8. Відомості про працівників, відповідальних за справний стан підйомника
(розміщуються на п'яти сторінках) 

Дата, N наказу (розпорядження) про призначення і закріплення працівника 

Посада, прізвище та ініціали 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   9. Відомості про ремонт і модернізацію підйомника
(розміщуються на двадцяти сторінках) 

 

Дата 

Відомості про ремонт і модернізацію підйомника* 

Прізвище та ініціали відповідальної особи 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  
  ____________
   *Документи, що підтверджують якість новоустановлених елементів підйомника, повинні зберігатись разом з паспортом підйомника.

   10. Запис результатів технічного огляду
   (розміщується на двадцяти сторінках) 

Дата огляду 

Результати огляду 

Термін наступного огляду 

  

  

  

  

  

  
    Підйомник зареєстрований за N __________________ в
__________________________________________________________________________________,
                                                                                           (реєстраційний орган)
у паспорті пронумеровано і прошнуровано _________ всього аркушів, у тому числі креслень на ___________ аркушах.* 

__________________________
(посада особи, яка підписує) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

"___"____________ 200 _ року 

____________
*Паспорт повинен містити:
    1) принципову електричну схему;
    2) акт технічної готовності підйомника (ГСТУ 36.1-001-97);
    3) акт приймання ліфта (додаток К ГСТУ 36.1-011-97);
    4) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
    5) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
    6) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
    7) протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ 36.1-001-97);
    8) документи, що засвідчують якість: лебідки, обмежувача швидкості, пружини гальма, пружин уловлювачів.
     Паспорт НКП зберігається разом з паспортом ліфта. 

 

Начальник Управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 
 

Додаток 6
до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

"___" ____________ 200_ року

   __________________________________________________________________________________
     (будова і її місцезнаходження)
   Цей акт складений про те, що __________________________________________________________
                                                                                                            (шахта, машинне приміщення,
______________________________                               _____________________________
                     блочне приміщення)                                                                                                 (тип ліфта)
ліфта, заводський N __________________________________ виконані згідно з кресленнями
_______________________________, розробленими _______________________________________
                         (шифр креслень)                                                                                (назва організації - розробника креслень
________________________________, та готові до виконання робіт з монтажу
будівельної частини ліфта)
устатковання ліфта. 

    ЗДАВ:
    Представник будівельної організації (генпідрядник),
посада 

 

____________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

"___" ____________ 200_ року 

    ПРИЙНЯВ:
    Представник монтажної організації,
посада 

  

____________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

"___" ____________ 200_ року  

Начальник Управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 
 

Завантажити