НПАОП 0.00-1.33-94Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

Забороняється розвантаження автосамоскидів в межах призми обрушення при підробленому екскаватором укосі ярусу.

8. ТРАНСПОРТ

8.1. Залізничний транспорт

Загальні положення

272. На утримання рухомого складу, споруд і обладнання залізничного транспорту (колія 1524 мм) кар'єрів поширюються Правила безпеки на залізничному транспорті промислових підприємств і Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств в тій частині, в якій вони не суперечать цим Правилам.

Робота транспорту вузької колії регламентується інструкціями, затвердженими відповідними відомствами за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

273. До керування локомотивом (електровозом, тепловозом, паровозом) допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, склали теоретичні екзамени і практичні випробування в обсязі вимог, що пред'являються до даної професії, і мають відповідне посвідчення.

Машиністи паровоза при переході на роботу на тепловози і електровози допускаються до керування цими локомотивами при умові складання теоретичних екзаменів, успішного проходження практики та наявності стажу роботи дублером машиніста або помічника машиніста на цих локомотивах не менше трьох місяців.

Право керування мотовозом може бути надано особам, які мають посвідчення водія автомобіля (трактора) або особам, які пройшли спеціальне навчання, при умові складання відповідних екзаменів і стажування протягом не менше одного місяця.

274. Вивантажені або підготовлені до навантаження вантажі повинні бути складені біля колії та закріплені так, щоб габарит наближення споруд не порушувався. Вантажі (крім баласту, вивантаженого для шляхових робіт) при висоті до 1200 мм повинні знаходитися від зовнішньої грані головки крайньої рейки на відстані не менше 2 м, а при більшій висоті — не менше 2,5 м.

275. Верхня будова колії повинна відповідати діючим нормам і стандартам. Забороняється експлуатація залізничних колій в кар'єрах і на відвалах без баласту. Як баласт для пересувних колій можуть бути застосовані місцеві матеріали, за винятком глин, торфу, рослинного грунту і т.п. Кількість болтів у стикових з'єднаннях пересувних колій повинна бути не менше чотирьох.

Примітка.

Укладку відкаточних залізничних колій, а також робочих і навантажувальних колій для солекомбайнів дозволяється здійснювати по пласту солі в озері без баласту при умові надійного закріплення шпал до пласта. Спосіб закріплення шпал до пласта солі повинен відповідати проекту, затвердженому технічним керівником солепромислу.

276. Залізничні колії та автошляхи в кар'єрах повинні своєчасно очищатися від розсипаної породи і снігу, періодично підлягати інструментальній перевірці на їх відповідність проектам. Порядок, строки перевірки та очистки встановлюються керівництвом підприємства.

Для контролю за станом залізничних колій і автошляхів на кар'єрах треба мати нанесену на план гірничих робіт схему транспортних комунікацій, яка повинна щомісяця поповнюватись.

277. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи, у яких є хоч би одна з таких несправностей:

а) роз'єднання гостряків стрілки;

б) відставання гостряка від рамної рейки на 4 мм і більше, виміряне проти першої тяги;

в) викришування гостряка, при якому утворюється небезпека набігання гребня, і викришування довжиною більше 200 мм — на го-ловних, 300 мм — на приймально-відправних і 400 мм — на інших коліях;

г) зниження гостряка проти рамної рейки на 2 мм і більше, виміряне в перерізі, де ширина гостряка поверху 50 мм і більше;

д) перевищення граничних норм зносу рамних рейок та гостряків стрілочних переводів, що наведені в табл. 1.

Таблиця І

Величина зносу, мм

Тип стрілочних переводів

Категорія колії

Вертикальний знос рамних рейок

Боковий знос рамних рейок та гостряків в перерзі, де ширина 20мм

без укриття кінця гостряка

з укриттям кінця гостряка

Р65 та більш важких типів

Головні

Приймально-відправні

Інші

10

12

14

6

6

9

8

8

11

Р43, Р50

Головні

Приймально-відправні

Інші

8

10 12

6

6

9

8

8

11

Р38 та більш легких типів

Головні

Приймально-відправні

Інші

6

8 10

5

5

8

-

-

-

е) перевищення граничних норм вертикального зносу сердечників хрестовин (в перерізі, де ширина сердечника 40 мм), що наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Швидкість рухомого,

складу, км/год

Величина зносу по маркам хрестовин, мм

1/11

1/9

1/7

1/6

1/5

5

14

14

14

14

14

10

14

14

14

10

10

15

14

12

12

8

8

25

12

10

10

6

6

40

10

8

6

70 і більше

8

6

ж) відстань між робочим кантом сердечника хрестовини і робочою гранню головки контррейки менша 1474 мм або відстань між робочими гранями головок контррейки і усовика більша 1435 мм;

з) злом гостряка або рамної рейки;

і) злом хрестовини (сердечника, усовика);

к) розрив хоч би одного контррейкового болта;

л) послаблення болтового кріплення в корені гостряків.

278. На станціях і постах, де застосовується централізоване керування стрілками, очистка останніх від снігу, породи і інше повинна проводитися автоматично, механізованим способом або вручну двома особами.

В темні години доби, а також під час туманів і хуртовин на місці проведення робіт по очищенню стрілок на висоті не менше 0,5 м від головки рейки повинен установлюватися ліхтар.

279. Споруди і обладнання СЦБ та зв'язку повинні бути захищені від перешкоджаючого і небезпечного впливу тягового струму, повітряних ліній електропередачі та грозових розрядів. Контроль за обладнанням систем СЦБ автоблокування та зв'язку повинен здійснюватися за графіком, затвердженим технічним керівником підприємства.

280. Стрілочні переводи ручного обслуговування повинні бути обладнані показчиками, освітленими або неосвітленими. Поділ стрілок на освітлені або неосвітлені встановлюється техніко-розпорядчим актом станції.

281. В місцях переходів через залізничні колії з інтенсивним рухом поїздів і великою маневровою роботою повинні улаштовуватися пішохідні тунелі, мости або доріжки, огороджені самосвітними попереджувальними знаками або освітленими в темні години доби.

Перехід через колії в неустановлених місцях забороняється.

282. Обладнання переїздів повинно проводитись з урахуванням Діючих норм і стандартів. На постійних залізничних коліях кар'єру обладнуються типові переїзди. Переїзди на тимчасових залізничних коліях повинні забезпечувати безпеку руху транспорту і мати: а) ширину, відповідну ширині проїжджої частини шляху, але не менше 3,5 м при односмуговому і 6,5 м при двосмуговому русі — для автосамоскидів вантажопідйомністю до 10 т та 4 м при односмуговому і 7 м при двосмуговому русі — для автосамоскидів вантажопідйомністю 10т і більше;

б) горизонтальну площадку або похил до 0,01, перелом профілю улаштовується на відстані 5 м від крайньої рейки, похили шляхів на підходах до переїзду не повинні перевищувати 0,05;

в) суцільний поміст;

г) кут перетину не менше 45 градусів;

д) типові попереджувальні знаки; 

е) габаритні ворота для електрофікованих колій. 

Класифікація переїздів і порядок їх охорони встановлюється адміністрацією підприємства. Переїзди, які не охороняються на дільницях з автоблокуванням повинні обладнуватись автоматичною переїздною сигналізацією.

283. Провезення через переїзд особливо важких і негабаритних вантажів допускається з дозволу технічного керівника кар'єру (розрізу) під наглядом шляхового майстра.

284. Нормальне положення автоматичних шлагбаумів переїзду -відкрите, а неавтоматичних — закрите. Всі переїзди, що охороняються, в темні години доби, а також під час туманів, снігопадів, хуртовині повинні освітлюватись і мати прямий телефонний зв'язок з найближчим черговим на станції або диспетчером.

На відстані гальмового шляху в обидва боки від переїзду повинні бути встановлені попереджувальні знаки для машиніста локомотива.

285. Всі роботи, пов'язані з перетином залізничних колій лініями електропередачі, зв'язку, нафтопроводами, водопроводами та іншим наземним і підземним обладнанням, допускаються по спеціальному проекту, узгодженому технічним керівником, на підприємстві якого проводяться роботи. Вказаний проект необхідно узгоджувати з власником колії.

286. Пристрої колійного загородження (скидальні башмаки або стрілки, поворотні бруси) при загороджуючому їх положенні не повинні допускати виходу рухомого составу з колій, на яких вони встановлені.

Ці пристрої повинні бути обладнані показниками колійного загородження.

287. Ремонт споруд і пристроїв повинен проводитись при забезпеченні безпеки руху.

Забороняється:

а) розпочинати роботи до огородження сигналами місць проведення робіт, небезпечних для проходження рухомого складу;

 б) знімати сигнали, що огороджують місця робіт, до повного їх закінчення, а також до перевірки стану колії, контактної мережі та дотримання габаритів. Місця проведення робіт, небезпечні для проходження рухомого складу, повинні огороджуватися сигналами з обох боків як на одноколійних, так і на дво- і багатоколійних дільницях шляхів незалежно від того, очікується поїзд або ні.

Перед початком шляхових ремонтних робіт керівник зобов'язаний проінструктувати робітників про умови безпеки проведення цих робіт і вказати місця, куди робітники повинні відходити під час проходу поїздів, а також попередити проїздних диспетчерів відповідних станцій.

288. На станційних коліях, огороджених сигналами зупинки або зменшення швидкості, забороняється проводити будь-які роботи без згоди чергового по станції і без попереднього запису керівника робіт в Журнал огляду колій, стрілочних переводів, обладнання СЦБ і зв'язку.

Введення в дію вказаних обладнань по закінченню робіт проводиться за розпорядженням чергового по станції на підставі запису керівника робіт в Журнал огляду колії, стрілочних переводів, обладнання СЦБ і зв'язку або телефонограми, зареєстрованої в тому ж журналі, переданій черговому по станції, з наступною особистою відміткою керівника робіт.

Рухомий склад

289. Рухомий склад повинен утримуватися в справному стані, що забезпечує його безперебійну роботу та безпеку руху.

290. Всі локомотиви повинні бути обладнані автоматичними і ручними гальмами.

В доповнення до пневматичних гальмів, знов виготовляємі електровози повинні бути обладнані електричними.

291. Автоматичні гальма рухомого складу повинні обслуговуватись за встановленими нормами та мати керованість і надійність дії в різних умовах експлуатації, забезпечувати плавність гальмування, а також зупинку поїзда при роз'єднанні або розриві гальмової магістралі.

Автоматичні гальма повинні забезпечувати можливість застосування різних режимів гальмування в залежності від навантаження вагонів і профілю колії.

Автоматичні гальма рухомого складу повинні забезпечувати гальмовий натиск, що гарантує зупинку поїзда при негайному гальмуванні на відстані не більше встановленого гальмового шляху.

292. Всі локомотиви повинні мати справно діючі:

а) системи гальмів — не менше двох для тепловозів (ручна та пневматична) і не менше трьох для електровозів (ручна, пневматична та електрична);

б) обладнання для подачі звукових сигналів;

в) пісочниці;

г) вимірювачі швидкості;

д) засоби пожежогасіння;

е) обладнання освітлення.

Мотор-вагонний рухомий склад і думпкари повинні бути обладнані автоматичними гальмами.

293. Забороняється випускати в експлуатацію локомотиви та інші самохідні одиниці на залізничному ходу при несправності:

 приладів для подачі звукових сигналів; 

протипожежного устаткування; пневматичних, електричних, ручних гальмів і компресора; пристроїв радіозв'язку, встановлених на локомотивах, які обслуговуються бригадою скороченої кількості; 

пристроїв блокування пильності при обслуговуванні локомотива одним машиністом;

автозчіплюючих пристроїв;

 системи подачі піску, прожектора, буферного ліхтаря, освітлення контрольних вимірювальних приладів;

 захисного блокування високовольтної камери; 

пристроїв захисту від струму короткого замикання, перевантаження та перенапруги, аварійної зупинки дизеля; 

 відсутності або несправності передбаченого конструкцією запобіжного пристрою від падіння деталей на колію; 

відсутності захисних кожухів електрообладнання, появи стуку стороннього шуму в дизелі.

294. Забороняється залишати локомотиви та інші самопересувні одиниці на залізничному ходу в робочому стані без закріплення віл самовільного відходу (руху). Порядок закріплення встановлюється начальником транспортного цеху.

295. Забороняється експлуатувати вагони, у яких є хоч би одна з таких несправностей:

 несправність колісної пари, яка вимагає її заміни; 

тріщина в поясі візка або на боковині литого візка; злом надресорної балки або поперечної в'язі, обрив колоночного або буксового болта; 

несправність автозчепки, поглинаючого апарату або тягового хомута автозчепного пристрою;

злом або тріщина (яка виходить з горизонтальної на вертикальну полку) хребтової, бокової шкворневої балок або буферного брусу;

несправність кузова, а також запірного механізму люка у піввагона та хопера, що загрожує збереженню вантажів, що перевозяться і безпеки руху;

несправність букси, що вимагає її заміни, розплавлений або зламаний буксовий підшипник, відсутність буксової кришки;

сумарний зазор між сковзунами з обох боків візка більше 20 мм або менше 2 мм у вантажних вагонів.

Крім того, забороняється експлуатувати думпкари, що мають несправності:

циліндрів перекидання (тріщини, послаблення кріплення, витікання повітря);

важільного механізму перекидання та відкриття поздовжнього борту;

кранів керування;

витікання повітря в розвантажувальній магістралі;

прогин рами кузова у думпкарів з бортами, що підіймаються, коли між днищем і бортом утворюється зазор більше 70 мм.

296. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними локомотивів встановлюється керівником підприємства в залежності від типу локомотивів і місцевих умов роботи.

При електричній і тепловозній тязі одна локомотивна бригада може обслуговувати декілька локомотивів, якщо керування здійснюється із однієї кабіни.

Обслуговування локомотива одним машиністом допускається тільки при наявності обладнання автоматичної зупинки на випадок раптової втрати машиністом здатності керування поїздом.

297. Швидкість руху поїздів на залізничних коліях кар'єру встановлюється адміністрацією підприємства в залежності від застосованого рухомого складу, верхньої будови та профілю колії, а також місцевих умов.

298. На перегонах (міжстанційних, міжпостових) і блок-дільницях допускається наявність тільки одного поїзда.

299. На електрифікованих коліях забороняється переміщення кранів з піднятою стрілою, крім випадків проведення кранових робіт за нарядом і при відключених пристроях контактної мережі.

300. Забороняється розбирання і укладання залізничних колій машинами і механізмами, не обладнаними пристроями для підйому вантажу.

301. Забороняється перевезення рейкових ланок на залізничних платформах без відповідного кріплення.

302. Вибійні залізничні колії повинні закінчуватися захисними упорами, огородженими сигналами, освітленими в темні години доби.

303. На неробочій частині вибійних і відвальних тупиків (колій) забороняється залишати крани, колієпересувачі та інші механізми без огородження їх скидальними пристроями, що виключають наїзд на них рухомого складу або вихід їх на робочу частину колії.

Забороняється займати вловлюючі та запобіжні тупики рухомим складом.

304. Проходження поїздів вагонами вперед дозволяється при наявності переднього вагону з тормозною площадкою, зверненою в бік руху поїзда, на якій повинен бути кондуктор.

Допускається проходження спеціалізованих технологічних поїздів вагонами вперед без кондуктора, при обов'язковій наявності на передньому вагоні (думпкарі) відповідних звукових, а в темні години доби і світлових сигналів, чутних і видних на відстані гальмового шляху. В цьому випадку на стоянках при маневровій роботі обов'язки складача (керівника маневрів) дозволяється покладати на помічника машиніста, який пройшов спеціальне навчання для цього.

305. Навантаження думпкарів проводиться згідно з паспортом. Однобічна, понадгабаритна, а також перевищуюча вантажопідйомність навантаження вагонів не допускається.

306. Якщо состав вагонів залишається на похилі, то гальма повинні бути затиснуті, а під колеса підкладені гальмівні башмаки.

Відчеплені вагони на коліях кар'єру повинні бути надійно загальмовані для запобігання самовільного відходу їх під похил.

307. Включення вагонів для перевезення людей в состави вантажних поїздів забороняється.

Допускається перевезення робочих-шляховиків в спеціально призначеному для цієї мети вагоні, який включений в ремонтний поїзд.

Організація перевезення людей в кар'єрах здійснюється за розробленою адміністрацією підприємства інструкцією, погодженою з органами Держнаглядохоронпраці.

308. Подача і переміщення залізничних составів в процесі наван-таження (розвантаження) повинні проводитися тільки за дозволяючими сигналами машиніста екскаватора.

309. Маневри на станційних коліях повинні проводитись за вказівками тільки одного працівника — чергового по станції або маневрового диспетчера, а на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією — поїздного диспетчера.

Маневри на коліях локомотивних і вагонних депо та інших коліях ремонту рухомого складу необхідно проводити тільки під наглядом і за особистими вказівками чергового по депо або іншої особи, якій довірено керівництво маневрами на цих коліях.

Розмежування районів керівництва маневровою роботою, а також розподіл обов'язків між працюючими по виконанню маневрів встановлюється техніко-розпоряджувальним актом станції.

Забороняється зчеплювати і розчеплювати вагони під час руху, їздити на буферах і автозчіпках, вскакувати в вагони, платформи і локомотиви або зіскакувати з них під час руху.

8.2. Автомобільний і тракторний транспорт

310. План і профіль автомобільних шляхів повинні відповідати діючим нормам і стандартам. Земляне полотно для шляхів повинно бути побудоване з міцних грунтів. Не допускається застосування для насипів торфу, дерну і рослинних залишків.

Поздовжні похили внутрикар'єрних шляхів повинні прийматися на основі техніко-економічного розрахунку з врахуванням безпеки руху.

311. Ширина проїжджої частини шляху встановлюється проектом з урахуванням вимог діючих норм та стандартів, виходячи з розмірів автомобілів і автопоїздів.

Тимчасові в'їзди в траншеї повинні улаштовуватися так, щоб вздовж них при русі транспорту залишався вільний прохід шириною не менше 1,5 м.

312. При затяжних похилах шляхів (більше 0,06) повинні улаштовуватися горизонтальні площадки з похилом 0,02 довжиною не менше 50 м і не більше ніж через кожні 600 м довжини затяжного похилу.

313. Радіуси кривих у плані та поперечні похили автошляхів передбачуються з урахуванням діючих норм і стандартів. В особливо утруднених умовах на внутрикар'єрних і відвальних шляхах величину радіусів кривих у плані допускається приймати в розмірі не менше двох конструктивних радіусів розвороту транспортних засобів по передньому зовнішньому колесу — при розрахунку на одиночний автомобіль і не менше трьох конструктивних радіусів розвороту — при розрахунку на тягачі з напівпричепами.

314. Проїжджа частина шляху всередині контура кар'єра (крім забійних шляхів) повинна відповідати діючим нормам і стандартам і бути огороджена від призми обрушення породним валом або захисною стінкою. Висоту цього огородження необхідно приймати за розрахунком в залежності від найбільшої вантажопідйомності застосовуємого транспорту.

315. В зимовий період автошляхи повинні систематично очищатися від снігу та льоду, посипатися піском, шлаком або дрібним щебнем.

316. При експлуатації автомобільного транспорту в кар'єрах необхідно керуватися Правилами дорожнього руху і Правилами з охорони праці на автомобільному транспорті в тій частині, де вони не суперечать цим Правилам. Автомобіль повинен бути технічно справним, мати дзеркала заднього виду, діючу світлову та звукову сигналізацію, освітлення та справні гальма.

317. При проведенні капітальних ремонтів і надалі в строки, передбачені заводом-виготовлювачем (згідно переліку), повинна проводитись дефектоскопія вузлів, деталей і агрегатів великовантажних автосамоскидів, які впливають на безпеку руху.

318. Швидкість і порядок руху автомобілів, автомобільних і тракторних поїздів на шляхах кар'єру встановлюється адміністрацією кар'єру (розрізу) з врахуванням місцевих умов.

Буксировка несправних автосамоскидів вантажопідйомністю більше 15 т повинна здійснюватися спеціальними тягачами.

Забороняється залишати на проїжджій частині шляху несправні автосамоскиди. Допускається тимчасове залишення автосамоскиду на проїжджій частині шляху у випадку його аварійної зупинки при огородженні автомобіля з обох боків відповідними попереджувальними знаками згідно Правил дорожнього руху.

Причепи та напівпричепи повинні бути обладнані гальмами та габаритними світловими сигналами "Стоп" і сигналами повороту.

Завантажити