НПАОП 0.00-3.07-09Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 16 квітня 2009 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 травня 2009 р. за N 424/16440

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності наказом вважати таким, що не застосовується на території України, розділ 1 "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професіональних Спілок від 12 лютого 1981 року N 47/П-2.

3. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Перевозник І. О. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду вжити заходів щодо вивчення вимог Норм фахівцями управлінь.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Наказ набирає чинності з дня офіційного його опублікування.

 Т. в. о. Голови 

А. П. Дєньгін 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 

 
В. Онищук 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 16 квітня 2009 р. N 62

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 травня 2009 р. за N 424/16440 
 

1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації різних галузей промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

3. Норми розроблено для професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності підприємств, установ, організацій, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних працівникам для виконання виробничого процесу. Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

5. Забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

N з/п 

Код згідно з ДК 003:2005 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей ЗІЗ 

Строк носіння (місяці) 

1. Тепловодогазопостачання. Санітарно-технічні роботи.
Цехи повітроподілу, виробництва холоду та стисненого повітря 

8163.2 

Апаратник очищення стічних вод 

Костюм 

ЗМиВу 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет  

З 

Черевики 

ЗМиВ 

12 

Рукавиці 

Ми 

Під час приготування реагентів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнК50Щ20 

Черговий 

Чоботи 

ВК50Щ20Ми 

12 

Рукавички 

ВнК50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн20 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

12 

8159.2 

Апаратник повітроподілу 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час наповнення газгольдерів, балонів киснем, азотом та аргоном; промивання водою і розчинниками апаратури додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнОМи 

Черговий 

Чоботи 

ВОСм 

24 

Рукавички 

ВнОаМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час ремонту та випробування на герметичність установок і апаратури додатково: 

  

  

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

8163.2 

Апаратник хімводоочищення 

Костюм 

ЗМиВу 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиВ 

12 

Рукавиці 

Ми 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час хлорування води, приготування розчинів реагентів та регенерації їх, чищення і промивання апаратури додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнК50Щ20 

Чоботи 

ВК50Щ20Ми 

12 

Рукавички  

ВнК50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

8163.2 

Випробувач балонів 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

Ми 

Каска захисна 

  

Чергова 

Під час видалення залишків продукту, очищення поверхні балонів, пропарювання, промивання, сушіння, гідравлічного випробування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗВнМи 

Чоботи 

ЗВСм 

24 

Рукавиці 

ВуМиМп 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

8163.2 

Газівник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час обслуговування плавильних, нагрівальних, термічних, ковальських, гартівних печей додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТрМи 

12 

Рукавиці  

МиТиТв 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час чищення та ремонту газопроводів і арматури, усунення витоку газу додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗМи 

Черговий 

Рукавички 

МпМиЯг 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

8159.2 

Газогенераторник 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Рукавиці 

МПн 

Під час завантаження газогенераторів паливом додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

МиТиТр 

Черевики 

ЗМиПнТп 

12 

Рукавиці  

МиТиТв 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час чищення колекторів, газозливів і пилоуловлювачів додатково: 

  

  

Чоботи 

ЗМиОаСм 

12 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

8162.2 

Котлочистильник 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Білизна натільна 

З 

Шолом з наплічниками  

ЗПн 

Черевики 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці  

МиМп 

0,5 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час гарячого і холодного промивання котельного і теплообмінного устаткування додатково: 

  

  

Костюм 

ЗВн 

24 

Чоботи 

ВСм 

12 

Рукавички 

ВнТп100 

Під час виконання ремонтних робіт в умовах можливого отримання опіків та теплового випромінювання додатково: 

 

 

Куртка утеплена 

ТиТп100 

Чергова 

Штани утеплені 

ТиТп100 

Чергові 

Валянки 

ТпМи 

Чергові 

Вачеги 

Тп100Ми 

Під час обслуговування дробоструминної установки для очищення поверхонь котлів: 

  

  

Комбінезон  

ЗМиПн 

12 

Білизна натільна 

З 

Фартух з нагрудником 

Мп 

Черговий 

Чоботи 

МпМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

МвМп 

Рукавички 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Шолом піскоструминника 

  

До зносу 

Під час застосування кислот та лугів для чищення поверхонь котлів: 

  

  

Костюм  

К80Щ50 

12 

Шолом  

К80Щ50 

Білизна натільна 

З 

Чоботи 

К80Щ50Ми 

12 

Рукавиці  

К80Щ50 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

8162.2 

Кочегар технологічних печей 

Костюм 

ЗМиТи 

12 

Берет  

ЗТи 

12 

Фартух з нагрудником 

ТоТв 

Черговий 

Черевики  

ЗМиТи 

12 

Рукавиці  

МиТиТв 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час чищення топок, форсунок, мазутофільтрів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗНмМи 

Рукавички 

НмМпМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

8162.2 

Машиніст (кочегар) котельні 

Під час обслуговування котлів, що працюють на твердому паливі, з механічним завантаженням: 

  

  

Костюм  

ЗМиТи 

12 

Берет 

ЗТи 

12 

Черевики  

ЗМиТиМун15 

12 

Рукавиці 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час обслуговування котлів, що працюють на твердому паливі, з ручним завантаженням додатково: 

  

 

Фартух з нагрудником 

ЗМиТиТо 

Вачеги 

МиТиТв 

Під час прибирання вручну шлаку та золи з топок і бункерів, чищення та промивання котлів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗВнМи 

Черговий 

Чоботи 

ЗВМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

МиМпВу 

Каска захисна 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

10 

8163.3 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет  

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиПн 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час чищення аспіраційних труб і циклонів, змащування вузлів обладнання додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗВнМи 

Рукавички 

МиМпНм 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Шапка  

ТнМи 

36 

11 

8159.2 

Машиніст газогенераторної станції 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет  

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиПн 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТп400 

Черговий 

Рукавички 

Тп400Ми 

Респіратор пилогазозахисний 

 

До зносу 

Під час обслуговування системи охолодження, участі в ремонті устаткування, змащування рухомих механізмів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнНмМи 

Черговий 

Рукавички 

ВнНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

ТнМи 

36 

12 

8163.2 

Машиніст газодувних машин 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час обслуговування електрофільтрів, трубчастих і зрошувальних холодильників, ремонту устаткування, змащування вузлів і деталей машин додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнНмМи 

Черговий 

Рукавички 

ВнНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка  

ТнМи 

36 

13 

8163.2 

Машиніст ексгаустера 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час обслуговування та ремонту ексгаустера та іншого технологічного устаткування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НмМиМп 

Черговий 

Рукавички 

НмМиМп 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

ТнМи 

36 

14 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМвСм 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час обслуговування компресорів, які працюють на небезпечних газах, додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЯаМи 

Черговий 

Рукавички 

ЯгМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

15 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиНсНм 

12 

Рукавички 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час перекачування води, кислот, лугів та інших нев'язких рідин додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух з нагрудником 

ВнКкЩ50 

Шолом 

Кк 

Чоботи 

ВКкЩ50Ми 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

ВнКкЩ50НсНм 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час перекачування рідкого палива, нафти, мазуту, смоли та інших в'язких рідин додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником  

НсНмВу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

ТнвМи 

36 

Рукавички 

ТхпМи 

24 

16 

8162.2 

Машиніст парової машини та локомобіля 

Під час обслуговування пересувної або стаціонарної паросилової установки з використанням мінерального палива: 

  

  

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час чищення та промивання котла, змащування деталей і вузлів машини та допоміжних механізмів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

МиНмВн 

Рукавички 

МиНмВу 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка  

Тнв 

36 

Рукавички 

ТнТхпМи 

24 

17 

8163.2 

Машиніст повітророзділювальних установок 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з ремонту обладнання, змазування вузлів компресорів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НмВнМи 

Черговий 

Рукавички  

МиМпНм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

18 

8163.2 

Машиніст холодильних установок 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗМиЯж 

Черговий 

Черевики 

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

МиТхп 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час чищення, промивання та ремонту устаткування, апаратури і трубопроводів додатково: 

  

  

Костюм 

ЗВуМи 

24 

Білизна натільна 

З 

Чоботи  

ЗВСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

ВнМиМп 

Каска захисна 

  

Чергова 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час вмикання і вимикання електроприводів додатково:  

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка  

Тн 

36 

Рукавички 

ТхпМи 

12 

19 

8163.2 

Наповнювач балонів 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

МиМун100Эс 

12 

Рукавиці 

МиМпЭс 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час наповнення балонів автомобілів стиснутим природним газом на газонаповнювальних компресорних станціях додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЯжМи 

Черговий 

Під час наповнення балонів рідким хлором, фтористим воднем, фреоном додатково: 

  

  

Рукавички 

ЯжМи 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

Під час ремонту газозаправних колонок, наповнювальної рампи, трубопроводів, арматури та балонів додатково:  

  

  

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

36 

Рукавички 

ТхпМи 

12 

20 

9141 

Опалювач 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики 

Мун5 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТо 

Черговий 

Рукавиці 

ТиТо 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час чищення топки печей додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником  

ЗМиПн 

Черговий 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час пиляння, рубання дров, подрібнення вугілля додатково:  

  

  

Чоботи  

ЗМиМун100 

24 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

МиМв 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

ТнвМи 

36 

Рукавички  

МиМпТн 

24 

21 

8163.2 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики 

ЗМиПн 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час чищення циклонів, скруберів, бункерів від гарячого пилу, окисів, усування підсосів, нещільностей в пилових камерах, очищення, ремонту або заміни рукавів додатково:  

  

  

Білизна натільна 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

Вн 

Рукавички 

ВнМиЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час перевірки стану ізоляторів, регулювання роботи випрямлячів, механізмів струшування, осаджуючих електродів додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

22 

8155.2 

Оператор заправних станцій 

Костюм 

НлНмМн 

12 

Берет 

НлНм 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Напівчеревики  

НмЭсМиСж 

12 

Рукавички 

МиНм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час приймання та розфасування нафтопродуктів у дрібну тару додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НлНмМи 

Рукавиці 

МиМп 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений 

ТнвНм 

36 

Чоботи 

Тн30МиСж 

36 

Шапка  

Тнв 

36 

Рукавички 

ТхпНмМи 

12 

23 

8162.2 

Оператор котельні 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТп400 

Черговий 

Черевики  

ЗМиНм 

12 

Рукавиці  

ТиТп400Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час чищення арматури, приладів, ремонту устаткування додатково: 

  

 

Фартух з нагрудником 

ЗМиВнПн 

Черговий 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Під час обслуговування устаткування, що знаходиться під напругою додатково:  

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

24 

8162.2 

Оператор теплового пункту 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМи 

12 

Рукавички  

Ми 

Під час виконання ремонтних робіт додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ВуМи 

Черговий 

Рукавички 

ВуМиТи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

25 

8163.3 

Приймальник балонів 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час видалення залишків рідких газів або інших хімічних речовин з балонів додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЯжВн 

Рукавички 

ЯжВнМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

26 

7233.2 

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на вологих дільницях додатково: 

  

  

Чоботи  

ЗВМиСм 

12 

Рукавиці 

ВуМи 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнМи 

36 

Штани утеплені 

ТнМи 

36 

Шапка 

Тн 

36 

Рукавиці 

ТнТхпМи 

12 

27 

7136.2 

Слюсар-сантехнік 

Костюм 

ЗВуМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Нарукавники прогумовані 

ЗВнМи 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час ремонту каналізаційних мереж, асенізаційного обладнання, виконання робіт на дільницях (станціях) очищення стічних вод: 

  

  

Костюм 

ЗВуЯжМи 

12 

Берет 

ЗВн 

12 

Чоботи 

ЗВЯжМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

ВнЯжЩ20 

Фартух з нагрудником 

ВнЯжЩ20 

Черговий 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Протигаз шланговий 

  

Черговий 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнвВу 

36 

Штани утеплені 

ТнвВу 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Шапка 

Тнв 

48 

Рукавиці 

ТнТхп 

12 

28 

8162.3 

Форсунник 

Костюм 

ЗМиТи 

12 

Берет 

ЗТи 

12 

Черевики 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час чищення та заміни форсунок і пов'язаних з ними комунікацій додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗМиНмВн 

Черговий 

Рукавички 

МиНм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

2. Промислові та санітарні лабораторії 

29 

7241.1 

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань  

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Рукавички 

МиМпВу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час кліматичних випробувань на вологість і електричні властивості діелектриків та електроелементів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнМи 

Черговий 

Черевики 

ЗВМиСм 

12 

Під час випробувань низько-, високовольтних силових трансформаторів, масляних вимикачів, електродвигунів, електронної апаратури додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

Навушники протишумові 

  

До зносу  

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

30 

8229.2 

Лаборант з аналізу газів та пилу 

Костюм 

ЗМиПм 

12 

Черевики  

ЗМиПн 

12 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час проведення аналізу газів та пилу у металургійних, плавильних печах додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

Ти 

Черговий 

Окуляри захисні від інфрачервоного випромінювання 

  

До зносу 

Під час випробувань і налагодження пилоуловлювачів, димососів, вентиляторів, ексгаустерів додатково: 

  

  

Берет 

ЗПн 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯтЯж 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з титрування розчинів додатково: 

  

  

Рукавички  

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

31 

8121.1 

Лаборант з аналізу газів у металах 

Халат 

ЗМи 

12 

Під час виконання робіт на вакуумних установках додатково: 

  

  

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

Ти 

Черговий 

Рукавички 

ТиМи 

Під час виконання робіт ізотопним методом на мас-спектрометрі та хроматографі додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

Рз 

Черговий 

Туфлі  

ЗРзМи 

12 

Під час виконання робіт з очищення ртуті: 

  

  

Костюм  

ЗМиЯа 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗЯа 

12 

Напівчеревики  

ЗМиЯт 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

ЯтМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

32 

8229.2 

Лаборант з аналізу люмінофорів 

Халат 

ЗМиПм 

12 

Берет 

ЗПм 

12 

Туфлі  

ЗМиПн 

12 

Фартух з нагрудником 

Рз 

Черговий 

Рукавички  

РзПмМи 

Під час визначення яскравості люмінофорів додатково: 

  

  

Окуляри захисні із світлофільтрами 

  

До зносу 

33 

8221.2 

Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМи 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнПн 

Черговий 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

34 

7241.1 

Лаборант з електроізоляційних матеріалів 

Халат  

ЗМиТи 

12 

Берет 

ЗТи 

12 

Туфлі  

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

МиМп 

Рукавички 

ВнОаМи 

Під час підготовки зразків лаків, клеїв і компаундів (просіювання, сушіння, випалювання тощо)
додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗВнОМи 

Окуляри захисні відкриті 

 

До зносу 

Респіратор газозахисний 

 

До зносу 

35 

7242.1 

Лаборант з ультразвукової техніки 

Халат 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Туфлі 

ЗМвМи 

12 

Рукавиці 

Мв 

Рукавички 

МиМп 

До зносу 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час застосування ізоляційних матеріалів для виготовлення ультразвукових електроакустичних перетворювачів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнО 

Рукавички  

ОаМи 

36 

7241.1 

Лаборант з фізико-механічних випробувань 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час випробувань на міцність, розтягнення, вигин, розрив, твердість, стиск, скручування додатково: 

  

  

Туфлі 

ЗМиМун50 

12 

Каска захисна 

  

До зносу 

Щиток захисний 

  

Черговий 

Під час випробувань на термостійкість додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТнТв 

Черговий 

Рукавиці  

ТнТвМи 

Під час випробувань на вологість, водотривкість, замасленість додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнНм 

Черговий 

Чоботи 

ВНмСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Під час знежирення зразків матеріалів, приготування проявників, фіксажу та обробки фотоплівок додатково:  

  

  

Рукавички  

ОаК50Щ20 

0,5 

Окуляри захисні закриті 

 

До зносу 

При вимірюванні електричного опору, визначенні електропровідності, магнітної проникності, залишкової індукції додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

37 

8131.3 

Лаборант лабораторії штучного старіння скловиробів 

Костюм 

ЗМиТи 

12 

Берет 

ЗТи 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТп400 

Черговий 

Черевики 

МиМп 

12 

Рукавички 

МиМпТи 

Нарукавники 

ТиТп400Ми 

Окуляри захисні від механічних ушкоджень 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

38 

8229.2 

Лаборант мінералогічного аналізу 

Костюм  

ЗМиПм 

12 

Берет 

ЗПм 

12 

Черевики  

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

МиМпПм 

Під час проведення робіт з дезінтеграції і відмулювання глинистого матеріалу на шліх, крихких порід на ситах методом струшування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником  

ЗПмМи 

Черговий 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з виділення мінералів із шліху у важких рідинах, звільнення фракції від плівок гідроокислів заліза кип'ятінням у кислотах додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнК80 

Черговий 

Рукавички 

ВнК80Ми 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

39 

8121.1 

Лаборант пробірного аналізу 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Туфлі  

ЗМи 

12 

Під час шихтування, випалювання, плавлення, купелювання додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавички  

ТиТвМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час приготування титрованих і процентних розчинів та оксидувальних сумішей, проведення хімічних аналізів розчинів з виробничих дільниць (травлення, пасивування, лужіння, золочення, сріблення тощо) додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К80Щ50 

Черговий 

Рукавички  

К80Щ50 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

40 

7243.2 

Лаборант рентгеноспектрального аналізу 

Костюм 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет 

З 

Шапочка гумова просвинцьована 

Ри 

Чергова 

Фартух з нагрудником гумовий просвинцьований  

ЗРиМи 

Черговий 

Туфлі  

ЗМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

Ми 

Рукавички з просвинцьованої гуми 

РиМи 

Чергові 

Окуляри захисні закриті з просвинцьованими скельцями 

  

Чергові 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

41 

8121.1 

Лаборант спектрального аналізу 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Туфлі  

ЗМи 

12 

Рукавички 

Ми 

Під час приготування титрованих розчинів, проявників, фіксажу, оброблення фотопластинок додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Рукавички 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

42 

8229.2 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнК50Ми 

Черговий 

Туфлі  

ВМиСм 

12 

Рукавички  

ВнК50Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

43 

8159.1 

Лаборант хімічного аналізу 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Туфлі  

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час проведення аналізів суміші пульпи, розчинів, реактивів, поверхневих і бурових вод, мінеральних добрив, лугів та кислот додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К50Щ50 

Черговий 

Чоботи 

К50Щ20В 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

К50Щ50Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час проведення аналізів газів, розгонки нафти та нафтопродуктів додатково: 

  

  

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час визначення температури спалаху рідин у відкритому тиглі, температури плавлення і застигання горючих матеріалів, випробувань лакофарбових матеріалів, проведення аналізів вибухонебезпечних органічних речовин додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТоТв 

Черговий 

Рукавиці 

ТиТоТв 

Щиток захисний прозорий термостійкий 

  

До зносу 

Під час проведення аналізів із застосуванням радіоактивних ізотопів додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух з нагрудником пластикатовий 

Рз 

Черговий 

Шапочка гумова просвинцьована 

Рз 

Чергова 

Нарукавники пластикатові 

Рз 

Чергові 

Рукавички з просвинцьованої гуми 

Рз 

Чергові 

Рукавички 

Ми 

Окуляри захисні з просвинцьованими скельцями 

  

До зносу 

44 

7243.2 

Лаборант-електроакустик 

Комбінезон 

ЗЭмМи 

12 

Підшоломник 

ЗЭмМи 

12 

Туфлі  

ЗМи 

12 

Окуляри для захисту від електромагнітних випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

45 

8229.2 

Лаборант-кристалооптик 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Під час проведення аналізів електроліту на кріолітове відношення, визначення фазового складу глинозему, мінералогічного складу бокситу і структур речовин додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К50Щ50Вн 

Черговий 

Рукавички 

К50Щ50Вн 

Окуляри захисні закриті 

 

До зносу 

Під час обробки тонких шліфів і поліровок із різних мінералів з використанням шліфувальних верстатів, тигельних печей, сушильних шаф, іншого устаткування та приладів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавички 

ТиМиМп 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

46 

8121.1 

Лаборант-металограф 

Костюм 

ЗМиТи 

12 

Берет 

ЗТи 

12 

Черевики 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час виготовлення макро- і мікрошліфів спецсплавів для випробувань додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗМи 

Черговий 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час травлення зразків спецсплавів у розчинах кислот і лугів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К50Щ50 

Черговий 

Рукавички  

К50Щ50 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час дослідження зразків металів і сплавів методом високотемпературної вакуумної металографії додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці 

ТиТв 

Під час визначення альфа-фази в аустенітних і аустенітноферитних сталях методом магнітної металографії додатково: 

  

  

Окуляри для захисту від електромагнітних випромінювань 

Рз 

Чергові 

47 

8229.2 

Лаборант-мікробіолог 

Халат 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Туфлі  

ЗМиСм 

Фартух з нагрудником 

ЗБмВнМи 

Черговий 

Рукавички 

Ми 

Рукавички  

БмВнМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

48 

8229.2 

Лаборант-полярографіст 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМи 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжК50 

Черговий 

Рукавички 

ЯжК50МиМп 

Окуляри захисні закриті 

 

До зносу 

49 

7241.1 

Лаборант-радіометрист 

Костюм  

ЗМи 

Білизна натільна 

ЗРзМи 

Берет 

ЗРзМи 

Напівкомбінезон пластикатовий 

РзМи 

Черговий 

Черевики  

РзМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

Рз 

Черговий 

Нарукавники пластикатові 

Рз 

Чергові 

Рукавички 

Ми 

Рукавички  

К20РзМи 

Чоботи 

К20РзМи 

Чергові 

Респіратор для захисту від радіоактивних речовин 

 

До зносу 

50 

8283.1 

Лаборант-рентгеноструктурник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

З 

Черевики  

ЗЭм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Шапочка гумова просвинцьована 

Ри 

Чергова 

Фартух з нагрудником гумовий просвинцьований  

РиМи 

Черговий 

Рукавички 

Ми 

Рукавички з просвинцьованої гуми 

РиМи 

Чергові 

Окуляри захисні закриті з просвинцьованої гуми 

  

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

51 

7344.2 

Лаборант-сенситометрист 

Халат 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Тапочки  

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

Ми 

Під час роботи з фоторозчинами додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЯжОМи 

Рукавички 

ЯжОМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт у темних приміщеннях додатково: 

  

  

Окуляри спеціальні контрастного бачення 

  

Чергові 

52 

8152.3 

Нейтралізаторник ціанистих розчинів 

Костюм 

КкЩ50 

12 

Берет 

КкЩ50 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Чоботи 

ЯжК50Щ20 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

ЯжК50Щ20 

Черговий 

Рукавиці 

ТиМи 

Рукавички 

ЯжК50Щ20 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

Під час зберігання, транспортування і ремонту ціантари:  

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМп 

12 

Рукавички 

ЯжМиК50 

Окуляри захисні відкриті 

 

До зносу  

Респіратор газозахисний 

 

До зносу 

53 

7243.1 

Оператор акустичних випробувань 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Устілка  

ЗМвМи 

Рукавички 

МвМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

Штани утеплені 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Напівчоботи 

Тн20См 

48 

Рукавички  

МиТхп 

24 

54 

7243.2 

Оператор осцилографування та тензометрування 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Туфлі 

ЗМи 

12 

Під час термічної обробки дротяних тензодатчиків додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТп400 

Черговий 

Рукавиці 

ТиТп400Ми 

Під час приготування проявників та фіксажу додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ОК50Щ20 

Черговий 

Рукавички 

ОаК50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

55 

8290.3 

Пробовідбірник 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час відбору проб газу із шахти і в горні доменної печі із замірами температури та тиску на різних горизонтах додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТр 

Черговий 

Вачеги 

ТиТрТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час відбору проб хімічної сировини, розчинів кислот, лугів, інших агресивних та отруйних речовин нафтопродуктів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ОК50Щ50Яж 

Черговий 

Рукавички 

ОаК50Щ50Яж 

Чоботи 

К50Щ50Нм 

24 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

ВнМи 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

3. Обслуговування і ремонт технологічного устаткування, приладів та систем автоматичного контролю 

56 

7324.2 

Виробник трафаретів, шкал та плат 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

ЗМи 

12 

Напівчеревики  

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час приготування спеціальних розчинів, електроліту, клею і фарб, знежирення сіток, наклеювання шкал на плати, виготовлення плат фотохімічним, електрохімічним і комбінованим методами (хімічного і гальванічного міднення заготовок плат та травлення їх) додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ОК50 

Чоботи  

К50Ми 

24 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

ОаК50ВнМи 

Нарукавники прогумовані 

ОаК50ВнМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

57 

8159.2 

Генераторник ацетиленової установки 

Костюм 

ЗЯтМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗЯа 

12 

Черевики  

МиПвМун10 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

ЯжМиМп 

Каска захисна 

  

Чергова 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час перезарядження осушників, промивачів, очищувачів і розчинників додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЯжВн 

Черговий 

Чоботи  

ЯжВМи 

Чергові 

Рукавички 

ЯжВМи 

58 

7242.1 

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 

Костюм 

ЗМиЯт 

12 

Берет 

ЗЯа 

12 

Білизна натільна 

З 

Черевики  

ЗМиЯт 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗОЯт 

Черговий 

Рукавички 

МиМп 

Рукавички  

ОаК20 

Окуляри захисні від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

59 

7241.1 

Дефектоскопіст з магнітного контролю 

Комбінезон 

ЗЭмМи 

12 

Берет 

ЗМи 

12 

Черевики 

ЗЭмМи 

12 

Рукавички 

Ми 

Окуляри для захисту від електромагнітних випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

24 

60 

7243.1 

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці  

МвМиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

24 

61 

7242.1 

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування 

Костюм 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Шапочка гумова просвинцьована 

Ри 

Чергова 

Фартух з нагрудником гумовий просвинцьований  

ЗРиМи 

Черговий 

Рукавички 

Ми 

Рукавички з просвинцьованої гуми 

РиМи 

Чергові 

Окуляри захисні закриті з просвинцьованими скельцями 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

24 

62 

7241.1 

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

ЗМи 

12 

Черевики 

ЗМиМп 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час промивання і чищення деталей слюсарної обробки, лудіння і паяння твердими і м'якими припоями, гарячого паяння пошкодженого кабелю, відновлення ізоляції, фарбування і антикорозійного захисту деталей додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнПкО 

Черговий 

Рукавички 

ВнОаМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час вимірювання електричних характеристик і напруги в системі, випробування ізоляції ланцюгів схем додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

63 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

 

До зносу 

Рукавички діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

Під час промивання і заливання маслом трансформаторів, конденсаторів і масляних вимикачів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НмВн 

Черговий 

Рукавички 

НмВнМи 

Під час виконання робіт на дільницях з підвищеною вологістю додатково: 

  

  

Чоботи  

ВМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці  

ВуМи 

Під час виконання робіт на висоті додатково: 

  

  

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Під час виконання робіт із застосуванням пневмо- і електроінструменту додатково: 

  

  

Рукавиці 

МвМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

24 

64 

9322 

Консервувальник устаткування та металовиробів 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час чищення, промивання, змащування різними способами готової продукції в підігрітих масляних ваннах додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнНм 

Чоботи 

ЗНмМи 

12 

Рукавички 

НмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

65 

9322 

Мастильник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

ЗМи 

12 

Черевики  

ЗМиНм 

12 

Фартух з нагрудником 

НмМи 

Рукавички 

НмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

24 

66 

7241.2 

Пірометрист 

Костюм  

ЗТиТрМи 

12 

Берет 

ЗТиТр 

12 

Черевики  

ЗТиТр 

12 

Рукавиці 

ТиТрТп100 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні козиркові 

  

До зносу 

Під час визначення температури солей, газового середовища та зріджених газів за допомогою оптичних радіаційних пірометрів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

РзЯжТп100 

Черговий 

Рукавиці 

РзЯжТп100 

Щиток захисний  

  

Черговий 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

67 

7243.1 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 

Халат 

ЗЭмМи 

12 

Берет 

ЗЭм 

12 

Туфлі 

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні для роботи в електромагнітному полі 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

68 

7243.1 

Радіомонтер приймальних телевізійних антен 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

ЗМи 

12 

Черевики 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

4. Складське господарство. Вантажно-розвантажувальні роботи.
Експлуатація та ремонт транспортних механізмів 

69 

7241.2 

Акумуляторник 

Костюм 

ЗК20Ми 

12 

Берет 

ЗК20 

12 

Чоботи 

ЗК50Щ20Ми 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Рукавички  

К50Щ20 

Нарукавники прогумовані 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

70 

8112.2 

Бункерувальник 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Чоботи  

ТпМиМун100 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

МиМпПм 

Рукавиці 

МиМпТвМв 

0,5 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна 

  

До зносу 

Підшоломник  

ЗПн 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки на гумовій підошві 

Тн20В 

48 

Підшоломник утеплений 

Тн 

12 

71 

9411 

Вагар 

Халат  

ЗМиПн 

12 

Черевики 

МиМпМун200 

12 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Під час зважування вугілля, коксу, бітуму, цегли, цементу та інших будівельних матеріалів додатково: 

  

  

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час зважування нафтопродуктів, хімічної сировини, виробів, напівфабрикатів, кислот, лугів та інших їдких речовин додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ОКкЩ50Нм 

Черговий 

Рукавички 

ОаКкЩ50Нм 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

72 

9333 

Вантажник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Наплічники 

МиМп 

До зносу 

Під час навантаження та вивантаження металу, лісопиломатеріалів та виробів з них:  

  

  

Костюм  

ЗМиМп 

12 

Чоботи  

ЗМиМпМун200 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Під час навантаження та вивантаження вугілля, коксу, торфу, бітуму, піску, цементу, цегли та інших будівельних матеріалів: 

  

  

Комбінезон з капюшоном 

ЗМиПн 

12 

Черевики  

ЗМиПнМун100 

12 

Рукавички 

МиМпПм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час навантаження та вивантаження кислот, лугів та інших їдких речовин: 

  

  

Костюм  

КкЩ50 

12 

Шолом 

К50Щ20 

12 

Чоботи 

КкЩ50 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

К80Щ50 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час навантаження та вивантаження рідких отрутохімікатів: 

  

  

Комбінезон  

ЗЯжМи 

12 

Шолом  

Яж 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжМп 

Черговий 

Чоботи 

ЯжМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

ЯжМи 

Нарукавники  

ЯжМи 

Чергові 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час навантаження та вивантаження твердих, сипких та пилових отрутохімікатів: 

  

  

Комбінезон з капюшоном 

ЯтМи 

12 

Шолом  

Ят 

12 

Чоботи  

ЯтМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

ЯтМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час навантаження та вивантаження бензину етильованого: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Чоботи 

МиНмЭс 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

НлНм 

Черговий 

Рукавички 

НмЭс 

Нарукавники  

НмЭс 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду всім вантажникам додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20 

24 

Рукавички  

Тхп 

12 

Шапка 

Тн 

36 

Під час вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів всім вантажникам додатково: 

  

  

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

73 

8334.2 

Водій електро- та автовізка 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички  

Ми 

Жилет  

Со 

12 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Напівчоботи 

Тн20МиСм 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавички 

Тхп 

12 

74 

8334.2 

Водій навантажувача 

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Жилет 

Со 

12 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Напівчоботи 

Тн20МиСм 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавички  

Тхп 

12 

75 

9411 

Комірник 

При постійній зайнятості на складі металу, лісопиломатеріалів та виробів з них: 

  

  

Костюм 

ЗМиМп 

12 

Черевики 

МиМпМун200 

12 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

При постійній зайнятості на складі вугілля, коксу, бітуму, цегли, цементу, вапна та інших будівельних матеріалів: 

  

  

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики 

ЗПнСм 

12 

Рукавички  

МиПн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

При постійній зайнятості на складі паливно-мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників: 

  

  

Костюм  

ЗНлНм 

12 

Берет 

ЗНлНм 

12 

Напівчеревики 

ЗНмСм 

12 

Фартух з нагрудником 

ОНмВн 

Черговий 

Рукавички 

ОНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

При постійній зайнятості на складі кислот, лугів та інших їдких хімічних речовин: 

  

  

Костюм  

К20Щ20 

12 

Берет 

ЗК50Щ50 

12 

Чоботи 

К50Щ20Ми 

12 

Рукавички 

КкЩ50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

При постійній зайнятості на складі із зберігання та видачі ртуті:  

  

  

Халат  

ЗЯаМи 

12 

Берет 

ЗЯа 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжЯт 

Черговий 

Туфлі  

ЗМиЯт 

12 

Шкарпетки 

ЗМиЯт 

Рукавички  

МиЯтЯж 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

При постійній зайнятості на складі свинцю та виробів із свинцю: 

  

  

Костюм 

ЗМиЯт 

12 

Берет 

ЗЯт 

12 

Черевики 

ЯтМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиЯт 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний  

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку під час роботи в неопалювальних приміщеннях та на зовнішніх відкритих територіях додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20 

36 

Шапка 

Тн 

24 

Рукавиці  

Тхп 

24 

76 

8333.2 

Машиніст автомобіле-розвантажувача 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

НмМиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи  

Тн20Ми 

24 

Рукавички 

Тхп 

24 

Підшоломник утеплений 

Тн 

12 

77 

8333.2 

Машиніст вагоноперекидача 

Костюм 

ЗМи 

12 

Жилет 

Со 

12 

Рукавички діелектричні 

ЭнЭв 

Чергові 

Під час чищення вагонів від залишків вантажу, чищення і змазування механізмів, заміни канатів та ремонту устаткування додатково:  

  

  

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Рукавички 

НмМиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20 

24 

78 

8333.1 

Машиніст крана (кранівник) 

Комбінезон  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Підшоломник  

ЗМи 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час виконання робіт на гарячих дільницях:  

  

  

Костюм 

ТиТвМи 

12 

Черевики  

ТпМиМун100 

12 

Рукавички  

ТиМи 

Жилет 

Со 

12 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на вологих дільницях:  

  

  

Костюм  

ЗВуМи 

12 

Чоботи 

ВМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

ВуМи 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

Штани утеплені 

Тнв 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавички 

ТхпМи 

12 

79 

8333.2 

Машиніст перевантажувачів 

Комбінезон  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Під час виконання робіт на плавучих перевантажувачах додатково: 

  

  

Чоботи 

ВМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20В 

24 

Шапка 

Тн 

24 

Рукавички  

ТхпМи 

12 

80 

8290.2 

Машиніст розфасувально-пакувальних машин 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час розливання рідких хімічних речовин у відповідну тару додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К50Щ20ВнНм 

Чоботи 

К50Щ20ВНм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

К50Щ20ВнНм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

81 

8333.2 

Машиніст штабелеформувальної машини 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Жилет  

Со 

12 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час технічного обслуговування машини додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НмВнМи 

Черговий 

Рукавички 

НмВнМи 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн30Ми 

24 

Шапка 

Тн 

24 

Рукавички  

ТхпМи 

12 

82 

8333.2 

Оператор механізованих та автоматизованих складів 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Жилет  

Со 

До зносу 

Під час приймання, зважування та вантаження сипких і навалочних вантажів у вагони, автомобілі та подавання у приймальні бункери додатково: 

  

  

Комбінезон з капюшоном  

ЗМиПн 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час приймання, зливання та розливання у відповідну тару кислот, лугів та інших їдких хімічних продуктів: 

  

  

Костюм  

ЗКкЩ50Ми 

12 

Берет 

ЗКкЩ50 

12 

Чоботи 

К80Щ50Ми 

12 

Фартух з нагрудником 

К50Щ20Ми 

Білизна натільна 

ЗМи 

Рукавички 

К50Щ50Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час приймання, зливання та розливання у відповідну тару зріджених вуглеводнів та інших токсичних речовин: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ОЯж 

Черговий 

Чоботи 

ОаЯжМи 

12 

Рукавички  

ОаЯжМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час приймання, зливання та розливання у відповідну тару розчинників та нітролаків: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗОМи 

12 

Рукавички 

ОаМиВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час приймання, зливання та розливання у відповідну тару паливно-мастильних матеріалів: 

  

  

Костюм  

ЗНлНмМи 

12 

Берет 

ЗНлМи 

12 

Черевики  

ЗНмСм 

12 

Фартух з нагрудником 

НмВн 

Черговий 

Рукавички 

НмВн 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час приймання, зливання та розливання у відповідну тару червоного та жовтого фосфору: 

  

  

Костюм 

ЗЯтЯж 

12 

Шолом 

ЗЯтЯж 

Білизна натільна 

ЗМи 

Чоботи  

ЗЯтМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

ЯтЯжМи 

Нарукавники прогумовані 

ЯтЯжМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20Ми 

48 

Рукавички 

Тхп 

24 

Шапка 

Тн 

36 

Під час виконання внутрішньоскладських робіт у холодильних камерах: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнМи 

48 

Штани утеплені 

ТнМи 

24 

Білизна натільна 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Шапка  

Тн 

24 

Рукавички 

ТхпМи 

24 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Чергові 

Валянки 

Тн20 

24 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шкарпетки 

ЗМи 

Респіратор газозахисний для роботи в холодильних установках 

  

До зносу 

83 

8153.3 

Регенераторник відпрацьованого масла 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

НмВн 

Черевики 

ЗМиНмСм 

12 

Рукавички 

МиМп 

Рукавички 

НмМиК20Вн 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

84 

9211 

Робітник плодоовочевого сховища 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун50См 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час обробки овочесховищ вапном, запилення картоплі препаратами, які запобігають появі паростків у період зберігання: 

  

  

Комбінезон з капюшоном  

ЗМиЯа 

12 

Чоботи 

ВМиЯж 

12 

Рукавички  

МиЯж 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час підготовки плодоовочів до реалізації та затарювання продукції і відходів: 

  

  

Халат 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗВнМи 

Черговий 

Напівчеревики  

ЗВСм 

12 

Рукавички 

ВуБм 

Під час сортування та ремонту тари: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички 

МиМп 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

ЗВнМи 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн 

12 

Рукавиці 

ТхпМи 

24 

Шапка 

Тн 

36 

85 

7215.2 

Стропальник 

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Черевики  

ЗМиМун200 

12 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Підшоломник 

ЗМп 

24 

Жилет 

Со 

12 

Під час стропування виробів на гарячих дільницях додатково: 

  

  

Чоботи 

ТрТпМун200 

12 

Рукавички з крагами 

ТиТрТвМи 

Щиток захисний прозорий термостійкий  

  

До зносу 

Під час стропування вантажів у вологих умовах додатково:  

  

  

Чоботи 

ЗВМиМун100 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнМи 

Черговий 

Рукавиці  

ВуМиМп 

Під час стропування сипких вантажів додатково: 

  

  

Окуляри захисні закриті  

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час стропування вантажів хімічної продукції токсичної дії додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЯтЯжО 

Черговий 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Підшоломник утеплений 

Тнв 

24 

Рукавички 

ТнТхпМп 

12 

86 

7215.2 

Такелажник 

Комбінезон  

ЗМи 

12 

Чоботи 

ЗМиМун200См 

12 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Підшоломник 

ЗМп 

12 

Жилет 

Со 

12 

Під час виготовлення стропів, заправки згонів та коушів, перевірки та випробування такелажних пристроїв додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НмМиМп 

Рукавички з крагами 

НмМиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час очищення, промивання, просушування та змащування такелажу додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

НмВнМи 

Черговий 

Рукавиці  

ВуМи 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20Ми 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Підшоломник  

ТнвМи 

24 

Рукавички 

ТхпМи 

12 

87 

8331.1 

Тракторист 

Комбінезон 

ЗМиПн 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

НмНлВн 

Черговий 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Рукавички 

НмМиВн 

Жилет  

Со 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

88 

8333.3 

Транспортувальник (обслуговування механізмів) 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗНмМи 

Черговий 

Черевики  

ЗМиПн 

12 

Рукавички 

МиПнНм 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

89 

7215.2 

Транспортувальник (такелажні роботи) 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Під час транспортування хімічних матеріалів, барвників, інших шкідливих, пожежо- і вибухонебезпечних речовин додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

Кк 

Черговий 

Чоботи 

КкМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Жилет  

Со 

12 

Рукавички 

КкМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

90 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час протирання, обдування стиснутим повітрям, змащування і пакування деталей, приладів, виробів оптичної промисловості, наклеювання етикеток додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗНжМи 

Черговий 

Рукавички 

НмНжМиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час закупорювання наповнених бутлів, пляшок, туб, флаконів пробками вручну, заливання шийки смолкою, миття, обтирання пляшок, флаконів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

К20ВнМи 

Черговий 

Рукавички 

Тп100Ми  

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час фасування й пакування м'ясної та молочної продукції, виробів фармацевтичної промисловості додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗВнБмМи 

Рукавички 

МиНжБм 

Під час переміщення тари, пакувальних матеріалів, великогабаритних і важких виробів, укладання їх вручну або за допомогою підіймальних механізмів додатково: 

  

  

Черевики 

ЗМиМун200 

12 

Рукавиці  

МиМп 

Каска захисна 

 

До зносу 

Підшоломник 

ЗМп 

24 

Жилет 

СоМи 

12 

Під час чищення, змащування, поточного ремонту, регулювання пакувальних верстатів та автоматів додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗНмМи 

Рукавички  

НмМиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20Ми 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка  

ТнМи 

24 

Рукавиці  

ТхпМи 

24 

5. Утримання виробничих приміщень.
Господарсько-впорядкувальні та виробничо-побутові роботи  

91 

8264.2 

Апаратник хімічного чищення спецодягу 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Рукавички 

МиМп 

Напівчеревики  

ЗМиОаСм 

12 

Під час знежирення, чищення із застосуванням розчинників додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнОНм 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

МиОаОн 

Нарукавники прогумовані 

МиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

92 

7442.2 

Взуттьовик з ремонту спецвзуття 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики  

ЗМиМун5 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжОМи 

Рукавички  

ЯжОаМиМп 

Нарукавники прогумовані 

ЯжОаМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

93 

9332 

Возій 

Під час вантаження (вивантаження) та перевезення господарських вантажів та твердих побутових відходів: 

  

  

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці  

МиМп 

Під час перевезення різного сміття, гнильних відходів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнМиБм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час перевезення нечистот з вигрібних ям, каналізаційних колодязів додатково: 

  

  

Білизна натільна 

ЗМи 

Чоботи 

ВБмМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час очищення вигрібних ям, каналізаційних колодязів від нечистот: 

  

  

Костюм  

ЗВуМи 

12 

Білизна натільна (2 комплекти) 

ЗМи 

12 

Берет  

ЗВуБм 

12 

Фартух з нагрудником 

ВуБмМи 

Чоботи 

ВБмМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

ВнБмМи 

Нарукавники прогумовані 

ВнБмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Плащ з капюшоном 

ВнБмМи 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

Штани утеплені 

Тнв 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавиці  

ТнТхпВуБм 

12 

94 

9152 

Гардеробник 

Халат  

ЗМи 

12 

Рукавички  

Ми 

Тапочки 

ЗМиСм 

12 

Під час приймання забрудненого спецодягу для хімічної чистки, прання та ремонту додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗЯтВн 

12 

Берет 

ЗПм 

12 

Напівчеревики 

ЗВЯтМи 

24 

Рукавички 

ЯтМиВн 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

95 

9162 

Двірник 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики 

ЗМиМун15См 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

МиМп 

Плащ з капюшоном 

Вн 

36 

Під час чищення контейнерів та урн від сміття, промивання та дезінфікування їх додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнЯжБм 

Черговий 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавиці 

ТнТхпВуБм 

12 

96 

8154.2 

Дезактиваторник 

Під час дезактивації і дегазації спецавтотранспорту, устаткування, інвентарю, приміщень і територій, забруднених радіоактивними речовинами, знімання шару забрудненого ґрунту або снігу, дезактивації зливних і змивних вод, очищення трапів і відстійників на пунктах дезактивації: 

  

  

Комбінезон з капюшоном 

ЗРзМи 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

З 

Чоботи 

РзВМиСм 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

Ми 

Рукавички гумові 

ОнК20Щ20 

Рукавички  

РзК80Щ50 

Фартух з нагрудником 

РзВнМи 

Нарукавники 

РзВнМи 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор протигазоаерозольний  

  

До зносу 

Під час дезактивації забруднених радіоактивними речовинами цінних матеріалів, спецодягу, білизни, обмундирування і засобів індивідуального захисту в ультразвукових ваннах, мийних боксах, нагрівальних печах і пральних машинах: 

  

  

Костюм захисний 

ЗРзМи 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗРз 

Чоботи 

РзВМиСм 

12 

Фартух з нагрудником 

РзВнМи 

Нарукавники 

РзВнМи 

Рукавички  

РзВнК50Щ20 

Рукавички  

МиТи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

РзВнМи 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

18 

Штани утеплені 

Тн 

18 

Чоботи 

Тн20ВРзМи 

18 

Шапка 

Тн 

12 

Рукавички 

ТнТхп 

12 

97 

9142 

Дезінфектор 

Під час дезінфекції і дезодорації приміщень, територій, будівель, устаткування, предметів домашнього ужитку фізичним, хімічним, біологічним і комбінованим методами: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнЯжБм 

Черевики 

ЗМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

ВнЯжБмМи 

Нарукавники прогумовані 

ВнЯжБм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час дезінсекції і дератизації отруйними хімічними речовинами і інсектицидами вручну або за допомогою спеціального устаткування додатково: 

  

  

Чоботи 

ВЯжМиСм 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Респіратор протигазоаерозольний 

  

До зносу 

98 

7243.1 

Дозиметрист 

Під час виконання робіт із закритими радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

Берет 

ЗРзРи 

Черевики  

ЗРзМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички гумові 

РиРзМи 

Рукавиці 

МиМп 

Під час виконання робіт з відкритими радіоактивними речовинами додатково: 

  

  

Комбінезон спеціальний 

РзРиМи 

12 

Білизна натільна 

ЗРзМи 

Чоботи 

ЗВРзМи 

Фартух з нагрудником 

ВнРзРиМи 

Нарукавники 

РзРиМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор протигазоаерозольний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

24 

Штани утеплені 

Тн 

24 

Чоботи 

Тн20РзВМи 

12 

Шапка 

Тн 

12 

Рукавиці  

ТнТхпМи 

12 

99 

7136.2 

Заправник поливально-мийних машин 

Костюм 

ЗМиВу 

12 

Берет 

ЗВу 

12 

Чоботи 

ЗМиВ 

12 

Рукавиці  

ВуМи 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

100 

9132 

Кастелянка 

Халат  

ЗМи 

12 

Фартух  

ЗМи 

Косинка  

З 

12 

Тапочки 

ЗМиСм 

18 

Рукавички 

МиМп 

101 

8264.2 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

Костюм 

ЗВуМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗВМиСм 

12 

Рукавиці 

МиВу 

Під час приготування розчинів для прання додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнЩ20Ми 

Рукавички 

ВнЩ20Ми 

Чоботи 

ВМиЩ20См 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час сушіння та прасування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиМи 

12 

Рукавички 

ТиТп400Ми 

102 

9131 

Натирач підлоги 

Халат 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Тапочки  

ЗМиСм 

12 

Фартух з нагрудником 

ОВнМи 

Рукавички  

ОаВнМи 

103 

7437.2 

Оббивальник 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Напівчеревики 

ЗМиМп 

12 

Рукавички  

МиМпВу 

Фартух з нагрудником 

ЗОПн 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

104 

5169 

Охоронник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики  

ЗМиСм 

12 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнМи 

36 

Штани утеплені 

ТнМи 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Шапка  

Тн 

36 

Рукавиці 

ТнТхпМи 

24 

105 

9322 

Підсобний робітник 

Під час виконання робіт на дільницях транспортування та укладання холодного металу різного профілю: 

  

  

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

МиМп 

Черговий 

Черевики 

МиМпМун50 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на дільницях транспортування, сортування та укладання гарячого металу:  

  

  

Костюм  

ЗТиМи 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТп400 

Черевики 

ТиТпМун100 

12 

Рукавиці 

ТиТп400Ми 

0,5 

Нарукавники 

ТиТп400Ми 

Жилет  

Со 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час забезпечення заготовками, деталями, складальними вузлами і елементами конструкцій дільниць механічної обробки, ковальсько-пресових, штампувальних робіт, електрогазозварювання, механоскладальних робіт та транспортування з цих дільниць готових виробів: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМун200 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час прибирання металевої стружки та обрізків металу, битого скла, кераміки, відходів виробів з пластмас та деревообробки: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиМп 

12 

Рукавички  

МиМп 

Нарукавники  

МиМп 

Фартух з нагрудником 

МиМп 

Черговий 

Окуляри захисні відкриті 

 

До зносу 

Під час виконання робіт на складах металопрокату, лісопиломатеріалів та виробів з них, рулонних матеріалів, різної тари: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

МиМп 

12 

Черевики  

МиМпМун200 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час виконання робіт на складах руди, агломерату, вугілля, коксу, торфу, цегли, цементу, вапна, бітуму та інших будівельних матеріалів: 

  

  

Комбінезон 

ЗМиПн 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗПн 

12 

Рукавички  

МиМпПк 

Черевики 

МиМун50 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на складах кислот, лугів та інших їдких хімічних речовин: 

  

  

Костюм  

ЗК20Ми 

12 

Берет 

ЗК20 

12 

Фартух з нагрудником 

К50 

Черговий 

Чоботи 

К50Щ50 

24 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

К80Щ50 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на складах паливно-мастильних матеріалів, лаків та фарб: 

  

  

Костюм 

ЗМиВу 

12 

Берет 

ЗВу 

12 

Фартух з нагрудником 

ОНмМи 

Черговий 

Черевики  

ОНмМи 

12 

Рукавички  

ОаНмНсМи 

Під час виконання робіт на дільницях фарбування виробів: 

  

  

Комбінезон 

ЗМиЯа 

12 

Берет  

ЗЯа 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗЯаМи 

Чоботи 

ЗЯжМи 

12 

Рукавички  

ОаВуМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на дільницях покриття металів та виробів з них: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

К50Щ20 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

МиМп 

Рукавички  

К50Щ20 

Каска захисна 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на будівельних майданчиках: 

  

  

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Черевики  

ЗМиМпМун50 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на об'єктах житлово-комунального господарства: 

  

  

Костюм  

ЗМиВу 

12 

Берет  

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час виконання робіт на плодоовочевих і переробних підприємствах та базах:  

  

  

Костюм  

ЗМиВу 

12 

Берет  

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМиСм 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнМи 

Черговий 

Рукавиці 

МиМп 

Рукавички 

ВнМи 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

ВнМи 

24 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка  

Тн 

24 

Рукавиці  

ТнТхпМи 

12 

106 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет  

ЗПн 

12 

Напівчеревики  

ЗМиМун15 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час вологого прибирання вручну додатково: 

  

  

Чоботи  

МиВСм 

12 

Рукавички 

МиМпВн 

Під час прибирання та дезінфікування місць загального користування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнЯжМи 

12 

Рукавички  

ВнЯжК50Щ20 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

107 

9132 

Прибиральник службових приміщень 

Халат 

ЗМиПн 

12 

Косинка  

ЗПн 

12 

Туфлі  

ЗПнМи 

12 

Рукавички  

ВнМиМп 

Під час чищення і дезінфікування санітарно-технічного устаткування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником  

ВнМи 

Рукавички  

ВнЯжБмМи 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

108 

9162 

Прибиральник територій 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Напівчеревики 

ЗМиПнСм 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Жилет  

Со 

12 

Під час поливання та дезінфікування додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнМиЯж 

12 

Чоботи 

ВМиЯж 

12 

Рукавиці  

ВнМиЯж 

Окуляри захисні відкриті 

 

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково:  

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки 

Тн 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка  

Тн 

24 

Рукавиці  

ТнТхпМи 

12 

109 

7421.2 

Просочувальник з вогнезахисного просочування 

Під час покриття дерев'яних виробів, тканин, конструкцій вогнезахисними речовинами вручну щітками, у ваннах, фарбопультами та розпилювачами: 

  

  

Костюм 

ЗВуМиЯа 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Шолом  

ЗВуЯа 

12 

Чоботи 

ВЯж 

12 

Рукавички 

ВуЯжМи 

Нарукавники прогумовані 

ВуЯжМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час приготування вогнезахисних речовин і сумішей, виготовлення зразків і перевірки їх на вогнестійкість: 

  

  

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Білизна натільна  

ЗМи 

Берет 

ЗПм 

12 

Черевики  

ЗМи 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжЯтВн 

Черговий 

Рукавички  

ЯжЯтВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

110 

9133 

Робітник виробничих лазень 

Халат  

ЗМиВу 

12 

Під час прибирання та дезінфікування місць загального користування у виробничих лазнях додатково: 

  

  

Берет  

ЗВуТиМи 

12 

Фартух з нагрудником  

ВнЯжЩ20Бм 

Черговий 

Чоботи 

ВМиСм 

12 

Рукавички  

ВнЯжЩ20Бм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

111 

9161 

Робітник з благоустрою 

Під час знешкодження твердих гнильних відходів на сміттєзвалищах: 

  

  

Комбінезон 

ЗМиПн 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗПн 

12 

Чоботи  

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Фартух з нагрудником 

МиМпВу 

Черговий 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Жилет  

Со 

До зносу 

Під час видалення нечистот та проведення дезінфекційних заходів: 

  

  

Костюм 

ЗВуМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет  

ЗВиБм 

12 

Фартух з нагрудником 

ВуБмМи 

Чоботи 

ВБмМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

ВнБмМи 

Нарукавники прогумовані 

ВнБмМи 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Жилет  

Со 

До зносу 

Під час перевезення нечистот, гнильних відходів, трупів тварин до місць їх знешкодження, захоронення або утилізації: 

  

  

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗПн 

12 

Чоботи 

ВМиБмСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

ВнБмМи 

Черговий 

Рукавиці 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час очищення градирень, відстійників, каналів та стічних колекторів: 

  

  

Костюм  

ЗВуМи 

12 

Берет 

ЗВн 

12 

Чоботи 

ВМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

ВуМи 

Нарукавники прогумовані 

ВнМи 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час обслуговування зливних станцій (пунктів) з приймання асенізаційних машин з нечистотами: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВуМи 

12 

Чоботи 

ВМиБмСм 

12 

Рукавиці  

ВуБмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду всім робітникам з благоустрою додатково:  

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

Штани утеплені 

Тнв 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка  

Тнв 

24 

Рукавиці  

ТнТхпМи 

12 

112 

7415.2 

Сатураторник 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час хімічного промивання установки та арматури, налагодження системи охолодження води, усунення несправностей в роботі устаткування додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнЩ20Бм 

Черговий 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

113 

9142 

Склопротиральник 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Напівчеревики 

ЗВСм 

12 

Фартух з нагрудником 

ВпЩ20Ми 

Черговий 

Рукавички 

ВнЩ20Ми 

Рукавиці 

МиМп 

Нарукавники  

ВнЩ20Ми 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

Штани утеплені 

Тнв 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

48 

Шкарпетки 

ЗТнМи 

Рукавички 

ТнТхпВуМи 

114 

9152 

Сторож 

Під час чергування в прохідній підприємства, установи, організації: 

  

  

Костюм  

ЗМи 

12 

Черевики  

ЗМиСм 

12 

Під час охорони об'єктів, складських приміщень та територій додатково:  

  

  

Плащ з капюшоном 

ВнМи 

24 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнМи 

36 

Штани утеплені 

ТнМи 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Кожух 

Тнв 

Черговий 

Шапка  

Тн 

36 

Рукавиці 

ТнТхпМи 

24 

115 

8162.2 

Чистильник 

Під час чищення деталей, вузлів, машин, устаткування, резервуарів, цистерн, бункерів від пилу, осадів, корозії, залишків продуктів вручну або механічними пристроями: 

  

  

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиМун15 

12 

Шкарпетки 

ЗМиПк 

Рукавички 

МиМпПк 

Рукавиці 

МиМв 

Нарукавники  

МиПк 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний  

  

До зносу 

Шолом піскоструминника 

  

Черговий 

Під час промивання, пропарювання, дезінфікування, стерилізації предметів чищення повітрям, водою, мийними, лужними, кислотними та травильними розчинами під тиском: 

  

  

Костюм 

ЗК20Ми 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнК50Щ20 

Чоботи 

ВК50Щ20Ми 

12 

Шолом 

К50Щ20 

Рукавички  

К50Щ20Ми 

Нарукавники прогумовані 

К50Щ20Ми 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час чищення від сажі та золи димових труб, лежаків, топок, димоходів, газоходів котельних, бойлерних, сушильних установок, плавильних, термічних та інших печей і установок, які працюють на твердому та рідкому паливі: 

  

  

Комбінезон з капюшоном 

ЗМиПнПм 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Черевики  

ЗПнМиСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички з ущільненим манжетом 

МиМпПм 

Нарукавники прогумовані 

МиМпПм 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Шкарпетки 

ЗТнМи 

Рукавички  

ТхпВуТнМи 

Підшоломник утеплений 

  

24 

6. Інші професії  

116 

4141 

Архіваріус 

Халат 

ЗМи 

12 

117 

8152.3 

Варник смолки 

Костюм 

ЗМиТи 

12 

Берет 

ЗТи 

12 

Фартух з нагрудником  

ТоТп400Ми 

Чоботи 

ЗМиТи 

12 

Рукавиці 

ТиТп400 

Щиток захисний прозорий 

  

До зносу 

118 

8290.2 

Газорятівник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавички  

МиМп 

Під час проведення профілактичних робіт з огляду та обстеження газовибухопожежонебезпечних дільниць, установок і комунікацій додатково: 

  

  

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час нагляду за безпечним проведенням газонебезпечних робіт, участі в ліквідації аварій додатково:  

  

  

Костюм  

КкМи 

12 

Костюм прогумований 

К50Щ20 

Черговий 

Білизна натільна 

ЗМи 

Чоботи 

К20Щ20 

24 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички  

К80Щ50Вн 

До зносу 

Рукавиці  

К50Щ20Ми 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

Протигаз шланговий 

  

Черговий 

Апарат дихальний повітряний для рятувальних служб 

  

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20СмМи 

24 

Підшоломник  

ТнМи 

24 

Рукавички  

ТнТхпМи 

24 

119 

3422 

Експедитор  

Халат 

ЗМи 

12 

120 

3422 

Експедитор транспортний 

Костюм 

ЗМи 

12 

Напівчеревики  

ЗМиМун100 

24 

Рукавиці  

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнМи 

36 

121 

7241.2 

Електромеханік з ліфтів 

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Під час проведення профілактичних робіт додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнНм 

Черговий 

Рукавички 

ВнНмМи 

Нарукавники 

ВнНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт у шахті ліфта додатково: 

  

  

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Під час перевірки стану ізоляції додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

122 

8152.3 

Емульсовар 

Костюм  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Фартух з нагрудником 

ВпНжМи 

Черевики  

ЗМиВСм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички  

ВнОаНж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

123 

8163.3 

Зарядник вогнегасників 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВпМиК50 

Черговий 

Черевики  

ЗМиМун15 

12 

Рукавиці 

МиМпТхп 

Рукавички  

К50Щ20 

Щиток захисний з безколірним ударостійким екраном 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний  

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

124 

8163.3 

Зарядник протигазових коробок 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнПнМи 

Черговий 

Напівчеревики  

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

125 

8163.2 

Зарядник холодильних апаратів 

Костюм 

ЗМиЯт 

12 

Берет 

ЗЯа 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжВн 

Черевики 

ЗЯжВМи 

12 

Рукавиці 

ЯжЯтМи 

Рукавички 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

126 

8290.2 

Зливальник-розливальник 

Під час зливання-розливання молокопродуктів, рослинної олії та патоки: 

  

  

Костюм 

ЗМиНж 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнМиНж 

Черевики  

ЗВМиНж 

12 

Рукавички  

ВнНжМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання бензину, гасу та інших рідких нафтопродуктів: 

  

  

Костюм  

ЗНмВуМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗНмВу 

12 

Фартух з нагрудником 

НмВуМи 

Черговий 

Чоботи  

ЗНмВМи 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

НмВнМи 

Нарукавники прогумовані 

НмВнМи 

Жилет  

Со 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання розчинників, лаків та фарб: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

З 

12 

Чоботи  

ЗМиОа 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

ЗОМиВу 

Рукавички 

ОаВнМи 

Нарукавники прогумовані 

ОаВнМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання мастильно-охолоджувальних рідин та емульсій: 

  

  

Костюм  

ЗНмВпМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

НмНжВн 

Черговий 

Черевики 

ЗМиВНм 

12 

Рукавички  

НмВн 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання спиртів жирного ряду: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМиСм 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжМи 

Рукавички 

ЯжМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання кислот, лугів та інших їдких хімічних рідин: 

  

  

Костюм 

ЗКкЩ20Ми 

Білизна натільна 

ЗМи 

Шолом 

ЗКкЩ50 

12 

Фартух з нагрудником 

КкЩ50 

Черговий 

Чоботи 

КкЩ50Ми 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

К80Щ50Ми 

Рукавички 

К50Щ20Ми 

Нарукавники прогумовані 

К50Щ20Ми 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання рідкого хлору та рідкого аміаку: 

  

  

Костюм  

ЗЯжМи 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗЯаЯж 

12 

Костюм прогумований 

ЯжК50Щ50 

Черговий 

Чоботи 

КкМиЯжЩ50 

Шкарпетки 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

К50ЯжЩ20 

Рукавички  

ЯжК50Щ50 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Протигаз фільтруючий 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання рідких хімічних засобів захисту рослин (отрутохімікатів): 

  

  

Костюм  

ЗК20Ми 

Білизна натільна 

ЗМи 

Берет 

ЗЯа 

12 

Фартух з нагрудником 

К50Щ20Яж 

Чоботи 

К80Щ50Яж 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

К50Щ20Яж 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час зливання-розливання рідких мінеральних добрив: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВпОМи 

Черговий 

Черевики  

МиВО 

12 

Рукавички 

К50Щ20Оа 

Нарукавники прогумовані 

ОаК50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Калоші гумові на валянки 

ВМи 

24 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавички 

ТнТхпМи 

12 

127 

8152.2 

Клеєвар (загальні професії для всіх галузей) 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнНжМи 

Черговий 

Черевики  

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

МиВу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час приготування клейових розчинів гарячим способом додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТп100 

Рукавиці 

ТиТп100 

Під час приготування бітумно-каніфольної і проклеюючих емульсій, клею із синтетичних смол в клеєварних котлах і реакторах з дозуванням компонентів додатково: 

  

  

Білизна натільна 

ЗМи 

Рукавички 

ОаК50Щ50Ми 

Нарукавники 

ОаК50Щ50Ми 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

128 

1222.2 

Командир відділення 

Під час проведення навчально-тренувальних заходів, участі у гасінні пожеж та ліквідації наслідків пожеж у складі бойової обслуги пожежної техніки: 

  

  

5161 

Пожежний-рятувальник
(члени добровільних пожежних дружин) 

Костюм брезентовий 

ТиТоМи 

24 

Білизна натільна 

ЗМи 

Чоботи 

МиТпМун100 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці брезентові з крагами 

ТиТо 

Шолом захисний пожежника 

ТиТо 

60 

Підшоломник 

МиТи 

24 

Пояс пожежника з карабіном 

  

36 

Апарат повітряний ізолювальний для пожежників 

  

Згідно з ТУ 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена спеціальна 

Тн 

36 

Штани утеплені спеціальні 

Тн 

36 

На кожний пожежний автомобіль повинно бути передбачено 2 комплекти: 

  

  

Костюм тепловідбивний 

ТоТв 

120 

Чоботи 

К20В 

24 

Рукавиці 

К20Щ20Вн 

12 

129 

9132 

Кубівник 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗВМи 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнМи 

Черговий 

При обслуговуванні електрокотлів, кип'ятінні в них води, зливанні та промиванні їх додатково: 

  

  

Рукавиці 

ВуТп100Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

130 

9151 

Кур'єр 

Костюм  

ЗМиПн 

18 

Туфлі  

ЗМиСм 

12 

Плащ з капюшоном 

ВнМи 

36 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена з капюшоном 

Тнв 

36 

131 

8333.3 

Лебідник 

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Черевики 

ЗМиМун200 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавички 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Під час зрощування та зв'язування тросів і стропів, поточного ремонту і змазування механізмів додатково: 

  

  

Рукавички 

МиМпНм 

Фартух з нагрудником 

МиМпНм 

Черговий 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час обслуговування лебідок з приводом від електродвигунів додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час обслуговування лебідок у вологих умовах (шахтах, доках) додатково: 

  

  

Рукавиці 

ВуМи 

Чоботи 

ВМиМун15 

12 

На зовнішніх роботах у мокру погоду додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

В 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

132 

8333.2 

Ліфтер 

Костюм 

ЗМи 

12 

Рукавички 

Ми 

Під час обслуговування вантажних ліфтів додатково: 

  

  

Берет 

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМиМун50 

24 

Рукавички  

МиМп 

133 

7141.1 

Маляр 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ОЯжМи 

Черевики  

ОМиМун50 

12 

Рукавички  

ОаЯжМи 

Нарукавники прогумовані 

ОаЯжМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час фарбування і лакування деталей зануренням їх у барабани з лакофарбовими матеріалами і в автоматах: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Черевики  

ОМиМун50 

12 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час фарбування деталей та поверхонь виробів методом пневматичного розпилення ручним пульверизатором: 

  

  

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Шолом 

З 

Фартух з нагрудником 

ОВнМи 

Черевики 

ЗОМиСм 

Рукавички 

ОаЯжМи 

Нарукавники прогумовані 

ОаЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час фарбування деталей та поверхонь виробів на електростатичних установках і електростатичними фарборозпилювачами: 

  

  

Комбінезон з капюшоном 

ЯаЭсМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

ОЯж 

Черевики 

ЗОаЭс 

Рукавички 

ОаЯжМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор з системою примусової подачі чистого повітря 

  

До зносу 

Під час фарбування в камерах, цистернах, трюмах тощо додатково: 

  

  

Комбінезон з капюшоном 

ОЯжЯаЭс 

Черговий 

Протигаз шланговий 

  

Черговий 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Під час очищення поверхонь вручну: 

  

  

Комбінезон  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиПн 

12 

Рукавички 

МиПн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час очищення поверхонь механізованими засобами додатково:  

  

  

Шолом  

ЗПн 

Фартух з нагрудником 

ПмМиМп 

Черговий 

Чоботи 

ЗМиМп 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Нарукавники 

Мп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час приготування фарб, лаків, шпаклівок, грунтовок, замазок, сумішей масляних фарб і лаків, нітрофарб, нітролаків та синтетичних емалей: 

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗЯжВнО 

Черговий 

Черевики  

ЗМиСм 

12 

Рукавички  

ОаЯжМи 

Нарукавники прогумовані 

ОаЯжМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час очищення та промивання робочого інструменту, щіток, трафаретів, деталей фарборозпилювачів, апаратів безповітряного розпилювання, шлангів і тари водою, розчинниками, лугами:  

  

  

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ЯжОВн 

Черговий 

Черевики 

ЯжОМиСм 

12 

Рукавички 

ЯжОаВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час сушіння пофарбованих, лакованих виробів в сушильних камерах, шафах додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТп400 

Черговий 

Рукавиці 

ТиТп400 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Чоботи 

Тн20МиСм 

24 

Рукавички  

ОаТхпМи 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

134 

8290.2 

Маркувальник 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики  

ЗМиМун50 

12 

Рукавички 

МиМп 

Під час маркування фарбами вручну або розпилювальними пристроями, закріплення надписів лаками, приготування фарб, лаків, клеючих речовин, промивання і чистки трафаретів, пристроїв та інструменту додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнОЯжМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з гарячим металом додатково: 

  

  

Костюм  

Ти 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

Фартух з нагрудником 

Тв 

Черговий 

Краги спилкові п'ятипалі 

ТиТв 

135 

8161.2 

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння 

Комбінезон 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Під час заправлення двигунів паливом, змащування вузлів і допоміжних механізмів додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнНмНл 

Черговий 

Рукавички  

ВнНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

136 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Комбінезон  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Фартух з нагрудником 

ТнТп100 

Черговий 

Черевики  

ЗМи 

12 

Рукавиці 

ТнТп100 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час миття, дезінфекції великогабаритних вузлів рухомого складу, машин, устаткування, баків, балонів, цистерн, окремих частин і деталей: 

  

  

Костюм  

ЗВуМи 

12 

Берет 

ЗВу 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнК50Щ20 

Чоботи 

ВК50Щ20Ми 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Нарукавники 

ВнК50Щ20 

Рукавички  

ВнК50Щ20Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час миття у ваннах різної сировини, матеріалів, деталей тари, посуду (в т. ч. хімічного) та виробів, які б'ються і легко деформуються, водою, гасом, бензином, ацетоном, лужними, кислотними та іншими розчинниками:  

  

  

Костюм 

ЗМиВуК20 

12 

Берет  

ЗВуК20 

12 

Черевики  

ЗВК20Ми 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнК20Ми 

Рукавички  

ВнК50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час миття, просочування, пропарювання, сушіння та продування фільтрополотен, манжетів, мішків і сіток:  

  

  

Костюм  

ЗМиВуТи 

12 

Берет 

ЗВуТи 

12 

Черевики  

ЗМиВ 

12 

Фартух з нагрудником 

ВнЯж 

Рукавиці 

МиЯж 

Нарукавники 

ВнЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

137 

8333.2 

Машиніст підіймальної машини 

Комбінезон  

ЗМи 

12 

Черевики 

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час виконання робіт у вологих умовах:  

  

  

Костюм 

ЗВуМи 

12 

Чоботи 

ЗВСм 

12 

Шкарпетки 

ЗМи 

Рукавиці 

ВуМи 

Каска захисна 

  

До зносу 

Підшоломник 

  

24 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

ТнМи 

36 

Штани утеплені 

ТнМи 

36 

Напівчоботи 

Тн20 

48 

138 

8332.2 

Машиніст скрепера (скреперист) 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Черевики 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Напівчоботи 

Тн20 

36 

Шапка  

  

36 

Рукавички  

ТхпМи 

24 

139 

8163.3 

Моторист електродвигунів 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці  

МиПм 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

140 

8333.3 

Моторист механічної лопати 

Костюм 

ЗМиПн 

12 

Черевики  

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна 

  

До зносу 

Підшоломник 

  

24 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час роботи в гарячих цехах і дільницях додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ТиТп100 

Черговий 

Рукавиці 

ТиТп100 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час установлення і центрування електромоторів, монтажу і демонтажу електросилової проводки, ремонту агрегату додатково: 

  

  

Рукавички 

МиМп 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

141 

9151 

Носій 

Костюм 

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики  

ЗМиМун50 

12 

Рукавички 

МиМп 

Жилет  

Со 

12 

Плащ з капюшоном 

ВнМи 

36 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Черевики  

Тн20МиСм 

24 

Рукавички  

ТнМи 

12 

Шапка  

Тн 

24 

142 

5131 

Нянька 

Халат 

ЗМи 

12 

Косинка  

З 

12 

Тапочки 

ЗМи 

12 

Під час приготування їжі, годування хворих вдома додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗМиВу 

12 

Під час прибирання та виконання санітарно-гігієнічних заходів додатково: 

  

  

Фартух 

ВнЗМи 

12 

Рукавички  

ВнЗБм 

143 

7343.2 

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 

Халат  

ЗМиПн 

12 

Берет 

ЗПн 

12 

Фартух з нагрудником 

ВпК20Щ20 

Черговий 

Туфлі  

ЗМиСм 

24 

Рукавички  

ВнК20Щ20 

Окуляри спеціальні контрастного бачення  

  

До зносу 

144 

8290.2 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

Халат  

ЗМи 

24 

Берет 

З 

24 

Туфлі  

ЗМи 

36 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

145 

4112 

Оператор копіювальних та розмножувальних машин 

Халат  

ЗМиПн 

12 

Фартух  

ЗПнМи 

Черговий 

Тапочки  

ЗМиСм 

24 

Нарукавники 

МиПн 

Рукавички  

Ми 

Рукавички  

ЯжОаМи 

146 

7345.2 

Палітурник документів 

Халат 

ЗМиПн 

24 

Берет 

ЗПн 

24 

Фартух з нагрудником 

ЗМиМпВу 

12 

Туфлі 

УМиМпСм 

18 

Рукавички 

МиМп 

Рукавички  

ВнБмОа 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

147 

9322 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

ЗМиПн 

12 

Напівчеревики  

ЗМиМун15 

12 

Фартух з нагрудником 

ЗВнЯтМи 

Рукавички 

ВнМиЯтМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний  

  

До зносу 

148 

8290.2 

Розподілювач робіт 

Костюм 

ЗМи 

24 

Берет 

З 

24 

Черевики 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці 

МиМп 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

149 

8224.2 

Світлокопіювальник 

Халат  

ЗМи 

24 

Берет 

З 

24 

Туфлі  

ЗУМи 

18 

Рукавички 

Ми 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час приготування розчинів для проявлення та закріплення світлокопій, заправлення проявних камер, фіксажних та промивальних ванн додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнОЯжМи 

Черговий 

Нарукавники 

ВнОаЯжМи 

Рукавички  

ВнОаК50Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

150 

7343.2 

Склографіст (ротаторник) 

Халат 

ЗМи 

24 

Берет 

З 

24 

Туфлі  

ЗУМи 

18 

Рукавички  

Ми 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час приготування реактивів, ґрунтовки із застосуванням фарб та мастик додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ВнОМи 

Черговий 

Рукавички  

ВнОаМи 

Нарукавники  

ВнОаМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

151 

9152 

Черговий біля ескалатора 

Костюм  

ЗМи 

24 

Берет  

З 

24 

Туфлі  

ЗМи 

24 

Рукавички 

Ми 

До зносу 

152 

9152 

Швейцар 

Костюм 

ЗМи 

24 

Напівчеревики  

ЗМиПн 

24 

Під час прибирання у вестибюлі додатково:  

  

  

Фартух з нагрудником 

ЗМиПн 

Черговий 

Берет 

ЗПн 

24 

Рукавички 

МиМпВу 

12 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

153 

8290.3 

Штемпелювальник етикеток 

Костюм  

ЗМи 

12 

Берет 

З 

12 

Напівчеревики 

ЗМиСм 

12 

Під час приготування фарб, заправлення штемпельної машини рулоном паперу та фарбою додатково: 

  

  

Фартух з нагрудником 

О 

Черговий 

Рукавички 

ОаМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Завантажити