НПАОП 0.00-1.58-12Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування таелектромереж навідкритих гірничих роботах

перевірку справності механічних блокувальних пристроїв дверей і замикаючих пристроїв та інші роботи в обсязі щозмінного огляду ПП;

прибирання кабіни та машинної зали до постійного огородження.

Перелік цих робіт може бути розширений за поданням особи, відповідальної за електрогосподарство кар’єру, та погодженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства і територіального органу Держгірпромнагляду України.

4.18. У разі виявлення в електроустаткуванні, на ПЛ і КЛ напругою до та понад 1000 В несправностей, що можуть призвести до аварії або загрожують життю людей, необхідно:

вжити заходів для запобігання аваріям і загрозі життю людей;

негайно доповісти про виявлені несправності керівникові дільниці або відповідальному за електрогосподарство.

Короткочасні роботи із запобігання або ліквідації наслідків аварій, тривалість яких не перевищує одну годину, допускається виконувати без наряду за розпорядженням із обов’язковим записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:

оперативним працівникам (в електроустановках напругою понад 1000 В — не менше ніж удвох);

виробничим працівникам під наглядом чергового;

виробничим працівникам під наглядом адміністративно-технічного працівника з V групою з електробезпеки (в електроустановках напругою до 1000 В — з ІV групою) у разі зайнятості або відсутності оперативних працівників та місцевих чергових.

4.19. Право видавати наряд або розпорядження на роботу із запобігання аварій та ліквідації їх наслідків у разі відсутності адміністративно-технічних працівників, які мають право видавати наряди або розпорядження, надається оперативному або оперативно-виробничому працівнику з V групою з електробезпеки.

4.20. Організаційні та технічні заходи під час роботи на повітряних живильних та зворотних лініях контактної мережі виконуються відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

4.21. Обслуговування і ремонт контактної мережі, живильних і зворотних ліній проводять оперативні, оперативно-виробничі та виробничі працівники.

4.22. Під час виконання ремонтних робіт на контактній мережі, живильних і зворотних лініях обов’язки допускача виконує черговий електромонтер або майстер (начальник дільниці) контактної мережі відповідно до затверджених списків відповідальних осіб.

4.23. На контактній мережі, живильних і зворотних лініях за нарядом виконуються роботи:

виробничими працівниками, за винятком робіт, пов’язаних із спорудженням нових ділянок контактної мережі, а також віддалених від діючих ліній електропередачі і контактних мереж на відстань не менше відповідної охоронної зони;

оперативно-виробничими працівниками на діючих ділянках контактної мережі, живильних і зворотних лініях із зняттям напруги і пов’язані з підійманням на висоту вище ніж 2 м;

із запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків, тривалість яких перевищує одну годину.

4.24. На контактній мережі живильних і зворотних лініях за розпорядженням виконуються роботи:

оперативно-виробничими працівниками на лінійних пристроях контактної мережі із зняттям напруги і без підіймання на висоту;

виробничими працівниками із запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків, тривалість яких не перевищує одну годину.

4.25. Перелік робіт на контактній мережі, живильних і зворотних лініях, що виконуються за нарядом, за розпорядженням та у порядку поточної експлуатації визначається головним енергетиком залізничного цеху, погоджується особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, і затверджується керівником підприємства.

4.26. Перегін гірничого устаткування (екскаваторів, комплексів, бурових верстатів) як своїм ходом, так і за допомогою пристрою для перегону гірничого устаткування чи за допомогою засобів пересування, його перевезення на транспортних засобах дозволяється проводити за спеціальним письмовим розпорядженням технічного керівника кар’єру. Якщо на трасі перегону є будь-які перешкоди, то до розпорядження повинен бути доданий план подолання цих перешкод.

Перегоном гірничого устаткування незалежно від відстані вважається:

пересування з перемиканням на інший ПП;

пересування під ПЛ, переїзд через залізничні колії та технологічні дороги;

переїзд з горизонту на горизонт.

4.27. Роботи, що забезпечують електробезпеку на трасі перегону, виконуються за нарядом призначеного розпорядженням адміністративно-технічного працівника, відповідального за перегін.

4.28. Оперативні перемикання екскаваторів та інших гірничих машин, пов’язані з підійманням на опору, в нічний час забороняються.

Як виняток, такі роботи можуть виконуватися за розпорядженням технічного керівника кар’єру під контролем адміністративно-технічного працівника енергослужби кар’єру і посадової особи гірничого нагляду за умови достатнього освітлення місця робіт.

4.29. Операції, пов’язані з переміщенням механізмів екскаваторів (комплексів), під час ремонту їх механічної частини проводяться тільки за наявності візуального спостереження керівником роботи за діями працівника, що виконує роботу, і машиніста, що керує екскаватором (комплексом).

Під час виштовхування ходового візка, заміни центральної цапфи, котків поворотного круга та під час підіймання будь-яким способом поворотної платформи екскаватора кабель, що живить екскаватор, повинен бути відключений і на нього в ПП повинні бути встановлені переносні заземлення.

Керівництво зазначеними роботами здійснюється адміністративно-технічним працівником механічної служби.

4.30. Налагодження релейного захисту і випробування підвищеною напругою електроустаткування підстанцій, РУ, ПП, КТП проводиться за нарядом згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

4.31. Налагодження електроприводу електрифікованих машин (комплексів), а також виявлення і усунення несправностей в силових колах і в колах керування виконуються за розпорядженням. Водночас необхідно дотримуватись таких умов:

роботу виконувати не менше ніж двома працівниками, група з електробезпеки одного з яких не нижче IV, а інших — не нижче III;

роботи в силових і оперативних колах гірничих машин проводяться після вимкнення силових установок;

електричні машини, а також командоконтролери під час налагодження вмикає та вимикає тільки машиніст екскаватора з дозволу працівника, який видав розпорядження.

Порядок допуску до налагоджувальних робіт визначається НПАОП 40.1-1.21-98.

4.32. З метою забезпечення безпеки людей під час грози забороняється виконання робіт на:

ПЛ і КЛ;

лініях зв’язку і телемеханіки;

контактних мережах і рейкових коліях електрифікованого та неелектрифікованого залізничного транспорту;

вводах і комутаційній апаратурі закритих РУ, безпосередньо приєднаних до ПЛ;

заземлювальних пристроях і на відстані ближче ніж 100 м від них.

4.33. Екіпажі електрифікованих машин (комплексів) повинні складатися не менше ніж з двох працівників. Обслуговування двох агрегатів (екскаваторів і бурових верстатів) одним помічником не дозволяється.

Допускається обслуговування екскаваторів і бурових верстатів одним машиністом. Одночасно повинна бути організована спеціальна бригада, до складу якої входять слюсарі, електрослюсарі та яка забезпечена спецмашиною і радіоустановкою для зв’язку з енергодиспетчером кар’єру, а також спеціальна бригада зі спеціальною машиною для заміни канатів екскаваторів.

4.34. Під час обслуговування електроустановок застосовуються захисні засоби (діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки), покажчики напруги, переносні заземлення, а також засоби індивідуального захисту — захисні окуляри, монтажні пояси, кігті відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

На одиницю основних електроустановок кар’єру повинна бути така кількість захисних засобів для працівників.

На екскаваторах (комплексах):

покажчик напруги вище 1000 В — 1 шт.;

покажчик напруги до 1000 В — 1 шт.;

діелектричні рукавички — 2 пари;

діелектричне взуття — 1 пара для екскаваторів і 2 пари для комплексів;

захисні окуляри — 2 пари;

переносні заземлення — 2 комплекти на напругу вище 1000 В;

ізолююча штанга напругою вище 1000 В — 1 шт.;

плакати безпеки — 1 комплект.

На бурових верстатах:

покажчик напруги до 1000 В — 1 шт.;

діелектричні рукавички — 2 пари;

захисні окуляри — 2 пари;

діелектричне взуття — 1 пара;

переносні заземлення — 1 комплект на кожний рівень напруги;

плакати безпеки — 1 комплект.

На водовідливних установках, дренажних шахтах, підйомниках, стрічкових установках та іншому устаткуванні:

покажчик напруги — 1 шт. на кожний рівень напруги;

діелектричні рукавички — 2 пари;

діелектричне взуття (для напруги понад 1000 В) — 1 пара;

діелектричні калоші (тільки для установок напругою до 1000 В) — 1 пара;

захисні окуляри — 1 пара;

переносні заземлення — 1 комплект на кожний рівень напруги;

плакати безпеки — 1 комплект.

4.35. За збереження захисних засобів, що знаходяться на гірничих машинах (механізмах) та інших електрифікованих установках, відповідають машиністи цих машин і установок. Про непридатність захисних засобів машиністи зобов’язані повідомити адміністративно-технічному працівнику, що здійснює технічне керівництво роботами в зміні.

4.36. За несвоєчасне випробування захисних засобів і їх заміну несе відповідальність адміністративно-технічний працівник, якого призначено особою, відповідальною за безпечну експлуатацію електрообладнання дільниці.

4.37. На кожному кар’єрі та на кожній гірничій дільниці повинен бути мінімально необхідний запас захисних засобів:

на дільниці — не менше двох повних комплектів на кожні 10 машин;

на кар’єрі — не менше 20 % нормативного переліку, що є на гірничих дільницях і в електрогосподарстві кар’єру.

V. Вимоги до працівників і технічної документації

5.1. Проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року, здійснюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

5.2. Роботодавець повинен додержуватись спеціальних вимог охорони праці для певних категорій працівників згідно з:

Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державним комітетом України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554;

Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260;

Граничними нормами підіймання і переміщення важких речей жінками, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194;

Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385;

Граничними нормами підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

5.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

5.4. Інструкції підприємства з охорони праці розробляються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

5.5. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

5.6. Видача індивідуального одягу, індивідуального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам здійснюється відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.08.2008 № 184, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2008 за № 832/15523 (НПАОП 0.00-3.10-08).

5.7. Працівники забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до вимог ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення» з кімнатами для зберігання спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту, для сушіння спецодягу і взуття, обігріву та приймання їжі.

5.8. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані:

пройти навчання безпечним методам роботи, скласти іспит і одержати відповідну групу з електробезпеки;

знати і виконувати ці Правила, ПУЭ, ПТЕЕС, НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.24-10, Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-04), навчання яким проводиться відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05;

уміти надавати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому внаслідок ураження електричним струмом;

уміти користуватися індивідуальними засобами захисту і засобами гасіння пожежі в електроустановках;

мати при собі на робочому місці посвідчення про перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС.

5.9. Перевірка знань, стажування і допуск до самостійної роботи працівників, які обслуговують електроустановки, здійснюється відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС.

5.10. Адміністративно-технічні працівники, що здійснюють керівництво гірничими роботами, повинні знати ці Правила та безпечні методи експлуатації електроустановок, а начальники змін, гірничі майстри зобов’язані мати групу з електробезпеки не нижче ІV до та понад 1000 В.

5.11. Навчання працівників, які обслуговують електроустановки та здійснюють ведення гірничих робіт із застосуванням гірничих електрифікованих машин, проводиться за програмами, затвердженими технічним керівником підприємства.

5.12. До роботи в електроустановках допускаються працівники, які мають посвідчення щодо присвоєння їм відповідної групи з електробезпеки. Посвідчення видається після перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС, НПАОП 0.00-1.24-10 та інструкцій з охорони праці стосовно відповідної професії або посади.

5.13. Перевірка знань кожного працівника на відповідну групу з електробезпеки (II–V) проводиться комісіями, які призначаються наказом керівника підприємства. Склад комісії та кваліфікація її членів визначаються відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС.

5.14. Періодичність перевірки знань визначається відповідно до вимог ПТЕЕС. Перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, які повинні мати відповідну групу з електробезпеки, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, і затверджується технічним керівником.

5.15. Працівники, яким дозволено виконання спеціальних робіт (верхолазні роботи, роботи під напругою, випробування обладнання підвищеною напругою тощо), повинні мати відповідний запис у посвідченні. Перелік спеціальних робіт з урахуванням місцевих умов повинен бути затверджений технічним керівником підприємства.

5.16. Оперативні перемикання, технічне обслуговування та ремонт електроустановок кар’єрів проводять електротехнічні працівники, а саме: оперативні, оперативно-виробничі та виробничі працівники.

5.17. До оперативних працівників належать чергові підстанції і РУ. Оперативні працівники безпосередньо підпорядковуються особі, яка відповідає за електропостачання кар’єру в зміні. Такою особою (енергетиком, енергодиспетчером) може бути працівник, який має вищу технічну або середню спеціальну освіту та V групу з електробезпеки.

5.18. До оперативно-виробничих працівників належать:

працівники гірничих дільниць, які здійснюють експлуатацію та ремонт електроустановок і мереж дільниці, яким дозволено виконувати оперативні перемикання у межах закріпленого за ними обладнання;

чергові електрики та енергетики зміни (енергодиспетчери);

електротехнічні працівники, підпорядковані безпосередньо особі, яка відповідає за електропостачання кар’єру;

машиністи та помічники машиністів гірничотранспортних машин (комплексів), машиністи водовідливних установок у межах закріпленого за ними обладнання.

5.19. До виробничих працівників належать електротехнічні працівники кар’єру (копальні), дільниць, які виконують ремонт і обслуговування електроустаткування гірничих машин, механізмів і електромереж.

5.20. До електротехнологічних працівників належать гірничі майстри, начальники змін гірничих дільниць, електрозварювальники та працівники, що виконують роботи на рейкових коліях із застосуванням електричного інструменту або переносних електричних машин.

5.21. Працівники, які ремонтують рейкові колії електрифікованих залізниць або виконують роботи поблизу них, повинні мати ІІ групу з електробезпеки.

5.22. Машиністи електровозів, дрезин повинні мати ІV групу з електробезпеки, а їх помічники — не нижче III.

5.23. Машиністи тепловозів і їх помічники повинні мати ІІІ групу з електробезпеки.

5.24. На кар’єрі повинна бути така технічна документація:

5.24.1. Однолінійні схеми електропостачання і зв’язку кар’єру в цілому. На схему повинні бути нанесені електрична мережа кар’єру із зазначенням номінальних напруг, розподільна і захисна апаратура. На кожне приєднання повинні бути затверджені карти уставок релейного захисту.

5.24.2. План гірничих робіт з нанесенням ПЛ кар’єра.

5.24.3. Схема тягової мережі.

5.24.4. Схеми підземних КЛ, нанесені на план гірничих робіт або на схематичний план гірничих робіт і виробок.

5.24.5. Креслення електроустаткування, установок і споруд, а також запасних частин.

5.24.6. Комплект виконавчих схем управління екскаваторами, буровими верстатами та іншим устаткуванням.

5.24.7. Комплект експлуатаційних інструкцій електроустановок.

5.24.8. Комплект посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій з пожежної безпеки.

5.24.9. Паспортні карти або журнали з описом електроустаткування і захисних засобів із зазначенням технічних характеристик і інвентарних номерів (до паспортних карт або журналів додаються протоколи і акти випробувань, ремонту, налагодження устаткування).

5.24.10. Типові паспорти ПЛ і КЛ, центральних (виносних) заземлювальних контурів кар’єру та стаціонарних об’єктів.

5.24.11. Графіки:

технічного обслуговування та ремонту екскаваторів, бурових верстатів, іншого устаткування;

технічного обслуговування та ремонту КРП, ПП, КТП і секційних пунктів;

капітального ремонту електричних машин;

планових перевірок релейного захисту, пристроїв захисного відключення і сезонної наладки електроприводів.

5.24.12. Журнал обліку витрат електроенергії.

5.24.13. Протоколи вимірювань освітленості робочих місць, території кар’єру і відвалів.

5.24.14. Журнал перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС і цих Правил.

5.24.15. Списки працівників, які мають право видавати наряди (розпорядження) на виконання робіт в електроустановках. Списки працівників, призначених керівниками робіт, допускачами. Списки працівників, які готують робоче місце, допуск. Списки працівників, які наглядають за безпечним виконанням робіт та членів бригади. Списки працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок. Переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації.

Завантажити