НПАОП 0.00-1.33-94Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

191. Шляхи та стежки на полігонах працюючих драг (земснарядів) повинні бути перекриті, а вздовж контурів небезпечної зони робочих канатів виставлені попереджувальні знаки.

Перехід або переїзд через робочі канати допускається тільки з дозволу змінного драгера після прийняття ним відповідних заходів безпеки.

192. Забороняється підпливати або наближатись на плаваючих засобах до маневрових канатів і кабелю без дозволу драгера.

193. На видних і доступних місцях драги (земснаряду) по бортам понтона і зовні надпалубного спорудження повинно бути рівномірно розміщене рятувальне приладдя (круги, кулі, рятувальні жилети) не менш ніж по два комплекти на кожні 20 м довжини палуби. Рятувальні круги повинні бути споряджені лінями довжиною не менше 30 м.

194. Кожна драга (земснаряд) повинна мати протягнутий у надводній частині навколо понтона трос, закріплений на такій висоті, щоб за нього могла ухопитися людина, яка упала за борт. На воді повинно бути не менше двох човнів з веслами, в тому числі один біля понтона. На понтоні, в місцях проходу людей на човен, повинні бути відкидні містки-східці з перилами і прорізи з ланцюговою огорожею.

195. Вантажопідйомність човна та допустима кількість людей, яка перевозиться одночасно, необхідно чітко позначати на корпусі човна. На кожному човні повинні бути рятувальні засоби (круги, кулі, кінці), не менше двох багрів, одного запасного весла, черпака, двох ліхтарів. Перевантажувати човен забороняється.

196. Електроенергія на драгу (земснаряд) повинна подаватись від берегового розподільника за допомогою кабеля, прокладеного по землі та огородженого попереджувальними знаками, на козлах або підвішеного на тросі. По воді кабель повинен прокладатися на плотах (поплавцях).

Забороняється переносити береговий кабель, який знаходиться під напругою, переїжджати через нього без обладнання спеціальних переїздів, завалювати кабель, допускати вмерзання його в лід і грунт.

197. При роботі драг і земснарядів, обладнаних пульпопроводом для транспортування піску і ефелів на борт розрізу, повинні дотримуватись такі вимоги:

а) вздовж плаваючих пульпопроводів обов'язково встановлюються містки, огороджені перилами висотою не менше 1 м;

б) в темні години доби плаваючий пульпопровід постійно освітлюється.

198. На драгах і земснарядах рамопідйомні лебідки повинні бути обладнані двома гальмами (робочим і запобіжним), а також захистом від перепідйому черпакової рами, з дублюючою звуковою сигналізацією, яка попереджає про початок її перепідйому. Галькові конвейєри повинні мати тросики екстреної зупинки конвейєра по всій його довжині та кнопки "Стоп", установлені в головній та хвостовій частинах конвейєра, а палі — кінцеві вимикачі від перепідйому; сходи з кутом нахилу більш 75 градусів і висотою вище 3 м обладнуються огородженням тунельного типу; сходи з кутом нахилу менше 75 градусів повинні мати міцні перила і плоскі східці, що виключають ковзання. В понтоні повинна бути встановлена сигналізація про наявність води з виводом сигналу на пульт керування. На дразі і на земснаряді обов'язкове встановлення аварійних насосів для відкачки води, що автоматично вмикаються.

199. На дразі і земснаряді повинно знаходитись в робочому стані протипожежне устаткування, інвентар, інструменти, передбачені аварійним планом. Перелік протипожежного устаткування необхідно узгоджувати з органом пожежного нагляду.

Протипожежний водопровід від насоса повинен проходити по всій дразі (земснаряду) і мати необхідну кількість кранів для підключення пожежних рукавів. Довжина пожежних рукавів повинна забезпечувати подачу напірного струменя води до самих віддалених місць драги (земснаряду).

200. Мастильні та горючі матеріали, запасні частини, протипожежний та рятувальний інвентар треба зберігати в спеціально відведених місцях на палубах драг і земснарядів.

201. Обслуговування черпакової рами і відбір проб з черпаків повинні проводитися з безпечного місця з міцних огороджених площадок.

Ремонт або інші роботи на черпаковій рамі допускається проводити тільки при зупиненій дразі з застосуванням запобіжних поясів. Для закріплення запобіжних поясів вздовж черпакової рами повинен бути протягнутий трос. Забороняється під час роботи драги перебувати на черпаковій рамі, переходити через проріз в понтоні, змащувати на ходу підшипники підчерпакових роликів, знімати з черпаків пеньки, кущі та інші речі, а також піднімати або опускати черпакову раму при попаданні сторонніх речей в проріз між бортом понтона і черпаковою рамою.

Робота драг (земснарядів) в осінньо-зимовий період здійснюється відповідно до заходів, затверджених технічним керівником підприємства, що передбачають здійснення додаткових вимог безпеки з урахуванням ускладнених умов проведення робіт (низькі температури, льодоутворення та інше).

Переробка корисних копалин на дразі повинна вестись з урахуванням вимог "Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і окускуванні руд і концентратів".

202. При роботі на льоду необхідно додержуватися таких вимог:

а) прибирання льоду проводити за проектом організації робіт, затвердженим технічним керівником підприємства, в присутності особи технічного нагляду;

б) робота машин і механізмів допускається при наявності нарядів, з зазначенням заходів безпеки і після ретельної перевірки товщини льоду і розрахунку його на міцність;

в) місця, де дозволяється рух людей і транспорту по льоду, повинні бути позначені вказівними знаками, освітленими в темні години доби;

г) на період прибирання льоду в місцях роботи повинні бути човен, спеціальні рятувальні круги з лінями довжиною не менше 30 м;

д) особи, які проводять льодоприбиральні роботи, повинні бути одягнуті в рятувальні жилети і знати правила надання першої допомоги потерпілим.

203. При будівельно-монтажних, ремонтних, такелажних та інших роботах на драгах і земснарядах повинні застосовуватись механізми, обладнання і пристрої, що забезпечують безпечну роботу по підйому і переміщенню вантажів.

204. Якір земснаряду повинен мати трос довжиною рівною глибині водойому з закріпленим на ньому буєм, пофарбованим в червоний колір.

При розвертанні земснаряду (драги) необхідно ретельно перевіряти правильність заводки станового або папильонажного якоря, а також кріплення станового і папильонажного тросів.

205. Людям на плаваючих засобах забороняється підпливати до земснаряду з боку всмоктувального ґрунтопроводу.

206. На дразі (земснаряді) повинен бути постійно діючий телефонний, селекторний або радіозв'язок між драгою (земснарядом) та берегом (диспетчером, адміністрацією підприємства).

207. Для входу на драгу (земснаряд) і виходу з драги повинні бути обладнані відкидні містки з перилами (трапи). Спуск трапа на берег дозволяється в спланованих місцях на борт вибою, що не має навислих "козирків". Береговий кінець трапу в спущеному стані повинен перекривати лінію вибою не менше ніж на 2 м. Забороняється спуск і підйом трапу з людьми.

7. ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

7.1. Вимоги безпеки для кар'єрів по видобуванню штучного каменю і крупних блоків

208. Добування штучного каменю та крупних блоків у кар'єрах повинно проводитися уступами з послідовною відробкою кожного уступу зверху вниз; уступи можуть розбиватися на підуступи.

209. Висота уступу повинна бути кратною висоті блоку, що випилюється (з урахуванням товщини пропилу) і не перевищувати:

а) при роботі каменерізних машин з механізованим прибиранням каменя — 3 м і відповідати застосованому каменерізному устаткуванню;

б) при прибиранні вручну — 2,35 м;

в) при розробці вручну міцних порід типу граніта і застосуванню засобів малої механізації — 6м.

Розробка уступів більшої висоти проводиться тільки за спеціальним проектом, який передбачає застосування відповідних механізмів і заходи безпечного ведення робіт. В окремих випадках при роботі горизонтальними заходками допускається перевищення висоти уступу проти розрахункової, але не більше ніж на висоту одного блоку, що випилюється. При цьому верхній блок або плита повинні прибиратися робітниками, які знаходяться на покрівлі уступу.

210. Ширина робочої площадки уступу (підуступу) визначається розрахунком і повинна забезпечувати розміщення на ній устаткування, гірничої маси, необхідного запасу матеріалів і наявність вільних проходів шириною не менше 1 м, при цьому мінімальна ширина робочої площадки не повинна бути менше 3 м.

211. При ліквідації уступів необхідно залишати запобіжні берми шириною не менше 0,2 висоти уступу з урахуванням додержання загального кута ліквідації борта кар'єру, встановленого проектом.

212. Кути укосів уступів (підуступів) допускаються до 90 градусів.

213. При безтраншейному розкриттю родовища обов'язкова наявність не менше двох виходів із кар'єру, обладнаних сходами; в одному з них повинні бути сходи з кутом нахилу не більше 40 градусів.

214. При добуванні каменю з застосуванням клинових робіт: 

а) висота уступу (підуступу) не повинна перевищувати 1,5 м;

б) виколювання каменю на уступі повинно проводитись зверху вниз;

в) фронт робіт на кожного робітника повинен бути не менше 10 м,а відстань між каменеломами не менше 4 м;

г) робітник повинен перебувати зверху або збоку від напрямку падіння звалюваного каменю.

215. При ручній відбійці каменів клиновидної форми, які утворюються після першої заходки машини, робітник повинен перебувати на відстані не менше 4 м від діючої машини.

216. У випадках необхідності проведення ручних робіт на укосі уступу повинні обладнуватися міцні підмостки з шириною настилу не менше 1 м або ж робота проводиться з механічного підйомного обладнання з стрілою і спеціальною кабіною для працюючих.

217. Забороняється застосування камнерізних машин, не обладнаних запобіжними засобами для захисту людей від можливого викиду осколків каменю різальним органом машини.

218. Забороняється знімати і установлювати пилки каменерізних машин до відключення пускача електродвигуна.

219. Забороняється:

а) включати каменерізну машину при відкритих дверцятах пульта керування;

б) працювати із знятим захисним огородженням, а також з несправними пиловловлюючими і пилоподавляючими пристроями;

в) звільнювати фіксуючі болти або закріплювати їх, а також повертати різальну головку під час руху каменерізної машини;

г) зупиняти машину контрструмом.

220. Всі залишені каменерізною машиною недопилені навислі камені або їх куски повинні негайно вилучатися (відриватися).

Особи, які виконують цю роботу, повинні перебувати збоку від напрямку падіння каменю.

221. Забороняється обслуговуючому персоналу або іншим особам знаходитись перед працюючою каменерізною машиною в напрямку її переміщення на відстані меншій 10 м. При переміщенні каменерізної машини або блоків каменю канатною тягою люди повинні знаходитись збоку від натягнутих канатів.

222. Рейкові колії для переміщення каменерізних машин повинні закінчуватися запобіжними упорами.

223. Роботи по переміщенню блоків повинні виконуватися механізованими засобами.

Кліщові захвати, стропові канати повинні періодично перевірятися відповідно вимогам "Правил улаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів".

224. Знімання (відбір) стінового каменю, нарізаного у вибої каменерізною машиною, повинно проводитися, починаючи з верхніх рядів, при висоті вибою більше 1,8 м знімання каменю допускається тільки механізованим способом. Виймання з вибою крупних стінових блоків повинно проводитися за допомогою надійних захватних пристроїв і механізмів.

225. При розпиловці або обробці крупного блока повинні бути прийняті заходи проти перевертання його в бік робітника. Проводити завалку блоків вручну на себе забороняється.

226. Транспортування високоуступних машин повинно проводитись на спеціальних полозках або трайлерах відповідно до технологічних карт, затверджених керівником підприємства.

227. При транспортуванні каменерізних машин обов'язково дотримуватись таких вимог:

а) швидкість транспортування полозок (трайлерів) з машиною не повинна перевищувати: на горизонтальних ділянках 5 км/год, на похилих дільницях 0,5-1 км/год;

б) різальні органи повинні бути опущені у крайнє нижнє положення і зафіксовані;

в) перегін здійснюється тільки під керівництвом особи технічного нагляду.

228. Перегін з уступа на уступ низькоуступних машин самоходом дозволяється проводити відповідно до технологічних карт, затверджених технічним керівником підприємства.

229. Пересування вагонів під час їх ручного завантаження з видаючого конвейєра каменерізної машини допускається тільки при наявності надійної сигналізації і при швидкості руху не вище 1,5 м/хв.

Порядок сигналізації установлюється підприємством з урахуванням місцевих умов.

230. При застосуванні пересувних стрічкових конвейєрів для доставки стінового каменя вздовж вибою необхідно забезпечувати між конвейєрним ставом і каменерізною машиною зазор не менше 1 м.

231. Висота штабеля каменю не повинна перевищувати 1,8 м, а з крупних блоків — 2,5 м. Спосіб укладання штабеля повинен забезпечувати його стійкість.

232. На робочому місці зйомщика каменя з засобів транспортування повинна бути аварійна кнопка "Стоп", яка виключає живлення всієї машини в цілому.

233. Звільнення каменів, які заклинились, дозволяється тільки за допомогою спеціальних пристроїв. Забороняється проводити цю операцію вручну.

234. При особливо небезпечних вантажно-розвантажувальних роботах (при підійманні подвійною тягою) обов'язкова присутність відповідальної особи технічного нагляду.

235. При навантаженні блоків у кузов автомашини переносити їх над кабіною забороняється.

Під час механічного навантаження та розвантаження вантажів водію та іншим обслуговуючим особам забороняється перебувати в кабіні або на підніжках автомашини, а також проводити її огляд або ремонт. Забороняється стояти або ходити під вантажем, який переміщають.

При перевезенні крупних блоків останні повинні бути закріплені так, щоб виключалась можливість їх перекидання або випадіння з машини.

236. Кінцевий вимикач механізма підйому повинен зупиняти вантажозахватний орган без вантажу на відстані 50 мм від упора для машин, обладнаних електродвигуном, і 200 мм для машин з двигунами внутрішнього згоряння.

237. Покрівля верхнього уступу на відстані не менш 2 м від його бровки повинна бути очищена від відходів каменя.

238. Рейкові колії каменерізних машин повинні складатись з рейок одного типу, бути приєднаними до місцевих заземлювачів і мати електричне з'єднання на стиках рейок. При виході рейкових колій каменерізних машин на косогори під їх кінці повинні підкладатись спеціальні підставки.

Забороняється використовувати як підставки пиляний камінь.

239. При одночасній роботі двох і більше каменерізних машин на одному рейковому шляху відстань між ними повинна бути не менше 15 м. При цьому каменерізні машини повинні бути обладнані надійними буферами.

7.2. Вимоги безпеки при добуванні кухонної солі в садочних басейнах І соляних озерах

240. Висота уступу при розробці соляного пласта в озері не повинна перевищувати 8 м. Кут укосу уступу, що розробляється, повинен бути не більше 75 градусів.

Примітки.

240.1. При розробці соляного пласта уступом висотою до 3 м допускається кут укосу уступу 90 градусів.

240.2. При добуванні солі земснарядами висота уступу установлюється проектом.

241. Відстань від краю уступу до осі залізничних колій, по яких переміщається солекомбайн, повинна бути не меншою 2,3 м.

242. При розробці дільниці соляного пласта в озері зустрічними вибоями і маневрових роботах за допомогою тракторів ширина цілика між вибоями (виломами) повинна бути не меншою 17 м.

Примітка.

При проведенні маневрових робіт локомотивами допускається залишати цілик між зустрічними вибоями шириною не менше 14 м.

243. Всі недіючі виробки (виломи), а також виробки, в яких тимчасово зупинені роботи на території соляного озера, повинні бути огороджені запобіжними знаками.

244. Вимоги п. 34 цих Правил не поширюються на видобувні роботи в соляних озерах.

245. Навколо кожного соляного озера і басейна повинна обладнуватись санітарна зона, ширина якої встановлюється за узгодженням з органами державної санітарної інспекції.

246. Солекомбайни, в яких дизель-генераторна установка змонтована в одному вагоні з іншим устаткуванням, повинні мати штучну вентиляцію.

247. Солекомбайни, які проводять виймання солі на глибину більше 3 м, повинні бути обладнані креномірами і автоматичною сигналізацією, що повідомляє про досягнення критичного кута нахилу.

248. При крені солекомбайна в бік вилому більш допустимого машиніст зобов'язаний зупинити добування солі, вивести солекомбайн з небезпечної зони і повідомити про це особу технагляду.

Примітка.

Інструкцію з безпечної експлуатації солекомбайна необхідно вивішувати на робочому місці машиніста.

249. При роботі двох солекомбайнів на одному робочому шляху повинна бути позначена межа роботи кожного солекомбайна. Межа роботи солекомбайнів позначається за допомогою диска червоного кольору діаметром 200 мм, який встановлюється між коліями робочого та вантажного шляхів.

250. В солеозері вздовж доріг, по яким рухаються автомобілі, трактори та інші транспортні засоби, повинні бути встановлені стовпи-маяки на такій відстані один від одного, щоб вони були добре видні в будь-які години доби і при будь-якій погоді.

Примітка.

Встановлення стовпів-маяків вздовж залізничного шляху, яким вивозять сіль з озера, необов'язкове.

251. Робота по заміні та встановленню пилок каменерізних машин солеблокодобувних агрегатів повинна проводитися відповідно до технологічної карти, яка передбачає необхідні заходи безпеки і затверджена технічним керівником підприємства. Ці роботи повинні проводитись під керівництвом особи технічного нагляду.

252. Верхня площадка бугра солі повинна бути горизонтальною або мати підйоми та схили, які не перевищують 5-10 градусів.

253. Головні живильні канави басейнів через кожні 200 м по довжині повинні бути обладнані перехідними містками шириною не менше 0,8 м з поручнями.

Забороняється ходіння по банкеткам (валкам) басейнів.

254. Відробка бугрів (уступів) солі повинна проводитися відповідно до вимог п. 31 і 32 цих Правил.

255. При роботі солезбирального комбайна забороняється:

а) знаходитися попереду комбайна ближче ніж на 10 м від передньої кромки ножа;

б) перебування сторонніх людей на комбайні.

256. Забороняється проведення регулювальних та інших робіт під солезбиральним комбайном без здійснення заходів, що виключають його просадку.

257. Всі електричні проводи солезбирального комбайна повинні бути прокладені в металевих трубах або виконані спеціальним кабелем з антикорозійним покриттям.

258. Всмоктуючі колодязі насосних установок повинні бути надійно перекриті або огороджені з усіх боків поручнями на висоту не меншу 1,2 м.

259. Силові та освітлювальні проводки безпосередньо на території басейнів повинні виконуватись кабелями.

260. Забороняється проводити прокладку кабелів безпосередньо по дну або по пласту солі в солеозері. Кабелі повинні бути прокладені на спеціальних опорах або "козлах".

261. Навантажувальна естакада повинна бути огороджена з усіх боків поручнями на висоту не менше 1,2 м. Допуск сторонніх осіб на навантажувальну естакаду забороняється.

262. Для переходу через конвейєри, встановлені вздовж навантажувальної естакади, через кожні З0 м повинні установлюватися перехідні містки, обладнані поручнями. Ширина перехідних містків повинна бути не менша 0, 8 м.

263. Огляд конструкцій навантажувальної естакади начальник солемлина зобов'язаний проводити не менше одного разу в місяць. Результати огляду заносяться в книгу огляду навантажувальної естакади.

264. Особи, які пов'язані з добуванням і переробкою солі, повинні не менше 1 разу в квартал проходити повторні медичні огляди.

265. Забороняється в місцях добування, навантаження, розвантаження, транспортування та переробки солі застосовувати електролампи без захисної арматури.

7.3. Додаткові вимоги при веденні робіт на перевантажувальних пунктах

266. Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок його утворення та експлуатації визначається спеціальним проектом, який повинен передбачати необхідну кількість і розміри секторів, шляхи переміщення людей, світлову та звукову сигналізацію та інше.

267. Перевантажувальні пункти, на яких використовуються екскаватори, повинні відповідати таким вимогам:

а) висота яруса встановлюється в залежності від фізико-механічних властивостей гірничої маси, але не повинна перевищувати висоту черпання екскаватора;

б) розвантажувальна площадка повинна відповідати вимогам п. 74 цих Правил;

в) кут укосу яруса при заповненні сектора повинен відповідати куту природнього укосу гірничої маси, що складується;

г) навантажувальні залізничні колії повинні мати перевищення над рівнем стояння екскаватора або інших механізмів, яке визначається паспортом.

268. Робота в секторі повинна проводитися відповідно до паспорта ведення робіт і регулюватися спеціальними знаками.

Забороняється одночасна робота в одному секторі бульдозера і автосамоскидів з екскаватором.

Відстань між стоячими на розвантажуванні І проїжджаючими транспортними засобами повинна бути не менше 5 м.

269. Обладнання контактної мережі на естакаді розвантажувальної площадки забороняється.

270. Забороняється знаходитися людям і проводити будь-які роботи на розвантажувальній площадці в робочій зоні автосамоскиду і бульдозера. У всіх випадках люди повинні знаходитися від механізму не менше ніж за 5 м.

271. На перевантажувальній площадці подача автосамоскиду на розвантаження повинна здійснюватися заднім ходом, а робота бульдозера проводитися перпендикулярно верхній бровці укосу площадки. При цьому, переміщення бульдозера повинно проводитися тільки ножем вперед.

Завантажити