НПАОП 0.00-1.33-94Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

в) перевіряє, чи викликана ВГРС (ВГРК), пожежна команда;

г) виявляє кількість працюючих, яких застигла аварія;

д) керує роботами згідно з планом ліквідації аварій;

е) заповнює оперативний журнал (по формі згідно з додатком 4);

ж) приймає інформацію про хід рятувальних робіт.

2. Директор і технічний керівник підприємства:

а) надають допомогу в ліквідації аварії, не втручаючись в оперативну роботу, виконуючи оперативні завдання відповідального керівника робіт по ліквідації аварії;

б) приймають заходи по доставці на драгу (земснаряд) людей та устаткування, які необхідні для ліквідації аварії;

в) організовують медичну допомогу потерпілим.

3. Головний механік і головний енергетик підприємства:

а) забезпечують безперервну подачу електроенергії;

б) приймають заходи по забезпеченню аварійних робіт додатковим устаткуванням.

4. В необхідних випадках технічний керівник підприємства може взяти на себе керівництво роботами по ліквідації аварії.

5. Начальник зв'язку повинен прибути в приміщення центральної телефонної станції та забезпечити безперервну роботу зв'язку.

6. Телефоністка телефонної станції після отримання повідомлення про аварію негайно оповіщає всіх осіб і установи згідно з списком.

Після отримання повідомлення про аварію телефоністка припиняє розмови з особами, що не мають безпосереднього відношення до аварії, яка сталася, та забезпечує першочерговість переговорів осіб, зв'язаних з ліквідацією аварії.

7. При веденні рятувальних робіт і ліквідації аварії обов'язковими до виконання є тільки розпорядження відповідального керівника робіт по ліквідації аварії.

Додаток З до Інструкції (форма)

СПИСОК

посадових осіб та установ, які повинні бути негайно сповіщені про аварію

Установа або посадова особа

Прізвище, ім'я.

Номер телефона

Адреса

по батькові

Службового

Домашнього

Службова

Домашня

1

2

3

4

5

6

1. ВГРС (ВГРК), яка обслуговує підприємство

2. Пожежна команда (у випадку пожежі)

3. Начальник драги (земснаряду)

4. Технічний керівник драги (земснаряду)

5. Директор підприємства

6. Технічний керівник підприємства

7. Головний механік підприємства

8. Головний енергетик підприємства

9. Заступник керівника підприємства по охороні праці

10. Головний лікар лікарні

1 1 . Місцевий орган Держ-наглядохоронпраці (територіальне управління, інспекція)

12. Профком підприємства

13. Районний відділ СБ

14. Районний відділ МВС

15. Прокуратура

Додаток 4 до Інструкції (форма)

Оперативний журнал по ліквідації аварії

     дряга                                              Підприємство 

(земснаряд)                                         (дільниця)

 Місце аварії

Час виникнення аварії: рік, місяць, число, години, хвилини

Дата

Години і хвилини

Зміст завдань по ліквідації аварії і строк виконання

Відповідальні особи за виконання завдання

Відмітка про виконання завдань (число, години, хвилини)

1

2

3

4

5

Відповідальний керівник робіт по ліквідації аварії

Командир ВГРС (ВГРК)

2


Завантажити