НПАОП 92.7-1.01-06Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006 № 110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04.2006 за № 405/12279

НПАОП 92.7-1.01-06

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТРАКЦІОННОЇ ТЕХНІКИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та рекон­струкції атракціонної техніки (далі - атракціони).

 2. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодже­ння і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:

катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, авто­дроми, катапульти тощо;

атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);

водні, у тому числі гірки, спуски тощо;

спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;

обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

 1. Дія цих Правил не поширюється на: видові та ігрові атракціони;

надувні атракціони, у тому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини; лабіринти, кімнати сміху.

 1. Вимоги цих Правил у частині будови атракціонів, а також установлення стаціонарних атракціонів, поширюються тільки на атракціони, що виготовлені або встановлені через 12 місяців після введення цих Правил.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значе­ннях:

   1. Атракціон - пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку.

   2. Атракціон видовий - атракціон, що розважає відвідувача видови­ми ефектами.

   3. Атракціон дитячий - атракціон, спеціально розроблений для дітей молодших 10 років.

   4. Атракціон ігровий - атракціон, що розважає відвідувачів грою або діяльним заняттям.

   5. Атракціон механізований - атракціон, у якому відвідувачі пере­суваються завдяки різних видів енергії, за винятком енергії людини (людей) і (або) сили тяжіння.

   6. Атракціон немеханізований - атракціон, у якому відвідувачі пере-

суваються тільки завдяки енергії людини (людей) і (або) сили тяжіння.

   1. Атракціон мобільний - атракціон, оснащений пристроями для транспортування і багаторазового оперативного монтажу (демонтажу).

   2. Атракціон пересувний - атракціон, установлюваний, як правило, на спеціально підготовлений майданчик або фундамент, конструкція якого допускає його демонтаж, транспортування та монтаж на іншому місці експлуатації.

   3. Атракціон стаціонарний - атракціон, призначений для однора­зового монтажу на місці експлуатації.

   4. Атракціон спортивний - атракціон, призначений для розвитку ру­хових навичок, фізичної підготовки.

   5. Атракціон сімейний - атракціон, комфортний для поїздок дітей і дорослих.

   6. Атракціон надувний - атракціон, складовою частиною якого є гнучка оболонка, наповнена повітрям.

   7. Автодром - атракціон з транспортними засобами, розташовани­ми в спеціально обладнаній зоні та керованими відвідувачами.

   8. Вежа - атракціон з поступальним переміщенням пасажирських модулів (посадкових місць) вертикальними напрямними.

   9. Безпечні відстані - мінімальна відстань від небезпечної зони, на якій має бути розташована захисна конструкція.

   10. Дорога - атракціон з поступальним переміщенням пасажирських модулів (посадкових місць) горизонтальними або похилими напрямни­ми.

   11. Катальна гора - атракціон, що має складну (рейкову) трасу руху пасажирських модулів (посадкових місць) під дією сили тяжіння та іне­рції.

Катапульта - атракціон, на якому переміщення відвідувачів (пасажирських модулів, посадкових місць) здійснюється завдяки енергі

   1. їКарусель - катальний атракціон, пасажирські модулі (посадкові місця) якого переміщуються круговою траєкторією навколо дійсної або уявної осі, розташованої вертикально, похило або зі змінним кутом нахилу.

   2. Гойдалка - обладнання, що приводиться в рух відвідувачем, який перебуває нижче шарніра, щодо якого здійснюється хитання.

   3. Качалка - атракціон, посадкові місця якого розгойдуються на опорних елементах.

   4. Колесо огляду - атракціон, посадкові місця якого переміщуються круговою траєкторією навколо горизонтальної осі.

   5. Плоске сидіння - сидіння без заднього або бічного огородження.

   6. Сидіння-колиска - сидіння з огородженням, що стримує тіло від­відувача.

   7. Платформа - пристрій, призначений для користування гойдалкою в стоячому положенні.

   8. Щоденна перевірка -перевірка, що проводиться перед відкриттям атракціону, з метою визначення справності пристрою.

   9. Реконструкція - будь-яка зміна обладнання або програмного забезпечення атракціону, уключаючи введення відповідального елемента, що впливає на безпеку, або заміна такого елемента, що при­зводить до відхилень від первісних проектних вимог.

   10. Пасажирський модуль - пристрій для розміщення відвідувачів на атракціоні під час катання.

Модуль може включати одне або кілька посадкових місць, пристроїв фіксації та інші засоби забезпечення безпеки.

2.1.29.Оператор атракціону - працівник, призначений суб’єктом господарювання і відповідальний за керування атракціоном, якщо атракціон доступний для відвідувачів.

 1. Атракціонний комплекс - відкрита територія або закрите примі­щення з установленими там атракціонами й обладнанням, що відноси­ться до них (кабіна оператора, огородження, розподільний щит тощо).

 2. Перевантаження - безрозмірна векторна величина, що дорівнює відношенню прискорення, створеного рівнодіючою прикладених до тіла відвідувача зовнішніх сил, до прискорення вільного падіння та спрямована в бік, протилежний прискоренню, що визначається за формулою

п=І^(1)

деj -лінійне прискорення, створене рівнодіючою зовнішніх сил, м/с2;

g -прискорення вільного падіння, м/с2.

 1. Пересувне містечко атракціонів - один або більше мобільних чи пересувних атракціонів, що перебувають на місці встановлення не більше половини сезону експлуатації в даній місцевості.

 2. Помічник оператора - особа, що працює під керівництвом і (або) контролем оператора та допомагає йому в експлуатації атракціону.

 3. Посадкове місце - сидіння (крісло) або площадка, призначена для розташування на атракціоні одного відвідувача, що забезпечує опору тіла в положенні сидячи, стоячи або лежачи.

 4. Пробний пуск - перевірний пуск атракціону без відвідувачів.

 5. Технічний стан атракціону - сукупність підданих зміні в процесі виробництва або експлуатації значень параметрів атракціону, установлених проектною документацією на цей пристрій.

Видами технічного стану є справність, працездатність, несправність, непрацездатність.

 1. Гірка - конструкція з похилою поверхнею ковзання, якою від­відувач (дитина) спускається донизу під дією сили тяжіння.

 2. Гірка-хвиля - гірка з одним або більше змінами кута нахилу поверхні ковзання.

 3. Гірка на схилі - гірка, поверхня ковзання якої йде за контуром землі на схилі пагорба, насипу, високого берега тощо.

Доступ до стартової ділянки гірки здійснюється безпосередньо з пагорба, насипу або за допомогою сходів чи драбин.

 1. Гірки, що прибудовуються, - гірки, доступ до стартової ділянки яких здійснюється через інше обладнання або частини обладнання ди­тячого ігрового майданчика.

Доступ до стартової ділянки такої гірки може здійснюватися за допомогою канатного підйомника, містка, платформи, похилого трапа, сходів та інших елементів обладнання.

 1. Спіральна гірка - гірка, поверхня ковзання якої має спіральну форму.

 2. Криволінійна гірка - гірка, поверхня ковзання якої має вигнуту форму.

2.1.43.Окремо розташована гірка - гірка, установлена окремо від іншо­го ігрового обладнання, обладнана власними засобами доступу без­посередньо до стартової ділянки.

 1. Тунельна гірка - гірка, ділянка ковзання якої має закриту секцію.

 2. Стартова ділянка гірки - ділянка гірки, що забезпечує доступ ди­тини до ділянки ковзання

 3. Ділянка ковзання гірки - ділянка гірки, призначена для спуску дитини під дією сили тяжіння.

 4. Кінцева ділянка гірки - ділянка гірки, що забезпечує гальмуван­ня та зупинку.

2.1.48.Обладнання дитячого ігрового майданчика - обладнання, з яким або на якому діти можуть грати в приміщенні або на відкритих май­данчиках, індивідуально або групою, на свій розсуд і за правилами. 2.1.49.Ударопоглинальне покриття - покриття майданчика з амортиза­ційною здатністю (піщане, ґрунтове, газонне, гумове, полімерне тощо).

2.1.50.Ігрова зона - простір, у якому встановлене обладнання забезпе­чує безпеку дітей.

2.1.51.Зона безпеки - простір навколо обладнання, що може бути зайня­тий відвідувачем під час використання обладнання (наприклад, під час катання з гірки, розгойдування на гойдалці, качалці тощо).

2.1.52.Зона приземлення - зона, у якій відбуваються гальмування та зупинка відвідувача, або зона, до якої може він потрапити після довільного або мимовільного падіння.

 1. Висота вільного падіння - відстань по вертикалі від ігрової поверхні до зони приземлення.

 2. Драбина - найпростіший засіб доступу з кутом нахилу до гори­зонталі від 60° до 90°, що складається з горизонтальних поперечин, прикріплених до поздовжніх рейок.

 3. Сходи - найпростіший засіб доступу з кутом нахилу до гори­зонталі від 15° до 60°, що складається з горизонтальних східців.

 4. Трап - найпростіший засіб доступу, що складається з плоскої поверхні з кутом нахилу до горизонталі від 0° до 38°.

 5. Важкодоступне обладнання - обладнання, у конструкції якого спеціально передбачене обмеження доступу дітей конкретної вікової групи.

 6. Базова позначка заглиблення - позначка, що показує рівень за­глиблення у фундамент (ґрунт) опор обладнання.

 7. Пристрої фіксації - складові частини атракціону (наприклад, си­діння, підніжки, поручні, дуги безпеки, штанги, паси тощо), призначені для унеможливлення переміщень відвідувачів з необхідної зони атракціону, що виникають унаслідок дії сил, які виникають під час роботи атракціону, або поводження самого відвідувача.

 8. Відвідувач - особа, яка одержує, замовляє або має намір одержати або замовити для особистих потреб розваги з використанням атракціонів.

 9. Водний атракціон - атракціон, експлуатація та розважальний ефект якого спричиняється використанням води.

 10. Водний атракціон з використанням повітря - атракціон, розважа­льний ефект якого обумовлений дією повітря, що подається під тиском у воду басейну.

 11. Водний атракціон з використанням води та повітря - атракціон, розважальний ефект якого обумовлений дією води та повітря, що подаються під тиском у воду басейну.

 12. Басейн - відкрита або закрита штучна водойма з технічними засобами водопідготовлення.

2.1.65.Застрявання - небезпечна ситуація, коли тіло, частина тіла, одяг або елемент одягу відвідувача застряє в елементах конструкції обладна­ння.

 1. Водна гірка -атракціон з похилою поверхнею ковзання, де вода використовується як середовище, що знижує тертя та якою відвідувач спускається донизу під дією сили тяжіння, вільно або з допоміжними засобами для спуску, залежно від конструкції гірки.

 2. Стартова площадка водної гірки - конструкція, спорудження, що забезпечують доступ до зони старту.

2.1.68.Зона старту водної гірки - зона, що забезпечує доступ до спуску, розташована на стартовій площадці та містить стартовий елемент. 2.1.69.Зона спуску водної гірки - зона, призначена для спуску відвідува­ча під дією сили тяжіння, від кінця стартового елемента до кінця фіні­шного елемента або до початку спеціалізованого приймального при­строю.

2.1.70.Зона фінішу водної гірки - зона, що забезпечує гальмування, зупинку та вихід відвідувача.

2.1.71.Зона занурення водної гірки - зона спеціального басейну, багато­цільового басейну або природної водойми, що забезпечує гальмування та зупинку відвідувача.

2.1.72.Зона безпеки водної гірки - простір навколо зони спуску, вільний від перешкод (елементів конструкцій, гілок дерев тощо).

 1. Ділянка розгону водної гірки - ділянка гірки, що забезпечує збільшення швидкості спуску відвідувача.

 2. Ділянка гальмування водної гірки - ділянка гірки, що забезпечує зменшення швидкості спуску відвідувача.

 3. Прямолінійна ділянка водної гірки - ділянка гірки, без криволі­нійних поверхонь у вертикальній площині та площині спуску.

 4. Радіусна ділянка водної гірки - ділянка гірки з криволінійними поверхнями спуску в будь-якій площині.

 5. Стартовий елемент водної гірки - складова частина гірки, що забезпечує доступ до спуску та подачу води на гірку.

 6. Фінішний елемент водної гірки - складова частина гірки перед зоною занурення.

 7. Спеціалізований приймальний пристрій водної гірки - складова частина гірки, що забезпечує гальмування та зупинку відвідувача.

 8. Жолоб - відкритий елемент водної гірки, що використовується для ковзання.

 9. Труба - закритий елемент водної гірки, уся поверхня якого може використовуватися для ковзання.

 10. Тунельне покриття - елемент, що закриває відкриті ділянки водної гірки, не призначений для ковзання.

 11. Борт безпеки - елемент, що забезпечує локальне збільшення бі­чних сторін зони спуску.

 12. Бризкозахисний екран - елемент, установлюваний для захисту від бризків і потоків води.

 13. Допоміжні засоби для спуску - обладнання, призначене спеці­ально для конкретної гірки, на якому здійснюється спуск.

2.1.86.Захисні огородження - пристрої (поруччя, поручні, турнікети, огородження тощо), що запобігають падінню та (або) унеможливлюють несанкціонований доступ відвідувача в зону старту, зону безпеки або на територію атракціону.

 1. Рівень старту - рівень поверхні стартового елемента, що пере­ходить у поверхню спуску.

 2. Рівень фінішу - рівень поверхні, що проходить через точку від­риву відвідувача від поверхні спуску наприкінці фінішного елемента.

 3. Висота гірки - висота між рівнем старту та рівнем води в зоні фінішу.

 4. Середній ухил - величина в процентах, що дорівнює відношен­ню висоти між рівнем старту та рівнем фінішу або рівнем води в спеці­алізованому приймальному пристрої до довжини зони спуску, що ви­значається за формулою

<■ = ^, (2)

деН -висота між рівнем старту та рівнем фінішу або рівнем води в спеціалі­зованому приймальному пристрої;

L -довжина зони спуску.

 1. Теплий період року - період року, який характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище плюс 10 °С. Середньодобова температура зовнішнього повітря приймається за

даними метеорологічної служби.

 1. Холодний період року - період року, який характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює плюс 10 °С і нижче.

 1. НЕБЕЗПЕКА, ПОВ’ЯЗАНА З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ АТРАКЦІОНІВ

  1. Визначення джерел небезпеки

3.1.1.Основні фактори, ситуації та події, що становлять небезпеку для відвідувачів атракціонів і обслуговувального персоналу:

 1. падіння відвідувачів:

на атракціоні або з нього (з одного рівня на інший); унаслідок підсковзування й/або спотикання; унаслідок руйнування конструкції;

унаслідок легковажної поведінки відвідувачів або внаслідок перебування в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного тощо);

 1. вплив падаючих об’єктів:

речей відвідувачів; деталей атракціону; елементів оформлення; інструментів; інших об’єктів;

 1. вплив механізмів, що рухаються, унаслідок:

порушення безпечних відстаней; здавлювання частин тіла;

захвата і переміщення кінцівок, волосся, частин одягу тощо; удару;

порушення швидкісного режиму; пуску або зупинення;

 1. наслідок роботи атракціону у вигляді:

вихлопів;

підвищення температури;

 1. вплив на відвідувачів унаслідок:

зіткнення відвідувачів з елементами конструкції та між собою; застрявання тіла, частин тіла, одягу та елементів одягу відвідува­чів;

перевищення величини та часу дії прискорень, у тому числі по­в’язаних з поштовхами на вибоїнах;

дії сил з боку пристроїв фіксації та посадкових місць; викиду відвідувачів;

 1. порушення стану конструкцій атракціону внаслідок:

статичного руйнування; неприпустимої деформації; утомного руйнування; порушення штатного стану з’єднань; утрати стійкості: стрижнів;

здуття пластин і оболонок;

 1. зміни положення атракціону внаслідок:

перекидання;

ковзання;

підведення (піднімання);

 1. порушення механічного стану матеріалів атракціону внаслідок:

утомного руйнування; неприпустимої величини деформації; критичного спрацювання; корозії; ерозії;

 1. електричні та електромагнітні впливи у вигляді:

неприпустимих відхилень від штатних значень характеристик; ураження електричним струмом;

виникнення електричної дуги; неприпустимої інтенсивності світлових впливів; електромагнітного поля; електричної іскри;

 1. поява полум’я, диму та термічних впливів;

 2. токсичний вплив у вигляді:

вихлопних газів; токсичних рідин; придухи;

 1. використовувані в атракціоні об’єкти, що метаються:

кулі; диски; стріли тощо;

 1. шумові впливи залежно від:

тривалості;

рівня;

частотного спектра;

 1. несприятливі умови навколишнього середовища:

погодні;

вітрові навантаження; снігові навантаження; сейсмічні навантаження; грозові електричні розряди;

 1. небезпека, пов’язана з використанням водного середовища (водні атракціони):

падіння з водної гірки; падіння на водній гірці; зіткнення відвідувачів; опіки;

застрявання;

інші травми, пов’язані з дефектами поверхні ковзання в зоні спу­ску;

утоплення;

забрудненість і засміченість води;

небезпека, пов’язана з обслуговуванням і перевірками обладнання, що перебуває у водному середовищі;

 1. небезпека, пов’язана з особливостями евакуації відвідувачів за аварійних обставин:

евакуація відвідувачів з віддалених місць поза зоною посадки (висадження), наприклад у зв’язку з поломкою атракціону;

екстремальні навантаження на конструкції внаслідок скупчення великих мас людей;

паніка, тиснява в натовпі;

евакуація відвідувачів за наявності вузьких проходів тощо;

 1. небезпека, пов’язана зі станом підвищеної тривожності за медични­ми показниками (наприклад, хвороби серця);

 2. небезпека, пов’язана із загрозою та виникненням надзвичайних си­туацій техногенного та природного характеру.

 1. Ризики відвідувачів і обслуговувального персоналу від впливу ви- щенаведених небезпек повинні бути унеможливлені або зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів, спрямованих на унеможливлення прогнозованих ризиків та забезпечення безпеки під час виготовлення, монтажу й експлуатації атракціонної техніки, наведених у цих Правилах.

3.1.3.Залежно від видів небезпек, що виникають під час користування, експлуатації та обслуговування, наведені атракціони належать до обладнання підвищеної небезпеки для життя відвідувачів і обслу­говувального персоналу, а саме:

атракціони з механізованим приводом з підійманням посадкових місць (відвідувачів) від рівня посадкової площадки на висоту: більше 2 метрів - для дитячих атракціонів і 3 метрів - для дорослих незалежно від швидкості обертання;

каруселі з механізованим приводом: вертикальні, горизонтальні, нахи­лені, із складною траєкторією руху - з лінійною швидкістю посадкових місць більше 0,5 м/с незалежно від висоти підіймання;

автомобілі, що зіштовхуються, швидкісні автомобілі, картинг з вільною траєкторією руху самохідних засобів (електромобілів) без підіймання, швид­кість руху яких більше 4 м/с;

атракціони будь-якої конструкції з лінійною швидкістю руху посад­кових місць (відвідувачів) більше 5 м/с;

гойдалки механізовані та немеханізовані, які обертаються або з кутом відхилу посадкових місць на величину більше 45° і підійманням кабін (посадкових місць) більше 1,5 м;

атракціони механізовані з гідравлічним або пневматичним приводом посадкових місць (кабін, платформ); вежі вільного падіння;

атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному канаті тощо).

  1. Порядок забезпечення безпеки

   1. Повинна бути проведена ідентифікація прогнозованої небезпеки, небезпечних подій і ситуацій, породжуваних механічним, електричним, хімічним (від сировини, матеріалів і інших речовин), термічним (тепло­вим) впливом, випромінюванням, водним середовищем, а також пору­шенням вимог ергономіки та іншими причинами.

3.2.2.Заходи щодо зменшення ризику виникнення аварійних та над­звичайних ситуацій роздільно або в різних комбінаціях повинні

містити:

дотримання вимог проектування та технології виготовлення (облік і обмеження навантажень, розрахунки на міцність і стійкість, вибір кон­струкційних матеріалів тощо);

зниження шкідливих впливів на відвідувачів;

правильний вибір захисних, запобіжних пристроїв і огороджень;

виключення наявності гострих крайок, кутів, частин, що виступають,

тощо;

виконання вимог ергономіки;

урахування вимог безпеки під час розроблення та виготовлення систем керування;

унеможливлення виникнення небезпек, пов’язаних з гідравлічним і пневматичним обладнанням;

забезпечення пожежо- і електробезпечності тощо;

унеможливлення розміщення стаціонарних, пересувних та мобільних атракціонів на територіях, які піддаються впливу несприятливих природних і геологічних процесів (селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплен­ня, просідання тощо) та техногенних явищ (зони можливого хімічного, радіа­ційного, біологічного, гідродинамічного ураження, пожежі);

Завантажити