НПАОП 28.5-1.02-07Правила охорони праці при термічній обробці металів

Кінці продувних свічей повинні бути захищені від попадання

атмосферних опадів.

 1. Газопроводи перед пуском в експлуатацію повинні бути випробувані на міцність і щільність відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001, а також мати струмопровідні перемички на всіх фланцевих з'єднаннях і бути заземленні.

 2. Газопроводи повинні бути пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» (далі - ГОСТ 14202-69) та НПАОП 0.00-1.20-98.

 3. Для забезпечення безпеки при експлуатації газопроводи і всі пристрої повинні мати надійну герметизацію, а в газовій мережі повинен зберігатися позитивний тиск, тому що підсмоктування повітря в мережу може викликати утворення вибухонебезпечної суміші газу з повітрям, що в свою чергу може викликати вибух.

 4. При зупинці печей на ремонт на відгалуженні газопроводу після пристрою припинення подавання газу повинна бути встановлена заглушка з хвостовиком, який виступає за межі фланців.

 5. Пальники повинні стійко працювати без відриву полум'я і проскакування його усередину пальника в межах необхідного регулювання теплового навантаження печі.

Швидкість виходу суміші газу з повітрям з пальника повинна перевищувати швидкість його запалення.

Необхідно вжити заходів для запобігання можливості проникнення полум'я в трубопровід газоповітряної суміші шляхом установки перепиняння вогню.

 1. Печі повинні бути обладнані блокувальними пристроями (автоматичними клапанами), що відключають газопровід при падінні тиску газу, а також при відсутності тяги в печі (при зупинці вентилятора) і при падінні тиску (або відсутності) повітря, яке подається до пальників повітродувкою.

Одночасно повинна включатися світлова і звукова сигналізація.

Крім того, обслуговувальним персоналом подача газу повинна бути негайно припинена:

з появою нещільностей в обмуруванні, у місцях установки запобіжно- вибухових клапанів і газоходах;

при припиненні подачі електроенергії або зникненні напруги на пристроях дистанційного, автоматичного управління і засобів виміру;

при несправності контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і сигналізації;

при виході з ладу запобіжних блокувальних пристроїв; при несправності пальників, у тому числі вогнеперепиначів; з появою загазованості, виявленні витоків газу на газовому устаткуванні і внутрішніх газопроводах;

при вибуху в топковому просторі, вибуху або загорянні пальних відкладень у газоходах; при пожежі.

 1. Відстань від виступаючих частин газових пальників або арматури до стін, інших частин будинку, а також споруд і устаткування повинна бути не менше 1 м.

 2. У печах-ваннах газові пальники повинні бути встановлені так, щоб полум'я омивало тигель по дотичній. Це дозволяє захистити тигель від перегріву і передчасного виходу з ладу.

 3. При пуску в роботу печей, що працюють на газовому паливі, необхідно виконувати такі вимоги:

перед запалюванням газових пальників топковий і робочий простір печі продути повітрям від повітродувки, пропустивши його через пальники протягом декількох хвилин;

пальники запалювати по черзі, відкриваючи газ до кожного пальника тільки після піднесення до нього запаленого запальника;

перед повторним запалюванням пальників, якщо вони потухли, топку і димоходи печі ретельно провентилювати;

при проскакуванні полум'я усередину пальника або при відриві полум'я виключити пальник, після його остигання усунути причину проскакування або відриву і тільки після цього знову запалити пальник.

Пуск у роботу печей у випадку їх несправності, а також при порушенні тяги не дозволяється.

 1. Приміщення з печами, що працюють на газовому паливі, повинні бути обладнані загальнообмінною вентиляцією. У неробочий час у приміщенні цеху повинна діяти чергова вентиляція. У місцях можливого скупчення газу повинні бути встановлені газоаналізатори, спеціальні звукові, світлові або інші прилади, що сигналізують про витікання газу. У тих випадках, коли в печах, що працюють на газовому паливі, проводиться відпускання деталей після масляного загартування, необхідно передбачити місцеві відсмоктувачі.

 1. Печі на рідкому паливі

 1. Резервуари для зберігання рідкого палива слід розміщати поза будинками цехів. Резервуари з горючими рідинами, що мають місткість добової

-5

потреби (але не більше 150 м ), допускається розміщати в спеціальному ізольованому від термічного цеху підземному приміщенні.

 1. Напірні видаткові баки палива повинні розміщатися зовні будинків або в ізольованих приміщеннях.

-5

Допускається розміщення видаткових баків ємністю не більше 5 м в одному приміщенні з печами за умови встановлення їх на металевих площадках осторонь від печей на відстані не менше 3 м (по горизонталі).

 1. Паливні баки повинні бути щільно закриті кришками і мати покажчики рівня палива, спускний кран з трубкою, виведеною в підземний аварійний резервуар, трубку для сполучення із зовнішньою атмосферою і переливною трубою, що сполучається з аварійним підземним резервуаром. На спускній трубці біля вентиля повинен бути напис "Відкрити при пожежі".

 2. Система спускання палива повинна забезпечувати зливання його в аварійний резервуар протягом не більше 5 хвилин. Спускна і переливна трубки повинні мати гідравлічний затвор. Місткість аварійного резервуара повинна відповідати загальній ємності видаткових баків, установлених у прим іщ еннях.

Аварійні резервуари можуть не передбачатися, якщо можливо самопливне спорожнювання видаткових паливних баків в основний резервуар. У всіх випадках зливальні аварійні трубопроводи повинні бути обладнані пристроями, які перепинають вогонь.

 1. Для виключення подавання палива в разі аварії або пожежі на паливопроводі печі повинно бути два вентилі: один біля форсунки і другий - за капітальною стіною або на відстані не менше 15 м від печі. Допускається встановлення другого вентиля на групу печей.

 2. Вентилі, що регулюють подавання палива і повітря до форсунок, або приводи для керування ними повинні встановлюватися осторонь від форсункових отворів, щоб уникнути опіків полум'ям.

 3. Подавання рідкого палива у видаткові баки повинно бути механізованим. Ручне заливання баків забороняється.

 4. Головний паливопровід біля входу в цех повинний мати вентиль з написом "Закрити при пожежі".

 5. Підігрів мазуту в баках повинний здійснюватися парою або гарячою водою до температури, установленої для даної марки мазуту. Для контролю температури в баках повинні бути встановлені термопари з вказівними приладами.

 6. Щоб уникнути ушкодження, трубопроводи слід розміщати в перекритих каналах або на відповідній висоті. Перетинання або рівнобіжне проведення трубопроводів з електромережами допускається за умови дотримання відстані між ними не менше 250 мм.

 7. З метою зняття статичної електрики система труб і апаратура для перекачування рідкого палива повинні бути надійно заземлені.

 8. Мазутні печі перед запалюванням рекомендується продувати повітрям.

Печі запалюють внесенням смолоскипа в топковий простір перед форсункою. Спочатку подають повітря, а потім поступово включають подавання мазуту.

 1. У печах-ваннах форсунки повинні бути встановлені так, щоб полум'я омивало тигель по дотичній, що дозволяє охороняти тигель від перегріву і передчасного виходу з ладу.

 2. Печі, що працюють на рідкому паливі, повинні бути обладнані витяжними зонтами з козирками.

 3. Очищення резервуарів з-під рідкого палива і їх ремонт повинні здійснюватися тільки з оформленням наряду-допуску на виконання робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, і з обов'язковим застосуванням протигаза.

 4. Перед початком робіт усередині резервуарів повинні бути попередньо проведені аналіз повітряного середовища на зміст шкідливих і вибухонебезпечних концентрацій газів, провітрювання резервуара і подача свіжого повітря. При ремонтних роботах (зварювання та ін.) резервуар повинний бути промитий гарячою водою з каустичною содою, пропарений, просушений, провентильований.

 5. Для освітлення усередині резервуара повинні застосовуватися переносні світильники у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 12 В.

 6. На ділянці мазутних печей повинні знаходитися первинні засоби пожежогасіння.

 1. Печі з контрольованими атмосферами

 1. Печі, що працюють з контрольованими атмосферами, повинні також відповідати вимогам глави 8 цього розділу.

 2. Печі повинні бути герметичними, тому муфель у печах повинен бути зварений суцільним газощільним швом, а безмуфельні печі повинні мати металевий кожух, зварений також суцільним газощільним швом.

У робочому стані піч повинна перебувати під надлишковим тиском (у межах 50-150 Па). При неможливості повної герметизації устаткування його слід забезпечувати пристроями для підпалювання й уловлювання вихідних газів.

 1. Перед уведенням в експлуатацію печі повинні випробуватися на герметичність. Герметичність печей повинна перевірятися повітрям або іншими негорючими газами при манометричному тиску 500-1000 Па, якщо значення тиску не зазначені в конструкторській документації на ці печі.

 2. Роз’ємні і нероз'ємні з'єднання корпусів і елементів печей повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.9-93.

 3. Печі, призначені для роботи з горючими газовими середовищами, повинні бути обладнані системами сигналізації, що спрацьовують при виникненні таких аварійних ситуацій:

спад температури в печі нижче мінімально допустимої;

припинення подачі електроенергії або газу;

припинення подачі води в охолоджувані частини печей;

вимикання припливно-витяжної вентиляції;

виникнення пожежі.

 1. Постійно відкриті і завантажувально-розвантажувальні прорізи печей, що відкриваються періодично, повинні бути обладнані пристроями для створення полум'яної завіси, а також запальними пальниками, що забезпечують надійне запалення вихідної контрольованої атмосфери.

 2. Свічі для спалювання вихідної з печей контрольованої атмосфери повинні бути оснащені кранами для регулювання потоку газу і витяжними вентиляційними зонтами.

 3. Електропечі з приєднаними до них форкамерами або охолоджувальними камерами, а також шахтні електропечі, у яких використовуються контрольовані атмосфери вибухонебезпечного складу, повинні бути обладнані запобіжними вибуховими клапанами у верхній частині корпуса печі.

 4. Для видалення з печі горючих газів, що виділяються з футеровки або можуть попадати через негерметичні запірні пристрої на газопроводах, і в період зупинки печі скупчуються в найвищих точках робочої камери, а також у місцях, частково ізольованих від основного об’єму печі, повинні бути передбачені спеціальні патрубки з кранами.

 5. У печах повинні бути передбачені блокувальні пристрої, що відключають (щоб уникнути вибуху печі) приводи механізмів завантаження- вивантаження деталей:

при зменшенні тиску негорючого газу в мережі або в аварійній ємності нижче допустимої межі під час технологічної продувки холодних камер;

при збільшенні концентрації горючих компонентів у негорючій контрольованій атмосфері вище допустимих меж;

у випадку, якщо згас запальник або перегорів електрозапальник.

 1. У водневих та інших печах вихідний патрубок для спалювання водню повинен забезпечуватися зворотним клапаном, що перешкоджає проникненню полум'я усередину камери.

 2. Ремонтні та зварювальні роботи в печах слід проводити тільки після повного видалення газового середовища з робочих камер і провітрювання їх повітрям протягом не менше 1 години. Роботу здійснювати з оформленням наряду-допуску на виконання робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

 1. Печі електричні

 1. Електропечі, а також електрованни, газоприготувальні установки, індукційні установки повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-01, ГОСТ 12.2.007.0-75 і ГОСТ 12.2.007.9-93. Експлуатація електропечей повинна здійснюватися відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97 і НПАОП 40.1-1.21-98.

 2. Щити керування електропечей повинні бути закритого типу. Допускається пристрій відкритих щитів панельного типу, але тільки в спеціально відведених для них ізольованих приміщеннях з вікнами для спостереження за приладами і оптимальними (якщо там працює комп’ютерна техніка) умовами мікроклімату (ДСН 3.3.6.042-99), допустимими рівнями шуму (ДСН 3.3.6.037- 99), вібрації (ДСН 3.3.6.039 - 99), освітленості (ДБН В.2.5-28 - 2006), з прозорими теплозахисними екранами (ДСН 3.3.1.038-99), з допустимими рівнями електромагнітних випромінювань (ДСН 3.3.6.096-2002).

 3. На щитах і пультах керування електропечей повинна бути світлова сигналізація про подачу напруги на нагрівальні елементи і про роботу блокувальних пристроїв.

 4. Електропечі з ручним завантаженням і вивантаженням деталей повинні бути обладнані блокувальними пристроями для автоматичного зняття напруги з нагрівальних елементів при відкриванні дверцят печі.

 5. Усі струмоведучі частини електропечей повинні бути ізольовані або обгороджені. Огороджувальні пристрої та інші металеві струмоведучі частини повинні бути заземлені.

Параметри електромагнітних випромінювань на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.096-2002.

 1. Ваги заслінок, що врівноважують, а також приводи механізмів печей повинні бути обгороджені.

 2. В електропечах з примусовою циркуляцією робочої атмосфери, у якій не виключається викид гарячого газу через відкритий проріз, повинен бути передбачений блокувальний пристрій, що відключає живлення електродвигунів пічних вентиляторів перед відкриттям дверцят або кришки.

 3. У печах з механізованим підйомом і опусканням дверцят або заслінок робочих вікон, або кришок повинна бути забезпечена можливість зупинки дверцят у будь-якому проміжному положенні, автоматична зупинка механізму підйому та опускання в кінцевих положеннях і виключена можливість падіння дверцят при відключенні механізму.

 4. Печі повинні мати автоматичне регулювання температури. При підвищенні температури вище встановленої, повинні включатися світлові і звукові сигнали.

 5. Робочі площадки, розташовані над зводом електропечі, повинні бути теплоізольовані (для забезпечення на них температури навколишнього середовища) і заземлені.

 6. Завантаження, розвантаження, огляд, ремонт, оч ищ ення електропечей повинні здійснюватися при цілком знятій напрузі, щоб уникнути короткого замикання і враження електричним струмом.

 7. Уся група електропечей повинна мати аварійний вимикач, який має відповідний напис і розміщений по змозі ближче до печей. Доступ до аварійного вимикача повинний бути завжди вільним.

 1. Преси гартівні

1 . Гартівні преси в цехах термічної обробки металів слід розміщати так, щоб обслуговувальний персонал не піддавався впливу променистого тепла одночасно від завантажувальних вікон двох і більше нагрівальних печей.

До кожного робочого місця повинно подаватися чисте припливне повітря.

 1. Гартівні преси повинні бути обладнані захисними пристроями, що перешкоджають розбризкуванню гартівної рідини.

 2. Виймання деталей з печі, подача їх на гартівний прес і зняття з преса повинні бути максимально механізовані.

 3. Кліщі та інші пристосування для перенесення нагрітих виробів повинні відповідати розмірові і профілеві утримуваних деталей.

Рукоятки інструмента, застосовуваного для ручного завантаження деталей у піч, вивантаження їх з печі, подачі на прес, повинні бути такої довжини, щоб руки працівників не піддавалися впливу високих температур.

 1. Гартівні преси повинні мати пускові і гальмові пристрої, які після кожного ходу забезпечують автоматичне відключення преса із зупинкою повзуна в крайнім положенні.

 1. Установки індукційні

 1. Індукційні установки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.9-93, НПАОП 40.1-1.32-01 та експлуатуватися відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97 і НПАОП 40.1-1.21-98. Параметри електромагнітних випромінювань на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.096-2002.

 2. Індукційні генератори повинні бути обладнані огороджувальними і блокувальними (механічними, електричними та іншими) пристроями, що виключають при обслуговуванні устаткування доступ персоналу до всіх частин установок, які знаходяться під напругою. Конструктивне виконання цих пристроїв визначається при розробці устаткування в кожному конкретному випадку, виходячи з умови безпечного проведення робіт і допустимих рівнів електромагнітних полів за ГОСТ 12.1.006-84 та ДСН 3.3.6.096-2002.

 3. Металеві конструктивні частини установок повинні бути заземлені. Заземлення необхідно виконувати і для тих вузлів, які при порушенні нормальної роботи установки можуть виявитися під напругою.

 4. Конденсаторні батареї у виробничому приміщенні необхідно встановлювати в металевій шафі або в спеціальному приміщенні з дверцятами, що закриваються. В обох випадках дверцята повинні бути обладнані блокувальними пристроями, які відключають конденсатори при відкриванні дверцят.

 5. Електропроводка від генератора до первинної обмотки гартівного трансформатора повинна бути надійно захищена від ушкоджень (укладена в металеву, добре заземлену трубу або виконана у вигляді шин, покладених на ізоляторах у каналі під підлогою).

 6. Силовий трансформатор і випрямляючий пристрій повинні розміщуватися в екранувальній шафі, передбаченій заводом-виготовником.

 7. У багатовитковому індукторі витки повинні бути ізольовані для попередження можливості їх замикання.

 8. Якщо огороджувальний пристрій перешкоджає нормальній роботі нагрівального поста установки, допускається робота з необгородженим індуктором, уключеним через понижуючий узгоджувальний високочастотний трансформатор.

 9. Вода для охолодження індуктора повинна подаватися шлангом з діелектричного матеріалу.

На кінці шланга, з якого здійснюється злив води в лійку, повинний знаходитися заземлений металевий наконечник.

Блокувальний пристрій повинен унеможливлювати пуск установки при відсутності води в системі охолодження.

 1. Пульт керування процесом нагрівання повинний розміщуватися в безпосередній близькості від нагрівального індуктора в зручному для терміста місці і повинен бути екранований від електромагнітного, у т.ч. інфрачервоного (теплового) випромінювання.

 2. В індукційній установці повинна бути забезпечена можливість зняття залишкового заряду конденсатора при непрацюючому генераторі шляхом:

закорочування затискачів конденсатора в момент відключення живильної мережі за допомогою блокувальних пристроїв;

підключення до затискачів конденсатора постійного опору;

розрядження конденсатора за допомогою спеціального розрядника з баластовим опором або без нього.

 1. Для захисту працівників від електромагнітного випромінювання, що виникає при електричному імпульсному розряді, слід застосовувати огороджувальні пристрої (кожухи, щитки, екрани таін.).

В установках з винесеною контурною котушкою і конденсатором повинно бути забезпечене їхнє роздільне екранування.

 1. У разі потреби захисту працівників від шуму імпульсні індукційні генератори слід поміщати у звукоізольовані камери.

 1. Установки для приготування контрольованих атмосфер

 1. Установки для приготування контрольованих атмосфер повинні відповідати вимогам, викладеним у главі 8 цього розділу, ДБН В.2.5-20-2001 і НПАОП 0.00-1.20-98.

 2. Експлуатація газоприготувальної установки повинна здійснюватися відповідно до паспорта на установку.

 3. Освітлювальні установки, електроустаткування, прилади для періодичного та автоматичного регулювання режиму роботи установок приготування контрольованих атмосфер і прилади для виміру температури повинні бути у вибухобезпечному виконанні.

 4. Для запобігання перекидання полум'я в системи газопроводів на вводі перед генератором повинні бути встановлені мембранний вибуховий клапан і полум'ягасник (клапан від перекидання полум'я).

На трубопроводах, через які подається газоповітряна суміш, повинні бути також установлені полум'ягасники або зворотні клапани, що перешкоджають проникненню полум'я в газозмішувальні камери.

 1. В установках для приготування контрольованих атмосфер повинні бути передбачені необхідні блокувальні пристрої (зі світлозвуковою сигналізацією, що сповіщає працівників про небезпеку), які забезпечують відключення подачі вихідних газів в установку при порушенні режиму її роботи, а також відключення подачі контрольованої атмосфери в піч при аварійних ситуаціях.

 2. Установка приготування контрольованих атмосфер перед пуском у роботу повинна бути продута повітрям з викидом його в атмосферу не менше 5 хвилин.

 3. Установки для приготування контрольованих атмосфер повинні бути обладнані газовою свічею - пристроєм для запалювання газу, що відходить (контрольованої атмосфери), розташованої під витяжним зонтом і запальником. Приміщення з установками для приготування контрольованих атмосфер повинні бути обладнані загальнообмінною механічною вентиляцією, що забезпечує не менше триразового повітрообміну в годину.

 1. Установки лазерні

 1. Устрій і експлуатація лазерних установок повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-01, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98, СанПиН 5804-91.

За умовами електробезпеки лазерні установки належать до електроустановок напругою вище 1000 В.

 1. При термічній обробці металів можуть використовуватися лазерні установки як безперервної, так і імпульсної дії.

Лазерні установки повинні бути закритого типу, що екранують зону впливу променя на деталі і промінь лазера по всій довжині.

 1. Лазерні установки повинні бути обладнані блокувальними пристроями, що перешкоджають доступу персоналу в межі небезпечної зони під час роботи лазерів, і світлозвуковою сигналізацією, що сповіщає персонал про небезпеку.

 2. Керування лазерною установкою рекомендується максимально автоматизувати.

Завантажити