НПАОП 31.5-1.01-07Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання

Ванночка для флюсу повинна жорстко кріпитися до стійки для запобігання випадковому перекиданню її під час роботи.

 1. Штучно охолоджувати припой з нанесенням на нього флюсу не дозволяється.

 2. Установка та зняття ламп з випробувального стенда, перестановка їх на панелі повинні виконуватися при відключеній напрузі.

 3. Випробувальний стенд повинен бути повністю огороджений захисною сіткою та мати блокування.

 4. Ділянка мережі, що підводить напругу до стенда, повинна мати автоматичний вимикач, що відключає джерело живлення мережі в разі перегоряння ламп від короткого замикання.

 5. Карусельні рами випалу ламп повинні бути обладнані світлозахисним екраном та мати огородження каруселі.

 6. Патрони робочих гнізд карусельної рами випалу ламп повинні періодично очищатися від нагару та забруднення для запобігання іскрінню і заїданню цоколю ламп.

 7. Витримка і перевірка ламп повинні виконуватися в окремому приміщенні.

 8. Перевірку ламп розжарювання на запалювання після витримки

слід

виконувати патроном без різьби з ізольованою ручкою з обов'язковим

використанням захисних окулярів з світлофільтрами.

 1. Складання газорозрядних ламп

1 Загальні вимоги

 1. Планування цехів, що виготовляють газорозрядні лампи, захист будівельних конструкцій і устаткування від парів ртуті, вимоги до технологічного процесу, вентиляції, опалення, освітлення та засобів індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Санітарних правил по устрою, обладнанню та утриманню підприємств, що виготовляють люмінофори та люмінесцентні лампи, затверджені наказом Головного державного санітарного лікаря СРСР 19.07.72 № 984-72, Санітарних правил при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням, затверджених наказом головного державного санітарного лікаря СРСР від 04.04.88 № 4607-88, та ГОСТ 12.3.031-83 “Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности”.

 2. Прибирання і демеркуризація робочих меблів і технологічного устаткування повинні виконуватися згідно з вимогами Санітарних правил при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням.

 3. Спецодяг, спецвзуття і запобіжні пристосування для робіт з ртуттю повинні використовуватися згідно з вимогами Санітарних правил при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням.

Відвідування їдальні та інших цехів підприємства в забрудненому ртуттю спецодязі не дозволяється.

 1. Механізоване прання забрудненого ртуттю спецодягу повинно виконуватися згідно з вимогами Санітарних правил при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням.

 2. До роботи з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням допускаються особи, немолодші 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання та склали залік з питань охорони праці та заходів особистої гігієни.

 3. До роботи на технологічному устаткуванні для виробництва газорозрядних ламп допускаються особи, що пройшли спеціальний курс навчання правилам охорони праці під час роботи на ньому.

Налагоджувальник устаткування, у якому використовуються горючі гази, крім того, повинен бути атестований на знання НПАОП 0.00-1.20-98.

 1. У приміщеннях, де виконуються роботи з ртуттю, повинні бути вивішені інструкції з охорони праці і заходів особистої профілактики.

 2. Контроль за станом повітряного середовища повинен здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 2.1.005-76, ГОСТ 12.1.007-76 “Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” та ГОСТ 12.1.016-79 “ Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ”.

 3. Устаткування, при роботі якого використовуються горючі гази, повинно бути обладнане витяжною вентиляцією.

 1. Виготовлення кварцевих пальників ламп високого тиску

  1. До кварцедувних робіт допускаються особи, немолодші 18 років, що пройшли медичний огляд та навчання згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.

  2. Устаткування для відкачування пальників, під час роботи на якому виділяються пари ртуті, повинно бути обладнане вбудованими відсмоктувачами для уловлювання цих парів у місцях їх утворення.

  3. Повітря з приміщення відкачування пальників, що видаляється місцевою і загальнообмінною вентиляцією, перед викидом його в атмосферу повинно підлягати очищенню від парів ртуті. Застосування рециркуляції повітря не дозволяється.

  4. Приміщення відкачування пальників повинно сполучатися з допоміжними приміщеннями через санпропускні тамбури.

  5. Пуск устаткування для відкачування пальників повинен виконуватися налагоджувальником.

  6. Устаткування для відкачування пальників слід обладнувати спеціальними пристосуваннями для автоматичного скидання відпаяних штенгелів у штенгелеприймальник. Штенгелеприймальник повинен щільно прилягати до дозатора в момент викидання штенгеля. Штенгель повинен скидатися по напрямному рукаву, що вмонтований в спеціальну щільно закриту тару з розчином перманганату калію.

 1. Скляні відходи (штенгелі, бій), що забруднені ртуттю, повинні збиратися в спеціальну тару з розчином перманганату калію, яка установлюється біля устаткування для відкачування.

Наповнена відходами тара повинна негайно вивозитися в спеціальне приміщення на їх переробку.

 1. Залиття дозатора ртуттю повинно виконуватися ретельно проінструктованими працівниками, що знають санітарні правила при роботі з ртуттю та її сполуками.

 2. Залиття дозатора ртуттю повинно виконуватися за допомогою спеціальних пристосувань (лійка, лоток та інше) і тільки після охолодження устаткування.

 3. Відсмоктування забрудненої ртуті з дозатора повинно виконуватися за допомогою форвакуумного насоса через пастку для уловлювання ртуті.

 4. Промивання золотників, дозатора і форвакуумних насосів устаткування для відкачування пальників повинно виконуватися у вакуумній майстерні.

 5. Устаткування випробування і тренування пальників, що працює при напрузі до 500 В, повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.01­97 і НПАОП 40.1-1.21-98. Параметри електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.096-2002.

 6. Устаткування випробування і тренування пальників повинно бути обладнане світлозахисним екраном. Працівники повинні бути забезпечені захисними окулярами.

 1. Миття скляних трубок або колб і нанесення люмінофора на них

Доставка скляних трубок до устаткування миття і нанесення люмінофора повинна бути механізованою (підвісні дороги)

  1. . Транспортування люмінофорної суспензії до устаткування миття і нанесення люмінофора повинно виконуватися в спеціальному візку в щільно закритих небитких посудинах ємністю до 10 л.

  2. Позиції нанесення люмінофорної суспензії на скляні трубки або колби повинні бути обладнані бортовими відсмоктувачами.

  3. Під устаткуванням миття трубок або колб і нанесення люмінофора повинні бути установлені металеві піддони для збору скляного бою і суспензії.

  4. Скляний бій і брак повинні збиратися в візок або металеву ємність і в разі накопичення видалятися з цеху.

  5. Контрольно-вимірювальні прилади устаткування повинні бути обладнані на одному щитку і розташовані в зручному для спостереження місці.

  6. Гумові шланги в місцях з'єднань повинні бути закріплені за допомогою спеціальних хомутів, що затискаються гвинтом з "барашком".

  7. Воронка з гніздами і верхні упори позиції нанесення люмінофорної суспензії повинні бути оснащені манжетами, що виготовлені з маслобензостійкої гуми.

  8. Керування устаткуванням для миття і нанесення люмінофора повинно бути дистанційним. Усе електроустаткування повинно бути вибухозахищеного виконання згідно з НПАОП 40.1 -1.32-01.

Параметри електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.096-2002.

  1. Заходи безпеки під час роботи в приміщеннях миття скляних трубок або колб і нанесення люмінофорної суспензії повинні відповідати вимогам глави 15 розділу ІІ цих Правил*.

  2. На устаткуванні миття і нанесення люмінофорної суспензії повинен бути чіткий напис “Вогненебезпечно”*.

  3. Зберігання люмінофорної суспензії в цеху повинно виконуватися згідно з вимогами пункту 3 глави 15 розділу ІІ цих Правил .

  4. Прибирання устаткування миття і нанесення люмінофора повинно виконуватися при відключеному від силової електромережі устаткуванні.

  5. Під час прибирання та очищення устаткування миття і нанесення люмінофора слід дотримуватися таких вимог:

очищення, прибирання устаткування повинно виконуватися за допомогою спеціального інструмента, що виготовлений з міді, латуні, алюмінію або дерева *;

для заливання розчинника в бачок устаткування слід використовувати небиткий посуд з вузьким горлом;

очищення бачка, лотків від відходів люмінофорної суспензії повинно виконуватися в спеціальних гумових рукавичках і в захисних окулярах;

очищення затискачів від люмінофорної суспензії повинно виконуватися кожного разу після закінчення зміни для запобігання випадінню скляних трубок з позиції;

ганчірки, вату, марлю, що використовувались під час прибирання устаткування, та відпрацьовані ЛЗР слід збирати в металевий ящик, який щільно закривається, і в разі накопичення вивозити з приміщення для знищення*.

 1. Випалення біндера

  1. Транспортування скляної трубки або колби, що покрита люмінофорним шаром, до устаткування випалення біндера повинно бути механізованим.

Устаткування випалення біндера повинно мати ефективну теплоізоляцію та бути обладнаним витяжною вентиляцією

  1. .Під конвеєром устаткування випалення біндера на трубках люмінесцентних ламп повинен бути обладнаний висувний металевий ящик для скляного бою.

  2. Пристрій устаткування для зачистки кінців скляної трубки або колби від люмінофорного шару повинен бути обладнаний відсмоктувачем для видалення люмінофорного пилу.

  3. Видалення бою скляних трубок або колб з устаткування випалення біндера повинно виконуватися в захисних окулярах за допомогою металевого гачка з довгою теплоізоляційною ручкою.

 1. Заварювання ламп

  1. Устаткування для заварювання ламп повинно бути обладнане ємністю для збирання відходів (“юбочки”) скляних трубок або колб.

  2. Устаткування для заварювання ламп з боку робочого місця повинно мати максимальну теплоізоляцію для утворення температури зовнішньої поверхні устаткування не вище 43С.

 2. Відкачування ламп

  1. Устаткування для відкачування ламп, під час роботи на якому виділяються пари ртуті, повинно бути обладнане вбудованими відсмоктувачами для уловлювання цих парів у місцях їх утворення.

  2. Повітря з приміщення відкачування ламп, що видаляється місцевою і загальнообмінною вентиляцією, перед викидом його в атмосферу повинно підлягати очищенню від парів ртуті. Застосування рециркуляції повітря не дозволяється.

  3. Приміщення відкачування люмінесцентних ламп повинно сполучатися з допоміжними приміщеннями через санпропускні тамбури.

  4. Пуск устаткування для відкачування ламп повинен виконуватися тільки налагоджувальником.

  5. Позиції дозування ртуті устаткування для відкачування

люмінесцентних ламп повинні бути обладнані блокувальними пристроями, що унеможливлюють випадкове витікання ртуті з дозуючої головки в разі відсутності лампи на позиції (наприклад, зв'язати ланцюг електромагнітної котушки дозуючої головки з датчиком, що фіксує наявність лампи на відповідній позиції).

  1. Устаткування для відкачування ламп повинно бути обладнане спеціальним пристроєм для уловлювання ламп в разі обриву штенгеля.

  2. Устаткування для відкачування люмінесцентних ламп слід обладнувати спеціальним пристосуванням для автоматичного скидання відпаяних штенгелів у штенгелеприймальник. Штенгелеприймальник повинен щільно прилягати до дозуючої головки в момент викидання штенгеля. Штенгель повинен скидатися по напрямному рукаву, що вмонтований в спеціальну щільно закриту тару з розчином перманганату калію.

  3. Скляні відходи (штенгелі, бій), що забруднені ртуттю, повинні збиратися в спеціальну тару з розчином перманганату калію, яка установлюється біля устаткування для відкачування.

Наповнена відходами тара повинна негайно вивозитися в спеціальне приміщення на їх переробку.

  1. Для уловлювання ртуті із стічних вод у підлозі приміщення для відкачування ламп повинні встановлюватися пастки. Пастки для ртуті також повинні встановлюватися по ходу каналізаційної мережі.

  2. Система подачі розчину перманганату калію на устаткування лінії складання люмінесцентних ламп від операції відкачування ламп повинна бути централізованою.

  3. Залиття дозуючої головки ртуттю повинно виконуватися ретельно проінструктованими працівниками, що знають санітарні правила при роботі з ртуттю та її сполуками.

  4. Залиття дозуючої головки ртуттю повинно виконуватися за допомогою спеціальних пристосувань (лійка, лоток та ін.) і тільки після охолодження устаткування.

  5. Відсмоктування забрудненої ртуті з дозуючої головки устаткування для відкачування люмінесцентних ламп повинно виконуватися за допомогою форвакуумного насоса через пастку для уловлювання ртуті.

  6. Промивання золотників, дозуючих головок і форвакуумних насосів устаткування для відкачування люмінесцентних ламп повинно виконуватися в вакуумній майстерні.

  7. При експлуатації устаткування для відкачування ламп налагоджувальник повинен бути проінструктований про таке:

для попередження короткого замикання щодня перевіряти нагрівальні елементи електропечі, керамічні опорні ізолятори і очищувати піч від уламків скла після закінчення робочого дня;

очищення внутрішньої порожнини дозатора ртуті виконувати в гумових рукавичках та респіраторах за допомогою палички з м'якого дерева, що обмотана чистою ватою;

перевіряти стан ущільнувального кільця дозатора, укладки відкачних гнізд, гумових з'єднань вакуумпроводів;

щодня очищувати від нагару газові пальники для підігріву і відпаювання штенгелів;

виконувати очищення печі від уламків скла та газові пальники від нагару слід у захисних окулярах.

  1. До роботи на устаткуванні розпилення газопоглинача натрієвих ламп допускаються особи, немолодші 18 років, які пройшли медичний огляд та мають посвідчення на право роботи з газом згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.20-98.

  2. Подача натрієвих ламп до установки розпилення та процес розпилення повинні бути автоматизованими.

 1. Контроль, цоколювання і пакування ламп

  1. На робочому місці контролера ламп повинна бути спеціальна тара для приймання бракованих ламп.

  2. Транспортування цоколів до устаткування цоколювання повинно виконуватися в спеціальній тарі з високими бортами.

  3. Паяння штирьків люмінесцентних ламп на устаткуванні цоколювання повинно бути автоматизованим.

  4. Устаткування цоколювання повинно бути обладнане витяжним зонтом для видалення парів флюсу і припою з зони паяння.

  5. Залиття флюсу для паяння у ванночку повинно виконуватися за допомогою лійки і запобіжних пристосувань.

  6. Зберігання флюсу на робочому місці повинно виконуватися в щільно закритій ємності.

  7. Ванночки з флюсом і припоєм повинні бути установлені в спеціальні пристосування для запобігання їх випадковому перекиданню.

  8. Залишки мастики, що витікла з цоколю лампи після цоколювання, слід видаляти спеціальним інструментом.

  9. Очищення забруднених після цоколювання ламп повинно виконуватися бавовняною тканиною.

  10. Забруднений обтиральний матеріал, просочений гасом, ацетоном або іншими легкозаймистими рідинами, що використовується для протирки ламп після цоколювання, повинен збиратися в спеціальну тару з щільною кришкою та вивозитися з цеху у міру накопичення цих матеріалів.

Відходи повинні знищуватися відповідно до вимог пункту 5.4 глави 15 розділу II цих Правил.

  1. Устаткування випробування і тренування люмінесцентних ламп, що працює при напрузі до 500 В, повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98 та ДСН 3.3.6.096-2002.

  2. Устаткування випробування і тренування ламп повинно бути обладнане світлозахисним екраном. Працівники повинні бути забезпечені захисними окулярами із світлофільтрами для захисту очей від ультрафіолетового випромінювання. Щити, дверцята устаткування випробування і тренування ламп повинні бути зблоковані з увідним вимикачем.

Пульт керування повинен мати світлову сигналізацію про включення устаткування.

  1. Устаткування випробування і тренування люмінесцентних ламп повинно бути обладнане спеціальним пристроєм для уловлювання в разі випадіння ламп з тримача.

 1. Ремонт ртутної апаратури

  1. Ртутна апаратура (дозуючі головки, дозатори, насоси та ін.), яка потребує ремонту, повинна розбиратися і вивільнятися від ртуті в спеціальному ізольованому приміщенні на обладнаному столі з витяжною вентиляцією (бортові відсмоктувачі, панелі рівномірного всмоктування). Використання витяжних зонтів не дозволяється.

  2. Ртутна апаратура перед ремонтом повинна підлягати хімічній обробці згідно із Санітарними правилами при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням .

  3. Ремонт ртутної апаратури повинен виконуватися на слюсарних верстатах, що обладнані місцевими відсмоктувачами типу витяжних шаф.

Слюсарні верстати повинні мати бортики, а поверхня верстата і внутрішня поверхня відсмоктувачів повинні мати покриття з ртутенепроникного матеріалу.

  1. Випалювання органічних забруднень у металевих з'єднувальних трубках ртутної апаратури повинно виконуватися газовим пальником у захисних окулярах і респіраторах. Над газовим пальником повинен бути обладнаний витяжний зонт.

  2. Пристосування і інструмент, що використовуються під час роботи з ртутною апаратурою, повинні промиватися в розчині перманганату калію і зберігатися у витяжній шафі.

 1. Очищення забруднених ртуттю відходів

  1. Переробка і очищення забруднених ртуттю відходів і браку ламп повинні виконуватися в окремому приміщенні, яке відповідає вимогам чинних санітарно-гігієнічних нормативів при роботі з ртуттю.

На вхідних дверях приміщення повинна бути табличка “Стороннім вхід заборонено”.

  1. Дроблення забруднених ртуттю відходів повинно виконуватися на дробарках з вібраційними ситами.

Дробарка повинна мати систему підводу води і відстійник для ртуті.

  1. Переробка і очищення незначної кількості забруднених ртуттю відходів і браку повинні виконуватися в спеціальних витяжних шафах, конструкція яких призначена для виконання робіт з ртуттю.

  2. Переробка і очищення від ртуті бракованих ламп повинні виконуватися після охолодження до кімнатної температури.

 1. Очищення ртуті

  1. Очищення ртуті повинно виконуватися в окремому приміщенні, відведеному для виконання робіт з ртуттю.

  2. Вентиляція в приміщеннях, у яких виконується робота з очищення ртуті, повинна включатися за 15 хвилин до початку роботи.

  3. Роботи з відкритою ртуттю (очищення, дистиляція, заповнення приладів та інше) слід виконувати тільки в хлорвінілових або тонких гумових рукавичках над піддоном, усередині витяжних шаф при включеній вентиляції. Після закінчення робіт рукавички слід ретельно вимити в розчині перманганату калію.

  4. Нагрівання ртуті повинно виконуватися у витяжній шафі на спеціальних печах, конструкція яких зроблена без горизонтальних поверхонь, що нагріваються.

Під піччю повинен знаходитися піддон або фарфорова посудина, у який ртуть повинна влучати в разі випадкової аварії.

  1. Металеві частини апаратів і приладів (каркаси, підставки, стійки) повинні бути гладкими і пофарбовані нітроемалями і лаками.

  2. Хімічний посуд для роботи з ртуттю повинен бути скляним, товстостінним. Конструкція приладів з ртутним заповненням повинна запобігати можливому надходженню парів ртуті в повітря. Скляні частини

повинні бути огороджені від випадкових ударів (металева сітка, екран).

  1. Заповнення ртуттю посудин слід виконувати за допомогою лійки, вливати ртуть слід по стінкам посудин.

11. Зберігання ртуті

 1. Зберігати ртуть слід на спеціально обладнаних складах.

 2. Ртуть на складах повинна зберігатися в посуді з товстостінного скла, укладеному в металевий контейнер заводу-виробника.

 3. Транспортування ртуті повинно виконуватися в ємності заводу- виробника.

 4. У цеху чиста або уживана ртуть повинна зберігатися в упаковці заводу-виробника (товстостінному скляному посуді) з герметично закритою пробкою у витяжних шафах.

 5. Видача ртуті зі складу повинна виконуватися тільки за вимогою роботодавця з дозволу відповідальної особи за збереження і в кількості, що не перевищує потреби на тиждень. Видача і одержання ртуті повинні реєструватися в спеціальному журналі, що знаходиться на складі, і оформлятися двома підписами (працівника, який видав та працівника, який одержав ртуть).

 1. Виготовлення м'якої тари

 1. Під виробництво м'якої тари повинно бути виділено окреме приміщення, що обладнане загальнообмінною припливно-витяжною і місцевою вентиляцією.

 2. До роботи на устаткуванні виготовлення м'якої тари (на гофрувальних та інших машинах) допускаються особи, немолодші 18 років, що пройшли навчання та інструктаж з охорони праці.

 3. Гофрувальна машина повинна мати огородження ножів повздовжної і поперечної різки і гофрувальних валків. Огородження машини повинно бути зблоковано з увідним вимикачем, що відключає машину при знятому огородженні.

 4. Під час роботи гофрувальної машини очищати гофрувальні вали від клею, залишків паперу і виконувати випрямлення паперової стрічки не дозволяється.

 5. Заправлення паперу і картону в гофрувальні машини повинно виконуватися двома працівниками.

 6. Машини і агрегати для гофрування паперу повинні мати приводи, що забезпечують повільне регулювання швидкості обертання гофрувальних валів у межах 3-5 м/хв під час заправлення паперу і картону в машину.

 7. Паропровід машини клеєння і різання двошарового картону повинен мати теплоізоляцію для утворення температури на поверхні паропроводу не вище 43С. Вентилі на паропроводі повинні відкриватися повільно для запобігання опіків.

 8. Листи картону слід складати в штабелі заввишки не більше 1,1 м.

 9. Машина для різання паперу повинна бути обладнана системою блокування, що запобігає можливому повторному ходу ножа, і світловою сигналізацією. При несправній світловій сигналізації працювати на машині не дозволяється.

 10. Заміна ножів агрегатів повинна виконуватися за допомогою спеціального інструмента.

 11. Випрямлення ножів повинно виконуватися бруском, який закріплений у спеціальне пристосування.

 12. Ножі необхідно зберігати на спеціальному стелажі в горизонтальному положенні. Зберігати ножі у вертикальному або похилому положенні не дозволяється.

 13. Переносити ножі слід тільки в спеціальних футлярах.

 14. Транспортування відходів, браку картону і паперу повинно бути механізованим. Накопичення бракованого картону біля робочих місць не дозволяється.

 15. Приготування клею (варка і розлив у робочу тару) повинно виконуватися в окремому приміщенні.

 16. Виробництво м'якої тари відноситься до категорії В з пожежонебезпеки. У зв'язку з цим необхідно стежити за станом і наявністю необхідних технічних засобів гасіння пожежі, електропроводки і освітлювальної арматури, опалення і вентиляції.

Завантажити