НПАОП 31.5-1.01-07Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання

 1. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УСТАТКУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕЛЕКТРОЛАМПОВИХ ЗАВОДАХ

 1. Технохімічне виробництво

 1. Приготування люмінофорних і оксидних суспензій

  1. Приміщення, устаткування, вентиляція, опалення, освітлення та утримання приміщень приготування люмінофорних і оксидних суспензій повинні відповідати вимогам Санітарних правил по устрою, обладнанню та утриманню підприємств, що виготовляють люмінофори та люмінесцентні лампи, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР 1972 року № 984-72.

  2. Кульові млини для розмелювання люмінофорів повинні розташовуватися в окремому приміщенні та бути обладнаними місцевою витяжною вентиляцією.

  3. Завантаження кульових млинів компонентами люмінофорної і оксидних сумішей повинно виконуватися при включеній місцевій вентиляції.

  4. Для зручного обслуговування кульові млини слід розташовувати на відстані не менше 0,5 м від стін приміщення.

  5. Перемішування та переливання люмінофорної і оксидної суспензій повинні виконуватися у витяжних шафах при включеній вентиляції.

  6. Готова до застосування суспензія повинна доставлятися до лінії складання ламп у щільно закритих небитких посудинах ємністю до 10 л.

  7. Розчинники люмінофорної і оксидної суспензій є вогненебезпечними рідинами.

Працівники з приготування суспензій повинні дотримуватися вимог, що наводяться у главі 15 розділу ІІ цих Правил.

  1. Інвентар, яким виконується прибирання пролитої суспензії, не повинен використовуватися в інших приміщеннях.

 1. Приготування цокольної мастики

  1. Приготування цокольної мастики повинно виконуватися у витяжних шафах і боксах в окремому приміщенні, обладнаному загальною припливно - витяжною вентиляцією та місцевою вентиляцією.

  2. Процеси розмелювання каніфолі і фенолформальдегідної смоли повинні бути механізованими.

  3. Під час експлуатації млина або змішувача для перемішування компонентів мастики слід дотримуватися таких вимог:

завантаження і розвантаження млина або змішувача повинно виконуватися при їх повній зупинці;

завантажувальний і розвантажувальний люки під час роботи млина або змішувача повинні бути щільно закритими.

  1. Розчинення фенолформальдегідної смоли для приготування

фенолформальдегідного лаку слід виконувати в закритих котлах з паровим або водяним обігрівом.

  1. Для запобігання розбрискуванню готової цокольної мастики під час її приготування в млині або змішувачі слід дотримуватися показників вологості компонентів у межах, які установлені технологічними вимогами.

  2. Доставка цокольної мастики до устаткування намазування цоколів повинна виконуватися в металевих ємностях з щільно закритими кришками.

 1. Приготування газопоглиначів (геттерів)

  1. Приготування газопоглиначів повинно виконуватися в окремому приміщенні, обладнаному загальною припливно-витяжною та місцевою вентиляцією.

  2. На дільницях здобування карбонатів лужних металів процеси, що супроводжуються виділеннями пилу, повинні виконуватися у витяжних шафах.

  3. До роботи з приготування газопоглиначів допускаються особи, не молодші 18 років.

  4. Усі роботи, які пов'язані з приготуванням геттера, що містить ЛЗР

і ГР, повинні виконуватися згідно з вимогами глави 15 розділу ІІ цих Правил.

  1. Під час приготування газопоглиначів повинні виконуватися такі вимоги:

розпакування ємностей з червоним фосфором повинно виконуватися в респіраторах, рукавичках, захисних окулярах за допомогою спеціальних пристосувань (знімальників) з міді або алюмінію;

промивання, очищення червоного фосфору повинні виконуватися в витяжній шафі при включеній вентиляції;

фосфор слід берегти від ударів для запобігання його займанню.

  1. Під час приготування газопоглиначів працівники повинні мати спецодяг, рукавички, захисні окуляри.

 1. Виготовлення спіралей

 1. Навивання спіралей

  1. Процеси первинної та вторинної спіралізації та різання спіралей повинні виконуватися в окремому приміщенні з загальною припливно - витяжною вентиляцією.

  2. Верстати для навивання спіралей повинні бути обладнані мікроскопом з 7-10-кратним збільшенням для спостереження за якістю навивання.

  3. У разі зупинки навивальної головки повинен автоматично відключатися ніхромовий нагрівач, де він передбачений технологічним процесом.

  4. Під час роботи верстатів для навивання спіралей навивальні головки повинні бути огороджені.

  5. Верстати для навивання спіралей повинні бути обладнані електроблокувальними пристроями, що відключають верстат у разі обриву вольфрамового дроту.

 2. Відпал спіралей

  1. Установки відпалу спіралей повинні бути обладнані місцевою вентиляцією.

  2. Експлуатація балонів із стисненим газом повинна здійснюватися згідно з правилами технічної експлуатації, затвердженими роботодавцем.

 3. Знежирення спіралей і видалення керна

  1. Приміщення цехів (дільниць) травління для видалення керна, знежирення та зневоднювання спіралей повинні відповідати вимогам Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття, затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР 15.10.84 (НПАОП 28.5-1.01­84).

  2. Для запобігання бурхливій реакції і випліскуванню електроліту з ванни під час травління спіралей повинні виконуватися такі вимоги:

завантажувати спіралі в ванну з розрахунку до 200 г сталевого керна на 1л кислоти і до 150 г молібденового керна на 1 л суміші кислот;

не допускати перегріву електроліту понад 70С.

  1. Травління спіралей повинно виконуватися у шафі, що футерована кислотостійкими матеріалами і обладнана ефективною витяжною вентиляцією.

  2. Обробка спіралей у кислотах повинна виконуватися в фарфорових або пластикових посудинах, а обробка в лузі - у ваннах з нержавіючої сталі.

  3. Суміші кислот повинні готуватися в окремому приміщенні і подаватися в посудини для травління самопливом по кислотостійким трубопроводам.

 1. Виготовлення цоколів

 1. Штампувальні роботи з виготовлення цоколів повинні виконуватися згідно з вимогами НПАОП 28.4-1.39-91 та НПАОП 0.00-1.48-91.

 2. Над печами устаткування для заливання цоколів ізоляційним склом повинні установлюватися витяжні зонти для видалення тепла та газів.

 3. Устаткування для заливання цоколів ізоляційним склом повинно розміщуватися в окремих приміщеннях із загальною припливно-витяжною вентиляцією.

 4. З боку робочого місця заливання цоколів повинні установлюватися екрани для відведення тепла від печі (кевларові стрічки, водяні оболонки та інше).

 5. Оболонка водяного охолодження печі заливання цоколів повинна розраховуватися як посудина, що працює під тиском.

У конструкції оболонки водяного охолодження печі повинні бути передбачені запобіжні автоматичні пристрої (реле, електромагнітні вентилі та інше), що припиняють подачу газоповітряної суміші до печі устаткування заливання цоколів у разі відсутності визначеного рівня води в оболонці.

 1. Пробивання корки розплавленого скла в літці повинно виконуватися спеціальним інструментом і в захисних окулярах.

 2. Завантаження бункера печі ізоляційним склом повинно бути механізованим.

 3. Подача залитих скломасою цоколів до печі відпалу повинна бути механізованою.

 4. Відпал цоколів повинен виконуватися в печах відпалу з механізованими завантаженням і вивантаженням.

 5. Печі відпалу повинні мати теплоізоляцію та бути обладнані місцевою вентиляцією типу витяжних зонтів.

 6. Роботи з нанесення мастики на цоколі повинні виконуватися в приміщенні із загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією.

 7. Очищення устаткування від мастики повинно виконуватися в такому порядку:

відключити повністю устаткування і закрити повітряні крани;

очистити від залишків мастики циліндр та стіл устаткування за допомогою мідної або алюмінієвої лопатки;

остаточне очищення устаткування виконувати за допомогою ганчірки або вати, змоченої в ацетоні. Наливати ацетон у циліндр устаткування не дозволяється.

 1. Механізоване виготовлення колб та склотрубок

 1. Печі для варіння скла

  1. Транспортування шихти з приготувального цеху до печі для варіння скла повинно бути механізованим.

  2. Керування технологічним процесом варіння скла в печі повинно бути автоматизованим.

  3. Піч для варіння скла повинна бути обладнана пристроєм для механічного регулювання і переміщення шибера для випуску скломаси.

  4. Печі для варіння скла повинні мати теплоізоляцію для утворення температури на їх поверхні не вище 43С відповідно до ДСТУ EN 563-2001.

 2. Виготовлення колб

Колбовидувне устаткування

  1. До роботи на колбовидувному устаткуванні допускаються особи, немолодші 18 років, що пройшли медичний огляд та спеціальне навчання методам безпечної роботи. Налагоджувальники, які обслуговують колбовидувне устаткування, устаткування оплавлення колб, повинні атестовуватися на знання Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).

  2. Під час настройки і ремонту переміщення колбовидувного устаткування по напрямним рейкам повинно бути механізовано.

  3. Вакуумні магістралі, магістралі води та стисненого повітря повинні бути огороджені в місцях їх уводу в устаткування металевим кожухом, що знімається.

  4. Для зручного обслуговування і ручного регулювання вакуумного живлення колбовидувного устаткування повинна бути обладнана металева площадка зі сходами відповідно до пункту 13 глави 14 розділу ІІ цих Правил.

  5. Колбовидувне устаткування повинно бути обладнане приймальним бункером для збору браку скловиробів.

  6. Установка і знімання вузлів і деталей під час ремонту колбовидувного устаткування повинні виконуватися за допомогою вантажопідіймального механізму і з використанням спеціальних пристосувань (захоплювачі, пристосування для знімання та інше).

  7. Очищення колбовидувного устаткування від скла, води і металу повинно виконуватися згідно з вимогами технічної документації устаткування з використанням спеціального прибирального інвентаря (щітки, совочки, ганчірки, металеві лопатки, гачки та інше). Очищення устаткування стисненим повітрям не дозволяється.

  8. Під час пуску і роботи колбовидувного устаткування працівник повинен дотримуватись таких вимог:

перевірити за вимірювальними приладами тиск стисненого повітря в магістралі;

перевірити установку замка для закріплення полозків;

перед пуском устаткування впевнитись у відсутності сторонніх осіб у небезпечній зоні;

стежити за станом шлангів, не допускати їх забруднення мастилом та перетирання; шланги повинні бути міцно закріплені скобами на корпусі устаткування;

регулювання ходу полозків та ножа набірної головки для подрізання скломаси виконувати при повній зупинці устаткування.

Виконувати під час роботи устаткування заміну золотників і трубок для дуття і його очищення під час обертання каруселі не дозволяється.

Устаткування обрізання і оплавлення колб

  1. Устаткування обрізання і оплавлення колб повинно мати огородження каруселі верстата, що розташовується на рівні газових пальників.

  2. Над устаткуванням обрізання і оплавлення колб повинен бути обладнаний витяжний зонт.

  3. Устаткування обрізання і оплавлення колб повинно бути обладнане приймальним бункером для збору відходів та місцевим відсмоктувачем

  4. На робочих місцях контролю повинні бути спеціальні візки і нормалізована м'яка тара для приймання колб.

  5. Транспортування візків у складські приміщення повинно бути механізованим.

  6. Робочі місця контролю повинні бути обладнані спеціальними бункерами з місцевими відсмоктувачами для збору браку колб.

Підготовка форм для колбовидувного устаткування

  1. Миття форм колбовидувного устаткування з використанням каустичної соди повинно бути механізованим.

  2. Апарат для варення лаку для форм повинен бути обладнаний термометром. На робочому місці варника повинно бути вогнетривке полотно розміром 2х2 м.

  3. Варення лаку для форм повинно виконуватися при включеній місцевій витяжній вентиляції.

  4. Токарний верстат, що використовується для отримання деревного пилу, повинен бути обладнаний місцевим відсмоктувачем.

Деревний пил повинен направлятися по повітряводу в бункер, що щільно закривається.

  1. Робоче місце для нанесення лаку на форми колбовидувного апарата повинно бути обладнаним місцевим бортовим відсмоктувачем.

 1. Виготовлення скляних трубок

  1. Заміна лотків і шиберів у верхній частині камери мундштука повинна використовуватися згідно з технічною документацією на піч, у який повинні бути передбачені всі вимоги охорони праці.

Верхня частина камери мундштука під час ремонту повинна бути захищена кевларовою стрічкою.

  1. Над верхньою частиною камери мундштука повинна бути обладнана душуюча вентиляція, яка повинна включатися під час виконання ремонтних робіт.

  2. Машинна камера мундштука повинна бути обладнана двостулковими дверцятами з круглим отвором для виходу скляної трубки під час витягування. Зовнішній бік дверцят повинен бути обшитий вогнетривким матеріалом.

  3. Перед камерою мундштука на підлозі в місцях спуску скляної маси з мундштука повинен бути установлений металевий ящик для збирання скляної маси в разі руйнування шибера.

  4. На рольганг для переміщення скляної трубки, що витягується, повинні установлюватися азбоцементні ролики на підшипниках.

  5. Рольганг устаткування для витягування повинен мати огородження із

сітки.

  1. Гусениці та ланцюг, що регулює довжину трубки на устаткуванні для витягування, повинні мати відкидні захисні кожухи.

  2. Заправлення скляної трубки в устаткування для витягування повинно виконуватися за допомогою спеціальних захоплювачів.

  3. У місці виходу скляної трубки з устаткування (з урахуванням довжини скляної трубки, що відрізається) повинно бути установлено глухе огородження (1,5х2м), яке запобігає виходу невідрізаної скляної трубки за межі стола.

  4. Дроблення відходів скла повинно бути механізованим.

  5. Дробарки скла повинні бути розташовані в окремому приміщенні.

Розташовувати дробарки слід під підлогою скляного цеху в безпосередній близькості від устаткування витягування склотрубок з механізованою подачею подрібненого скла до місця завантаження шихти до печі.

  1. Дробарки для відходів скла повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами для видалення скляного пилу.

  2. Очищення устаткування для витягування стисненим повітрям не дозволяється.

Виконувати прибирання скляного бою і пилу з використанням вакуумних установок.

  1. Транспортування скляних трубок з устаткування для витягування на устаткування різання і оплавлення трубок повинно бути механізованим.

  2. Над устаткуванням різання і оплавлення скляних трубок повинен бути обладнаний витяжний зонт.

  3. Ємність для охолодження дискового ножа на устаткуванні різання і оплавлення скляних трубок повинна зніматися для зручного витягування скляного бою.

  4. Калібрування скляних трубок повинно бути механізованим.

  5. Транспортування готової продукції (скляні трубки) до складських приміщень повинно виконуватися на спеціальних пересувних візках, конструкція яких унеможливлює перекладання скляних трубок в іншу тару.

 1. Ручне вироблення колб

 1. Біля печі для варіння скла над робочим вікном повинні бути обладнані відсікачі полум’я і газів (повітряна завіса) та водяне охолодження ватержакета робочого вікна.

 2. Біля робочих місць склодувів повинна бути обладнана душуюча вентиляція.

 3. Видувні трубки склодувів повинні мати мундштуки, що обертаються.

 4. Видувні трубки і хальмовки повинні підвішуватися біля робочого місця на спеціальному кронштейні.

 5. Відбиття готової продукції (колб) від видувної трубки і зачистка трубки повинні виконуватися з використанням спеціального інструмента (косарик).

 6. Формування скловиробів (колб) при ручному виробленні повинно виконуватися в пристосуваннях, що мають систему водяного охолодження форм.

 1. Виготовлення ніжок

 1. Виготовлення напівфабрикатів (штабиків, штенгелів, тарілочок)

  1. Верстат для холодної різки дроту повинен мати місцевий відсмоктувач, вбудований у станину верстата.

  2. Верстат для різки дроту повинен бути обладнаний захисним прозорим екраном, який розташовується на столі і блокується з увідним вимикачем.

  3. Стіл верстата повинен бути обладнаний пристроєм, що дозволяє регулювати кут нахилу стола для зручної роботи.

  4. Транспортування дроту із складських приміщень до заготівельних дільниць повинно виконуватися в спеціальних візках, захищених з торців легкими міцними щитками.

  5. Прибирання верстата для різки дроту слід виконувати в захисних окулярах і при включеній вентиляції.

  6. Працівник заготівельної дільниці (різка дроту) повинен бути забезпечений спеціальним пристосуванням для захисту ніг від травмування дротом (щитки з фібри).

  7. Стіл устаткування розгортки тарілочок повинен бути обладнаний металевим піддоном для збирання та скидання відходів скляної трубки по напрямним лоткам до приймального бункера.

Устаткування розгортки тарілочок повинно бути обладнане металевим бункером для дроту, крім випадків, коли завантаження трубок у позицію виконується вручну. При цьому трубка установлюється і знаходиться в позиції вертикально. Піч відпалу тарілочок повинна мати теплову ізоляцію для утворення температури зовнішньої поверхні печі не вище 43С.

Транспортування напівфабрикатів (штабиків, штенгелів, тарілочок) з заготівельної дільниці до розбракувальних столів повинно бути механізованим.

 1. Складання ніжок

  1. Транспортування напівфабрикатів до устаткування складання ніжок повинно виконуватися в спеціальній тарі вантажопідйомністю не більше 5-6 кг.

Вимоги до конструкції тари повинні включатися до технологічної документації.

  1. Вібробункер, розташований на завантажувальному пристрої устаткування складання ніжок, повинен мати кришку на петлях та шумопоглинальну ізоляцію зовнішньої поверхні бункера і кришки.

  2. Над щілиною печі відпалу ніжок слід установлювати захисний кожух для зменшення тепловіддачі крізь щілину.

  3. Устаткування монтажу спіралей повинно бути обладнане витяжним зонтом для видалення з робочої зони парів розчинника і пилу газопоглинача.

  4. Заходи безпеки під час нанесення газопоглинача на тіло розжарення ніжок повинні відповідати вимогам пункту 3 глави 15 розділу ІІ цих Правил.

  5. Очищення гетерниць устаткування монтажу спіралей від газопоглинача повинно виконуватися 1 раз на добу в спеціально відведеному приміщенні відповідно до вимог глави 15 розділу ІІ цих Правил.

  6. Освітлення робочої площадки столів для монтажу тіла розжарення ламп повинно здійснюватися місцевими світильниками з лампами денного світла.

  7. Система подачі водню, азоту і повітря до устаткування монтажу спіралей повинна бути централізованою.

Використання балонів зі стисненим воднем здійснювати згідно з правилами технічної експлуатації, затвердженими роботодавцем

  1. Працівники на устаткуванні монтажу спіралей повинні бути проінструктовані про таке:

необхідно систематично перевіряти герметичність з'єднань в газопроводах;

необхідно стежити за показниками тиску і витрат водню контрольно - вимірювальних приладів (манометри і ротаметри) згідно з технологічним процесом;

під час заміни балонів з воднем слід продути систему азотом;

після заміни балонів з воднем необхідно перевірити відсутність повітря в системі.

 1. Складання ламп розжарювання

 1. Мікроклімат складальних цехів ламп розжарювання повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99 за допомогою улаштування вентиляційних прорізів у витяжних фонарях для природної вентиляції.

Крім того, ці цехи повинні бути обладнані механічною загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією.

 1. Заходи безпеки під час складання ніжок ламп розжарювання повинні відповідати вимогам глави 6 розділу IV цих Правил.

 2. Роздавальний пристрій (поворотний диск) устаткування заварки ніжок повинен бути обладнаний спеціальним пристосуванням для запобігання випадінню колб.

 3. Устаткування заварки ламп у місці викиду відходів («юбочок») повинно бути обладнане металевим екраном.

Захисний екран повинен установлюватися таким чином, щоб «юбочки» направлялися до приймального бункера.

 1. Контрольно-вимірювальні прилади (манометри, вакуумметри, ротаметри) устаткування відкачування ламп повинні бути розташовані в зручному для спостереження місці.

 2. Для зменшення тепловипромінювання і захисту від перегріву зовнішні стінки тунельної печі устаткування відкачування ламп повинні мати теплоізоляцію для утворення температури на поверхні печі не вище 43С.

 3. Вхідні та вихідні отвори тунельної печі устаткування відкачування ламп повинні закриватися завісами з кевларової стрічки.

 4. Керування вакуумними насосами та контроль за їх роботою повинен бути автоматизованим.

 5. Вакуумні установки повинні бути обладнані пристроями сигналізації (світлової та звукової), що указує на нормальну роботу установки або порушення технологічного процесу.

 6. Позиція розвантаження устаткування цоколювання повинна бути обладнана спеціальним механізмом, що автоматично виштовхує зацокольовану лампу на стрічку транспортера.

 7. Позиції аблиця та випалу на устаткуванні цоколювання повинні бути огороджені сітчатим екраном.

 8. Ручне паяння виводів повинно виконуватися на спеціальному столі з бортами, що застелений кислотостійким матеріалом і обладнаний місцевим бортовим відсмоктувачем. На столі повинна бути стійка для кріплення газового пальника, ванночки для флюсу, прозорий екран з небиткого матеріалу для захисту очей працівників від бризок флюсу.

Завантажити