НПАОП 63.23-1.03-08Про затвердження правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами

18. Розфасовку препаратів, готування робочих розчинів необхідно проводити заздалегідь у спеціально відведених для цього приміщеннях. Тара для робочих розчинів повинна бути маркованою.

19. У примiщеннях, де проводяться роботи із застосуванням спецрідин, не дозволяється зберiгати та приймати їжу, а також палити.

20. Скляний посуд з кислотами, лугами та iншими їдкими речовинами необхідно переносити в спецiальних металевих або дерев’яних ящиках, викладених зсередини азбестом.

21. Для перекачування i переливання спецрідин повиннi використовуватися спецiальнi насоси та устаткування.

Не дозволяється засмоктувати спецрідини ротом для створення ефекту сифона.

22. Для запобігання отруєнню працівники повинні дотримуватися обережності під час виконання робіт зі спиртоподібними рідинами, які повинні видаватися лише особам, які пройшли інструктаж і мають відповідний допуск до виконання таких робіт.

8. Вимоги пiд час проведення робіт у лабораторiї ПММ

1. Усі роботи в лабораторії, пов’язані з можливістю виділення горючих і вибухонебезпечних речовин, повинні здійснюватися лише у витяжних шафах з верхнім і нижнім відсмоктуванням.

2. Нафтопродукти та інші легкозаймисті рідини, які для аналізу необхідно попередньо нагріти, повинні бути зневоднені для запобігання спіненню і розбризкуванню. Кип’ятіння та нагрівання цих рідин дозволяється лише на водяній бані або на електричній плиті закритого типу.

Не дозволяється нагрівати легкозаймисті рідини на вогні та на відкритих електроплитах.

3. Усі аналiзи в лабораторiях ПММ повиннi проводитися за допомогою стандартного, справного та перевіреного обладнання i приладiв.

4. Проби ПММ слід відбирати в денний час, а в разі відбору проб у темний час доби необхідно застосовувати акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні. Під час відбору проб не дозволяється заглядати в посудину, у яку відбираються легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини.

5. Під час відбору проб вручну необхідно вжити заходів, щоб запобігти вдиханню парів нафтопродуктів і попаданню їх на тіло та одяг.

6. Ємності зі зразками відібраних проб слід герметично закривати кришками або пробками, які не розчиняються нафтопродуктами або легкозаймистими рідинами.

Тару не дозволяється повністю заповнювати, щоб уникнути розриву або деформації тари від надлишкового внутрішнього тиску та розливу вмісту.

7. Переносні пробовідбірники (металеві посудини або скляні пляшки в металевому каркасі) повинні герметично закриватися кришками або пробками, щоб запобігти випаровуванню вологи і летких фракцій.

8. Горловини пляшок, кришки банок слід обгортати поліетиленовою плівкою, щільно папером і обв’язувати мотузкою. Проби повинні зберігатися в окремій залізній шафі в кількості, необхідній для роботи.

9. Роботи, пов’язані з нагріванням легкозаймистих рідин, а також роботи із застосуванням відкритого вогню повинні проводитися лише за умови наявності в робочому приміщенні лабораторії не менше двох осіб,— щоб другий, у разі потреби, міг надати необхідну допомогу.

10. Увесь посуд з пробками повинен мати етикетки, на яких зазначають назву проби, дату, час і місце її відбору, прізвище працівника, який відбирав пробу.

11. Лабораторний посуд з-під легкозаймистих і горючих рідин необхідно мити у спеціально відведених з цією метою місцях.

VI. Вимоги безпеки пiд час очищення резервуарiв

1. Роботи з очищення резервуарів здійснюються лише у світлий час доби.

Не дозволяється виконання робіт під час грози.

2. Роботи всередині резервуара повинні проводитись бригадою у складі не менше трьох осіб — безпосередній виконавець робіт усередині резервуара і двоє працівників (наглядачів), один з яких є керівником робіт.

3. Для виконання робіт усередині резервуара працівник повинен бути забезпечений спеціальним одягом, спеціальним взуттям, шланговим протигазом, запобіжним поясом із хрестоподібними лямками і страхувальним канатом.

Кріплення страхувального каната до запобіжного пояса повинно здійснюватися лише за допомогою карабіна, що дає змогу швидкого приєднання і від’єднання каната.

Справність запобіжного пояса повинна бути перевірена працівником і керівником робіт кожен раз перед його застосуванням шляхом зовнішнього огляду.

Не дозволяється знімати спецодяг і запобіжний пояс на протязі всього робочого часу.

4. Другий працівник (наглядач), одягнений у відповідний спецодяг, споряджений запобіжним поясом із страхувальним канатом і шланговим протигазом, повинен перебувати біля горловини резервуара з навітряного боку, тримаючи прикріплений страхувальний канат у руках, і весь час спостерігати за працівником усередині та за сигналами, які той подає, і виконувати їх.

Пiд час очищення резервуара працівник, який перебуває біля горловини, не повинен вiдлучатися, доки в резервуарi перебуває працівник.

5. Третій працівник (відповідальний за безпеку очищення) також повинен перебувати увесь час у безпосереднiй близькості вiд резервуара, у якому провадяться роботи, контролювати дії бригади та в разі необхідності припинити виконання робіт і бути готовим надати необхідну допомогу.

6. Спуск (вихід) в резервуар повинен здійснюватись за допомогою драбини. За відсутності в резервуарі постійної драбини слід застосовувати дерев’яну неоковану драбину, щоб уникнути іскроутворення.

7. Під час роботи у резервуарі необхідно користуватися інструментом, що унеможливлює іскроутворення.

8. Під час спускання в резервуар і виходу з нього працівник не повинен тримати в руках будь-які предмети.

Необхідні для роботи інструменти, ліхтар і матеріали повинні спускатися усередину резервуара в контейнері, виготовленому з матеріалу, який не утворює іскор, особою, яка перебуває нагорі (у горловини).

9. Для освітлення резервуара дозволяється користуватися лише акумуляторними ліхтарями у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 12 В, умикання і вимикання яких здійснюється поза резервуаром.

10. Особа, яка працює всередині резервуара, у разі вiдчуття пiд маскою запаху нафтопродукту або виникнення прискореного серцебиття, шуму та дзвону у вухах, або iншого нездужання, що виявляється навіть незначно, зобов’язана негайно припинити роботу i вийти з резервуара.

11. Під час надходження сигналу про допомогу від працівника всередині резервуара або коли є підозра на небезпеку, яка виникла, працівники, які перебувають зовні, повинні негайно викликати бригадира або працівників, які працюють поруч (подати сигнал тривоги), одягти шланговий дихальний прилад, підготуватися до спуску в резервуар та з прибуттям бригадира або інших працівників негайно спуститися в резервуар для надання допомоги потерпілому.

За сигналом тривоги працівники, які є поблизу, зобов’язані з’явитися до місця події і взяти участь у підйомі потерпілого з резервуара і надання йому першої долікарняної допомоги.

12. У разі виявлення в резервуарі сторонніх неметалевих предметів їх вилучають назовні, а металеві предмети слід залишати всередині резервуара до його повного очищення і дегазації. Не дозволяється переміщати їх або вилучати до закінчення очищення і дегазації.

13. У разі виявлення в резервуарі невідомого продукту роботи всередині резервуара необхідно негайно припинити і працівник повинен піднятись назовні.

Про виявлений невідомий продукт слід доповісти відповідальній особі для вжиття необхідних заходів щодо встановлення характеру речовини та визначення способу її видалення з цистерни.

14. Для запобігання іскроутворенню і вибуху кришки люків цистерн та резервуарів необхідно зачиняти плавно, без ударів.

15. З метою запобiгання небезпеці вибуху перед початком очищення резервуара та під час очищення повинен бути забезпечений контроль загазованостi резервуара (за допомогою газоаналiзаторiв) i вжито заходів щодо запобігання утворенню вибухонебезпечної концентрації пapiв нафтопродуктів у резервуарi.

16. Під час очищення та промивання резервуара не дозволяється:

спускатися усередину резервуара без спеціального спорядження і справного шлангового або ізолювального протигаза;

спускатися усередину резервуара, якщо зовні біля горловини резервуара немає другого працівника, одягненого в спецодяг і спорядженого для роботи в резервуарі;

бити металевими предметами по резервуару та устаткуванню;

ремонтувати насоси двигуна повітродувки i змiнювати шланги під час роботи;

застосовувати рукава з обпліткою iз сталi або із залiза, щоб під час удару обплітки об горловину, стінку або устаткування запобігти можливості іскроутворення.

VII. Вимоги безпеки під час проведення вогневих робiт

1. Вогневі роботи необхідно проводити відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 541/5732 (далі — НПАОП 0.00-5.12-01).

2. Місце проведення вогневих робіт повинно бути очищене від вибухопожежонебезпечних і вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

3. Апарати, машини, ємності, трубопроводи та інше обладнання, на яких проводитимуться вогневі роботи, повинні бути зупинені, знеструмлені, звільнені від вибухопожежонебезпечних, пожежонебезпечних і токсичних речовин, відключені заглушками від діючих апаратів та комунікацій. Пускова апаратура, призначена для вмикання машин і механізмів, повинна бути відключена і повинні бути вжиті заходи, що унеможливлюють раптовий пуск машин, механізмів.

4. Місце проведення вогневих робіт повинно бути забезпечено необхідними первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце робіт, визначається відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.

5. З метою запобігання потраплянню розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи близько розташоване устаткування, усі оглядові, технологічні та вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами.

6. Приміщення, у яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути старанно провентильовані.

7. Двері, що з’єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, із суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені.

8. Для проведення вогневих робіт оформляється наряд-допуск відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.12-01.

9. Під час проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях повинен бути встановлений контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів.

10. Роботи під час дощу, снігопаду, сильного вітру повинні проводитись під спеціальним укриттям.

11. Під час виконання вогневих робіт на резервуарах, ємностях, колодязях, апаратах, а також робіт усередині апарата, ємності, резервуара, колодязя дозволяється перебувати лише одному працівнику. За необхідності виконання робіт одночасно двома працівниками і більше опрацьовуються додаткові заходи безпеки з позначкою їх у наряді-допуску.

12. Під час виконання вогневих робіт не дозволяється:

починати роботу за несправності апаратури;

проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;

користуватись одягом та рукавицями із слідами масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих рідин;

допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими та розрідженими газами;

виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими і токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;

проводити вогневі роботи на елементах будівель, споруд та установок, виготовлених з легких металевих конструкцій із застосуванням горючих і легкогорючих утеплювачів.

13. Обладнання та комунікації після проведення на них вогневих робіт підлягають достроковому технічному огляду в установленому порядку.

Завідувач сектору організації
державного нагляду
за промисловою безпекою
та охороною праці у машинобудуванні,
на транспорті та зв’язку П. І. БУРЯК

 

http://www.sot.zp.ua

30Завантажити