НПАОП 60.3-1.01-10Про затвердження правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів http://www.sot.zp.ua

НПАОП 60.3-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

27.01.2010                  м. Київ                           № 11

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2010 року за № 292/17587

Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів (далі — Правила), що додаються.

2.Скасувати наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 02.03.2004 № 69 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів».

3.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6.Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступникаголови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Голова Держгірпромнагляду                                                С. О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України —
головний державний санітарний лікар України                                                 О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Голови Центральної Ради
профспілки працівників нафтогазпрому України                                           А. А. ГОРДІЄНКО

Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Заступник Голови Федерації професійних спілок України                            С. Я. УКРАЇНЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України                                                                   В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                        В. НАДРАГА

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об’єднань                                                                                         Г. ОСОВИЙ

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниС. БОГДАНОВ

Президент Національної академії наук України                                                     Б. Є. ПАТОН

Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики                                    Л. В. ЛОСЮК

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва                                                 О. КУЖЕЛЬ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

Міністр регіонального розвитку та будівництва України                                  В. С. КУЙБІДА

Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                           В.
третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
27.01.2010 № 11

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2010 року за № 292/17587

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації магістральних газопроводів

I. Сфера застосування

1.1. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об’єктів магістральних газопроводів або які здійснюють науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні та діагностичні роботи на цих об’єктах.

1.2. Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), призначені для газопостачання будинків лінійних обхідників (ремонтерів), операторів газорозподільних станцій, а також газопроводи в межах проммайданчиків компресорних станцій, підземних сховищ газу та газорозподільних станцій, що призначені для постачання газу на власні потреби (опалювальне, водогрійне обладнання, газові плити тощо), експлуатуються згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (далі — НПАОП 0.00-1.20-98), та Державних будівельних норм «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання» (далі — ДБН В.2.5-20-2001).

II. Визначення термінів

У цих Правилах застосовуються такі визначення:

Бандажі ППС

композитні бандажі призначені для посилення несучої здатності лінійної частини магістральних газопроводів.

Газопровід

споруда зі щільно з’єднаних між собою труб, призначена
для переміщування газу.

Газопровід-відвід

газопровід, призначений транспортувати частину газу
від магістрального газопроводу до газорозподільної станції.

Газопровід-перемичка

газопровід, що з’єднує між собою окремі газопроводи.

Газорозподільна станція

об’єкт газотранспортної системи, призначений редукувати, одоризувати та подавати газ визначеного тиску споживачам у межах установлених об’ємів, обліковувати кількість спожитого газу та захищати споживачів від недопустимого відхилення тиску від норми.

Газотранспортне підприємство

суб’єкт господарювання, який виконує функції з обслуговування
та ремонту об’єктів магістральних газопроводів з метою забезпечення транспортування природного газу у визначених обсягах.

Захисне покриття

штучно створений шар (сукупність шарів) на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії.

Лінійна частина газопроводу

частина магістрального газопроводу (без компресорних станцій), якою транспортують газ.

Лупінг

нитка газопроводу, яку прокладено на певних ділянках паралельно основній нитці, щоб збільшити продуктивність газопроводу.

Надземний перехід газопроводу

перехід газопроводу, споруджений над природною чи штучною перешкодою.

Нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування)

мінімальна концентрація горючих і (або) вибухонебезпечних речовин у повітрі, при якій може виникнути спалахування
або вибух цієї суміші від джерела запалювання, в %.

Підводний перехід газопроводу

перехід газопроводу через водні перешкоди, споруджений нижче рівня води.

Підземний перехід газопроводу

перехід, що споруджений під природними або штучними перешкодами.

Технічні засоби обстеження

внутрішньотрубні дефектоскопи, прилади і засоби зовнішньої діагностики.

 

III. Позначення та скорочення

АПО

апарат повітряного охолодження

ВТД

внутрішньотрубне діагностування

ВУПЗГ

виробниче управління підземного зберігання газу

ГВП

газовимірювальний пункт

ГВС

газовимірювальна станція

ГДВ

граничнодопустимі викиди

ГДК

граничнодопустима концентрація

ГДС

граничнодопустимі скиди

ГЗП

газозбірний пункт

ГКС

газокомпресорна служба

ГМК

Газомотокомпресор

ГПА

газоперекачувальний агрегат

ГРС

газорозподільна станція

ДУ

діаметр умовний

ДКС

дотискувальна компресорна станція

ЕХЗ

електрохімічний захист

ЗІЗ

засоби індивідуального захисту

ЗІЗОД

засоби індивідуального захисту органів дихання

ЗКЗ

засоби колективного захисту

ЗРУ

закрите розподільне устаткування

ІТП

інженерно-технічний працівник

КВПіА

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

КС

компресорна станція

КЦ

компресорний цех

ЛВУМГ

лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів

ЛЗР

легкозаймиста рідина

ЛЕП

лінія електропередачі

ЛЕС

лінійно-експлуатаційна служба

ЛЧМГ

лінійна частина магістрального газопроводу

МГ

магістральний газопровід

МНС

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

НКГВ (НКГС)

нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування)

ОПН

об’єкт підвищеної небезпеки

ПВВГ

пункт вимірювання витрати газу

ПЛАС

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППР

планово-попереджувальний ремонт

ППС

поліпромсинтез

ПСГ

підземне сховище газу

ПУЕ

правила улаштування електроустановок

ПНО

потенційно небезпечний об’єкт

ПТЕЕС

правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПТЕСВК

правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

Рроб

робочий тиск

УДЗ

установка дренажного захисту

УКЗ

установка катодного захисту

УКПГ

установка комплексної підготовки газу

УМГ

управління магістральних газопроводів

УОГ

установка очищення газу

УПГ

установка підготовки газу.

 

IV. Загальні положення

1. Загальні організаційні вимоги

1.1. До складу МГ входять:

а) газопроводи із відводами та лупінгами від місця видобутку чи підземного зберігання газу(вихід з УПГ на газовому промислі чи ПСГ) до місця його розподілення зі зниженням тиску до 1,2 МПа(вихід із ГРС) з перекривною арматурою, переходами через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо), вузлами запускання та приймання очисних засобів, вузлами збирання і зберігання газового конденсату, засобами введення в газопровід метанолу;

б) головні та проміжні КС;

в) ПСГ;

г) ГРС;

ґ) УПГ;

д) установки ЕХЗ від корозії;

е) лінії і споруди систем технологічного зв’язку і телемеханіки;

є) ЛЕП і обладнання для електроживлення електроустановок МГ, систем телемеханіки та установок ЕХЗ;

ж) ГВС, ГВП і газовимірювальні блоки на ЛЧМГ, КС, ГРС, ПСГ;

з) міжгазопровідні пункти редукування газу;

и) протипожежні засоби, протиерозійні і захисні споруди газопроводів;

і) ємності для зберігання і розгазування конденсату, земляні амбари для аварійного зливання конденсату;

ї) будівлі та споруди на ЛЧМГ;

й) дороги і вертолітні майданчики, розміщені вздовж траси газопроводу, під’їзди до них;

к) розпізнавальні і сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів.

1.2. Регламентні, діагностичні та ремонтні роботи на об’єктах МГ здійснюються згідно з графіками, затвердженими газотранспортним підприємством (УМГ). Обсяги та терміни виконання цих робіт встановлюються газотранспортним підприємством виходячи з фактичного технічного стану обладнання або вимог підприємств — виробників технологічного обладнання МГ.

Результати виконаних робіт за графіком ППР разом з переліком робіт, датою виконання робіт, складом бригади, посадою та прізвищем особи, відповідальної за їх виконання, фіксуються у журналі обліку виконаних ремонтних робіт. Крім того, результати ремонтів обладнання фіксуються в ремонтних формулярах (паспортах) обладнання, якщо це передбачено їх формою.

1.3. За безпечне проектне рішення, якість будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, безпечні конструкції обладнання, якість технічного діагностування тощо відповідає суб’єкт господарювання, що виконує відповідні роботи.

1.4. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах проводяться відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112. Розслідування некатегорійних аварій та відмов обладнання на об’єктах МГ здійснюється у порядку, визначеному стандартом газотранспортного підприємства.

1.5. Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за переліками, визначеними у додатках 1 і 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 (далі — Порядок видачі дозволів), повинен одержати відповідний дозвіл Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі — Держгірпромнагляд) або його територіального органу.

1.6. Об’єкти МГ підлягають ідентифікації, обліку та декларуванню безпеки згідно з вимогами Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

1.7. До об’єктів МГ, які можуть ідентифікуватися як ОПН, відносяться:

а) ділянки однойменних МГ та газопроводів-відгалужень в межах одного ЛВУМГ чи ВУПЗГ (включаючи ГРС, лупінги, резервні нитки, переходи через природні та штучні перешкоди тощо);

б) ділянки багатониточних МГ чи різнойменні МГ, що проходять в межах одного технічного коридору на відстані менш ніж 500 м між їх осями, які можуть вважатися одним об’єктом;

в) головні та проміжні КС з вузлом підключення (від вхідного охоронного крана до вихідного);

г) ПСГ (від охоронних кранів, включаючи активний об’єм газу при максимальній проектній закачці, ДКС та УКПГ).

1.8. Не допускається віднесення до ПНО об’єктів, які ідентифіковані як ОПН та внесені до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 (далі — Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956).

Зміна класифікації об’єкта з ПНО на ОПН чи навпаки здійснюється на підставі результатів повторної ідентифікації, за результатом якої об’єкт вноситься до відповідного реєстру (до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, який веде Держгірпромнагляд згідно з вимогами Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, або до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, який веде Державний департамент страхового фонду документації відповідно до вимог Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288) з обов’язковим зняттям з обліку за результатами попередньої ідентифікації.

Внесення об’єктів до відповідних реєстрів без їх попередньої ідентифікації не допускається. Така реєстрація не є чинною та скасовується.

На об’єкти, які ідентифіковані як ОПН та внесені у Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки, не поширюються вимоги, що регулюють діяльність ПНО, та навпаки.

1.9. На об’єктах МГ, які віднесені до ПНО або ОПН, повинні бути розроблені ПЛАС відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі — НПАОП 0.00-4.33-99).

Працівники, які займаються експлуатацією, ремонтом і обслуговуванням ПНО та ОПН, до початку самостійної роботи повинні пройти навчання щодо дій у випадку виникнення аварійних ситуацій.

У процесі роботи, один раз у квартал, повинні проводитись навчально-тренувальні заняття і навчальні тривоги з можливих аварійних ситуацій, передбачених ПЛАС.

1.10. Інструкції з охорони праці складаються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98), та Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229.

1.11. На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09), «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности (бурение скважин, добыча нефти, газа, газового конденсата, озокерита, переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата, транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; подземная газификация угля, нефтебазы)», затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 18.07.80 № 241/П-9 (далі — НПАОП 11.1-3.24-80), Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

Завантажити