НПАОП 25.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

8.13. Для захисту очей і обличчя від можливого ураження працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (окуляри, щитки, маски), вибір яких залежить від конкретних умов виробничого процесу.

ІХ. Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи

9.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

9.2. З питань пожежної безпеки працівники проходять навчання і перевірку знань відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001.-2003), вивчають правила поведінки при виникненні аварії чи пожежі на підприємстві відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

9.3. Трудове та професійне навчання неповнолітніх проводиться відповідно до Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.12.2003 № 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за № 1257/8578 (НПАОП 0.00-4.24-03).

9.4. Медичні огляди працівників проводяться відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

9.5. Працівники, зайняті на роботах із важкими і шкідливими умовами праці, мають право на додаткові пільги та компенсації відповідно до Правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, затверджених постановою Держкомпраці СРСР, ВЦРПС від 07.01.77 № 4/П-1 (НПАОП 0.00-1.55-77), і Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР, ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П-13 (НПАОП 0.00-4.36-87).

Начальник управління
організації державного нагляду
за промисловою безпекою
на виробництвах
і об’єктах підвищеної небезпеки В. М. МОРОЗОВ

 

http://www.sot.zp.ua

26Завантажити