НПАОП 0.00-1.58-12Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування таелектромереж навідкритих гірничих роботах

5.24.16. Акти визначення меж обслуговування електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін, які за ними закріплені.

5.24.17. Програми навчання працівників.

5.25. Технічна документація може вестися в електронному варіанті за наявності програм, що передбачають надання необхідних даних.

5.26. Енергетик зміни (енергодиспетчер, електрик зміни) кар’єру повинен мати таку технічну документацію:

5.26.1. Схему електропостачання кар’єру і відвалів, нанесену на суміщений план гірничих робіт, на якій позначено силові мережі, у тому числі і електрифікованого транспорту, місця розташування електроустановок (КТП, РУ, ПП тощо). Допускається роздільне нанесення мереж змінного і постійного струму.

5.26.2. Принципову однолінійну схему електропостачання електроустановок кар’єру та відвалів.

5.26.3. Зміни, що відбулися, у тому числі й зміни, пов’язані з перебудовою ПЛ, повинні бути нанесені на схеми відповідно до підпунктів 5.26.1, 5.26.2 цього пункту до кінця робочої зміни.

5.26.4. Однолінійну схему електропостачання об’єктів промислового майданчика кар’єру та інших стаціонарних об’єктів.

5.26.5. Посадові інструкції для працівників, які перебувають під безпосереднім і оперативним керівництвом енергетика зміни (енергодиспетчера).

5.26.6. Списки працівників та перелік робіт відповідно до підпункту 5.24.15 пункту 5.24 цього розділу.

5.26.7. Оперативний журнал перемикань.

5.26.8. Журнал телефонограм, заявок і змін у схемах.

5.26.9. Журнал розпоряджень керівного персоналу.

5.26.10. Перелік інвентарних засобів захисту для працівників, безпосередньо підпорядкованих енергетику зміни.

5.26.11. Карти уставок релейного захисту.

5.26.12. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці працівників, безпосередньо підпорядкованих енергетику зміни (енергодиспетчеру).

5.26.13. Бланки нарядів на виконання робіт в електроустановках.

5.26.14. Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

5.26.15. Журнал дефектів та неполадок на електроустановках.

5.27. На дільниці з ремонту гірничого електроустаткування кар’єру повинна бути така технічна документація:

5.27.1. Журнал реєстрації електроустаткування.

5.27.2. Комплект схем управління приводами екскаваторів, бурових верстатів та іншого устаткування.

5.27.3. Документацію відповідно до підпункту 5.24.15 пункту 5.24 та підпунктів 5.26.5, 5.26.10, 5.26.12 і 5.26.13 пункту 5.26 цього розділу.

5.27.4. Журнал обліку трансформаторного масла і протоколи його випробування.

5.27.5. Журнал перевірки заземлень стаціонарних і напівстаціонарних електроустановок (за переліком, затвердженим особою, яка відповідає за електропостачання кар’єру).

5.27.6. Журнал ремонтів і випробувань кабелів у гнучкій гумовій оболонці.

5.27.7. Журнал випробувань електроустаткування і апаратури після ремонтів.

5.27.8. Графіки, передбачені підпунктом 5.24.11 пункту 5.24 цього розділу.

5.27.9. Журнал реєстрації інструктажів працівників з охорони праці.

5.28. Енергетик (електромеханік) гірничих, бурових та інших дільниць повинен мати таку технічну документацію:

5.28.1. Документацію відповідно до підпункту 5.24.15 пункту 5.24, підпунктів 5.26.5, 5.26.13 і 5.26.14 пункту 5.26, підпунктів 5.27.1, 5.27.2, 5.27.5, 5.27.6, і 5.27.9 пункту 5.27 цього розділу.

5.28.2. Графіки, передбачені підпунктом 5.24.11 пункту 5.24 цього розділу.

5.28.3. Журнали технічного обслуговування і ремонту електроустаткування та кабелів.

5.28.4. Схему електропостачання споживачів дільниці.

5.28.5. Виконавчі, принципові, монтажні схеми та схеми зовнішніх з’єднань, управління, захисту і сигналізації гірничих машин і комплексів, що перебувають в експлуатації на дільниці.

5.28.6. Перелік інвентарних засобів захисту, закріплених за екіпажами екскаваторів, бурових верстатів та інших машин, а також за працівниками, що обслуговують електроустановки.

5.28.7. Журнали перевірки знань працівників дільниці на відповідну групу з електробезпеки.

5.28.8. Журнал огляду і вимірювання перехідного опору захисного заземлення.

VІ. Розподільні пристрої та трансформаторні підстанції

6.1. Вимоги цього розділу поширюються на КТП і РУ (ПП, КРП, пристрої для секціонування ліній електропередачі).

6.2. Для КТП і РУ, призначених для експлуатації в умовах відкритих гірничих робіт, необхідно обов’язково виконувати такі вимоги:

6.2.1. Струмовідні частини, що перебувають під напругою, повинні бути огороджені.

6.2.2. Для запобігання помилкових операцій із роз’єднувачами, вимикачами та заземлювальними ножами, доступу працівників до струмовідних частин, якщо включено роз’єднувач, а також включення роз’єднувача, якщо відкрито двері, повинні бути улаштовані блокувальні пристрої.

6.2.3. Фіксування приводів роз’єднувачів та вимикача у ввімкнутому та вимкнутому положеннях (унеможливлення самочинного вмикання та вимикання).

6.2.4. На приводах повинні бути нанесені покажчики вимкнутого та увімкненого їх положень та написи, що позначають положення роз’єднувача.

6.2.5. На струмовідних частинах повинні бути нанесені позначки, що позначають місце встановлення переносних заземлень для РУ, які не мають стаціонарних заземлювальних ножів.

6.2.6. Одиночні ПП, КТП будь-яких типів і пересувні КТП повинні бути обладнані полозками для переміщення.

Повітряні вводи ПП, що розміщені на відстані від верхньої кромки ізолятора до поверхні землі менше ніж 2,9 м, повинні бути обладнані сітчастими огорожами. Відстань до землі від неогороджених лінійних виводів на напругу 6–10 кВ з ПП і КТП, якщо немає проїзду для транспорту під виводами, повинна бути не менше ніж 4,5 м; від повітряних вводів (виводів) напругою 0,4 кВ — не менше ніж 3,5 м.

6.2.7. Усі двері РУ і КТП повинні бути замкнені на замикаючий пристрій.

Ключі від замикаючих пристроїв ПП не повинні підходити до замикаючих пристроїв КТП і секційних пристроїв. Ключі від замикаючих пристроїв зі сторони високої напруги КТП не повинні підходити до замикаючих пристроїв зі сторони низької напруги.

Ключі від замикаючих пристроїв ПП повинні зберігатися у місці, визначеному особою, відповідальною за електрогосподарство кар’єру.

6.2.8. КТП на стороні високої напруги повинні мати запобіжники для захисту трансформаторів, а на стороні низької напруги повинні бути обладнані автоматичними вимикачами і апаратами захисту від витоку струму. У разі спрацьовування апарату захисту від витоку струму допускається відключення автоматичного вимикача через проміжне реле, якщо загальний час відключення не перевищує 0,2 с.

6.2.9. КРП напругою вище 1000 В повинні комплектуватися з комірок зовнішньої установки заводського виготовлення. КРП і ПП повинні мати захист від однофазних замикань на землю і максимальнострумовий захист, забезпечувати термічну і динамічну стійкість до струмів короткого замикання.

Допускається використання кабельних ПП для з’єднання відрізків кабелю між собою, без вимикання та захистів, тільки із заземлювачем із необхідними блокуваннями.

6.3. На зовнішньому боці корпусів, на дверях РУ і КТП повинні бути нанесені попереджувальні знаки безпеки, назви устаткування, розміщеного за дверима, інвентарний номер установки та схеми електричних з’єднань. На всіх комутаційних апаратах повинні бути написи з назвою об’єкта, що вмикається.

6.4. Корпуси РУ і КТП повинні бути надійно з’єднані неізольованим проводом (шиною, смугою тощо) із заземлювальним проводом лінії електропередачі. Місця приєднання корпусів комірок до заземлювального проводу лінії електропередачі та місцевого заземлення повинні бути чітко позначені.

6.5. Освітлювальна апаратура КТП і РУ повинна монтуватися так, щоб забезпечувалось її безпечне обслуговування, у тому числі заміна ламп.

Улаштування освітлення КТП і РУ не є обов’язковим. Якщо його немає, в інструкціях для працівників, які обслуговують РУ і КТП, повинні бути зазначені способи освітлення під час оглядів (ремонтів) у темний час доби.

6.6. Установлення КТП і ПП повинно здійснюватись на відстані не більше ніж 10 м від опори, до якої приєднується повітряний ввід, і на одному горизонті з гірничими машинами.

В окремих випадках під час спорудження з’їздів і роботи на перевантажувальних пунктах допускається розташування ПП на різних горизонтах (уступах) з працюючими екскаваторами за умови створення безпечних умов для огляду кабелю.

Підключення до однієї проміжної або кутової опори двох КТП або двох ПП забороняється.

До однієї кінцевої опори може бути підключено не більше двох ПП або трьох КТП, або одного ПП і двох КТП. На них повинні бути нанесені написи із зазначенням гірничих машин, що живляться.

Живлення двох екскаваторів від одного ПП не допускається.

Безпосереднє приєднання кабелів до ліній електропередачі без ПП забороняється.

У разі встановлення пересувних КТП у ПЛ (без кабельної вставки) застосування ПП необов’язково.

6.7. Під час експлуатації КТП і РУ необхідно обов’язково дотримуватись графіка технічного обслуговування і ремонту, який складається особою, що відповідає за електрогосподарство, та затверджується керівником підприємства.

Усі зміни в графіках вносяться за погодженням технічного керівника кар’єру з дотриманням регламенту та періодичності, передбачених системою технічного обслуговування і ремонту на підприємстві.

6.8. Під час технічного обслуговування і ремонту ПП повинні виконуватися такі роботи:

щозмінний зовнішній огляд (без відключення їх від мережі) — машиністами екскаваторів, які в разі виявлення несправностей зобов’язані негайно повідомити про це особу, що здійснює технічне керівництво гірничими роботами у зміні, а також енергетика зміни (енергодиспетчера);

щомісячний огляд ПП — електротехнічними працівниками за розпорядженням під керівництвом енергетика дільниці;

поточний ремонт ПП — раз на два місяці;

капітальний ремонт ПП — раз на п’ять років.

6.8.1. Під час проведення щозмінного зовнішнього огляду ПП перевіряють:

цілісність конструкції корпусу і міцність його кріплення на полозках;

справність і кріплення огородження конструкції повітряного вводу;

справність дверних замків;

надійність ущільнення і кріплення кабелю у ввідному пристрої;

надійність встановлення і відхилення корпусу від вертикального положення;

надійність контактів заземлення корпусу і наявність або відсутність пошкоджень заземлювального провідника.

У такому самому обсязі огляд здійснюється машиністом екскаватора після кожного пересування ПП і проведення вибухових робіт. У цьому разі працівники дільниці, які обслуговують електротехнічні об’єкти, вимірюють величину опору заземлення.

За наявності несправностей включення екскаватора до роботи забороняється.

Результати огляду заносять в агрегатну книгу екскаватора (оперативний журнал).

Машиністи екскаваторів зобов’язані повідомляти енергетика зміни (енергодиспетчера) про аварійні відключення вимикачів ПП.

6.8.2. Працівники дільниці, які обслуговують електротехнічні об’єкти, повинні щомісяця проводити огляд ПП, а також виконувати такі роботи:

передбачені щозмінним оглядом;

перевірку контактних з’єднань електричних кіл;

перевірку кріплення апаратури, трансформаторів струму і напруги;

зовнішній огляд стану і кріплення опорних і прохідних ізоляторів;

перевірку вимикача і трансформатора напруги;

перевірку величини опору заземлення.

6.8.3. Під час поточного ремонту виконуються:

роботи, передбачені щомісячним оглядом;

зовнішній огляд і очищення від пилу та бруду усіх вузлів вимикача, роз’єднувача, трансформаторів струму і напруги, ізоляційних елементів ПП;

регулювання положень ножів роз’єднувача і очищення їх;

перевірка наявності слідів нагріву струмовідних частин, контактів і трансформаторного заліза, а також витікання ізоляційної маси в трансформаторах струму;

перевірка стану і регулювання приводних механізмів вимикача і роз’єднувача, змазування частин приводу вимикача і шарнірних з’єднань приводу роз’єднувача, що труться;

перевірка функціонування вимикача;

перевірка світлової сигналізації;

огляд і регулювання механічних блокувань;

перевірка механічної міцності усіх конструктивних вузлів ПП;

зовнішній огляд закладення кабелю, вимірювання опору ізоляції між жилами кабелю;

випробування ізоляції обмоток трансформатора напруги і трансформаторів струму;

вимірювання і регулювання ходу рухомої частини вимикача;

перевірка працездатності максимально струмового захисту і захисту від однофазних замикань на землю.

6.8.4. Під час капітального ремонту необхідно виконати:

роботи, передбачені поточним ремонтом;

перевірку технічного стану вимикача із заміною зношених деталей;

перевірку ошиновки з очищенням контактів;

ремонт і заміну (за необхідності) сигнальної апаратури, кіл вторинної комутації, трансформаторів струму і напруги;

налагодження пристроїв захисту, сигналізації та блокувальних пристроїв;

ремонт корпусу ПП, огорожі і стояку повітряного вводу;

фарбування струмопровідних і заземлювальних шин, конструкції високовольтного роз’єднувача і корпусу ПП.

6.8.5. Особа, відповідальна за електропостачання кар’єру, зобов’язана вибірково оглядати ПП не рідше одного разу на місяць.

6.9. Секційні пристрої ПЛ оглядаються особою, яка відповідає за електропостачання дільниці, не рідше одного разу на два місяці та після кожного пересування з вимірюванням перехідного опору заземлення.

Плановий ремонт секційних пристроїв проводиться не рідше одного разу на рік.

Особа, відповідальна за електропостачання кар’єру, зобов’язана вибірково оглядати секційні пристрої не рідше одного разу на шість місяців.

6.10. Огляд КТП без відключення від мережі напругою вище 1000 В щозміни проводиться машиністами обладнання, що підключене до КТП, або спеціально уповноваженими особами. У разі живлення від КТП декількох споживачів огляд здійснюється працівниками, призначеними особою, у підпорядкуванні якої перебувають КТП.

6.10.1. Під час проведення огляду необхідно перевірити:

цілісність конструкції корпусу та міцність його кріплення на полозках;

справність огорожі конструкції вводу та цілісність опорних і прохідних ізоляторів (візуально);

справність механічних блокувань і дверних замків;

наявність пломби на реле захисту від витоків струму;

спрацьовування автомата вводу на стороні низької напруги під час перевірки дії захисту від витоків струму (журнал перевірки захисту повинен зберігатися у КТП);

справність механізмів включення автоматичних вимикачів на стороні низької напруги;

надійність контактів заземлення і відсутність обривів заземлювального проводу;

надійність кріплення кабелів, що відходять.

За наявності несправностей в КТП включення бурових верстатів та інших механізмів, що живляться від цієї КТП, забороняється. Про виявлені несправності машиніст зобов’язаний негайно повідомити особу, що здійснює технічне керівництво гірничими роботами в зміні, а також енергетика зміни (енергодиспетчера).

6.10.2. У тому самому обсязі здійснюється огляд після кожного переміщення КТП.

6.10.3. Огляд КТП не рідше одного разу на місяць здійснюється працівниками під керівництвом особи, яка відповідає за електропостачання дільниці, за її розпорядженням. Під час щомісячного огляду КТП з повним відключенням від мережі необхідно виконувати:

роботи, передбачені щозмінним оглядом;

усунення течі, доливання або заміну трансформаторного масла, відбір проб для аналізу;

очищення від пилу та бруду ізоляторів і корпусів трансформаторів;

регулювання роз’єднувача і механічних блокувальних пристроїв;

підтяжку контактів електричних з’єднань заземлювального кола;

детальний огляд опорних і прохідних ізоляторів повітряного вводу і їх заміну у разі потреби.

6.10.4. Ремонт КТП здійснюється не рідше одного разу на рік.

6.10.5. Перевірка апаратури захисту від витоків струму на відповідність паспортним даним і загального часу відключення від мережі повинна здійснюватися один раз на шість місяців на місці установки.

6.10.6. Особа, яка відповідає за електропостачання кар’єру, зобов’язана перевіряти КТП вибірково не рідше одного разу на шість місяців.

6.11. КРП, якщо не запроваджено постійне чергування, оглядають за розпорядженням із записом в журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями працівники, які обслуговують електротехнічні установки, не рідше одного разу на місяць (не менше ніж два працівники, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а інші — не нижче III).

6.11.1. Під час огляду КРП перевіряють:

стан опорних і прохідних ізоляторів, рівень і відсутність течі масла в масляних вимикачах;

справність механічних блокувальних пристроїв (візуально);

наявність вимірювальних приладів і апаратури, що входять до комплекту комірки;

відсутність проникнення води всередину комірки;

надійність контакту в місці приєднання заземлювальних провідників;

наявність і стан засобів індивідуального і протипожежного захисту.

6.12. Поточний ремонт КРП проводиться не рідше двох разів на рік, під час якого виконуються:

роботи, передбачені щомісячним оглядом;

регулювання приводів масляних вимикачів і роз’єднувачів;

перевірка технічного стану масляних вимикачів;

перевірка контактних з’єднань електричних кіл;

перевірка релейного захисту;

очищення від пилу і бруду ізоляторів.

6.13. Капітальні ремонти устаткування КРП проводяться не рідше одного разу на п’ять років.

6.14. За несвоєчасний огляд, ремонт і якість ремонту КРП відповідає особа, яка стежить за електропостачанням кар’єру.

6.15. За несвоєчасне виведення КРП на ремонт відповідно до графіка технічного обслуговування і ремонту відповідає особа, яка здійснює технічне керівництво гірничими роботами в кар’єрі.

6.16. За несвоєчасність оглядів і ремонтів ПП, секційних пристроїв лінії електропередачі і КТП відповідають керівники дільниць (цехів) кар’єру.

6.17. Матеріали з результатами технічного обслуговування і ремонтів, виконаних під керівництвом осіб, які відповідають за електропостачання дільниць (цехів) кар’єру, передаються особі, відповідальній за електропостачання кар’єру, для реєстрації в паспортних картах або журналах. У цих самих документах реєструють дані оглядів, виконаних під керівництвом особи, відповідальної за електропостачання кар’єру.

VІІ. Кар’єрні повітряні лінії електропередачі

7.1. Вимоги цього розділу поширюються на ПЛ, що споруджуються в кар’єрі і на відвалах (далі — внутрішньокар’єрні ПЛ).

7.2. Спорудження (перебудова) пересувних ПЛ повинно здійснюватись відповідно до вимог цих Правил, НПАОП 0.00-1.24-10 і відповідно до проекту траси, затвердженого технічним керівником робіт у кар’єрі.

7.3. Облік пересувних ПЛ повинен вестись окремо від стаціонарних ПЛ.

7.4. У разі потреби передбачається секціонування внутрішньокар’єрних ПЛ. Місця установлення секційних пристроїв обираються особою, відповідальною за електропостачання кар’єру.

7.5. Відстань від нижнього фазного проводу ПЛ напругою до 35 кВ на уступі до поверхні землі за максимального провисання проводів повинна бути залежно від району її проходження не менше:

на поверхні кар’єрних і природних відвалів — 6 м;

у місцях, важкодоступних для людей і недоступних для наземного транспорту — 5 м;

на укосах уступів — 3 м.

7.6. Відстані у разі перетину або зближення повітряних ліній електропередач з автодорогами, залізницями і до найближчих частин будівель повинні бути не менше, наведених у додатку 1 до цих Правил.

7.7. Для пересувних внутрішньокар’єрних ПЛ повинні застосовуватися алюмінієві проводи.

Для кар’єрів, розташованих у районах зі швидкістю вітру більше ніж 20 м/с або з товщиною обледеніння 10 мм і більше, можуть застосовуватися сталеалюмінієві проводи.

Переріз проводів для пересувних ПЛ напругою до 1000 В і вище береться за розрахунком, але не більше ніж 120 мм2 — для алюмінієвих і 95 мм2 — для сталеалюмінієвих.

7.8. Мінімальний переріз проводів кар’єрної ПЛ напругою до 1000 В: алюмінієвих — 16 мм2, сталеалюмінієвих — 10 мм2.

7.9. Мінімальний переріз проводів кар’єрної ПЛ напругою вище 1000 В: алюмінієвих — 25 мм2; сталеалюмінієвих — 16 мм2.

7.10. Відстань між пересувними опорами не повинна перевищувати 50 м. У разі улаштування поперечних ПЛ (спуск з уступу на уступ) відстань між опорами визначається за проекцією лінії на горизонтальну площину, яка не повинна перевищувати 40 м.

7.11. Опори та їх основи внутрішньокар’єрних ПЛ повинні бути виготовлені відповідно до типових проектів.

Для виготовлення стояків пересувних опор необхідно застосовувати деревину не нижче III сорту. Діаметр колод біля верхнього відрубу для елементів основи опор повинен бути не менше ніж 16 см. Виготовлення «свічок» пересувної опори здійснюється тільки з однієї колоди. У разі потреби підвищення міцності пересувних опор дозволяється їх виготовляти з металу.

Завантажити