НПАОП 0.00-1.58-12Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування таелектромереж навідкритих гірничих роботах

7.12. Для забезпечення стійкості кутових (кінцевих) опор і опор, що обмежують прогін спуску з уступу на уступ, під час установки їх на спланований майданчик необхідно застосовувати інвентарні залізобетонні вантажі масою не менше 1000 кг.

Для проміжних опор сумарна маса інвентарних вантажів повинна бути не менше 550 кг.

У разі неможливості застосування інвентарних вантажів стійкість пересувних опор забезпечується улаштуванням тросових відтяжок, які виконуються відповідно до типових проектів.

7.13. Не вимагається застосування інвентарних вантажів або тросових відтяжок для опор з металевою основою розмірами не менше 3,6 ? 3,0 м і масою не менше 1,3 т або залізобетонною основою масою не менше 3 т.

7.14. На стаціонарних опорах ПЛ допускається сумісна підвіска:

проводів ПЛ-6 (35 кВ) і магістрального заземлювального провода;

проводів ПЛ-6 (10 кВ), проводів освітлювальної мережі, проводів релейного захисту магістрального заземлювального провода.

Водночас необхідно дотримуватись таких умов:

проводи ПЛ високої напруги повинні бути розташовані вище від проводів ПЛ низької напруги;

відстань між проводами різних напруг обирають відповідно до вимог для ПЛ високої напруги;

кріплення проводів ПЛ низької напруги на штирьових ізоляторах повинно бути подвійним.

На пересувних опорах сумісна підвіска проводів ПЛ напругою до 1000 В і вище забороняється.

7.15. Найменшу відстань між проводами ПЛ із штирьовими ізоляторами обирають відповідно до таблиці 2.5.14 ПУЭ.

Монтаж заземлювального проводу проводять на опорі нижче проводів ПЛ на відстані не менше 0,8 м.

7.16. Траси пересувних ПЛ, що споруджуються або перебудовуються, плануються маркшейдером відповідно до проекту, а виконавцю робіт видають план траси. Якщо траса має перепади висот, то на ці місця маркшейдерська служба надає профіль траси.

Відповідальними за підготовку траси під ПЛ, розставляння опор, ПП та КТП є керівники гірничих робіт на дільницях. До всіх місць встановлення опор повинен бути забезпечений під’їзд. Роботи на ПЛ, пов’язані з їх перебудовою, подовженням або укорочуванням, виконуються за заявкою особи, яка здійснює керівництво гірничими роботами на дільниці. У заявці зазначаються:

місце виконання робіт;

номери опор, на яких виконується робота;

зміст роботи.

7.17. Монтаж, демонтаж, транспортування пересувних опор здійснюють за допомогою спеціально обладнаних механізмів (опоровозів) на базі бульдозерів, вантажопідіймальних кранів або автосамоскидів.

Працівники, що виконують зазначені операції, повинні пройти навчання з охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.

Відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ, якщо вони перебувають у невідхиленому положенні, до найближчих будівель і споруд (охоронна зона) повинна бути не менше 10 м для ПЛ напругою до 20 кВ, 15 м — для ПЛ напругою 35 кВ і 20 м — для ПЛ напругою 110 кВ.

7.18. Засоби механізації робіт з монтажу (демонтажу) опор пересувних ПЛ повинні бути закріплені за особами, відповідальними за експлуатацію електротехнічних об’єктів.

Кількість засобів механізації визначається з розрахунку: один лінійно-монтажний механізм на п’ять екскаваторів, або на 10 КТП, або на один гірничо-транспортний комплекс; на кожні 10 лінійно-монтажних механізмів — один резервний.

У разі більшого обсягу робіт, що виконуються одночасно, кількість необхідних механізмів забезпечується керівництвом гірничих дільниць. Навантаження (розвантаження) опор вручну не допускається.

7.19. Транспортування опор за допомогою опоровоза після їх закріплення у транспортному положенні здійснюється під керівництвом супровідної особи. Опоровоз до місця розвантаження прямує за супровідником на відстані від нього не менше ніж 10 м. Водій опоровоза повинен мати постійний візуальний зв’язок із супровідною особою.

7.20. Установлення опори на місце виконується за командою супровідника. Опори пересувних ПЛ установлюються на сплановані майданчики, при цьому необхідно обов’язково забезпечити повне прилягання основи опори до ґрунту.

7.21. Рух опоровоза через залізничні переїзди, що охороняються, проводиться з дозволу чергового по переїзду, а через ті, що не охороняються,— за сигналом супровідної особи, яка дозоляє переїзд. Супровідна особа повинна пройти спеціальний інструктаж і знати способи подачі сигналів машиністу локомотива відповідно до вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561 (НПАОП 60.1-1.48-00).

7.22. Удень допускається транспортування опор у вертикальному положенні трактором (бульдозером), обладнаним запобіжним пристроєм, по розчищеній горизонтальній, спланованій поверхні. Транспортування опор у вертикальному положенні по похилій поверхні допускається відповідно до спеціального проекту організації робіт, затвердженого технічним керівником робіт кар’єру.

Довжина буксирувального троса під час транспортування бульдозером опор у вертикальному положенні повинна бути не більше ніж 3 м між основою опори та причіпним пристроєм.

Транспортування опор у вертикальному положенні забороняється:

у разі перебування людей ближче ніж 15 м від опори;

за наявності на опорі проводів, що звисають;

під лініями та ближче ніж 10 м від діючих ПЛ;

якщо несправні основи, елементи кріплень опори та підгнила деревина.

7.23. Підйом на опору і монтаж проводів дозволяється після забезпечення стійкості опори на місці її встановлення.

7.24. Натягування проводу здійснюється вручну. Натягувати провід на пересувних опорах за допомогою механізмів забороняється.

7.25. З’єднувати проводи у прогонах необхідно відповідно до затвердженого паспорта, способом, що забезпечує їх надійність і достатню міцність. У прогонах перетину фазні проводи та заземлювальний провід не повинні мати з’єднань. Кріплення проводів виконують подвійним, за винятком переходів через призабійні автошляхи, де кріплення допускається на одному ізоляторі. Кількість з’єднань проводів на ПЛ, що не перетинаються, не регламентується.

7.26. Під час підготовки до проведення масових вибухів у кар’єрі обов’язково визначають зону дії вибухової хвилі на внутрішньокар’єрні пересувні ПЛ і електроустановки. Зазначену зону позначають на суміщеному плані гірничих робіт дільниці кар’єру і передають його не пізніше ніж за три дні до вибуху особі, яка відповідає за електропостачання кар’єру, і начальникам гірничих дільниць, на яких проводяться вибухові роботи.

7.26.1. На підставі зазначеного документа керівники гірничих робіт на дільницях спільно з особою, відповідальною за електропостачання кар’єру, складають план-графік підготовки до вибуху і усунення його наслідків. План-графік затверджує технічний керівник робіт кар’єру і доводить його до відома всіх посадових осіб, які беруть участь у роботі, за добу до вибуху.

7.26.2. План-графіком визначається:

обсяг робіт з демонтажу ліній;

розстановка лінійних бригад і лінійно-монтажних машин;

особи, відповідальні за безпечне виконання робіт і справність лінійно-монтажних машин;

час початку і закінчення підготовчих робіт;

місця укриття лінійно-монтажних машин на час вибуху;

порядок допуску працівників до виконання відновлювальних робіт;

мінімально необхідний обсяг відновлювальних робіт і час їх закінчення.

7.27. Перед вибухом за розпорядженням технічного керівника робіт на кар’єрі повинні бути вимк нені всі внутрішньокар’єрні ПЛ, що перебувають у зоні дії вибуху, незалежно від виду струму та напруги. Вибухові роботи проводяться (з урахуванням проведення відновлювальних робіт) у світлий час доби. У разі необхідності продовження відновлювальних робіт у темну пору доби повинна бути забезпечена освітленість на місці їх проведення відповідно до вимог додатка 3 до НПАОП 0.00-1.24-10.

7.28. Монтаж (демонтаж), транспортування і кріплення опор пересувних внутрішньокар’єрних ПЛ за допомогою лінійно-монтажних машин (вантажопідіймальних кранів) необхідно проводити відповідно до письмового наряду на зміну особи, відповідальної за безпечне виконання робіт у зміні, з обов’язковою його реєстрацією у книзі видачі нарядів та ознайомлення із заходами безпеки всього складу бригади.

7.29. Під час монтажу (демонтажу) проводів через залізницю або контактну мережу рух потягів повинен бути припинений, силова, освітлювальна, контактна мережі — вимкнені. Перегін необхідно закрити і в чергового по залізничній станції або посту зробити відповідний запис про закриття перегону, а на залізничних коліях виставити сигнальників.

Роботи повинні проводитися відповідно до спеціальної інструкції, яка узгоджена з особою, що відповідає за обслуговування контактної мережі. На місці виконання робіт контактна мережа повинна бути надійно заземлена заземлювальними штангами.

7.30. Під час монтажу проводів через автомобільну дорогу в наряді на роботи необхідно зазначити заходи, що забезпечують сигналізацію про закриття проїзду для автомобілів. Керівництво кар’єру зобов’язане офіційно повідомити осіб, які відповідають за автоперевезення, про закриття проїзду через дороги в місці робіт до їх початку.

7.31. Забороняється розміщувати на трасі ПЛ штабелі корисних копалин, шпал і рейок, відвали породи, а також складувати інші матеріали.

7.32. Огляд стану пересувних внутрішньокар’єрних ПЛ повинен проводитися:

змінним керівництвом гірничих робіт на дільницях — щозміни;

особами, що відповідають за електропостачання дільниць і здійснюють керівництво гірничими роботами на дільницях у межах цих дільниць,— щотижня;

особами, відповідальними за електропостачання кар’єру, і технічним керівником робіт на кар’єрі або його заступником з гірничих робіт — щомісяця (вибірково).

7.33. Усі недоліки, виявлені під час будь-яких видів оглядів ПЛ або робіт, записують у журнал обходів та оглядів ПЛ, а у разі аварійної ситуації — повідомляють особі, яка відповідає за електропостачання кар’єру в зміні, телефонограмою із зазначенням прізвища та посади того, хто передав. Особа, відповідальна за електрогосподарство кар’єру, визначає форму та порядок ведення журналу обходів та оглядів ПЛ і перелік осіб, відповідальних за його ведення та усунення дефектів, виявлених під час обходів та виконання робіт.

Якщо під час огляду виявлено, що стан ПЛ є загрозливим для безпеки працівників або може призвести до порушення безперебійності електропостачання, то працівник, що виявив загрозу, повинен вжити всіх необхідних заходів згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 до негайного відключення ПЛ і усунення недоліків.

7.34. Під час огляду пересувних внутрішньокар’єрних ПЛ перевіряють:

безпечні габарити ліній (візуально);

відсутність розбитого фарфору, обпалень, тріщин ізоляторів, стан кріплення проводу на ізоляторах (візуально);

відсутність обривів проводів, слідів оплавлення на проводах, накидів на фазних і заземлювальних проводах (візуально);

стану опор, цілісність кріплень елементів основи вантажів і відтяжок без підіймання на опору;

відсутність сплетення проводів під час вітру;

наявність і стан плакатів безпеки та інших постійних знаків безпеки на опорах.

7.35. Позачергові огляди проводяться за вказівкою особи, відповідальної за електропостачання кар’єру, а також під час ожеледиці, сильних вітрів (понад 15 м/с), після відключення лінії від пристроїв захисту, проведення вибухових робіт і після грози.

7.36. Порядок оглядів ПЛ після їх відключення від пристроїв захисту, а також під час вітру та ожеледиці визначається особою, відповідальною за електропостачання кар’єру.

7.37. На кар’єрі повинен постійно бути незмінний аварійний запас проводу, ізоляторів і опор з розрахунку аварійної заміни 10 % пересувних ліній за протяжністю.

7.38. Кожен кар’єр повинен бути забезпечений матеріалами для виконання лінійних робіт відповідно до затверджених нормативів.

7.39. Бригади, які ремонтують (перевлаштовують) пересувні ПЛ, повинні мати у своєму складі не менше двох працівників і бути забезпечені необхідним інструментом, захисними засобами та засобами механізації, зокрема:

кігтями монтерськими або лазами не менше двох пар на бригаду (якщо неможливо виконувати роботи з автовишки);

запобіжними поясами з карабінами — не менше двох на бригаду;

діелектричними рукавичками — по одній парі на кожного члена бригади (2 пари резервні на кожні 10 пар);

покажчиками напруги — не менше одного на бригаду (для кожної з напруг);

штангами оперативними — не менше однієї на бригаду (для кожної з напруг);

штангами для накладення переносних заземлень у комплекті із заземленням — не менше двох пар на бригаду;

мегаомметром на напругу 2500 В — не менше одного на бригаду (обов’язково один як аварійний резерв);

біноклем з 5-кратним збільшенням — не менше одного на бригаду;

сумками з монтерським інструментом — по одній на кожного члена бригади;

однією автовишкою для робіт на залізобетонних, металевих і двопровідних ПЛ 6–35 кВ і трьома опоровозами для перевезення пересувних опор на 30 км ПЛ.

Біноклями повинні бути забезпечені також працівники, які оглядають лінії.

7.40. Ремонтні бригади та їх інвентарний інструмент повинні перевозитися за допомогою спеціально обладнаних лінійно-монтажних машин.

7.41. За своєчасний огляд ПЛ і усунення неполадок відповідають особи, які здійснюють керівницт во гірничими роботами на дільницях, забезпечують електропостачання дільниць, а також технічний керівник робіт на кар’єрі. Особи, відповідальні за електропостачання кар’єру, відповідають за якість ремонтних, монтажних (демонтажних) робіт на пересувних внутрішньокар’єрних ПЛ.

7.42. Забороняється виконання верхолазних робіт на опорах ПЛ під час швидкості вітру більше ніж 15 м/с.

VІІІ. Гнучкі кабелі у гумовій оболонці

8.1. Для живлення пересувних електроспоживачів кар’єрів (екскаваторів, гірничотранспортних комплексів, бурових верстатів та інших гірничих машин) дозволяється застосовувати гнучкі кабелі в гумовій оболонці.

Дозволяється також застосовувати гнучкі кабелі, виготовлені відповідно до технічних умов, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку. У технічних умовах повинна бути зазначена придатність цих кабелів для живлення зазначених гірничих машин.

Застосування гнучких кабелів імпортних марок допускається за наявності свідоцтва про визнання чинності його сертифіката відповідності.

8.2. Для живлення стаціонарних установок повинні застосовуватися кабелі та ізольовані проводи відповідно до вимог ПУЭ.

8.3. Транспортування та зберігання кабелів повинні проводитися відповідно до вимог заводу-виробника.

8.4. Гнучкий кабель, що живить пересувні кар’єрні електроустановки, повинен прокладатися так, щоб унеможливити його примерзання, ударяння і розчавлювання уламками гірничої маси, наїзду на нього транспортних засобів.

8.5. У місцях перетину із залізничними коліями і автодорогами кабель повинен бути захищений від пошкоджень прокладанням його в трубах, коробах, жолобах тощо. Розміри захисних пристроїв повинні перевищувати ширину залізничних колій або доріг не менше ніж на 2,0 м в кожний бік.

8.6. Кабелі, що перебувають в зоні вибухових робіт, повинні бути переміщені на час вибуху в безпечне місце або захищені від пошкодження будь-яким способом.

8.7. На обводнених ділянках кабель повинен бути піднятий на підставки, відстань між якими не повинна перевищувати 10 м, і бути розташований над поверхнею води на висоті не менше ніж 0,3 м.

8.8. У механізмах, не забезпечених кабелеприймальним барабаном або пристроєм для переміщення кабелів, надлишок кабелю повинен бути розкладений на вирівняному майданчику поза робочою зоною механізму петлями, з відстанню в світлі між сусідніми гілками не менше 0,2 м.

Перевозити гнучкі кабелі дозволяється на автомашинах, обладнаних кабельними барабанами. Під час намотування кабелю на барабан його підтягування волочінням не дозволяється.

8.9. Щоб уникнути висмикування з ввідного пристрою електроспоживачів кабель повинен бути закріплений пристосуванням, що забезпечує радіус вигину на виході не менше п’яти — шести діаметрів кабелю.

8.10. Усі роботи з кабелем (ремонт, з’єднання, випробування підвищеною напругою, підключення, відключення) повинні проводитися працівниками відповідної кваліфікації згідно з вимогами цих Правил і НПАОП 40.1-1.21-98.

8.11. Виконання робіт на кінцевих закладеннях, ремонт і з’єднання кабелю в умовах кар’єру допускаються тільки після виконання організаційно-технічних заходів у ПП та від’єднання його у ПП і від споживача, розрядження від залишкових зарядів і електрорушійної сили, що генерується синхронними електродвигунами, шляхом накладення переносного заземлення.

8.12. Забороняється переміщення кабелю, що перебуває під напругою, за допомогою механізмів (крім ділянки, що визначається відповідно до довжини стріли екскаватора).

Переміщення кабелю, що перебуває під напругою, дозволяється вручну з обов’язковим використанням діелектричних рукавичок або спеціальних пристроїв з ізольованими рукоятками.

8.13. Забороняється навантажувати гірничу масу екскаватором, якщо її переносять ковшем через кабель. У разі виробничої необхідності керівництвом кар’єру може бути дозволено зазначене навантаження на строк не більше доби за умови надійного захисту кабелю в зоні роботи екскаватора.

8.14. Огляди кабелів, що живлять пересувні електроспоживачі кар’єру, здійснюються:

машиністами (помічниками машиністів) екскаваторів (гірничо-транспортних комплексів), бурових верстатів та інших машин щозміни;

працівниками, що експлуатують електротехнічні об’єкти, під керівництвом особи, відповідальної за електропостачання дільниці,— щомісяця.

8.14.1. Під час щозмінного огляду кабелю перевіряють правильність його прокладення по трасі, відсутність розривів і тріщин на всю глибину, проколів і зрізів на маневровій ділянці (20 м від пристрою вводу), зминань від наїзду транспортних засобів або падіння брил породи та інших механічних пошкоджень його зовнішньої шлангової оболонки. Результати щозмінного огляду заносять в оперативний журнал. Про несправності кабелю повідомляється особі, відповідальній за електропостачання кар’єру в зміні.

8.14.2. До щомісячного огляду належать роботи, передбачені щозмінним оглядом, і огляд кінцевих розробок кабелю, під час якого перевіряються наявність тріщин (ознак старіння) на поверхні ізоляції струмопровідних жил, ступінь забруднення ізоляційних проміжків кінцевих розробок.

Результати щомісячного огляду заносяться в журнал дефектів та неполадок кабелів.

8.15. Перед введенням в експлуатацію кабелю на кінцях його повинні бути виконані кінцеві розробки, що включають розробки шланга, ізоляції основних жил, напресовування (напаювання) наконечників або підготовку кінців жил під спеціальні затискачі.

8.16. Кінцеві розробки кабелю рекомендується виконувати за допомогою ізоляційної ремонтної гуми, електроізоляційних гільз або трубок з кремнійорганічної гуми.

8.17. Розробки основних жил повинні запобігати:

їх перекриттю за напруги не менше номінальної лінійної, а також під час можливих внутрішніх перенапружень;

коронним розрядам на кожній жилі і між жилами за напруги не менше номінальної лінійної;

зменшенню опору ізоляції нижче допустимого;

потраплянню вологи та пилу всередину кабелю.

8.18. Довжина жил у кінцевих розробках визначається конструкцією і розмірами пристрою вводу електроустаткування, розташуванням у ньому приєднувальних шпильок і повинна бути не менше ніж 350 мм.

Радіус вигину ізольованих жил у пристроях вводу повинен бути по можливості максимальним.

Кріплення кабелю у пристрої вводу повинне унеможливлювати дотик ізольованих частин струмопровідних жил одна до одної, до струмопровідних і заземлювальних частин.

8.19. Кінцеві розробки і ремонт кабелю здійснюються відповідно до інструкції з його експлуатації.

8.20. Перед введенням в експлуатацію кабель з кінцевими розробками як новий, так і відремонтований, повинен бути випробуваний підвищеною напругою.

8.20.1. Ізоляція нового кабелю на напругу вище ніж 1000 В з кінцевими розробками кабелю, що перебувають в експлуатації, а також відремонтованого, повинна витримувати випробувальну напругу не нижче двократної номінальної випрямленого струму протягом 5 хв.

8.20.2. Періодичні випробування кабелів проводяться не рідше одного разу на рік. Під час періодичних випробувань кабелю перевіряють цілісність його як силових, так і заземлювальної жил та екрануючого обплетення за його наявності. У разі виявлення обривів кабель експлуатувати не дозволяється.

Завантажити