НПАОП 40.1-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Комплектувальні пристрої: стан ізоляторів, корпусів конденсаторів, заземлення, огороджень, захисні і протипожежні засоби, наявність і стан блокувань, наявність однолінійної схеми установки, експлуатаційного журналу.

Внутрішньоцехові установки: стан безпеки, відповідність електропроводок ПВЕ, ПТЕ, ПБ, дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки і наявність протоколів випробування. Правильність виконання заземлення (занулення) струмоприймачів, апаратури, наявність плакатів безпеки, наявність оперативних написів і написів за функціональним призначенням на збірках, наявність і справність запірних пристроїв та огороджень. Відповідність переносних електросвітильників, електроінструменту, трансформаторів безпеки і зварювальних трансформаторів вимогам ПТЕ і ПБ.

8.7.2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки.

Утримання правил приймання електрообладнання після ремонту: ведення записів про результати ремонту електрообладнання в формулярах, ремонтному журналі, паспорті електроустановки, наявність необхідних протоколів і актів.

Наявність оперативної документації і стан оперативної роботи.

Стан охорони праці на робочих місцях.

Організація перевірки знань ПТЕ, ПБ експлуатації електроустановок споживачів.

Присвоєння груп з електробезпеки, відповідність комісії, оформлення результатів перевірки знань.

Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму.

Організація проведення робіт в електроустановках, допуск до роботи.

Укомплектованість електроустановок захисними і протипожежними засобами. Дотримання термінів випробування захисних засобів і правил користування ними. Наявність плакатів з безпеки.

Порядок зберігання, видавання і обліку електроінструменту.

Заземлювальні пристрої, їх стан і періодичність випробування.

Наявність відповідних приміщень для чергового персоналу, забезпечення санітарно-гігієнічних умов згідно з нормативними вимогами, забезпеченість засобами подання першої медичної допомоги і телефонним зв’язком.

Облік і аналіз нещасних випадків, що сталися внаслідок ураження електричним струмом.

8.7.3. Наявність та стан документації.

Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна відповідність.

Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв’язку.

Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і цих Правил.

Список електротехнічних працівників.

Медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних працівників в електроустановках.

Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами.

Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за розпорядженням.

Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації.

Однолінійна схема електроустановок.

Комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Журнал інструктажів.

Журнал обліку електроінструменту.

План навчання електротехнічних працівників безпеці праці.

План протиаварійних тренувань.

Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань.

Оперативний журнал.

Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.

Журнал обліку захисних засобів.

Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів.

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній.

Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв.

Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів.

Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.

Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місць встановлення з’єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.

Додаток 1

до пункту 2.1.3 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Категорія персоналу

Мінімальний стаж роботи в електроустановках з посередньою групою для одержання групи, (місяців) 3

ІІ

IIІ 1

IV 1

V 1

1. Електротехнологічні працівники 2

2

– –

– –

– –

2. Електротехнічні працівники.

Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники:

2.1. З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою

не нормується

1

3

6

2.2. Що закінчили спеціалізовані ПТУ

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти

2

2

12

24

3. Практиканти:

3.1. Університетів, коледжів

1

3

– –

– –

3.2. Профтехучилищ

1

6

– –

– –

Примітки:

1) для одержання III–V груп вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник;

2) присвоєння III–V груп електротехнологам проводиться в виключних випадках згідно з пунктом 2 цієї таблиці;

3) стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.

Додаток 2

до пункту 2.1.3 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Лицьова сторона обкладинки:

(Державний герб України)

П О С В І Д Ч Е Н Н Я

Сторінки блоку посвідчення :

Стор. 2

Міністерство ___________________________________________________________________________

Організація, підприємство ____________________________________________________

Посвідчення № ______________________________________________________________

Видане (кому) _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові отримувача посвідчення)

Посада (спеціальність) ________________________________________________________

Допущений до роботи в електроустановках напругою ______________________________

Цеху, відділу ________________________________________________________________

В якості _____________________________________________________________________

Дата видачі __________________________________________________________________

Голова комісії __________________ ____________________

(посада; підпис) (прізвище; ініціали)

М. П.

Стор.3

Результати перевірки знань з охорони праці
(Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки

Причина перевірки

Група з електробезпеки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.4

Результати перевірки знань з технології робіт
(правила експлуатації, виробничі інструкції)

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.5

Результати перевірки знань правил пожежної безпеки

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.6-7

Результати перевірки знань правил ДНАОП
при виконанні спеціальних робіт

Дата перевірки

Назва Правил

Рішення комісії (знає, не знає)

Підпис голови комісії

Стор.8

Результати медичного огляду

Дата

Висновок лікаря

Підпис відповідальної особи

Зворотна сторона обкладинки

Пам’ятка

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати це посвідчення з собою.

За відсутності цього посвідчення або його наявності з простроченим терміном перевірки знань працівник до роботи не допускається.

В разі порушення нормативних актів з охорони праці посвідчення може бути вилучене.

Додаток 3

до пункту 2.1.4 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

(форма і зразок заповнення)

____________________________________________________________________

(міністерство, відомство)

Ж У Р Н А Л

протоколів перевірки знань

____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

Розпочато “__________”__________________________р.

Закінчено “__________” __________________________р.

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові; обіймана посада (спеціальність) і стаж роботи на цій посаді (спеціальність)

Дата попередньої перевірки, група з електробезпеки

Дата і причина перевірки, група з електро безпеки

Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт)

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис особи, що проходить перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Коваль Петро

Іванович,

електромонтер

з 12.05.90

05.02.95

I Vгрупа

до

1000 В

05.02.96

Чергова

IVгрупа до 1000 В

Законодавство про охорону праці

Правила пожежної безпеки Правила технічної експлуатації

Знає

Знає

Знає

05.02.97

Голова комісії ___________________ ________________________

(підпис) ( посада; прізвище, ініціали)

Члени комісії ___________________ ________________________

(підпис) (посада; прізвище, ініціали)

Додаток 4

до пункту 3.2.2 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Підприємство _________________________________________________________________

Підрозділ _____________________________________________________________________

Наряд-допуск № ____________________________

(для робіт в електроустановках)

Керівнику робіт (наглядачеві)4___________________________________________________

(посада; прізвище4, ініціали; група з ел. безпеки)

до пускачеві ___________________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

з членами бригади _____________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

_____________________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

доручається ___________________________________________________________________

Роботу розпочати: дата ______________________час ______________________________

Роботу закінчити: дата ______________________час _____________________________

Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць

(перелічити всі робочі місця)

Найменування електроустановок, в яких потрібно провести вимкнення та встановити заземлення

Що повинно бути вимкнено і де заземлено

1

2

Окремі вказівки ________________________________________________________________

Наряд видав: дата __________________________ час _________________________

Підпис ______________________________ ___________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

Наряд продовжив до: дата ___________________ час __________________________

Підпис _______________________________ ___________________________________

(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)

___________________________

датаМ.П.

Таблиця 2.

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск видав (посада, прізвище або підпис)

(перелічити всі робочі місяця)

Дата, час

Підпис працівника, який отримав дозвіл на підготовку

робочих місць і на допуск

1

2

3

Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились ________________________

______________________________________________________________________

Допускач ______________________________________________________________________

(підпис; прізвище, ініціали)

Керівник робіт (наглядач) ________________________________________________

(підпис; прізвище, ініціали)

Таблиця 3.

Інструктаж членів бригади (цільовий)
при первинному допуску

Члени бригади (прізвище, ініціали)

Підпис осіб, які пройшли інструктаж

Члени бригади (прізвище, ініціали)

Підпис осіб, які пройшли інструктаж

1

2

1

2

Підписи осіб, які провели інструктаж:

Допускач ________________________________________

Керівник робіт (наглядач) __________________________

Таблиця 4.

Щоденний допуск до роботи і її закінчення

Бригада проінструктована і допущена на робоче місце

Робота закінчена, бригада виведена

Назва

робочого місця

Дата, час

Підписи

Дата, час

Підпис керівника робіт (наглядача)

Допускача

Керівника робіт

(наглядача)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 5.

Зміни в складі бригади

Введений до бригади (прізвище, ініціали; група (прописом)

Виведений з бригади (прізвище, ініціали; група (прописом)

Дата, час

Дозволив (підпис)

1

2

3

4

Роботу повністю закінчено, бригаду виведено; заземлення, встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) ___________________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________________

(прізвище)

Дата ____________________ час _____________________

Керівник робіт (наглядач) ____________________________

(підпис)

Вказівки щодо заповнення наряду-допуску для робіт в електроустановках

1. Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими. Забороняється заповнення бланку наряду-допуску олівцем та виправлення тексту.

2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється керівництвом підприємства.

3. Під час зазначення дат вказується число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 26.04.96.

4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуться у називному відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.

5.Диспетчерські назви електрообладнання допускається записувати в усталеній скороченій формі. Наприклад : МВ-110 Т-2 (масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21 Т (трансформатор 21 Т).

6. В разі нестачі рядків в таблицях або тексті наряду дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду за тим же самим номером та підписом особи, яка видає наряд, для продовження записів. До того ж в останніх рядках таблиць або в кінці рядка основного бланку слід записати “Див. додатковий бланк”.

7. В рядку “Підрозділ” вказується структурний підрозділ підприємства (цех, район, дільниця), в електроустановці якого мають провадитись роботи.

8. В рядку “допускачеві” вказується посада, прізвище, ініціали, група з електробезпеки допускача зі складу оперативників або керівника робіт зі складу оперативно-ремонтників, котрий суміщає обов’язки допускача.

9. В рядках “з членами бригади” зазначаються посади, прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.

Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або самохідного крана, на якому він працює. Наприклад : Петренко К.В. гр. II, водій телескопічної вишки ТВ-26; Крилов А.С. гр. II, кранівник крана АК-51.

10. В рядках “доручається” вказується:

–для електроустановок електростанцій, підстанцій і КЛ вказується назва електроустановки та її приєднань, в яких треба буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 110 кВ, шиноз‘єднувальний вимикач, заміна вводів ф. “В”;

–для ПЛ вказується найменування лінії і межа її дільниці, де треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими, враховуючи їх, буде провадитися робота; окремі прольоти, наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ), а також зміст роботи, наприклад: ПЛ 35 кВ Заводська-Центральна, опори № 12 – 23, перетяжка проводів. Для багатоколових ПЛ вказується також назва кола, а під час пофазного ремонту – і розташування фази на опорі.

11. В рядках “Роботу розпочати” і “Роботу закінчити” вказується дата і час початку та закінчення роботи за даним нарядом.

12. Під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій та на КЛ в таблиці 1 «Заходи щодо підготовки робочих місць» зазначаються:

–в графі 1 – назви електроустановок, в яких необхідно провести операції з комутаційними апаратами і встановити заземлення;

–в графі 2 – диспетчерська назва (позначення) комутаційних апаратів, приєднань, обладнання, з якими провадяться операції, і місця, де мають бути встановлені заземлення. Операції вимкнення у вторинних колах, в пристроях РЗА, телемеханіки, зв’язку вказувати в таблиці не обов’язково.

Під час роботи на КЛ і ПЛ, що вимикаються і заземлюються в РУ працівниками, які не обслуговують ці лінії (наприклад, черговими електростанцій і підстанцій), таблицю 1 слід заповнити таким чином:

–в графі 1 зазначається назва електростанції або підстанції, на яких вимикається лінія;

–в графі 2 в рядку, що відповідає назві електростанції або підстанції, вказується диспетчерська назва (позначення) лінії.

13. Під час робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначається :

–в графі 1 – назви ліній, кіл, проводів, що записані в рядку наряду “доручається”, а також назви інших ПЛ або кіл, що підлягають вимкненню і заземленню в зв’язку з виконанням робіт на ПЛ або колі, які ремонтуються (наприклад, ПЛ що перетинають лінію, яка ремонтується, або проходять поблизу від неї, інших кіл багатоколових ПЛ тощо);

–в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем зі складу оперативно-ремонтних працівників, – назва комутаційних апаратів в РУ і на самій ПЛ, з якими проводяться операції, та номери опор, на яких мають бути встановлені заземлення. В цій самій графі мають бути вказані номери опор або прольоти, де керівник робіт повинен на робочому місці встановити заземлення на проводи і троси відповідно до 4.7.3, 4.7.4, 4.7.6, 4.7.9 цих Правил.

Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду визначити не можна або робота буде проводитися з переміщенням заземлень, то в графі вказується “Заземлити на робочих місцях”.

В графі 2 мають бути вказані також місця, де керівник робіт повинен встановити заземлення на ПЛ, які перетинають лінію, що ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються іншим підприємством (службою), в рядку наряду “Окремі вказівки” має бути вказано про необхідність перевірки заземлень, що встановлюються працівниками цього підприємства (служби).

14. В таблицю 1 мають бути занесені операції з комутаційними апаратами, які необхідні для безпосередньої підготовки робочого місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого місця, пов’язані зі зміною схем (наприклад, переведення приєднань з однієї системи шин на іншу, переведення живлення дільниці мережі з одного джерела живлення на інше тощо), в таблицю не записуються.

Якщо допускачеві зі складу оперативно-ремонтних працівників під час видавання наряду доручається допуск на вже підготовлені робочі місця, то в таблиці 1 та особа, яка видає наряд, записує вимкнення і заземлення, необхідні для підготовки робочих місць, і вказує, які з цих операцій вже виконані.

Для робіт, що не вимагають підготовки робочого місця, в графах таблиці 1 робиться запис “Не вимагається”.

15. В рядках “Окремі вказівки” записуються:

–додаткові заходи, що забезпечують працівників (встановлення огорож, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню, заходи пожежної безпеки тощо);

–етапи робіт і окремі операції, що їх слід виконувати під керівництвом особи, яка видала наряд;

–дозвіл керівникові робіт (наглядачеві) на повторний допуск бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 3.7.3 цих Правил);

–дозвіл ввімкнути електроустановку або частину її (окремі комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового (пункт 3.16.4 цих Правил);

–дозвіл керівнику робіт на зняття заземлень на період випробувань електроустаткування (пункт 3.7.4 цих Правил);

–дозвіл керівникові робіт оперувати комутаційними апаратами;

–дозвіл на призначення особи, відповідальної за безпеку проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (пункт 6.9.1 цих Правил);

Завантажити