НПАОП 28.5-1.02-07Правила охорони праці при термічній обробці металів

ІІІ. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ

 1. Для виробництв термічної обробки металів кількість, тип, потужність і габарити виробничого встановлюваного устаткування, використаних транспортних засобів і засобів механізації, а також організацію складів слід приймати в залежності від розмірів оброблюваних виробів і прийнятих технологій. Розміщення виробничого устаткування, відстані між устаткуванням і стінами будинку повинні відповідати вимогам Санітарних правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування, затверджених заступником головного державного санітарного лікаря СРСР 04.04.73 (СП 1042-73), ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.061-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам», ДСТУ 3273-95 «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги» і бути не менше 1 м.

 2. Виробниче устаткування цехів для термічної обробки металів установлюється відповідно до напрямку основного вантажопотоку.

 3. Устаткування зі шкідливими виділеннями (установки підготовки твердого карбюризатора, травильні установки та ін.) повинно бути встановлено в приміщеннях, ізольованих як від пічних прольотів, так і одне від одного.

 4. Печі-ванни не слід розташовувати під світловими ліхтарями, щоб уникнути влучення в розплав крапель води, що конденсується на ліхтарях.

 5. Електротермічні індукційні установки з ламповими і машинними генераторами допускається встановлювати як в окремих, так і в загальних приміщеннях, у місцях, що відповідають технології виробництва. Машинні генератори повинні встановлюватися в звукоізольованих приміщеннях.

 6. Газоприготувальні установки слід розміщувати в приміщенні термічного цеху разом з печами, які працюють з контрольованими атмосферами, або в окремому приміщенні.

Установки для приготування водневої атмосфери повинні розміщатися в окремому приміщенні.

 1. Вакуумне устаткування, включаючи накопичувачі інертного газу, повинно бути розміщене в ізольованому приміщенні.

В окремих, технічно обґрунтованих випадках допускається розміщення вакуумного устаткування в приміщенні цеху.

 1. Гартівні баки, соляні і травильні ванни, ванни знежирення і промивання деталей, шахтні електропечі, встановлені в приямках, повинні виступати над рівнем підлоги на висоту 1 м. У випадку меншої висоти таке устаткування повинно бути обгороджене бар'єром висотою не менше 1 м.

 2. Розміщення нагрівальних печей і пресів повинно виключити необхідність переносу нагрітих деталей по проходу або проїздові.

 3. Рампи з балонами, наповненими газами (аргоном, аміаком, вуглеводневими газами, у тому числі газами важче повітря), слід установлювати в місцях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, яка повинна уключатися перед відкриттям вентилів балонів і функціонувати до їх закриття. Балони повинні бути оснащені газовими редукторами. Для балонів з аміаком повинні використовуватися сталеві редуктори. Застосування для аміаку редукторів і апаратури з кольорових сплавів не допускається.

 4. Планування робочого місця повинно забезпечувати вільний прохід, доступ до пультів і органів керування устаткуванням, зручність і безпеку дій при виконанні трудових операцій та відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.3.002-75).

 5. Розміщення і перестановка діючого технологічного устаткування відображаються у технологічному плануванні, яке затверджується роботодавцем за узгодженням з головними фахівцями і службою охорони праці. Технологічні планування на виробництва для термічної обробки металів, що проектуються і заново споруджуються, узгоджуються з територіальними органами державного санітарного і пожежного нагляду.

 6. На технологічних плануваннях повинні бути зазначені:

будівельні елементи (стіни, колони, перегородки, дверні прорізи, віконні прорізи, ворота, підвали, тунелі, основні канали, антресолі, галереї, люки, колодязі, трапи та інші елементи);

допоміжні приміщення, склади, комори, трансформаторні підстанції, вентиляційні камери, а також побутові приміщення та інші пристрої, розміщені на площі цеху або ділянки;

основні розміри будинку в цілому (ширина, довжина, ширина прольотів, крок колон) і внутрішні розміри ізольованих приміщень;

технологічне і допоміжне устаткування;

підйомно-транспортні пристрої (з вказівкою вантажопідйомності), розташування робочих місць (столи, інструментальні шафи, стелажі та ін.);

умовні позначки необхідних теплоносіїв (пари, газу, води, електричної напруги та ін.) і місця їх підведення до кожної одиниці устаткування або робочого місця, специфікації устаткування з номерами за планом;

проходи, проїзди, місця міжопераційного складування і допустимі в даному випадку підлогові транспортні засоби;

місця розташування засобів гасіння пожежі.

 1. Проходи, проїзди, люки колодязів повинні бути вільними. Не допускається захаращувати їх матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, деталями, відходами виробництва і тарою, а також встановлювати устаткування на люки колодязів.

Перевищення кришки люка над рівнем підлоги або його поглиблення не повинно бути більше 10 мм.

 1. Зміни у розміщенні устаткування, що суперечать цим Правилам, не допускаються.

 1. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦ ІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 1. Для кожного працівника відповідно до ГОСТ 12.2.032-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» повинно бути забезпечене зручне робоче місце, що не стискує його дій під час роботи. Робочі місця повинні розміщуватися поза лінією руху вантажів, що переносяться вантажопідіймальними засобами.

 2. Біля кожного робочого місця повинні бути передбачені площадки для складування деталей до і після термообробки. Складування повинно виконуватися так, щоб деталі не захаращували робоче місце. Не допускається укладання деталей у проходах. На площадках, де остигають деталі, необхідно виключити дотик до металу, тому що він, охолоджений до 400-500C, по зовнішньому вигляду не відрізняється від холодного металу. Для захисту від контакту з нагрітими (остигаючими) деталями слід встановлювати огородження з теплоізолювальними екранами, температура на поверхні яких не повинна перевищувати 43С (згідно з ДСТУ EN 563-2001).

 3. Для розміщення на робочому місці пристосувань, оснащення, інструмента повинні бути передбачені шафи, стелажі, етажерки та ін. Великогабаритні і періодично використовувані оснащення і пристосування рекомендується зберігати на механізованому складі і там само слід комплектувати садки деталей.

 4. Для захисту працівників від променистої енергії біля джерел теплового випромінювання повинні бути передбачені спеціальні пристрої і пристосування згідно з ДСН 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила, затвердженого постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 38 (далі - ДСН 3.3.1.038-99), і ДСТУ 2894 Пристрої екранувальні для захисту від інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги.

 5. У місцях можливого скупчення газів, які важче повітря, необхідно періодично контролювати вміст кисню в повітрі приладами автоматичної і ручної дії з дистанційним відбором проб повітря, при цьому об'ємна частка кисню в повітрі робочої зони повинна бути не менше 19 %.

 6. Контрольно-вимірювальні прилади і щити управління повинні бути розташовані в легкодоступному місці, при цьому повинні дотримуватися загальні вимоги ергономіки щодо розміщення органів управління, встановлені ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»,

ГОСТ 12.2.064-81 «Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности».

 1. Манометри повинні бути встановлені так, щоб їх показання були чітко видні обслуговувальному персоналу. При цьому шкала манометра повинна розміщуватись у вертикальній площині або з нахилом уперед до 30 градусів.

Діаметр манометрів, що встановлюються на висоті понад 2 м від рівня площадки обслуговування, повинний бути не менше 160 мм.

Установка манометрів на висоті більше 3 м не допускається.

 1. У тих випадках, коли органи управління повинні бути забезпечені визначеними символічними позначеннями, їх слід виконувати відповідно до ГОСТ 12.4.040-78 «Органы управления производственным оборудованием. Обозначения».

 2. Поверхні органів управління, призначених для дії в аварійних ситуаціях, повинні бути пофарбовані в червоний колір.

 3. Запірна арматура, що встановлюється на посудинах, трубо- і газопроводах, повинна мати чітке маркування (найменування заводу - виготовника, умовний прохід, умовний напрямок потоку середовища). На маховиках запірної арматури повинен бути вказаний напрямок їх обертання у разі відкривання або закривання.

 4. Розміщення устаткування і робочих місць у термічному цеху повинно передбачати можливість безпечної евакуації персоналу у випадку аварійної ситуації.

 1. ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЗАГОТОВОК,

НАПІВФАБРИКАТІВ

 1. При термічній і хіміко-термічній обробці металів повинні застосовуватися хімічні речовини (кислоти, солі, луги та ін.) і матеріали (бензин, гас, масло та ін.), які повинні відповідати вимогам технічних нормативних правових актів (стандартів, технічних умов і ін.) та мати супроводжувальні документи (сертифікат, паспорт і ін.).

 2. Горючі матеріали (рідини, гази і тверді речовини), що застосовуються в технологічних процесах, повинні мати встановлені пожежонебезпечні параметри.

 3. Застосування нових видів палива, нагрівальних, охолоджувальних і захисних середовищ, карбюризаторів і інших хімічних речовин допускається тільки після узгодження з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

 4. Хімічні речовини і матеріали, що використовуються, не повинні здійснювати шкідливого впливу на працівників.

На робочих місцях концентрації токсичних речовин не повинні перевищувати ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

 1. При використанні в роботі горючих, вибухонебезпечних і шкідливих речовин необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования» (далі - ГОСТ 12.1.010-76).

 2. На термічну обробку деталі повинні подаватися чистими, без слідів забруднень і змащення.

 1. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИ ХІ ДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЗАГОТОВОК, НАПІВФАБРИКАТІВ, ГОТОВИХ ВИРОБІВ

І ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА

 1. Деталі, які підлягають термічній і хіміко-термічній обробці і оброблені, а також речовини і матеріали, що застосовуються в цих процесах, повинні зберігатися у відведених для них складських приміщеннях або на спеціальних площадках цеху відповідно до правил пожежної безпеки.

Складування деталей залежно від виду і розмірів повинно здійснюватися в технологічній тарі, на стелажах, на піддонах, у штабелях так, щоб забезпечувалася їхня стійкість (крутість штабеля повинна відповідати кутові природного укосу).

У разі потреби слід установлювати захисні ґрати.

 1. Хімічні речовини і матеріали з вмістом легкозаймистих, вибухонебезпечних або токсичних компонентів повинні зберігатися на спеціальних складах, ізольованих від інших приміщень, спроектованих відповідно до вимог СНиП 2.09.02-85 , СНиП 2.11.01-85, норм і технічних умов проектування складських будинків для зберігання легкозаймистих і горючих рідин.

 2. При транспортуванні і зберіганні небезпечних, токсичних, концерогенних речовин і матеріалів вживаються заходи, що виключають забруднення ними навколишнього середовища.

 3. Кожна одиниця тари повинна бути забезпечена биркою або етикеткою згідно з ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» на якій повинні бути зазначені: організація-виготовник, найменування речовини, гарантійний термін зберігання (за відповідним стандартом або технічними умовами), напис або символ, що характеризує небезпеку продукту за ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», та інші необхідні дані. Кожна партія продукту супроводжується документом, який засвідчує його якість (паспортом- сертифікатом).

 4. Бензин, гас і інші горючі матеріали необхідно зберігати окремо від гартівних масел з дотриманням вимог пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004-91.

 5. Легкозаймисті рідини (далі - ЛЗР), такі як технічний ацетон або етиловий спирт, які використовуються періодично для очищення внутрішньої поверхні корпусів вакуумних печей, повинні зберігатися в окремих прим іщ еннях з дотриманням вимог пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004-91 та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних і вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Мінпраці України від 05.06.2001 № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

 6. Для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт у термічних цехах (завантаження деталей у печі, розвантаження, перенесення в інші печі, навантаження на транспортні засоби та ін.) можуть застосовуватися електрозавантажувачі, електротельфери, мостові крани.

Вантажно-розвантажувальні роботи слід здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 № 409 (далі - НПАОП 0.00-1.03-02), а експлуатацію тари - відповідно до вимог ГОСТ 12.3.010-82 «Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».

 1. Для транспортування деталей і різних вантажів у цеху слід використовувати вантажопідйомні механізми, а також конвеєри, електрокари, автомашини. Конструкція і розміщення всіх типів конвеєрів повинні відповідати ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности».

 2. Транспортні операції повинні здійснюватися в такий спосіб:

дрібні деталі і допоміжні матеріали масою до 50 кг транспортують у ящиках або кошиках на візках (норми перенесення вантажів регламентуються ГОСТ 12.3.020-80);

деталі масою більше 50 кг переміщають за допомогою вантажно- розвантажувальних пристроїв, що не забруднюють повітря;

кислоти, луги та інші хімічні речовини перевозять у бутлях, металевих бочках, залізничних і автомобільних цистернах, цистернах - контейнерах. Тару з хімічними речовинами транспортують з обережністю за допомогою кранів або електротельферів;

кислоти, луги, ЛЗР до робочих місць подають по трубопроводах (при витраті менш 400 кг у зміну допускається подача їх у щільно закритій тарі, що не б’ється).

 1. Транспортування балонів з газами дозволяється тільки на ресорних транспортних засобах, а також на спеціальних ручних візках і ношах.

При транспортуванні балонів повинна бути виключена можливість їх падіння та ударів одне об одного. Штуцер вентиля балона повинний бути заглушений, а на горловину надітий запобіжний ковпак.

При розвантаженні балонів скидати їх, ударяти одне об одного і розвантажувати вентилями вниз не дозволяється.

Переміщення балонів на невеликі відстані (у межах робочого місця) дозволяється здійснювати шляхом кантування в злегка нахиленому положенні. Перенесення балонів на руках без носилок і на плечах не дозволяється.

При зберіганні і транспортуванні балонів слід запобігати нагріванню їх сонячними променями.

 1. В одному складському приміщенні допускається спільне зберігання тільки балонів з горючими газами і балонів з інертними газами.

Балони з киснем повинні зберігатися окремо на спеціальному складі.

 1. Балони з газами повинні зберігатися у вертикальному положенні.

Для запобігання падінню вони повинні встановлюватися в спеціальні рампи (із закріпленням їх хомутами або скобами) або відгороджуватися бар'єром, при цьому на нижню частину кожного балона повинен бути насаджений башмак, а на горловину надітий запобіжний ковпак.

 1. У виробничому приміщенні балони з газом повинні встановлюватися в доступному для огляду місці, що не має спусків у підвали (щоб уникнути скупчення газу у випадку витоку), не ближче 1 м від опалювальних приладів і 5 м від джерел тепла з відкритим полум'ям.

 2. Ремонт газових балонів повинен здійснюватися в спеціалізованих організаціях, що мають відповідний дозвіл. Залишковий тиск газів у балоні повинен бути не менше 0,5 МН/м2.

 3. Зріджені гази (кисень, аргон, повітря та азот) зберігають і перевозять у стаціонарних і транспортних посудинах (цистернах, танках), що обладнані високоефективною тепловою ізоляцією.

 4. Для зберігання і транспортування зрідженого газу в невеликій кількості слід використовувати криогенні посудини з обсягом до 40 л.

 5. Транспортні посудини для перевезення рідкого газу повинні бути обладнані постійно відкритою дренажною трубкою, а в пробках невеликих посудин повинні бути невеликі отвори.

 6. Не дозволяється транспортувати посудини разом з жировими речовинами.

Не дозволяється ставити посудини поблизу об'єктів, які випромінюють теплоту, і працювати з ними без захисних засобів: окулярів (ГОСТ 12.4.013-85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия»), брезентових рукавиць (ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»).

 1. Кожна партія солі, селітри і лугу повинна зберігатися в тарі в сухому закритому приміщенні.

Для зберігання селітри повинна застосовуватися тільки металева тара з кришкою. Зберігання селітри в дерев'яній тарі або в мішках забороняється.

Розкриття металевої тари повинно здійснюватися в ізольованому приміщенні з застосуванням спеціальних пристосувань і засобів індивідуального захисту.

 1. При переливанні кислот і лугів повинні використовуватися засоби механізації і спеціальні пристосування з кислотостійких матеріалів (сифони та інші, у яких повітря не перешкоджає плинові рідини).

 2. Транспортування шкідливих і пожежонебезпечних речовин повинно здійснюватися в безпечній тарі на спеціальних візках.

 3. Зливання рідини з бочок і цистерн необхідно здійснювати, створюючи розрідження (вакуум), або спеціальними кислотостійкими насосами. Усі трубопроводи повинні бути виконані з вініпласту (або рівноцінного матеріалу). З метою пожежо- і вибухобезпеки розрідження слід створювати ежекцією повітря, при цьому цистерна встановлюється вище рівня зливання рідини.

 4. Під час перевезення і зберігання ціаністих солей необхідно керуватися діючими правилами безпеки при зберіганні, перевезенні і застосуванні шкідливих речовин.

 5. Склад для зберігання ціаністих солей слід розміщати в окремому, пожежобезпечному, опалювальному і постійно закритому приміщенні, доступ до якого дозволяється тільки спеціальному обслуговувальному персоналові. В окремій (суміжній) кімнаті слід обладнати санпропускник, у якому повинні бути встановлені умивальник з гарячою і холодною водою і шафи для зберігання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

 6. Складське приміщення для зберігання ціаністих солей повинно бути сухим, ізольованим від загального складу та обладнаним витяжною аварійною вентиляцією з пусковим пристроєм, розміщеним зовні прим іщ ення. Перед тим, як ввійти в це приміщення, потрібно включити вентиляцію на 5-10 хвилин.

 7. Для визначення присутності в повітрі ціаністого водню склад повинний бути обладнаний також автоматичним індикаторним пристроєм. При наявності в повітрі ціаністого водню приміщення слід провітрювати доти, поки повторні проби не покажуть його відсутності. В аварійних випадках вхід у склад дозволяється тільки в протигазах марки "БКФ" або "У" з аерозольним фільтром.

 8. Тара для зберігання ціаністих солей (металеві банки або барабани з написом "Отрута") повинна бути герметично закупорена. Висипання солей з тари не допускається. Розкриття тари з ціаністою сіллю слід здійснювати тільки в приміщенні для розфасування.

 9. Збирання, сортування і короткочасне зберігання відходів, що утворилися при термічній і хіміко-термічній обробці металів, повинні здійснюватися в спеціально відведених для цієї мети місцях.

 10. Відходи, що містять шкідливі речовини 1 і 2 класів небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76, слід зберігати в ізольованих приміщеннях в ємностях (бункерах, засіках, чанах та ін.), оснащених спеціальними пристроями, що унеможливлюють забруднення ґрунту, підземних вод, атмосферного повітря.

 11. Титанові відходи повинні збиратися в закриту металеву тару, сортуватися і підготовлятися до використання або знищення відповідно до технічних інструкцій. При цьому слід враховувати, що пил титана і його сплавів вибухонебезпечний, температура спалаху титанового пилу 400C.

 12. Видалення твердих відходів, зливання відпрацьованих кислотних, лужних, ціаністих і інших розчинів, що мають токсичний вплив, слід здійснювати після їхньої нейтралізації.

 13. Використаний обтиральний матеріал слід збирати в металевий ящик з кришкою, що щільно закривається.

Утилізацію та зн ищ ення обтирального матеріалу слід здійснювати в спеціально відведених для цього місцях, погоджених з органами пожежного нагляду.

Завантажити