НПАОП 92.7-1.01-06Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

ція (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконали відповідні роботи.

Голова

М. В. Саварин


Варіанти застрявання в елементах конструкцій атракціонівПрямоку­тні зазори або щіли­ни


V -образні зазори або щілини


Рухливі

елементи

обладнання


Елемент

застря­

вання


Отвори


Виступи


Жорсткі


Нежорсткі
Все тіло

Г олова (шия); уперед головою
RTШ
Голова

(шия);

уперед

ногами

Кисть і рука

Нога і ступня
Пальці

Одяг


ВолоссяГ олова

М. В. Саварин


уДодаток 2

до пункту Правил будови і безпе­чної експлуатації атракціонної техні­ки

Рекомендовані розміри зон занурення водних гірокb2 biЬзbi b 2/-\


/


/


7


b


b2


b2 bi Ьз bi bi Ьз bi b 2 -yf—i———if —I———л


b\d

lb


¥


■ •• -


7


\


і 1. = 200 мм; bi = 500 мм;

 2. = 1000 мм; b2 = 500 мм;

 3. = 2000 мм;Ьз-ширина гірки;

b4 =Ьз + 2bi

1 - маркування в середині траси контрастним кольором на дні, або 2 - м’які, плаваючі поділяючі лінії між трасами;

 1. - можлива зона сходів для окремої гірки;

 2. - можлива зона сходів на гірках, фінішні елементи яких розташовані на одній стороні басейну.

Рис. 2.1. Зона занурення для гірок типів 1 і 2

.Гірки типу 3

 1. = 2000 мм;

 2. = 2000 мм;

Ьз - ширина, гірки;

b4= Ьз + 2b i


b2= 1000 мм;І2= 2000 мм; b2= 1000 мм;

Ьз -ширина гірки;

b4 =Ьз + 2bi

1 - маркування в середині траси контрастним кольором на дні, або 2 - м’які плаваючі поділяючі лінії між трасами;

 1. - можлива зона для сходів для окремої гірки;

 2. - можлива зона для сходів на гірках, фінішні елементи яких розташо­вані на одній стороні басейну.

Рис. 2.2. Зона занурення для гірок типів 3, 4 і 5.bi b2
/
/


\

p


p


p


p


p


/


A


IP


p


p


/¥

 1. = 2000 мм; bi= 500 мм;

 2. = 3li; b2 = 1000 мм;

Ьз- ширина, гірки;

b4= bi + b2; b5 = Ьз +2bi; b6 = Ьз +2b4;

I і V - зовнішні траси гірки; II - IV - внутрішні траси гірки;

1 - маркування в середині траси контрастним кольором на дні, або 2 - м’які плаваючі поділяючі лінії між трасами;

3 - можливі зони для сходів.

Рис. 2.3. Зона занурення для гірок типу 6

.b2bj


T


9

/


bi. b 2

\

\\p


p/

9

\/ *

\

m —j u

bs


P
 1. = 2000 мм; bi= 500 мм;

 2. = 3l i; b 2 = 1000 мм;

Ьз- ширина, гірки;

b4= bi + b2; b5 = Ьз + 2bi;

b6 = Ьз + 2b4;

1 - маркування контрастним кольором на дні (мінімальне число марку­вань 2); 2 - можливі зони для сходів.

Рис. 2.4. Зона занурення для гірок типу 7.

Голова

М. В. Саварин


уЗРАЗОК Додаток 3

до пункту 7.1Правил будови і без­печної експлуатації атракціонної техніки

Обкладинка паспорта

(найменування атракціону)

(індекс атракціону)

ПАСПОРТ

(позначення паспорта) Титульний аркуш

Код ДКПП атракціону Код УКТЗЕД

Місце товарного знака виробника

Країна

(найменування виробника) (найменування, тип атракціону) (індекс атракціону)

ПАСПОРТ

(позначення паспорта)

Інвентарний номер

У разі передачі атракціону іншому суб’єкту господарювання разом з атракціоном має бути переданий даний паспорт.

Зворотний бік титульного аркуша УВАГА!

 1. Паспорт має постійно міститься у суб’єкта господарювання (юриди­чної чи фізичної особи), який експлуатує атракціон.

 2. Уведення атракціону в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством.

 3. Відомості про сертифікацію

(№ сертифіката відповідності, термін його дії, найменування

органу із сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифіка­ція)

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання

Найменування виробника і його місцезнаходження

Найменування постачальника і його місцезнаходження (місце проживання)

Тип атракціону

Індекс атракціону

Перелік документів, що поставляються з паспортом атракціону


Найменування документа

Позначення документа

Кількість

аркушів

Настанова з експлуатації атракціону

Альбом деталей атракціону, що швидко зношуються

Відомість запасних частин і при­стосувань

Копії паспортів комплектуючих виробів

Технічний паспорт шасі та інші супровід­ні документи

Креслення, схеми

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 1.1. Загальні дані


1.1.1. Виробник

1.1.2. Тип атракціону

1.1.3. Заводський номер

1.1.4. Рік виготовлення

1.1.5. Призначення атракціону

1.1.6. Конструкція ходової частини

1.1.7. Тип приводу: шасі атракціону робочих механізмів

1.1.8. Навколишнє середовище, у якому може

працювати атракціон:

температура, °С:

найбільша, плюс

найменша, мінус

температура неробочого стану найменша, °C відносна вологість повітря, %

1.1.9. Допустима швидкість вітру на висоті 10 м, м/с для робочого стану атракціону для неробочого стану атракціону

1.1.10. Вид електричного струму і напруга

Призначення кіл

Вид струму

Напруга, В

1.1.11. Силове

1.1.12. Керування

1.1.13. Робочого освітлення

1.1.14. Ремонтного освітлення

1.2. Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений

атракціон

Позначення

Назва

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Загальні дані

2.1.1. Припустима одночасна кількість відвідувачів, що містя­ться на пристрої або в ньому, люд.

2.1.2. Припустима одночасна кількість відвідувачів, що містя­ться в одному транспортному засобі, гондолі тощо, люд.

2.1.3. Максимальна робоча швидкість (якщо така є), об/хв (м/с)

2.1.4. Рекомендована робоча швидкість, об/хв (м/с)

2.1.5. Напрямок обертання

2.1.6. Максимальна тривалість робочого циклу, с (хв)

2.1.7. Номінальна потужність, кВт

2.1.8. Час підіймання пасажирського модулю катальної гори на найбільшу висоту, с

2.1.9. Мінімальна несуча здатність ґрунту (для ущільнення ґрунту або розміщення опори):

2.1.10. Обмеження, якщо є, для відвідувачів або супровідних, на­прикладвік, стан здоров’я, зріст тощо

2.1.11. Місце керування

2.1.12. Спосіб керування (електричний, гідравлічний тощо)

2.1.13. Опорний контур, м поздовжній поперечний

2.1.14. Колія коліс шасі, м передніх задніх

2.1.15. Мінімальний радіус повороту шасі, м

2.1.16. Повна маса атракціону, кг

2.1.17. Розподіл повної маси на осі в транспортному положенні, кг: на передню на задню

2.1.18. Габарити в транспортному положенні, м: довжина ширина, висота

2.1.19. Габарити в робочому положенні, м: діаметр довжина ширина висота

2.1.20. Мінімальна площа, яку займає в робочому положенні, м: довжина ширина

висота (мінімальний просвіт)

 1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ І ДЕТАЛЕЙ

3.1. Двигуни силових установок. Двигун внутрішнього згоряння


3.1.1. Призначення

3.1.2. Тип і умовне позначення

3.1.3. Номінальна потужність, кВт

3.2. Електродвигун (електродвигуни)


3.2.1. Призначення

3.2.2. Тип і умовне позначення

3.2.3. Вид струму

3.2.4. Напруга, В

3.2.5. Номінальний струм, А

3.2.6. Частота, Гц

3.2.7. Номінальна потужність, кВт

3.2.8. Частота обертання, с-1(об/хв)

3.2.9. ПВ, %

3.3. Гідронасос


3.3.1. Призначення

3.3.2. Кількість, шт.

3.3.3. Тип і умовне позначення

3.3.4. Номінальний робочий об’єм, см3

3.3.5. Номінальна частота обертання, с-1(об/хв)

3.3.6. Номінальна подача, л/хв

3.3.7. Номінальний тиск на виході, МПа

3.3.8. Номінальна споживана потужність, кВт

3.4. Гідромотор


3.4.1. Призначення

3.4.2. Кількість, шт.

3.4.3. Тип і умовне позначення

3.4.4. Номінальний робочий об’єм, см3

3.4.5. Номінальна частота обертання, с-1(об/хв)

3.4.6. Номінальна витрата, л/хв

3.4.7. Номінальний тиск на вході, МПа

3.4.8. Номінальна ефективна потужність, кВт

3.4.9. Номінальний крутний момент, Н-м

3.4.10. Крутний момент зрушення, Н-м

3.5. Гідроциліндри


3.5.1. Призначення

3.5.2. Кількість, шт.

3.5.3. Тип і умовне позначення

3.5.4. Номінальний тиск, МПа

3.5.5. Діаметр гідроциліндра, мм

3.5.6. Діаметр штока, мм

3.5.7. Хід гідроциліндра, мм

3.5.8. Номінальна штовхальна сила, кН

3.5.9. Марка робочої рідини

3.6.1. Номер документа про якість

3.6.2. Призначення каната

3.6.3. Умовне позначення каната за НД

3.6.4. Діаметр, мм

3.6.5. Довжина, м

3.6.6. Тимчасовий опір дротів розриву, Н/мм2(кГ с/мм2)

3.6.7. Розривне зусилля каната в цілому, Н

3.6.8. Розрахунковий натяг каната, Н

3.6.9. Коефіцієнт використання (запасу мі­цності) каната:

нормативний

розрахунковий

3.7. Ланцюги


3.7.1. Призначення ланцюга

3.7.2. Умовне позначення ланцюга за НД

3.7.3. Калібр ланцюга або діаметр ролика, мм

3.7.4. Крок ланцюга, мм

3.7.5. Довжина ланцюга, мм (кількість ланок, шт.)

3.7.6. Руйнівне навантаження, кН

3.7.7. Розрахунковий натяг, кН

3.7.8. Коефіцієнт запасу міцності ланцюга:

нормативний

розрахунковий

3.8. Характеристика зубчастих пе

редач

Наймену­

вання

складальної

одиниці

Позначення на кресленні (схемі)

Найме­

нування

деталі

Мо­

дуль,

мм

Кількість зубів, шт.

Мате­

ріал,

марка

Термо­

обробка

(твердість

зубів)

Продовження додатка 3

3.9. Характеристика зірочок ланцюгових передач

Наймену­

вання

складальної

одиниці

Позначення на кресленні (схемі)

Найме­

нування

Крок,

мм

Кількість зубів, шт.

Мате­

ріал,

марка

Термо­

обробка

(твердість

зубів)

3.10. Гаки


3.10.1. Гак (однорогий тощо)

3.10.2. Позначення і номер гака за НД

3.10.3. Номінальна вантажопідіймальність, кг

3.10.4. Фактична висота вертикального перерізу гака, мм

3.10.5. Заводський номер

3.10.6. Зображення клейма ВТК

3.11. Гальма


3.11.1. Механізм, на якому встановлено гальмо

3.11.2. Тип гальма

3.11.3. Розрахунковий гальмівний момент, на який налагоджується гальмо, Н-м

3.11.4. Стоянкове гальмо

4. ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ


4.1. Обмежник швидкості

4.2. Обмежник крайніх положень

4.3. Противідкатний пристрій

4.4. Система блокування

4.5. Пристрої фіксації відвідувачів

4.6. Система аварійного опускання пасажи­рського модуля

4.7. Пристрій, призначений для аварійної евакуації відвідувачів з пасажирського модуля

4.8. Фіксатор виносних опор

4.9. Покажчик кута нахилу атракціону

4.10. Система аварійної зупинки двигуна

4.11. Анемометр

4.12. Двосторонній переговорний пристрій

4.13. Сигнальні та інші прилади і пристрої безпеки

Найменування

Тип

Призначення

Місце установлення

Найменування і по­значення складальної одиниці

Вид, товщина, діаметр метало­прокату, електродів, зварного дроту, позначення НД

Марка матері­алу, категорія, група, клас міц­ності

Позначення НД на марку матеріалу

Номер доку­мента про якість матеріалу

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ


Найменування

Кількість

Примітка

Продовження додатка 3

 1. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

(найменування та індекс атракціону)

заводський номер , виготовлений відповідно до

(позначення НД)

Атракціон пройшов випробування відповідно до

і ви­знаний

(позначення НД або програми і методики приймально-здавальних випробувань)

придатним для експлуатації із зазначеними в паспорті параметрами.

Місце печатки Технічний директор

(головний інженер) виробника

(підпис)

(дата)

Начальник ВТК виробника

(підпис)

 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

  1. Виробник гарантує справну роботу атракціону за дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

  2. Гарантійний строк експлуатації - 18 місяців від дня введення атракціону в експлуатацію. Гарантійний строк не розповсюджується на деталі, що швидко зношуються.

  3. Строк служби атракціону років від дня введення в експлуа­

тацію.

9. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

ДО ПАСПОРТА

 1. Габаритне креслення атракціону із зазначенням основних розмірів.

 2. Принципова електрична, гідравлічна та кінематична схеми.

 3. Схема запасовки канатів.

10. ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АТРАКЦІОНУ*


Найменування підприємства (організації) або прізвище та ініціали приватної особи, що експлуатує атракціон

Місцезнаходження атракціону (місцезнаходжен­ня підприємства або місце проживання приватної особи)

Дата прибуття

*Не менше 3 стор. (для стаціонарних атракціонів - 1 стор.).11. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ВІДПОВІ­ДАЛЬНОго ЗА безпечну експлуатацію атракціону*


Номер і дата наказу про при­значення або договору з організацією

Прізвище ім’я, по бать­кові

Посада

Номер

посвідчення

Підпис

*Не менше 3 стор. 1. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ВІД­ПОВІДАЛЬНОго ЗА УТРИМАННЯ атракціону В СПРАВНОМУ

СТАНІ*

Номер і дата наказу про при­значення або договору з організацією

Прізвище ім’я, по бать­кові

Посада

Номер

посвідчення

Підпис

*Не менше 3 стор. 1. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЇ І ЗАМІНУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

АТРАКЦІОНУ*

Дата

Відомості про заміну і ремонт

Відомості про приймання атракціону з ремонту (дата, номер документа)

Підпис працівника, від­повідального за утриман­ня атракціону в справному стані

*Не менше 10 стор.14. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ*


Дата техні­чного огляду

Результати технічного огляду

Строк наступного технічного огляду

*Не менше 10 стор.15. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ*

Дата експерт­ного обстеже­ння

Результати експертного обстеження

Строк наступного експертного обстеження

*Не менше 5 стор.16. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ*


Дата проведе­ння

Опис проведених робіт

Строк наступного технічного обслуговування

*Не менше 20 стор.7. ВІДОМОСТІ ПРО АВАРІЇ ТА ПРИГОДИ*


Дата

Місце

Опис та причини

Потерпілі

Вжиті заходи

№ акта

Прізвище,

підпис

*Не менше 2 стор.Голова

М. В. Саварин


АКТ

про допуск атракціону до експлуатації Комісія в складі: голови

(прізвище,

та членів комісії

ініціали, посада)

(прізвище, ініціали, посада)

призначених наказом

(назва організації, номер та дата наказу)

,

провела перевірку та прийняла в експлуатацію атракціон

(назва та вид атракціону, виробник, заводський номер,

встановлений у

дата виготовлення, технічні умови)

після

(назва організації, місця установки)

(монтажу, сезонного зберігання, ремонту, по результатам

Завантажити